Byla e2-763-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Grūstė“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Rigevita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rigevita“ ir ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinius atsakovei Jonavos „Lietavos“ pagrindinei mokyklai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Grūstė“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „Rigevita“ kreipėsi į teismas su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 2018 m. sausio 18 d. raštą Nr. S-11 „Dėl laimėtojo nustatymo viešajame pirkime „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“, (toliau – ir Pirkimas); įpareigoti atsakovę pakeisti sprendimą dėl Pirkimą laimėjusio pasiūlymo, nustatant, jog ieškovės UAB „Rigevita“ pasiūlymas laikomas laimėjusiu ir užėmusiu pirmąją vietą.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūrų vykdymą ir įpareigoti atsakovę nesudaryti Pirkimo sutarties. Nurodė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas leistų užtikrinti realų ieškinio reikalavimų patenkinimą ateityje, be to, atitiktų viešąjį interesą, kadangi neegzistuoja aplinkybės, reikalaujančios itin sparčiai užbaigti Pirkimo procedūras.
 3. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ kreipėsi į teismas su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės organizuojamo Pirkimo metu priimtus sprendimus: dėl pasiūlymų eilės sudarymo, kurios pirmoje vietoje įrašyta UAB „Grūstė“, dėl UAB „Grūstė“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja, dėl nutarimo sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Grūstė“; grąžinti Pirkimo procedūras į pasiūlymų eilės sudarymo stadiją bei įpareigoti perkančiąją organizaciją pasiūlymų eilę sudaryti pagal pasiūlymų (visa reikalautų dokumentų apimtimi) pateikimo tikslų laiką, tęsti procedūras teisės aktų nustatyta tvarka; priteisti iš atsakovės ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.
 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti perkančiąją organizaciją nesudaryti Pirkimo sutarties, o esant sudarytai Pirkimo sutarčiai – sustabdyti jos vykdymą. Nurodė, kad ieškinys yra preliminariai pagrįstas, o prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra vienintelė efektyvi priemonė, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Perkančioji organizacija turi galimybę užtikrinti maitinimo paslaugų nepertraukiamumą sudarydama laikiną sutartį, pratęsdama esamą paslaugų teikimo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje ir Pirkimo procedūros bus baigtos.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 14 d. nutartimi ieškovių prašymus atmetė.
 2. Iš Pirkimo sąlygų teismas nustatė, kad Pirkimu siekiama įsigyti 4 mokymo įstaigų mokinių, ikimokyklinio amžiaus vaikų bei personalo maitinimo paslaugas. Tokio pobūdžio paslaugos reikalauja nepertraukiamo jų tiekimo, kadangi yra susijusios su būtinųjų visuomenės poreikių tenkinimu. Todėl, sprendžiant dėl poreikio laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, prioritetas teiktinas viešojo intereso, kuris neatsiejamai susijęs su poreikiu užtikrinti vaikų teisę į kokybiško maitinimo tiekimą mokymo įstaigose, apsaugai. Teismo vertinimu, Pirkimo objektas šiuo atveju yra svarbesnis nei viešasis interesas užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi. Be to, grėsmė viešajam interesui dėl Pirkimo procedūrų teisėtumo, skaidrumo atsirastų tik tuo atveju, jeigu ieškovės įrodytų savo reikalavimų pagrįstumą. Ieškovės savo privatų interesą Pirkime galėtų apginti pasinaudodamos kitu teisių gynimo būdu, pavyzdžiui, reikalaudamos atlyginti padarytą žalą, kurią sukėlė pažeidimai Pirkime, jei tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą, būtų nustatyti.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Rigevita“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamoje nutartyje teismas nieko nepasisakė apie preliminarų ieškovės ieškinio pagrįstumą, tačiau aplinkybė, kad vertino kitas sąlygas, rodo, jog ieškinys teismo laikytas preliminariai pagrįstu.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje nepadarytų jokios žalos faktiškam paslaugų teikimui, kadangi šiuo metu galioja ir yra vykdomos maitinimo paslaugų teikimo sutartys visiems keturiems objektams. Šios sutartys galios iki bus pasirašytos naujos sutartys. Be to, pati atsakovė dar vasario mėnesį atidėjo Pirkimo sutarčių pasirašymą su laimėtoju, taip patvirtindama, kad nėra neatidėliotinos būtinybės sudaryti sutartis.
  3. Pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė, leidžianti tinkamai apginti ieškovės interesus. To nepadarius, dar vykstant teismo procesui Pirkimo sutartis gali būti sudaryta bei didžiąja dalimi įvykdyta.
 2. Atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Nemokamo maitinimo mokiniams teikimas neabejotinai laikytinas viešuoju interesu, kurį pažeidus, būtų padaryta didžiulė žala visuomenei.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas apeliantei yra ypatingai naudingas, kadangi perkamų paslaugų teikimo sutartys šiuo metu yra sudarytos su ja, o neišrinkus Pirkimo laimėtojo ir toliau bus jos teikiamos.
  3. Kaip teisingai skundžiamoje nutartyje nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovė savo interesus apginti galėtų ir kitu būdu – pareikšdama ieškinį dėl žalos atlyginimo.
  4. Ieškovės ieškinys laikytinas preliminariai nepagrįstu, kadangi jame pateikti argumentai apie Pirkimo vykdymo eigoje atsakovės padarytus pažeidimus yra niekuo nepagrįsti.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir Pirkimo sutarties sudarymo sustabdymas neigiamai paveiktų didelės ir socialiai jautrios visuomenės dalies interesus, nes Pirkimo objektas apima nemokamo maitinimo paslaugas socialiai remtiniems mokiniams Jonavos rajono savivaldybės mokyklose, taip pat mokamo maitinimo paslaugas kitiems mokiniams bei mokyklos personalui.
  2. Ieškovė visais būdais siekai kuo ilgiau užsitikrinti galimybę teikti perkamas paslaugas atsakovei, todėl bando bet kokias būdais užtęsti Pirkimo vykdymo procedūras. Šiuo metu ieškovės teikiamos paslaugos yra žymiai brangesnės, nei nurodytos trečiojo asmens pasiūlyme, todėl mokyklos kiekvieną dieną patiria didelę piniginę žalą.
  3. Ieškovės ieškinys nėra preliminariai pagrįstas. Ieškovės argumentai, susiję su Pirkimo sąlygų ginčijimu, negali būti nagrinėjami, nes ji yra praleidusi terminus šias sąlygas ginčyti, taip pat ji nėra pasinaudojusi ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Kita dalis argumentų, susijusių su tiekėjų galimybėmis tikslinti pateiktą patiekalų sąrašą, taip pat nėra pagrįsta, kadangi ieškovės nurodomas Pirkimo sąlygų priedas Nr. 2 yra tik pavyzdinis mokamo maitinimo asortimentas ir nepakeitė Pirkimo dalyko. Ieškinyje pateiktos abejonės dėl galimybės UAB „Grūstė“ pateikti pasiūlymą per 1 valandą nuo Pirkimo paskelbimo yra hipotetinio pobūdžio.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Ieškovė UAB „Rigevita“ kartu su atskiruoju skundu pateikė apeliacinės instancijos teismui naujus įrodymus – 2018 m. vasario 21 d. pažymą apie sudarytas sutartis, išrašus iš maitinimo paslaugų pirkimo sutarčių, 2018 m. vasario 19 d. pranešimą. Atsižvelgęs į tai, jog nagrinėjamam klausimui yra reikšminga aplinkybė kokiu pagrindu perkamos paslaugos yra atsakovei tiekiamos šiuo metu, apeliacinės instancijos teismas šiuos įrodymus priima į bylą.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 1. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti taikomos, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą arba įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 str. 2 d. 1 p., 2 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).
 2. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla vykdo supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Mokinių, ikimokyklinio bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ir mokyklos personalo maitinimo paslaugos“, pirkimo Nr. 357003. Paslaugos perkamos keturioms Jonavos rajono švietimo įstaigoms (Pirkimo sąlygų 11 p.). Pirkimo sutartis bus sudaroma 12 mėnesių laikotarpiui, su galimybe ją pratęsti dar du kartus po 12 mėnesių. Paslaugos pradedamos teikti per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Pirkimo sąlygų 18 p.).
 3. UAB „Rigevita“ ir VšĮ „Kretingos maistas“, nesutikdamos su perkančiosios organizacijos sprendimais Pirkime, pateikė teismui ieškinius, kuriuose taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras, uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jei sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Atsižvelgusi į tai, kad teismas šių prašymų netenkino, ieškovė UAB „Rigevita“ pateikė atskirąjį skundą.
 4. Spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, nustatyti ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.
 5. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje iš esmės nieko nepasisakė dėl pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – preliminaraus apeliantės ieškinio pagrįstumo. Nepaisant to, sutiktina su apeliante, jog teismo pozicija pasisakyti dėl kitos sąlygos egzistavimo bei vertinti viešojo intereso egzistavimą, rodo jo sutikimą ieškinį laikyti preliminarai pagrįstu. Nors atsiliepimuose į atskirąjį skundą atsakovė bei trečiasis asmuo šią sąlygą ir kvestionuoja, jų argumentai nelaikytini pakankamais siekiant padaryti priešingą išvadą.
 6. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, teismas tik preliminariai vertina ieškinio pagrįstumą. Šioje proceso stadijoje ieškovas neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Šuo atveju matyti, jog apeliantės ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, prie ieškinio buvo pridėti jame išdėstytus reikalavimus pagrindžiantys rašytiniai įrodymai, todėl jis turėjo būti vertintas, kaip preliminariai pagrįstas. Tuo tarpu atsakovės ir trečiojo asmens atsiliepimuose nurodyti argumentai dėl apeliantės ieškinyje pateiktų reikalavimų bei pozicijos nepagrįstumo gali būti išnagrinėti ir dėl jų pasisakyta tik priimant byloje galutinį sprendimą. Nepaisant to, vien preliminarus ieškinio pagrįstumas nėra pakankamas, siekiant taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones.
 7. Teismas viešųjų pirkimų bylose, vertindamas antrąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumą ar pasunkėjimą, be kita ko turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 8. Kaip jau minėta, atsakovės perkamos paslaugos skirtos net keturioms Jonavos rajono švietimo įstaigoms. Pirkimo objektas – priešmokyklinio bei ikimokyklinio amžiaus vaikų ir personalo maitinimo paslaugos. Iš bylos duomenų matyti, kad būtent apeliantė šiuo metu teikia perkamas paslaugas aptariamose švietimo įstaigose pagal 2017 m. rugpjūčio 21 d. – 2017 m. rugsėjo 1 d. sudarytas paslaugų pirkimo sutartis. Iš apeliantės pateiktų sutarčių išrašų matyti, kad vienos jų terminas baigiasi 2018 m. gegužės 31 d., kitos dvi negali trukti ilgiau nei vienerius metus, t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 21 d. ir 2018 m. rugpjūčio 22 d. Šios aplinkybės, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, jog jei byloje būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, viešajam interesui – mokinių interesui laiku bei tinkamai gauti maitinimo paslaugas iškiltų reali grėsmė. Šiuo metu byla pirmosios instancijos teisme dar nėra išnagrinėta, o egzistuojant pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo galimybei bei galimybei, kad Pirkimas gali būti nutrauktas, realu, kad paslaugos iki minėtų terminų naujai išrinkto Pirkimo laimėtojo gali būti ir nepradėtos vykdyti. Žinoma, egzistuoja galimybė perkančiajai organizacijai sudaryti ir susitarimus dėl paslaugų teikimo pratęsimo, tačiau tokia perkančiosios organizacijos praktika nebūtų laikoma pagrįsta, kadangi viešųjų pirkimų būdu įsigyjamoms prekėms, paslaugoms ar darbams skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai (VPĮ 17 str. 2 d. 1 p.). Dėl šių priežasčių laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo konkrečiu atveju byloje gintinas visuomenės interesas Pirkimo objektu, o ne tiekėjų sąžiningu varžymusi.
 9. Nors pritartina ieškovės argumentui, kad galimybė pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo nelaikytina lygiaverte priemone jos ieškinio reikalavimų realiam patenkinimui, tačiau tai šiuo atveju neturi esminės reikšmės nagrinėjamo klausimo išsprendimui.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).
 11. UAB „Grūstė“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šioje byloje nenagrinėtinas, kadangi byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas bus išspręstas pirmosios instancijos teismui priimant galutinį sprendimą (CPK 270 str.)

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai