Byla e2-864-302/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-985-479/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovui Lietuvos jūrų muziejui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Hidrostatyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos jūrų muziejui dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Nurodė, kad atsakovas vykdė supaprastintą ribotą konkursą „Neringos forto išsaugojimas ir tvarus jo naudojimas EEE-LT06-KM-01-K-01-009“ Neringos forto tvarkomieji ir paveldosaugos darbai (Pirkimo Nr. 159131). Ieškovės teigimu, konkursą laimėjusi UAB „Ekovalis“ neįrodė, jog turi teisę atlikti tilto atramų statybos bei rekonstrukcijos darbus, todėl atsakovas privalėjo atmesti šios tiekėjos paraišką kaip neatitinkančią pirkimo sąlygų 3.1.5 p. reikalavimų. Taip pat ieškovė nurodė, kad UAB „Ekovalis“ pasiūlyta kaina yra per maža, o atsakovas nesiėmė tinkamų priemonių dėl nepagrįstai mažos kainos pagrindimo ir tuo pažeidė pirkimo sąlygų 13.1 p. nuostatas. Dėl to ieškovė teismo prašė pripažinti, kad UAB „Ekovalis“, veikiančio jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Plintas“ ir UAB „Getelit“, kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.13 ir 3.1.5 punktuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir kad atsakovas nesilaikė pirkimo sąlygų 13.1 p. nuostatų dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, bei panaikinti 2015-02-18 CVP IS priemonėmis pateiktą sprendimą dėl nugalėtojo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo ir sudaryti naują pasiūlymų eilę.

4Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčijamo pirkimo procedūras iki teismas priims sprendimą šioje byloje. Ieškovė nurodė, jog nesustabdžius pirkimo procedūrų atsakovas sudarys sutartį su tiekėju, kuris neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir negali atlikti dalies perkamų darbų. Be to, pažymėjo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei palankus teismo sprendimas nebeturėtų prasmės.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi ieškovės UAB „Hidrostatyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė kaip nepagrįstą, be to, ta pačia nutartimi į bylos nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė UAB „Ekovalis“.

7Pirmos instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą ir suteiktų ieškovei pranašumą atsakovės atžvilgiu, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Tokią išvadą pirmos instancijos teismas padarė atsižvelgdamas į tai, kad perkami darbai yra reikšmingi visuomenei ir valstybei, Konkurso sąlygose numatyta, jog numatoma perkamų darbų pabaiga 2016-12-31, be to, projektas yra finansuojamas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programą, o tai suponuoja išvadą, kad projekto įgyvendinimui skirtos lėšos būtų panaudos laiku.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Ieškovė UAB „Hidrostatyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki tol, kol byla bus išnagrinėta įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

10Pateikia šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:

111. Pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino viešąjį interesą, kuris būtent ir lemia tai, kad visuomenei reikšmingas projektas būtų įgyvendintas skaidriai ir racionaliai panaudojant lėšas. Vien ekonominė viešojo pirkimo sutarties nauda perkančiajai organizacijai nenusveria jos pareigos tinkamai ir teisėtai iš visų tiekėjų pasiūlymų išsirinkti laimėtoją. Galimybė viešąjį interesą pirkimo objektu iškelti aukščiau už viešąjį interesą tiekėjų sąžiningu varžymusi turi būti aiškinama siauriai ir taikoma išimtiniais atvejais. Pirkimo nesustabdymas ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju pažeistų viešąjį interesą, sukeltų žalą visuomenei, ieškovei būtų itin suvaržytos galimybės apginti savo teises ir pažeistus teisėtus interesus. Tuo tarpu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamu atveju nebūtų patirta jokios reikšmingos žalos.

122. Pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, neįvertino arba vertino tik formaliai ieškinio pagrįstumą ir galimą kilti ateityje žalą ar sunkumus vykdant teismo sprendimą. Teismas visiškai nevertino to, kad atsakovui sudarius sutartį su tiekėju, kurio pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, kyla pagrįstos abejonės, ar toks tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį tinkamai ir laiku. Pirkimo objektas nagrinėjamu atveju yra susijęs su materialaus objekto sukūrimu, o tai reiškia, jog tokio Konkurso metu sudaryta viešojo pirkimo sutartis ir jos vykdymas bet kuriuo metu negalėtų būti nutrauktas, perkančiajai organizacijai nepatiriant nuostolių.

133. Pirmos instancijos teismas netinkamai ir nepagrįstai vertino aplinkybes, susijusias su projekto įgyvendinimo skuba, sutartyje numatytais terminais bei Europos Sąjungos lėšų panaudojimu laiku. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad Konkurso sąlygose numatyta darbų pabaiga 2016-12-31, tačiau neįvertino tos aplinkybės, kad Konkurso sąlygų pateiktame 7 priede „Statybos darbų rangos sutarties projektas“ 6.4 punkte numatyta galimybės darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2017-06-30. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų bylos yra nagrinėjamos operatyviai, šioje byloje pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, nebus pažeidžiamas viešasis interesas, projekto įgyvendinimas užsitęs labai nežymiai ir tai tiek ieškovei, tiek atsakovui leis patirti mažesnius nuostolius palyginus su nuostoliais, kurie būtų patiriami ieškinio tenkinimo atveju.

14Atsakovas Lietuvos jūrų muziejus su atskiruoju skundu nesutinka, prašo atskirąjį skundą atmesti, o, teismui nusprendus laikinąsias apsaugos priemones taikyti, vadovaudamasis CPK 146 straipsnio 1 dalimi, prašo iš ieškovės pareikalauti pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 50 826,78 Eur sumai, kuri jau yra panaudota vykdant darbus, arba pateikti tokios sumos banko garantiją.

15Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

161. Lietuvos jūrų muziejaus misija – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir eksponuoti bei populiarinti materialines, dvasines kultūros vertybes ir gamtos objektus. Kopgalio tvirtovėje yra įsikūrusios Lietuvos muziejaus ekspozicijos: akvariumas, jūrų gamtos ekspozicija, jūrų paukščių ir žinduolių baseinai, laivybos istorijos ekspozicija. Be to, Kopgalio forto fosoje yra laikomi pilkieji Baltijos ruoniai. Uždumblėjus fosos dugnui, sutriko vandens biologinė pusiausvyra, todėl tik išvalius fosą nuo perteklinio dumblo, bus galima sudaryti gyvūnams tinkamas gyvenimo sąlygas. Neringos (Kopgalio) fortas yra Kultūros paveldo objektas įregistruotas Kultūros vertybių registre. Maža to, objektas yra Kuršių Nerijos nacionaliniame parke UNESCO saugomame kaip viešojo pripažinimo ir naudojimo pasaulinės reikšmės saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo tvirtovėje. Kaip jau minėta, pasaulinės kultūros paveldo vertybės būklė kasmet vis blogėja. Dabartinė objekto būklė ne tik kelia grėsmę visuomenės saugumui, bet ir gyvūnijai. Atsižvelgiant į nurodomas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai skundžiamoje nutartyje konstatavo, jog perkami darbai yra itin reikšmingi visuomenei ir valstybei, todėl jų vykdymas negali būti stabdomas, kadangi šių darbų greitesnis įsigijimas turi didesnę reikšmę, ginant viešąjį interesą, nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

172. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog, sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui, kiltų grėsmė dėl galimo atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimo nustatytu terminu bei viešojo intereso pažeidimo. Pirkimas buvo paskelbtas 2015 m. sausio 9 d., pirkimo procedūros jau buvo sustabdytos Viešųjų pirkimų tarnybos, leidžiant jas tęsti toliau, o dalis darbų turi būti atlikti iki 2016 m. balandžio 30 d. (Konkurso sąlygų 2.7 p.). Pirkimo procedūrų sustabdymas dar beveik keturiems mėnesiams, kai darbų vykdymui didelę įtaką turi oro sąlygos, o pačių darbų atlikimui reikalingas leidimų gavimas iš trečiųjų asmenų, kuris užtrunka apie vieną kalendorinį mėnesį, leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Lietuvos jūrų muziejaus projekto sėkmingai įgyvendinti iki 2017 m. balandžio 30 d. nepavyktų. Jeigu projektas nebūtų įgyvendintas 100 procentų, tai atsakovo atžvilgiu būtų priimtas sprendimas Projekto įgyvendintojui grąžinti visas Projekto veikloms panaudotas paramos lėšas.

183. Galimybės sudaryti pirkimo sutartį su kitu konkurse dalyvavusiu tiekėju nėra, kadangi pagal atsakovo finansines galimybes ginčo pirkimo sutarties vertė nustatyta ne didesnė kaip 771 752,66 Eur, o, kaip matyti iš sudarytos pasiūlymų eilės, 2-4 vietose esantys tiekėjai pasiūlė per dideles, atsakovui nepriimtinas kainas, viršijančias jo biudžetą.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21Kaip matyti iš bylos, nagrinėjamu atveju kvestionuojama pirmos instancijos teismo nutarties dalis, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčijamo pirkimo procedūras iki teismas priims sprendimą šioje byloje, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Dėl rašytinių įrodymų, pateiktų su atsiliepimu į atskirąjį skundą, prijungimo prie bylos

23Atsakovas su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius įrodymus.

24CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, kadangi klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo išspręstas atsakovui apie tai nepranešus, o taip pat į tai, jog ieškovei šie dokumentai žinomi, nes išsiųsti ieškovei kartu su atsakovo atsiliepimu į atskirąjį skundą, jie prijungti prie bylos.

25Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

26Bendroji proceso teisės norma numato, jog nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, yra sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas (CPK 144 str. 1 d.). CPK 4237 straipsnyje nustatytos specialiosios taisyklės, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo procedūrai būdingas laikinąsias apsaugos priemones, viena jų yra su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.). Remiantis CPK 4237 straipsnio 1 dalimi, teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos. Būtent šiais aspektais ir bus vertinamas skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas.

27Apeliantė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas formaliai vertino ieškinio pagrįstumą, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, visiškai nevertino to, kad, atsakovui sudarius sutartį su tiekėja, kurios pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, kyla pagrįstos abejonės, ar toks tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį tinkamai ir laiku.

28Apeliacinės instancijos teismo nuomone, minėtas atskirojo skundo argumentas, kad pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turėjo atsižvelgti į tai, kad ginčo konkurso laimėtojo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, negali būti vertintas kaip pagrįstas, kadangi aplinkybės dėl konkursą laimėjusios tiekėjos kainos pagrįstumo ir jos galimybių vykdyti sutartinius įsipareigojimus, bus nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Atkreiptinas apeliantės dėmesys, kad pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne bylos nagrinėjimą iš esmės.

29Taip pat ieškovė atskirajame skunde kelia klausimą dėl neigiamų pasekmių, kurias gali sukelti teismo sprendimas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Nors ieškovė atskirajame skunde ir neginčija viešojo intereso svarbos nagrinėjamoje byloje, tačiau tvirtina, kad šiuo atveju pirmenybė turėtų būti teikiama visuomenės interesui užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi ir racionalų piniginių lėšų panaudojimą.

30Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose visuomet tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1657-236/2015, 2015 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-455-236/2015). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas.

31Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sprendė, jog nagrinėjamoje situacijoje būtina atsižvelgti į perkamo objekto svarbą ir į tai, kad projekto įgyvendinimui skirtos lėšos būtų panaudos laiku. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų neproporcingas, pažeistų šalių interesų pusiausvyrą ir suteiktų ieškovei pranašumą atsakovės atžvilgiu, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

32Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas vykdė supaprastintą ribotą konkursą „Neringos forto išsaugojimas ir tvarus jo naudojimas EEE-LT06-KM-01-K-01-009“ Neringos forto tvarkomieji ir paveldosaugos darbai. Neringos (Kopgalio) fortas yra Kultūros paveldo objektas įregistruotas Kultūros vertybių registre. Maža to, objektas yra Kuršių Nerijos nacionaliniame parke UNESCO saugomame kaip viešojo pripažinimo ir naudojimo pasaulinės reikšmės saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo tvirtovėje. Bylos medžiaga patvirtina, kad kultūros paveldo vertybės būklė kasmet vis blogėja: objektas pažeistas puvinių, rostverkai sutręšę ir sunykę, gresia nuošliaužos, krantinės suirimas, prastas estetinis vaizdas, vizualinė tarša, apdumblėjęs vanduo nuodija ruonius, kenkia jų sveikatai. Sutiktina su atsakovu, kad dabartinė objekto būklė ne tik kelia grėsmę visuomenės saugumui, bet ir gyvūnijai, todėl nedelsiant būtina rekonstruoti Kopgalio forto fosos krantines, dugną ir tilto atramas. Pirkimo procedūrų sustabdymas neapibrėžtam laikui, kai darbų vykdymui didelę įtaką turi ir oro sąlygos, o pačių darbų atlikimui kultūros paveldo objekte reikalingas leidimų gavimas iš trečiųjų asmenų, kuris taip pat užtrunka ilgą laiką, apeliacinės instancijos teismo nuomone, leidžia daryti pakankamai pagrįstą išvadą, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, Lietuvos jūrų muziejaus projekto sėkmingas įgyvendinimas taptų komplikuotas. Ir nors apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante, kad ginčo viešasis pirkimas neatsiejamai susijęs ir su visuomenės suinteresuotumu, jog pirkimo lėšos būtų naudojamos racionaliai, būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tiekėjų konkurencija, efektyvumo ir ekonomiškumo principai, tačiau jau pradėto įgyvendinti projekto stabdymas neribotam laikui, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, šiuo konkrečiu atveju pažeistų viešąjį interesą, o apeliantės privatiems interesams būtų suteikiamas per didelis pranašumas.

33Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, patenkinus apeliantės atskirąjį skundą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius darbų vykdymą, atsakovui iškiltų reali grėsmė prarasti šiam projektui skirtą finansinę paramą, kuri yra skiriama iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės. Vadovaujantis 2014 m. gegužės 15 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-353 „Dėl lėšų skyrimo Europos Ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo ir atgaivinimo programos projektams finansuoti“ projektui skirta 485 188,33 Eur dydžio parama, iš kurių 417 763,97 Eur išlaidoms pagal biudžeto eilutę „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“. Iš atsakovo su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad Projekto darbų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigti visi Projekto darbai ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, yra 2017 m. balandžio 30 d. 2014 m. liepos 22 d. trišalėje Projekto įgyvendinimo sutartyje Nr. 2014/4-9-23 numatyta, kad, nepasiekus Projekto įgyvendinimo sutartyje numatytų rezultatų 100 procentų, Lietuvos jūrų muziejus neteks ir turės grąžinti jau projekto atliktiems darbams panaudotas lėšas (Sutarties 2.1.17 ir 9 punktai). Pagal atsakovo pateiktus duomenis, jau yra panaudota 50 826,78 Eur. Taigi, pirkimo skubą taip pat lemia ir poreikis gauti finansavimą iš valstybės. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju sustabdžius jau sudarytos sutarties vykdymą, užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas, kiltų grėsmė prarasti projektui paskirtą finansavimą, o tokiu būdu būtų pažeisti ne tik atsakovo interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai (CPK 144 str., 4237 str. 1 d., 2 d.).

34Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, tinkamai įvertino svarbias bylos aplinkybes ir teisingai taikė proceso teisės normas, todėl naikinti skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Pažymėtina, kad ieškovė savo privatų interesą viešame pirkime galėtų apginti pasinaudodamas ir kitu teisių gynimo būdu, o būtent teise reikalauti atlyginti žalą, kurią sukelia pažeidimai viešajame konkurse, jeigu tokie pažeidimai, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, bus nustatyti. Taigi, ieškovės ekonominis interesas gali būti apgintas ir netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2103/2014).

36Be to, nagrinėjamo klausimo konteskte akcentuotina ir tai, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata galios ir pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, ieškovė vėl galės kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakartotinai, nurodydama naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

38Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Hidrostatyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Ieškinio reikalavimų įvykdymui užtikrinti ieškovė teismo prašė taikyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi ieškovės UAB... 7. Pirmos instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ieškovės prašomų... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Ieškovė UAB „Hidrostatyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 10. Pateikia šiuos nesutikimo su pirmos instancijos teismo nutartimi argumentus:... 11. 1. Pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino viešąjį interesą, kuris... 12. 2. Pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 13. 3. Pirmos instancijos teismas netinkamai ir nepagrįstai vertino aplinkybes,... 14. Atsakovas Lietuvos jūrų muziejus su atskiruoju skundu nesutinka, prašo... 15. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:... 16. 1. Lietuvos jūrų muziejaus misija – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti ir... 17. 2. Pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog, sustabdžius ginčo... 18. 3. Galimybės sudaryti pirkimo sutartį su kitu konkurse dalyvavusiu tiekėju... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Kaip matyti iš bylos, nagrinėjamu atveju kvestionuojama pirmos instancijos... 22. Dėl rašytinių įrodymų, pateiktų su atsiliepimu į atskirąjį skundą,... 23. Atsakovas su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė naujus rašytinius... 24. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 25. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 26. Bendroji proceso teisės norma numato, jog nustačius, kad ieškinys yra... 27. Apeliantė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas formaliai vertino ieškinio... 28. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, minėtas atskirojo skundo argumentas,... 29. Taip pat ieškovė atskirajame skunde kelia klausimą dėl neigiamų pasekmių,... 30. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose visuomet tarpusavyje konkuruoja... 31. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 15 d. nutartimi atsisakydamas... 32. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas vykdė supaprastintą ribotą... 33. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, patenkinus apeliantės... 34. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pirmosios... 35. Pažymėtina, kad ieškovė savo privatų interesą viešame pirkime galėtų... 36. Be to, nagrinėjamo klausimo konteskte akcentuotina ir tai, kad nutartys dėl... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337... 38. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. vasario 15 d. nutartį palikti nepakeistą....