Byla e2S-1242-254/2020

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės BUAB „Laugina“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-13462-986/2020 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kontmena“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Laugina“, atstovaujamai nemokumo administratoriaus V. R., trečiasis asmuo S. P., dėl įspėjimo apie turto nuomos sutarties nutraukimą pripažinimo neteisėtu, uždraudimo nutraukti turto nuomos sutartį ir įpareigojimo perduoti turtą.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Kontmena“ pateikė ieškinį, patikslintą prevencinį ieškinį ir prašo pripažinti, kad atsakovės BUAB „Laugina“, atstovaujamos nemokumo administratoriaus V. R., 2020 m. gegužės 5 d. įspėjimas apie turto nuomos sutarties nutraukimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtas arba pripažinti, kad visas turtas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį ieškovei nebuvo perduotas ir uždrausti nutraukti 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį iki bus įvykdytas įpareigojimas atsakovei perduoti 6 punkte nurodytą turtą ieškovei UAB „Kontmena“; įpareigoti BUAB „Laugina“ nemokumo administratorių per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovei UAB „Kontmena“ ieškinyje nurodytą iki šiol neperduotą turtą pagal 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį; nustatyti BUAB „Laugina“ nemokumo administratoriui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys teismo sprendimo; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė taip pat pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo – uždrausti atsakovei BUAB „Laugina“ nutraukti 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį ir įgyvendinti visas iš šios sutarties nutraukimo kylančias teises iki šioje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu bus išspręstas įspėjimo dėl sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas, įskaitant, bet neapsiribojant – perimti iš ieškovės Nuomos sutartyje nurodytą turtą, bet kokiu būdu trukdyti juo naudotis. Nurodė, kad ieškiniu siekiama, jog nebūtų nutraukta ir toliau būtų vykdoma nuomos sutartis, pripažįstant jos nutraukimą neteisėtu. Todėl šiuo atveju yra taikytinos laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą, status quo išsaugojimą, ir kartu užkertančios kelią žalai ar kitiems neigiamiems padariniams atsirasti. Nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovė ginčo turtą galės neteisėtai pernuomoti sąžiningam trečiajam asmeniui, nes atsakovės turto apsauga ir draudimas yra brangūs, atsakovė (bankrutuojanti įmonė) lėšų tam tikėtinai neturi, o buvusi atsakovės nemokumo administratorė lėšas turto saugojimui iššvaistė, dėl ko buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Net neišnuomojus turto tretiesiems asmenims, nuomos sutarties vienas iš esminių tikslų – išlaikyti tinkamą turto būklę, gali būti nepasiektas, nes bankrutuojančiai įmonei neturint lėšų turto priežiūrai, jis per laiką iki jo pardavimo gali būti sugadintas, kaip jau yra buvę. Teismų praktikoje bylose dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu yra taikomos tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės. Be to, atsakovės veiksmai skaičiuojant nuomos mokestį, kai turtas nebuvo perduotas, netinkamas korespondencijos siuntimas, neprotingų terminų turto grąžinimui nustatymas rodo atsakovės nesąžiningumą. Atsakovė bankrutuojanti įmonė, todėl ji neturės pakankamai lėšų atlyginti ieškovei žalą, atsiradusią dėl nuomos sutarties nutraukimo. Egzistuoja ir viešasis interesas, nes ieškovė yra sudariusi išsinuomotos technikos subnuomos sutartį su nacionaliniam saugumui didelę reikšmę turinčio statybų projekto, pradėto įgyvendinti tik šiais metais – Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai (žr. 11 priedo – 2018 09 28 sutarties 23 punktą) generalinio rangovo UAB „Alvora“ subrangovu – UAB „Verslo invazija“. Atsakovei nutraukus nuomos sutartį, tai sąlygotų ne tik didelę žalą ieškovei, bet ir grandininį įsipareigojimų nevykdymą ar rizikos tam sukėlimą minėto projekto užsakovui Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriui –AB „Amber Grid“, kas sąlygoja ir viešo intereso egzistavimą kaip atskirą bei savarankišką pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje byloje.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 27 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nutarė uždrausti atsakovei BUAB „Laugina“, atstovaujamai nemokumo administratoriaus V. R., nutraukti 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį ir įgyvendinti visas iš šios sutarties nutraukimo kylančias teises, įskaitant, bet neapsiribojant – perimti iš ieškovės Turto nuomos sutartyje nurodytą turtą, bet kokiu būdu trukdyti juo naudotis.

124.

13Teismas nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovė tikėtinai nepagrindė pareikšto ieškinio reikalavimų. Netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. neuždraudus atsakovei BUAB „Laugina“ nutraukti 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį ir įgyvendinti visas iš šios sutarties nutraukimo kylančias teises, atsakovė turėtų galimybę pernuomoti Turto nuomos sutarties objektus tretiesiems asmenims, kas galimai sąlygotų papildomus teisminius ginčus ir galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimo apsunkinimą. Be to, atsižvelgiant į aplinkybes, kad nuomos objektas yra įvairus, didelės apimties ir vertės turtas, atsakovei esant bankrutuojančiam juridiniam asmeniui, sutiktina su ieškovės pozicija, kad dėl abejotinų atsakovės finansinių galimybių, vienam iš nuomos sutarties tikslų – tinkamam turto būklės išlaikymui, kyla pagrįsta grėsmė. Teismo vertinimu, šiuo atveju yra aktualios konservacinės paskirties laikinosios apsaugos priemonės, užtikrinančios padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumo (lot. status quo) išsaugojimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tikslingas ir siekiant ateityje išvengti galimai atsirasiančios žalos tiek ieškovei, tiek tretiesiems asmenims dėl subnuomos sutarties neįvykdymo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atitiktų tiek proporcingumo, tiek ir ekonomiškumo principus, o atsakovės nesuvaržytų labiau nei reikalinga.

145.

15Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė leisti BUAB „Laugina“ sudaryti sandorius, susijusius su ūkinės veikos tęsimu – nuomoti turtą įmonės likvidavimo metu iki turto pardavimo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi minėtą Kauno apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

176.

18Atskiruoju skundu BUAB „Laugina“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartį ir išspręsi klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; leisti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubai; skirti ieškovei UAB „Kontmena“ baudą už piktnaudžiavimą civiliniu procesu. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

196.1.

20ieškovė iškraipo tarp ginčo šalių susiklosčiusių teisinių santykių faktines aplinkybes, dalį jų nuslepia (teikiant tendencingai iškarpomus išrašus iš aktualių dokumentų bei nesąžiningai juos interpretuojant).

216.2.

22Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ne tik atsakovės, kaip bankrutavusios įmonės, bet ir visų jos kreditorių (išskyrus ieškovės) interesus, taip pat ir bankroto teisinius santykius reglamentuojančias imperatyvias teisės aktų nuostatas, o kartu ir viešąjį interesą.

236.3.

24Vykdant BUAB „Laugina“ bankroto procedūras ir nustačius, kad ekonomiškai būtų tikslinga nuomoti įmonės turtą iki jo pardavimo (taip ne tik sutaupant turto išlaikymo išlaidų, bet ir uždirbant pajamų atsiskaitymui su kreditoriais), administratorius sutiko su įmonės kreditoriaus UAB „Kontmena“ pateiktu pasiūlymu išnuomoti jam visą įmonės turtą. 2018-05-30 šalys pasirašė turto nuomos sutartį. Pagal sutartį atsakovei buvo perduotas laikinai valdyti ir naudotis visas įmonės turtas. UAB „Kontmena“ buvo perduotas visas nuomos sutartyje nurodytas turtas, išskyrus 6 transporto priemones. Tačiau atsakovė ieškovės nurodytam atstovui 2018-07-09 išdavė įgaliojimą perimti šias transporto priemones tiesiogiai iš UAB „Baltijos realizacijos centras“. Pasirašytas tik 16 butų (duomenys neskelbtini) perdavimo – priėmimo aktas. Iki 2020 m. kovo mėn. ieškovė nereiškė jokių pretenzijų dėl neva neperduoto dalies turto pagal Nuomos sutartį. Tuo tarpu ieškovė įsipareigojimus pagal nuomos sutartį vykdo netinkamai. Ieškovė buvo informuota apie sutarties nutraukimą. Tačiau ieškovei pažadėjus padengti skolą, atsakovė sutiko pasirašyti 2020-03-09 susitarimą dėl nuomos sutarties galiojimo atnaujinimo. Dėl šalyje paskelbto karantino atsakovė atidėjo 2020-03-09 susitarime nustatytus terminus informacijai apie ieškovės atliktus nuomojamo turto pagerinimus pateikti bei likusiai skolai pagal nuomos sutartį sumokėti. 2020-04-28 buvo atsiųsta informacija apie atliktus turto pagerinimus, kuri buvo nesusisteminta, nepagrįsta paaiškinimais. Visus argumentus dėl ieškovės nurodomų turto pagerinimų nepagrįstumo ir likusios skolos pagal nuomos sutartį dydžio (50 950,94 Eur) atsakovė išsamiai išdėstė ieškovei 2020-05-05 pranešimu, kuriuo kartu įspėjo, kad jei per papildomai nustatytą terminą (t. y. iki 2020-06-08) skola nebus padengta, nuomos sutartis bus nutraukta. Ieškovė, gavusi 2020-05-05 pranešimą, pateikė šį ieškinį. Iškraipydama faktines aplinkybes ieškovė siekia išvengti nuomos mokesčio mokėjimo, toliau neatlygintinai naudotis visu įmonės turtu ir dar uždrausti bankrutavusiai UAB „Laugina“ nutraukti nuomos sutartį, taip apsunkinant ir turto pardavimą bankroto procese. Iš karto po to, kai skundžiama nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ieškovė informavo atsakovę, kad nebemokės nuomos mokesčio, kurio iki šiol neva net neturėjo pareigos mokėti.

256.4.

26Ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškiniu ieškovė siekia išvengti nuomos sutarties nutraukimo, kai pati nuo pat nuomos sutarties sudarymo netinkamai vykdo pareigą mokėti nuomos mokestį ir skola jau viršija 50 000 Eur, bei toliau neatlygintinai naudotis bankrutavusios įmonės turtu.

276.5.

28Ieškiniu ieškovė reikalauja perduoti transporto priemones, kurias galėjo perimti pagal įgaliojimą, ir tariamai neperduotą seną techniką/baldus/programinę įrangą, kurių likutinė vertė nesiekia 1 000 Eur, ignoruodamas aplinkybes, kad dar nuo 2018 m. birželio mėn. naudojasi daugiau kaip 1 000 000 Eur vertės atsakovės turtu – 16 butų (duomenys neskelbtini), nekilnojamuoju turtu (duomenys neskelbtini), transporto priemonėmis.

296.6.

30Ieškinyje nenurodyta jokia objektyvi priežastis nemokėti nuomos mokesčio bei naudojamo turto komunalinių mokesčių. Todėl atsakovė turi teisę reikalauti padengti 50 950,94 Eur skolą pagal Nuomos sutartį, o jei skola nebus padengta per papildomai nustatytą terminą (t. y. iki 2020-06-08), nuomos sutartį nutraukti. Ieškinyje nėra nurodyta jokių pagrįstų argumentų, kurie galėtų sudaryti pagrindą panaikinti atsakovės 2020-05-05 pretenziją dėl skolos, taip pat uždrausti nutraukti nuomos sutartį. T. y. ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

316.7.

32Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nenurodė, kad ieškovės nuomojamą turtą yra nuspręsta parduoti ir iš gautų lėšų atsiskaityti su atsakovės kreditoriais. Tiek Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 7 punkte, tiek ginčo nuomos sutartyje numatyta, kad nuomos sutarties pabaigos diena turi būti šio turto pardavimo, perdavimo ar grąžinimo diena. Taigi, priešingai nei teigiama ieškinyje, ieškovė negalėjo teisėtai planuoti nuomotis ir subnuomoti bankrutavusios atsakovės turtą ilgus metus, atitinkamai ir planuotis pajamų iš subnuomos.

336.8.

34Ieškovei nemokant nuomos mokesčio, kreditorių susirinkime jau buvo keliamas klausimas dėl nuomos sutarties nutraukimo. Nutarimas nepriimtas, nes ieškovė, turinti 39,99 procentus visų balsų balsavo prieš sutarties nutraukimą.

356.9.

36Be to, Kauno apygardos teismo 2020-02-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-88-555/2020 dėl BUAB „Laugina“ likvidavimo buvo leista atsakovės turtą nuomoti iki jo pardavimo, bet nebūtinai konkrečiai tik ieškovei.

376.10.

38Ieškovės nurodyti argumentai, kuriais rėmėsi ir teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, yra nesąžiningi ir pažeidžia bankroto teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

396.11.

40Visi su atsakovės turto išlaikymu susiję klausimai turi būti sprendžiami įmonės bankroto byloje (kreditorių susirinkimo ar, jei kyla ginčas, bankroto bylą nagrinėjančio teismo), bet ne atskirų kreditorių inicijuojamuose atskiruose teisminiuose procesuose kituose teismuose (ĮBĮ 36 str., Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 75 str.). Kreditorių susirinkimas turi teisę nuspręsti įmonės turtą nuomoti (iki jo pardavimo) asmenims, kurie moka nuomos mokestį ir turto išlaikymo išlaidas.

416.12.

42Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra akivaizdžiai neproporcingos (peržengia ieškinio reikalavimų užtikrinimo ribas), pažeidžia bankroto teisinius santykius reglamentuojančias teisės aktų nuostatas bei viešąjį interesą. Teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir negali taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nėra pareikšti.

436.13.

44Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, svarbu vertinti ar pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus pažeisti ne tik bankrutuojančios įmonės, bet ir jos kreditorių interesai.

456.14.

46Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, net ir pardavus atsakovės turtą 2019-12-30 kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka, atsakovė negalės šio turto atsiimti bei perduoti teisėtam įgijėjui. Laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ĮBĮ 11 str. 5 d. 7 p., Kauno apygardos teismo 2020-02-27 nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-88-555/2020, taip pat BUAB „Laugina“ ir jos kreditorių interesus bei viešąjį interesą. O ieškovei sudaromos galimybės toliau piktnaudžiauti savo teisėmis.

476.15.

48Atsakovės nurodyti argumentai apie ieškovės vengimą mokėti nuomos mokestį, tiesos neatitinkančius argumentus dėl nuomos mokesčio nemokėjimo priežasčių, faktinių aplinkybių iškraipymą patvirtina ieškovės piktnaudžiavimą civiliniu procesu bei neteisėtą siekį teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių pagalba užsitikrinti sau galimybę toliau neatlygintinai naudotis bankrutavusios įmonės turtu bei vilkinti jo pardavimą ir perdavimą teisėtam įgijėjui ir sudaro pagrindą ieškovei skirti baudą (CPK 95 straipsnis).

497.

50Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

517.1.

52Atsakovė pati pateikia iškraipytą informaciją apie šalis siejančius sutartinius santykius. Klaidinančiai teigia, kad turtas buvo perduotas ieškovei, kad ieškovė netinkamai vykdo įsipareigojimus pagal nuomos sutartį ir kt. Tačiau tai yra bylos nagrinėjimo dalykas ir neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

537.2.

54Pirmosios instancijos teismas taikė konservacines laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra skirtos sureguliuoti situaciją ginčo laikotarpiu išlaikant esamą status quo, tačiau atskirąjį skundą atsakovė grindžia teismų praktika, priimta sprendžiant kitokio pobūdžio ginčus.

557.3.

56Ieškovė nemoka nuomos mokesčio, nes vadovaujantis nuomos sutarties nuostatomis nėra pareigos jį mokėti dėl būtent atsakovės neveikimo. Atsakovė vietoje to, kad perduotų ieškovei turtą pagal nuomos sutartį, tą daryti vengia ir siekia nuomos sutarties nutraukimo, nors tam prieštarauja dauguma atsakovės kreditorių.

577.4.

58Tai, kad atsakovo kreditoriai yra priėmę nutarimą dėl turto, kuris yra nuomos sutarties objektas, pardavimo, neturi teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo, kadangi turto pardavimas nebuvo nuomos sutarties nutraukimo teisinis pagrindas, nurodytas ginčijamame atsakovės 2020 05 05 pranešime Dėl skolos už turto nuomą ir įspėjimo apie sutarties nutraukimą Nr. (duomenys neskelbtini).

597.5.

60Turto pardavimas ĮBĮ (galiojusiame priimant nutarimą dėl turto pardavimo) nustatyta tvarka nesudarytų pagrindo nutraukti nuomos sutartį, net jei tuo vadovaudamasi atsakovė nuomos sutartį ir būtų nutraukusi, kadangi joje nurodyta, kad sutartis galioja iki turto realizavimo ĮBĮ nustatyta tvarka (Nuomos sutarties 21 punktas).

617.6.

62Nepagrįstai teigiama, kad reikalavimas dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu turi būti nagrinėjamas bankroto byloje. Ginčai dėl teisės yra nagrinėjami pagal teismingumą.

637.7.

64Atsakovė, neteisėtai vienašališkai nutraukusi nuomos sutartį, neturi teisės naudotis iš neteisėto sutarties nutraukimo kylančiomis teisėmis iki tol, kol nebus išspręstas nuomos sutarties nutraukimo teisėtumo klausimas. Jeigu būtų panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, būtų formuojama ydinga teismų praktika, sudaranti galimybę šalims piktnaudžiauti vienašaliu sutarties nutraukimu ir iš to kylančiomis teisėmis ir galimai sukelti naujus teisminius ginčus dėl neteisėtai sutartį nutraukusios šalies atliktų veiksmų, neteisėtai disponuojant turtu tuo laikotarpiu, kol buvo nagrinėjama byla. Tokiu atveju iškiltų grėsmė, kad atsakovė gali laikinai perleisti tretiesiems asmenims turtą iki jo pardavimo (net ir patenkinus ieškinį toks turtas gali būti ieškovei nebeperduotas jį naudojant sąžiningiems tretiesiems asmenims arba turto perdavimas užtruktų), sudaryti sandorius dėl tokio turto apsaugos ir priežiūros (kas sukeltų žalą atsakovės kreditoriams, kadangi už turto priežiūrą ir saugojimą būtų mokama iš lėšų, skirtų tenkinti jų reikalavimus).

657.8.

66Nuomos mokesčio nemokėjimas yra atsakovės veiksmų neperduodant turto pasekmė. Be to, atsakovės nurodyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo ir viešojo intereso nesudaro pagrindo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones.

677.9.

68Nėra jokio teisinio pagrindo spręsti, kad ieškovė nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis. Ieškovė naudojasi savo teise kreiptis į teismą siekdama apginti savo interesus ir tokio kreipimosi į teismą negalima laikyti akivaizdžiu procesinės teisės naudojimu ne pagal jos paskirtį.

69Teismas

konstatuoja:

70IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

718.

72Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

739.

74Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

7510.

76Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7711.

78Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodytą teisminę praktiką; Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. vasario 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-181-330/2019).

7912.

80Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi ištirti ir įvertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar prašyme dėl tokių priemonių taikymo nurodytų aplinkybių pakanka jų taikymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-381-236/2018).

8113.

82Apeliantė nurodo, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas. T. y. atskiruoju skundu keliamas klausimas dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, kaip sąlygos, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, egzistavimo. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovė tikėtinai nepagrindė pareikšto ieškinio reikalavimų.

8314.

84Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turi preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tačiau, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo klausimo iš esmės, t. y. netiria ir nevertina ieškinio faktinių bei teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę dėl pareikšto ieškinio pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-205-370/2017). Ieškinio preliminaraus pagrįstumo vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje teismas negali ir neturi pateikti kategoriško atsakymo dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti, jų sąsajumo (jei aplinkybė, kad su ieškiniu pateikti įrodymai nesusiję su byla, nėra akivaizdi dar pradinėje bylos nagrinėjimo stadijoje) ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1464-516/2016) (Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-17-943/2020). Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nėra svarbus ieškinio iš esmės pagrįstumas. Čia turi reikšmės ieškinio tikėtinas pagrindimas, pateikti ieškinį pagrindžiantys įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018, 2019 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-44-196/2019 ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-174-180/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1214-790/2019). Tik įsitikinęs ieškinio reikalavimų tikėtinu pagrįstumu teismas gali spręsti, ar yra antroji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

8515.

86Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti, kad atsakovės BUAB „Laugina“, atstovaujamos nemokumo administratoriaus V. R., 2020 m. gegužės 5 d. įspėjimas apie turto nuomos sutarties nutraukimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtas arba pripažinti, kad visas turtas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį ieškovei nebuvo perduotas ir uždrausti nutraukti 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį iki bus įvykdytas įpareigojimas atsakovei perduoti 6 punkte nurodytą turtą ieškovei UAB „Kontmena“; įpareigoti BUAB „Laugina“ nemokumo administratorių per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovei UAB „Kontmena“ ieškinyje nurodytą iki šiol neperduotą turtą pagal 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį.

8716.

88Kaip jau minėta šios nutarties 10 ir 11 punktuose, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos abi kumuliacinės sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nagrinėjamu atveju ieškovės ieškinio reikalavimai: pripažinti, kad atsakovės BUAB „Laugina“ 2020 m. gegužės 5 d. įspėjimas apie turto nuomos sutarties nutraukimą Nr. (duomenys neskelbtini) neteisėtas arba pripažinti, kad visas turtas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį ieškovei nebuvo perduotas, nereikalauja vykdymo. Net ir pripažinus, kad šie ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti, ieškinio tenkinimo atveju sprendimas dėl pripažinimo nebus vykdomas priverstine tvarka , t. y. toks sprendimas nėra priverstinai vykdytinas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 15 d. Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2; Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-453-1120/2020). Tokiu atveju nėra pagrindo konstatuoti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, t. y. nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

8917.

90Nagrinėjamu atveju yra aktualu nustatyti ar egzistuoja abi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos sprendimo įvykdymo užtikrinimo dėl ieškovės kitų ieškinio reikalavimų – uždrausti nutraukti 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį iki bus įvykdytas įpareigojimas atsakovei perduoti 6 punkte nurodytą turtą ieškovei UAB „Kontmena“ ir įpareigoti BUAB „Laugina“ nemokumo administratorių per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovei UAB „Kontmena“ ieškinyje nurodytą iki šiol neperduotą turtą pagal 2018 m. gegužės 30 d. Turto nuomos sutartį.

9118.

92Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė ieškinį pareiškė ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones bankrutavusios UAB „Laugina“ atžvilgiu, kuomet yra vykdomos jos bankroto procedūras, kurias, kaip ir bankroto administratoriaus veiksmus, reglamentuoja specialusis įstatymas – Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau JANĮ) normos, bankroto procedūros vykdomos remiantis kreditorių susirinkimo nutarimais, bankroto procedūrų vykdymą kontroliuoja bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Įmonės bankrotas – kolektyvinis procesas, kurio metu sprendžiami visų įmonės kreditorių teisių bei teisėtų interesų klausimai, kreditorių skirtingi interesai derinami, ieškant protingos ir teisingos jų pusiausvyros. Bankroto proceso tikslas – pagal įstatyme nustatytas taisykles proporcingai teismo patvirtintų reikalavimų dydžiui ir kuo didesniu mastu tenkinti visų įmonės kreditorių reikalavimus. Bankroto procesas turi būti operatyvus ir sklandus, nes tik taip galima užtikrinti šio proceso administravimą mažiausiais kaštais, siekiant bankroto proceso tikslo – kuo didesnio kreditorių reikalavimų patenkinimo iš bankrutuojančios įmonės turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-945-236/2019). Todėl sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtina atsižvelgti ir įvertinti, ar jų taikymu nebus stabdomas bankroto procesas, ir ar tokie veiksmai neprieštaraus viešajam interesui.

9319.

942019 m. gruodžio 30 d. vykusiame BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkime 11-uoju darbotvarkės klausimu buvo nustatyta bankrutuojančios dėl bankroto įmonės turto pardavimo kaina ir tvarka. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi byloje Nr. eB2-1193-555/2020, išnagrinėjęs uždarosios akcinės bendrovės „Kontmena“ (ieškovės) bei E. L. skundus, 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus devintuoju ir vienuoliktuoju darbotvarkės klausimais, priimtais dėl taikos sutarties sudarymo UAB „Laugina“ bankroto byloje (9-asis darbotvarkės klausimas) ir dėl bankrutuojančios UAB „Laugina“ turto pardavimo (11-asis darbotvarkės klausimas), paliko nepakeistus. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. birželio 18 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1007-881/2020, Kauno apygardos teismo 2020 m. kovo 26 d. nutartį paliko nepakeistą. Todėl atsakovės BUAB „Laugina“ bankroto byloje yra galiojantys kreditorių susirinkimo nutarimai dėl turto pardavimo.

9520.

96Iš atskirajame skunde nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų bei teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-88-555/2020, be kita ko, nutarė leisti BUAB „Laugina“ sudaryti sandorius, susijusius su ūkinės veikos tęsimu – nuomoti turtą įmonės likvidavimo metu iki turto pardavimo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. gegužės 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-773-450/2020, minėtą Kauno apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Tačiau 2020 m. vasario 27 d. nutartimi nebuvo sustabdytos bankroto procedūros dėl bankrutuojančios įmonės turto pardavimo (JANĮ 86 straipsnis). Todėl šios nutarties 18 ir 19 punktuose nurodytos faktinės aplinkybės ir teisinis reglamentavimas, ieškinio priėmimo stadijoje, teikia pagrindą prielaidai dėl galimai netinkamo ieškovės civilinių teisių gynybos būdo pasirinkimo. O tai pakankamas pagrindas šioje proceso stadijoje laikinųjų apsaugos priemonių netaikyti (CPK 144 straipsnis). Tokiu atveju net ir antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nustatymas neturi reikšmės galutiniam sprendimui, todėl teismas dėl jos nepasisako.

9721.

98Atkreiptinas dėmesys, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog visi su atsakovės turto išlaikymu susiję klausimai turi būti sprendžiami įmonės bankroto byloje (kreditorių susirinkimo ar, jei kyla ginčas, bankroto bylą nagrinėjančio teismo), bet ne atskirų kreditorių inicijuojamuose atskiruose teisminiuose procesuose kituose teismuose, bus įvertinti, sprendžiant klausimą dėl 2020 m. liepos 2 d. nutarties, kuria civilinė byla sustabdyta ir perduota nagrinėti bankroto bylą nagrinėjančiam Kauno apygardos teismui, teisėtumo ir pagrįstumo.

9922.

100Kaip jau minėta nutarties 14 punkte, apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas šį byloje tik tarpinio pobūdžio procesinį klausimą, nesprendžia ir net neturi teisės spręsti dėl šalių argumentų, susijusių su ginčo esme. Taigi nevertintinos šalių nurodytos aplinkybės, kuri iš nuomos sutarties šalių (ar abi) ją vienaip ar kitaip pažeidė, kuri iš šalių turi geresnes turto išlaikymo galimybes. Teismas taip pat nemano, kad ieškovės su trečiaisiais asmenimis sudarytų sutarčių (ne)vykdymo aplinkybės sudarytų pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių, sprendžiant šalių ginčą, nes tai išeina už nagrinėjamo ginčo ribų.

10123.

102Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normų, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą bankrutuojančios įmonės turto atžvilgiu, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kontmena“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

10324.

104Atskirajame skunde atsakovė prašo skirti ieškovei UAB „Kontmena“ baudą už piktnaudžiavimą civiliniu procesu.

10525.

106Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį, piktnaudžiavimo atveju, teismas gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000,00 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

10726.

108Kasacinio teismo išaiškinta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį nustatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę, įtvirtintą CPK 95 straipsnyje. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-404-969/2017 63 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017 65 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką, 2019 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-166-701/2019).

10927.

110Nagrinėjamu atveju ieškovė, manydama kad jos teisės pažeidžiamos, ieškinį pateikė, įgyvendindama jai įstatymo suteiktas teises (CPK 5 straipsnis). Tai, kad atsakovė nesutinka su pareikštu ieškiniu, nesuponuoja ieškovės nesąžiningumo. Tuo tarpu atsakovės nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu prašoma skirti baudą, t. y. aplinkybės apie ieškovės vengimą mokėti nuomos mokestį, tiesos neatitinkančius argumentus dėl nuomos mokesčio nemokėjimo priežasčių, faktinių aplinkybių iškraipymą, bus nagrinėjamos sprendžiant ginčą iš esmės. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo netenkinamas.

111Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

112Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kontmena“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

113Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Kontmena“ pateikė ieškinį,... 7. 2.... 8. Ieškovė taip pat pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 27 d. nutartimi tenkino ieškovės... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovė tikėtinai... 14. 5.... 15. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu BUAB „Laugina“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 19. 6.1.... 20. ieškovė iškraipo tarp ginčo šalių susiklosčiusių teisinių santykių... 21. 6.2.... 22. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ne tik atsakovės, kaip... 23. 6.3.... 24. Vykdant BUAB „Laugina“ bankroto procedūras ir nustačius, kad ekonomiškai... 25. 6.4.... 26. Ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškiniu ieškovė siekia išvengti... 27. 6.5.... 28. Ieškiniu ieškovė reikalauja perduoti transporto priemones, kurias galėjo... 29. 6.6.... 30. Ieškinyje nenurodyta jokia objektyvi priežastis nemokėti nuomos mokesčio... 31. 6.7.... 32. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nenurodė, kad ieškovės nuomojamą... 33. 6.8.... 34. Ieškovei nemokant nuomos mokesčio, kreditorių susirinkime jau buvo keliamas... 35. 6.9.... 36. Be to, Kauno apygardos teismo 2020-02-27 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 37. 6.10.... 38. Ieškovės nurodyti argumentai, kuriais rėmėsi ir teismas, priimdamas... 39. 6.11.... 40. Visi su atsakovės turto išlaikymu susiję klausimai turi būti sprendžiami... 41. 6.12.... 42. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra akivaizdžiai neproporcingos... 43. 6.13.... 44. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 45. 6.14.... 46. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, net ir pardavus atsakovės... 47. 6.15.... 48. Atsakovės nurodyti argumentai apie ieškovės vengimą mokėti nuomos... 49. 7.... 50. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą... 51. 7.1.... 52. Atsakovė pati pateikia iškraipytą informaciją apie šalis siejančius... 53. 7.2.... 54. Pirmosios instancijos teismas taikė konservacines laikinąsias apsaugos... 55. 7.3.... 56. Ieškovė nemoka nuomos mokesčio, nes vadovaujantis nuomos sutarties... 57. 7.4.... 58. Tai, kad atsakovo kreditoriai yra priėmę nutarimą dėl turto, kuris yra... 59. 7.5.... 60. Turto pardavimas ĮBĮ (galiojusiame priimant nutarimą dėl turto pardavimo)... 61. 7.6.... 62. Nepagrįstai teigiama, kad reikalavimas dėl nuomos sutarties nutraukimo... 63. 7.7.... 64. Atsakovė, neteisėtai vienašališkai nutraukusi nuomos sutartį, neturi... 65. 7.8.... 66. Nuomos mokesčio nemokėjimas yra atsakovės veiksmų neperduodant turto... 67. 7.9.... 68. Nėra jokio teisinio pagrindo spręsti, kad ieškovė nesąžiningai naudojasi... 69. Teismas... 70. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 71. 8.... 72. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 73. 9.... 74. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos... 75. 10.... 76. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar... 77. 11.... 78. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 79. 12.... 80. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi... 81. 13.... 82. Apeliantė nurodo, kad ieškinys yra prima facie nepagrįstas. T. y. atskiruoju... 83. 14.... 84. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, prieš įvertindamas... 85. 15.... 86. Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti,... 87. 16.... 88. Kaip jau minėta šios nutarties 10 ir 11 punktuose, laikinosios apsaugos... 89. 17.... 90. Nagrinėjamu atveju yra aktualu nustatyti ar egzistuoja abi laikinųjų... 91. 18.... 92. Šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovė ieškinį... 93. 19.... 94. 2019 m. gruodžio 30 d. vykusiame BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkime... 95. 20.... 96. Iš atskirajame skunde nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų bei teismų... 97. 21.... 98. Atkreiptinas dėmesys, kad atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog visi su... 99. 22.... 100. Kaip jau minėta nutarties 14 punkte, apeliacinės instancijos teismas,... 101. 23.... 102. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 103. 24.... 104. Atskirajame skunde atsakovė prašo skirti ieškovei UAB „Kontmena“ baudą... 105. 25.... 106. Pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys privalo... 107. 26.... 108. Kasacinio teismo išaiškinta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis... 109. 27.... 110. Nagrinėjamu atveju ieškovė, manydama kad jos teisės pažeidžiamos,... 111. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 112. Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 27 d. nutartį, kuria taikytos... 113. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....