Byla 2-139-758/2011
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“, buveinė - ( - ), Kaunas, įm.k. ( - ), ieškinį atsakovui A. C. (A. C.), a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,-

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 1440,00 Lt skolą, kurią sudaro 500,00 Lt negrąžinta paskola, 940,00 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad ieškovas 2009-12-27 paskolos sutarties pagrindu atsakovui suteikė 500,00 Lt kreditą, tuo tarpu atsakovas, įsipareigojęs grąžinti kreditą, mokėdamas nustatyto dydžio įmokas, bei delspinigius, minėtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl ieškovui liko skolingas 500,00 Lt negrąžintos skolos, 940,00 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui A. C. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu 2011-01-21.

4Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str.4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas iš dalies.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-12-27 telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas UAB „SMScredit.lt“ suteikė 500,00 Lt kreditą atsakovui, o pastarasis įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, mokėdamas įmokas, bei delspinigius.

9Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu negrąžino ir liko skolingas ieškovui 500,00 Lt skolos. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 940,00 Lt delspinigių už 180 dienų po 1 % nuo negrąžintos sumos per dieną.

10Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

11Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovei faktą patvirtina 2009-12-27 tarpfilialinis memorialinis orderis Nr. 7928901, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaitą, nurodyta mokėjimo paskirtis – paskolos sutarties Nr. 7928901.

12Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 500,00 Lt skolos ieškovo naudai.

13Savo reikalavimą priteisti 940,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB „SMScredit.lt“ bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007-10-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis byloje UAB „Okadeta“ v. UAB „Kaduva“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegijos 2010 m. kovo 31 d. nutartis byloje UAB „General Financing“ v A.P. ir kt.). Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

14Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (940,00 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

15Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipgi šalių sulygti sutartimi (sutarties 9.2 p.) 1 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina 94,00 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

16Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (594,00 Lt) nuo bylos iškėlimo 2010-12-16 teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 2 d.).

17Ieškovas patyrė 254,91 Lt bylinėjimosi išlaidų: 67,00 Lt dydžio žyminis mokestis ir 187,91 Lt už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 41,25 % (594/1440*100=41,25%) ieškovo reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 101,19 Lt bylinėjimosi išlaidų (254,91 Lt × 41,25 % = 105,15 Lt).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 straipsniais,-

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo A. C. 500,00 Lt (penki šimtai Lt 00 ct) skolą, 94,00 Lt (devyniasdešimt keturi Lt 00 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 594,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2010-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 105,15 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „SMScredit.lt“ naudai.

21Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo A. C.– 7,57 Lt, iš ieškovo UAB „SMScredit.lt “ – 10,77 Lt.

22Atsakovas A. C. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš... 3. Atsakovui A. C. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2010-12-27... 9. Atsakovas prievolės pagal sutartį nevykdė, paskolos numatytu terminu... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 12. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje... 13. Savo reikalavimą priteisti 940,00 Lt delspinigių ieškovas grindžia UAB... 14. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 15. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipgi... 16. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 17. Ieškovas patyrė 254,91 Lt bylinėjimosi išlaidų: 67,00 Lt dydžio žyminis... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo A. C. 500,00 Lt (penki šimtai Lt 00 ct) skolą, 94,00... 21. Priteisti valstybės naudai pašto išlaidų: iš atsakovo A. C.– 7,57 Lt,... 22. Atsakovas A. C. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 23. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo...