Byla 2S-356-71/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Agotos Gutauskienės (pirmininkė ir pranešėja), Rasos Bartašienės, Egidijaus Mockevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko K. P. įmonės atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo arba pakeitimo civilinėje byloje Nr. L2-2113-362/2011 pagal kreditoriaus Šiaulių miesto savivaldybės pareiškimą skolininkui K. P. įmonei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė.

4Šiaulių miesto savivaldybė remdamasi LR CPK 431 str. ir 2005 m. gruodžio 6 d. Valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. 29/05-0328 pareiškimu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą prašydama priteisti iš K. P. įmonės 23 400,00 Lt nesumokėto nuomos mokesčio skolą už valstybinės žemės sklypų nuomą už periodą nuo 2006 iki 2009 metų ir delspinigius – 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininko nekilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms.

5Nurodė, kad duomenų apie skolininkui priklausantį turtą neturi. Siekiant apsaugoti viešąjį interesą, bei darant prielaidą, kad skolininkas sužinojęs apie kreditoriaus prašymą priteisti nuomos mokestį gali nuslėpti jam priklausantį turtą ar pinigines lėšas ir taip užkirsti kelią nuomos mokesčio išieškojimui būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi prašymą patenkino: 1) areštavo ne didesnei kaip 23400,00 Lt (dvidešimt trijų tūkstančių keturių šimtų litų) sumai skolininko K. P. įmonės (į.k.144970673, buv. J.Šliūpo g. 7, Šiauliuose) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, leidžiant turtu naudotis, bet uždraudžiant perleisti kitiems asmenims, o jo nesant, ar esant nepakankamai areštuoti skolininko pinigines lėšas, esančias kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, leidžiant vykdyti atsiskaitymus su kreditoriumi Šiaulių miesto savivaldybe (buveinė Vasario 16-osios g. 62, Šiauliuose, įst.k. 111109429, a.s.Nr.( - ), AB Swedbank bankas, b.k. 73000), bei daryti išmokas, susijusias su darbo santykiais, vykdyti atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija; 2) pavedė antstoliams surasti ir aprašyti skolininko turtą.

8Nurodė, kad areštavus skolininko K. P. įmonės pinigines lėšas bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, dėl piniginių lėšų trūkumo gali būti sutrikdyta skolininko ūkinė-komercinė veikla, kas gali privesti jį prie bankroto, todėl pirmiausia areštuotinas skolininkui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, neviršijant reikalavimų sumos, o tik nesant ar esant nepakankant reikalavimams užtikrinti skolininko nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuotinos jo piniginės lėšos, esančios atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant reikalavimų sumos, leidžiant skolininkui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, atsiskaitant su kreditoriumi, išmokant išmokas susijusias su darbo santykiais ir vykdant atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė.

10Atskiruoju skundu atsakovas K. P. įmonė prašo panaikinti arba pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

11Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121. Apelianto nuomone, laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos be pagrindo, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas individualiai įmonei, kuri ir taip savo asmeniniu turtu atsako už viską, yra pernelyg didelis įmonės suvaržymas;

132. Taikant laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus visas sąskaitas, areštuojama suma gali kelis kartus būti viršijama, nei ginčijama suma teisme. To pasekoje įmonei gali būti padaryta nepataisoma ekonominė žala, įmonė gali bankrutuoti. K. P. įmonė turi ne vieną, o kelias sąskaitas bankuose, todėl priėmus tokį teismo sprendimą, niekas atidžiai nenustato tarp bankų ar atskirų sąskaitų kiek ir kokioje sąskaitoje yra piniginių lėšų.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

17Apeliantas teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos be pagrindo, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas individualiai įmonei, kuri ir taip savo asmeniniu turtu atsako už viską, yra pernelyg didelis įmonės suvaržymas.

18Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis nustato, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suuinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu. Pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas, užtikrinti ieškinį, būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagal laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtį ir esmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais (LR CPK 145 str. 2 d.). Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalyje taikymo klausimą, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas vertina bylos aplinkybes tik ta apimtimi, kiek tai būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymui ir daro išvadas, ar laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas neturės įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinimui. Teismų praktikoje suformuota nuostata, jog laikinosios apsaugos priemonės taikomos, pirmiausiai areštuojant atsakovui priklausančius nekilnojamuosius daiktus, o tik po to kilnojamuosius daiktus, lėšas ir turtines teises. Toks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra proporcingas siekiamiems tikslams ir užtikrina asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bei asmens, kuriam taikomos laikinosos apsaugos priemonės, teisėtų interesų pusiausvyrą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus nutartys civilinėse bylose: 2007-12-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-811/2007; 2007-10-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007; 2007-09-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-538/2007; 2008-04-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 1-263/2008; 2008-04-24 civilinėje byloje Nr. 2-304/2008; 2008-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-573/2008; 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-697/2008). Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmos instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas ir taikė ieškovo reikalavimą atitinkančias laikinąsias apsaugos priemones.

19Apeliantas teigia, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus visas atsakovo sąskaitas, areštuojama suma gali kelis kartus būti viršijama, nei ginčijama suma teisme. To pasekoje įmonei gali būti padaryta nepataisoma ekonominė žala, įmonė gali bankrutuoti.

20LR CPK 148 str. 4 d. leidžia bylą iš esmės nagrinėjančiam teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą (LR CPK 145 str. 1 d. 1 ir 3 p.), nors ir nėra žinoma konkreti areštuojamo turto sudėtis ir jį identifikuojantys duomenys (pvz., pavadinimas, kodas, buvimo vieta, vertė, kt.). Surasti turtą ir aprašyti areštuotą turtą paprastai pavedama ieškovo, kurio naudai buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pasirinktam antstoliui. Tokiu atveju iš esmės iki skolininko turto apyrašo sudarymo skolininkui suvaržomos teisės į visą jo turtą. Pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 11 str. 2 d., laikino įregistravimo žyma panaikinama, kai antstolis pateikia areštuoto turto apyrašą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas motyvuotai nutartyje išdėstė, kad pirmiausia areštuotinas skolininkui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, neviršijant reikalavimų sumos, o tik nesant ar esant nepakankant reikalavimams užtikrinti skolininko nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuotinos jo piniginės lėšos, esančios atsiskaitomosiose sąskaitose bankuose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant reikalavimų sumos, leidžiant skolininkui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, atsiskaitant su kreditoriumi, išmokant išmokas susijusias su darbo santykiais ir vykdant atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ir Valstybine mokesčių inspekcija. Remiantis išdėstytais motyvais teisėjų kolegija apelianto argumentą atmeta kaip visiškai nepagrįstą.

21Remiantis tuo, kas prieš tai išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisingai aiškino ir taikė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovės prašymą išsprendė teisingai, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (LR civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (LR civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas netenkinamas.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

23Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė.
...
4. Šiaulių miesto savivaldybė remdamasi LR CPK 431 str. ir 2005 m. gruodžio 6... 5. Nurodė, kad duomenų apie skolininkui priklausantį turtą neturi. Siekiant... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi prašymą... 8. Nurodė, kad areštavus skolininko K. P. įmonės pinigines lėšas bankų... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė.... 10. Atskiruoju skundu atsakovas K. P. įmonė prašo panaikinti arba pakeisti... 11. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 12. 1. Apelianto nuomone, laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos be... 13. 2. Taikant laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus visas sąskaitas,... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 17. Apeliantas teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos be... 18. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis nustato,... 19. Apeliantas teigia, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones ir areštavus... 20. LR CPK 148 str. 4 d. leidžia bylą iš esmės nagrinėjančiam teismui taikyti... 21. Remiantis tuo, kas prieš tai išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartį palikti...