Byla e2-27419-910/2017
Dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus rangos darbus priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Ilonai Zajančkauskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Eltirema“ atstovams direktoriui V. D., advokatui Pauliui Čelkiui, atsakovo AB „Litgrid“ atstovei V. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Eltirema“ ieškinį atsakovui AB „Litgrid“ dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos už atliktus rangos darbus priteisimo,

Nustatė

21. Ieškovas UAB „Eltirema“ 2017 m. gegužės 25 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas: 1.1. atsakovo AB „Litgrid“ atliktą vienašalį įskaitymą dėl 17 433,92 Eur sumos pripažinti negaliojančiu; 1.2. priteisti iš atsakovo 17 433,92 Eur skolos už atliktus rangos darbus ir 418,41 Eur delspinigių; 1.3. priteisti iš atsakovo 469,20 Eur skolą ir 33,97 Eur delspinigių už papildomai atliktus darbus; 1.4. priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

32. Ieškinyje nurodyta, kad:

42.1. 2014 m. lapkričio 6 d. AB „Litgrid“ paskelbė Tinklo priežiūros skyriaus Kauno grupės Kauno regiono, Kauno grupės Alytaus regiono, Klaipėdos ir Vilniaus grupių 110 kV įtampos oro linijų remonto darbų supaprastintą atvirą konkursą, kurį laimėjo UAB „Eltirema“. Šio konkurso pagrindu ieškovas ir atsakovas 2015 m. sausio 21 d. sudarė Tinklo priežiūros skyriaus Klaipėdos grupės 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbų sutartį Nr. SUT-14-15 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas, kaip Rangovas, įsipareigojo atlikti Tinklo priežiūros skyriaus Klaipėdos grupės 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbus Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovas, kaip Užsakovas, – sumokėti už atliktus darbus Sutartyje nustatytą kainą.

52.2. Pagal Užsakovo pateiktą darbų užsakymą Nr. 411600045 Rangovas vykdė 110 kV Šilalė - Rietavas oro linijos remontą, taip pat objektų Klaipėda - Kretinga I (darbų užsakymas Nr. 411600054), Atš. Dumpiai (darbų užsakymas Nr. 411500026), Atš. Sendvaris II (darbų užsakymas Nr. 411600059), Atš. Uostas II (darbų užsakymas Nr. 411600056), Taurai - Pagėgiai (darbų užsakymas Nr. 411500006) remontus.

62.3. 2015 m. rugsėjo 30 d. Užsakovas priėmė objekte Atš. Dumpiai atliktus darbus, o 2016 m. balandžio 27 d. – objektuose Kretinga - Klaipėda I, Atš. Sendvaris II bei Atš. Uostas II atliktus darbus. 2016 m. sausio 29 d. ir 2016 m. vasario 22 d. Užsakovas dalimis priėmė atliktus objekto Šilalė - Rietavas darbus.

72.4. Nė vieno iš objektų darbų priėmimo metu atsakovo darbuotojai, tikrinę darbus, jų kokybę, nenustatė neatliktų darbų ar netinkamo atliktų darbų faktų, nepareiškė ieškovui jokių pretenzijų, abi šalys pasirašė priėmimo-perdavimo aktus (atliktų darbų pažymas).

82.5. Tik 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-3764 „Dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo“ atsakovas informavo ieškovą, kad, nepaisant aplinkybės, jog užsakymo Nr. 411600045 darbų priėmimo 2016 m. vasario 22 d. metu nebuvo užfiksuota darbų trūkumų, 2016 m. rugpjūčio 10 d. atlikus linijos Šilalė - Rietavas kontrolinį darbų įvertinimą, buvo nustatyta neatliktų darbų bei tam tikrų atliktų darbų trūkumų. Užsakovas taip pat pareikalavo, kad Rangovas nurodytų terminus, per kuriuos įvykdys neatliktus darbus, ir informuotų apie darbų pradžią.

92.6. Atsakydamas į 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštą, ieškovas, atsižvelgdamas į objektyvias galimybes (užsakymų apimtis, technikos užimtumą ir kt.), išreiškė prašymą galimiems trūkumams nustatyti, įvertinti suteikti terminą iki 2016 m. spalio 30 d., o esant trūkumų prognozuojamą jų pašalinimo terminą nustatyti iki trijų savaičių.

102.7. Atsakovas 2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. SD-4596 informavo ieškovą, kad tiek dėl 2016 m. rugpjūčio 10 d. atlikto kontrolinio darbų įvertinimo, tiek 2016 m. rugpjūčio 29-30 d. atliktų apžiūros metu nustatytų užaktuotų trūkumų, susijusių ir su užsakymais Nr. 411600054 (Klaipėda - Kretinga I), Nr. 411500026 (Atš. Dumpiai), Nr. 411600059 (Atš. Sendvaris II), Nr. 411600056 (Atš. Uostas II), Nr. 411500006 (Taurai - Pagėgiai), atsakovas patyrė iš viso 34 486,44 Eur nuostolių, o delspinigiai už neatliktus darbus 2016 m. rugsėjo 30 d. yra 28 858,64 Eur. Šiuo raštu atsakovas pareikalavo, kad atsakovas per suderintą įmanomai trumpiausią terminą atliktų neatliktus darbus bei sumokėtų netesybas – delspinigius.

112.8. 2016 m. lapkričio 8 d. rašte ieškovas išdėstė poziciją dėl atsakovo įvardytų darbų trūkumų (didžiąja dalimi nesutikdamas su keliamais reikalavimais), nurodydamas, kuriuos darbus sutinka geranoriškai atlikti savo sąskaita, taip pat informavo, kad nesutinka su neteisingu, nepagrįstu bei neproporcingu reikalavimu sumokėti delspinigius.

122.9. Iki 2016 m. lapkričio 9 d. ieškovas savo lėšomis atliko ir perdavė darbus, kuriais buvo pašalinti nustatyti trūkumai.

132.10. Atsakovas 2017 m. vasario 21 d. raštu informavo, kad, vadovaudamasis Sutarties 6.3.2. punktu, laikotarpiu, kuriuo darbai nebuvo atlikti, patyrė 34 486,44 nuostolių, o iš naujo apskaičiuota delspinigių suma yra 17 433,92 Eur. Atsakovas nurodė, kad, remdamasis Sutarties 6.3.13. punktu, apskaičiuotus delspinigius ketina įskaityti į mokėtinas sumas pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija ELT Nr. 001324, išrašytą pagal 2015 m. sausio 21 d. Tinklo priežiūros skyriaus Kauno grupės Alytaus regiono 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbų sutartį Nr. SUT-16-15.

142.11. 2017 m. vasario 28 d. ieškovas dar kartą pareiškė nesutikimą su atsakovo apskaičiuotais delspinigiais ir ketinamu atlikti įskaitymu bei prašė visiškai apmokėti 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija ELT Nr. 001324.

152.12. 2017 m. kovo 20 d. atsakovas apmokėjo ieškovo pateiktų sąskaitų-faktūrų ELT Nr. 001323, Nr. 001324, Nr. 001326 dalį, dėl kitos dalies atlikdamas įskaitymą, kuriam ieškovas prieštaravo.

162.13. Ieškovo teigimu, Sutarties pagrindu atsakovas užsakė papildomus rangos darbus – 110 kV OL „Atš. Dumpiai“ (obj. inv. Nr. 106109) pagal užsakymą Nr. 421600155, 110 kV OL „Atš. Gedminai II“ (obj. inv. Nr. 106103) pagal užsakymą Nr. 421600157, 110 kV OL „Klaipėda-Kretinga I“ (obj. inv. Nr. 106092) pagal užsakymą Nr. 421600153, 110 kV OL „Taurai-Pagėgiai“ (obj. inv. Nr. 106289) pagal užsakymą Nr. 421600154 bei 110 kV OL „Atš. Uostas II“ (obj. inv. Nr. 106111) pagal užsakymą Nr. 421600155, kuriuose nurodyti darbai buvo atlikti ir atsakovo priimti pagal 2016 m. rugpjūčio 1 d. papildomų rangos būdu atliktų darbų pažymas Nr. 90000422 76, Nr. 9000042277, Nr. 9000042279, Nr. 9000042281 bei Nr. 9000042282.

172.14. Šių darbų pagrindu ieškovas 2016 m. rugpjūčio 31 d. išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Serija ELT Nr. 001262.

182.15. Atsakovas 2016 m. rugsėjo 15 d. raštu grąžino ieškovui sąskaitą-faktūrą bei ją pagrindžiančias papildomų rangos darbų pažymas, atsisakydamas sumokėti.

192.16. Ieškovas nurodė, kad jis neginčija, jog pagal Sutarties Bendrąsias sąlygas yra galimas šalių priešpriešinių reikalavimų dėl netesybų ir nuostolių įskaitymas, tačiau tik tada, kai jis atitinka įstatyme nustatytų sąlygų visumą, tarp jų ir sąlygą, jog vienašališkai negali būti įskaitomi reikalavimai, kurių pagrįstumas (vykdytinumas), taip pat dydis nėra aiškūs ir pagrįsti. Ieškovo teigimu, šalių susirašinėjimo aplinkybės, atsižvelgiant į nepagrįstą atsakovo reikalavimą sumokėti delspinigius, nors ieškovas įvykdė prievolę natūra, taip pat į ieškovo aiškiai išreikštą nesutikimą su atsakovo ketinimu atlikti vienašalį įskaitymą, patvirtina, kad šalių reikalavimų pagrįstumas, be to, dydis, buvo neaiškūs ir nelygiaverčiai vykdytinumo bei akivaizdumo požiūriu, buvo šalių ginčas dėl atsakovo reikalavimo pagrįstumo, todėl atsakovo atliktas vienašalis įskaitymas neteisėtas ir turi būti panaikintas.

202.17. Be to, atsakovo reikalavimas delspinigių prieštarauja CK įtvirtintam draudimui, kad negalima reikalauti kartu ir įvykdyti prievolę natūra, ir sumokėti netesybas.

212.18. Pasak ieškovo, atsakovas, priimdamas ieškovo atliktus darbus, jų priėmimo dokumentuose nenurodė jokių trūkumų, todėl, vadovaujantis CK 6.662 straipsnio 2, 3 dalių nuostatomis, neturi teisės remtis darbų trūkumu faktu, nes jo įvardyti trūkumai galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbus (akivaizdūs trūkumai). Ieškovo teigimu, atsakovo argumentai, kad darbų priėmimas buvo vykdomas nuo žemės naudojant žiūronus, todėl priėmimo metu galbūt neatliktų darbų faktas nebuvo nustatytas, nėra pagrindas netaikyti pirmiau nurodytų teisės normų nuostatų. Atsakovas, pasirinkdamas sutartų ir atliktų darbų priėmimo būdą, prisiėmė visą su pasirinktu darbų priėmimo būdu susijusią riziką.

222.19. Atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, nenustatė darbų trūkumų, todėl laikytina, kad darbai buvo atlikti tinkamai, perduoti laiku ir darbų atlikimo terminas nebuvo praleistas. Atsakovui darbų priėmimo - perdavimo metu nenustačius jokių trūkumų, nėra pagrindo teigti, kad buvo praleistas prievolės įvykdymo terminas, t. y. kad nebuvo atlikti mėnesiniame grafike nurodyti planiniai darbai. Dėl to atsakovo reikalavimas sumokėti netesybas apskritai negali būti laikomas pagrįstu.

232.20. Be to, atsakovo reikalaujami delspinigiai yra neprotingai dideli. Atsakovo apskaičiuota delspinigių suma už darbų trūkumus objektuose Šilalė - Rietavas, Klaipėda - Kretinga I, Atš. Dumpiai, Atš. Sendvaris II ir Atš. Uostas II yra 17 433,92 Eur, kai ieškovo neatliktų darbų visa vertė būtų tik 3585,00 Eur. Taigi atsakovo reikalaujami delspinigiai beveik 5 kartus viršija nustatytų trūkumų vertę.

242.21. Atsakovas apskaičiavo delspinigius neatsižvelgdamas į aplinkybę, kad ieškovas geranoriškai ir savo sąskaita pašalino trūkumus, kuriuos atsakovas galėjo nustatyti iš karto, jeigu būtų pasirinkęs tinkamą atliktų darbų priėmimo būdą.

252.22. Atsakovo atliktas vienašalis 17 433,92 Eur dydžio įskaitymas, įskaitant aiškiai neteisėtą, nepagrįstą, nelygiavertį vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimą, esant išreikštam priešingos šalies nepritarimui, negali būti laikomas teisėtu bei pagrįstu, todėl pripažintinas negaliojančiu.

262.23. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punktą ieškovui už atliktus darbus iš atsakovo priteistina 17 433,92 Eur dydžio skola pagal sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 001324.

272.24. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punktą už laiku neįvykdytą prievolę atsiskaityti atsakovas ieškovui turi sumokėti 0,04 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ginčijamą įskaitymą atsakovas atliko 2017 m. sausio mėn. 31 d. išrašytos PVM sąskaitos-faktūros Serija ELT Nr. 001324 pagrindu, todėl, atsižvelgiant į Sutarties nuostatą, jog sąskaita-faktūra turi būti apmokėta per 45 dienas nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos, o atsakovas nurodytą sąskaitą apmokėjo 2017 m. kovo 20 d., delspinigiai skaičiuojami už 60 dienų (iki kreipimosi į teismą dienos) ir yra 418,41 Eur.

283. Atsiliepime į ieškinį atsakovas AB „Litgrid“ nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Atsiliepime teigiama, kad:

293.1. Atsakovui tenkanti darbų priėmimo ir jų patikrinimo atsakomybė negali paneigti ieškovo nesąžiningų veiksmų, kai neatliktus darbus pateikė atsakovui kaip atliktus: darbų užsakymuose buvo numatytas įrangos keitimas, tuo tarpu ieškovas senų įrangos elementų nepakeitė naujais, o tik nudažė, siekdamas perduoti juos atsakovui kaip naujus; atsakovas nebuvo informuotas apie tokius veiksmus, taip pažeidžiant Sutarties specialiųjų sąlygų 8.8 punkto nuostatas. Ieškovas neatliko tam tikrų atsakovo užsakytų darbų ir darbų priėmimo-perdavimo metu tyčia klaidino atsakovą, kad visi pagal užsakymą perduoti darbai yra atlikti (elementai nudažyti taip tarsi atrodytų kaip pakeisti naujais), tokiais veiksmais pažeisdamas šalių bendradarbiavimo ir sąžiningumo principus bei tyčia siekdamas nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Esant tokioms aplinkybėms, tai, kad atsakovas pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą ir jame nenurodė trūkumų, negali būti vertinama, jog visi darbai atlikti tinkamai ir atsakovas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl ieškovo neatliktų darbų, nes neatlikti darbai buvo tyčia paslėpti.

303.2. Ieškovo neatlikti darbai nėra „darbų atlikimo trūkumai“. Darbų trūkumai konstatuojami tada, kai darbai atliekami nekokybiškai, t. y. kai darbai vykdomi nesilaikant normatyviniuose teisės aktuose apibrėžtų reikalavimų ar kitų reikalavimų, naudojamos nekokybiškos medžiagos ir pan. Ginčo atveju ieškovas net neatliko nurodytų darbų, tad jokie trūkumai ir negalėjo būti užfiksuoti darbų priėmimo-perdavimo akte.

313.3. Neatliktų darbų įvykdymas negali būti traktuojamas kaip Sutartyje nustatytas darbų trūkumų šalinimas. Už prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą nustatytais terminais skaičiuojami delspinigiai. Dėl to atsakovas turėjo pagrįstą teisę taikyti sutartinę atsakomybę ir reikalauti iš ieškovo delspinigių už laiku neatliktus darbus.

323.4. Atsakovas nepažeidė CK 6.130 straipsnio 1 dalyje ir teismų praktikoje nustatytų įskaitymo sąlygų, apie atliktą įskaitymą tinkamai informavo ieškovą, todėl atsakovo atliktas įskaitymas yra teisėtas ir pagrįstas: 1) abi šalys turėjo viena kitai abipusių teisių ir pareigų: atsakovas už laiku neatliktus darbus, vadovaudamasis Sutarties 6.3.2 punktu, turėjo teisę reikalauti iš ieškovo delspinigių, ieškovas turėjo teisę gauti atlyginimą už atliktus pagal Sutartį darbus; 2) reikalavimai yra priešpriešiniai; 3) reiškiami piniginiai reikalavimai yra vienarūšiai – atsakovas apskaičiavo 17 433,92 Eur dydžio delspinigius, ieškovas pateikė apmokėti 45 219,60 Eur dydžio sąskaitą; 4) abu reikalavimai yra galiojantys ir vykdytini; 5) abu reikalavimai yra apibrėžti konkrečia pinigų suma; 6) atsakovo pranešime apie įskaitymą yra aiškiai apibrėžtos sutartinės atsakomybės taikymo aplinkybės ir teisinis pagrindas, pateiktas delspinigių apskaičiavimo aktas, aiškiai įvardinta įskaitoma suma.

333.5. Ieškovo atlikti oro linijų apžiūros darbai nėra papildomi, jie buvo inicijuoti tik dėl ieškovo nesąžiningo elgesio, todėl atsakovas pagrįstai atsisakė sumokėti už šiuos darbus.

344. Dublike ieškovas nurodė, kad:

354.1. UAB „Eltirema“ neatliko jokių nesąžiningų veiksmų. Sprendimas padengti šaltu cinkavimo būdu, nekeičiant pačių elementų, buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad keistini elementai buvo išdilę mažiau kaip 10 procentų, ir pagal atsakovo Perdavimo tinklų įrenginių eksploatavimo reglamentą tokie elementai nėra laikomi brokuojamais. Elementai (KGP ir auskarai) papildomai buvo padengti šaltu cinkavimo būdu, siekiant apsaugoti šiuos elementus nuo korozijos, taip prailginant jų eksploatavimo laiką. Be to, ne visi nepakeisti elementai (KGP ir auskarai) buvo padengti šaltu cinkavimo būdu – tai patvirtina atsakovui perduodant pakeistus elementus padarytos nuotraukos, iš kurių matyti, kad tik dalis nepakeistų elementų buvo padengti šaltu cinkavimo būdu. Tokios aplinkybės leidžia pagrįstai teigti, kad ieškovas nesiekė elgtis nesąžiningai atsakovo atžvilgiu, juolab nesiekė tyčia jo suklaidinti.

364.2. Nepakeisti elementai atsakovo sąskaita ir medžiagomis buvo pakeisti naujais, todėl neatliktų darbų fakto apskritai nėra pagrindo konstatuoti.

374.3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovo neatlikti darbai nėra „darbų atlikimo trūkumai“, kad atsakovas „nustatė ir daugiau tokių darbų, kurie buvo neatlikti“. Atsižvelgiant į užsakymo apimtis, kompleksinio remonto darbų atlikimo metu elementų (KGP ir auskarų) keitimas buvo tik dalis iš konkrečiame objekte atliktų darbų, nes buvo atlikti ir kiti darbai – laidų būklės gnybtuose tikrinimas, viršutinės apžiūros, paukščių lizdų šalinimas ir t. t. Iš pridėtų prie ieškinio dokumentų matyti, kad iš pradžių atsakovas ieškovui reiškė pretenzijas ne tik dėl nepakeistų elementų, bet ir dėl neva kitų neatliktų darbų, tačiau ieškovas pagrindė, jog visi kiti darbai (išskyrus kai kurių elementų nepakeitimą) buvo atlikti. Dėl to atsakovo argumentai, kad neva buvo nustatyta ir daugiau neatliktų darbų, kurie atsakovui pateikti kaip atlikti, yra nepagrįstas.

384.4. Darbų priėmimą atsakovas atlieka savo pasirinkimu ir dažniausiai ieškovui nedalyvaujant. Kokiais būdais priimti perduodamus darbus pasirenka atsakovas, ieškovas jų nei kontroliuoja, nei gali įtakoti. Ieškovui daugiau kaip dvidešimt metų bendradarbiaujant su atsakovu darbų priėmimas buvo vykdomas įvairiais būdais – tiek apžiūrint nuo žemės (su žiūronais ar be jų), tiek ir kartu su ieškovu pasikeliant kartu apžiūrėti atliktų darbų iš arti. Dėl to atsakovo argumentai, kad ieškovas pasinaudojo žinojimu, jog atsakovas darbus priims apžiūrėdamas juos nuo žemės ir dėl to galbūt nepastebės nepakeistų elementų, yra nepagrįsti.

394.5. Jei elementas padengtas šaltuoju cinkavimo būdu, tai ir žiūrint nuo žemės žiūronų pagalba galima aiškiai atskirti naują ir padengtą šaltuoju cinkavimo būdu elementą, ypač šios srities profesionalui, koks yra atsakovas. Dėl to ginčo atveju atsakovas, būdamas savo srities profesionalas, priimdamas ieškovo atliktus darbus, tikrai galėjo pastebėti dalies elementų nepakeitimo faktą, nes tai buvo akivaizdūs dalykai, ir atliktų darbų nepriimti. Vadovaujantis CK 6.662 straipsnio nuostatomis ir kasacinio teismo praktika, esant akivaizdiems darbų trūkumams, pasirašydamas darbų atlikimo aktus ir šių trūkumų nenurodydamas, atsakovas veikė savo rizika ir, nenurodęs trūkumų darbų priėmimo aktuose, neteko teisės ateityje remtis šiuo faktu.

404.6. Ieškovas laiku atliko planinius darbus, atsakovas atliktus darbus priėmė, pretenzijų nereiškė (trūkumų ar pažeidimų nenustatė), o darbų priėmimą atliko paviršutiniškai (nepagrįstai teigdamas, kad nuo žemės žiūrint pro žiūronus padengti šaltu cinkavimo būdu elementai neva atrodė kaip nauji, nors tik dalis nepakeistų elementų buvo padengta šalto cinkavimo būdu), taip prisiimdamas iš to kylančią riziką. Taigi darbai priimti kaip baigti (pasirašius atliktų darbų aktą) ir darbų atlikimo terminas nebuvo praleistas. Dėl to Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2. punktas, kuriame nustatyta, kad Rangovui laiku neatlikus planinių darbų, Rangovas Užsakovui moka 50 Lt (14,48 Eur) delspinigius už kiekvieną dieną, kurią vėluojama atlikti kiekvieną mėnesiniame grafike nurodytą planinį darbą), šiuo atveju netaikytinas.

414.7. Nagrinėjamu atveju netaikytina ir CK 6.662 straipsnio 4 dalis, nes ieškovas jokių darbų ar jų elementų neslėpė.

424.8. Atsakovas taip pat nurodo, kad neva ieškovas vengia atsakomybės už padarytus veiksmus, siekia pasinaudoti susidariusia padėtimi ir taip nepagrįstai įgyti lėšų. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad patikrinimų metu nustatytų neatliktų, bet užaktuotų (priimtų kaip atliktų) darbų vertė yra 34 484,44 Eur. Ieškovas jau nurodė, kad neatliktų darbų vertė yra tik 3585,00 Eur. Be to, ieškovas, net ir nepakeitęs kai kurių elementų, juos visus apžiūrėjo (įvertino), dalį iš jų padengė šaltojo cinkavimo būdu, todėl realiai ieškovas negali būti kaltinamas siekiu nepagrįstai pasipelnyti. Nepakeisti elementai sudaro tik 13,36 proc. visų užsakytų keisti elementų (užsakyta pakeisti 494 elementai, nepakeisti buvo 66 elementai), nepakeistų elementų vertė yra apie 1000 Eur. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo argumentai dėl ieškovo siekio pasipelnyti, nepagrįstai praturtėti yra visiškai nepagrįsti. Žinant, kad atliekamų darbų vertė yra 38 985,07 Eur, rizikuoti 1000 Eur suma yra neprotinga.

434.9. Nagrinėjamu atveju atsakovas nuostolių apskritai nepatyrė – nepakeisti elementai, atsakovui pareikalavus, ieškovo buvo pakeisti naujais. Dėl to atsakovo apskaičiuota delspinigių suma – 17 433,92 Eur – yra ne tik nepagrįsta, tačiau ir nesąžininga dėl jos dydžio, nes delspinigiai beveik 5 kartus viršija nustatytų trūkumų vertę.

444.10. Atsakovo teiginys, kad dėl nepakeistų elementų keliama elektros perdavimo tinklo darbo sutrikdymo ir oro linijos atsijungimo grėsmė yra nepagrįstas ir nesąžiningas. Nepakeisti elementai, atsižvelgiant į paties atsakovo taisykles (Perdavimo tinklų įrenginių eksploatavimo reglamentą), nėra laikomi brokuotais, jie, atsižvelgiant į buvusį išdilimą, pavojaus nekelia dar apie 30 metų.

454.11. Priešingai, nei nurodė atsakovas, ieškovas aiškiai pagrindė, kad nagrinėjamu atveju atsakovas įskaitė reikalavimus, kurie nebuvo pagrįsti ir akivaizdūs, ieškovas buvo pareiškęs dėl to aiškų nesutikimą. Be to, atsakovo atliktas įskaitymas ieškovui buvo netikėtas, nes praėjo daug laiko po darbų atlikimo.

464.12. Atsakovas nepaneigė, kad jis neužsakė papildomų darbų ir neturi pareigos už juos sumokėti. Buvo užsakyti ne tik oro linijų, kuriose atsakovas reiškė pretenzijas dėl atliktų darbų trūkumų, tačiau ir oro linijų, kuriose trūkumų nebuvo rasta, apžiūros darbai – Atš. Gedminai II, Taurai - Pagėgiai. Tai patvirtina, kad ieškovas atliko atsakovo užsakytus papildomus darbus, už kuriuos turi būti sumokėta.

475. Triplike atsakovas nurodė, kad:

485.1. Ieškovas neatliko tam tikrų atsakovo užsakytų darbų ir darbų priėmimo-perdavimo metu tyčia klaidino atsakovą, kad visi pagal užsakymą perduoti darbai yra atlikti, tokiais veiksmais pažeisdamas šalių bendradarbiavimo ir sąžiningumo principus.

495.2. Iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Ieškovas negali remtis tuo, kad darbų priėmimo metu Atsakovas neidentifikavo ieškovo tyčia slepiamų neatliktų darbų.

505.3. Atsakovas turėjo pagrįstą teisę taikyti sutartinę atsakomybę ir reikalauti iš ieškovo delspinigių už laiku neatliktus darbus.

515.4. Atsakovas laikėsi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje ir teismų praktikoje nustatytų įskaitymo sąlygų, apie atliktą įskaitymą tinkamai informavo Ieškovą, todėl atsakovo atliktas įskaitymas yra teisėtas ir pagrįstas.

525.5. Atsakovas neužsakė jokių papildomų darbų, o ieškovo atliktos apžiūros nėra ir negali būti laikomos papildomais darbais. Nurodyti oro linijų apžiūros darbai buvo vykdomi išimtinai dėl ieškovo kaltės, siekiant nustatyti, identifikuoti visus ieškovo nuslėptus neatliktus darbus. Jų poreikis nebūtų atsiradęs, jeigu ieškovas tinkamai būtų vykdęs sutartinius įsipareigojimus. Dėl to, vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punktu, Sutarties bendrųjų sąlygų 6.1.1 ir 6.2.6 punktais, nurodytas išlaidas dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų turi prisiimti ieškovas.

536. Teismo posėdyje:

546.1. Ieškovo atstovai prašė tenkinti ieškinio reikalavimus, remdamiesi procesiniuose dokumentuose nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei išdėstytais argumentais.

556.2. Atsakovo atstovė prašė ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus dėl atsakovo procesiniuose dokumentuose pateiktų argumentų.

56Ieškinys tenkintinas iš dalies

577. Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 21 d. Sutartimi Nr. SUT-14-15 (toliau - Sutartis) ieškovas UAB „Eltirema“ įsipareigojo pagal atsakovo AB „Litgrid“ teikiamus užsakymus vykdyti Tinklo priežiūros skyriaus (dabar – Infrastruktūros priežiūros centras) Klaipėdos grupės (dabar – Klaipėdos regionas) 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbus.

588. Pagal atsakovo pateiktus darbų užsakymus ieškovas vykdė oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbus: pagal užsakymą Nr. 411600045 – 110 kV Šilalė-Rietavas, pagal užsakymą Nr. 411600054 Klaipėda - Kretinga I, pagal užsakymą Nr. 411500026 Atš. Dumpiai, pagal užsakymą Nr. 411600059 Atš. Sendvaris II, pagal užsakymą Nr. 411600056 Atš. Uostas II, pagal užsakymą Nr. 411500006 Taurai-Pagėgiai.

599. 2015 m. rugsėjo 30 d. atsakovas priėmė objekte Atš. Dumpiai atliktus darbus, 2016 m. balandžio 27 d. – objektuose Kretinga-Klaipėda I, Atš. Sendvaris II bei Atš. Uostas II atliktus darbus. 2016 m. sausio 29 d. ir 2016 m. vasario 22 d. atsakovas dalimis priėmė objekte Šilalė-Rietavas atliktus darbus.

6010. Ieškovo atlikti darbai buvo priimti atsakovo atstovams apžiūrint oro linijas nuo žemės žiūronų pagalba. Trūkumų nebuvo nustatyta, todėl darbai buvo priimti ir pasirašytos atliktų darbų pažymos. Šalys taip pat pasirašė įvedimo į eksploataciją aktus.

6111. 2016 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas atliko linijos Šilalė-Rietavas kontrolinį atliktų darbų įvertinimą, pasikeldamas į atramas Nr. 108 ir Nr. 111, ir nustatė, kad yra nepakeistų naujais tvirtinimo armatūros elementų (KGP ir auskarų), nebuvo požymių, jog planinio remonto metu laidai ir trosas būtų išimti iš gnybtų. Taip pat buvo nustatyta, kad nepakeistų KGP elementų apatinės dalys ir auskarai nudažyti sidabro spalvos dažais. Atsakovas nurodė, kad, darbus priimant žiūrint per žiūronus nuo žemės, nudažyti elementai atrodė kaip naujai sumontuoti.

6212. 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-3764 atsakovas pranešė ieškovui apie nustatytus faktus ir, remdamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.6 punktu, Specialiųjų sąlygų 4.1. punktu, pareikalavo nustatytus defektus pašalinti savo lėšomis per suderintą su Užsakovu terminą. Atsakovas nurodė ieškovui pateikti terminus linijos atjungimui organizuoti dėl pirmiau nurodytų defektų pašalinimo visose užsakyme nurodytose atramose, taip pat užtikrinti, kad atsakovui būtų suorganizuotas pasikėlimas į atramas darbams priimti, be to, įpareigojo pateikti visus pakeistus tvirtinimo armatūros elementus bei laidų ir apsaugos nuo perkūnijos trosų būklės tikrinimo gnybtuose nuotraukas.

6313. Ieškovas 2016 m. rugpjūčio 26 d. rašte Nr. 163/1 nurodė, kad, gavęs AB „Litgrid“ raštą, atliko vidinį tyrimą ir nustatė, jog AB „Litgrid“ rašte įvardyti darbai galėjo būti neatlikti dėl darbuotojų, kurie yra atleisti, kaltės, bei prašė suteikti galimybę iki 2016 m. spalio 30 d. patikrinti darbus visose užsakyme nurodytose atramose bei, nustačius neatliktus darbus, atlikti juos savo lėšomis.

6414. 2016 m. rugpjūčio 29-30 d. atsakovo darbuotojai, dalyvaujant ieškovo atstovui, atliko viršutines oro linijų Klaipėda-KretingaI; Atš. Dumpiai; Atš. Sendvaris II; Atš. Uostas II; Atš. Gedminai II ir Taurai-Pagėgiai apžiūras bei nustatė, kad yra nepakeistų tvirtinimo armatūros elementų (KGP ir auskarų), nepakeisti elementai uždažyti cinko spalvos dažais.

6515. 2016 m. spalio 10 d. raštu SD-4596 atsakovas ieškovui pranešė, kad dėl neatliktų darbų, kurie buvo perduoti kaip atlikti, vadovaujantis Sutarties 6.3.2 punktu, bus skaičiuojami delspinigiai nuo tada, kai Užsakovui darbai perduoti kai atlikti, iki šių darbų faktinio galutinio įvykdymo ir priėmimo.

6616. 2016 m. lapkričio 8 d. rašte Nr. 191/1 ieškovas pripažino, kad tam tikri darbai buvo atlikti netinkamai, nurodė, jog tuos darbus atliks savo sąskaita, tačiau prieštaravo delspinigių skaičiavimui.

6717. 2017 m. vasario 21 d. raštu Nr. SD-663 atsakovas pranešė ieškovui, kad apskaičiavo 17 433,92 Eur delspinigių už laikotarpį, kurį darbai, perduoti kaip atlikti, faktiškai nebuvo atlikti. Atsakovas taip pat nurodė, kad, vadovaudamasis Sutarties 6.3.13 punkte įtvirtinta Užsakovo teise atlikti vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, praneša, jog 17 433,92 Eur delspinigių sumą įskaito į ieškovui mokėtiną sumą pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 001324, išrašytą pagal 2015 m. sausio 21 d. Tinklo priežiūros skyriaus Kauno grupės Alytaus regiono 110 kV įtampos oro linijų techninės priežiūros ir remonto darbų sutartį Nr. SUT-16-15.

6818. 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. 44/1 ieškovas pareiškė nesutikimą su atsakovo reikalavimu delspinigių ir įskaitymu bei prašė visiškai apmokėti 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 001324.

6919. 2017 m. kovo 20 d. atsakovas apmokėjo ieškovo pateiktų sąskaitų-faktūrų ELT Nr. 001323, Nr. 001324, Nr. 001326 dalį, dėl kitos dalies atlikdamas įskaitymą.

7020. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas AB „Litgrid“ ieškovui UAB „Eltirema“ Sutarties pagrindu pateikė papildomus darbų užsakymus: Nr. 421600155 110 kV OL „Atš. Dumpiai“ (obj. inv. Nr. 106109), Nr. 421600157 110 kV OL „Atš. Gedminai II“ (obj. inv. Nr. 106103), Nr. 421600153 110 kV OL „Klaipėda-Kretinga I“ (obj. inv. Nr. 106092), Nr. 421600154 110 kV OL „Taurai-Pagėgiai“ (obj. inv. Nr. 106289) bei Nr. 421600155 110 kV OL „Atš. Uostas II“ (obj. inv. Nr. 106111).

7121. Šiuose užsakymuose nurodyti darbai buvo atlikti ir atsakovo priimti pagal 2016 m. rugpjūčio 31 d. rangos būdu atliktų darbų pažymas Nr. 9000042276, Nr. 9000042277, Nr. 9000042279, Nr. 9000042281 ir Nr. 9000042282.

7222. Nurodytų darbų pagrindu ieškovas atsakovui išrašė 2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija ELT Nr. 001262 dėl 469,20 Eur (be PVM) sumos.

7323. Atsakovas 2016 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. SD-4236 grąžino ieškovui nurodytą sąskaitą-faktūrą bei ją pagrindžiančias papildomų rangos darbų pažymas, nurodydamas, kad už atliktus darbus atsisako sumokėti, nes šie darbai buvo vykdomi išimtinai dėl ieškovo kaltės, jų poreikio nebūtų, jeigu ieškovas būtų tinkamai įvykdęs sutartinius įsipareigojimus.

7424. Ieškovas 2017 m. gegužės 25 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo atliktą delspinigių įskaitymą bei priteisti iš atsakovo skolą už atliktus rangos, tarp jų – ir papildomus, darbus, taip pat delspinigius už vėlavimą atsiskaityti.

75Dėl delspinigių už sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pažeidimą

7625. Ieškovas kvestionuoja jam atsakovo pritaikytas netesybas, teigdamas, kad pagrindo skaičiuoti delspinigius šiuo atveju nebuvo, nes ieškovas planinius darbus atliko nepažeisdamas terminų, atsakovas darbus priėmė, trūkumų nenustatė, todėl laikytina, jog ieškovo darbai buvo atlikti ir perduoti laiku. Ieškovo teigimu, po tam tikro laiko nustatytus atliktų darbų trūkumus ieškovas pašalino savo lėšomis, todėl atsakovo reikalavimas delspinigių pažeidžia įstatyme įtvirtintą draudimą reikalauti iš skolininko ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę (CK 6.258 straipsnio 2 dalis).

7726. Tuo tarpu atsakovas teigia, kad šiuo atveju šalių ginčas kilo ne dėl atliktų darbų trūkumų, bet dėl apskritai neatliktų darbų dalies, nes paaiškėjo, jog ieškovas atsakovui buvo perdavęs kaip atliktus darbus, kurie realiai nebuvo atlikti, – ieškovas nebuvo pakeitęs naujais dalies tvirtinimo armatūros elementų. Paaiškėjus nurodytam faktui, atsakovas, remdamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.2 punktu, pagrįstai apskaičiavo ieškovui delspinigius už laikotarpį, kurį nurodyti darbai nebuvo atlikti.

7827. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju kilusio šalių ginčo situacija – neordinari. Teismo nuomone, sprendžiant šį konkretų ginčą, šalių sudarytos Sutarties nuostatos, taip pat ginčo santykius reglamentuojančios teisės normos turi būti taikomos vadovaujantis, be kita ko, teisingumo, protingumo, sąžiningumo, proporcingumo kriterijais, kurie yra pamatiniai teisinių santykių reguliavimo principai (CK 1.5 straipsnis).

7928. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas, vykdydamas oro linijų remonto darbus pagal atsakovo pateiktus darbų užsakymus Nr. 411600045 (110 kV Šilalė-Rietavas), Nr. 411600054 (Klaipėda-Kretinga I), Nr. 411500026 (Atš. Dumpiai), Nr. 411600059 (Atš. Sendvaris II), Nr. 411600056 (Atš. Uostas II), tam tikrų tvirtinimo elementų nepakeitė naujais, bet paliko senuosius, kurių dalį padengė šaltuoju cinkavimo būdu, siekiant apsaugoti nuo korozijos. Teismo proceso metu nustatyta, kad, vykdydamas nurodytus užsakymus, ieškovas turėjo pakeisti iš viso 494 tvirtinimo elementus (KGP ir auskarus), tačiau 66 tvirtinimo elementų nepakeitė. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad objektuose Atš. Dumpiai ir Atš. Sedvaris II nebuvo pakeistas nė vienas tvirtinimo elementas, visi palikti seni, o objekte Atš. Uostas II iš 12 keistinų elementų nepakeisti 6, t. y. pusė keistinų.

8029. Tokį savo elgesį ieškovas grindė tuo, kad darbų atlikimo metu buvo nustatyta, jog kai kurie tvirtinimo elementai susidėvėję nedaug – mažiau nei 10 proc., todėl ieškovo darbų vykdytojas priėmė sprendimą nekeisti jų naujais, kai kuriuos iš paliktų elementų padengė šaltuoju cinkavimo būdu, kad būtų apsaugota nuo išorės poveikio. Ieškovas pažymėjo, kad pagal paties atsakovo AB „Litgrid“ patvirtinto Perdavimo tinklų įrenginių eksploatavimo reglamento 485 punkto nuostatas armatūra (taip pat ir jos elementai) nelaikoma brokuota, taigi ir nekelia grėsmės, jeigu jos detalių ašys ir kitos šarnyrinės dalys išdilusios mažiau kaip 10 proc.

8130. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ieškovas, priėmęs sprendimą nekeisti naujais tvirtinimo elementų dalies, tokio sprendimo nederino su atsakovu, įgyvendino šį sprendimą savo nuožiūra, be to, ne tik neinformavo apie tai atsakovo, tačiau, perduodamas atsakovui darbus, pažymose nurodė, jog visi tvirtinimo elementai pakeisti naujais. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esančių duomenų nėra galimybės nustatyti, kokiu procentu buvo nusidėvėję tvirtinimo elementai, kurių ieškovas nepakeitė naujais. Pareiga įrodyti, kad ginčo tvirtinimo elementų dalys buvo išdilusios mažiau kaip 10 proc., teko ieškovui (CPK 12, 178 straipsniai), tačiau patikimų įrodymų šiai aplinkybei pagrįsti teismo proceso metu nepateikta (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

8231. Priimdamas pagal pirmiau nurodytus darbų užsakymus ieškovo atliktus darbus, atsakovas nepastebėjo, jog dalis tvirtinimo elementų nepakeista naujais.

8332. Sutiktina su ieškovu, kad darbų priėmimo metu atsakovas galėjo nustatyti, jog ne visi tvirtinimo elementai pakeisti naujais, nes šie sutartinių įpareigojimų pažeidimai buvo išoriškai matomi. Kita vertus, nagrinėjamu atveju negalima nevertinti aplinkybės, kad tvirtinimo elementai yra oro linijoje – tam, jog būtų galima juos apžiūrėti iš arti, reikia pasikelti į atramas, tam reikalinga speciali technika, be to, apžiūrų metu turi būti išjungiamos oro linijos. Dėl nurodytų aplinkybių yra pagrindas pripažinti pagrįsta atsakovo poziciją, kad, siekdamas ekonomiško ieškovo atliktų darbų priėmimo, atsakovas darbus priėmė ne pasikeldamas į atramas, bet apžiūrėdamas oro linijas nuo žemės žiūronais. Šalių ginčo faktinių aplinkybių analizė leidžia teigti, kad atsakovas, pasitikėdamas ieškovu, su kuriuo sutartiniai santykiai siejo ilgą laiką (ieškovas nurodė, jog nuo 2000 m.), priimdamas darbus nesikėlė į atramas, darbų rezultatą priėmė apžiūrėdamas objektus nuo žemės su žiūronais, dėl to dalies tvirtinimo elementų nepakeitimo faktų nenustatė (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

8433. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad atsakovas, priimdamas ieškovo atliktus darbus, galėjo nustatyti netinkamą sutartinių įsipareigojimų įvykdymą, šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamas pagrindas taikyti atsakovui CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą draudimą remtis darbo trūkumų faktu. Tokia išvada darytina įvertinus šios konkrečios ginčo situacijos aplinkybes, iš kurių reikšmingiausia – ieškovas, gerai žinodamas atsakovo, kaip Užsakovo, reikalavimą pakeisti tvirtinimo elementus naujais, savo nuožiūra priėmęs sprendimą dalies elementų nekeisti, neinformavo apie tai atsakovo, dar daugiau – perduodamas darbus, atliktų darbų pažymose nurodė, kad visi elementai pakeisti, ir gavo atlyginimą kaip už pakeistus naujais visus elementus. Teismo vertinimu, tokioje situacijoje CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto draudimo taikymas atsakovui neatitiktų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų (CK 1.5 straipsnis), kurie taip pat yra imperatyvūs (žr., pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-377/2013; kt.).

8534. Kita vertus, šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas sutikti su atsakovo pozicija, kad ieškovo padaryti sutartinių įsipareigojimų pažeidimai yra ne atliktų darbų trūkumai, bet neatlikti darbai. Atsakovas teisingai pažymi, kad ieškovas buvo įpareigotas pakeisti naujais visus tvirtinimo elementus, nenumatant galimybės Rangovui spręsti dėl senų elementų palikimo, jeigu jie yra nedaug susidėvėję. Ieškovas neatliko darbų dalies – sutartais terminais ir tvarka nepakeitė naujais 66 tvirtinimo elementų.

8635. Faktui, kad neatlikta dalis darbų, paaiškėjus jau po darbų perdavimo atsakovui, ieškovas, pripažinęs, kad šių darbų neatliko, įvykdė juos savo lėšomis ir perdavė atsakovui 2016 m. lapkričio 9 d. Nepaisant to, atsakovas, remdamasis Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2.6 punktu, pareikalavo, kad už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą ieškovas sumokėtų netesybas, apskaičiuotas už laikotarpį, kai ieškovas neatliktą darbų dalį perdavė atsakovui kaip atliktus darbus, iki faktinio neatliktų darbų įvykdymo.

8736. Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Netesybomis sukuriamas teisinis aiškumas dėl šalių civilinės atsakomybės apimties – prievolę pažeidusios šalies atsakomybė ribojama tam tikra sutartine iš anksto žinoma suma.

8837. Ginčo šalių sudarytos Sutarties 6.3.2 punkte nustatyta, kad, Rangovui laiku neatlikus Mėnesiniame grafike nurodytų Planinių darbų, Rangovas Užsakovui moka 50 Lt delspinigius už kiekvieną dieną, kurią vėluoja atlikti kiekvieną mėnesiniame grafike nurodytą planinį darbą, arba 200 Lt delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kai dėl Rangovo laiku neatliekamų Planinių darbų Užsakovas negali įjungti elektros įrenginių.

8938. Nagrinėjamu atveju visiškai suprantama atsakovo griežta reakcija į po darbų priėmimo paaiškėjusį faktą, kad ieškovas, perduodamas darbus, neatskleidė, jog dalies tvirtinimo elementų savo nuožiūra nepakeitė naujais, o atliktų darbų pažymose nurodė, jog visi elementai pakeisti naujais. Kartu pažymėtina tai, kad netesybų paskirtis nėra nubausti sutarties kontrahentą už netinkamą, nesąžiningą sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Netesybos atlieka nuostolių kompensavimo funkciją, kartu palengvindamos kreditoriaus padėtį tuo, kad sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atveju jam nereikia įrodinėti realiai patirtų nuostolių dydžio.

9039. Nagrinėjamu atveju teismas, siekdamas nustatyti, ar pagrįstai atsakovas taikė ieškovui netesybas už sutartinių įsipareigojimų pažeidimą, analizuoja šalių sudarytos Sutarties sąlygas, reglamentuojančias sutartinę atsakomybę netesybų forma, bei vertina, ar nurodytos sąlygos atsakovo teisingai taikytos kilusio ginčo faktinėms aplinkybėms.

9140. Nagrinėjamu atveju atsakovas ieškovui skaičiavo 14,48 Eur (50 Lt) dydžio delspinigius, kurie, atsižvelgiant į Sutarties 6.3.2 punkto nuostatas, taikytini tais atvejais, kai Rangovas laiku neatlieka Planinių darbų.

9241. Jau pasisakyta, kad nagrinėjamu atveju šalių ginčas kilo ne dėl ieškovo atliktų darbų defektų, išaiškėjusių oro linijų eksploatavimo metu, bet dėl to, jog ieškovas tinkamai neįvykdė užsakovo nurodymo pakeisti naujais visus tvirtinimo elementus, nes dalies jų nepakeitė, paliko senus. Aptartos aplinkybės leidžia teigti, kad ieškovas, tvirtinimo elementų tam tikros dalies nepakeitęs naujais, laiku neatliko ir atitinkamai 2015 m. rugsėjo 30 d., 2016 m. vasario 22 d., 2016 m. balandžio 27 d. neperdavė atsakovui planinių darbų dalies. Byloje nustatyta, kad ginčo laikotarpiu nepakeistus tvirtinimo elementus ieškovas faktiškai pakeitė ir atsakovui perdavė 2016 m. rugsėjo 21 d. ir 2016 m. lapkričio 9 d. Darytina išvada, kad tokioje situacijoje atsakovas turėjo pakankamą pagrindą taikyti sutartines netesybas (Sutarties 6.3.2 punktas).

9342. Tačiau teismas nesutinka su atsakovo pozicija, kad šiuo atveju delspinigiai skaičiuotini neatsižvelgiant į tai, jog didžioji dalis darbų buvo atlikta tinkamai ir laiku. Šiuo konkrečiu atveju Sutarties nuostatų taikymas, neatsižvelgiant į nurodytą aplinkybę, neatitiktų proporcingumo principo, be to, šalių lygiateisiškumo principo, nes Sutarties 6.3.1 punkte, reglamentuojančiame atsakovo, kaip Užsakovo, atsakomybę už Sutartyje nustatytų terminų pažeidimą, nustatyta, kad Užsakovas delspinigius moka nuo laiku nesumokėtos sumos, bet ne nuo visos darbų kainos. Be to, vertinant atsakovo apskaičiuotą netesybų sumą proporcingumo principo požiūriu, šiuo konkrečiu atveju atsižvelgtina ir į tai, kad nors ieškovas tvirtinimo elementų dalies (66 vienetų arba 13,36 proc. visų elementų, kurie turėjo būti pakeisti) nepakeitė naujais, oro linijos atsakovui buvo perduotos ir iki elementų nepakeitimo paaiškėjimo veikė be sutrikimų ar gedimų. Atsakovui nustačius dalies tvirtinimo elementų nepakeitimo faktą, ieškovas savo lėšomis pakeitė likusius nepakeistus tvirtinimo elementus naujais. Nagrinėjamu atveju, teismo nuomone, šios aplinkybės reikšmingos, sprendžiant dėl atsakovo reikalaujamų netesybų dydžio.

9443. Minėta, byloje nustatyta, kad ieškovas turėjo pakeisti iš viso 494 tvirtinimo elementus (KGP ir auskarus), tačiau 66 tvirtinimo elementų nepakeitė, ir nepakeistų elementų dalis sudaro 13,36 proc. Ieškovas 2017 m. gruodžio 1 d. rašytiniuose paaiškinimuose pateikė detalų skaičiavimą dėl nepakeistų elementų keitimo darbų vertės, kurį teismas pripažįsta pagrįstu ir teisingu (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Pagal nurodytą skaičiavimą visų 494 elementų keitimo darbų (su medžiagomis) vertė – 25 932,94 Eur, tuo tarpu nepakeistų 66 elementų keitimo darbų (su medžiagomis) vertė – 3585 Eur. Teismo nuomone, sprendžiant dėl ieškovo mokėtinų delspinigių už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą nustatytu terminu, nagrinėjamu atveju negali būti ignoruojama aplinkybė, kad iš 494 elementų 428 elementų keitimo darbus ieškovas atliko tinkamai ir laiku.

9544. Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, atsižvelgiant į tai, kad delspinigių paskirtis – ne nubaudimo, bet kompensacinė, vadovaujantis, be kita ko, teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, darytina išvada, kad šiuo konkrečiu atveju delspinigiai ieškovui taikytini atsižvelgiant į jo tinkamai ir laiku atliktų planinių darbų kiekį ir vertę. Įvertinus tai, kad ieškovas laiku neatliko darbų, kurių vertė – 3585 Eur, atsakovas turi teisę reikalauti 2410,08 Eur delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimą (3585 Eur x 17 433,92 Eur) : 25 932,94 Eur).

96Dėl atsakovo atlikto vienašalio įskaitymo teisėtumo

97

9845. Bylos duomenimis, atsakovas, apskaičiavęs ieškovui 17 433,92 Eur delspinigių sumą, atliko vienašalį šios sumos įskaitymą į atsakovui mokėtiną sumą pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 001324, išrašytą už remonto darbus kitame objekte.

9946. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis).

10047. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą. Tuo atveju, jeigu įskaitymas pripažįstamas neteisėtu, pripažįstama nepasibaigusia ir įskaityta prievolė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2009, kt.).

10148. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas įskaitymui atlikti būtinos šios sąlygos: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti ir aiškūs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010).

10249. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pabrėžta būtinybė, taikant įstatyme įtvirtintas įskaitymo sąlygas, kiekvienąkart įvertinti jų esmę, paskirtį ir įskaitomų reikalavimų pobūdį, kad nebūtų įskaitomi aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu reikalavimai, pvz., tokie, dėl kurių vykdymo šalys aiškiai nėra sutarusios, kurie nėra patikimai pagrįsti, todėl yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2012; 2014 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014; kt.).

10350. Šiuo teismo sprendimu nustačius, kad atsakovas turėjo teisę reikalauti 2410,08 Eur delspinigių sumos, yra pagrindas atsakovo atlikto įskaitymo dalį dėl 15 023,84 Eur sumos pripažinti nepagrįsta ir negaliojančia, nes atsakovas neturėjo į ieškovą reikalavimo teisės dėl tokio dydžio sumos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis).

104Dėl iš atsakovo priteistinos skolos už atliktus rangos darbus ir delspinigių už vėlavimą atsiskaityti

10551. Pripažinus atsakovo atliktą įskaitymą dėl 15 023,84 Eur sumos negaliojančiu, yra pagrindas tenkinti iš dalies ieškinio reikalavimą dėl skolos už atliktus rangos darbus priteisimo – ieškovui iš atsakovo priteistina 15 023,84 Eur skolos.

10652. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 418,41 Eur delspinigių už vėlavimą atsiskaityti.

10753. Šalių sudarytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punkte nustatyta, kad Užsakovas, neatlikęs mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, moka Rangovui 0,04 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

10854. Nagrinėjamu atveju priėjus prie išvados, kad atsakovas nepagrįstai apskaičiavo ieškovui 15 023,84 Eur delspinigių ir pripažinus atsakovo atliktą šios sumos įskaitymą negaliojančiu, ieškovas, vadovaudamasis Sutarties 6.3.1 punkto nuostatomis, turi teisę reikalauti iš atsakovo delspinigių už vėlavimą atsiskaityti.

10955. Ginčijamą įskaitymą atsakovas atliko įskaitydamas ieškovui apskaičiuotą delspinigių sumą į ieškovui pagal 2017 m. sausio mėn. 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 001324 mokėtiną sumą. Pagal Sutarties 3.3.2 punkto nuostatas sąskaita-faktūra turi būti apmokėta per 45 dienas nuo atliktų darbų akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Nurodytą sąskaitą atsakovas apmokėjo 2017 m. kovo 20 d.

11056. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už 60 dienų (iki kreipimosi į teismą dienos). Už 17 433,92 Eur sumą ieškovas prašė priteisti 418,41 Eur delspinigių. Konstatavus, kad atsakovo skola ieškovui yra 15 023,84 Eur, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 360,57 Eur delspinigių dėl vėlavimo atsiskaityti už atliktus rangos darbus (Sutarties 6.3.1 punktas).

111Dėl papildomų darbų

11257. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 469,20 Eur atlyginimą už papildomus darbus, kuriuos atsakovas užsakė 2016 m. rugpjūčio 22 d., o ieškovas atliko bei perdavė atsakovui 2016 m. rugpjūčio 31 d. atliktų darbų pažymomis Nr. 9000042276, Nr. 9000042277, Nr. 9000042279, Nr. 9000042281 ir Nr. 9000042282. Nurodytų darbų pagrindu ieškovas atsakovui išrašė 2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija ELT Nr. 001262 dėl 469,20 Eur (be PVM) sumos.

11358. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu sumokėti už nurodytus darbus, remdamasis tuo, kad šie darbai buvo vykdomi išimtinai dėl ieškovo kaltės, jų poreikio nebūtų, jeigu ieškovas būtų tinkamai įvykdęs sutartinius įsipareigojimus.

11459. Byloje esančių duomenų visumos analizė teikia pagrindą pripažinti pagrįsta atsakovo poziciją (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Paaiškėjus faktui, kad ieškovas perdavė kaip atliktus darbus, nors dalies tvirtinimo elementų nebuvo pakeitęs, atsakovas nusprendė atlikti viršutines apžiūras visų oro linijų, kurių remonto ir techninės priežiūros darbus buvo atlikęs ieškovas. Tokie atsakovo veiksmai, atsižvelgiant į paaiškėjusius dalies tvirtinimo elementų nepakeitimo naujais faktus, yra visiškai pagrįsti, atitinka apdairaus, atidaus verslininko elgesį.

11560. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju atsakovo 2016 m. rugpjūčio 22 d. užsakyti darbai savo esme nebuvo papildomi Sutartyje aptartų papildomų darbų prasme – jie nebuvo papildomai reikalingi atsakovo pagrindiniuose užsakymuose nurodytiems darbams atlikti (Sutarties 2.3.1 punktas). Tai buvo darbai, kurių poreikis kilo siekiant išvengti žalos dėl nepakeistų elementų, taip pat siekiant įvertinti ieškovo, kaip Rangovo, civilinę atsakomybę dėl neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų. Vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 1, 2 punktų nuostatomis, tokių darbų išlaidos pripažintinos atsakovo nuostoliais, kurių jis turi teisę reikalauti iš ieškovo, nes šias išlaidas lėmė neteisėti ieškovo veiksmai, neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų dalies (CK 6.246-6.249 straipsniai).

11661. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas turi teisėtą pagrindą atsisakyti sumokėti už ieškovo atliktus darbus, dėl kurių ieškovas išrašė ir pateikė apmokėti 2016 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą ELT Nr. 001262. Dėl to ieškinio reikalavimas priteisti iš atsakovo 469,20 Eur už atliktus oro linijų viršutinių apžiūrų darbus atmestinas kaip nepagrįstas.

11762. Atmetus reikalavimą dėl 469,20 Eur už atliktus darbus priteisimo, nėra teisinio pagrindo tenkinti reikalavimą dėl netesybų už vėlavimą sumokėti nurodytą sumą priteisimo.

118Dėl procesinių palūkanų

11963. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio procesinės palūkanos už priteistą 15 384,41 Eur dydžio skolos ir delspinigių sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

120Dėl bylinėjimosi išlaidų

12164. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12265. Ieškovas prašė priteisti 18 355,50 skolos ir delspinigių; šiuo teismo sprendimu ieškovui priteista 15 384,41 Eur dydžio skolos ir delspinigių. Vadinasi, patenkinta 84 proc. ieškinio reikalavimų, atitinkamai atmesta – 16 proc. Tokiomis proporcijomis paskirstytinos šalių patirtos ir teismo pagrįstomis pripažintos bylinėjimosi išlaidos.

12366. Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 413 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė įrodymus, kad patyrė 3208,10 Eur (su PVM) išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

12467. Spręsdamas dėl prašomų atlyginti teisinės pagalbos išlaidų pagrįstumo ir šių išlaidų dydžio, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje, Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (nuo 2015 m. kovo 20 d. galiojanti Rekomendacijų redakcija) 2 punkte įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Rekomendacijose nurodytus rekomendacinius maksimalius užmokesčio dydžius, advokato galimas darbo ir laiko sąnaudas, parengtų procesinių dokumentų kiekį, pobūdį, turinį.

12568. Iš ieškovo advokato pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas turėjo 1100 Eur (su PVM – 1331 Eur) išlaidų už ieškinio parengimą, 850 Eur (su PVM – 1028,50 Eur) už dubliko parengimą ir atstovavimą teisme, taip pat 360 Eur (su PVM – 435,60 Eur) už rašytinių paaiškinimų (2017 m. lapkričio 21 d. ir 2017 m. gruodžio 1 d.) parengimą bei atstovavimą 2017 m. gruodžio 14 d. teismo posėdyje.

12669. Nagrinėjama byla pakankamai sudėtinga teisės klausimų aspektu, ieškovo atstovo pateikti procesiniai dokumentai (ieškinys, dublikas, rašytiniai paaiškinimai) parengti kvalifikuotai, yra išsamūs, teisiškai argumentuoti. Įvertinus nagrinėjamos bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, galimas advokato darbo ir laiko sąnaudas tiek rengiant procesinius dokumentus, tiek atstovaujant teismo posėdyje, ieškovo patirtos išlaidos už advokato teisinę pagalbą pripažintinos pagrįsto dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis, Rekomendacijų 2 punktas, Rekomendacijų 7, 8.2, 8.3, 8.16, 8.19 punktai).

12770. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju patenkinta 84 proc. ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 2287,32 Eur (413 Eur +1100 Eur + 850 Eur + 360 Eur) x 84 proc.) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos nuo sumų be PVM, nes ieškovo Bendrovė yra PVM mokėtoja ir sumokėtą mokestį gali susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

128Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

129patenkinti ieškinį iš dalies.

130Pripažinti negaliojančia atsakovo AB „Litgrid“ (juridinio asmens kodas 302564383) atlikto 17 433,92 Eur delspinigių, apskaičiuotų ieškovui UAB „Eltirema“ (juridinio asmens kodas 122790181), vienašalio įskaitymo dalį dėl 15 023,84 Eur delspinigių sumos.

131Priteisti iš atsakovo AB „Litgrid“ (juridinio asmens kodas 302564383) ieškovo UAB „Eltirema“ (juridinio asmens kodas 122790181) naudai 15 023,84 Eur skolos už atliktus rangos darbus, 360,57 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą 15 384,41 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. birželio 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2287,32 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

132Kitą ieškinio dalį atmesti.

133Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. 1. Ieškovas UAB „Eltirema“ 2017 m. gegužės 25 d. kreipėsi su ieškiniu... 3. 2. Ieškinyje nurodyta, kad:... 4. 2.1. 2014 m. lapkričio 6 d. AB „Litgrid“ paskelbė Tinklo priežiūros... 5. 2.2. Pagal Užsakovo pateiktą darbų užsakymą Nr. 411600045 Rangovas vykdė... 6. 2.3. 2015 m. rugsėjo 30 d. Užsakovas priėmė objekte Atš. Dumpiai atliktus... 7. 2.4. Nė vieno iš objektų darbų priėmimo metu atsakovo darbuotojai,... 8. 2.5. Tik 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-3764 „Dėl garantinių... 9. 2.6. Atsakydamas į 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštą, ieškovas,... 10. 2.7. Atsakovas 2016 m. spalio 10 d. raštu Nr. SD-4596 informavo ieškovą, kad... 11. 2.8. 2016 m. lapkričio 8 d. rašte ieškovas išdėstė poziciją dėl... 12. 2.9. Iki 2016 m. lapkričio 9 d. ieškovas savo lėšomis atliko ir perdavė... 13. 2.10. Atsakovas 2017 m. vasario 21 d. raštu informavo, kad, vadovaudamasis... 14. 2.11. 2017 m. vasario 28 d. ieškovas dar kartą pareiškė nesutikimą su... 15. 2.12. 2017 m. kovo 20 d. atsakovas apmokėjo ieškovo pateiktų... 16. 2.13. Ieškovo teigimu, Sutarties pagrindu atsakovas užsakė papildomus rangos... 17. 2.14. Šių darbų pagrindu ieškovas 2016 m. rugpjūčio 31 d. išrašė PVM... 18. 2.15. Atsakovas 2016 m. rugsėjo 15 d. raštu grąžino ieškovui... 19. 2.16. Ieškovas nurodė, kad jis neginčija, jog pagal Sutarties Bendrąsias... 20. 2.17. Be to, atsakovo reikalavimas delspinigių prieštarauja CK įtvirtintam... 21. 2.18. Pasak ieškovo, atsakovas, priimdamas ieškovo atliktus darbus, jų... 22. 2.19. Atsakovas priėmė ieškovo atliktus darbus, nenustatė darbų trūkumų,... 23. 2.20. Be to, atsakovo reikalaujami delspinigiai yra neprotingai dideli.... 24. 2.21. Atsakovas apskaičiavo delspinigius neatsižvelgdamas į aplinkybę, kad... 25. 2.22. Atsakovo atliktas vienašalis 17 433,92 Eur dydžio įskaitymas,... 26. 2.23. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punktą ieškovui už atliktus... 27. 2.24. Pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punktą už laiku neįvykdytą... 28. 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas AB „Litgrid“ nurodė, kad nesutinka... 29. 3.1. Atsakovui tenkanti darbų priėmimo ir jų patikrinimo atsakomybė negali... 30. 3.2. Ieškovo neatlikti darbai nėra „darbų atlikimo trūkumai“. Darbų... 31. 3.3. Neatliktų darbų įvykdymas negali būti traktuojamas kaip Sutartyje... 32. 3.4. Atsakovas nepažeidė CK 6.130 straipsnio 1 dalyje ir teismų praktikoje... 33. 3.5. Ieškovo atlikti oro linijų apžiūros darbai nėra papildomi, jie buvo... 34. 4. Dublike ieškovas nurodė, kad:... 35. 4.1. UAB „Eltirema“ neatliko jokių nesąžiningų veiksmų. Sprendimas... 36. 4.2. Nepakeisti elementai atsakovo sąskaita ir medžiagomis buvo pakeisti... 37. 4.3. Atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovo neatlikti darbai nėra... 38. 4.4. Darbų priėmimą atsakovas atlieka savo pasirinkimu ir dažniausiai... 39. 4.5. Jei elementas padengtas šaltuoju cinkavimo būdu, tai ir žiūrint nuo... 40. 4.6. Ieškovas laiku atliko planinius darbus, atsakovas atliktus darbus... 41. 4.7. Nagrinėjamu atveju netaikytina ir CK 6.662 straipsnio 4 dalis, nes... 42. 4.8. Atsakovas taip pat nurodo, kad neva ieškovas vengia atsakomybės už... 43. 4.9. Nagrinėjamu atveju atsakovas nuostolių apskritai nepatyrė –... 44. 4.10. Atsakovo teiginys, kad dėl nepakeistų elementų keliama elektros... 45. 4.11. Priešingai, nei nurodė atsakovas, ieškovas aiškiai pagrindė, kad... 46. 4.12. Atsakovas nepaneigė, kad jis neužsakė papildomų darbų ir neturi... 47. 5. Triplike atsakovas nurodė, kad:... 48. 5.1. Ieškovas neatliko tam tikrų atsakovo užsakytų darbų ir darbų... 49. 5.2. Iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Ieškovas... 50. 5.3. Atsakovas turėjo pagrįstą teisę taikyti sutartinę atsakomybę ir... 51. 5.4. Atsakovas laikėsi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje ir teismų praktikoje... 52. 5.5. Atsakovas neužsakė jokių papildomų darbų, o ieškovo atliktos... 53. 6. Teismo posėdyje:... 54. 6.1. Ieškovo atstovai prašė tenkinti ieškinio reikalavimus, remdamiesi... 55. 6.2. Atsakovo atstovė prašė ieškinio reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus... 56. Ieškinys tenkintinas iš dalies ... 57. 7. Byloje nustatyta, kad 2015 m. sausio 21 d. Sutartimi Nr. SUT-14-15 (toliau -... 58. 8. Pagal atsakovo pateiktus darbų užsakymus ieškovas vykdė oro linijų... 59. 9. 2015 m. rugsėjo 30 d. atsakovas priėmė objekte Atš. Dumpiai atliktus... 60. 10. Ieškovo atlikti darbai buvo priimti atsakovo atstovams apžiūrint oro... 61. 11. 2016 m. rugpjūčio 10 d. atsakovas atliko linijos Šilalė-Rietavas... 62. 12. 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. SD-3764 atsakovas pranešė ieškovui... 63. 13. Ieškovas 2016 m. rugpjūčio 26 d. rašte Nr. 163/1 nurodė, kad, gavęs... 64. 14. 2016 m. rugpjūčio 29-30 d. atsakovo darbuotojai, dalyvaujant ieškovo... 65. 15. 2016 m. spalio 10 d. raštu SD-4596 atsakovas ieškovui pranešė, kad dėl... 66. 16. 2016 m. lapkričio 8 d. rašte Nr. 191/1 ieškovas pripažino, kad tam... 67. 17. 2017 m. vasario 21 d. raštu Nr. SD-663 atsakovas pranešė ieškovui, kad... 68. 18. 2017 m. vasario 28 d. raštu Nr. 44/1 ieškovas pareiškė nesutikimą su... 69. 19. 2017 m. kovo 20 d. atsakovas apmokėjo ieškovo pateiktų... 70. 20. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovas AB „Litgrid“ ieškovui UAB... 71. 21. Šiuose užsakymuose nurodyti darbai buvo atlikti ir atsakovo priimti pagal... 72. 22. Nurodytų darbų pagrindu ieškovas atsakovui išrašė 2016 m. rugpjūčio... 73. 23. Atsakovas 2016 m. rugsėjo 15 d. raštu Nr. SD-4236 grąžino ieškovui... 74. 24. Ieškovas 2017 m. gegužės 25 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 75. Dėl delspinigių už sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino... 76. 25. Ieškovas kvestionuoja jam atsakovo pritaikytas netesybas, teigdamas, kad... 77. 26. Tuo tarpu atsakovas teigia, kad šiuo atveju šalių ginčas kilo ne dėl... 78. 27. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju kilusio šalių ginčo situacija –... 79. 28. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovas, vykdydamas oro linijų remonto... 80. 29. Tokį savo elgesį ieškovas grindė tuo, kad darbų atlikimo metu buvo... 81. 30. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad ieškovas, priėmęs... 82. 31. Priimdamas pagal pirmiau nurodytus darbų užsakymus ieškovo atliktus... 83. 32. Sutiktina su ieškovu, kad darbų priėmimo metu atsakovas galėjo... 84. 33. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad atsakovas, priimdamas ieškovo... 85. 34. Kita vertus, šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas sutikti su atsakovo... 86. 35. Faktui, kad neatlikta dalis darbų, paaiškėjus jau po darbų perdavimo... 87. 36. Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas... 88. 37. Ginčo šalių sudarytos Sutarties 6.3.2 punkte nustatyta, kad, Rangovui... 89. 38. Nagrinėjamu atveju visiškai suprantama atsakovo griežta reakcija į po... 90. 39. Nagrinėjamu atveju teismas, siekdamas nustatyti, ar pagrįstai atsakovas... 91. 40. Nagrinėjamu atveju atsakovas ieškovui skaičiavo 14,48 Eur (50 Lt)... 92. 41. Jau pasisakyta, kad nagrinėjamu atveju šalių ginčas kilo ne dėl... 93. 42. Tačiau teismas nesutinka su atsakovo pozicija, kad šiuo atveju... 94. 43. Minėta, byloje nustatyta, kad ieškovas turėjo pakeisti iš viso 494... 95. 44. Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, atsižvelgiant į tai, kad... 96. Dėl atsakovo atlikto vienašalio įskaitymo teisėtumo... 97. ... 98. 45. Bylos duomenimis, atsakovas, apskaičiavęs ieškovui 17 433,92 Eur... 99. 46. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai... 100. 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nors įskaitymas galimas... 101. 48. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad pagal CK 6.130 straipsnio... 102. 49. Kasacinio teismo jurisprudencijoje pabrėžta būtinybė, taikant įstatyme... 103. 50. Šiuo teismo sprendimu nustačius, kad atsakovas turėjo teisę reikalauti... 104. Dėl iš atsakovo priteistinos skolos už atliktus rangos darbus ir... 105. 51. Pripažinus atsakovo atliktą įskaitymą dėl 15 023,84 Eur sumos... 106. 52. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 418,41 Eur delspinigių... 107. 53. Šalių sudarytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 6.3.1. punkte nustatyta,... 108. 54. Nagrinėjamu atveju priėjus prie išvados, kad atsakovas nepagrįstai... 109. 55. Ginčijamą įskaitymą atsakovas atliko įskaitydamas ieškovui... 110. 56. Ieškovas prašo priteisti delspinigius už 60 dienų (iki kreipimosi į... 111. Dėl papildomų darbų... 112. 57. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 469,20 Eur atlyginimą už... 113. 58. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalavimu sumokėti už nurodytus darbus,... 114. 59. Byloje esančių duomenų visumos analizė teikia pagrindą pripažinti... 115. 60. Teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju atsakovo 2016 m. rugpjūčio 22... 116. 61. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad atsakovas turi... 117. 62. Atmetus reikalavimą dėl 469,20 Eur už atliktus darbus priteisimo, nėra... 118. Dėl procesinių palūkanų... 119. 63. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 2 dalies... 120. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 121. 64. Patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos... 122. 65. Ieškovas prašė priteisti 18 355,50 skolos ir delspinigių; šiuo teismo... 123. 66. Paduodamas ieškinį, ieškovas sumokėjo 413 Eur žyminio mokesčio, taip... 124. 67. Spręsdamas dėl prašomų atlyginti teisinės pagalbos išlaidų... 125. 68. Iš ieškovo advokato pateiktų duomenų matyti, kad ieškovas turėjo 1100... 126. 69. Nagrinėjama byla pakankamai sudėtinga teisės klausimų aspektu, ieškovo... 127. 70. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju patenkinta 84 proc. ieškinio... 128. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260,... 129. patenkinti ieškinį iš dalies.... 130. Pripažinti negaliojančia atsakovo AB „Litgrid“ (juridinio asmens kodas... 131. Priteisti iš atsakovo AB „Litgrid“ (juridinio asmens kodas 302564383)... 132. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 133. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...