Byla 2-2432/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Jumasta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, civilinėje byloje Nr. 2-3288-450/2011 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Jumasta“ ir akcinei bendrovei „Getanitas“ dėl žalos atlyginimo ir baudų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl žalos už nekokybiškus darbus atlyginimo.

5Atskiruoju skundu keliami klausimai dėl nutarties, kuria atmestas prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, teisėtumo.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu priteisė iš atsakovo UAB „Jumasta“ 75 032,54 Lt ir iš atsakovo UAB „Getanitas“ 95 155,66 Lt nuostolių atlyginimo ieškovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ naudai.

7Atsakovas UAB „Jumasta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimo dalį, kuria priteista ieškovui iš atsakovo 75 032,54 Lt nuostolių atlyginimo, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Atsakovas taip pat prašė iš dalies atleisti jį nuo likusios 1 981 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimo už apeliacinį skundą. Nurodė, kad įmonės finansinė padėtis yra bloga ir ji negali sumokėti viso už apeliacinį skundą mokėtino žyminio mokesčio. Nors bendrovė 2010 m. gruodžio 31 d. turėjo 1 116 221 Lt vertės turto, tačiau per vienerius metus gautinos sumos sudarė net 875 007 Lt. Tikimybė susigrąžinti iš skolininkų šias sumas yra labai nedidelė, kadangi įmonės (skolininkai) yra bankrutuojantys (bankrutavę) arba restruktūrizuojami. 2011 m. birželio 30 d. balansas patvirtina, kad įmonės turtas sudaro 1 186 396 Lt, iš kurių ilgalaikis turtas siekia 88 350 Lt, per vienerius metus gautinos sumos lygios 1 052 907 Lt. sumai. Nors likusios dalies gautinų sumų mokėjimo terminai sueina šiais metais, tačiau užsakovams piktybiškai atsisakant priimti darbus, nurodyta gautina suma yra tik teorinė galimybė. Pažymėjo, kad didžioji dalis bendrovės materialiojo turto buvo pirkta lizingu, todėl šiuo metu yra mokamos lizingo įmokos. Atsakovas taip pat yra skolingas, o per vienerius metus mokėtinos sumos sudaro 66 426 Lt. Pinigai ir jų ekvivalentai balanse už 2010 m. nurodyti 40 001 Lt sumai, tarpiniame balanse – 13 307 Lt, tačiau įmonė šia suma nedisponuoja, kadangi iš jų buvo sumokėti mokesčiai, darbo užmokestis ir kt. Įmonės sąskaitos banke likutis yra 3,58 Lt.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi atmetė atsakovo prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir nustatė terminą sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį. Nurodė, kad yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas susiduria su tam tikrais finansiniais sunkumais, tačiau vien atsakovo nurodytų aplinkybių kontekste nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovo turtinė padėtis yra tokia sunki, kad jis, kaip privatus ir pelno siekiantis juridinis asmuo, neturėtų ir niekaip negalėtų turėti apyvartinių lėšų sumokėti pakankamai nedideliam žyminiam mokesčiui. Atsakovo įvardintų debitorių, kurie bankrutuoja (pripažinti bankrutavę) arba restruktūrizuojami, bendra skola atsakovui sudaro 677 803, 41 Lt, t.y apie pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės, todėl teismui buvo neaišku, kuo remiantis atsakovas teigė, kad likusi įmonės debitorinė skola yra tik teorinė. Be to, tai nereiškia, kad tokių skolų ar jų dalies bendrovė negalės atgauti Įmonių bankroto įstatymo ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymo numatyta tvarka. Konstatavo, kad teismui nebuvo pateikti duomenys, kad bendrovė neturi kituose bankuose atsiskaitomųjų sąskaitų ir lėšų jose, o atsakovo nurodytos aplinkybės, jog didžioji dalis bendrovės materialaus turto buvo pirkta lizingo būdu, nėra pagrįstos pridėtais rašytiniais įrodymais. Teismas atkreipė dėmesį, kad, pagal 2011 m. birželio 30 d. balanso duomenis, bendrovė turi net 827 190 Lt dydžio nuosavą kapitalą, nepaskirstytas įmonės pelnas taip pat sudaro ženklią sumą – 817 190 Lt. Bendrovės einamųjų metų skola, lyginant su viso turto verte yra nedidelė, todėl tokie įsiskolinimai patys savaime nerodo atsakovo sunkios turtinės padėties. Teismas taip pat neturi duomenų, kad įmonės veikla būtų sustabdyta ar nutraukta. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas neįrodė savo sunkios finansinės padėties, kas sudarytų pagrindą atleisti jį nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Jumasta“ prašymą patenkinti ir atleisti UAB „Jumasta“ nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimo mokėjimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. UAB „Jumasta“, kaip kreditorius, bankroto ar restruktūrizavimo bylose yra tik trečios eilės vienas iš daugelio kreditorių, todėl atgauti bent dalį lėšų yra mažai tikėtina. Įmonė, negalėdama atgauti teisėtai jai už darbus priklausančių lėšų, susiduria su apyvartinių lėšų trūkumu, kas ir verčia prašyti teismo atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo.
  2. Nors iš AB „Kauno dujotiekio statyba“ gautina suma sudaro 47 656,59 Lt, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad tarp šalių kilęs ginčas nėra išnagrinėtas, todėl įmonė neturi reikalavimo teisės į šią sumą. Į šį faktą reikia atsižvelgti ir vertinant įmonės turto masę ir finansinę padėtį, t.y. būtina šią sumą minusuoti iš bendros gautinos sumos.
  3. Nors AB „Axis industries“ apeliantui yra skolinga 100 849,32 Lt, tačiau šios skolos atsakovas negali atgauti dėl piktybiškų bendrovės veiksmų stabdant mokėjimus. Kadangi šiuo metu yra ruošiami dokumentai teismui dėl skolos priteisimo, galimybių operatyviai atgauti šias lėšas nėra.
  4. Įmonė taip pat negali atgauti lėšų už atlikus darbus ir iš kitų skolininkų: UAB „Kluonas“, UAB „Bajorų kelias“, UAB „Mastina“, UAB „Molesta“ ir kitų, kurios visos yra statybų bendrovės, susidūrusios su finansiniais sunkumais. Šiuo metu yra rengiami dokumentai teismui dėl skolų iš visų UAB „Jumasta“ skolininkų priteisimo.
  5. Duomenys, kad įmonė turi įsipareigojimų ir lizingo bendrovei už lizinguojamą turtą, atsispindi UAB „Jumasta“ tarpinio balanso eilutėje „Per vienerius metus mokėtinos sumos“. Kadangi poreikis pateikti duomenis, patvirtinančius įsipareigojimų pagal lizingo sutartis buvimo faktą, atsirado vėliau, atsakovas tik su atskiruoju skundu pateikia lizingo sutartis ir duomenis apie lizingo įmokas. Pagal šias sutartis atsakovas kas mėnesį sumoka 5 207, 39 Lt dydžio įmokas už 3 betono maišykles, kurios yra pagrindinė bendrovės vykdomos veiklos darbo priemonė. Nesumokėjus lizingo įmokų, įmonė netektų ne tik turto, patirtų papildomus nuostolius, bet ir negalėtų vykdyti ūkinės – komercinės veiklos.
  6. Nors įmonė ir vykdė veiklą, tačiau veikė ne pelningai, o nuostolingai (-14 348 Lt), tai nurodyta ir 2011 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje „XIII“. Būtent ši eilutė, o ne pardavimo pajamos ar bendras pelnas gali patvirtinti įmonės veiklos pelningumą ar nuostolingumą. 2011 m. birželio 30 d. pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad įmonė tiek 2010 m., tiek ir šių metų pusmetį veikė nuostolingai.
  7. UAB „Jumasta“ visas finansines operacijas vykdo tik per SEB banko turimą sąskaitą ir kituose bankuose ar kredito įstaigose sąskaitų neturi. Kadangi už pažymą apie tai, kad įmonė konkrečiame banke neturi sąskaitos, reikia sumokėti ne mažiau kaip 30-40 Lt, o bankų ir kredito įstaigų Lietuvoje yra ne viena, pažymų iš kiekvieno jų pateikimas neproporcingai pablogintų atsakovo padėtį. Be to, byloje esantys įrodymai patvirtina apelianto teiginius, kad kitų sąskaitų, išskyrus SEB banke, jis neturi.
  8. Įmonė neturi jokio likvidaus turto, kurį operatyviai realizavus galima būtų įvykdyti žyminio mokesčio sumokėjimo prievolę. Be to, įmonė turi įsipareigojimų, o teisės aktų nustatytais terminais turi mokėti mokesčius, atlyginimus darbuotojams ir pan.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

14Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo institutą. Kadangi pirmosios instancijos teismas šį procesinį klausimą sprendė pagal proceso tesės normas, galiojusias iki 2011 m. birželio 21 d. Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. IX-743 įsigaliojimo (įsigaliojo 2011 m. spalio 1 d.), apeliacine tvarka nagrinėjant atskirąjį skundą, taikomos procesinio sprendimo priėmimo metu galiojusios proceso teisės normos, reglamentavusios atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo klausimą.

15Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) nagrinėjimą mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Tuo tarpu atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą teismas gali tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (CPK 84 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; 2010 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-826/2010). Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos iš darbovietės, taip pat pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-347/2007, 2009 m. liepos 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-778/2009). Tuo atveju, kai apeliantas, padavęs teismui prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, pateikia duomenis apie tai, kad jo turtinė padėtis laikinai yra sunki, o ateityje gali iš esmės pagerėti, teismas tokį apelianto prašymą turi atmesti kaip nepagrįstą.

16Nagrinėjamu atveju apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 1 d. sprendimo, kuriuo ieškovui AB „Kauno dujotiekio statyba“ iš atsakovo UAB „Jumasta“ priteista 75 032,54 Lt, o iš atsakovo UAB „Getanitas“ - 95 155,66 Lt nuostolių atlyginimo, padavė atsakovas UAB „Jumasta“ (t. 5, b.l. 1-12). Už atsakovo UAB „Jumasta“ paduoto apeliacinio skundo nagrinėjimą turi būti sumokėtas 2 251 Lt žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 4 d.). Apeliantas už apeliacinio skundo nagrinėjimą sumokėjo 270 Lt žyminio mokesčio, o nuo kitos dalies žyminio mokesčio (1 981 Lt) sumokėjimo prašė jį atleisti (t. 5, b.l. 13). UAB „Jumasta“ prašymą grindė 2011 m. birželio 30 d. įmonės balanso duomenimis, taip pat tuo, jog įmonė bankų sąskaitose neturi lėšų. Nurodė, kad įmonė turi 1 186 396 Lt turto, tačiau didžioji dalis turto yra gautinos sumos iš skolininkų, kurie yra arba nemokūs, arba restruktūrizuojami, o mokėtinos sumos kreditoriams sudaro 66 426 Lt. Kolegijos vertinimu, atsakovo UAB „Jumasta“ pateikti duomenys neįrodo, kad įmonės turtinė padėtis yra sunki ir apeliantas negali sumokėti viso žyminio mokesčio. Pirma, atsakovo pateiktas įmonės balansas įrodo, kad įmonė 2011 m. birželio 30 d. turėjo balansinio turto, kurio vertė 1 186 396 Lt. Nors didžiąją turto dalį sudaro trumpalaikis turtas – 1 098 046, iš kurio 1 052 907 Lt per vienerius metus gautinos sumos, tai savaime nereiškia, kad įmonė turto neturi ir jos turtinė padėtis yra sunki (b.l. 18). Apeliantas nepateikė teismui išsamių duomenų apie debitorines skolas, jų atsiradimo pagrindus, įmonės skolininkų įsipareigojimų nevykdymo terminus ir pan. Be to, net ir tuo atveju, jeigu įmonės skolininkų turtinė padėtis nėra gera, tai nesudaro pagrindo manyti, jog įmonės kreditoriniai reikalavimai yra beviltiški ir įmonė neatgaus skolų. Likviduojamų ir restruktūrizuojamų įmonių kreditorių turtiniai reikalavimai tenkinami atitinkamai Įmonių bankroto įstatymo bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka, o ne nurašomi. Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams sudaro 66 426 Lt, t .y. ženkliai mažesnė suma už tą, kuri gautina per vienerius metus. Antra, iš 2011 m. birželio 30 d. įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonės pardavimo pajamos 2011 m. padidėjo, palyginus su 2010 m. pajamomis (2010 m. gauta 459 381 Lt, o per 2011 m. pirmąjį pusmetį gauta 367 031 Lt pajamų), pardavimo savikaina sumažėjo (2010 m. sudarė 357 709 Lt, o per 2011 m. pirmąjį pusmetį – 245 468 Lt), taip pat sumažėjo įmonės patiriami nuostoliai (2010 m. įmonė patyrė 85 599 Lt nuostolių, o per 2011 m. pirmąjį pusmetį – 14 683 Lt). Šie duomenys sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovo turtinė padėtis nėra sunki, tik įmonė turi laikinų sunkumų, o jos padėtis ateityje gali pagerėti. Trečia, įmonė lėšas apskaito tiek įmonės sąskaitoje, tiek ir kredito įstaigose esančiose įmonės sąskaitose. Apeliantas pateikė teismui duomenis tik apie vienoje sąskaitoje AB SEB banke esančias įmonės lėšas. Be to, tik apie lėšas, kurios buvo 2011 m. liepos 28 d., o ne išrašą apie lėšų pokytį per ilgesnį laikotarpį (b.l. 20). Šie duomenys nėra pakankami daryti išvadą apie įmonės sunkią turtinę padėtį. Ketvirta, nesumokėta žyminio mokesčio dalis už apeliacinio skundo nagrinėjimą sudaro 1 981 Lt. Ši suma, palyginus ją su atsakovo turimo turto balansine verte, nėra didelė.

17Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

18Taigi atsakovui pateikus kai kuriuos duomenis apie įmonės laikinus sunkumus, tačiau neįrodžius, jog įmonės turtinė padėtis yra sunki ir jis negali sumokėti 1 981 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo nagrinėjimą, nebuvo pagrindo tenkinti prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai atmetė atsakovo prašymą. Keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.). Nustatytina, kad atsakovas UAB „Jumasta“ iki 2011 m. gruodžio 8 d. turi sumokėti 1 981 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo nagrinėjimą ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Atsakovui neįvykdžius šio įpareigojimo, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas apeliantui (CPK 316 str. 2 d.).

19Tuo pačiu pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo nutartis neužkerta galimybės atsakovui paduoti teismui motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už apeliacinio skundo nagrinėjimą (CPK 84 str.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nustatyti atsakovui UAB „Jumasta“ terminą iki 2011 m. gruodžio 8 d. sumokėti 1 981 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo nagrinėjimą ir pateikti pirmosios instancijos teismui sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl žalos už nekokybiškus darbus atlyginimo.... 5. Atskiruoju skundu keliami klausimai dėl nutarties, kuria atmestas prašymas... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 1 d. sprendimu priteisė iš atsakovo... 7. Atsakovas UAB „Jumasta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 8. Atsakovas taip pat prašė iš dalies atleisti jį nuo likusios 1 981 Lt... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi atmetė atsakovo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 14. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 15. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies už ieškinio (apeliacinio,... 16. Nagrinėjamu atveju apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m.... 17. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo... 18. Taigi atsakovui pateikus kai kuriuos duomenis apie įmonės laikinus sunkumus,... 19. Tuo pačiu pažymėtina, jog apeliacinės instancijos teismo nutartis... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 21. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti... 22. Nustatyti atsakovui UAB „Jumasta“ terminą iki 2011 m. gruodžio 8 d....