Byla e2YT-12332-615/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, sekretoriaujant R. K., V. M., dalyvaujant pareiškėjai I. K. ir jos atstovui advokatui Ž. K., nedalyvaujant suinteresuoto asmens VĮ Turto bankas atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. V., asmens kodas ( - ) miręs ( - ), po sutuoktinės V. V., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą priėmė faktiškai pradėjęs valdyti jos turtą. Pareiškėja pareiškime (el. b. l. 1–5) nurodė, kad
  1. V. V. ir V. V. buvo sutuoktiniai. 2004 m. rugpjūčio 17 d. V. V. sudarė testamentą, kuriuo savo mirties atveju padarė patvarkymą, kad jos mirties dieną visas jai priklausantis turtas paliekamas V. V.. Jeigu V. V. mirtų anksčiau jos, palikimo nepriimtų arba nuo jo atsisakytų, tuomet visą jai priklausantį turtą palieka I. K.. 2004 m. rugpjūčio 17 d. V. V., sudarė testamentą, kuriuo savo mirties atveju padarė patvarkymą, kad jo mirties dieną visas jam priklausantis turtas paliekamas V. V.. Jeigu V. V. mirtų anksčiau jo, palikimo nepriimtų arba nuo jo atsisakytų, tuomet visą jam priklausantį turtą palieka I. K..
  2. V. V. ( - ) mirė. V. V. po sutuoktinės mirties nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo. Po sutuoktinės mirties V. V. gyveno ( - ). Nekilnojamas turtas - namas, esantis ( - ) (unikalus Nr. ( - )), buvo įgytas santuokoje ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė mirusiems sutuoktiniams V. V. ir V. V.. ( - ) mirė V. V..
  3. V. V. palikimą 2018 m. vasario 22 d. priėmė I. K.. Įstatyminių įpėdinių ir testamentinių įpėdinių, pretenduojančių priimti V. V. ir V. V. palikimą nėra.
 2. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą (el. b. l. 46–44) nurodė, kad VĮ Turto bankas nėra gavęs pranešimo apie palikėjų palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui, taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvaus.
 3. Pareiškėja teismo posėdžio metu nurodė, jog pareiškimą palaiko, patvirtino jame nurodytas aplinkybes. V. V. priėmė savo sutuoktinės palikimą faktiškai pradėdamas valdyti turtą, liko toliau gyventi jų bendrame name, jį prižiūrėjo, mokėjo mokesčiu. V. V. tolimas pareiškėjos giminaitis, jį ir jo sutuoktinę pareiškėja senatvėje globojo. Valevičiai vaikų neturėjo. Jokių ginčų dėl palikimo nebuvo ir nėra.

5Teismas

konstatuoja:

6Pareiškimas tenkintinas.

 1. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Šilingės poilsio namai“ pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjų G. D. V. ir J. B. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009).
 2. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.
 3. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).
 4. Iš pareiškėjos pareiškime nurodytų aplinkybių, prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad V. V. ir V. V. buvo sutuoktiniai (el. b. l. 6). 2004 m. rugpjūčio 17 d. V. V. sudarė testamentą, kuriuo savo mirties atveju padarė patvarkymą, kad jos mirties dieną visas jai priklausantis turtas paliekamas V. V. (el. b. l. 8). 2004 m. rugpjūčio 17 d. V. V., sudarė testamentą, kuriuo savo mirties atveju padarė patvarkymą, kad jo mirties dieną visas jam priklausantis turtas paliekamas V. V. (el. b. l. 7). V. V. mirė ( - ) (el. b. l. 9). V. V. po sutuoktinės mirties nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo. V. V. ir V. V. bendrosios jungtinės nuosavybės teise turėjo nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), gyvenamąjį namą (unikalus Nr. 5295-8001-9016), garažą (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ) (el. b. l. 11–14). Po sutuoktinės mirties V. V. gyveno ( - ), mokėjo mokesčius (el. b. l. 10, 19–36), ir savo lėšomis tvarkė namą ir gerino jo būklę įrengdamas vandentiekį į namą (el. b. l. 36). V. V. mirė ( - ) (el. b. l. 15). V. V. palikimą 2018 m. vasario 22 d. priėmė I. K. (el. b. l. 18). Aptarti rašytiniai įrodymai, pareiškėjos pareiškime ir pareiškėjos teismo posėdžio metu nurodytos aplinkybės patvirtina, kad V. V., mirusios ( - ), palikimą priėmė jos sutuoktinis V. V., miręs 2018 m. sausio 2 d. Jokio ginčo dėl palikimo nebuvo ir nėra šiuo metu.
 5. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog V. V., miręs ( - ), po sutuoktinės V. V., mirusios ( - ), priėmė jos palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad V. V. faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo sutuoktinės V. V. mirties ( - ) (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).
 6. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

7Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

8pareiškimą tenkinti.

9Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. V., asmens kodas ( - ) miręs ( - ), priėmė savo sutuoktinės V. V., asmens kodas ( - ) mirusios ( - ), palikimą, faktiškai pradėdamas jį valdyti.

10Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

11Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai