Byla 2A-1302-513/2015
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės ir Virginijos Nijolės Griškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo R. M. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-03-27 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Ekonominės veiklos plėtros agentūra“ ieškinį atsakovui R. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 5 445 Lt skolos, 772,64 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Argumentavo, jog atsakovas neatsiskaitė su ieškove už suteiktas paslaugas (už parengtą projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ įgyvendinimo taisykles ir konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais) pagal šalių 2012-06-29 sudarytą Projekto rengimo ir konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais sutartį Nr. S 120629-2. Ieškovė 2012-07-31 atsakovui išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. EVPA12000105 5 445 Lt sumai. Atsakovas pagal sutarties 3.1 p. sąskaitą turėjo apmokėti per tris darbo dienas, tačiau šios pareigos neįvykdė.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-27 preliminariu sprendimu tenkino ieškovės reikalavimus. Atsakovas pateikė prieštaravimus, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Argumentavo, jog projekto rengimo ir konsultavimo sutarties su ieškove nepasirašė, ikiteismine tvarka jokių klausimų dėl šių aplinkybių atsakovas su ieškove nesprendė ir nederino. Ieškovė siūlė atsakovui parengti projektą Europos Sąjungos paramos lėšoms gauti. Atsakovas ieškovei nurodė, kad tai ilgos ir neefektyvios procedūros, tačiau ieškovė paaiškino, kad atsiskaityti reikės tik tuo atveju, jei bus gautos lėšos. Ieškovė faktiškai neatliko jokių veiksmų paramos lėšoms gauti.

5Ieškovė atsiliepime nurodė, jog prieštaravimuose pateikta tikrovės neatitinkanti informacija. Apie ieškovės suteiktas paslaugas atsakovas patvirtino tiek raštu, tiek veiksmu: 1) 2012-08-01 pasirašė projekto perdavimo–priėmimo aktą Nr. A 120801; 2) 2012-08-01 atsakovas priėmė ir pasirašė ieškovės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. EVPA12000105 už projekto parengimą;

63) 2012-08-01 lydimas ieškovės darbuotojos L. J. ieškovės parengtą ir perduotą atsakovui projektą pateikė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Telšių paramos administravimo skyriaus vyr. specialistei D. J., kuri projektą priėmė. Ieškovė remiasi elektroniniu sutarties variantu, kuriame prie atsakovo pavardės matyti fizinio asmens parašas, liudijantis sutarties pasirašymo faktą. Ieškovės išrašytoje, atsakovo pasirašytoje paslaugų sąskaitoje faktūroje aiškiai nurodytas atsiskaitymo terminas, prieštaraujantis atsakovo teiginiui apie egzistuojantį kitą susitarimą. Elektroninis sutarties variantas su fizinio asmens parašu, kuriuo vadovaujasi ieškovė, buvo gautas elektroniniu paštu iš asmens A. S., susitikimo su atsakovu metu prisistačiusio kaip „žmogus, atsakingas už finansinę projekto pusę“.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-27 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė ieškovei iš atsakovo 1 577 Eur (5 445 Lt) skolos, 85,16 Eur (294,03 Lt) delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 1 662,16 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,44 Eur bylinėjimosi išlaidų.

9Teismas nustatė, kad šalys 2012-06-29 sudarė Projekto rengimo ir konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais sutartį Nr. S 120629-2 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ parengti projektą ir konsultuoti jo įgyvendinimo klausimais (b. l. 8–12). Ieškovė teikė atsakovui paslaugas pagal sutartį, parengė paraišką ir pateikė 2012-08-01 darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. A 120801 bei 2012-07-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. EVPA12000105. Ieškovė teikdama paslaugą vadovavosi elektroniniu sutarties variantu su fizinio asmens parašu. Atsakovas priėmė darbus, aktą bei sąskaitą faktūrą pasirašė, jokių pretenzijų ieškovei dėl to neturėjo, pasirašytą paramos paraišką pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai Telšių skyriuje 2012-08-01 (b. l. 54–56). Nurodė, jog byloje kilo ginčas dėl ieškovės reikalavimo apmokėti sąskaitą, kadangi, atsakovo teigimu, paslauga pagal Sutartį nebuvo suteikta. Atsakovas Sutarties neginčija, tačiau neigia, kad pasirašė Sutartį. Įvertinęs liudytojų M. R. ir M. Z. parodymus teismas pažymėjo, kad esant pakankamai duomenų, kad ginčo sandoris yra sudarytas, negalima remtis liudytojų parodymais, todėl liudytojų parodymus, kad buvo susitarta dėl kitų sąlygų, atmetė (CK 1.76 str. 2 d.). Atsakovo argumentus, jog neaišku, su kuo ieškovė pasirašė ginčo sutartį, jog jokių paslaugų ieškovė neteikė, o tik tarpininkavo, teismo vertinimu, paneigia atsakovo pasirašyta elektroninė sutartis, darbų perdavimo–priėmimo aktas, sąskaita faktūra. Liudytoja L. J. patvirtino, kad rengė projekto paraišką, bendravo su atsakovu, konsultavo paraiškos rengimo klausimais, pateikė atsakovui paraišką, darbų perdavimo–priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą, kuriuos atsakovas pasirašė. Tarp šalių vyko bendradarbiavimas ir šią aplinkybę patvirtina šalių elektroninis susirašinėjimas (b. l. 64).

10Vadovavosi CPK 12, 178 str., CK 1.71–1.74 str., CK 6.716–6.724 str., rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-02-22 nutartimi, priimta civilinėje Nr. 3K-3-36/2013, 2013-02-22 nutartimi, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2013, ir, inter alia, įvertinęs aplinkybes, jog atsakovas neneigė pasirašęs 2012-07-31 PVM sąskaitą faktūrą Nr. EVPA12000105 bei darbų perdavimo–priėmimo aktą Nr. A 120801, jog byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų reiškęs ieškovei pretenzijas dėl teikiamų paslaugų, teismas padarė išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti skolą yra pagrįstas, todėl atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovei už suteiktą paslaugą (CK 6.38 str., 6.59 str.). Rėmėsi CK 1.125 str. 5 d. 1 p., CK 6.258 str. 1 d. nustatytu reguliavimu, įvertinęs aplinkybę, jog šalys Sutarties 7.2.1 p. susitarė dėl delspinigių mokėjimo (0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną), vadovavosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais ir ieškovės reikalaujamą priteisti 223,77 Eur delspinigių už 473 dienas sumą sumažino iki 85,16 Eur. Vadovavosi CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. ir priteisė ieškovei iš atsakovo 5 proc. dydžio procesines palūkanas. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (ieškinys tenkintas 62 proc.) paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad didžioji ieškinio dalis yra patenkinta, sumažintas tik delspinigių dydis, vadovavosi protingumo, teisingumo principais, todėl iš ieškovės atsakovui bylinėjimosi išlaidų nepriteisė.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliantas skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Argumentuoja, jog ieškovė reikalauja atlygio už neatliktą darbą, kadangi šalys buvo susitarusios, jog atsakovas atsiskaitys su ieškove tuo atveju, jeigu bus atlikti veiksmai, kurie padės / turės įtakos gauti Europos Sąjungos paramą. Pateikus ieškovės parengtą projektą, paraiška gauti paramą buvo atmesta. Kvalifikuotą miškotvarkos projektą atsakovui parengė MSK „Žemaitijos šilas“ ir šiuo metu parama yra paskirta. Sutinka ieškovei už paraiškos užpildymą ir nuvežimą į agentūrą sumokėti 434,43 Eur (1 500 Lt). Teigia, jog ieškovės prašoma priteisti skolos suma neatitinka darbo sąnaudų, taip pat nesuprantamas ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo. Sutartis su atsakovu sudaryta darant atsakovui spaudimą, apgaunant jį. Be to, Sutartyje yra ne atsakovo parašas. Ieškovė neįrodė, jog atliko darbų už prašomą priteisti pinigų sumą.

13Ieškovė atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka, apelianto argumentus vertina kaip nepagrįstus ir prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškina, jog ieškovė atliko šalių Sutartyje numatytą darbą, t. y. parengė projektą (užpildė paraišką) ES paramai gauti. Užsakovas (apeliantas) buvo informuotas apie tai, kokie dokumentai reikalingi prie paraiškos, iš jų ir miškotvarkos projektas. Apeliantas asmeniškai užsakė MSK „Žemaitijos šilas“ parengti miškotvarkos projektą. Taigi paramai gauti atsakovas atliko du veiksmus: sudarė Sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo užpildyti paraišką paramai gauti ir sukomplektavo reikalingus dokumentus; užsakė miškotvarkos projektą minėtame kooperatyve. Ieškovė savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė, atsakovas priėmė paslaugas ir dalyvaujant ieškovės darbuotojai pateikė projektą ES paramai gauti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Telšių paramos administravimo skyriui. Paraiška užregistruota 2012-08-01, jai suteiktas kodas 2IM-KE-12-1-011590-PR001, atsakovas pasirašė perdavimo–priėmimo aktą dėl suteiktų paslaugų ir PVM sąskaitą faktūrą. Jokių susitarimų dėl kitokio apmokėjimo, nei šalys susitarė Sutartimi, tarp šalių nebuvo. Visi paraiškos vertinimo kriterijai yra objektyvūs, konkretūs ir žinomi iš anksto, jiems daryti įtakos nėra galimybės. Ieškovės užpildyta paraiška, priešingai, nei teigia apeliantas, nebuvo atmesta. 2014 m. skyrus papildomą finansavimą, buvo pradėtas vertinti atsakovo 2012-08-01 pateiktas projektas. Apeliantas klaidina teismą teigdamas, jog parama skirta bendra tvarka sulaukus kito šaukimo. Jokiam kitam kvietimui projektas nebuvo pateiktas ir užregistruotas. Ieškovė miškotvarkos projektų nerengia ir atlygio už tai iš atsakovo neprašo. Apeliantas, iki tol teisme neigęs ginčo paslaugų suteikimo faktą, skunde jau bando derėtis dėl kainos už suteiktas pagal Sutartį paslaugas. Visą Sutarties vykdymo laikotarpį ieškovė vadovavosi elektroniniu Sutarties variantu, kuriame aiškiai matyti atsakovo – fizinio asmens parašas, liudijantis sutarties pasirašymo faktą. Jei Sutartis buvo pasirašyta ne atsakovo, atsakovas privalėjo apie tai pranešti ieškovei, tačiau to nepadarė. Priešingai, apie Sutartį atsakovas žinojo, geranoriškai ir laisva valia bendravo su ieškove, tiek asmeniškai, tiek per atstovą S. L. teikė visą reikiamą informaciją, dokumentus, reikalingus paraiškai parengti. Ieškovės darbuotoja L. J. ir atsakovas pridavė ir užregistravo projektą vertinti agentūroje, atsakovas priėmė ir pasirašė priėmimo–perdavimo aktą, kuriame aiškiai nurodyta informacija apie priimtas paslaugas, pasirašė PVM sąskaitą faktūrą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Šalys (jų atstovai) dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ir byloje pakanka duomenų ją tinkamai išnagrinėti rašytinio proceso tvarka, todėl byla nagrinėjama rašytinio, o ne žodinio proceso tvarka.

16Dėl naujų įrodymų

17CPK 314 str. įtvirtinta galimybė apeliacinės instancijos teismui priimti naujus įrodymus, kai jų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas šiuo klausimu yra nurodęs, kad teismas turi taikyti įstatymus tik leistinais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tose stadijose, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami įrodymai, o šalys savo pozicijoms pagrįsti gali teikti naujai sužinotus ar išreikalautus įrodymus, jeigu šia savo teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2010). Prie atsakovo apeliacinio skundo pateiktus rašytinius įrodymus: 2012-07-02 sutartį Nr. RM-163, sudarytą tarp apelianto (užsakovas) ir MSK „Žemaitijos šilas“ (vykdytojas), kuria kooperatyvas įsipareigojo iki 2012-07-31 parengti užsakovo privataus miško miškotvarkos projektą; 2012-08-21 perdavimo–priėmimo aktą Nr. RM-163, kuriuo užsakovas priėmė iš vykdytojo miškotvarkos projektą; 2012-08-21 PVM sąskaitą faktūrą MSK Nr. 000576, išduotą vykdytojo užsakovui sumokėti už miškotvarkos projektą (b. l. 136, 137, 138), kuriais apeliantas grindžia aplinkybę, jog būtent kvalifikuotai parengtas miškotvarkos projektas lėmė ES paramos gavimą, o ne ieškovės rengta paraiška, įvertinusi aplinkybę, jog atitinkamus įrodymus atsakovas turėjo ir juos galėjo teikti į bylą pirmosios instancijos teisme, atsižvelgdama į Sutarties objektą (miškotvarkos projekto rengimo paslauga ir pan. nebuvo Sutarties objektas), teisėjų kolegija nepriima ir jų papildomai nevertina (CPK 314 str.).

18Dėl ginčo esmės

19Spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Faktas pripažintinas įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.).Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

20Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.). Reikšmingos bylai faktinės aplinkybės (įrodinėjimo dalykas) nustatomos įrodinėjimo priemonėmis, išvardytomis CPK 177 str. 2 ir 3 dalyse. Įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 str. 1 d.). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos teismo proceso metu, išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 str.). Vertindamas kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, teismas, be kita ko, turi nustatyti įrodymo ryšį su byla (įrodymo sąsajumą), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo ar neegzistavo, taip pat kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokią išvadą. Įrodymų sąsajumas reiškia, kad informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių.

21Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs ir įvertinęs bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepažeidė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių teisės normų, minėtų kasacinio teismo išaiškinimų laikėsi.

22Nagrinėjamu atveju byloje įrodyta, kad ieškovė ir atsakovas, panaudodami telekomunikacijų galinius įrenginius (elektroniniu paštu), 2012-06-29 sudarė Projekto rengimo ir konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais sutartį Nr. S 120629-2, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“ parengti projektą (užpildyti paraišką bei ją sukomplektuoti pagal priemonės reikalavimus ir užsakovo pateiktus dokumentus) ir konsultuoti projekto įgyvendinimo klausimais (b. l. 8–12). Ieškovė suteikė atsakovui Sutartyje numatytas paslaugas, atsakovas jas priėmė ir tai patvirtina ieškovės atsakovui pagal Sutartį 2012-07-31 išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. EVPA12000105 ginčo skolos sumai (5 445 Lt) (b. l. 55) ir 2012-08-01 perdavimo–priėmimo aktas Nr. A 120801 (b. l. 54). Šie dokumentai – PVM sąskaita faktūra, perdavimo–priėmimo aktas atsakovo pasirašyti, be to, atsakovas ir neginčija šių dokumentų tikrumo ir (ar) teisingumo ir pan. Duomenų, jog atsakovo netenkino ieškovės suteiktos paslaugos ir (ar) atsakovas kreipėsi į ieškovę dėl paslaugų kokybės, trūkumų taisymo ir pan., nėra.

23Apelianto argumentą, jog Sutarties su ieškove nepasirašė, paneigia Sutartyje aiškiai matomas atsakovo parašas, kurio tikrumas nepaneigtas jokiais kitais bylos įrodymais. Be to, minėti paties atsakovo pasirašyti dokumentai, taip pat pirmosios instancijos teismo teisingai įvertinti liudytojos L. J. parodymai (ieškovė rengė projekto paraišką, bendravo su atsakovu, konsultavo paraiškos rengimo klausimais, pateikė atsakovui paraišką, darbų perdavimo–priėmimo aktą, sąskaitą faktūrą), šalių elektroninio susirašinėjimo medžiaga (b. l. 64) patvirtina, jog šalys bendradarbiavo, kartu teikė paraišką agentūrai ir paraiška buvo užregistruota, jai suteiktas numeris (b. l. 28). Be to, pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi CK 1.76 str. 2 d. numatytu teisiniu reguliavimu (Jeigu sandoris buvo sudarytas panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius, tai visais atvejais privalo būti pakankamai duomenų sandorio šalims nustatyti. Jeigu tokių duomenų nėra, šalys, kilus ginčui, negali remtis liudytojų parodymais sandorio sudarymo faktui įrodyti.) ir nesirėmė liudytojų M. R. ir M. Z. parodymais, jog buvo susitarta dėl kitų (apmokėjimo) sąlygų. Minėta, jog šalys Sutartį sudarė panaudodamos telekomunikacijų galinius įrenginius (elektroniniu paštu), Sutarties 3.1–3.6 p. aiškiai įrašyta jos kaina, mokėjimo tvarka (išrašoma sąskaita faktūra).

24Apelianto argumentas, jog ieškovės rengta paraiška agentūros buvo atmesta, vertinamas kaip nepagrįstas. Byloje esantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

252012-09-14 raštas, adresuotas atsakovui, patvirtina, jog atsakovo paraiška yra 138 prioritetinės eilės vietoje, jog paraišką numatyta vertinti kai paramos priemonei bus skirta lėšų (b. l. 57–58). Kiti apelianto argumentai – dėl jo apgaulės, ieškovės spaudimo sudaryti sandorį, vertinami kaip jokiais įrodymais nepagrįsti teiginiai.

26Aplinkybė, jog atsakovas gavo (gauna) siektą pagal priemonę paramą, kuriai gauti neabejotinai turėjo būti pildoma tiek paraiška, tiek turėjo būti parengtas miškotvarkos projektas, nepaneigia atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškove už ieškovės jam pagal Sutartį suteiktas paslaugas (užpildytą paraišką, jos sukomplektavimą pagal priemonės reikalavimus ir užsakovo pateiktus dokumentus, konsultacijas projekto įgyvendinimo klausimais) (CPK 185 str.).

27Sutarties 7.2.1 p. šalys buvo sutarusios, jog užsakovas uždelsęs atsiskaityti su vykdytoja mokės jai 0,03 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos. Pirmosios instancijos teismas šia sutarties sąlyga pagrįstai rėmėsi ir teisingai taikydamas CK normas, reglamentuojančias netesybų skaičiavimą, pagrįstai sumažino prašomų priteisti delspinigių dydį. Teismas teisingai taikė teisės normas, nustatančias procesinių palūkanų skaičiavimą (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.), ir pagrįstai, teisėtai priteisė iš atsakovo ieškovei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų

30Apelianto apeliacinis skundas atmestinas, todėl jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimą (CPK 93 str. 1 d.).

31Ieškovė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

32Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

33Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 5 445 Lt skolos, 772,64 Lt... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-12-27 preliminariu sprendimu tenkino... 5. Ieškovė atsiliepime nurodė, jog prieštaravimuose pateikta tikrovės... 6. 3) 2012-08-01 lydimas ieškovės darbuotojos L. J. ieškovės parengtą ir... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-27 sprendimu ieškinį tenkino iš... 9. Teismas nustatė, kad šalys 2012-06-29 sudarė Projekto rengimo ir... 10. Vadovavosi CPK 12, 178 str., CK 1.71–1.74 str., CK 6.716–6.724 str.,... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliantas skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir... 13. Ieškovė atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka, apelianto argumentus... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, motyvai ir išvados... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Dėl naujų įrodymų ... 17. CPK 314 str. įtvirtinta galimybė apeliacinės instancijos teismui priimti... 18. Dėl ginčo esmės ... 19. Spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų... 20. Įrodinėjimo tikslas byloje – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išsamiai išanalizavęs ir įvertinęs bylos... 22. Nagrinėjamu atveju byloje įrodyta, kad ieškovė ir atsakovas, panaudodami... 23. Apelianto argumentą, jog Sutarties su ieškove nepasirašė, paneigia... 24. Apelianto argumentas, jog ieškovės rengta paraiška agentūros buvo atmesta,... 25. 2012-09-14 raštas, adresuotas atsakovui, patvirtina, jog atsakovo paraiška... 26. Aplinkybė, jog atsakovas gavo (gauna) siektą pagal priemonę paramą, kuriai... 27. Sutarties 7.2.1 p. šalys buvo sutarusios, jog užsakovas uždelsęs... 28. Išdėstytų ir įvertintų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pirmosios... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 30. Apelianto apeliacinis skundas atmestinas, todėl jis neturi teisės į... 31. Ieškovė duomenų apie apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi... 32. Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 321, 325–331 straipsniais, teisėjų... 33. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. kovo 27 d. sprendimą palikti...