Byla e2-773-450/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus E. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutarties, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Laugina“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“, uždarosios akcinės bendrovės „Envija ES“, uždarosios akcinės bendrovės „Vandens siurbliai“ prašymus dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto teismo iniciatyva, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. eB2-88-555/2020).

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Laugina“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „BankromaX“; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis palikta nepakeista; nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 1 d.

82.

9Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Laugina“ kreditorių sąrašas, kuris vėlesnėmis teismo nutartimis buvo tikslintas.

103.

11Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutartimi atstatydinta BUAB „Laugina“ administratorė UAB „BankromaX“ ir administratoriumi paskirtas V. R.; nutartis įsiteisėjo 2018 m. spalio 4 d.

124.

13Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi įpareigojo BUAB „Laugina“ administratorių ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. sušaukti BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimą, į jo darbotvarkę įtraukiant tiek UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, tiek ir kitų kreditorių pasiūlytus darbotvarkės klausimus ir jų nutarimų projektus. Teismas taip pat pažymėjo, kad šaukiamo kreditorių susirinkimo metu į darbotvarkę neįtraukus klausimo dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto (ar taikos sutarties sudarymo), o taip pat dėl jo nepriėmus atitinkamo kreditorių surinkimo nutarimo, teismas šį klausimą spręs savo iniciatyva.

145.

152019 m. gruodžio 30 d. įvyko BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas Nr. 4, kurio metu 9– uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl taikos sudarymo BUAB „Laugina“ bankroto byloje – taikos sutarties sudarymui pagal įmonės akcininko E. L. pateiktą taikos sutarties projektą nepritarta; 10–uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto – pasiūlytiems nutarimo projektams nepritarta.

166.

17Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi su prašymu BUAB „Laugina“ pripažinti likviduojama dėl bankroto ir nurodė, kad nutarimas dėl įmonės pripažinimo likviduojama dėl bankroto nebuvo priimtas, nes buvo pateikti du alternatyvūs nutarimo projektai, t. y. nei vienas iš jų nesurinko 50 proc. kreditorių balsų, tačiau bendrai sudėjus kreditorių balsus, kuriais buvo balsuota už likvidavimą, yra viršijama 50 proc. suma. Kreditorių daugumos valia yra „už“ įmonės pripažinimą likviduojama dėl bankroto, tai patvirtina kreditorių valią nesudaryti taikos sutarties ir pritarti įmonės turto pardavimui.

187.

19Kreditorė UAB „Envija ES“ pateikė prašymą BUAB „Laugina“ pripažinti likviduojama dėl bankroto ir nurodė, kad taikos sutartis nesudaryta, kreditorių susirinkime kreditoriai balsavo prieš jos sudarymą, įmonės ūkinė veikla turi būti nutraukta, o išnuomotas turtas turi būti sugrąžintas ir sudarytos galimybės varžytynių dalyviams tinkamai apžiūrėti iš varžytynių parduodamą turtą.

208.

21Kreditorė UAB „Vandens siurbliai“ pateikė prašymą teismo iniciatyva išspręsti klausimą dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto ir nurodė, kad taikos sutartis nesudaryta, terminas taikos sutarties sudarymui pasibaigęs, todėl turi būti pradėta įmonės likvidavimo procedūra.

229.

23Kreditorė UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimu prašė tenkinti UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašymą ir nurodė, kad BUAB „Laugina“ bankroto procesas tęsiasi jau beveik 4 m., administratoriui neracionaliai ir, tikėtina, neskaidriai valdant įmonės turtą, kreditorių reikalavimų patenkinimas darosi vis sudėtingiau įgyvendinamas.

2410.

25Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius atsiliepimu prašė tenkinti UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašymą ir nurodė, kad nors 2019 m. gruodžio 30 d. įvykęs kreditorių susirinkimas nepriėmė nutarimo pripažinti įmonę likviduojama dėl bankroto, tačiau patvirtino bendrovės turto pardavimo tvarką. BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas dėl nuolatinių teisminių ginčų iki šiol nepriėmė bendro sprendimo taikyti įmonei likvidavimo procedūros, nors įstatyme nustatyti terminai yra suėję.

2611.

27BUAB „Laugina“ administratorius V. R. atsiliepimu prašė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir UAB „Envija ES“ prašymus spręsti teismo nuožiūra, o tuo atveju, jei teismas nuspręstų pripažinti BUAB „Laugina“ likviduojama dėl bankroto, prašė leisti nuomoti įmonei nuosavybes teise priklausantį turtą (iki jo pardavimo) ir sudaryti su turto nuoma susijusius sandorius. Įmonės bankroto procedūros vyksta nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., įmonės akcininkas turėjo galimybę derėtis su kreditoriais dėl taikos sutarties sąlygų. Iš kreditorių balsavimų 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime matyti, kad taikos sutarties sudarymui nepritaria net 52 proc. kreditorių, todėl yra pagrindas priimti nutartį dėl įmonės pripažinimo likviduojama dėl bankroto. Įmonė turi turto, kuris yra išnuomotas hipotekos kreditorei UAB „Kontmena“ pagal 2018 m. gegužės 25 d. sutartį. Taip pat yra ir kitų norinčių nuomotis įmonės turtą, todėl tikslinga leisti įmonei tęsti turto nuomą ir sudaryti su turto nuoma susijusius sandorius.

2812.

29BUAB „Laugina“ akcininkas ir kreditorius E. L. atsiliepimu prašė stabdyti kreditorių prašymų dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto nagrinėjimą iki bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. eB2-1193-555/2020, kurioje yra nagrinėjami skundai dėl įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo, o taip pat iki bus priimtas ir įsiteisės teismo procesinis sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-260-390/2020; netenkinus šių prašymų, kreditorių prašymus dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto atmesti. Nurodė, kad esant ginčams tarp atsakovės kreditorių dėl taikos sutarties sudarymo ir turto pardavimo tvarkos, įmonės pripažinimo likviduojama dėl bankroto klausimas negali būti sprendžiamas. Taip pat nėra išspręsti ginčai tarp UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Manfula“, t. y. kuris iš šių asmenų yra tikrasis įmonės kreditorius (civilinė byla Nr. e2-260-390/2020). BUAB „Manfula“ yra nurodžiusi, jog svarstytų taikos sutarties sudarymo klausimą, jei reikalavimas būtų patvirtintas įmonės bankroto byloje. Šiuo atveju susiklostytų ydinga situacija, kai nuo svarbiausių įmonės klausimų nagrinėjimo būtų nušalinta kreditorė, potencialiai turinti balsų skaičių, sudarantį daugiau nei ¼ nuo visų teismo byloje patvirtintų reikalavimų.

30II.

31Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

3213.

33Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė BUAB „Laugina“ likviduoti dėl bankroto; tenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus; leisti BUAB „Laugina“ sudaryti sandorius, susijusius su ūkinės veikos tęsimu – nuomoti turtą įmonės likvidavimo metu iki turto pardavimo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

3414.

35Teismas sprendė, kad BUAB „Laugina“ nemokumo procesas pradėtas galiojant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymui (toliau – ĮBĮ), tačiau sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo dėl bankroto priimamas galiojant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) nuostatoms, t. y. juridinio asmens teisė būti likviduotam dėl bankroto įgyvendinama jau galiojant JANĮ, kuris nepatenka į JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių sąrašą, todėl sprendimas dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto spręstinas vadovaujantis JANĮ nuostatomis.

3615.

37Teismas nustatė, kad kreditorių reikalavimai BUAB „Laugina“ bankroto byloje buvo patvirtinti beveik prieš 4 m.; nutartis dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo įsiteisėjo 2017 m. sausio 11 d. Nutartis dėl taikos sutarties sudarymo per 3 mėn. nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos priimta nebuvo. Dėl taikos sutarties ir / ar įmonės pripažinimo likviduojama klausimų kreditorių susirinkime buvo svarstoma tik po teismo įpareigojimo šiuos klausimus įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, tačiau susirinkime šie klausimai nebuvo išspręsti. 2019 m. gruodžio 30 d. vykusio BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo Nr. 4 metu 9–uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl taikos sudarymo BUAB „Laugina“ bankroto byloje – taikos sutarties sudarymui pagal įmonės akcininko E. L. pateiktą taikos sutarties projektą nepritarta; 10–uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto – pasiūlytiems nutarimo projektams nepritarta. Kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 8–uoju (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo), 9–uoju (nepritarti taikos sutarties sudarymui) ir 11–uoju (dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo), yra apskųsti – pateikti kreditoriaus E. L. ir kreditorės UAB „Kontmena“ skundai dėl šių nutarimų panaikinimo (civilinė byla Nr. eB2-1193-555/2020).

3816.

39Teismo vertinimu, aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl taikos sutarties sudarymo yra apskųstas ir dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo vyksta teisminis ginčas, vadovaujantis imperatyviomis įstatymo nuostatomis, reglamentuojančiomis juridinio asmens nemokumo procesą, nekeičia vertinimo, jog yra pagrindas BUAB „Laugina“ pripažinti likviduojama dėl bankroto. Net ir pripažinus, jog kreditorių pateikti skundai dėl 2019 m. gruodžio 30 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu priimtų ir ginčijamų nutarimų yra pagrįsti, dėl ko galimai būtų panaikintas ir kreditorių susirinkimo nutarimas, priimtas 9–uoju darbotvarkės klausimu, tai niekaip neįpareigotų kreditorių susirinkimui ar pavieniams kreditoriams pakeisti savo nuomonę dėl pateikto taikos sutarties projekto. Teismas akcentavo ir tai, kad tiek BUAB „Laugina“ vienintelis akcininkas E. L., tiek ir šios įmonės kreditoriai turėjo pakankamai laiko derėtis dėl taikos sutarties sąlygų ir ne vieną kartą teikti tokį klausimą svarstyti kreditorių susirinkimui, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių tokių derybų rezultatą.

4017.

41Teismas, įvertinęs, kad nėra duomenų apie tai, kad BUAB „Laugina“ ir jos kreditoriai per laikotarpį nuo bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo būtų sudarę taikos sutartį, tokių įrodymų nepateikė ir bankrutuojančios įmonės vienintelis akcininkas E. L., kitokių pasiūlymų bankroto procedūrų vykdymo klausimu taip pat nebuvo, taip pat tai, kad įmonės įsiskolinimai kreditoriams nepadengti, mokumas neatstatytas, sprendė, jog yra pagrindas priimti sprendimą dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto (JANĮ 83 straipsnio 1 dalis).

4218.

43Teismas įvertinęs, kad BUAB „Laugina“ nuosavybes teise priklauso didelė masė turto, iš kurio nuomos iki jo realizavimo, įmonė galėtų gauti pajamų turto apsaugai, išlaikymui, administravimo procedūroms, neapsunkinant šio turto realizavimo, taip pat tai, kad turtas yra išnuomotas UAB „Kontmena“, sprendė, kad iki kol turtas bus parduotas, yra pagrindas leisti BUAB „Laugina“ sudaryti sandorius, susijusius su ūkinės veikos tęsimu – nuomoti turtą įmonės likvidavimo metu iki turto pardavimo, bet ne ilgiau kaip vienerius metus nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos (JANĮ 84 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 3 dalis).

4419.

45Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašė iš administratoriaus išreikalauti duomenis apie iš UAB „Kontmena“ pagal 2018 m. gegužės 30 d. turto nuomos sutartį gautą nuomos mokestį ir įsiskolinimo dydį. Teismas sprendė, kad nagrinėjant klausimą dėl įmonės pripažinimo likviduojama dėl bankroto nėra pagrindo ir poreikio tikrinti šios sutarties vykdymo aplinkybes bei išreikalauti nurodytus duomenis, todėl kreditorės prašymo netenkino.

4620.

47BUAB „Laugina“ vienintelis akcininkas ir kreditorius E. L. prašė sustabdyti kreditorių prašymų dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto nagrinėjimą. Teismas pažymėjo, kad įmonės pripažinimas dėl likvidavimo yra reglamentuotas imperatyviomis įstatymo nuostatomis (JANĮ 83 straipsnis). Ne vienoje teismo įsiteisėjusioje nutartyje pasisakyta, kad viso BUAB „Laugina“ bankroto proceso metu UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teisėtai disponuoja jai priklausančiu finansiniu reikalavimu (pvz. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1900-773/2018, Lietuvos apeliacinis teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-545-450/2019, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-737-186/2018 ir kt.), todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog civilinėje byloje Nr. e2-260-390/2020 priimamas sprendimas gali įtakoti klausimo dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto rezultatą. Teismas E. L. prašymą sustabdyti klausimo nagrinėjimą netenkino.

48III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

4921.

50Kreditorius E. L. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditorių UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir UAB „Envija ES“ prašymus dėl BUAB „Laugina“ likvidavimo ir procedūros pradėjimo teismo iniciatyva atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

5121.1.

52Teismas dėl įmonės pripažinimo likviduojama turėtų spręsti tik tais atvejais, kai įmonės kreditoriai dėl neveikimo šio klausimo nesprendžia. Nagrinėjamu atveju BUAB „Laugina“ kreditorių 2019 m. gruodžio 30 d. susirinkime sprendžiant klausimą dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sprendimas priimtas nebuvo (darbotvarkės 10 klausimas), kreditoriai išreiškė valią balsuoti prieš BUAB „Laugina“ pripažinimą bankrutuojančia ir likviduojama dėl bankroto. Toks sprendimas savo prigimtimi turėtų būti prilyginamas termino pratęsimui pagal JANĮ 83 straipsnio 2 dalį, todėl teismas be pagrindo šioje bankroto bylos stadijoje šį klausimą sprendė savo iniciatyva.

5321.2.

54BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkime įvykusiame 2019 m. gruodžio 30 d. 9–uoju dienotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl taikos sudarymo, tačiau taikos sutarties sudarymui pagal apelianto pateiktą taikos sutarties projektą buvo nepritarta tik todėl, kad jam kategoriškai priešinosi kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“. Dėl UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ reikalavimo teisėtumo vyksta teisminiai ginčai tarp UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Manfula“. BUAB „Manfula“ yra nurodžiusi, kad svarstytų taikos sutarties sudarymo klausimą, jei reikalavimas būtų patvirtintas atsakovės bankroto byloje. Nagrinėjamu atveju negali susidaryti teisiškai ydinga situacija, kai nuo pagrindinių ir esminių bankroto bylos klausimų yra nušalinama kreditorė, potencialiai turinti balsų skaičių, sudarantį daugiau nei ¼ nuo visų teismo byloje patvirtintų reikalavimų.

5521.3.

56Nutarimo, kuriuo patvirtinta turto pardavimo tvarka (darbotvarkės 11 klausimas), vykdymas yra sustabdytas įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1193-555/2020, atsakovės kreditoriams pateikus skundus dėl turto pardavimo tvarkos, taikos sutarties (ne) sudarymo bei kitais klausimais. Teismui priėmus nutartį pripažinti BUAB „Laugina” bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir šiai nutarčiai įsiteisėjus, kreditoriaus E. L. skundo dalyje dėl taikos sutarties (ne) sudarymo nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. eB2-1193-555/2020 nebetektų prasmės.

5722.

58Atsakovės BUAB „Laugina“ nemokumo administratorius V. R. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais atsikirtimais:

5922.1.

60Nagrinėjamu atveju yra tiek faktinis, tiek teisinis pagrindai pradėti įmonės likvidavimo procedūras. Įmonės bankroto procedūros vyksta nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., per šį daugiau kaip 3 su puse metų laikotarpį įmonės akcininkas turėjo galimybę derėtis su kreditoriais dėl taikos sutarties sąlygų ir teikti kreditorių susirinkimui svarstyti klausimą dėl taikos sutarties sudarymo. Iš kreditorių balsavimų 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime matyti, kad taikos sutarties sudarymui nepritaria net 52 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai. Atitinkamai susirinkime net nebuvo keliamas ir svarstomas klausimas dėl kreipimosi į teismą dėl termino sudaryti taikos sutartį pratęsimo.

6122.2.

62Priešingai nei teigia apeliantas, atsižvelgiant į bankroto procesui keliamus operatyvumo ir ekonomiškumo principus bei JANĮ 83 straipsnio 1 dalies nuostatas, bankroto bylą nagrinėjantis teismas turi pareigą (net ne teisę) spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo likviduojama, jei per 3 mėn. terminą neatliekami nurodyti veiksmai. Faktinės aplinkybės, kad įmonės bankroto procedūros vyksta dar nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., taikos sutartis nesudaryta ir net nėra realių galimybių ją sudaryti, patvirtina, jog buvo objektyvus poreikis teismui užtikrinti įmonės bankroto proceso operatyvumą ir priimti nutartį dėl įmonės likvidavimo procedūrų pradėjimo.

6322.3.

64Bankroto byloje nėra realių galimybių sudaryti taikos sutartį. 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime „prieš“ taikos sutarties sudarymą balsavo ne tik UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, bet daug kitų kreditorių, pvz. Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriai, UAB „Kėdainių vandenys“, UAB „Envija ES“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Sweco Lietuva“ ir kt.

6522.4.

66Skundžiamos nutarties teisėtumo vertinimui neturi jokios įtakos apelianto inicijuotas teisminis ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nepatvirtintas taikos sutarties projektas, nes nei vienas iš kreditorių negali būti verčiamas pritarti taikos sutarčiai ir ją pasirašyti. Taikos sutarčiai nepritaria didelė dalis kreditorių, dalis jų patys kreipėsi į teismą dėl įmonės likvidavimo procedūrų pradėjimo.

6723.

68Kreditorė UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais atsikirtimais:

6923.1.

70Nutartis pripažinti BUAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto labiausiai atitinka kreditorių interesus, nes likviduojant BUAB „Laugina“ bus pradėti tenkinti įmonės kreditorių reikalavimai, nuo kurių patvirtinimo teisme, praėjęs net 4 m. terminas.

7124.

72Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais atsikirtimais:

7324.1.

74Bylos nagrinėjimo dalykas yra JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, kurioms esant teismas privalo priimti sprendimą likviduoti juridinį asmenį, vertinimas, o ne UAB „Skolų valdymo konsultacijos” ir BUAB „Manfula” tarpusavio ginčai. Be to, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ disponuoja 1 080 786,84 Eur reikalavimo teise UAB „Laugina“ bankroto byloje. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 9 d. nutartimi patvirtino kreditorės 1 080 786,84 Eur finansinį reikalavimą, Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 3 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 30 d. nutartimi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-545-450/2019 pasisakė, kad BUAB „Laugina“ bankroto byloje yra patvirtintas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur finansinis reikalavimas, todėl ji turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkime ir balsuoti šiuo finansinio reikalavimo dydžiu.

7524.2.

76„Už“ taikos sutarties su E. L. sudarymą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro tik 45,20 proc. nuo visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, kai už taikos sutarties sudarymą turėjo išbalsuoti ne mažiau kaip 66,66 proc. nuo visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Tuo tarpu “prieš” taikos sutarties sudarymą balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro net 52 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, įskaitant ir valstybines institucijas. Taigi yra aiški kreditorių valia nepritarti taikos sutarties sudarymui. E. L. turėjo daugiau nei pakankamai laiko su kreditoriais suderinti taikos sutarties sąlygas, tačiau to nedarė.

77Teismas

konstatuoja:

78IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7925.

80Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Ginčijamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas vertina laikydamasis atskirojo skundo ribų, t. y. pagal atskirajame skunde nurodytus faktinius ir teisinius argumentus. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas ir absoliučių ginčijamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis). Dėl ginčui aktualaus teisinio reglamentavimo

8126.

82Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje.

8327.

84Bankroto procedūra dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nepatenka į minėtoje normoje nurodytą išimčių sąrašą. Kadangi nagrinėjamu atveju ši procedūra pradėta, t. y. skundžiama teismo nutartis priimta jau įsigaliojus JANĮ, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi būtent šio įstatymo nuostatomis. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad teisinė įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto koncepcija iš esmės nepasikeitė, todėl šiuo atveju sprendžiant klausimą dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto teisėtumo ir pagrįstumo, teismas remsis iki JANĮ įsigaliojimo suformuota teismų praktika šiuo klausimu. Dėl ginčo esmės

8528.

86Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis JANĮ 83 ir 84 straipsniais, pripažino bankrutuojančią UAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8729.

88Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto proceso tikslas – tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei – skolininkei likviduojant skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Iškėlus įmonės bankroto bylą, stabdoma jos ūkinė veikla (kartais, kai ji naudinga įmonei, – tęsiama), taip pat tam tikram laikui – atsiskaitymai su kreditoriais. Šios padėties tęsimas paprastai nenaudingas nei kreditoriams, negaunantiems iš skolininko priklausančių lėšų, nei bankrutuojančiai įmonei, jei yra galimybių atnaujinti jos veiklą, taip pat įmonės savininkams ar dalyviams, turintiems teisę į turtą, liekantį atsiskaičius su kreditoriais. Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių rejestro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).

8930.

90Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu reglamentavimu, kurio vienas iš principų – bankroto proceso operatyvumas. Išvadą, kad bankroto procese svarbią reikšmę turi operatyvumo principas, suponuoja tai, kad tam tikroms procedūroms atlikti įstatyme yra nustatyti terminai, su kurių pasibaigimu siejama teismo pareiga priimti nutartį pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Kasacinis teismas, aiškindamas įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygas, yra konstatavęs, kad pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Jeigu trys mėnesiai praėjo ir terminas nepratęstas, tai teismas vykdo ĮBĮ nustatytą procedūrą ir savo iniciatyva sprendžia dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos. Esant šioms ĮBĮ ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatytoms sąlygoms aišku, kad įmonės veikla neatnaujinama ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti, todėl teismas turi veikti pagal įstatymo nurodymus ex officio (savo iniciatyva) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009; 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

9131.

92Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, nustačius ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas sąlygas, yra pagrindas konstatuoti, jog bankrutuojančios įmonės mokumo atkurti nebėra galimybių, todėl būtina įmonei taikyti likvidavimo procedūras, kad kiek galima racionaliau būtų pasiekti bankroto proceso tikslai. Taigi, į bankrutuojančios įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo stadiją įmonė pereina tada, kai per ĮBĮ nustatytus terminus kreditoriams ir įmonei nepavyko susitarti dėl verslo išsaugojimo ir taikos sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-109-611/2015).

9332.

94Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi BUAB „Laugina“ iškelta bankroto byla; 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtintas BUAB „Laugina“ kreditorių sąrašas, nutartis įsiteisėjo 2017 m. sausio 11 d. Kauno apygardos teismui 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi įpareigojus BUAB „Laugina“ administratorių ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties priėmimo dienos sušaukti kreditorių susirinkimą, į jo darbotvarkę įtraukiant UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pasiūlytus darbotvarkės klausimus ir jų nutarimų projektus (tame tarpe ir dėl įmonės pripažinimo likviduojama dėl bankroto), kreditorių susirinkimas buvo sušauktas, tačiau jame nebuvo išspręstas klausimas dėl įmonės pripažinimo likviduojama dėl bankroto. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ skundą ir 2019 m. sausio 30 d. nutartimi panaikinęs visus BUAB „Laugina“ 2018 m. lapkričio 2 d. įvykusiame pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, papildomai įpareigojo administratorių ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sušaukti įmonės kreditorių susirinkimą, atsižvelgiant į 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi nustatytus įpareigojimus. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. birželio 20 d., tačiau kreditorių susirinkimas sušauktas nebuvo. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs administratoriaus atstatydinimo klausimą, 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi įpareigojo naujai paskirtą BUAB „Laugina“ administratorių ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. sušaukti kreditorių susirinkimą, į jo darbotvarkę, be kitų klausimų, įtraukti ir klausimą dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto (ar taikos sutarties sudarymo), o dėl šio klausimo nepriėmus atitinkamo kreditorių surinkimo nutarimo, vadovaujantis ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalimi, teismas šį klausimą spręs savo iniciatyva. 2019 m. gruodžio 30 d. įvyko BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas Nr. 4, kurio metu 9– uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl taikos sudarymo – taikos sutarties sudarymui pagal įmonės akcininko E. L. pateiktą taikos sutarties projektą nepritarta; 10–uoju klausimu buvo sprendžiama dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto, tačiau pasiūlytiems nutarimo projektams taip pat nepritarta. Apeliantas bei UAB „Kontmena“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 8–uoju (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo), 9–uoju (nepritarti taikos sutarties sudarymui) ir 11–uoju (dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo) klausimų, pateikė skundus. Kauno apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1193-555/2020 panaikino 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 8–uoju (dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo) klausimu; nutarimus, priimtus 9–uoju (nepritarti taikos sutarties sudarymui) ir 11– uoju (dėl turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo) klausimais paliko nepakeistus; nutartis neįsiteisėjusi; pateikti atskirieji skundai.

9533.

96Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nutarties 29–31 punktuose nurodyta kasacinio teismo praktika, sprendžia, kad nutarties 32 punkte nurodytos aplinkybės patvirtina, jog egzistavo visos sąlygos pirmosios instancijos teismui savo iniciatyva priimti nutartį dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nelaukiant kreditorių susirinkimo nutarimo dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto ar administratoriaus prašymo, todėl apelianto argumentai, jog šioje bankroto bylos stadijoje teismo intervencija į kreditorių susirinkimui priskirtą kompetenciją nebuvo būtina, laikytini nepagrįstais. Nuo nutarties, kuria patvirtintas BUAB „Laugina“ kreditorių sąrašas, įsiteisėjimo iki skundžiamos Kauno apygardos teismo nutarties priėmimo praėjo beveik 3 metai ir 4 mėnesiai, tačiau per šį laikotarpį į teismą nebuvo kreiptasi nei dėl taikos sutarties sudarymo, nei dėl JANĮ 83 straipsnio 2 dalyje nustatyto 3 mėn. termino pratęsimo, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo ne teisę, bet pareigą savo iniciatyva spręsti dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

9734.

98Taip pat atmestini apelianto argumentai, kad 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime jų balsavimas prieš BUAB „Laugina“ pripažinimą bankrutuojančia ir likviduojama dėl bankroto, prilygintina termino pratęsimui JANĮ 83 straipsnio 2 dalies prasme. Priešingai nei nurodo apeliantas, 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime nebuvo svarstomas klausimas dėl termino pratęsimo, o buvo sprendžiama dėl BUAB „Laugina“ pripažinimo likviduojama dėl bankroto. JANĮ 83 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę terminą dėl likvidavimo pratęsti vieną kartą ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jeigu dėl to su motyvuotu prašymu kreipėsi nemokumo administratorius arba kreditorių susirinkimas. Byloje nėra jokių duomenų, kad administratorius ar kreditorių susirinkimas motyvuotu prašymu būtu kreipęsi dėl JANĮ 83 straipsnio 2 dalyje nustatyto 3 mėn. termino pratęsimo.

9935.

100Apelianto E. L. nuomone, vienintelis trukdis sudaryti taikos sutartį su kreditoriais yra kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, dėl kurios reikalavimo teisėtumo vis dar vyksta teisminiai ginčai, nepritarimas jo pateiktam taikos sutarties projektui. Apeliantas taip pat teigia, kad teismui priėmus nutartį pripažinti BUAB „Laugina” bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir šiai nutarčiai įsiteisėjus, jo skundo dalyje dėl taikos sutarties (ne) sudarymo nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. eB2-1193-555/2020 nebetektų prasmės.

10136.

102Kaip minėta, atsakovei bankroto byla iškelta 2016 m. liepos 15 d., t. y. bankroto procedūros šioje byloje trunka daugiau nei 3 metus, per šį laikotarpį įmonė su savo kreditoriais neatsiskaitė. Duomenų, susijusių su taikos sutarties sudarymu ar galimybėmis ją sudaryti ateityje ir (ar) įmonės mokumo atkūrimo perspektyvų, byloje nėra. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Laugina“ buvo pakankamai daug laiko inicijuoti taikos sutarties sudarymą ir ją sudaryti (JANĮ 80 straipsnis), tačiau iki šio atskirojo skundo nagrinėjimo dienos teismui nėra pateikti jokie rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys BUAB „Laugina“ realias galimybes sudaryti taikos sutartį, atstatyti bendrovės mokumą bei įvykdyti visus finansinius įsipareigojimus kreditoriams. Remiantis ĮBĮ 28 straipsnio 2 dalimi, kuri galiojo vykstant 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimui, taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos. Minėtame kreditorių susitarime „už“ nutarimą pritarti pateiktam taikos sutarties projektui balsavo kreditoriai, turintys 45,40 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, tuo tarpu „prieš“ nutarimo projektą balsavo kreditoriai, turintys 52 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Be to, kaip pagrįstai sprendė pirmosios instancijos teismas, net ir pripažinus, jog kreditorių pateikti skundai dėl 2019 m. gruodžio 30 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo dėl taiko sutarties yra pagrįsti, tai niekaip neįpareigotų kreditorių susirinkimui ar pavieniams kreditoriams pakeisti savo nuomonę dėl pateikto taikos sutarties projekto, nes sutarties laisvės principas draudžia versti kitą asmenį sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 straipsnio 2 dalis).

10337.

104Dėl apelianto argumentų, susijusių su kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ finansinio reikalavimo teisėtumu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad duomenų, kad UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ teisė disponuoti jai priklausančiu finansiniu reikalavimu būtų paneigta, nėra. Dėl UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ disponavimo jai priklausančiu finansiniu reikalavimu teisėtumo yra ne kartą pasisakyta įsiteisėjusiose teismų nutartyse (pvz. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 25 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2S-1900-773/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 20 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-545-450/2019, Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 14 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-737-186/2018 ir kt.). Dėl procesinės baigties ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

10538.

106Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju pagrįstai prioritetą suteikė pagrindinei – įmonės likvidavimo stadijai, kurioje realizuojamas bankrutavusios įmonės turtas, tenkinami kreditorių finansiniai reikalavimai, atliekami visi veiksmai, reikalingi užbaigti bankroto procedūras. Atskirojo skundo argumentai nepagrindžia pirmosios instancijos teismo nutarties neteisėtumo ir (ar) nepagrįstumo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10739.

108Atmetus apelianto E. L. atskirąjį skundą bei atsižvelgiant į priešingą šalių teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą įgijo atsakovė BUAB „Laugina“, todėl jos naudai iš apelianto priteistina 240 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

109Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

110Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

111Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei UAB „Laugina“ iš apelianto E. L. 240 Eur (du šimtus keturiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi uždarajai akcinei... 8. 2.... 9. Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtintas... 10. 3.... 11. Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 24 d. nutartimi atstatydinta BUAB... 12. 4.... 13. Kauno apygardos teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi įpareigojo BUAB... 14. 5.... 15. 2019 m. gruodžio 30 d. įvyko BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas Nr.... 16. 6.... 17. Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ kreipėsi su prašymu BUAB... 18. 7.... 19. Kreditorė UAB „Envija ES“ pateikė prašymą BUAB „Laugina“... 20. 8.... 21. Kreditorė UAB „Vandens siurbliai“ pateikė prašymą teismo iniciatyva... 22. 9.... 23. Kreditorė UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimu prašė tenkinti UAB „Skolų... 24. 10.... 25. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 26. 11.... 27. BUAB „Laugina“ administratorius V. R. atsiliepimu prašė UAB „Skolų... 28. 12.... 29. BUAB „Laugina“ akcininkas ir kreditorius E. L. atsiliepimu prašė stabdyti... 30. II.... 31. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 32. 13.... 33. Kauno apygardos teismas 2020 m. vasario 27 d. nutartimi nutarė BUAB... 34. 14.... 35. Teismas sprendė, kad BUAB „Laugina“ nemokumo procesas pradėtas galiojant... 36. 15.... 37. Teismas nustatė, kad kreditorių reikalavimai BUAB „Laugina“ bankroto... 38. 16.... 39. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas dėl taikos... 40. 17.... 41. Teismas, įvertinęs, kad nėra duomenų apie tai, kad BUAB „Laugina“ ir... 42. 18.... 43. Teismas įvertinęs, kad BUAB „Laugina“ nuosavybes teise priklauso didelė... 44. 19.... 45. Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašė iš administratoriaus... 46. 20.... 47. BUAB „Laugina“ vienintelis akcininkas ir kreditorius E. L. prašė... 48. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 49. 21.... 50. Kreditorius E. L. atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2020 m.... 51. 21.1.... 52. Teismas dėl įmonės pripažinimo likviduojama turėtų spręsti tik tais... 53. 21.2.... 54. BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkime įvykusiame 2019 m. gruodžio 30 d.... 55. 21.3.... 56. Nutarimo, kuriuo patvirtinta turto pardavimo tvarka (darbotvarkės 11... 57. 22.... 58. Atsakovės BUAB „Laugina“ nemokumo administratorius V. R. atsiliepimu į... 59. 22.1.... 60. Nagrinėjamu atveju yra tiek faktinis, tiek teisinis pagrindai pradėti... 61. 22.2.... 62. Priešingai nei teigia apeliantas, atsižvelgiant į bankroto procesui keliamus... 63. 22.3.... 64. Bankroto byloje nėra realių galimybių sudaryti taikos sutartį. 2019 m.... 65. 22.4.... 66. Skundžiamos nutarties teisėtumo vertinimui neturi jokios įtakos apelianto... 67. 23.... 68. Kreditorė UAB „Sweco Lietuva“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 69. 23.1.... 70. Nutartis pripažinti BUAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl... 71. 24.... 72. Kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atsiliepimu į atskirąjį... 73. 24.1.... 74. Bylos nagrinėjimo dalykas yra JANĮ 83 straipsnio 1 dalyje nustatytų... 75. 24.2.... 76. „Už“ taikos sutarties su E. L. sudarymą balsavo kreditoriai, kurių... 77. Teismas... 78. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 79. 25.... 80. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 81. 26.... 82. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusio JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 83. 27.... 84. Bankroto procedūra dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama... 85. 28.... 86. Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis JANĮ 83 ir 84 straipsniais,... 87. 29.... 88. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad bankroto... 89. 30.... 90. Pagrindinio bankroto proceso tikslo pasiekimas užtikrintas ĮBĮ įtvirtintu... 91. 31.... 92. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad, nustačius ĮBĮ... 93. 32.... 94. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d.... 95. 33.... 96. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nutarties 29–31 punktuose... 97. 34.... 98. Taip pat atmestini apelianto argumentai, kad 2019 m. gruodžio 30 d.... 99. 35.... 100. Apelianto E. L. nuomone, vienintelis trukdis sudaryti taikos sutartį su... 101. 36.... 102. Kaip minėta, atsakovei bankroto byla iškelta 2016 m. liepos 15 d., t. y.... 103. 37.... 104. Dėl apelianto argumentų, susijusių su kreditorės UAB „Skolų valdymo... 105. 38.... 106. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 107. 39.... 108. Atmetus apelianto E. L. atskirąjį skundą bei atsižvelgiant į priešingą... 109. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 110. Kauno apygardos teismo 2020 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.... 111. Priteisti atsakovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei UAB...