Byla 2-1063-253/2013
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo pagal ieškovės BUAB „Visi pagrindai“ ieškinį atsakovei UAB „Rivonda“, trečiasis asmuo BUAB „Stalakta“

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo pagal ieškovės BUAB „Visi pagrindai“ ieškinį atsakovei UAB „Rivonda“, trečiasis asmuo BUAB „Stalakta“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Rivonda“, trečiasis asmuo BUAB „Stalakta“ prašydama: 1) panaikinti 2010-01-25 UAB „Visi pagrindai“ ir UAB „Rivonda“ reikalavimo perleidimo sandorį Nr. 10/01/25; 2) priteisti iš UAB „Rivonda“ 309 202,85 Lt ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (b. l. 2-5). Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-13 nutartimi UAB „Visi pagrindai“ yra iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius nustatė, kad 2010-01-25 ieškovė ir atsakovė sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 10/01/25, pagal kurią atsakovė perleido, o ieškovė priėmė 309 202,85 Lt reikalavimo teisę į UAB „Stalakta“. Už perleistą reikalavimo teisę ieškovė įsipareigojo sumokėti perleistos teisės dydžio atlygį – 309 202,85 Lt. Sutarties 4 p. įtvirtinta, kad pagal 2009-04-01 statybos rangos sutartį Nr. 09/04-10 atsakovė skolinga ieškovei 309 202,85 Lt bei kad šalys užskaitys priešpriešinius reikalavimus, nors dokumento šiam faktui įrodyti UAB „Visi pagrindai“ buhalteriniuose dokumentuose nėra. Bankroto administratoriaus nuomone reikalavimo teisės perleidimo sandoris pažeidžia tiek ieškovės, tiek jos kreditorių interesus. Ieškovės teigimu, egzistuoja visos sąlygos, būtinos paminėtiems susitarimams pripažinti negaliojančiais pagal CK 6.66 straipsnį. Pirma, Sutartis buvo sudaryta, kai ieškovė turėjo kitų kreditorių, kuriems buvo suėję ieškovės įsipareigojimų įvykdymo terminai. Antra, ginčo Sutartis pažeidžia kitų ieškovės kreditorių interesus, nes šios Sutartis sudarymo metu ieškovė jau buvo nemoki. Trečia, šalys neprivalėjo sudaryti Sutartis. Ketvirta, šalys, sudarydamos Sutartį, buvo nesąžiningos: ieškovė žinojo, kad yra skolinga kitiems kreditoriams, o atsakovė turėjo žinoti apie ieškovės nemokumą, apie tai, kad ginčo Sutartimi pažeidžiami kitų kreditorių interesai, kadangi galėjo pareikalauti ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentų. Penkta, ieškinio senaties terminas nėra praleistas, nes įmonės administratorius ieškovės dokumentus perėmė po teismo 2012-06-13 nutarties įsiteisėjimo. Pažymėjo, kad pripažinus negaliojančią Sutartį, taikytina restitucija ir iš atsakovės UAB „Rivonda“ ieškovės naudai priteistina 309 202,85 Lt. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovei procesiniai dokumentai 2013-03-28 įteikti tinkamai. Atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis neprivalėjo sudaryti, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana); sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana taikoma, esant tokioms sąlygoms: kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012, 2012 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2012, 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012).

7Bylos duomenimis, pagal ieškovės UAB „Visi pagrindai“ ir atsakovės UAB „Rivonda“ sudarytą Sutartį UAB „Rivonda“ perleido, o ieškovė priėmė 309 202,85 Lt reikalavimo teisę į UAB „Stalakta“. Už perleistą reikalavimo teisę ieškovė įsipareigojo sumokėti perleistos teisės dydžio atlygį – 309 202,85 Lt. Sutarties 4 p. įtvirtinta, kad pagal 2009-04-01 statybos rangos sutartį Nr. 09/04-10 atsakovė skolinga ieškovei 309 202,85 Lt bei kad šalys užskaitys priešpriešinius reikalavimus.

8Pagal į bylą pateiktą 2010-12-31 balansą (b. l. 20) UAB „Visi pagrindai“ turėjo pradelstų įsiskolinimų kreditoriams: 2010 m. gruodžio 31 d. per vienerius metus ieškovės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 657 571 Lt (2009-12-31 – 1 072 972 Lt); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 688 460 Lt (2009-12-31 – 1 791 052 Lt); turtas –846 256 Lt (2009-12-31 – 2 062 132 Lt); 2012-06-13 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo iškelta ieškovės bankroto byla, konstatavus jos nemokumą (b. l. 6-7). Konstatuotina, kad ginčo Sutarties sudarymo metu daug ieškovės kreditorių turėjo galiojančią reikalavimo teisę ieškovei, kuri ginčijamos Sutarties sudarymo metu jau buvo nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p.). Įvertinus aplinkybę, kad UAB „Stalakta“ finansinė situacija buvo sudėtinga, jos turtas areštuotas, o 2010 m. buvo inicijuota bankroto byla, Reikalavimo perleidimo sutarties šalys privalėjo pasidomėti ar sudarant sandorį, nebus pažeisti kreditorių interesai, bei aplinkybę, kad buvęs ieškovės darbuotojas R. D. (b. l. 12-13) yra atsakovės akcininkas (b. l. 14), o jo giminaitis E. D. buvo ieškovės steigėjas ir akcininkas (b. l. 15-18), atsakovės buveinė ir nurodytų asmenų gyvenamoji vieta sutampa (duomenys neskelbtini), konstatuotina, kad ieškovė ir atsakovė, sudarydamos ginčo Sutartį, buvo nesąžiningos (CK 6.67 str.).

9CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal sutarčių teisės institutą šalys visada privalo elgtis sąžiningai, todėl teismas gali pripažinti sandorį sudariusią šalį nesąžininga ne tik CK 6.67 straipsnyje nustatytais, bet ir kitais atvejais, o sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai; iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, nepažeidžiant įstatymų ir toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2007).

10Teismo nuomone, ieškovei buvo žinoma aplinkybė, jog ginčo Sutartimi pažeidžiami kitų jos kreditorių interesai, kadangi ieškovė šių susitarimų sudarymo metu buvo skolinga kitiems kreditoriams. Kaip minėta, sandoris pažeidžia kreditorių teises, jeigu skolininkas, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui (CK 6.66 str. 1 d.).

11Nustatyta, kad, įvykdžius Sutartį, atsakovė perleido, o ieškovė priėmė 309 202,85 Lt reikalavimo teisę į UAB „Stalakta“, už perleistą reikalavimo teisę ieškovė įsipareigojo sumokėti perleistos teisės dydžio atlygį – 309 202,85 Lt, nors liko nepatenkinti finansiniai reikalavimai kitų kreditorių, kurių reikalavimai turėjo būti patenkinti pirmiau nurodyto atsakovo reikalavimų. Todėl pagrįstas ieškinio motyvas, kad ieškovė, būdama nemoki, ginčo Sutartimi suteikdama nepagrįstą pirmenybę prisiėmė nepagrįstą pareigą atsiskaityti su kreditoriumi – atsakove UAB „Rivonda“ (kuri iš esmės pati buvo skolinga ieškovei už atliktus rangos darbus), pažeisdama kitų ieškovo kreditorių teises ir teisėtus interesus

12Sandoris gali būti nuginčijamas CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu, jeigu jis neprivalėjo būti sudarytas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, CK 6.66 straipsnio sąlyga „neprivalėjo“ reiškia neturėjimą teisinės prievolės sudaryti sandorį, o privalėjimas sudaryti sandorį – viena iš imperatyviųjų nuostatų, ribojančių sutarčių sudarymo laisvę (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.); pareigos sudaryti sandorį atsiradimo pagrindas gali būti įstatymas, teismo sprendimas ir kiti iš įstatymų ar kitų pagrindų atsirandantys imperatyvai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2011, 2006 m. sausio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2006). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta, kad egzistavo teisinė pareiga sudaryti ginčo sutartį. Todėl esant visoms Pauliano ieškinio sąlygoms tenkintinas ieškovės ieškinys ir pripažintinas negaliojančiu 2010-01-25 UAB „Visi pagrindai“ ir UAB „Rivonda“ reikalavimo perleidimo sandoris Nr. 10/01/25, pareikštas CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu (CPK 185 str.).

13Ginčo Sutarties 4 p. įtvirtinta, kad pagal 2009-04-01 statybos rangos sutartį Nr. 09/04-10 atsakovė UAB „Rivonda“ yra skolinga ieškovei UAB „Visi pagrindai“ 309 202,85 Lt. Pripažinus sandorį negaliojančiu pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį, iš atsakovės UAB „Rivonda“ ieškovei priteistina 309 202,85 Lt suma ir 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis LR CPK 93 straipsniu, bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, priteistinos iš atsakovės.

15Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2010-01-25 UAB „Visi pagrindai“ ir UAB „Rivonda“ reikalavimo perleidimo sandorį Nr. 10/01/25.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rivonda“, į. k. ( - ), ieškovei UAB „Visi pagrindai“, į. k. ( - ), 309 202,85 Lt (tris šimtus devynis tūkstančius du šimtus du litus 85 centus) ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo 309 202,85 Lt priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013 m. kovo 18 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rivonda“, į. k. ( - ), 7 092 Lt (septynis tūkstančius devyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio valstybei.

20Išaiškinti, jog atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienas nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso... 2. ieškovė kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai 2013-03-28 įteikti tinkamai. Atsakovė... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalies nuostatas, kreditorius turi teisę ginčyti... 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad actio Pauliana... 7. Bylos duomenimis, pagal ieškovės UAB „Visi pagrindai“ ir atsakovės UAB... 8. Pagal į bylą pateiktą 2010-12-31 balansą (b. l. 20) UAB „Visi... 9. CK 1.5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinių teisinių santykių... 10. Teismo nuomone, ieškovei buvo žinoma aplinkybė, jog ginčo Sutartimi... 11. Nustatyta, kad, įvykdžius Sutartį, atsakovė perleido, o ieškovė priėmė... 12. Sandoris gali būti nuginčijamas CK 6.66 straipsnio 1 dalies pagrindu, jeigu... 13. Ginčo Sutarties 4 p. įtvirtinta, kad pagal 2009-04-01 statybos rangos... 14. Vadovaujantis LR CPK 93 straipsniu, bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro... 15. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2010-01-25 UAB „Visi... 18. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rivonda“, į. k.... 19. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rivonda“, į. k.... 20. Išaiškinti, jog atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 21. Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...