Byla e2-2719-733/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „4finance“ ieškinį atsakovui G. G. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui G. G. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 425 Eur skolos, 356,61 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2015-02-03 tarp ieškovės, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo G. G. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 200 Eur. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2015-02-04 atsakovas pateikė prašymą papildomai 225 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties terminas – 6 mėnesiai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-10-03. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2015-06-24 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė nurodo savo įsipareigojimus įvykdžiusi visiškai ir pervedusi atsakovui 425 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko.

4Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 4.1 p., atsakovas privalo sumokėti palūkanas: 1) fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 87,11 Eur, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2015-04-03 iki 2015-06-24 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 95,34 proc.; 2) palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 269,50 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2015-06-25 iki 2015-11-03 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 150,30 proc.), t. y. iš viso 356,61 Eur už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

5Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-02-03 tarp ieškovės, valdančios sistemą Vivus.lt, ir atsakovo G. G. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta paskolos sutartis, kuria ieškovė paskolino atsakovui 200 Eur. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2015-02-04 atsakovas pateikė prašymą papildomai 225 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties terminas – 6 mėnesiai. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-10-03. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2015-06-24 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė ir pervedė atsakovui 425 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu negrąžino skolos ir palūkanų, liko skolingas 425 Eur.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 425 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 356,61 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį, 6.874 straipsnio 1 dalį, kurios susidaro iš: 1) fiksuotos palūkanų sumos iki kredito grąžinimo termino (mokesčio už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 87,11 Eur, apskaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-04-03 iki 2015-06-24 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 95,34 proc.); 2) palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą –269,50 Eur, apskaičiuotų laikotarpiu nuo 2015-06-25 iki 2015-11-03 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 150,30 proc.).

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais – iki 118,87 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

13Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

15Priteisti iš atsakovo G. G., asmens kodas ( - )

16- 425 Eur skolos,

17- 118,87 Eur palūkanų,

18- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 543,87 Eur sumą nuo 2016-09-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

19- 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Atsakovas G. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio... 2. atsakovui G. G. už akių,... 3. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 425 Eur skolos, 356,61 Eur... 4. Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK)... 5. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 8. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 356,61 Eur palūkanų, kaip... 10. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 12. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 13. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,... 14. Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 15. Priteisti iš atsakovo G. G., asmens kodas ( - )... 16. - 425 Eur skolos,... 17. - 118,87 Eur palūkanų,... 18. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 543,87 Eur sumą nuo 2016-09-19... 19. - 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, juridinio asmens... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Atsakovas G. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...