Byla 2A-1853-259/2015
Dėl darbo užmokesčio bei su juo susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič, Albinos Rimdeikaitės, Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Valhalla inter“ ir atsakovo T. A. apeliacinius skundus dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1640-920/2015 pagal ieškovės UAB „Valhalla inter“ ieškinį atsakovui T. A. dėl darbo ginčų komisijos sprendimo panaikinimo, dėl išnaudoto interneto, sugadinto krovinio, skolos už internetą, išlaidų už vertimus, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo priešieškinį ieškovei dėl darbo užmokesčio bei su juo susijusių išmokų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė prašė panaikinti Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DGKS-4374 dėl 1886,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 2000,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo T. A. iš UAB „Valhalla inter“; atmesti, kaip nepagrįstą T. A. prašymą DGK dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo iš UAB „Valhala inter“; priteisti iš atsakovo 129,00 Lt žalos už internetą, kurios sąskaitos atėjo po atleidimo dienos, UAB „Valhalla inter“ naudai; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas: 547,07 Lt dokumentų vertimo išlaidų, 155,79 Lt kelionės išlaidų pagal sąskaitą faktūrą, sumokėtą žyminį mokestį, kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodoma, kad DGK 2014 m. rugsėjo mėn. 30 d. sprendimu Nr. DGKS-4374 darbo byloje Nr. APS-112-14092 nusprendė išieškoti iš ieškovės atsakovo naudai neišmokėtą darbo užmokestį, viso 1886,64 Lt ir 2000,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką. DGK iš esmės nurodė, kad Darbdavys išskaitas iš Darbuotojo darbo užmokesčio padarė neteisėtai, nes tai padaryta pažeidžiant DK įtvirtintas išskaitų iš darbuotojo darbo užmokesčio taisykles, t.y. išskaitos neva padarytos pažeidžiant DK 258 str. 2 d. įtvirtintą reikalavimą išskaitas daryti ne vėliau nei per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos, neįrodytos visos Darbuotojo materialinei atsakomybei kilti būtinos sąlygos, t.y. darbuotojo kaltė ir neteisėti veiksmai. 2013 m. lapkričio 11 d. tarp Darbdavio ir Darbuotojo buvo sudaryta darbo sutartis Nr.32, kuria Darbuotojas priimtas į vairuotojo-ekspeditoriaus pareigas. 2014-06-25 įsakymu Nr. 19 Darbdavys davė nurodymą padaryti išskaitas iš Darbuotojo darbo užmokesčio - viso 1886,64 Lt. Darbuotojui už 2014 m. birželio mėn. buvo priskaičiuota 2672,10 Lt darbo užmokesčio, į rankas turėjo būti išmokama 2051,08 Lt Darbuotojui, padarius išskaitas, atleidimo iš darbo dieną, t. y. 2014 m. birželio mėn. 27 d. buvo pravesta 527,44 Lt (164,44 Lt darbo užmokesčio už 2014 m. birželio mėn. ir kompensacija už nepanaudotas atostogas bei 363,00 Lt dienpinigių). Išskaitos iš Darbuotojo darbo užmokesčio buvo padarytos dėl to, kad darbuotojas padarė Darbdaviui materialinę žalą: būdamas komandiruotėje neteisėtai naudojosi mobiliuoju internetu Darbuotojui Darbdavio išduotame mobiliajame telefone. Darbuotojas tokiais veiksmais Darbdaviui padarė 731,37 Lt žalą; būdamas komandiruotėje (laikotarpiu nuo 2014-04-03 d. iki 2014-05-03 d.) 2014 m. balandžio 28 d. Darbuotojas, vairuodamas jam perduotą sunkvežimį su kroviniu, neteisėtai vairavimo metu naudojosi mobiliuoju telefonu, tokiu būdu sukėlė avarinę situaciją, staigiai sustabdė sunkvežimį, dėl ko priekaboje esantis krovinys buvo apgadintas. Darbuotojas tokiais veiksmais Darbdaviui padarė 1021,27 Lt žalą. Darbuotojas buvo supažindintas tiek pasirašytinai, tiek žodžiu, jog tarnybiniu telefonu asmeninėms reikmėms negalima naudotis. Darbdavys sąskaitų pasidengimo būdu 2014-06-11 partneriams Flora Logistics sumokėjo 211,82 eurų, pagal Flora Logistics sąskaitą Nr. 46978, išskaitant 211, 82 eurų sumą iš UAB „Valhalla inter" 75 ir 76 sąskaitų. Galutinio atsiskaitymo su Darbuotoju metu 2014-06-27, Darbuotojui negrąžinus skolos gera valia, atitinkamai buvo išskaityta 211,82 eurų, t. y. 731,37 Lt bei 7,00 Lt už telefoninius pokalbius. Darbuotojas, darbdavio išduotu telefonu naudodamasis tik savo reikmėms Bendrovei padarė 738,37 Lt žalą, ši suma buvo išskaityta iš Darbuotojo darbo užmokesčio atleidžiant darbuotoją iš darbo pagal LR DK 136 str. 3 d. 2 p. Darbdavys sąskaitą iš savo partnerių Danijoje Flora Logistics Nr. 46978 už telefone ( - ) išnaudotą mobilųjį internetą už 211, 82 eurų ir už telefoninius pokalbius gavo 2014-05-23 9.13 val. Sąskaitą iš savo partnerių Flora Logistics Nr. 47112 dėl žalos, padarytos kroviniui, darbdavys gavo 2014-06-10 10.28 val. Darbuotojas pagal 2014-05-27 d. Įsakymą Nr. 7 buvo komandiruotėje užsienio šalyse laikotarpiu nuo 2014-05-26 iki 2014-06-23. Kadangi Darbuotojo buvimo komandiruotėje metu nebuvo galimybės išsiaiškinti žalos aplinkybių ir (arba) išspręsti klausimo dėl materialinės atsakomybės Darbuotojui taikymo, veiksmų dėl Darbuotojo padarytos žalos buvo imtasi Darbuotojui grįžus iš komandiruotės, o būtent - 2014-06-25. Jo gyvenamosios vietos adresu buvo išsiųstas pranešimas-raginimas susimokėti 1021,27 Lt pagal Flora Logistics Nr. 47112 sąskaitą dėl žalos, padarytos kroviniui, taip pat 738,37 Lt už padarytą žalą neteisėtai naudojantis mobiliuoju telefonu ir internetu, iš viso 2014-06-25 pranešimu iki 2014-06-27. Atsakovo buvo prašoma atlyginti 1759, 64 Lt žalą. Kadangi Darbuotojas nuo 2014-05-26 buvo komandiruotėje, visapusiškai išsiaiškinti žalos aplinkybes ir (arba) įteikti darbuotojui 2014-05-23 gautą Flora Logistics sąskaitą už interneto ir telefono paslaugas nebuvo galimybės. Be to, aplinkybės dėl sugadinto krovinio Darbdaviui visiškai paaiškėjo tik 2014-06-23. Darbuotojui A. V. pateikus paaiškinimą dėl 2014-04-28 įvykusio eismo įvykio. Svarbu ir tai, kad 2014-06-12 Darbuotojui buvo išmokėtas darbo užmokestis, kuris už 2014 m. gegužės mėnesį sudarė tik 500,79 Lt (atskaičius 130,00 Lt pagal vykdomus raštus vykdant kelių antstolių patvarkymus). Taigi, iš 500,79 Lt Darbuotojui išmokėtino darbo užmokesčio išskaityti žalą už ryšio paslaugas, kuri sudarė 738, 37 Lt, būtų buvę ne tik nelogiška, neprotinga, nesąžininga, bet ir neteisėta. Atsižvelgiant į tai, Darbdavys nusprendė, jog tinkamiausia yra paraginti Darbuotoją atlyginti žalą gera valia. Nesulaukus jokio atsakymo, 2014-06-27 d. Darbdavio įsakymu ši suma buvo išskaityta iš Darbuotojo darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų. Dėl šios priežasties ieškovė nesutinka su DGK motyvu, kad buvo praleistas vieno kalendorinio mėnesio terminas padarytai žalai išskaityti. 2014-06-23 Darbuotojui grįžus iš komandiruotės paskaičiuoti ir išmokėti darbo užmokestį, be kita ko, išskaitant žalą iš Darbuotojo darbo užmokesčio, buvo neįmanoma, kadangi Darbuotojas vairuotojo kortelę su duomenimis, būtinais apskaičiuoti darbo užmokestį, pateikė tik 2014-06-24 (šventinę dieną), darbo užmokestis Darbuotojui buvo apskaičiuotas tik 2014-06-25 ir tą pačią dieną Darbuotojui buvo išsiųstas raginamas iki 2014-06-27 atlyginti žalą gera valia. Be to, po darbo sutarties nutraukimo paaiškėjo, kad Darbuotojas įmonei yra padaręs daugiau žalos neteisėtai naudodamasis internetu Darbdavio išduotame mobiliajame telefone, taip padarydamas Darbdaviui 129,00 Lt žalą. Byloje yra visi duomenys, kurie įrodo Darbuotojo materialinę atsakomybę ir pagrindžia faktą, kad išskaita iš darbo užmokesčio buvo teisėta.

6Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 5256,68 Eur, iš jų: 2300 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, 151,16 Eur dienpinigius už komandiruotes į Lenkiją, 105,52 Eur už nepanaudotas atostogas, 2700 Eur už vėlavimą atsiskaityti. Nurodoma, kad ieškovo direktorei K. K. pavyko suklaidinti Alytaus Darbo Ginčų Komisiją dėl atsakovui neva avansu išmokėtų 4401 Lt dienpinigių už 2014 birželio mėnesį. Ieškovės nurodytos sumos 2014-05-01 (1000 Lt), 2014-05-09 (1484,00 Lt) ir 2014-05-29 (1000Lt) buvo mokėtos už išdirbtas 24 darbo dienas balandžio mėnesį. Lenkijoje atsakovas pravažiavo nemažiau kaip 8000 km, laiko atžvilgiu užtruko daugiau negu 4 paras, pinigais tai būtų 4 paros po 130 Lt, viso 520 Lt.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priešieškinį atmetė. Teismas panaikino Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DGKS-4374 dėl 1886,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 2000,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo atsakovui T. A. iš ieškovės UAB „Valhalla inter“; priteisė iš ieškovės atsakovo naudai 213,85 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, 295,9 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką; priteisė iš atsakovo ieškovės naudai 724,28 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą, 13,71 Eur žyminio mokesčio, 52,81 Eur vertimo išlaidų, 18,58 Eur kelionės į teismą išlaidų; priteisė iš ieškovės ir atsakovo po 4,64 Eur iš kiekvieno procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

9Dėl Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. DGKS-4374 dėl 1886,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 2000,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo

10Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. DGKS-4374, kuriame nurodyta, kad ieškovė praleido LR DK 224 straipsnyje nurodytą vieno mėnesio terminą išskaitoms atlikti, teismas rėmėsi LR DK 224 straipsnio 2 dalies 1 punktu, ir pripažino, kad išskaita iš darbo užmokesčio buvo atlikta nepažeidžiant įstatyme nurodyto vieno mėnesio termino nuo tada, kai paaiškėjo darbuotojo padaryta žala, nes ieškovė sąskaitą iš Flora Logistics Nr. 46978 už telefone ( - ) išnaudotą mobilųjį internetą už 211, 82 eurų ir už telefoninius pokalbius gavo 2014-05-23 d. 09.13 val. (t. I, b. l. 89-100), sąskaitą iš Flora Logistics Nr. 47112 dėl žalos, padarytos kroviniui, ieškovė gavo 2014-06-10 d. 10.28 val. (t. I, b. l. 101-114). Bylos medžiaga teismas nustatė, kad 2014-05-05 atsakovas kreipėsi į ieškovės direktorę su prašymu išleisti neapmokamų atostogų nuo 2015-05-05 iki 2015-05-23 (darbo byla Nr. APS-112-14092, b.l. 170), 2014-05-24 ir 25 buvo išeiginės dienos, 2014-05-26 įsakymu atsakovas komandiruotas į Daniją ir Olandiją nuo 2014-05-26 iki 2014-05-31 (t. II, b. l. 46-47), 2014-06-01 įsakymu atsakovas komandiruotas į Daniją, Vokietiją, Olandiją, Švediją ir Prancūziją nuo 2014-06-01 iki 2014-06-23 (t. II, b.l. 48-49). Todėl teismas pripažino pagrįstomis ieškovės nurodytas aplinkybes, kad išsamiai išsiaiškinti galimai atsakovo padaryto pažeidimo aplinkybes buvo galima tik jam grįžus iš komandiruotės, t. y. 2014-06-25.

11Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl atsakovo veiksmais ieškovei padarytos žalos, teismas rėmėsi LR DK 245 ir 246 straipsnių nuostatomis, taip pat kasacinio teismo praktika, bei nurodė, kad šioje byloje ieškovė atsakovo veiksmais padarytą žalą įrodinėjo sąskaitomis iš Flora Logistics (t. I, b. l. 89-114) ir kartu su atsakovu dirbusio 2014-06-23 A. V. pareiškimu, kad atsakovas naršė iš tarnybinio telefono internete, dėl ko 2014-04-28 nepastebėjo prieš save mašinos, išsibarstė visas krovinys (t. I, b. l. 134-136), taip pat aplinkybe, kad atsakovas supažindintas su pareigine instrukcija, darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais (t. I, b.l. 138-142, 147-148, 149-150), o taip pat 2014-04-06 ir 2014-05-25 ieškovės direktorės įsakymais atsakovui skirtas automobilis ir nustatyta jo eksploatacinė tvarka, kurio 7 punkte nurodyta interneto nenaudoti, atsakovas su įsakymu supažindintas pasirašytinai (t. I, b. l. 87-88). Vertindamas aplinkybes dėl 1021,27 Lt sąskaitos iš Flora Logistics Nr. 47112 už žalą, padarytą kroviniui (t. I, b. l. 101-114), teismas labiau tikėtinomis pripažino ieškovės nurodytas aplinkybes dėl atsakovo veiksmais padarytos žalos kroviniui, nes atsakovas 2014-05-05 pateiktame paaiškinime pripažino, kad jam vairuojant automobilį 2014-04-29 susidarė avarinė situacija, dėl kurios buvo sulaužyta ne daugiau 10 daigų (t. I, b. l. 162), be to, šios aplinkybės yra papildomos kartu su atsakovu dirbusio 2014-06-23 A. V. pareiškimu, jog atsakovas naršė iš tarnybinio telefono internete, dėl ko 2014-04-28 nepastebėjo prieš save mašinos, išsibarstė visas krovinys (t. I, b.l. 134-136). Šių duomenų pagrindu teismas padarė išvadą, kad krovinys galėjo būti apgadintas dėl netinkamų atsakovo veiksmų vairuojant automobilį, net nepaisant to, ar jis yra atsakingas už krovinio sudėjimą ir sutvirtinimą, ar ne. Todėl ieškinio reikalavimą dėl Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. DGKS-4374 panaikinimo dalyje dėl 1021,27 Lt neišmokėto darbo užmokesčio teismas patenkino.

12Vertindamas aplinkybes dėl 211,82 Eur ir 7 Lt sąskaitos iš Flora Logistics Nr. 46978 už telefone ( - ) išnaudotą mobilųjį internetą ir už telefoninius pokalbius (t. I, b.l. 89-100), teismas atsižvelgė į byloje nustatytas aplinkybes, kad 2014-06-23 A. V. pareiškime yra nurodyta, jog atsakovas darbo metu naršė iš tarnybinio telefono internete (t. I, b.l. 134-136), 2015-03-10 teismo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. K., kuris nurodė dirbęs kartu su atsakovu, taip pat teigė matęs jį naudojantis tarnybiniu telefonu interneto ryšiui (t. II, b.l. 82). Tačiau teismas pripažino, kad ieškovės nurodytos abejonės dėl to, kad tarnybinis telefonas buvo išduotas ne tik jam, bet ir kartu su juo į komandiruotę siųstam A. V. (t. I, b.l. 87-88), yra pakankamos konstatuoti, jog ieškovė neginčijamai neįrodė fakto, kad atsakovas vienasmeniškai pažeidė naudojimosi tarnybiniu telefonu tvarką, nurodytą 2014-04-06 ir 2014-05-25 ieškovės direktorės įsakymuose, o taip pat kituose darbo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose (t. I, b. l. 87-88, 138-142, 147-150). Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas ieškinio reikalavimą dėl Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. DGKS-4374 panaikinimo dalyje dėl 738,37 Lt (213,85 Eur) neišmokėto darbo užmokesčio, atmetė.

13Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl išskaitų iš atsakovo darbo užmokesčio dydžio, teismas rėmėsi byloje esančiais įrodymais, kad atsakovui už 2014 m. birželio mėn. buvo priskaičiuota 2672,10 Lt darbo užmokesčio, turėjo būti išmokama 2051,08 Lt, padarius išskaitas atsakovui 2014-06-30 pervesta 527,44 Lt (darbo byla Nr. APS-112-14092, b.l. 166). Remdamasis byloje esančiais duomenimis, kad atsakovo vidutinis darbo užmokestis buvo 2043,51 Lt (darbo byla Nr. APS-112-14092, b. l. 155), teismas sprendė, kad LR DK 224 str. 2 d. 1 p. reikalavimas darant išskaitą neviršyti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio yra nepažeistas.

14Dėl 129,00 Lt žalos už internetą

15Teismas šį ieškovės reikalavimą atmetė vadovaudamasis jau nurodytais argumentais, kuriais konstatavo, kad ieškovė neginčijamai neįrodė fakto, jog atsakovas vienasmeniškai pažeidė naudojimosi tarnybiniu telefonu tvarką, nurodytą 2014-04-06 ir 2014-05-25 ieškovės direktorės įsakymuose (t. I, b.l. 87-88), o taip pat kituose darbo tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose (t. I, b.l. 138-142, 147-150), todėl nurodytas abejones teismas traktavo atsakovo naudai, ir ieškinio reikalavimą dėl 129,00 Lt žalos priteisimo iš atsakovo atmetė.

16Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovės 5256,68 eurus

17Vertindamas atsakovo reikalavimų pagrįstumą, teismas konstatavo, kad ieškovės įsakymuose, su kuriais atsakovas supažindintas ir kurių tikrumo neginčija, nėra nurodyta jo komandiravimo valstybė Lenkija (t. II, b. l. 41-49), todėl sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti reikalavimą dėl 151,16 eurų dienpinigių už komandiruotes į Lenkiją priteisimo. Taip pat teismas konstatavo, kad ieškovės pateikti duomenys dėl darbo užmokesčio, dienpinigių ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas atsakovui sumokėjimo (t. II, b.l. 77-78) yra pagrįsti byloje esančiais įrodymais (darbo byla Nr. APS-112-14092, b. l. 156, 164-166, 172, 214, 220-222, 241-245), todėl sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo dėl 2300 eurų neišmokėto darbo užmokesčio ir 105,52 eurų už nepanaudotas atostogas. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo atsakovui priteisti iš ieškovo 2700 Eur už vėlavimą atsiskaityti, todėl priešieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

18III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

19Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą dalyje dėl 213,85 Eur neišmokėto darbo užmokesčio ir 295,9Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo iš ieškovės atsakovo naudai; panaikinti Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijos 2014m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DGKS- 4374; atmesti 2014-07-31 Nr. APS-112-14092 T. A. prašymą VDI Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai dėl neišmokėtų pinigų; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai visas bylinėjimosi išlaidas; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 129,00Lt (37,36 Eur) žalą už internetą;

20Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, pažeidė CPK 176 bei 185 straipsnių nuostatas, netinkamai pritaikė materialiosios teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismas įrodymus vertino paviršutiniškai, neatsižvelgdamas į apeliantės byloje pateiktus įrodymus ir proceso šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus. Teismas sprendime nepasisakė dėl ieškovės ir atsakovo argumentų, netyrė įrodymų iš esmės, pažeidė CPK 414 straipsnyje įtirtintą nuostatą, jog teismas nagrinėdamas darbo bylas privalo būti aktyvus, siekiant teisingai išnagrinėti bylą. Taip pat teismas pažeidė DK 245, 246, 253 straipsnius, nepagrįstai nurodydamas, kad ieškovė neįrodė atsakovo padarytos žalos fakto.

21Apeliantė pažymi, kad tiek LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus skyriaus darbo ginčų komisija, tiek Kauno apylinkės teismo sprendimas yra lakoniškas, neargumentuotas ir nemotyvuotas. Nurodo, kad DGK savo sprendime kaip įrodymų vertinimą priėmė tik atsakovo parodymus, neatsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, su kuriais atsakovas buvo supažindintas tiek pasirašytinai, tiek žodžiu prieš atsirandant žalai, jog tokia žala neatsirastų, tačiau neatkreipė dėmesio į tai, jog atsakovas DGK posėdžių metu argumentavo, jog didelė suma už internetą, o ne tai, kokiomis proporcijomis naudojosi jis ir jo kolega A. V. internetu. Jeigu A. V. ir būtų naudojęs internetu ar pokalbiams iš darbo telefono sim kortelės, tai atsakovas nieko nepasisakė apie tai, jog jis būtų A. V. sudrausminęs tai daryti, nes abu su tokiomis taisyklėmis buvo supažindinti. Taip pat atsakovas nepasisakė ir apie tai, jog šį faktą būtų pranešęs įmonės vadovybei. Atsakovas tiek DGK, tiek pirmosios instancijos teismo posėdžių metu ginčijo interneto kainą, nors apie tarifus užsienyje, kaip paliudijo S. K., visą laiką kertant sieną buvo supažindinami mobilaus operatoriaus siunčiamais informaciniais pranešimais. Be to, atsakovas pasisakė, jog jo kolega savo reikmėms skambino iš darbo telefono, tačiau atsakovo prašoma apmokėti sąskaita yra išskirtinai tik už mobilaus interneto paslaugas užsienyje, ir iš jos tik 7,00 Lt (2,03 Eur) yra už telefoninius pokalbius į Didžiąją Britaniją, kas neabejotinai patvirtina, jog šia paslauga naudojosi atsakovas, kadangi įmonė neturi nei tiesioginių nei netiesioginių darbo santykių su Didžiąja Britanija. Be to, apeliantė nurodo, kad kaip buvusi darbdavė, ji žino, jog jis prieš kelerius metus dirbo Jungtinėje Karalystėje ir ten turi draugų. O A. V. yra Baltarusijos Respublikos pilietis, Jungtinėje Karalystėje niekad nėra buvęs, anglų kalba nekalba. Juo labiau, kad A. V. įmonėje po atsakovo atleidimo dirbo daugiau nei pusmetį, ir išieškoti iš jo skolą, jeigu tokia būtų buvusi, būtų nesudėtinga ir be teisminių procesų. Dar daugiau, pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė, jog atsakovas yra skolingas ne tik ieškovei, tačiau ir Lietuvos Respublikos valstybei ir vengia mokėti įsiskolinimus. Byloje pateikti net kelių antstolių raginimai vykdyti sprendimą įvairioms įstaigoms patvirtina, jog atsakovas vengia geranoriškai ir laiku apsimokėti savo skolas, ir nuo jo yra nukentėjusi ne tik ieškovė.

22Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kokiomis proporcijomis atsakovo manymu turėtų būti padalintas mokėjimas už internetą, o savo sprendime iš esmės tik vienašališkai pakartojo DGK vertinimus, įmonės turėtą žalą taip ir paliko neapmokėtą. Teismas netyrė, kodėl atsakovas sutiko pasirašyti, jog įmonei patyrus žalą už telekomunikacijos paslaugas jis sutinka jas apsimokėti pilnai. Apeliantė taip pat pažymi, jog jeigu būtų nustatytas faktas, kad darbo telefono sim kortele savo reikmėms naudojosi abu ekipažo vairuotojai, tai įmonė butų surašiusi aktą susimokėti padarytą žalą tam tikromis proporcijomis. Identiška byla buvo sprendžiama Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus darbo ginčų komisijoje, kuri 2014 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. DGKS-2998 atsakovą pripažino kaltu savo neteisėtais veiksmais, lėmusiais ieškovės patirtą žalą. Sprendimas nebuvo skundžiamas, yra įsiteisėjęs ir yra atsakovo įvykdytas visiškai. Apeliantės nuomone, tai yra precedentas šiai bylai.

23Apeliaciniu skundu atsakovas T. A. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - priteisti iš ieškovės atsakovo naudai 2291,65 Eur neišmokėto darbo užmokesčio dydžio skolą, vidutinio darbo užmokesčio dydžio 2043,51 Lt (592 Eur) kompensaciją už kiekvieną uždelstą atsiskaityti mėnesį ir bylinėjimosi išlaidas; nesant galimybės apeliacinės instancijos teisme ištirti įrodymus, prašo perduoti bylą nagrinėti Kauno apylinkės teismui iš naujo. Apeliantas nurodo šiuos argumentus:

241. Teismas, iš dalies patenkindamas ieškovės ieškinį, panaikino DGK sprendimą dėl 1886,64Lt (546,40 Eur) neišmokėto darbo užmokesčio išieškojimo, priteisė 213,85 Eur už uždelstą atsiskaityti laiką. Teismas iš esmės patvirtino, kad ieškovė, išskaitydama iš atsakovo darbo užmokesčio 1021,27 Lt (211,82 Eur) už sugadintą krovinį pagal Flora Logistic sąskaitą Nr.47112, pasielgė teisėtai. Teismas panaikino DGK sprendimą dalyje dėl 1021,27 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, kuris buvo vienašaliai išskaitytas darbdavio sprendimu, ir priteisė 213,85 Eur (738,38 Lt). Remiantis tokia teismo aritmetika, turėjo būti priteista 865,37 Lt (250,62 Eur) (1886,64 Lt -1021,27 Lt). Be to, nebuvo įvertinta, kad 127 Lt vertės darbo striukę T. A. grąžino darbdaviui dar ginčą nagrinėjant darbo ginčų komisijoje, todėl priteista suma turėjo būti 287,40 Eur (250,62 Eur + 36,78 Eur).

252. Teismas pripažino, kad atsakovas 2014-04-28 vairuodamas automobilį staigiai stabdė, dėl to krovinys išsibarstė ir atsirado žala. Visų pirma, byloje nėra neginčijamų įrodymų apie padarytos žalos mastą ir jos vertę. Žala apskaičiuota nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Reikalavimams, kildinamiems iš tarptautinių pervežimų, yra taikoma Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (toliau - CMR). Iškraunant krovinį gavėjas apgadintų augalų neskaičiavo, nefiksavo ir nevertino. Vairuotojo iniciatyva buvo padarytos kelios krovinio nuotraukos, be to, iš atsakovo pasiaiškinimo matyti, jog iš viso buvo apgadinti apie 10 vnt. daigų (I t, b.l. 162). CMR važtaraštyje 24 grafoje jokių pastabų apie krovinio kokybę nėra. O įrašas: „sugadinti bėgeliai (3 padėklai)“ (t. I b.l. 41) nereiškia, kad buvo apgadinti būtent gėlių daigai, greičiausiai - pakuotės. Remiantis CMR konvencijos 30 straipsniu, krovinio gavėjas turėjo pateikti vežėjui pretenziją per 7 dienas po krovinio pristatymo (2014-04-29), tačiau to nepadarė, todėl vežėjo kaltė nėra preziumuojama. Taigi, atsakomybės sąlygas privalo įrodinėti žalą patyręs asmuo. Iš bylos dokumentų nėra aišku, kas yra žalą patyręs asmuo. Kadangi ieškovė, nesigilindama į Flora Logistic 1021,27 Lt (295,78 eur) reikalavimo pagrįstumą ir realumą, šį reikalavimą galimai patenkino, ieškovė neįgijo teisės šios atsakomybės (visa apimtimi) perkelti ant T. A..

263. Byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad būtent darbdavys įgijo reikalavimo teisę į 1021,27 Lt (295,78 Eur) žalos atlyginimą. Neturėdamas tokios reikalavimo teisės, darbdavys neturėjo teisės išskaityti minėtų sumų iš darbuotojo darbo užmokesčio. Teismo vertinimas, kad ieškovė įgijo teisę reikalauti žalos atlyginimo iš darbuotojo, apmokėdamas sąskaitų sudengimo būdu Flora Logistic sąskaitą Nr.47112 sumai 1021,27 Lt, yra nepagrįstas, nes: CMR važtaraštyje Nr. 68773 kaip prekės gavėjas nurodytas MONTIS BV ( - ) MOERKAPELLE (t. I b. l. 40); ieškovei pateiktoje Flora Logistic sąskaitoje Nr. 47112 nurodyta: „įmonei VAN der Haas padarytos žalos; sunkvežimis išvyko iš Danijos 2014-04-28 d.“ (t. I b. l. 20); Flora Logistic gavo apmokėjimui sąskaitą Nr. 28/05/2014 295,75 Eur (246,48 svarų sterlingų) dydžio iš įmonės Transflora (t. I b. l. 22); iš 2014-05-19 pridėto elektroninio laiško nuo Y. P. L. (H. N. kam: T. J. C.) matyti, kad tariama žala įvertinta tik 2014-05-19, ir ją galimai patyrė Y. P. L. (t. I b. l. 23). Dėl šios priežasties yra neaišku, kas yra sugadintų daigų savininkas, ar ieškovė atsiskaitė su Flora Logistic, ir ar Flora Logistic yra atsiskaičiusi būtent su žalą patyrusiu asmeniu. Nesant duomenų, kas patyrė pirminę žalą ir ar ji yra atlyginta, nėra pagrindo žalos atlyginimo reikalauti iš darbuotojo. Jeigu darbdavys, neįsigilinęs į reikalavimo pagrįstumą, atsiskaitė su Flora Logistic, tai atliko savo rizika ir sąskaita.

274. Teismas, spręsdamas dėl krovinio sugadinimo fakto, rėmėsi ieškovės darbuotojo A. V. 2014-06-23 rašytiniu paaiškinimu (t. I b. l. 133). Tačiau byloje esantis A. V. paaiškinimas yra darbdavio išgautas pasinaudojant valdžia ir įtaka. Tokį paaiškinimą teismas turėjo vertinti kritiškai, o išsiaiškinant tikrąsias 2014-04-29 incidento ir A. V. pareiškimo surašymo aplinkybes turėjo apklausti kaip liudytoją, jam prisiekus sakyti tiesą. Šios aplinkybės yra svarbios dėl to, kad ieškovės vadovė nuolat manipuliavo darbo užmokesčio pinigais, nevykdė pažadų, todėl ja pasitikėti negalima. A. V. yra pasakęs, kad 2014-06-23 dienos pareiškimą rašė ne savo iniciatyva, bet tekstą diktuojant direktorei. Nenorėdamas gadinti santykių ar būti atleistas iš darbo, jis tokį pareiškimą parašyti buvo priverstas. Vėliau šis A. V. prisipažinimas buvo nufilmuotas, tačiau teismas atsisakė šį vaizdą peržiūrėti ir jį vertinti, todėl tinkamai neištyrė reikšmingų aplinkybių.

285. Tik nagrinėjant bylą teisme ir išreikalavus iš ieškovės dokumentus apie pinigų išmokėjimą, atsakovas pastebėjo, kad ieškovė, apskaičiuodama darbo užmokestį, remiasi suklastotais dokumentais, t.y. pateikti kasos išlaidų orderiai 2014-06-24 Nr. 30 1500 Lt sumai ir 2014-04-06 Nr.16 1500 Lt sumai yra suklastoti. Šių orderių atsakovas nepasirašė ir pinigų pagal juos negavo. Dėl šios priežasties apskaičiuota ir teismo priteista suma yra neteisinga bei turi būti didinama ne mažiau kaip 3000 Lt (868,86 Eur). Dėl šios nusikalstamos veikos Kauno apsk. VPK Kauno m. Centro PK yra pradėtas ikiteisminis tyrimas byloje Nr.01-1-05877-15. Baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės turėtų reikšmės sprendžiant ginčą tarp atsakovo ir ieškovo.

296. Teismui iš ieškovės išreikalavus dokumentus apie atsakovo per visą darbo laikotarpį apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, įskaitant dienpinigius, tapo aišku, kad darbo užmokestis ir dienpinigiai apskaičiuoti neteisingai; dienpinigiai apskaičiuoti neįvertinat kelionės iš Lietuvos ir atgal į Daniją, Olandiją, Vokietiją, Švediją, Prancūziją. Kelionės maršrutas visą laiką vedė per Lenkiją. Apie 900 km atstumas Lenkijoje trunka 12-14 val., todėl grįžtant į Lietuvą, buvo stojama privalomajam sustojimui Lenkijoje, joje nakvota, taigi, darbdavys, apskaičiuodamas dienpinigius, privalėjo įvertinti ir Lenkijoje praleistą laiką, tačiau to nepadarė. Priešieškinyje nurodyta, kad dienpinigių suma būnant Lenkijoje turėjo būti 151 Eur. Teismas, nesigilindamas į buvusią padėtį, pažeisdamas CPK 414, 417 straipsniu nuostatas, įgalinančius išeiti už ieškinio ribų, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, turėjo tinkamai išspręsti atsakovo reikalavimus, o priešieškinį atmesdamas privalėjo motyvuoti. Kadangi teismo sprendimas dėl priešieškinio atmetimo visiškai nemotyvuotas, toks teismo sprendimas naikintinas.

30Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir patenkinti ieškovės apeliacinį skundą, priteisti ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą atsakovas prašo šį skundą atmesti.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. DGKS-4374 pagrįstumo, kuriuo spręsta dėl 1886,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 2000,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką atsakovui iš ieškovės priteisimo, dėl 129,00 Lt žalos atlyginimo, ir dėl atsakovo priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovės 5256,68 eurų sumą pagrįstumo.

33Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija nustatė, jog 2013 m. lapkričio 11 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta darbo sutartis Nr. 32, kuria atsakovas priimtas į vairuotojo-ekspeditoriaus pareigas (t. I, b. l. 83-86). Atsakovas atleistas iš darbo 2014 m. birželio mėn. 27 d. LR DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu (darbo byla Nr. APS-112-14092, b. l. 29, 162). 2014-04-06 ir 2014-05-25 ieškovės direktorės įsakymais atsakovui ir A. V. skirtas automobilis ir nustatyta jo eksploatacinė tvarka, 7 p. nurodyta interneto nenaudoti, atsakovas ir A. V. su įsakymu supažindinti pasirašytinai (t. I, b. l. 87-88). 2014-04-04 d. įsakymu atsakovas komandiruotas į Daniją, Vokietiją, Olandiją ir Belgiją nuo 2014-04-07 iki 2014-04-30 (t. II, b. l. 41-42), 2014-04-30 d. įsakymu atsakovas komandiruotas į Daniją ir Olandiją nuo 2014-05-01 iki 2014-05-03 (t. II, b. l. 43-45), 2014-05-05 d. atsakovas kreipėsi į ieškovės direktorę su prašymu išleisti neapmokamų atostogų nuo 2015-05-05 iki 2015-05-23 (darbo byla Nr. APS-112-14092, b. l. 170). 2014-05-26 d. įsakymu atsakovas komandiruotas į Daniją ir Olandiją nuo 2014-05-26 iki 2014-05-31 (t. II, b.l. 46-47), 2014-06-01 d. įsakymu atsakovas komandiruotas į Daniją, Vokietiją, Olandiją, Švediją ir Prancūziją nuo 2014-06-01 iki 2014-06-23 (t. II, b. l. 48-49). 2014-06-23 A. V. pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, kad atsakovas naršė iš tarnybinio telefono internete, dėl to 2014-04-28 nepastebėjo prieš save mašinos, išsibarstė visas krovinys (t. I, b. l. 134-136). 2014-05-04 akte atsakovės direktorė nurodė, kad ieškovas naudojo automobilio telefoną Nr. +4526733125 asmeninėms reikmėms ir sutinka, kad ieškovas gavęs sąskaitą su išklotine išskaitytų tą sumą iš jo atlyginimo (t. I, b. l 137). Atsakovas supažindintas su pareigine instrukcija (t. I, b. l. 138-142), darbo tvarkos taisyklėmis (t. I, b. l. 147-148), pareiginiais nuostatais (t. I, b. l. 149-150). 2014-05-05 atsakovas pateikė paaiškinimą dėl 2014-04-29 susidariusios avarinės situacijos, kuriame nurodė, kad sulaužyta ne daugiau 10 daigų (t. I, b. l. 162). 2014-05-14 atsakovas supažindintas su nurodymais, pervežantiems krovinius automobiliu (t. I, b .l. 167-168). 2014-05-23 d. 09.13 val. ieškovė gavo 211, 82 eurų ir 7 lt. sąskaitą iš Flora Logistics Nr. 46978 už telefone ( - ) išnaudotą mobilųjį internetą ir už telefoninius pokalbius gavo (t. I, b. l. 89-100). 2014-06-10 d. 10.28 val. ieškovė gavo 1021,27 lt. sąskaitą iš Flora Logistics Nr. 47112 dėl žalos, padarytos kroviniui (t. I, b. l. 101-114). 2014-06-25 d. įsakymu Nr. 19 ieškovė davė nurodymą padaryti išskaitas iš atsakovo darbo užmokesčio - viso 1886,64 Lt. (darbo byla Nr. APS-112-14092, b. l. 100-101). Ieškovė 2014-06-27 ir 2014-07-28 gavo sąskaitas iš Flora Logistics Nr. 47371 ir Nr. 47810 dėl 129,00 Lt sumos sumokėjimo už teiktas interneto paslaugas (t. I, b. l. 115-134). Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija 2014 m. rugsėjo mėn. 30 d. sprendimu Nr. DGKS-4374 darbo byloje Nr. APS-112-14092 nusprendė išieškoti iš ieškovės atsakovo naudai neišmokėtą darbo užmokestį, viso 1886,64 lt ir 2000 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką (t. I, b. l. 175-183).

34Ieškovė nagrinėjamoje byloje reiškė reikalavimus atsakovui, kuriais prašė panaikinti Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DGKS-4374 dėl 1886,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 2000,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo T. A. iš UAB „Valhalla inter“; atmesti, kaip nepagrįstą T. A. prašymą DGK dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo iš UAB „Valhala inter“; priteisti iš atsakovo 129,00 Lt žalos už internetą, kurios sąskaitos atėjo po atleidimo dienos, UAB „Valhalla inter“ naudai; priteisti iš atsakovo ieškovės naudai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas: 547,07 Lt dokumentų vertimo išlaidų, 155,79 Lt kelionės išlaidų pagal sąskaitą faktūrą, sumokėtą žyminį mokestį, kitas bylinėjimosi išlaidas.

35Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 5256,68 Eur, iš jų: 2300 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, 151,16 Eur dienpinigius už komandiruotes į Lenkiją, 105,52 Eur už nepanaudotas atostogas, 2700 Eur už vėlavimą atsiskaityti.

36Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priešieškinį atmetė. Teismas panaikino Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. DGKS-4374 dėl 1886,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir 2000 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką priteisimo atsakovui T. A. iš ieškovės UAB „Valhalla inter“; priteisė iš ieškovės atsakovo naudai 213,85 Eur neišmokėto darbo užmokesčio, 295,9 Eur vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką; priteisė iš atsakovo ieškovės naudai 724,28 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą, 13,71 Eur žyminio mokesčio, 52,81 Eur vertimo išlaidų, 18,58 Eur kelionės į teismą išlaidų; priteisė iš ieškovės ir atsakovo po 4,64 Eur iš kiekvieno procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

37Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje apeliaciniais skundais pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžia ieškovė ir atsakovas, esminiai apeliacinių skundų argumentai grindžiami tais motyvais, jog teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, ko pasekoje teismas neteisingai išsprendė šalių ginčą.

38Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime nustatė visas svarbias bylos aplinkybes, jas teisingai įvertino, tinkamai kvalifikavo ginčo teisinį santykį, teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, nustatančias įrodinėjimo pareigų paskirstymo, įrodymų vertinimo principus ir pagrindus (LR CPK 177 str., 178 str., 185 str.), taip pat tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias darbuotojo materialinės atsakomybės atsiradimo pagrindus sąlygas ir taikymo ribas, atsiskaitymo už darbą tvarką ir pasekmes ją pažeidus (LR DK XV skyrius, XVII skyrius), dėl ko šalių ginčas buvo išspręstas teisingai, teismo sprendimo išvados ir vertinimai yra pagrįsti byloje surinktų įrodymų visuma, todėl apeliaciniai skundai yra atmestini, o skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 178 str., 326 str. 1 d. 1 p.).

39Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

40Apeliantas T. A. apeliaciniame skunde pareiškė prašymą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. LR CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Pažymėtina, kad pagal CPK 322 straipsnio nuostatas, apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, atsižvelgdamas į šalių motyvuotus prašymus, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas. Nagrinėti bylą apeliacinės instancijos teisme žodinio proceso tvarka, net ir esant bylos šalies ar šalių prašymui, nėra teismo pareiga, todėl net ir išreikštas asmens pageidavimas apeliacinio skundo padavimo metu bylą apeliacinėje instancijoje nagrinėti žodinio proceso tvarka apeliacinės instancijos teismo neįpareigoja. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismui pateikti procesiniai dokumentai, tarp jų ir atsakovo apeliacinis skundas, bei jo atsiliepimas į ieškovės apeliacinį skundą yra pakankamai aiškūs, motyvuoti. Proceso šalių paaiškinimai kolegijos posėdyje nepakeistų apeliaciniame skunde pateiktų argumentų, o pats procesas užsitęstų, šalys turėtų nepagrįstų išlaidų. Kolegija taip pat pažymi, kad šalys pirmosios instancijos teismo procese buvo išklausytos, jų argumentai buvo išdėstyti ir užfiksuoti įstatymo nustatyta tvarka ir forma. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo konkrečiu atveju skundui išspręsti pakanka byloje esančios medžiagos, o asmeniškai išklausyti byloje dalyvaujančius asmenis nėra būtinybės. Atsižvelgiant į tai, apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas. Dėl to netenkintinas ir jo prašymas apeliacinės instancijos teismo posėdyje apklausti liudytoju A. V..

41Dėl byloje nustatytų aplinkybių ir jų teisinio įvertinimo

42Ieškovė pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą grindė tais argumentais, jog teismas netinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, pažeidė CPK 176 bei 185 straipsnių nuostatas, o atsakovas T. A. įrodinėjo, kad byloje nėra neginčijamų įrodymų apie padarytos žalos mastą ir jos vertę. Teisėjų kolegija su šiais apeliantų teiginiais nesutinka. Teisėjų kolegija nurodo, kad sprendimas ar nutartis pripažįstami teisėtais ir pagrįstais, kai teismo išvados atitinka įstatyme nustatytomis priemonėmis ir tvarka konstatuotas turinčias reikšmės bylai aplinkybes. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs išsamią įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktiką, kurioje, be kita ko, pažymėta, kad, spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB ,,Elektrotonas“ v. T. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Kasacinio teismo pabrėžiama, kad, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje teismas glausta forma turi išdėstyti nustatytas faktines bylos aplinkybes, argumentus, nurodyti, kodėl vienais įrodymais remtasi, o kiti atmesti, pateikti įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimą ir teisinį sprendimo pagrindimą (CPK 270 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. ir kt. v. Kauno miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-176/2012; kt.). Skundžiamą nutartį įvertinusi pirmiau išdėstytų išaiškinimų kontekste, teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo.

43Teisėjų kolegija atmeta apelianto T. A. apeliacinio skundo motyvus, jog ieškovė neįrodė tikrosios žalos dydžio ir neturėjo reikalavimo teisės kreiptis į atsakovą dėl žalos atlyginimo pastarajam sugadinus pervežamą krovinį. Kauno apylinkės teismas skundžiamame apeliacine tvarka teismo sprendime nurodė, kad spręsdamas dėl žalos padarymo fakto ir jos dydžio, vadovaujasi atsakovo 2014-05-05 pateiktu paaiškinimu, kuriame atsakovas pripažino, kad vairuojant automobilį 2014-04-29 d. susidarė avarinė situacija, dėl kurios buvo sulaužyta ne daugiau 10 daigų (t. I, b. l. 162). Teismas vertino, kad atsakovo neteisėtus veiksmus ir žalos atsiradimo faktą pagrindžia byloje esantis 2014-06-23 A. V. pareiškimas, kuriame teigiama, jog atsakovas vairuodamas automobilį naršė iš tarnybinio telefono internete, dėl ko nepastebėjo kito automobilio, staigia stabdė vairuojamą automobilį, ko pasekoje išsibarstė visas krovinys (t. I, b. l. 133-136). Šie duomenys leido teismui daryti išvadą, kad krovinys buvo apgadintas dėl netinkamų atsakovo veiksmų vairuojant automobilį. Atsakovas įrodymų, paneigiančių šias teismo išvadas nepateikė. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui kilo pareiga atlyginti padarytą žalą, kadangi žala atsirado dėl neteisėtų atsakovo veiksmų vairuojant automobilį ir pagal vairuotojo ekspeditoriaus pareiginius nuostatus ,am kyla dėl to materialinė atsakomybė (1 t. b. l. 143-161).

44Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė visų privalomų atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų ir pagrindų, kad dėl ieškovei padarytos žalos už neteisėtą naudojimąsi internetu turėtų atsakyti atsakovas T. A.. Dėl to ieškovės apeliacinio skundo argumentai šioje teismo sprendimo dalyje atmestini.

45Teisėjų kolegija nesutinka ir su T. A. apeliacinio skundo argumentais, kad darbo užmokestis ir dienpinigiai buvo apskaičiuoti neteisingai; dienpinigiai apskaičiuoti neįvertinat kelionės iš Lietuvos ir atgal į Daniją, Olandiją, Vokietiją, Švediją, Prancūziją. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiajame apeliacine tvarka teismo sprendime įvertino visus įrodymus, liudijančius darbo užmokesčio ir išmokų, susijusių su juo paskaičiavimą ir jo išmokėjimą ir padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, jog ieškovo pateikti duomenys dėl darbo užmokesčio, dienpinigių ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas atsakovui sumokėjimo (t. 2, b.l . 77-78) yra pagrįsti byloje esančiais įrodymais (darbo byla Nr. APS-112-14092, b.l. 156, 164-166, 172, 214, 220-222, 241-245), todėl teisingai vertino, kad nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimų dėl 2300 eurų neišmokėto darbo užmokesčio ir 105,52 eurų už nepanaudotas atostogas priteisimo. Teisėjų kolegija dėl apelianto T. A. motyvo, kad byloje yra suklastoti kasos išlaidų orderiai Nr. 16 ir 30, nepasisako, pateiktų orderių kopijų prie bylos neprijungia, nes šios aplinkybės nebuvo bylos nagrinėjimo faktiniu pagrindu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (LR 314 str.).

46Teisėjų kolegija vertina, kad apeliantai, teikdami argumentus dėl tariamo proceso teisės normų pažeidimo teismui vertinant įrodymų visumą, nenurodo tai patvirtinančių konkrečių aplinkybių ir faktų, o siekia, kad bylą nagrinėjant apeliacine tvarka iš naujo būtų vertinamos skunduose išvardintos faktinės bylos aplinkybės, byloje surinkti įrodymai, jų turinys ir, remiantis apeliaciniuose skunduose išdėstytais teiginiais, padarytos kitokios išvados nei Kauno apylinkės teismo 2015 05 05 sprendime. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad aukščiau šioje nutartyje nurodomi apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo spręsti dėl nurodomų proceso teisės normų pažeidimo.

47Dėl teismo pareigos motyvuoti teismo sprendimą

48Negalima sutikti su apeliantų UAB „Valhalla inter“ ir T. A. apeliacinio skundo motyvais, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nemotyvavo kai kurių sprendimo dalių, teigiant, jog Kauno apylinkės teismo sprendimas yra lakoniškas, neargumentuotas ir nemotyvuotas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą šioje byloje ir tinkamai vertino įrodymus, padarė pagrįstas išvadas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Pirmosios instancijos teismas sprendime aiškiai nurodė, koks yra atsakovo priešieškinio reikalavimas, kuo jis grindžiamas, teismas, įvertinęs pateiktus byloje įrodymus, atsakė į ginčo šalių argumentus, išdėstė teisinius argumentus, teismo sprendimo motyvų išdėstymo būdas nesudaro pagrindo pripažinti, kad skundžiamas teismo sprendimas neatitinka CPK 270 str. reikalavimų. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo konstatuoti sprendimo dalies atmetant Kauno apylinkės teismui atsakovo priešieškinį negaliojimo CPK 329 straipsnio 1, 2 dalies įvardytu pagrindu. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog CPK 328 straipsnis draudžia naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą ar nutartį vien formaliais pagrindais.

49Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį ieškovės atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo. Teisėjų kolegija nenustatė ir absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 dalys).

50Nustatyta, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme valstybė patyrė 2,60 eurų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Skundus atmestus, šios išlaidos valstybei priteisiamos iš apeliantų lygiomis dalimis.

51Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

52Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

53Priteisti valstybei iš UAB „Valhalla inter" (į.k. 302643546) 1,30 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

54Priteisti valstybei iš T. A. (a.k. ( - ) 1,30 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė prašė panaikinti Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų... 5. Ieškinyje nurodoma, kad DGK 2014 m. rugsėjo mėn. 30 d. sprendimu Nr.... 6. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 5256,68 Eur, iš... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. Dėl Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014 m. rugsėjo 30... 10. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimo... 11. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl atsakovo veiksmais ieškovei... 12. Vertindamas aplinkybes dėl 211,82 Eur ir 7 Lt sąskaitos iš Flora Logistics... 13. Vertindamas byloje esančius įrodymus dėl išskaitų iš atsakovo darbo... 14. Dėl 129,00 Lt žalos už internetą... 15. Teismas šį ieškovės reikalavimą atmetė vadovaudamasis jau nurodytais... 16. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti iš ieškovės 5256,68 eurus... 17. Vertindamas atsakovo reikalavimų pagrįstumą, teismas konstatavo, kad... 18. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 19. Apeliaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 20. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino į... 21. Apeliantė pažymi, kad tiek LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 22. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino, kokiomis... 23. Apeliaciniu skundu atsakovas T. A. prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m.... 24. 1. Teismas, iš dalies patenkindamas ieškovės ieškinį, panaikino DGK... 25. 2. Teismas pripažino, kad atsakovas 2014-04-28 vairuodamas automobilį... 26. 3. Byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad būtent darbdavys įgijo... 27. 4. Teismas, spręsdamas dėl krovinio sugadinimo fakto, rėmėsi ieškovės... 28. 5. Tik nagrinėjant bylą teisme ir išreikalavus iš ieškovės dokumentus... 29. 6. Teismui iš ieškovės išreikalavus dokumentus apie atsakovo per visą... 30. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovė prašo atsakovo... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl Alytaus teritorinio skyriaus darbo... 33. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija nustatė, jog 2013... 34. Ieškovė nagrinėjamoje byloje reiškė reikalavimus atsakovui, kuriais... 35. Atsakovas priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 5256,68 Eur, iš... 36. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškinį patenkino... 37. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje apeliaciniais skundais pirmosios... 38. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija sprendžia, jog... 39. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 40. Apeliantas T. A. apeliaciniame skunde pareiškė prašymą bylą nagrinėti... 41. Dėl byloje nustatytų aplinkybių ir jų teisinio įvertinimo... 42. Ieškovė pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą grindė tais... 43. Teisėjų kolegija atmeta apelianto T. A. apeliacinio skundo motyvus, jog... 44. Teisėjų kolegija taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 45. Teisėjų kolegija nesutinka ir su T. A. apeliacinio skundo argumentais, kad... 46. Teisėjų kolegija vertina, kad apeliantai, teikdami argumentus dėl tariamo... 47. Dėl teismo pareigos motyvuoti teismo sprendimą... 48. Negalima sutikti su apeliantų UAB „Valhalla inter“ ir T. A. apeliacinio... 49. Remiantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 50. Nustatyta, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme valstybė... 51. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 52. Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 53. Priteisti valstybei iš UAB „Valhalla inter" (į.k. 302643546) 1,30 Eur... 54. Priteisti valstybei iš T. A. (a.k. ( - ) 1,30 Eur procesinių dokumentų...