Byla 2-286-723/2016
Dėl skolos už patiektą geriamąjį vandenį, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant Danguolei Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei Ž. M., atsakovui G. T.,

2teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui G. T. dėl skolos už patiektą geriamąjį vandenį, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo priteisti iš atsakovo G. T. 169,47 Eur skolos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 6,25 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (20,00 Eur žyminį mokestį, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą) (b.l. 3‑7).

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas butui, esančiam ( - ), Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. (buvęs adresas ( - ), Kreivalaužių k., Vilniaus r.), kuris nuo 2007-04-05 nuosavybės teise priklauso atsakovui, tiekė geriamąjį vandenį bei tvarkė nuotekas. Atsakovas už suteiktas paslaugas nesumokėjo, todėl nuo 2010-01-01 iki 2015-09-30 susidarė 169,47 Eur skola. Ieškovas už termino praleidimą taip pat paskaičiavo atsakovui 6,25 Eur delspinigių. Pažymėjo, kad 2012 m. rugpjūčio 28 d. ieškovo atstovai atsakovo Bute atliko geriamojo vandens apskaitos prietaisų patikrinimą ir užfiksavo abiejų vandens apskaitos prietaisų rodmenis, kurių rodmenų suma 1412 m3. Patikrinimo metu buvo surašytas 2012-08-28 UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaiso patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti patikrinimo metu nustatyti duomenys, aktą pasirašė atsakovas. Šio akto pagrindu vandens suvartojimo ir įmokų lentelėje buvo atliktas apskaitos prietaiso rodmenų perskaičiavimas nuo iki patikrinimo buvusių rodmenų 1280 m3 iki po patikrinimo metu nustatytų rodmenų 1412 m3. 2015 m. balandžio 9 d. ieškovo atstovai, atvykę pakeisti esamo vandens apskaitos prietaiso nauju, užfiksavo abiejų vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Patikrinimo metu nustatyta abiejų vandens apskaitos prietaiso rodmenų suma yra lygi 1684 m3. Atsižvelgiant į tai, buvo surašytas 2015‑04‑09 UAB „Vilniaus vandenys“ apskaitos prietaiso įrengimo aktas, kuriame užfiksuoti patikrinimo metu nustatyti duomenys, ir kurį pasirašė atsakovas. Jeigu bute įrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas priklauso ne Vandens tiekėjui, tai pardavimo kaina buvo skaičiuojama 0,69 Eur su PVM per mėnesį iki 2014-04-30, o nuo 2014-05-01 iki 2015-04-30 buvo skaičiuojama pardavimo kaina 0,63 Eur su PVM per mėnesį. Kadangi 2015-04-29 atsakovui priklausantis apskaitos prietaisas buvo pakeistas nauju, priklausančiu Vandens teikėjui, nuo 2015‑05-01 buvo pradėta skaičiuoti 0,94 Eur su PVM per mėnesį.

5A. G. T. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 41-42). Nurodė, kad skaitiklių parodymai ir sumokėtos sumos atitinka. Už laikotarpį nuo 2009-12-19 iki 2014-12-16 sumokėta 2543,32 Lt, už laikotarpį nuo 2015-01-15 iki 2015-09-23 – 143,14 Eur. Pažymėjo, kad 2012-08-28 UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens apskaitos prietaiso patikrinimo aktas yra suklastotas. Atsakovas nebuvo informuotas apie abonentinį mokestį, visi skaičiavimai pateikti eurai, o buvo mokama litais. Ieškovas niekada neinformavo apie pasikeitusias kainas už geriamąjį vandenį. Atsakovas į ieškovo pretenzijas reagavo ir buvo nuvykęs pas Nemenčinės skyriaus buhalterę, kuri buvo pateikusi abstrakčius ranka surašytus skaičius nuo 2002 m. iki 2007 m.. Kai 2015-04-29 buvo keičiamas vandens skaitiklis buvo pasakyta, kad tai daroma nemokamai ir abonentinis mokestis nesikeis. Jis anksčiau mokėjo 0,63 Eur, o po skaitiklio pakeitimo 0,94 Eur.

6Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ dublike sutiko, jog atsakovas atlikdavo mokėjimus, tačiau atkreipė dėmesį, kad atsakovas 2010 m. 03 mėn. - 2010 m. 05 mėn., 07 mėn., 09 mėn., 2012 m. 03 mėn. deklaruodavo apskaitos rodmenis, tačiau neteisingai apskaičiuodavo mokėtiną sumą: tai pat netiksliai, neteisingai deklaruodavo apskaitos prietaiso rodmenis. 2010 m. 01 mėn., 04 mėn., 2012 m. 08 mėn. iš viso nedeklaravo rodmenų, nuo 2011 m. 09 mėn. nemokėjo pardavimo kainos, dėl ko 2012 m. liepos 31 d. buvo susidariusi 21,68 Eur skola. Atsakovas ieškovo atstovo 2012-08-28 surašytą geriamojo vandens apskaitos prietaisų patikrinimo aktą pasirašė, užfiksuotų duomenų neginčijo, nepateikė akto neteisėtumą pagrindžiančių įrodymų. Atitinkamai, ieškovo vandens suvartojimo ir įmokų skaičiuotėje 2012 m. rugpjūčio mėn. skaitiklių rodmenys nurodyti nuo 1280 m3 rodmenų iki 1412 m3 rodmenų. Pagal šiuos skaitiklių rodmenis mokėtina suma už 2012 m. rugpjūčio mėnesį buvo apskaičiuota 167,07 Eur, tačiau atsakovas už 2012 m. rugpjūčio mėnesį suvartotą vandenį sumokėjo 12,66 Eur, taip susidarė skola. Atsakovas, pateikdamas mokėjimų už geriamąjį vandenį patvirtinimus, nepateikė mokėjimo už 2012 m. rugpjūčio mėnesį patvirtinimo. Patikrinimo metu Patikrinimo aktas buvo surašytas 2 (dviem) egzemplioriais (vienas egz. liko ieškovui, kitas buvo atiduotas atsakovui). Po patikrinimo ieškovui tenkantis Patikrinimo akto egzempliorius buvo pateiktas atsakingai įmonės darbuotojai, kuri savo žiniai užsirašė bendrą skaitiklių sumą „1412“ ir prie eilutės „Pastabos“ pažymėjo, kad iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio yra apmokėta iki skaitiklio rodmenų 1280 m3, o likusi nesumokėta skola yra 74,70 litų. Būtent tuo – ieškovo darbuotojo informacijos pasižymėjimu Patikrinimo akte – Ieškovo pateiktas Patikrinimo akto egzempliorius ir skiriasi nuo to, kurį prie atsiliepimo pateikė atsakovas. Pasižymėta informacija niekaip nekeičia ir neturi įtakos patikrinimo metu užfiksuotiems duomenims. Ir tai visiškai nėra dokumento klastotė, kaip atsakovas teigia atsiliepime. Net jei ir atsakovas būtų nežinojęs apie pradedamą skaičiuoti pardavimo kainą, tai jokiu būdu neatleistų jo nuo atsakomybės (įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės). Vandens pardavimo kaina (abonentinis mokestis) yra skaičiuojama nuo 2011 m. lapkričio 1 d. remiantis Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-123, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. O3-77 ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-640. Šie teisės aktai yra viešai skelbiami, taip pat informacija apie pradedamą skaičiuoti abonentinį mokestį buvo skelbta ieškovo internetinėje svetainėje www.vv.lt. ,ir net trijuose spaudos leidiniuose: „Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas“ bei „Respublika“. Kainos pasikeitimai akivaizdžiai matėsi ir atsakovui kartą per metus siųstuose mokėjimo pranešimuose už suteiktas paslaugas. Atsakovui ieškovas siuntė net keturis pranešimus dėl skolos už suteiktas paslaugas, tačiau atsakovas skolos vis tiek nepadengė. Skyriuje, esančiame Nemenčinėje, kompiuterizuota sistema pradėta naudoti tik nuo 2007 metų, todėl ieškovės darbuotoja geranoriškai sužiūrėjusi popierine forma rašytus ir kauptus dokumentus, atsakovui ranka surašė turimus duomenis ir pateikė visą turimą informaciją tiek dėl anksčiau buvusių skolų, tiek dėl esamų. Ieškovo darbuotoja atsakovui suteikė aiškią, išsamią informaciją, įrodančią susidariusią skolą, tačiau atsakovas paprasčiausiai nesutikdavo su susidariusia skola ir išeidavo. A. A. teigia, kad jam buvo pasakyta, kad skaitiklis keičiamas nemokamai ir abonentinis mokestis neva nesikeis. Ieškovo darbuotojai teisingai ir tinkamai informavo, kad skaitiklio keitimo darbai yra nemokami, kad atsakovui priklausantis skaitiklis keičiamas nauju, ieškovui priklausančiu skaitikliu. Tačiau atsakovui tikrai nebuvo teigta, kad pardavimo kaina (abonentinis mokestis) nesikeis. Viešai, internetiniame tinklapyje www.vv.lt. yra skelbiamos UAB „Vilniaus vandenys“ paslaugų kainos eurais nuo 2015-01-01, kur aiškiai yra nurodyta, kad pardavimo kaina bute, kuriame yra įrengti ieškovui priklausantys skaitikliai, yra 0,94 Eur, o pardavimo kaina bute, kuriame skaitiklis priklauso vartotojui, yra 0,63 Eur. Jokia klaidinanti informacija, kad neva abonentinis mokestis nesikeis, atsakovui nebuvo teikta.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad skolos suma yra visiškai pagrįsta, tai tiesiogiai įrodo prie bylos pridėti įrodymai. Atsakovas netiksliai nurodydavo vandens apskaitos rodmenis, netiksliai ir nevisiškai atlikti mokėjimai, iš vis nebūdavo mokama vandens pardavimo kaina. Atsakovo argumentai, kad jis nebuvo informuotas apie kainos pasikeitimus ir pardavimo kainą, yra visiškai nepagrįsti. Visi teisės aktai yra viešai prieinami, ieškovas taip pat vykdė savo pareigą informuoti visuomenę vandens tiekimo įstatymo nustatyta tvarka, ieškovo internetiniame puslapyje taip pat buvo skelbiama informacija. Nepateikta jokių duomenų, kaip atsakovo nuomone yra patikrinimo aktas suklastotas. Atsakovas pasirašė aktą, su rodmenimis sutiko. Dėl patikrinimo akto, tai vienas dokumentas yra paliekamas ieškovo darbuotojui, kitas paliekamas atsakovui. Tas prirašymas, kad skola 74,70, tai ieškovo darbuotoja yra sau pasižymėjusi, kad yra apmokėta 1280 kubų, o skolą 74,70 Lt. Vandens suvartojimo ir įmokų lentelėje yra parašyta, kad 2012 m. liepos mėnesį yra likutis 21,68 Eur, su kuo atsakovas sutinka. Užfiksuotų rodmenų 1123 ir 289 bendra suma yra 1412 kubų. Tada ieškovo darbuotojai savo lentelėje patikslino rodmenis ir matosi, kad 2012 m. rugpjūčio mėnesį nuo atsakovo deklaruotų 1280 kubų, buvo padarytas pataisymas į užfiksuotus 1412 kubų. Šitie pataisymai užfiksuoti prie ieškinio pateiktoje lentelėje. Tai įrodo, kad atsakovas neteisingai deklaruodavo vandens skaitiklio rodmenis ir už užfiksuotą skirtumo sumą nesumokėjo, skola per visus laikotarpius ir tęsėsi. Atsakovas pasirašydamas aktą sutiko dėl užfiksuotų rodmenų, turėjo sumokėti 167,07 Eur, tačiau sumokėjo tik 12,66 Eur.

8Atsakovas G. T. su ieškiniu sutiko iš dalies, tik dėl abonentinio mokesčio. Nurodė, kad buvo nuvykęs pas ieškovą, jam nieko konkrečiai neparodė. Vienintelis argumentas buhalterės buvo, kad nėra skaitiklių parodymų kai kuriais mėnesiais, bet mokėjimai yra. Nieko jam konkrečiai nepasakė, surašė iš rankos kažką. Jam savivaldybėje pasakė, kad jei jis ir skolingas, tai yra senaties terminas. Paskui jis tai pasakė ieškovui, todėl jie peržiūrėjo ir pradėjo skaičiuoti viską nuo 2010 metų. Bet kai argumentų nebuvo, jie matyt tą pažymą patikros skaitliukų pakeitė. Pas jį yra visi skaičiavimai ir kiekvieno mėnesio kopijos, kur atitinka pilnai. Atitinka skaitliuko rodmenis ir sumokėtas sumas. 2010 m. 03 mėn. (41,20 Lt), 05 mėn. (41,20 Lt) yra sumokėta, bet neįrašyta skaitliuko parodymai. 07 mėn. – 82,40 Lt. Dėl nedeklaruotų 21,68 Eur sutinka, nes nežinojo abonentinio mokesčio. Sutinka, kad abonentinio mokesčio nemokėjo. Pažymos, ką surašė tikrintojas ir ką pateikė ieškovas, skiriasi. Ieškovas pateikė, kad jis dar 74 kubus skolingas, ten kur pastabos nurodytos. Originale šitas neįrašytas. Jis nesutiko dėl šių 74 kubų, jų neapmokėjo. Tuo metu kubo kaina buvo apie 4,3 Lt.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ tiekia geriamąjį vandenį ir vykdo nuotekų tvarkymą butui, adresu Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kreivalaužių k., ( - ) (buvęs adresas ( - ), Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.), kuris nuo 2007-04-05 nuosavybės teise priklauso atsakovui G. T. (b.l. 23).

11Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (( - ) str.). Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“) v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011). Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos A. T. 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

12Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ ir atsakovas G. T. nėra sudarę rašytinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties, tačiau bylos šalys neginčija, kad tarp jų sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmas, ką patvirtina faktinė situacija (CK 1.71 str., 6.384 str. 1 d.).

13Nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas atsakovui priklausančiame bute (( - ) atliko geriamojo vandens apskaitos prietaisų patikrinimą ir užfiksavo abiejų vandens apskaitos prietaisų rodmenis geriamojo vandens apskaitos prietaiso patikrinimo akte (b.l. 25). Bendra rodmenų suma 1412 m3 (1123 + 289). Atsakovas teigė, kad ieškovas patikrinimo aktą suklastojo, nes atliko įrašus pastabos laukelyje jau po akto surašymo. Teismas įvertinęs šalių argumentus ir pateiktus įrodymus su tuo sutikti neturi pagrindo. Patikrinimo aktai surašomi dviem egzemplioriais (vienas lieka UAB „Vilniaus vandenys“, kitas atiduodamas buto savininkui). Tai, kad ieškovo darbuotojas, ieškovui likusiame patikrinimo akto egzemplioriuje jau po patikrinimo užrašė bendrą skaitliuko rodmenų sumą „1412“ ir eilutėje „Pastabos“ pažymėjo, kad „apmokėta 1280 m3, skolą 74,70“ (b.l. 25), savaime nedaro šio akto klastote. Tiek ieškovo, tiek ir atsakovo byloje pateiktose akto kopijose (b.l. 25, 45) patikrinimo metu užfiksuoti vandens apskaitos prietaiso rodmenys yra tapatūs – atitinkamai 1123 ir 289. Atsakovas šių rodmenų neginčijo, aktą pasirašė (( - ) str.). Teisme ieškovo atstovė paaiškino, kad akte nurodyta skola 74,70 yra litai, o ne išnaudoto vandens kubiniai metrai, kaip manė atsakovas. Šią aplinkybe patvirtina ir byloje esanti vandens suvartojimo ir įmokų lentelė – 2012 m. liepos mėn. atsakovo skola (likutis) buvo 21,68 Eur (b.l. 14; eil. Nr. 60). Taigi, patikrinimo metu ieškovo darbuotojai nustatė 132 m3 (1412-1280) skirtumą tarp skaitliukų rodmenų ir atsakovo deklaruotų rodmenų. Kaip jau nurodyta, atsakovas nustatytų rodmenų neginčijo. Tokiu būdu, 2012 m. rugpjūčio mėn. atsakovui priskaičiuota suma už ieškovo suteiktas paslaugas sudarė 167,07 Eur, tačiau atsakovas apmokėjo tik 12,66 Eur (b.l. 15). Pastebėtina, kad atsakovas į bylą nepateikė 2012 m. rugpjūčio mėn. mokėjimo. Atsakovas teisme sutiko su reikalavimu dėl 21,68 Eur pardavimo kainos ir pripažino, kad pardavimo kainos ieškovui nemokėjo.

14Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas jo neinformuodavo apie pasikeitusias geriamojo vandens kainas. Ieškovas byloje pateikė neginčijamus įrodymus, kad kainoms pasikeitus informaciją apie tai pateikė interneto svetainėje www.vv.lt, taip pat spaudos leidiniuose: „Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas“, „Respublika“. Taigi, laikydamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 3 dalies reikalavimų apie pasikeitusias kainas už geriamąjį vandenį ieškovas paskelbdavo viešai. Atsakovas, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas, turėjo galimybę ir privalėjo žinoti apie pasikeitusias kainas. Atsakovas taip pat visiškai nepagrindė savo argumentų, kad 2015-04-29 keičiant vandens skaitiklį ieškovas įsipareigojo nekeisti abonentinio mokesčio ir tik deklaravo tokį pažadą nekeisti kainų gavęs iš skaitiklį keitusio ieškovo atstovo. Tačiau nustatyta, kad viešai ieškovo internetiniame tinklapyje www.vv.lt yra skelbiamos ieškovo paslaugų kainos nuo 2015‑01-01, kur nurodyta, jog pardavimo kaina bute, kuriame yra įrengti ieškovui priklausantys skaitikliai, yra 0,94 Eur, o pardavimo kaina bute, kuriame skaitikliai priklauso vartotojui, yra 0,63 Eur. Kadangi atsakovo bute įrengti skaitikliai priklauso ieškovui, todėl ieškovas pagrįstai iš atsakovo reikalauja mokėti nustatytą 0,94 Eur pardavimo kainą (abonentinį mokestį). Jokių šalių rašytinių susitarimų, kad pakeitus skaitiklį abonentinis mokestis nesikeis, atsakovas nepateikė ir savo argumentų neįrodė.

15Atsižvelgiant į išdėstytą yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas nuo 2010-01-01 iki 2015‑09-30 už ieškovo suteiktas paslaugas pilnai neatsiskaitė, nors geriamasis vanduo buvo tiekiamas ir nuotekos šalinamos, todėl liko skolingas 169,47 Eur. Skola susidarė dėl atsakovo įsiskolinimo už ieškovo patiekiamą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą bei dėl įsiskolinimo dėl vandens pardavimo kainos (abonentinio mokesčio) nemokėjimo.

16CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad yra įvykdęs prievolę atsiskaityti su ieškovu (( - ) str.). Tokiu atveju darytina išvada, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 169,47 Eur įsiskolinimo už suteiktas paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.4, 6.38, 6.63, 6.383, 6.388 str.).

17Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo už uždelstą atsiskaityti laiką 6,25 Eur dydžio delspinigius. Reikalavimo priteisti delspinigius faktiniu pagrindu nurodė įstatymą „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“. CK 6.71 str. 1 d. įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. 1995-01-26 įstatymo Nr. I-775 „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ ir 2013-10-10 šio įstatymo pakeitimu Nr. ( - ) 2 str. 1 d. numato, kad fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Remiantis šio įstatymo nuostata ieškovui iš atsakovo už prievolės neįvykdymą priteistina 6,25 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015-04-01 iki 2015-09-30 (b.l. 12).

18Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteisiamos 5 % dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2015-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 20,00 Eur žyminis mokestis, 0,87 išlaidų už Nekilnojamojo turto registro išrašą ir 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos duomenų išrašą, viso 21,71 Eur, kurios ieškinį patenkinus visiškai priteisiamos iš atsakovo (CPK 93 str.).

20Vadovaudamasis LR ( - ) 259-260, 268, 284 str., teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo G. T. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ (į.k. ( - )) 169,47 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus 47 ct) skolos už geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą, 6,25 Eur (šešis eurus 25 ct) delspinigių, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą (175,72 Eur) sumą nuo 2015-12-04 iki visiško sprendimo įvykdymo, 21,71 Eur (dvidešimt vieną eurą 71 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vilniaus... 3. ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ prašo priteisti iš atsakovo G. T.... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas butui, esančiam ( - ), Kreivalaužių k.,... 5. A. G. T. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko (b.l. 41-42). Nurodė, kad... 6. Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ dublike sutiko, jog atsakovas atlikdavo... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė ieškinį tenkinti visiškai.... 8. Atsakovas G. T. su ieškiniu sutiko iš dalies, tik dėl abonentinio mokesčio.... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 11. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 12. Ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ ir atsakovas G. T. nėra sudarę... 13. Nustatyta, kad 2012 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Vilniaus vandenys“ atstovas... 14. Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas jo neinformuodavo apie... 15. Atsižvelgiant į išdėstytą yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas nuo... 16. CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo už uždelstą atsiskaityti... 18. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis skolininkas... 19. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 20,00 Eur žyminis mokestis, 0,87... 20. Vadovaudamasis LR ( - ) 259-260, 268, 284 str., teismas... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovo G. T. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...