Byla 2-873/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ALG knygynai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ALG logistika“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutarties, kuria prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3723-560/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „ALG logistika“ ieškinį atsakovams B.V „Ecoparcel“, N. Č. ir A. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ALG knygynai.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „ALG logistika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti trečiojo asmens UAB ALG knygynai naudai iš pagrindinio skolininko – atsakovo B.V „Ecoparcel“ ir subsidiariai iš atsakovų N. Č. ir A. B. 217 246,37 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti už 217 246,37 Lt sumą atsakovui B.V „Ecoparcel“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui B.V „Ecoparcel“ ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenimis, o nesant atsakovo B.V „Ecoparcel“ turto, lėšų ir turtinių teisių ar jų nepakankant, areštuoti atsakovams N. Č. ir A. B. nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar esant nepakankamai – lėšas ir turtines teises, priklausančias N. Č. ir A. B. bei esančias pas šiuos ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškovas gavo Creditinfo Lietuva ataskaitą iš viešųjų registrų apie atsakovo finansinius duomenis, iš kurios matyti, kad atsakovas B.V „Ecoparcel“ nuosavybės teise valdomo ilgalaikio turto neturi, o jo įstatinis kapitalas, lyginant su skolos suma, taip pat yra nedidelis – 18 tūkst. eurų (62 150 Lt). 2011 m. atsakovo turtas (gautinos sumos ir grynieji pinigai) sudarė beveik 300 000 Lt, tačiau vien atsakovo skola ieškovui siekia 217 246,37 Lt. Tai sudaro pagrindą manyti, jog atsakovas gali būti vertinamas kaip nemokus. Skola pradėjo formuotis prieš vienerius metus, todėl tai leidžia teigti, jog atsakovo finansinė būklė blogėja. Be to, į darbo ginčų komisijas dėl neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimo kreipiasi atsakovo B.V „Ecoparcel“ darbuotojai. Atsakovas, siekdamas išvengti prievolės atlyginti trečiajam asmeniui UAB ALG knygynai skolą, gali skubėti perleisti arba kitaip suvaržyti savo turtą ar turtines teises.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovo UAB „ALG logistika“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies, t. y. ieškinio reikalavimams užtikrinti areštavo atsakovui B.V „Ecoparcel“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą už 217 246,37 Lt sumą, uždraudžiant turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Nesant (trūkstant) tokio turto, areštavo atsakovo lėšas, esančias banko sąskaitose bei turtines teises, priklausančias atsakovui B.V „Ecoparcel“ ir esančias pas jį arba trečiuosius asmenis; kitos ieškovo prašymo dalies teismas netenkino.

7Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo nurodyta ieškinio suma yra didelė, o tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, sutikdamas su ieškovo ieškinyje nurodytais argumentais dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui B.V „Ecoparcel“, šiam atsakovui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones. Teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams N. Č. ir A. B., nes ieškovas nepateikė jokių argumentų bei įrodymų dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiems atsakovams.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

8Apeliantas (ieškovas) UAB „ALG logistika“ atskiruoju skundu prašo pakeisti teismo nutarties dalį, kuria teismas netaikė laikinųjų apsaugos priemonių atsakovams N. Č. ir A. B., ir pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones šiems atsakovams. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas teisingai nutartyje nurodė, kad aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, pareziumuojama tada, kai ginčas kilęs dėl didelės pinigų sumos, o ieškinio suma – 217 246,37 Lt yra didelė, todėl tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kadangi ieškovas šią sumą prašo priteisti iš pagrindinio skolininko ir subsidiariai iš atsakovų N. Č. bei A. B., tas pats argumentas, t. y. didelė ieškinio suma, turi būti taikomas ir šiems atsakovams, nes tuo atveju, jei ieškinys būtų tenkintas, ieškinio suma būtų priteista iš šių asmenų subsidiariai su pagrindiniu skolininku.
  2. Atsakovai N. Č. ir A. B. yra linkę elgtis nesąžiningai. B.V „Ecoparcel“ skola (atsakovai reikalavo ieškovą atsiskaityti už B.V „Ecoparcel“ suteiktas paslaugas (pristatytas siuntas ir surinktus grynuosius pinigus), nors didelės pinigų sumos trečiajam asmeniui nepervedė), susidarė A. B. kontroliuojant ir darant faktinę lemiamą įtaką įmonės komercinei-ūkinei veiklai, o N. Č. būnant B.V „Ecoparcel“ akcininku.
  3. Atsakovai, siekdami išvengti prievolės atlyginti trečiajam asmeniui skolą, gali skubėti perleisti savo turtą ar turtines teises kitiems asmenims arba kitaip jas suvaržyti.

9Atsakovas A. B. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog apeliantas nepaneigė teismo išvados, kad ieškovas nepateikė jokių argumentų ir įrodymų dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams N. Č. ir A. B.. Ieškovo teiginiai apie tai, kad A. B. kontroliavo ir darė įtaką atsakovo B.V „Ecoparcel“ ūkinei-komercinei veiklai, t. y. kad veikė kaip faktinis atsakovo vadovas, kad elgėsi nesąžiningai, yra nepagrįsti. A. B. buvo atsakovo darbuotojas, niekada nedaręs įtakos ir nekontroliavęs B.V „Ecoparcel“.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB ALG knygynai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo tenkinti ieškovo UAB „ALG logistika“ atskirajame skunde išdėstytus reikalavimus.

  1. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Nagrinėjamu atveju analizuojama, ar yra pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams A. B. ir N. Č.. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašymą tenkino iš dalies, t. y. areštavo atsakovui B.V „Ecoparcel“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą ieškovo reikalavimo sumos – 217 246,37 Lt ribose, o tokio turto nesant (trūkstant), nurodė areštuoti lėšas bei turtines teises. Teismas netenkino prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams A. B. ir N. Č., iš kurių prašoma priteisti 217 246,37 Lt sumą subsidiariai su atsakovu B.V „Ecoparcel“. Teismas, atmesdamas dalį ieškovo prašymo, savo sprendimą motyvavo tuo, jog ieškovas nepateikė jokių argumentų bei įrodymų dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones šiems atsakovams. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nutarties motyvuojamoje dalyje konstatavo, jog nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinio suma yra didelė, todėl tas pats argumentas (didelė ieškinio suma) turi būti taikomas ir sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams A. B. bei N. Č.

13Vien ieškovo nuomonė dėl ieškinio sumos didumo nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovų A. B. ir N. Č. turtinė padėtis yra tokia, jog egzistuoja objektyvi būtinybė taikyti šioje byloje laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas iš esmės teisingai teigia, kad teismų praktikoje aplinkybė dėl teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo ar negalimumo jį įvykdyti nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010; ir kt.). Tačiau kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė konkretiems atsakovams. Teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą) (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-37/2010). Nagrinėjamu atveju atsakovams – fiziniams asmenims reiškiamas piniginis reikalavimas, prašant subsidiariai su atsakovu B.V „Ecoparcel“ iš jų priteisti trečiajam asmeniui 217 246,37 Lt. Taigi būsimo tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo rezultatas gali būti piniginės sumos priteisimas iš atsakovo – pagrindinio skolininko. Tokio sprendimo įvykdymas gali būti užtikrinamas neleidžiant atsakovams sumažinti turimo turto masės daugiau, nei jo reikia ieškinio reikalavimams patenkinti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pats savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti atsakovų turtą. Tokia priemonė gali būti taikoma, kai yra duomenų, jog atsakovas ketina perleisti ar įkeisti turimą turtą. Tačiau nesant tokių duomenų, pats turto areštas jo kiekio ar vertės nepadidina ir neturi įtakos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepateikė informacijos iš viešų registrų – nekilnojamojo turto, turto arešto registrų – apie atsakovų A. B. ir N. Č. finansinę (materialinę) padėtį, turtą (skirtingai nei dėl atsakovo B.V „Ecoparcel“), turtui taikytus suvaržymus, numanomą ruošimąsi turtą perleisti kitiems asmenims, iš kurios (informacijos) būtų galima spręsti apie atsakovų mokumą, atsakovų turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones kitų kreditorių reikalavimu ir t.t. Vien ieškovo deklaratyvus teiginys, kad ieškinio suma yra didelė, nesudaro pagrindo maksimalia apimtimi taikyti laikinąsias apsaugos priemones visiems atsakovams šioje byloje. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovo atskirojo skundo argumentai, susiję su atsakovų A. B. ir N. Č. galimu nesąžiningumu dalyvaujant ūkiniuose-komerciniuose santykiuose, nėra reikšmingi sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šiems atsakovams, nesant duomenų apie kokius nors jų veiksmus siekiant sumažinti turimo turto masę. Be to, atskirajame skunde dėstomos aplinkybėms yra susijusios su ieškinio pagrindo vertinimu, o tai jau bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas.

14Kadangi ieškovas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvados dėl argumentų ir įrodymų nepakankamumo tam, kad iškiltų būtinumas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovams A. B. ir N. Č., atskirasis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

15Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai