Byla 2-518/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria iš dalies patenkintas atsakovo V. B. prašymas dėl nuostolių, galimų pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-1773-221/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Logivita“ ieškinį atsakovams antstolei A. L., valstybės įmonei Registrų centras, V. B., trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais uždaroji akcinė bendrovė „Euro logistic“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – uždaroji akcinė bendrovė „Raimondas ir draugai“, uždaroji akcinė bendrovė „Trakena“, uždaroji akcinė bendrovė „Vertikalus lūžis“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų miniterijos, dėl pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir naujų varžytynių organizavimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Logivita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams antstolei A. L., valstybės įmonei Registrų centras, V. B., prašydamas pripažinti negaliojančiu 2013 m. balandžio 15 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuriuo už 166 560 Lt buvo parduotas UAB „Raimondas ir draugai“ priklausantis turtas, t. y. 18/100 dalių remonto dirbtuvių pastato, taikyti restituciją, taip pat įpareigoti antstolę A. L. naujai organizuoti ir vykdyti šio turto pardavimo varžytynes. Trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais UAB „Euro logistic“ dėl minėto sandorio pareiškė iš esmės analogiškus reikalavimus.

5Teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė antstolei A. L. paskirstyti lėšas, gautas už parduotą turtą, ir jį areštavo uždraudžiant naujam savininkui atsakovui V. B. jį parduoti, dovanoti, išnuomoti, perleisti panaudai ar kitaip disponuoti, valdyti ar naudotis turtu, apsunkinti (įkeitimas, hipoteka), iki bus priimtas sprendimas civilinėje byloje.

6Atsakovas V. B. pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių, galinčių jam atsirasti dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, t. y. įpareigoti ieškovą UAB „Logivita“ per teismo nustatytą terminą pateikti 12 891,29 Lt dydžio nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

7Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi buvo atmetęs šį atsakovo V. B. prašymą, tačiau atsakovas, nesutikdamas su šia teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą, prašydamas ją panaikinti bei tenkinti jo prašymą. Atsakovas teigė, jog jo nurodytas nuostolių atsiradimo pagrindas ir pateikti įrodymai preliminariai vertinant patvirtina nuostolių atsiradimą, jog byloje nėra duomenų apie gerą ieškovo finansinę padėtį, todėl nėra pagrindo spręsti, kad atsakovo nuostolių atlyginimas nebus apsunkintas. Areštuotu turtu dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių neatlygintinai be atsakovo sutikimo ir toliau naudojasi ieškovas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi panaikino savo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį, patenkino atsakovo V. B. atstovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atlyginimo užtikrinimo – nustatė ieškovui UAB „Logivita“ 14 dienų terminą įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitų sąskaitą 12 891,29 Lt atsakovo V. B. galimų nuostolių užtikrinimui, arba pateikti tokios pat sumos banko garantiją. Nurodė, kad per šį terminą neįvykdžius teismo įpareigojimo teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

10Teismas konstatavo, jog esant nustatytoms papildytoms aplinkybėms bei naujai pateiktiems įrodymams, yra pagrindas spręsti, jog dėl šių priemonių pritaikymo atsakovo V. B. patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas, nes galimi nuostoliai yra nemaži, be to, ieškovo UAB „Logivita“ turtinė padėtis nėra pakankamai gera ir nėra pagrindo spręsti, kad ateityje pagerės. Sprendė, kad atsakovo V. B. prašymas taikyti minimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą tenkintinas (CPK 334 str. 2 d. 1 p., 146 str.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Logivita“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį ir atsakovo V. B. prašymą atmesti. Atskirąjį skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Teismas be pagrindo sprendė, kad atsakovo V. B. pateikti įrodymai patvirtina tai, jog UAB „Logivita“ turtinė padėtis nėra pakankamai gera, nes pateikti duomenys su juo nesusiję ir neteisingi. Pagal įmonės duomenis: pas ieškovą dirba 6 darbuotojai; nuo 2007 m. registruota kaip PVM mokėtojas; metinės pajamos viršija 155 000 Lt; nevykdomi jokie procesai dėl skolų išieškojimo; turimo turto vertė – 1 230 601 Lt, ilgalaikio turto vertė – 913 152 Lt, o šio turto likutinė vertė yra 834 711,17 Lt; pardavimo pajamos 2013 m. siekė 296 606 Lt, o grynasis pelnas – 167 316 Lt; lyginant 2011 m., 2012 m., 2013 m. laikotarpių duomenis bendrovės turtinė padėtis tik gerėjo. Todėl teismas neturėjo pagrindo abejoti dėl galimybės išieškoti atsakovo nurodomus galimus nuostolius.
  2. Teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad atsakovas įrodė, jog jo teigiami nuostoliai – palūkanos, paskaičiuotos už lėšas, jo sumokėtas pagal sandorį tiesioginė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė, kad įrodytas jų realumas, o pagal teismų praktiką, teisminio proceso trukmė nėra galimų nuostolių buvimą pagrindžianti aplinkybė ir besąlygiškas pagrindas tenkinti tokį prašymą.
  3. Teismas be pagrindo nesirėmė teismų praktikos nuostatomis, jog galimų nuostolių užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė, jog jis taikomas tik tuomet, kai pagal bylos medžiagą yra prognozuojamos objektyvios prielaidos, kad tokie nuostoliai tikrai gali atsirasti, o galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas dėl jų masto ar prastos turtinės padėties (CPK 147 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-836/2007; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-803/2011; 2011 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1421/2011; 2011 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1485/2011; 2011 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1409/2011; 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1561/2010; 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1432/2010; 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-730/2009).

13Atsakovas V. B. pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Logivita“ atskirąjį skundą, prašo jį atmesti. Atsiliepimą grindžia teigdamas, jog nepagrįsti atsakovės teiginiai, kad laikinosios apsaugos priemones taikytos neteisėtai. Teigia, kad:

  1. Apeliantas teisingai nurodo, jog per klaidą teismui buvo pateikti duomenys ne apie ieškovo, o apie kitos įmonės turtinę padėtį. Tačiau apeliacinės instancijos teismui su atskiruoju skundu paties ieškovo pateikti duomenys nepaneigia galimos rizikos, kad minimi nuostoliai gali būti neatlyginti, nes didžioji dalis turto yra įkeista, o turto bei įsipareigojimų santykis yra neigiamas.
  2. Apeliantas be pagrindo teigia, kad nėra priežastinio ryšio tarp reikalaujamų užtikrinti nuostolių bei jo prašymu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nes nėra galimybių naudotis nei turtu, kuriuo naudojasi ieškovas, nei lėšomis, kurios buvo į jį investuotos.
  3. Apeliantas be pagrindo teigia, kad nėra pagrįstas galimų nuostolių realumas, objektyvus tikėtinumas.

14Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Trakena“ taip pat pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Logivita“ atskirąjį skundą, prašydamas jį patenkinti ir panaikinti skundžiamą Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį, o atsakovo V. B. prašymą atmesti. Kartu prašė, kad tuo atveju, jeigu skundžiama teismo nutartis nebūtų panaikinta, ją pakeisti nustatant, jog ieškovui neįvykdžius teismo įpareigojimo bus panaikintas draudimas atsakovui V. B. naudotis ginčo turtu.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Kaip minėta, atskirąjį skundą ieškovas UAB „Logivita“ iš esmės grindžia teigdamas, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, neteisingai išaiškino bei taikė CPK 146 straipsnio nuostatas, nesilaikė šiais klausimais formuojamos teismų praktikos taisyklių.

17Pasisakydamas dėl šių ieškovo ir apelianto UAB „Logivita“ argumentų, apeliacinis teismas pirmiausiai pažymi tai, kad tiek pagal civilinio proceso normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, taip pat atsakovo nuostolių, galimų dėl tokių priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, tiek pagal nevienkartinius bei nuoseklius teismų praktikos išaiškinimus šiais klausimais – minimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas negali būti aiškinamas ir taikomas, kaip gynimosi nuo teismo jau pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Tokią imperatyvią nuostatą patvirtina gausi, be kita ko, ir atskirajame skunde teisingai nurodoma ir pirmiau šioje nutartyje jau cituota, teismų praktika.

18Atsakovas V. B., atsiliepdamas į ieškovo UAB „Logivita“ skundo motyvus, teisingai nurodo, jog CPK 146 straipsnio nuostatos suteikia teisę asmeniui, kurio atžvilgiu taikytos minimos priemonės, kreiptis į teismą su reikalavimu dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo, tačiau konstatavus, jog nėra pakankamo pagrindo spręsti dėl galimos grėsmės tokių nuostolių atlyginimui (CPK 146 str. 2 d.), – šių nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonių taikymas iš tiesų reikštų gynimąsi nuo pačių laikinųjų priemonių taikymo, o tai visiškai iškreiptų šio civilinio proceso teisės instituto esmę, paskirtį, prieštarautų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų reikalavimams (CPK 3 str. 1 d.).

19Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, visų pirma, atsakovas V. B., pagrįsdamas savo reikalavimą taikyti jo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą bei įrodinėdamas, kad ieškovo UAB „Logivita“ finansinė padėtis nėra gera, pirmosios instancijos teismui pateikė klaidinančią informaciją, tai yra UAB ,,Creditinfo Lietuva“ duomenis ne apie ieškovo, o apie kito – byloje nedalyvaujančio asmens, kreditingumą (b. l. 43-47). Atsakovas atsiliepime į skundą pripažįsta šį faktą ir tai aiškina apsirikimo klaida. Tačiau, turint omenyje, kad atsakovą šiame procese atstovauja profesionalus teisininkas – advokatas, kuriam yra žinoma/turi būti žinoma, jog tokie duomenys turi esminę reikšmę sprendžiant nagrinėjamą klausimą, teismas laiko tikslinga atkreipti dėmesį į tai, jog CPK 42 straipsnio 5 dalyje vienareikšmiai nurodyta, kad šalys joms priklausančiomis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, jog byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, etc., o pagal CPK 95 straipsnio nuostatas asmeniui, pažeidžiančiam šiuos reikalavimus – piktnaudžiaujančiam procesinėmis teisėmis, be kita ko, gali kilti procesinė atsakomybė.

20Antra, priešingai nei savo atsiliepime į ieškovo UAB „Logivita“ skundą tvirtina atsakovas V. B., į bylą pateikti rašytiniai įrodymai, išsamiai apibūdinantys ieškovo ūkinę-finansinę būklę, be kita ko, nuosavybės teise jo valdomą turtą, finansinius įsipareigojimus, etc. (59-70, 100-104 b. l.). Šios aplinkybės apeliacinės instancijos teismui leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog pastarojo turtinė padėtis nėra pakankamai gera ir dėl to negalima išvada, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo patirtų nuostolių – 12 891,29 Lt, atlyginimas gali būti apsunkintas, todėl jų atlyginimas turi būti užtikrintas (CPK 185 str.).

21Taigi, remdamasis bylos medžiaga bei pirmiau išdėstytais argumentais apeliacinis teismas laiko, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria šis teismas pasinaikino savo ankstesnę – 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį ir patenkino atsakovo prašymą dėl minimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo įpareigodamas ieškovą įmokėti į teismo depozitų sąskaitą 12 891,29 Lt dydžio atsakovo galimų nuostolių užtikrinimui, arba pateikti tokios sumos banko garantiją – naikintina, kaip nepagrįsta ir neteisėta, ir paliekama galioti nutartis, kuria teismas šį prašymą atmetė (CPK 263 str. 1 d., 146 str.).

22Nusprendęs, jog skundžiama teismo nutartis yra neteisėta bei nepagrįsta, apeliacinis teismas išsamiai nenagrinėja ir nepasisako dėl kitų apelianto UAB „Logivita“, jo poziciją iš esmės palaikančio trečiojo asmens UAB „Trakena“, taip pat atsakovo V. B. procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, kartu pažymėdamas tai, jog, kaip žinia, ši nutartis neužkerta kelio nagrinėjant bylą kelti klausimą dėl taikytų laikinųjų apsaugos pakeitimo (CPK 148 str.), o bylos baigčiai esant nepalankiai ieškovui – dėl atsakovo minimų nuostolių atlyginimo (CPK 146 str. 2 d.).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 12 d. nutartį, kuria atmestas atsakovo V. B. prašymas taikyti 12 891,29 Lt dydžio nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Logivita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 5. Teismas 2013 m. balandžio 19 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą taikyti... 6. Atsakovas V. B. pateikė teismui prašymą taikyti nuostolių, galinčių jam... 7. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 12 d. nutartimi buvo atmetęs šį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 28 d. nutartimi panaikino savo 2013... 10. Teismas konstatavo, jog esant nustatytoms papildytoms aplinkybėms bei naujai... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Logivita“ prašo panaikinti Kauno... 13. Atsakovas V. B. pateikė atsiliepimą į ieškovo UAB „Logivita“... 14. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Kaip minėta, atskirąjį skundą ieškovas UAB „Logivita“ iš esmės... 17. Pasisakydamas dėl šių ieškovo ir apelianto UAB „Logivita“ argumentų,... 18. Atsakovas V. B., atsiliepdamas į ieškovo UAB „Logivita“ skundo motyvus,... 19. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, visų pirma, atsakovas V. B.,... 20. Antra, priešingai nei savo atsiliepime į ieškovo UAB „Logivita“ skundą... 21. Taigi, remdamasis bylos medžiaga bei pirmiau išdėstytais argumentais... 22. Nusprendęs, jog skundžiama teismo nutartis yra neteisėta bei nepagrįsta,... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Kauno apygardos teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį panaikinti ir palikti...