Byla e2-313-769/2017
Dėl nesąžiningų konkurencijos veiksmų uždraudimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Raimondai Karbauskienei,

3dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha Consultants“ vadovei I. S., ieškovo atstovui Linui Mažoniui,

4atsakovui ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovui R. K.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha Consultants“ ieškinį atsakovams R. K., uždarajai akcinei bendrovei ( - ) dėl nesąžiningų konkurencijos veiksmų uždraudimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos atlyginimo.

6Teismas

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas uždrausti atsakovams savo veikloje naudoti ieškovo UAB „Alpha Consultants“ konfidencialią informaciją sudarančius duomenis; uždrausti atsakovams savo veikloje naudotis ieškovo UAB „Alpha Consultants“ sukurta klientų bei kandidatų duomenų baze; įpareigoti atsakovus per tris dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Alpha Consultants“ visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus, įskaitant bet kokias informacijos laikmenas, kuriuose yra ieškovo UAB „Alpha Consultants“ konfidenciali informacija; priteisti ieškovo UAB „Alpha Consultants“ naudai solidariai iš atsakovų 2 046,14 Eur sumą netiesioginių nuostolių atlyginimui;

8priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo UAB „Alpha Consultants“ naudai 6 proc. dydžio palūkanas nuo visos ieškovui priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; priteisti ieškovui UAB „Alpha Consultants“ solidariai iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas R. K. pagal 2015 m. gegužės 7 d. darbo sutartį Nr. 20 nuo 2015-05-11 iki 2015-12-18 dirbo Ieškovo bendrovėje personalo projektų vadovu. Atsakovas R. K. buvo įdarbintas pagal 2015-05-05 įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo ir finansavimo sutartį Nr. ĮS-IBĮR-KL-93 kaip Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus siunčiamas bedarbis ir pagal šios sutarties reikalavimus pas Ieškovą turėjo dirbti ne trumpiau kaip iki 2015-11-10 dienos. Pagal darbo sutarties Nr. 20 10.12 punktą darbuotojas įsipareigojo darbdaviui saugoti konfidencialią informaciją tokios informacijos saugojimo pasižadėjime (konfidencialumo sutartyje) nustatyta tvarka. Šalys darbo sutartyje taip pat susitarė, kad konfidencialios informacijos saugojimo pasižadėjimas galioja ir po darbo sutarties pasibaigimo. 2015-05-07 su darbuotoju ieškovas sudarė Konfidencialumo sutartį Nr.8 (toliau Konfidencialumo sutartis), kurios 2.9 punkte yra nurodyta, kad pasibaigus darbo sutarčiai konfidenciali informacija negali būti atskleista ar platinama ir darbuotojas neturi teisės pasilikti ir (ar) platinti bet kokių konfidencialios informacijos kopijų ar nuorašų, be to šalys susitarė, kad pasibaigus darbo santykiams susitarimas dėl konfidencialios informacijos saugojimo galioja ne mažiau kaip vienerius metus. Besibaigiant sutartyje Nr. ĮS-IBĮR-KL-93 nustatytam terminui R. K. pasiprašė atleidžiamas iš darbo. Darbo sutartis pagal 2015-10-30 atsakovo prašymą buvo nutraukta 2015-12-18. ieškinyje nurodyta, kad dar prieš pradėdamas dirbti UAB „Alpha Consultants“ atsakovas R. K. turėjo pareigą pranešti būsimam darbdaviui apie turimą bendrovę. Praėjus keliems mėnesiams po atsakovo R. K. atleidimo, Ieškovui netikėtai tapo žinoma, kad 2016 m. gegužės mėn. atsakovas R. K., būdamas UAB ( - ) vieninteliu akcininku, priėmė sprendimą pakeisti dar 1994 metais jo įsteigtos ir iki 2016 metų aktyvios veiklos nevykdžiusios UAB ( - ) steigimo dokumentus, registracijos adresą ir ėmėsi vykdyti analogišką ieškovo vykdomai veiklą. R. K., pasinaudodamas darbo metu pas Ieškovą sužinota konfidencialia informacija, Ieškovo konkurentams neteisėtai teikė informaciją apie Ieškovo pajamas, Ieškovo realiai parduotų atrankų vidurkius, perdavė kandidatų duomenų bazę xlsx. formate ir galėjo teikti kitą Ieškovo konfidencialią informaciją, kurią Ieškovas laiko komercine paslaptimi. Ieškovo teigimu, R. K. yra pasilikęs sau ir konkuruodamas su Ieškovu savo veikloje naudoja Ieškovo klientų ir kandidatų duomenų bazes, klientų ir kandidatų viešai neatskleidžiamus duomenis, Ieškovo surinktą informaciją apie klientus ir kandidatus.

9Atsakovai pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka visiškai; Personalo atrankų, vertinimo bei mokymų organizavimo veikla užsiima nuo 2004 metų, nuo 2004-01-26 iki 2006-02-10 R. K. dirbo UAB “Personalo valdymo grupė”, užsiimančioje darbuotojų atrankos, vertinimo bei mokymų organizavime, t.y. veikla, analogiška vykdomai ieškovo UAB “Alpha Consultants”. 2005 metais, užimdamas Klaipėdos filialo vadovo pareigas iš besikreipusių pagal skelbimą kandidatų atsirinko atrankų specialistės Klaipėdoje pareigoms I. S.. Klaipėdos regiono potencialių klientų duomenų bazė, kandidatų duomenų bazė, sutartys su klientais, paslaugų pristatymo formos buvo sukurti arba jau perimti naudojimui iš UAB “Personalo valdymo grupė” ir perduoti naudojimuisi naujai pradėjusiai darbą I. S.. Nėra praktinės patirties, kurios iki pradėdamas darbą 2015 metais UAB “Alpha Consultants” nežinojo atsakovas, nes visa darbuotojų atrankų verslo praktinė patirtis (angl. know-how) buvo sukurta arba pažinta dar iki pradedant veikti UAB “Alpha Consultants”, kuri veiklą pradėjo 2007-10-16 kaip I. S. individuali veikla, pavadinimą bei teisinę formą į dabar naudojamus pakeitė 2009-12-01. Nurodo, kad neišsaugojo ir nenaudojo jokios UAB “Alpha Consultants” priklausančios informacijos, kurios naudojimas galėtų būti traktuojamas kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmas. 2012 metų xlsx. failas, kuriame nurodyti 2012 metais atsiliepusių į UAB “Alpha Consultants” darbo skelbimus piliečių duomenys, negali būti vertinamas nei kaip komercinė paslaptis, nes buvo perduotas atsakovui I. S. dar iki pasirašant darbo sutartį ir jos priedus, nei kaip informacija, kurios naudojimas gali būti sietinas su negautomis pajamomis/žala, į kurios atlyginimą pretenduoja ieškovas. R. K. nurodė, kad darbą Ieškovo biure pradėjo mėnesiu anksčiau, nuo 2015-04-03 be darbo sutarties, paprašytas UAB “Alpha Concultants” direktorės I. S.. Įdarbintas buvo po mėnesio, kai Klaipėdos teritorinė darbo birža patvirtino subsidijavimo sutartį. Per laikotarpį nuo 2015-04-03 iki 2015-05-07 buvo sukurtas el. pašto adresas, kuriuo naudojosi siųsdamas parengtus pasiūlymus ir sutartis potencialiems klientams, buvo suteiktas telefono numeris ir aparatas, kuriuo naudojosi, skambindamas įmonių atstovams, kompiuteris, kuriame formavo kontaktų sąrašą naudodamasis laisvai prieinamais viešai skelbiamais įmonių duomenimis ir savo nuo 2004 metų naudojama xls formato lentele. UAB “B. M.” veiklą pradėjo dar 2004 m. ir apie įmonės buvimą ir R. K., kaip direktoriaus statusą, Ieškovas buvo informuotas. Atsakovas nurodė, kad nepasiliko duomenų apie Ieškovo piniginius srautus, atrankų vidurkius, pajamas; nenaudojo Ieškovo klientų duomenų bazės; yra profesionalus vadybininkas ir jam nesudaro jokių sunkumų surasti reikalingo asmens įmonėje kontaktus, kai visi juridinių asmenų duomenys prieinami viešame www.rekvizitai.vz.lt. tinklapyje bei daugelio įmonių personaliniuose tinklapiuose. Potencialių Klaipėdos regiono klientų duomenų bazę (įmonės pavadinimas, asmens vardas pavardė, tel. Nr., mob. tel. Nr., elektroninio pašto adresas, pastabos) kaupia dar nuo 2004 metų. Šiuo metu joje virš 1000 įrašų eilučių. Potencialių kandidatų Lietuvoje duomenys yra atlygintinai prieinami naudojantis vienu iš darbo ar darbuotojų paieškos tinklapių www.cvonline.lt., www.cvbankas.lt, www.cv.lt, www.cvmarket.lt., ir neatlygintinai prieinami naudojantis www.ldb.lt., www.cvzona.lt. bei kitais. Informacija apie tai, kad kažkokia Klaipėdos įmonė ieško tam tikros srities specialisto, yra laisvai ir neatlygintinai prieinama viešai pateikiamuose skelbimuose viename ar keliuose iš tinklapių: www.cvonline.lt., www.cvbankas.lt., www.cv.lt., www.cvmarket.lt., www.cvbankas.lt. ir www.ldb.lt.

10Teismo posėdyje ieškovo atstovas Linas Mažonis prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad dėl žalos skaičiavimo atliko skaičiavimus, - ieškovas neteko mažiausiai 7 612,14 Eur. Nuo negautų pajamų, paskaičiavus pelningumą, galima reikalauti negauto pelno, 2 046,14 Eur netiesioginių nuostolių. Nurodė, kad R. K. kvietė įmones bendradarbiauti, į elektroninius paštus siuntė komercines sutartis ir tikslingai siūlė paslaugas; išėjęs iš darbo išsiuntė D. M. duomenų bazės įrašus. Konfidenciali informacija ir laikmenos nutraukus darbo sutartį neturėjo likti pas R. K.. R. K. 2015 m. birželio 22 d. el. paštu išsiuntė failą, kuris pavadintas 2012 duonbazė CV. Šis failas laikomas konfidencialia informacija pagal sutarties 10 punktą,-jame buvo duomenys apie atrankose dalyvaujančius asmenis. K. neteisėtai teikė informaciją ieškovo konkurentams apie pajamas, ieškovo atrankos vidurkius; perdavė duomenų bazę, ši informacija laikoma komercine paslaptimi. Atsakovai naudoja ieškovo sutarčių šablonus ir vykdo iš ieškovo perimtas kai kurias atrankas, kurias iki to laiko vykdė ieškovas. R. K. pasirašydamas konfidencialumo sutartį su sąrašu buvo supažindintas ir turėjo saugoti konfidencialią informaciją.

11Teismo posėdžio metu I. S. paaiškino, kad darbo sutartis su R. K. pasirašyta 2015 m. gegužės 7 d., jis pradėjo dirbti 2015 m. gegužės 11 d. Nutraukus darbo sutartį 2015 m. gruodžio 18 d. darbuotojas turėjo saugoti konfidencialią informaciją. Po R. K. išėjimo tapo žinoma, kad 1994 m. R. K. buvo įsteigęs įmonę UAB ( - ), tačiau apie tai jai, darbdavei, nepranešė, nuslėpė informaciją, kad yra UAB ( - ) savininkas ir kad turi akcijų. I. S. teigė, kad atsakovas aktyviai veikė naudodamas ieškovo duomenų bazę: UAB ( - ) ieškovei minėjo, kad R. K. siūlė draudimo produktus; R. K. išėjęs iš darbo išsiuntė D. M. duomenų bazės įrašus. I. S. nurodė, kad ieškinys atsirado, kai konkurentui buvo išsiųsta konfidenciali informacija,- konfidenciali informacija ir laikmenos nutraukus darbo sutartis neturėjo būti pas R. K.. Ieškovo duomenys buvo panaudoti viliojant klientus, R. K. naudojo ne tik ieškovo turėtus kontaktus, bet ir kainodarą, naudojo identiškus sutarčių šablonus, persisiuntė išeidamas iš darbo tai, kas jam buvo reikalinga.

12Atsakovas R. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei paaiškino, kad darbo ir konfidencialią sutartis sudarė tik po mėnesio darbo ( 2015 metų gegužę) pas ieškovą. UAB ( - ) buvo nurodyta CV, įmonė jokių grėsmių nekėlė, kadangi įmonė nevykdė jokios veiklos. R. K. paaiškino, kad draudimo veikla praėjus 4 mėnesiams po darbo UAB „Alpha Consultants“ užsiėmė 2 savaites, tai buvo nuo 2016 m. kovo 30 d. iki 2016 m. balandžio 12 d. tuo metu skambino žmonėms ir gali būti, kad 2012 m. failu buvusiu kompiuteryje, pasinaudojo. Kai pradėjo veiklą UAB ( - ) tuo failu nebesinaudojo. Nurodo, kad sutartys identiškos būti negali, kadangi jas kūrė pats; failas iš asmeninio kompiuterio yra ištrintas, nuo tada, kai D. M. patvirtino, kad duomenys nenaudingi; nesąžininga konkurencija neįrodyta, nėra įrodymų, kurie pagrįstų patirtus nuostolius.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies.

14Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Faktiniai duomenys nustatomi CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytomis priemonėmis. Formuodamas teismų praktiką kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai dėl tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo, o visuma byloje esančių įrodymų, leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.). Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas R. K. buvo įdarbintas pas ieškovą pagal 2015 m. gegužės 7 d. darbo sutartį Nr. 20; nuo 2015 m. gegužės 11 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. dirbo ieškovo bendrovėje personalo projektų vadovu; 2015 m. gegužės 7 d. su darbuotoju R. K. pasirašyta Konfidencialumo sutartis Nr. 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2016 m. balandžio 18-19 d. R. K. siuntė laiškus ieškovo konkurentams UAB ( - ), direktoriui D. M., siuntė duomenis apie atrankų vidurkius, pajamas, klientų ir kandidatų duomenų bazę. Byloje liudytoja apklausta A. T. parodė, kad jai dirbant UAB ( - ) su UAB „Alpha Consultants“ siejo darbiniai santykiai, buvo atsakinga už personalo atrankas, 2016 m. vasarą buvo gautas R. K. skambutis į asmeninį telefoną ir laiškas, kuriuo jis siūlė suteikti darbuotojų atrankos paslaugas; anksčiau UAB ( - ) naudojosi UAB „Alpha Consultants“ paslaugomis. Liudytoja teigė, kad buvo dirbama ne su viena įdarbinimo agentūra, su UAB „Alpha Consultants“ pradėjo bendradarbiauti nuo 2015 m. vasaros ir dirba iki šiol; atrankų per metus būdavo vykdoma apie 10; R. K. atsiuntė sutarties projektą tai pačiai derintojo pozicijai, kuriai buvo sudaryta sutartis su UAB „Alpha Consultants“; sutartis buvo identiška, kaip ir UAB „Alpha Consultants“, nurodytas atlygis buvo toks pat. Liudytoja V. P. parodė, kad vykdė atrankas per UAB „Alpha Consultants“, taip pat ir per UAB( - ); 2016 m. buvo gautas skambutis iš kompanijos UAB ( - ), pasiūlyta susitikti,-atsakovas pristatė savo teikiamas paslaugas, todėl pradėjo derybas dėl atrankos į pirkimo vadybininkus. Liudytoja nurodė, kad visų atrankų kompanijų metodikos būna panašios. Skirtumas tarp UAB „Alpha Consultants“ ir UAB ( - ) sutarčių buvo avansinis mokėjimas, UAB „Alpha Consultans“ avansinis mokėjimas buvo didesnis. Atrankas vykdyti pasirinko kitą įmonę, kadangi nebuvo iki galo garantuoti UAB „Alpha Consultants“ paslaugų kokybe. UAB ( - ) paslauga iki galo suteikta nebuvo, buvo siųsti keli kandidatai, tačiau kandidatų kokybė neatitiko poreikio,- sutartį su UAB ( - ) nutraukė ir grįžo prie atrankų su UAB „Alpha Consultants“. Nurodė, kad atrankų kompanijų, kurios įmonei vykdo atrankas, turi keletą. Liudytojas J. K. parodė, kad su ieškovu dėl darbuotojų atrankų yra bendradarbiavęs; R. K. jam paskambino ir pasiūlė paslaugas, argumentavo įdomiau nei kiti, todėl susitiko ir užsisakė paslaugas iš atsakovo; sutartys su UAB „Alpha Consultants“ nutrauktos nebuvo. Liudytojas nurodė, kad jam svarbu buvo asmuo, su kuriuo bendrauja, o ne įmonė, todėl, kai pasiūlė R. savo įmonės paslaugas, sutiko; bendradarbiavimo sutartis yra sudaręs su dvejomis įmonėmis. Ilgalaikių sutarčių neturi. Liudytojas D. M. parodė, kad atsakovą pažįsta, susirašinėjo elektroniniais laiškais, kalbėjosi apie darbinius santykius, Klaipėdos filialo kūrimą; žinojo, jog R. K. dirbo UAB „Alpha Consultants“; iš R. K. elektroniniu paštu gavo kandidatų duomenų bazę, kurios neprašė, siųstos informacijos apie kandidatus nenaudojo. Duomenų bazėje buvo konfidenciali informacija apie asmenis. Nesąžiningos konkurencijos draudimą bei komercinių paslapčių apsaugą tarptautinėje teisėje reglamentuoja 1883 m. Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės saugojimo (toliau – Paryžiaus konvencija), Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (angl. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights toliau – TRIPS sutartis). Nacionaliniame teisiniame reguliavime, konkrečiai – Konkurencijos įstatyme nustatytas nesąžiningos konkurencijos veiksmų draudimas bei atskleidžiamas pavyzdinis sąrašas veiksmų, kurie gali būti kvalifikuojami kaip nesąžiningos konkurencijos veiksmai. Draudžiamas yra informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimas, perdavimas, skelbimas be šio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimas iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui. Ūkio subjektas, kurio teisėti interesai pažeidžiami nesąžiningos konkurencijos veiksmais, turi teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo; padarytos žalos atlyginimo <...>. CK 1.116 straipsnio 1 dalyje apibrėžta komercinės paslapties objekto samprata ir pateikti kriterijai, keliami informacijai, kad ši būtų kvalifikuojama ir saugoma kaip bendrovės komercinė (gamybinė) paslaptis. Informacijai, kuri gali būti pripažinta komercine paslaptimi, keliami reikalavimai, nustatyti CK 1.116 straipsnio 1 dalyje,- slaptumas, vertingumas ir protingos pastangos, nukreiptos šiai informacijai išsaugoti. Slaptumas ir vertingumas aiškinami kartu, nes informacija turi komercinę vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys, o ją turinčiam asmeniui ši informacija sukuria konkurencinį pranašumą prieš kitus rinkos dalyvius. Suformuota kasacinė praktika dėl protingų pastangų išsaugoti informaciją standarto nurodo, kad tai turi būti protingos, bet neypatingos pastangos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2012; 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-916/2015). Kasacinis teismas jau yra pažymėjęs, kad informacija apie asmens klientus gali būti pripažinta komercine paslaptimi, esant visiems formaliesiems komercinės paslapties požymiams: vertei, slaptumui, protingai tokios informacijos apsaugai. Tokiu atveju ji gali būti pripažinta komercine paslaptimi ir atitinkamai saugoma (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-317-916/2015). Duomenys apie klientus saugotini kaip komercinė paslaptis, jeigu tai yra informacija, kur, be klientų pavadinimo, esama kitokios informacijos, viešai neprieinamos, kaip, pvz., kontaktiniai asmenys, sprendimus priimantys asmenys, susiklostę verslo papročiai, techninė informacija, padedanti vykdyti veiklą, paslaugų ir jų kokybės reikalavimai, planuojami projektai, mokumas ir kt. Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje ir 37 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad būtent bendrovės valdymo organai nustato informaciją, kuri laikoma bendrovės komercine paslaptimi. Ši teisė apima ir galimybę komerciškai vertingą informaciją apie klientus laikyti komercine paslaptimi, atitinkamai ją saugoti. Šioje teisės normoje suteikta teisė pačiam ūkio subjektui spręsti, kokia informacija jam vertinga, slapta ir saugoma nuo trečiųjų asmenų, tačiau joje nėra ūkio subjektui keliamų reikalavimų tokią informaciją įforminti kaip komercinių paslapčių sąrašą fizine prasme – nebūtina, kad tai, kas atitinkamoje įmonėje yra komercinė paslaptis, būtų nurodyta viename materialiame arba elektroniniame dokumente.

15CK 1.116 straipsnio 4 dalyje skiriama keletas savarankiškų su komercinių paslapčių teisiniais santykiais susijusių neteisėtų veikų sudėčių – įgijimas ir panaudojimas. Šios teisės normos prasme „neteisėtas įgijimas“ reiškia tiek pirminį (t. y. neteisėtą informacijos gavimą iš jos teisėto savininko), tiek antrinį (neteisėtą informacijos gavimą iš ją neteisėtai gavusio asmens) informacijos gavimą. Šios teisės normos taikymui nėra svarbu, kokiu būdu (pvz., dokumentai paimti fiziškai, nukopijuoti, nufotografuoti, perimti pasinaudojant informacinėmis technologijomis ir kt.) įgyta informacija, svarbu tai, kad jos įgijimas būtų neteisėtas. Neteisėtas komercinės paslapties atskleidimas – ją žinančio asmens kitam asmeniui suformuotas tam tikrų duomenų turinio žinojimas. Neteisėtas komercinės paslapties perdavimas konstatuojamas tuomet, kai asmuo, suvokiantis, kad informacija saugoma, duomenis neteisėtai (pvz., materialius dokumentus, duomenų laikmenas, elektroninius dokumentus ir kt.) perduoda tretiesiems asmenims.

16Ieškovas prašo uždrausti atsakovams savo veikloje naudoti ieškovo UAB „Alpha Consultants“ konfidencialią informaciją sudarančius duomenis; uždrausti atsakovams savo veikloje naudotis ieškovo UAB „Alpha Consultants“ sukurta klientų bei kandidatų duomenų baze; įpareigoti atsakovus per tris dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Alpha Consultants“ visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus, įskaitant bet kokias informacijos laikmenas, kuriuose yra ieškovo UAB „Alpha Consultants“ konfidenciali informacija. A. R. K. teigimu, jis nepažeidė sudarytos konfidencialumo sutarties, nes mėnesį laiko dirbo be sutarties, turėjo „likusių kompiuteryje kontaktų“, 4 metų senumo lentelę ištrynė, kontaktiniais duomenimis nesinaudojo, sutarčių šablonai yra panašūs visų, ta veikla užsiimančių įmonių ir pan. Iš pateiktų į bylą duomenų, liudytojų apklausos matyti, kad nutrūkus darbo santykiams su ieškovu UAB „Alpha Consultants“, atsakovas R. K. siuntė konkurentams t.y. UAB ( - ) direktoriui D. M. konfidencialią informaciją: ieškovo piniginius srautus, pajamas, bei kandidatų duomenų bazę. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog R. K. laiškus siuntė viešai neprieinamais el. pašto adresais, kurie buvo ieškovo duomenų bazėje ir buvo naudojami ieškovo veikloje su savo klientais. Tai patvirtina ir teismo posėdžio metu liudytojos A. T. parodymai, kad 2016 metų vasarą jai paskambino R. K. į asmeninį telefoną bei siūlė savo paslaugas,- telefono numeris viešai skelbiamas nebuvo, jis buvo žinomas tik ieškovui. Byloje apklausti liudytojai patvirtino, kad siūlydamas savo paslaugas atsakovas naudojo ieškovo turėtą sutarties šabloną. Įvertinus aukščiau išdėstytą laikytina, kad ieškovo teiginiai dėl atsakovo be teisėto pagrindo naudojamos UAB „Alpha Consultants“ konfidencialios informacijos yra pagrįsti,- atsakovas pažeisdamas 2015-05-07 pasirašytos Konfidencialumo sutarties Nr.8 2.9 punktą, pasibaigus darbo sutarčiai su ieškovu atskleidė tretiesiems asmenims ieškovo konfidencialią informaciją apie UAB „Alpha Consultants“ pajamas, pardavimų kainas, vykdytų atrankų duomenis, naudojosi ir perdavė tretiesiems asmenims ieškovo klientų ir kandidatų duomenų bazę, todėl R. K. pripažintinas pažeidusiu šalių pasirašytą Konfidencialumo sutartį, nes neteisėtai pasiliko sau iš ieškovo nusikopijuotus duomenis ir neteisėtai jais disponavo, - yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą uždrausti atsakovams savo veikloje naudoti ieškovo UAB „Alpha Consultants“ konfidencialią informaciją sudarančius duomenis bei sukurtą klientų bei kandidatų duomenų bazę. Iš pasirašytos tarp šalių Konfidencialumo sutarties Nr.8 matyti, jog šalys buvo sutarusios, kad pasibaigus tarp darbdavio ir darbuotojo sudarytai darbo sutarčiai, darbuotojas neturi teisės pasilikti ir (ar) platinti bet kokių Konfidencialios informacijos kopijų ar nuorašų, darbuotojas ( R. K.) įsipareigojo grąžinti darbdaviui visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus per 3 darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. R. K. sutartimi įsipareigojo nepasilikti sau jokia forma išsaugotos Konfidencialios informacijos. Atsižvelgiant į šalių pasirašytą sutartį, ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovus per tris dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Alpha Consultansts“ visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) įrašus, įskaitant bet kokias informacijos laikmenas, kuriuose yra ieškovo UAB „Alpha Consultants“ informacija, tenkintinas iš dalies ir nurodytus duomenis įpareigotinas grąžinti atsakovas R. K., asmuo, pasirašęs 2015-05-07 Konfidencialumo sutartį Nr.8.

17Ieškovas taip pat prašo priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovų 2 046,14 Eur sumą netiesioginių nuostolių atlyginimui. Šioje dalyje ieškinys atmestinas.

18Asmenys, kuriems teisinė (sutartinė arba deliktinė) atsakomybė kyla už neteisėtą komercinės paslapties įgijimą, privalo atlyginti nuostolius, kuriuos šiuo atveju sudaro negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad apie tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos, spręstina pagal tokius kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų. Nukentėjęs asmuo privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su neteisėtais kalto asmens veiksmais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-585/2006). Ieškovo teigimu, atsakovas neteisėtai pasinaudojęs ieškovo duomenų baze per savo įmonę UAB ( - ) vykdė atrankas buvusiems ieškovo klientams, dėl ko, ieškovo teigimu, ieškovas neteko per kelis mėnesius mažiausiai 7 612,14 Eur pajamų, nes atsakovas teikė paslaugas UAB „Momo namai“, UAB „SBA baldų kompanija“, UAB „Signalo centras“, UAB „Klaipėdos mėsinė“, UAB „Alfis“. Ieškovas teismui pateikė duomenis apie atsakovo ir bendrovių susirašinėjimą, bei viešai publikuojamus skelbimus, kad R. K. dirbo/dirba su taip pačiais klientais kaip ir ieškovas. Teismo posėdžio metu apklausti liudytojai nurodė, kad ilgalaikių bendradarbiavimo sutarčių su ieškovu nebuvo pasirašyta, kandidatų atrankų vykdymui bendrovės pasirinkdavo bet kokią tokias paslaugas teikiančią įmonę, sutartys būdavo dažniausiai sudaromos dėl konkrečios atrankos, atrankas vykdydavo ne viena agentūra. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad ieškovo buvusieji ar esami klientai siekė pasirinkti jiems labiausiai palankų pasiūlymą, kuris yra lemtas natūralios konkurencijos, o ne kokių nors nesąžiningų atsakovo veiksmų. Vienas iš liudytojų netgi nurodė, kad jis rinkosi konkrečiai R. K., nesvarbu, kokiai bendrovei šis atstovauja. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą laikytina, jog byloje nėra objektyvių įrodymų, kad keli nuolatiniai ieškovo klientai paslaugas užsisakė bei sutartį sudarė su atsakovu todėl, kad atsakovas žinodamas ieškovo konfidencialią informaciją teikdavo patrauklesnius pasiūlymus ir perėmė iki to laiko su ieškovu dirbusius klientus. Byloje nėra objektyvių duomenų, kad ieškovo nuolatinių klientų kiekis sumažėjo būtent dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, kad ieškovo nurodytos pajamos buvo numatytos gauti iš anksto ar, kad buvo pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklai; kad tarp negautų pajamų ir atsakovų neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys.

19Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškinio dalis dėl netiesioginių nuostolių atlyginimo netenkintas, todėl negali būti priteistinos ir 6 proc. dydžio metinės palūkanos.

20Iš dalies tenkinus ieškinį solidariai iš atsakovų ieškovui priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Už ieškinį sumokėta 139 eurai, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 13,13 Eur. Laikant, kad patenkinta apie 70 procentų ieškinio reikalavimų, iš atsakovų ieškovui priteistina 93 Eur žyminio mokesčio. Iš atsakovo R. K. į Valstybės biudžetą priteistina 9,19 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovo 3,94 Eur.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

22ieškinį tenkinti iš dalies.

23Uždrausti atsakovams R. K., a.k. ( - ) ir uždarajai akcinei bendrovei ( - ), į.k. ( - ) savo veikoje naudoti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha Consultants“ konfidencialią informaciją sudarančius duomenis, bei sukurta klientų bei kandidatų duomenų baze.

24Įpareigoti atsakovą R. K., a.k. ( - ) per tris dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos grąžinti ieškovui UAB „Alpha Consultants“ visus dokumentus ir medžiagą bei visas jų kopijas, nuorašus ir (ar) išrašus, įskaitant bet kokias informacijos laikmenas, kuriuose yra ieškovo UAB „Alpha Consultants“ konfidenciali informacija.

25Priteisti solidariai iš atsakovų R. K., a.k. ( - ) ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ), į.k. ( - ), 93 Eur (devyniasdešimt tris Eur) žyminio mokesčio ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha Consultants“, į.k. 301153660, a.s. LT477400039819423810, naudai.

26Kitą ieškinio dalį atmesti.

27Priteisti valstybei iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 9,19 Eur (devyni eurai 19 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

28Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha Consultants“, 301153660, 3,94 Eur (trys eurai 94 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,... 2. sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, Raimondai Karbauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha Consultants“... 4. atsakovui ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ( - ) atstovui R. K.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 6. Teismas... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas uždrausti atsakovams... 8. priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo UAB „Alpha Consultants“ naudai... 9. Atsakovai pateikė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, prašė ieškinį... 10. Teismo posėdyje ieškovo atstovas Linas Mažonis prašė ieškinį tenkinti.... 11. Teismo posėdžio metu I. S. paaiškino, kad darbo sutartis su R. K.... 12. Atsakovas R. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei paaiškino, kad... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 14. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 15. CK 1.116 straipsnio 4 dalyje skiriama keletas savarankiškų su komercinių... 16. Ieškovas prašo uždrausti atsakovams savo veikloje naudoti ieškovo UAB... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti ieškovo naudai solidariai iš atsakovų 2... 18. Asmenys, kuriems teisinė (sutartinė arba deliktinė) atsakomybė kyla už... 19. Ieškovas taip pat prašo priteisti solidariai iš atsakovų 6 proc. dydžio... 20. Iš dalies tenkinus ieškinį solidariai iš atsakovų ieškovui priteistinos... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 22. ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Uždrausti atsakovams R. K., a.k. ( - ) ir uždarajai akcinei bendrovei ( - ),... 24. Įpareigoti atsakovą R. K., a.k. ( - ) per tris dienas nuo teismo sprendimo... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų R. K., a.k. ( - ) ir uždarosios akcinės... 26. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 27. Priteisti valstybei iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 9,19 Eur (devyni eurai 19... 28. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Alpha... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...