Byla A2-2199-979/2015
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vevira“ ieškinį atsakovui M. (P.) P. dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB „Vevira“ bankroto administratoriaus UAB „Administratoriai LT“ patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vevira“ ieškinį atsakovui M. (P.) P. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi į teismą CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka, prašydamas CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-77-59/2011. Nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Vevira“ ieškinį atsakovui M. P. (P.). Byloje, vadovaujantis 2010 m. kovo 31 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, įvyko ieškovo teisių perėmimas, pakeičiant ieškovą UAB „Vevira“ nauju ieškovu V. P. Teismas iš skolininko pinigines sumas priteisė V. P., išduotas vykdomasis raštas. Tuo tarpu, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-106-851/2015 pagal BK 208 straipsnio 1 dalį ir 223 straipsnio 1 dalį, už nusikaltimus, padarytus prieš bankrutuojančios įmonės kreditorius bei Valstybės finansinę sistemą, nuteistas BUAB „Vevira“ direktorius R. S. Nuteistasis, neturėdamas galimybės patenkinti visų kreditorių reikalavimų, veikdamas neteisėtai ir nusikalstamai, patenkino tik keleto iš jų reikalavimus ir dėl to padarė turtinės žalos likusiems kreditoriams, o būtent 2010 m. kovo 31 d. UAB „Vevira“ direktoriaus vardu pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį dėl atsakovo civilinėje byloje Nr. 2-77-59/2011 M. P. (P.) skolos kreditoriui UAB „Vevira“ perleidimo naujam kreditoriui V. P., dėl to V. P. neteisėtai įgijo teisę išreikalauti skolą iš atsakovo. Teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje šie veiksmai pripažinti nusikalstama veika. Civilinė byla išnagrinėta iki nuosprendžio priėmimo, todėl nagrinėjant civilinę bylą nebuvo žinoma aplinkybė, apie neteisėtą ir nusikalstamą reikalavimo perleidimo sutartis sudarymą, todėl yra pagrindas atnaujinti procesą byloje Nr. 2-77-59/2011; netenkinti V. P. prašymo pakeisti ieškovą byloje bei ieškovu byloje laikyti BUAB „Vevira“ ir iš atsakovo M. P. priteisti skolą BUAB „Vevira“; neišduoti vykdomojo rašto V. P., o jeigu toks dokumentas išduotas, sustabdyti vykdomąją bylą iki bus išnagrinėtas prašymas dėl proceso atnaujinimo.

3Suinteresuotas asmuo M. P. (buvusi pavardė P.) pateikė teismui atsiliepimą į prašymą, kuriame nurodo, kad su pareiškėjo prašymu nesutinka ir prašo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad suma, priteistas prašomojoje atnaujinti procesą byloje, sumokėjo V. P. Prašyme nurodytos aplinkybės neturi nieko bendro su proceso atnaujinimu išnagrinėtoje byloje, kurioje buvo sprendžiami reikalavimai priteisti skolą, susijusią su darbo santykiais. Pareiškėjas nenurodė reikšmingos – naujai paaiškėjusios esminės aplinkybės, kurį butų pagrindas atnaujinti bylą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Aplinkybė, dėl BUAB „Vevira“ buvusio vadovo nusikalstamų veiksmų, susijusi su procedūriniais klausimais, nėra išnagrinėtos civilinės bylos dalykas ir pagrindas. 2010 m. kovo 31 d. susitarimas tarp BUAB „Vevira“ ir V. P. nėra nuginčytas, galioja ir turi įstatymo galią jį pasirašiusioms šalims.

4Suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepimų į prašymą dėl proceso atnaujinimo nepateikė.

5Prašymas atmestinas.

6Proceso atnaujinimo tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai nepažeidžia įstatymais saugomų asmenų teisių ir teisėtų interesų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2007). Tai padeda užtikrinti, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisėti ir nepagrįsti teismo sprendimai tais atvejais, kai teismo padarytų fakto ar teisės klaidų nepavyko ištaisyti apeliacine ar kasacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2004. Proceso atnaujinimo institutas turi būti naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį, taip pat atsižvelgiant į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą, ir negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą bylinėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2005).

7Proceso atnaujinimo pagrindai, prašymų padavimo bei nagrinėjimo tvarka reglamentuota CPK XVIII skyriuje. Šio civilinio proceso instituto paskirtis – esant įstatyme numatytiems pagrindams, patikrinti įsiteisėjusių teismo sprendimų (nutarčių) teisėtumą bei pagrįstumą. Taigi, tai yra speciali įsiteisėjusių teismų sprendimų revizijos forma, galima tik esant šiame skyriuje numatytiems pagrindams (CPK 366 straipsnio 1 dalis) ir atliekama jame nustatyta tvarka. Pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y. patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir ar pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais pagrindais. Šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje sprendžiama, ar iš tiesų yra bent vienas iš įstatymo nustatytų pagrindų procesui byloje atnaujinti, tiriami su tuo susiję įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014; 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2014).

8Viena iš sąlygų procesui atnaujinti – CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį asmuo gali kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą. CPK 368 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti pateikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o prašymą paduodant CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieneri metai (naikinamasis terminas).

9Pareiškėjas BUAB „Vevira“ prašo atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės – Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. priimto teismo nuosprendžio, kuris įsiteisėjo 2015 m. sausio 29 d., t. y. juo konstatuotų aplinkybių, susijusių su BUAB „Vevira“ buvusio vadovo R. S. veikimo. Pareiškėjas teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė 2015 m. balandžio 14 d. t. y. nepasibaigus naikinamajam penkerių metų terminui ir per tris mėnesius nuo pareiškėjo susipažinimo su dokumentais (įsiteisėjusiu nuosprendžiu), kuriais grindžiamas pagrindas atnaujinti procesą.

10BUAB „Vevira“ prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje vadovaudamasi CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

11Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. sausio mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008). Be to, pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 5 d. Nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2012). Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

12Alytaus rajono apylinkės teismo galutinis sprendimas, kuriuo pakeistas 2008 m. balandžio 8 d. preliminarus sprendimas, iš M. P. priteista 6 631,85 Lt žalai atlyginti ir 500 Lt atstovavimo išlaidų V. P. <...> priimtas 2011 m. balandžio 5 d. (t. 4 b. l. 19-22). Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje Nr. 1-106-851/2015, kuriuo nuspręsta pripažinti R. S. kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas 208 straipsnio 1 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje priimtas 2015 m. sausio 9 d. (t. 4 b. l. 33-53). Tokiu būdu apie priimtą teismo nuosprendį nei BUAB „Vevira“, nei teismui priimant 2011 m. balandžio 5 d. nebuvo žinoma ir negalėjo būti žinoma, todėl pripažintina, kad tai yra galimai naujai paaiškėjusi bylos aplinkybė, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

13Pareiškėjas nurodo, kad apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažinus, jog reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta neteisėtu, nusikalstamu būdu, todėl atnaujinus procesą, nebūtų pagrindo tenkinti V. P. prašymo pakeisti ieškovą, skola būtų galimai priteista BUAB „Vevira“ naudai.

14Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą nagrinėjimo dalykas, ginčo objektas buvo žalos atlyginimas, byloje nebuvo ginčijamas reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo teisėtumas ir pagrįstumas, pareiškėjas BUAB „Vevira“ naudodamasis teismine gynyba atnaujintoje civilinėje byloje negalėtų reikšti savarankiško reikalavimo pripažinti reikalavimo perleidimo sutartį negaliojančia. Reikalavimo perleidimo 2010 m. kovo 31 d. sutartis, sudaryta tarp UAB „Vevira“ ir V. P., nėra nuginčyta CK nustatyta tvarka, yra galiojanti ir turi res judicata galią ją sudariusioms šalims (CK 6.189 str. 1 d.). Nuosprendis yra procesinis dokumentas, patvirtinantis BUAB „Vevira“ buvusio vadovo R. S. nusikalstamus veiksmus. Nustatytos aplinkybės dėl nusikalstamų veiksmų pačios savaime negali būti pagrindas teismui spręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo ir priimti kitokį sprendimą. Pareiškėjui neužkertamas kelias reikšti reikalavimą dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atskira tvarka ir tik tuomet, jei reikalavimo perleidimo sutartis būtų nuginčyta, tai galėtų būti pagrindu atnaujinti procesą šioje byloje. Todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju, nuosprendis, kuriame nurodyta aplinkybė, jog reikalavimo perleidimo sutartis sudaryta nusikalstamu būdu, galimai yra pagrindas reikalavimo perleidimo sutartį pripažinti negaliojančia, tačiau nėra esminė aplinkybė, kurios pagrindu galimas proceso atnaujinimas civilinėje byloje 2-77-59/2011. Be to, pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje BUAB „Vevira” pareiškė civilinį ieškinį R. S., kuris buvo tenkintas, t. y. priteista turtinė žala, padaryta UAB „Vevira“ direktoriui atliekant neteisėtus veiksmus, taip pat ir reikalavimo perleidimo sutartimi perleidus reikalavimo teisę į V. P. (P.) skolą.

15Įvertinus nurodytas nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad pareiškėjas BUAB „Vevira“ bankroto administratorius UAB „Adminsitratoriai LT“ neįrodė proceso atnaujinimo pagrindo, nurodyto CPK 366 straipsnio1 dalies 2 punkte, todėl prašymas nepagrįstas ir atmestinas.

16Pareiškėjas BUAB „Vevira“ yra ateistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 8 p., 2 d.). Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši iš būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

17Suinteresuotas asmuo M. P. prašo priteisti 200 Eur bylinėjimosi išlaidas už advokato teisinę pagalbą ruošiant atsiliepimą į pareikštą prašymą dėl proceso atnaujinimo, kurios atitinka LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų 8.2 p., 8.8 p.. maksimalius dydžius (CPK 98 str. 1 d.), teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus (CK 1.5 str., CPK 7 str. 2 d.), todėl įvertinus sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir naujumą, aplinkybę, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, pripažintina, kad prašomos priteisti 200 Eur bylinėjimosi išlaidų suma yra pagrįsta.

18Įvertinus tai, kad suinteresuoto asmens išlaidų atsiradimą lėmė po bankroto bylos iškėlimo bankroto administratoriaus pareikštas prašymas dėl proceso atnaujinimo, tokios bylinėjimosi išlaidos laikomos bankrutavusios įmonės administravimo išlaidomis (ĮBĮ 26 str. 2,3 d., 36 str. 3 d.), kurios apmokamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365-370 straipsniais,

Nutarė

20Atmesti pareiškėjo BUAB „Vevira“ bankroto administratoriaus UAB „Adminsitratoriai LT“ patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-77-59/2011.

21Priteisti suinteresuotam asmeniui M. P., asmens kodas ( - ), iš pareiškėjo BUAB „Vevira“, įmonės kodas 123911725, 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų iš administravimui skirtų lėšų.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė... 2. Pareiškėjas kreipėsi į teismą CPK XVIII skyriuje nustatyta tvarka,... 3. Suinteresuotas asmuo M. P. (buvusi pavardė P.) pateikė teismui atsiliepimą... 4. Suinteresuotas asmuo V. P. atsiliepimų į prašymą dėl proceso atnaujinimo... 5. Prašymas atmestinas.... 6. Proceso atnaujinimo tikslas yra užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą... 7. Proceso atnaujinimo pagrindai, prašymų padavimo bei nagrinėjimo tvarka... 8. Viena iš sąlygų procesui atnaujinti – CPK 368 straipsnio 1 dalyje... 9. Pareiškėjas BUAB „Vevira“ prašo atnaujinti procesą dėl naujai... 10. BUAB „Vevira“ prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje vadovaudamasi... 11. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs... 12. Alytaus rajono apylinkės teismo galutinis sprendimas, kuriuo pakeistas 2008 m.... 13. Pareiškėjas nurodo, kad apkaltinamuoju nuosprendžiu pripažinus, jog... 14. Byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą nagrinėjimo dalykas, ginčo... 15. Įvertinus nurodytas nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad pareiškėjas... 16. Pareiškėjas BUAB „Vevira“ yra ateistas nuo žyminio mokesčio ir kitų... 17. Suinteresuotas asmuo M. P. prašo priteisti 200 Eur bylinėjimosi išlaidas už... 18. Įvertinus tai, kad suinteresuoto asmens išlaidų atsiradimą lėmė po... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365-370... 20. Atmesti pareiškėjo BUAB „Vevira“ bankroto administratoriaus UAB... 21. Priteisti suinteresuotam asmeniui M. P., asmens kodas ( - ), iš pareiškėjo... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali...