Byla e2-1917-944/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant Samantai Vicbelytei, Marijai Tamošauskaitei, dalyvaujant atsakovui K. B., jo atstovui advokatui A. B.,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui K. B., tretiesiems asmenims UAB „Šančių autoservisas“ ir KO, Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti 70,09 Eur skolą už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą, 2051,92 Eur skolą už transporto priemonės saugojimą, 36,30 Eur kompensuojamąsias palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimo išlaidas.

5Ieškovė ieškinyje ir dublike nurodė, jog vairuojant transporto priemonę FORD FOCUS, valst. Nr. ( - ) (toliau – transporto priemonė) buvo sukeltas eismo įvykis, o atvykus policijos pareigūnams paaiškėjo, kad transporto priemonės vairuotojas – atsakovas, pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punktą. 2014 m. sausio 16 d. surašytas transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas ir priėmė sprendimą priverstinai nuvežti transporto priemonę. Apie priverstinį transporto priemonės nuvežimą atsakovas ir V. S. IĮ, t. y. transporto priemonės savininkas, buvo informuoti policijos pareigūnų. Pradinis kreditorius, suteikė transporto priemonės transportavimo ir saugojimo paslaugas, kurių atsakovas iki šios dienos nėra apmokėjęs. Ieškovė 2017 m. gegužės 17 d. perėmė pradinio kreditoriaus reikalavimo teisę į atsakovo 2212,39 Eur skolą ir į su skola susijusias papildomas teises, t. y. teisę į delspinigius, palūkanas, netesybas bei skolos išieškojimo išlaidas pagal ieškovo ir pradinio kreditoriaus sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Ieškovas dublike nurodo, jog remiantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalimi, turėjo teisę pasirinkti: reikalauti priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų iš trečiojo asmens kaip transporto priemonės savininko; reikalauti priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų iš transporto priemonę vairavusio ir administracinės teisės pažeidimą padariusio atsakovo; reikalauti priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų iš abiejų asmenų kartu. Ieškovas pažymi, kad pagal 2011 m. rugsėjo 21 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir pradinio kreditoriaus sudarytos paslaugų teikimo sutarties 5.14 punktą, pradinis kreditorius įsipareigojo grąžinti transporto priemones asmenims, pateikusiems jiems išduotą leidimą atsiimti priverstinai nuvežtas transporto priemones, patvirtintą įgalioto policijos pareigūno parašu, arba teismo, prokuroro ar ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno sprendimą grąžinti transporto priemones ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Atsakovas teigia, kad 2014 m. sausio 19-20 dienomis buvo atvykęs atsiimti jam ir jo motinai priklausančių asmeninių daiktų bei pačios transporto priemonės, tačiau leidimo ar sprendimo atsiimti transporto priemonę pradiniam kreditoriui nepateikė. kadangi nebuvo pateikti minėti dokumentai, transporto priemonė buvo saugoma trečiojo asmens transporto priemonių saugojimo aikštelėje iki 2015 m. sausio 21 d. Trečiasis asmuo utilizavo ginčo transporto priemonę už transporto priemonių laužo supirkimo vietos rinkos kainą. Utilizavus transporto priemonę buvo gauta 90,38 Eur suma, kuria buvo sumažintas ieškinio reikalavimas.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko prašė atmesti reikalavimus dėl skolos bei palūkanų. Atsakovas atsiliepime į ieškinį, triplike, teismo posėdžio metu nurodė, jog ieškovui reiškiant ieškinį dėl skolos priteisimo, jis turi pateikti ir atitinkamus įrodymus patvirtinančius ieškinyje nurodytas aplinkybes. Ieškovas prašo priteisti skolą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2015 m. sausio 21 d., tačiau jokių įrodymų, kad transporto priemonė visą šį laiką buvo saugoma nepateikė. Pradinis kreditorius neleido pasiimti atsakovo daiktų, kurie buvo likę automobilyje, nei pačio automobilio. Trečiasis asmuo paaiškino, kad automobilį galėtų atsiimti tik transporto priemonės savininkas ar įgaliotas asmuo. Ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, kada ir kam automobilis buvo grąžintas, ar jis tebėra saugomas pradinio kreditoriaus automobilių saugojimo aikštelėje. Atsakovas nurodė, jog ieškinys dėl skolos priteisimo yra visiškai nepagrįstas, nes nėra nustatytas skolos atsiradimo pagrindas – automobilio saugojimo laikotarpis bei jo saugojimui patirtos išlaidos. Net ir įrodžius, jog automobilis buvo saugomas ieškinyje nurodytą laikotarpį, atsakovas ir automobilio savininkas neatsakytų už likusio laikotarpio saugojimo išlaidas, nes automobilį grąžinti 2014 m. sausio 19-20 d. neteisėtai atsisakė pats saugotojas. Atsakovas galėtų būti atsakingas tik už tas ieškovo išlaidas, kurios susidarė iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės, tačiau saugotojas UAB „Šančių autoservisas ir Ko“ automobilio neatidavė ir taip prisidėjo prie saugojimo išlaidų, atitinkamai ir nuostolių didėjimo, tad atsakovas ir transporto priemonės savininkas neprivalo jų atlyginti. Atsakovas ėmėsi visų veiksmų, kad automobilio savininkas susigrąžintų automobilį iš aikštelės, todėl jo kaltės dėl ieškinyje nurodytų nuostolių nėra. Teismo posėdžio metu pažymėjo, kad dėl saugojimo suma per didelė, jis neturi finansinių galimybių tokios sumos mokėti. Teigia, kad pirminis kreditorius – trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO yra nesąžiningas, nes nelaido atsiimti transporto priemonės, tokiu būdu didindamas sumą už saugojimą. Pažymi, kad ilgą laiką po transporto priemonės sunaikinimo nesikreipė, tokiu būdu vilkimo procesą.

7Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 11 d. tarp Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir UAB „Šančių autoservisas“ ir KO sudaryta paslaugų teikimo sutartis, kuria UAB „Šančių autoservisas“ ir KO įsipareigojo teikti transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, perkėlimo, jų saugojimo tam pritaikytose transporto priemonių saugojimo aikštelėse Kauno mieste ir grąžinimo paslaugas (el. b. t. 1, l. 37-40). 2014 m. sausio 16 d. surašytas transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas (el. b. t. 1, l. 44). 2014 m. sausio 16 d. surašytas transporto priemonės FORD FOCUS, valstybinis Nr. ( - ), pridavimo–priėmimo aktas (el. b. t. 1, l. 48). 2014-07-10 UAB „Šančių autoservisas“ ir KO surašytas raginimas dėl įsiskolinimo apmokėjimo atsakovui K. B. (el. b. t. 1, l. 46). 2014-07-10 UAB „Šančių autoservisas“ ir KO surašytas raginimas dėl įsiskolinimo apmokėjimo V. S. IĮ (el. b. t. 1, l. 47). 2017-05-17 sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO perleido reikalavimo teises UAB „Legal Balance“ (el. b. t. 1, l. 8–11). Atsakovui K. B. 2017-05-23 išsiųstas pranešimas dėl kreditoriaus pakeitimo (el. b. t. 1, l. 26). 2017-08-04 VĮ „Regitra“ duomenys dėl transporto priemonės FORD FOCUS, valstybinis Nr. ( - ) (el. b. t. 1, l. 30). VĮ „Regitra“ 2017-08-04 raštas dėl informacijos pateikimo (el. b. t. 1, l. 28).

11Dėl skolos už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą.

12Ieškovė UAB „Legal Balance“ ieškiniu ir dubliku prašo priteisti 70,09 Eur skolą už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą. Atsakovas su šiuo ieškinio reikalavimu sutinka, todėl darytina išvada, kad šioje dalyje ginčo tarp šalių nėra. Vadovaujantis CPK 142 straipsnio 2 dalimi bet kurioje proceso stadijoje atsakovas turi teisę pripažinti ieškinį. Pagal CPK 268 straipsnio 5 dalį, kai atsakovas pripažįsta ieškinį visiškai ar iš dalies, teisėjas gali surašyti sutrumpintus motyvus. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO su teikė paslaugas, jos nebuvo apmokėtos, todėl naujasis kreditorius turi teisę reikalauti priteisti minėtą sumą. Atsakovas sutinka su reikalavimu dėl 70,09 Eur už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą, todėl šis reikalavimas tenkintinas.

13Dėl saugojimo išlaidų proporcingumo.

14Ieškovė reikšdama reikalavimą dėl saugojimų išlaidų jas apskaičiavo po 5,79 Eur (20 Lt) už parą už laikotarpį nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2015 m. sausio 21 d. (iš viso: 370 kalendorinių dienų). Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariatas ir UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko 2011 m. rugsėjo 11 d. sudarė Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), kuria pradinis kreditorius įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo paslaugas. Š. S. 2 punkte už transporto priemonės nuvežimo ir pervežimo paslaugą nustatytas 242,00 Lt (70,09 Eur) mokestis, už transporto priemonės saugojimo vieną parą nustatytas mokestis – 20,00 Lt (5,79 Eur) (el. b. t. 1, l. 17). Pagal sudarytos paslaugų teikimo sutarties nuostatas, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį, CK 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.830 straipsnio 1 dalį, atsakovui kyla prievolė ieškovei atlyginti išlaidas už automobilio FORD FOCUS, valstybinis Nr. ( - ), saugojimą.

15Atkreiptinas dėmesys, kad teismui pateiktos 2011 m. rugsėjo 11 d. paslaugų teikimo sutarties 7 punkte nurodyta, jog ši sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki 2014 m. rugsėjo 20 d. Duomenų, kad po šios datos sutartis būtų pratęsta, sudaryta nauja sutartis ar pan. nėra pateikta. Šiuo atveju ginčo transporto priemonė pradinio kreditoriaus stovėjimo aikštelėje buvo saugoma nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2015 m. sausio 21 d., o skolos suma už saugojimo išlaidas buvo paskaičiuota už 370 kalendorinių dienų po 5,79 Eur (20 Lt), grindžiant sutartyje nurodytų įkainiu už parą.

16Kadangi sudaryta sutartis galiojo iki 2014 m. rugsėjo 20 d., daugiau duomenų apie teisinį pagrindą toliau tęsti pasaugos teisinius santykius nėra pateikta, nuostatų dėl įkainių skaičiavimo pasibaigus sutarčiai taip pat nėra. Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad po sutarties galiojimo termino pasibaigimo trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO neturėjo teisinio pagrindo toliau tęsti pasaugos teisinius santykius pagal 2011 m. rugsėjo 11 d. paslaugų teikimo sutartį ir joje numatytus įkainius. Darytina išvada, kad nei ieškovė nei trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ nepateikė jokių duomenų, dėl transporto priemonės saugojimo pagrįstumo jau pasibaigus paslaugų teikimo sutarties galiojimui, t. y. šios dalies savo reikalavimo nepagrindė jokiais leistinais įrodymais (CPK 178 straipsnis).

17Teismas nurodo, kad trečiųjų asmenų sudarytoje paslaugų teikimo sutarties 5.19 punkte nurodyta, jog per 30 kalendorinių dienų po sutarties termino pabaigos arba sutarties nutraukimo prieš terminą atveju, paslaugos tiekėjas įsipareigoja perduoti saugoti ikiteisminio tyrimo metu policijos paimtas transporto priemones naujo viešo konkurso laimėtojui, su kuriuo bus sudaroma sutartis. Kadangi ieškovas nepateikė jokių duomenų, apie naujai sudarytą paslaugų sutartį, ar kitus duomenis dėl transporto priemonės saugojimo pagrįstumo po sutarties pasibaigimo, taip pat, atsižvelgiant į tai, jog teismo posėdyje nedalyvavo ir nepateikė jokių paaiškinimų, darytina išvada, jog transporto priemonė UAB „Šančių autoservisas“ ir KO aikštelėje buvo laikoma nepagrįstai, todėl nepagrįsta prašoma priteisti skolos suma už saugojimo paslaugas, laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo 20 d. iki 2015 m. sausio 21 d. (už 123 kalendorines dienas). Tokiu atveju, įsiskolinimas turėjo būti skaičiuojamas nuo 2014 m. sausio 16 d. iki 2014 m. rugsėjo 20 d. – t. y. 2011 m. rugsėjo 11 d., paslaugų teikimo sutarties galiojimo apimtyje (už 247 kalendorines dienas). Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, pagal sudarytos sutarties nuostatas ir įtvirtintus įkainius reikalaujama suma už saugojimą sudarytų 1430,13 Eur.

18Atsakovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad buvo nuvykęs pas trečiąjį asmenį UAB „Šančių autoservisas“ ir KO apie 2014 m. sausio 19-20 d., tačiau nei transporto priemonės, nei joje esančių daiktų niekas negrąžino. Atsakovas nurodė, kad buvo nuvykęs su motina. be atsakovo paaiškinimų, kuris tiesiogiai suinteresuotas bylos baigtimi, jokių duomenų patvirtinančių šias aplinkybes nėra pateikta.

19Pažymėtina, kad įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 185 straipsnyje. Šios teisės normos esmė yra ta, kad įrodymus vertina teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos išnagrinėjimu teismo posėdyje, vadovaudamasis įstatymu. Įstatymas iš anksto neapibrėžia įrodymų galios, nenustato vienų įrodymų viršenybės prieš kitus. Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nėra nustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos A. T. 2007 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2007 m. ir kt.). Teismas, vadovaudamasi bendrąja įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), kad įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia.

20Darytina išvada, kad atsakovas turėjo pateikti duomenis, t. y. visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis pagrįsti savo atsikirtimus, kad buvo nuvykęs pas trečiąjį asmenį UAB „Šančių autoservisas“ ir KO ir jam nebuvo suteikta galimybė pasiimti ginčo transporto priemonės. Atsakovas buvo atstovaujamas advokato, t. y. profesionalaus teisininko, teismas taip pat išaiškino asmens pareigą įrodyti savo atsikirtimus, tačiau jokių duomenų atsakovas nepateikė, liudytojų apklausti neprašė, duomenų išreikalauti nepageidavo. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pripažintina, kad atsakovas neįrodė, kad buvo nuvykęs į UAB „Šančių autoserviso“ ir ko saugojimo aikštelę, ir jam nelaido atsiimti ginčo transporto priemonės (CPK 178 straipsnis).

21Atsakovas teismo posėdžio metu sutarties įkainių neginčijo, tačiau teigė, kad skolininko atsakomybė turi būti mažinama, nes kreditorius buvo nesąžiningas, t. y. nesiekė operatyviai išspręsti ginčo ir pan.

22Išaiškintina, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, jog, tuo atveju, kai saugomas priverstinai nuvežtas automobilis, išlaidų už saugojimą dydžiui gali turėti reikšmės tiek pareigūnų, priėmusių sprendimą priverstinai nuvežti automobilį, tiek savininko ar valdytojo, tiek saugotojo veiksmai (neveikimas) (žr. pvz., Lietuvos A. T. 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis 3K-7-309/2010).

23Iš byloje esančios medžiagos, bei atsakovo paaiškinimų posėdžio metu, matyti, jog dėl automobilio atsiėmimo atsakovas galimai 2014 m. sausio 19-20 kreipėsi į UAB „Šančių autoservisas ir KO“, rašytinių duomenų dėl kreipimosi ar atsisakymo grąžinti nėra pateikta.

24Vadovaujantis CK 6.832 straipsnio 1 dalimi, 6.845 straipsniu, paslaugų sutarties 5.6 punktu, trečiajam asmeniui teko pareiga išsaugoti minėtą transporto priemonę bei jame esančius daiktus. Nurodytas teisinis reglamentavimas lemia, jog saugotojas neturėjo galimybės pasirinkti, saugoti transporto priemonę ar ne. Tuo atveju, jeigu asmuo, net raginamas atsiimti transporto priemonę, to nepadaro, jis pripažintinas nerūpestingu, o kartu ir atsakingu už išlaidų atsiradimą, net jeigu tos išlaidos ženkliai viršija transporto priemonės vertę, kadangi saugotojas negali nustoti saugoti jam perduotą transporto priemonę (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-2580-577/2015). Kartu pabrėžtina, jog tokia išvada yra aiškiai nulemta aktyvių saugotojo veiksmų bei transporto priemonės savininko pasyvumo. Tais atvejais, kai saugotojas ilgą laiką saugojo mažos vertės transporto priemonę nesiimdamas aktyvių veiksmų (pvz. aktyviai nesiėmė priemonių dėl savininko informavimo apie su saugojimu susijusias išlaidas), yra pagrindas spręsti klausimą dėl saugojimo išlaidų mažinimo (Panevėžio apygardos teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-267-425/2011). Darytina išvada, kad pagrindas mažinti priteistiną sumą susijęs su saugotojo pasyvumu, kadangi saugotojas negali nesuprasti besitęsiančio saugojimo neekonomiškumo. Tokia teismų formuojama praktika atitinka CK 6.200 straipsnio 1–3 dalyse įtvirtintus principus: šalies pareigas sutartį vykdyti sąžiningai, kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, laikytis bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigų.

25Iš bylos duomenų trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO transporto raginimą priemonės savininkui ir atsakovui išsiuntė tik 2014 m. liepos 10 d. (el. b. t. 1, l. 45–46). Daugiau duomenų byloje nėra pateikta. Teismas nurodo, kad į bylą nei ieškovė, nei trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO nepateikė jokių argumentų ir/ar įrodymų, kodėl nuo 2014 m. sausio 16 d. trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ saugojęs V. S. IĮ priklausiusią transporto priemonę, raginimą jam išsiuntė tik 2014 m. liepos 10 d. – t. y. po 177 dienų, nuo transporto priemonės atvežimo į saugojimo aikštelę, nors negalėjo nesuprasti, jog, skaičiuojant už kiekvieną automobilio saugojimo dieną, saugojimo išlaidų suma daug anksčiau viršijo transporto priemonės vertę.

26Paslaugų tiekimo sutarties 1 priedo 2.5 punkte numatyta, jog jei savininkas ar teisėtas valdytojas per 30 dienų nuo transporto priemonės nuvežimo dienos, neatsiima automobilio, saugotojas raštiškai kreipiasi į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą dėl duomenų pateikimo apie automobilį, jo savininką, ar teisėtą jo valdytoją. Byloje pateiktas tik trečiojo asmens Kauno vyriausiojo policijos komisariato raštas dėl informacijos pateikimo, kuris adresuotas ieškovui ir surašytas 2017-08-03 (el. b. t. 1, l. 47). Tokie veiksmai nelaikytini operatyviais ir atitinkančiais šalių kooperavimosi ir bendradarbiavimo principą. Pabrėžtina, jog atsakovas, net ir žinodamas apie transporto priemonės saugojimą, tikėtina, nežinojo sutartimi, kurios šalimi jis nebuvo, nustatytų tikslių įkainių, o trečiasis asmuo, būdamas sąžiningas UAB „Šančių autoservisas“ ir KO ir laikydamasis kooperavimosi pareigos, turėjo galimybę informaciją apie transporto priemonės saugojimą transporto priemonės savininkui išsiųsti anksčiau.

27Teismo vertinimu 2014-07-10 ieškovės išsiusti raginimai (t. y. daugiau nei po 177 dienų nuo transporto priemonės saugojimo pradžios) tiek atsakovui, tiek transporto priemonės savininkui nesudaro pagrindo pripažinti, kad trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO operatyviai, bendradarbiaudamas su atsakovu informavo dėl transporto priemonės, saugojimo išlaidų. Dėl nurodytų faktinių aplinkybių nagrinėjama byla yra artimesnė sąlygoms bylų, kuriose teismai pripažino saugotojo taikytus paslaugų įkainius už ilgą saugojimo laikotarpį nepagrįstais ir nesąžiningais.

28Teismų praktikoje pripažįstamas mišrios kaltės principas, pagal kurį vien aplinkybė, jog transporto priemonės savininkas nebuvo pakankamai aktyvus, nepaneigia saugotojo pareigos elgtis sąžiningai ir imtis veiksmų, kad apie didėjantį įsiskolinimą už saugojimą transporto priemonės savininkas būtų informuotas be nepagrįsto uždelsimo, o išvada, jog saugotojo veiksmai nebuvo nukreipti į bendradarbiavimą ir kooperavimąsi, pripažįstama pagrindu priteistiną sumą mažinti (žr. pvz., Lietuvos A. T. 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2009, Kauno apygardos teismo 2011 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1850-264/2011, 2013 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1633-555/2013 ir kt.). Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1850-264/2011 nurodė, jog Kauno mieste 2009 m. – 2010 m. transporto priemonių saugojimas vidutiniškai kainavo 75 Lt – 95 Lt per mėnesį ir byloje pritaikė 90 Lt per mėnesį įkainį. Minėtoje byloje vienos dienos įkainis už saugojimą buvo 25 Lt plius PVM. Kauno apygardos teismas 2013 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1633-555/2013 prašomą priteisti sumą už saugojimo paslaugą, kuri buvo apskaičiuota po 20 Lt per parą įkainį taip pat mažino.

29Įvertinus šias aplinkybes, teismų formuojamą praktiką dėl saugojimo įkainių dydžio, akivaizdu, jog už transporto priemonės saugojimą paslaugų teikimo sutartimi nustatytas 600 Lt per mėnesį (20 Lt už dieną) saugojimo mokestis buvo neproporcingai didelis, nulėmęs nepagrįstą saugotojo praturtėjimą, kas galėjo turėti įtakos ir jo pasyvumui laiku apie besikaupiančią skolą neinformuojant atsakovo.

30Apibendrinus nurodytas aplinkybes pripažintina, jog didelė suma už transporto priemonės saugojimą susidarė ne tik dėl atsakovo nerūpestingumo ir pasyvumo, bet ir dėl kooperavimosi bei bendradarbiavimo pareigą ignoravusio saugotojo kaltės, todėl pripažintina, kad yra pagrindas priteistinai sumai mažinti. Dėl nurodytų aplinkybių prašomą priteisti suma mažintina per pusę – 715,07 Eur. Pati ieškovė pripažino kad buvo gauta 90,38 Eur suma už transporto priemonės pridavimą į metalo laužą. Esant šioms aplinkybėms iš atsakovo priteistina 624,69 Eur suma už transporto priemonės saugojimą.

31Dėl palūkanų priteisimo.

32Ieškovas prašo priteisti 37,51 Eur vėlavimo palūkanų. Teismas nurodo, kad pagal CK 6.261 straipsnį, praleidęs pinginės prievolės vykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu sutartis ar įstatymai nenustato kitokio palūkanų dydžio.

33Šiuo atveju teismas patenkino reikalavimą dėl 70,09 Eur sumos priteisimo, atitinkamai sumažino sumą už saugojimo paslaugas iki 624,69 Eur sumos, todėl nuo priteistinos sumos skaičiuotini 5 proc. metinių palūkanų ir iš atsakovo priteistina 11,52 Eur vėlavimo palūkanų nuo priteistinų sumų už 121 dieną.

34Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

35CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta skolininko prievolė mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t. y. vadinamąsias procesines palūkanas. Procesinės palūkanos atlieka kompensuojamąją funkciją, nes jos skirtos atlyginti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo susidariusius, ieškovės nuostolius, o pagrindas jas priteisti yra atsakovės atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju ir dėl to jo ieškovė kreipėsi į teismą. Taigi prievolė mokėti vadinamąsias procesines palūkanas yra išvestinė, o ne savarankiška, todėl nustačius teisinį pagrindą atsakovui mokėti 70,09 Eur už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą, 624,69 Eur saugojimo išlaidų ir 11,52 Eur palūkanų (iš viso: 706,30 Eur), nuo šių sumų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos ieškinio priėmimo teisme 2017-09-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų.

37CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalyje reglamentuota, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai.

38Pagal pateiktus duomenis matyti, kad ieškovė turėjo 64 Eur bylinėjimosi išlaidų už sumokėtą žyminį mokestį. Ieškovės reikalavimai patenkinti 31,39 proc., todėl 20,09 Eur žyminio mokesčio dalis priteistina iš atsakovo K. B. ieškovei.

39Pagal pateiktus duomenis matyti, kad atsakovas turėjo 100 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai. Kadangi atmesta 68,61 proc. ieškovo reikalavimų, todėl 68,61 Eur bylinėjimosi išlaidų priteistina iš ieškovės UAB „Legal Balance“ atsakovui K. B..

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270 straipsniais,

Nutarė

41ieškinį tenkinti iš dalies.

42Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance, įmonės kodas 302528679, iš atsakovo K. B., asmens kodas ( - ) 70,09 Eur už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą, 624,69 Eur skolos už transporto priemonės saugojimą ir 11,52 Eur vėlavimo palūkanų, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą 706,30 Eur sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-08-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 20,09 Eur žyminio mokesčio.

43Priteisti atsakovui K. B., asmens kodas ( - ) iš ieškovės UAB „Legal Balance, įmonės kodas 302528679, 68,61 Eur bylinėjimosi išlaidų.

44Kitą ieškinio dalį atmesti.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Aušra Barškietytė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti 70,09 Eur skolą už suteiktą pakrovimo, iškrovimo... 5. Ieškovė ieškinyje ir dublike nurodė, jog vairuojant transporto priemonę... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko prašė atmesti reikalavimus dėl skolos bei... 7. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2011 m. rugsėjo 11 d. tarp Kauno apskrities... 11. Dėl skolos už suteiktą pakrovimo, iškrovimo ir transportavimo paslaugą.... 12. Ieškovė UAB „Legal Balance“ ieškiniu ir dubliku prašo priteisti 70,09... 13. Dėl saugojimo išlaidų proporcingumo.... 14. Ieškovė reikšdama reikalavimą dėl saugojimų išlaidų jas apskaičiavo po... 15. Atkreiptinas dėmesys, kad teismui pateiktos 2011 m. rugsėjo 11 d. paslaugų... 16. Kadangi sudaryta sutartis galiojo iki 2014 m. rugsėjo 20 d., daugiau duomenų... 17. Teismas nurodo, kad trečiųjų asmenų sudarytoje paslaugų teikimo sutarties... 18. Atsakovas procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 19. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimo taisyklės yra suformuluotos CPK 185... 20. Darytina išvada, kad atsakovas turėjo pateikti duomenis, t. y. visomis... 21. Atsakovas teismo posėdžio metu sutarties įkainių neginčijo, tačiau... 22. Išaiškintina, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, jog, tuo atveju,... 23. Iš byloje esančios medžiagos, bei atsakovo paaiškinimų posėdžio metu,... 24. Vadovaujantis CK 6.832 straipsnio 1 dalimi, 6.845 straipsniu, paslaugų... 25. Iš bylos duomenų trečiasis asmuo UAB „Šančių autoservisas“ ir KO... 26. Paslaugų tiekimo sutarties 1 priedo 2.5 punkte numatyta, jog jei savininkas ar... 27. Teismo vertinimu 2014-07-10 ieškovės išsiusti raginimai (t. y. daugiau nei... 28. Teismų praktikoje pripažįstamas mišrios kaltės principas, pagal kurį vien... 29. Įvertinus šias aplinkybes, teismų formuojamą praktiką dėl saugojimo... 30. Apibendrinus nurodytas aplinkybes pripažintina, jog didelė suma už... 31. Dėl palūkanų priteisimo.... 32. Ieškovas prašo priteisti 37,51 Eur vėlavimo palūkanų. Teismas nurodo, kad... 33. Šiuo atveju teismas patenkino reikalavimą dėl 70,09 Eur sumos priteisimo,... 34. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 35. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta skolininko prievolė mokėti įstatymų... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 37. CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalyje reglamentuota, kad šaliai, kurios naudai... 38. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad ieškovė turėjo 64 Eur bylinėjimosi... 39. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad atsakovas turėjo 100 Eur bylinėjimosi... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269-270... 41. ieškinį tenkinti iš dalies.... 42. Priteisti ieškovei UAB „Legal Balance, įmonės kodas 302528679, iš... 43. Priteisti atsakovui K. B., asmens kodas ( - ) iš ieškovės UAB „Legal... 44. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...