Byla 2-826/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės J. M. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutarties, kuria atmestas atsakovės J. M. J. prašymas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir ji įpareigota sumokėti 1900 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo nagrinėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo civilinėje byloje Nr.2-891-259/2010, iškeltoje pagal ieškovo G. J. ieškinį atsakovams J. M. J., UAB Draudimo kompanijai „PZU Lietuva” dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas G. J. patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti: 1) iš atsakovo UAB DK „PZU Lietuva" 7377,20 Lt netekto darbo užmokesčio sumą ir 93,43 Lt periodines išmokas kas mėnesį; 2) iš atsakovės J. M. J. 100 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

4Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas priteisė ieškovui iš atsakovo UAB Draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ 7377,20 Lt turtinės žalos atlyginimo, o iš atsakovės J. M. J. priteisė 70 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

5Atsakovė J. M. J. padavė apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 3 d. sprendimo. Kartu su apeliaciniu skundu ji pateikė prašymą atleisti ją nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo dalies, o teismui šio prašymo nepatenkinus, prašė atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki nutarties apeliacinės instancijos teisme priėmimo. Prašyme atsakovė nurodė, jog apeliaciniu skundu ginčijama suma sudaro 70 000 Lt, todėl už apeliacinį skundą reikia sumokėti 2 100 Lt žyminį mokestį. Atsakovė už apeliacinį skundą sumokėjo 200 Lt žyminio mokesčio. J. M. J. pažymėjo, kad per mėnesį jos gaunamos pajamos sudaro apie 400 Lt, santaupų neturi, yra ligota, privalo visokeriopai rūpintis savo sena ligota mama, su kuria kartu gyvena. J. M. J. taip pat atkreipė dėmesį, jog nekilnojamųjų daiktų nuosavybės teise neturi, jos vardu registruota viena transporto priemonė, tačiau teismas yra areštavęs šį turtą, todėl jo parduoti atsakovė negali.

6Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 8 d. nutartimi atsakovės J. M. J. prašymą tenkino iš dalies. Teismas atidėjo atsakovei J. M. J. 1 900 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo. Nutartyje nurodyta, kad atsakovė J. M. J. nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, neturi; jos vardu registruota nedidelės vertės transporto priemonė (duomenys neskelbtini); jos gaunamos pajamos per mėnesį sudaro apie 400 Lt, piniginių lėšų SEB banko sąskaitoje neturi. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas kartu atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovė nepateikė duomenų, jog neturi piniginių lėšų kituose bankuose. Teismas taip pat pažymėjo, jog iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme atsakovės turtinė padėtis gali pagerėti. Remdamasis šiais argumentais, teismas nutarė atsakovei atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo (CPK 84 str.). Nutartyje nurodoma, kad ji neužkerta atsakovei galimybės ginti savo teises apeliacinės instancijos teisme, nes už apeliacinio skundo nagrinėjimą ji yra sumokėjusi 200 Lt dydžio žyminį mokestį.

7Atsakovė J. M. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį ir atleisti ją nuo 1900 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą. Apeliantės nuomone, teismas atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą gali tik tuomet, jeigu nustato, kad apelianto turtinė padėtis sunki, tačiau iki ginčo išsprendimo ji gali pagerėti. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad apeliantės turtinė padėtis gali pagerėti ir neišdėstė tokį teiginį pagrindžiančių argumentų. Teismas priimtą nutartį grindė tiktai prielaidomis, o ne byloje esančiais įrodymais. Apeliantė atkreipė dėmesį ir į tai, jog ji yra vieniša, ligota, gyvena kartu su savo ligota motina, kuria turi rūpintis. Be to, apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis iš trijų Lietuvoje registruotų bankų apie tai, kad juose neturi piniginių lėšų.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus.

10Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet nėra duomenų apie ateityje galimai iš esmės pagerėsiančią jo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Tuo tarpu teismas gali atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (CPK 84 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009). Sprendžiant, ar asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti tiek, kad jis bus pajėgus sumokėti bylinėjimosi išlaidas bylos pralaimėjimo atveju, turi būti nagrinėjami apelianto pateikti bei kiti bylos duomenys, pagrindžiantys asmens turtinę padėtį ir jo finansines galimybes. Tai gali būti bet kokie dokumentai, pagrindžiantys asmens galimybę netolimoje ateityje gauti ženkliai didesnes pajamas ar didesnės vertės turtą (pareiškimas dėl palikimo priėmimo, darbo sutartys, autorinės sutartys, preliminarios sutartys, kreditorių ir debitorių sąrašai, vykdomos veiklos planai, duomenys iš kredito įstaigų ir pan.).

11Apeliantė byloje pareiškė alternatyvų prašymą: iš dalies atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti šio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo byloje. Pirmosios instancijos teismas priėmė apeliantei mažiau palankų procesinį sprendimą – atidėjo žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo byloje.

12Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės atskirajame skunde išdėstytais argumentais, kad teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, jog apeliantės turtinės padėtis iki bylos apeliacine tvarka išsprendimo pagerės tiek, kad ji bus pajėgi sumokėti 1900 Lt žyminį mokestį. Atsakovė J. M. J. kartu su aukščiau minėtu alternatyviu prašymu pateikė duomenis apie savo vardu registruotiną turtą, gaunamą darbo užmokestį, turimas pinigines lėšas bankuose (t. 2, b.l. 25-29, 31-33). Iš šių duomenų matyti, kad iš registruotino turto atsakovei nuosavybės teise priklauso tik nedidelės vertės automobilis, kuriam, beje, yra taikytas areštas. Jos gaunamos pajamos yra minimalios. Duomenų apie kitas atsakovės gaunamas pajamas byloje nėra. Be to, apeliantė apeliacinės instancijos teismui kartu su atskiruoju skundu pateikė duomenis iš dar trijų Lietuvos Respublikoje registruotų kredito įstaigų apie tai, kad jose neturi piniginių lėšų (t. 2, b.l. 47-49). Šie įrodymai neabejotinai pagrindžia apeliantės sunkią turtinę padėtį. Byloje nėra duomenų, kurie sudarytų pagrindą spręsti, jog šios atsakovės turtinė padėtis netolimoje ateityje gali pagerėti tiek, kad ji bus pajėgi sumokėti 1900 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo nagrinėjimą.

13Esant tokioms aplinkybėms, kai apeliantė iš esmės pateikė pakankamai įrodymų apie savo sunkią turtinę padėtį ir sumokėjo už apeliacinio skundo nagrinėjimą 200 Lt žyminį mokestį bei nesant duomenų, kad jos turtinė padėtis iki bylos išnagrinėjimo apeliacine tvarka gali iš esmės pagerėti, apeliantės alternatyvų prašymą nagrinėjęs žemesnės instancijos teismas turėjo priimti jai palankesnį procesinį sprendimą ir atleisti J. M. J. nuo 1900 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, nustatančias žyminio mokesčio atleidimo iš dalies bei šio mokesčio atidėjimo klausimus ir dėl to neteisingai išsprendė šį klausimą (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis naikintina, apeliantės prašymas atleisti ją nuo 1900 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą tenkintinas (CPK 83 str. 3 d., 337 str. 2 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

15Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 8 d. nutartį panaikinti.

16Atsakovės J. M. J. prašymą atleisti ją nuo 1900 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinio skundo nagrinėjimą patenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai