Byla 2K-293-507/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutarties V. L. baudžiamojoje byloje

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Rimos Ažubalytės ir pranešėjo Gintaro Godos, sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui Dariui Čaplikui, civilinio atsakovo atstovui advokatui Juliui Sakalauskui, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio atsakovo „ERGO Insurance SE“, veikiančio per „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, atstovo advokato Juliaus Sakalausko kasacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutarties V. L. baudžiamojoje byloje.

2Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nuosprendžiu V. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 4 dalį laisvės atėmimu trejiems metams. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5, 8, 10 punktais, 3 dalimi, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, paskiriant jam per visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį dirbti, mokytis ar užsiregistruoti darbo biržoje, neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 68 straipsnio 1, 2 dalimis, uždrausta vairuoti transporto priemones dvejus metus. Iš V. L. priteista A. T. 2809,31 Eur turtinei žalai, 434,43 Eur advokato atstovavimo išlaidoms ir 139, 02 Eur išlaidoms už ekspertizės aktą atlyginti. Iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteista A. T. 289,62 Eur neturtinei žalai atlyginti, J. Ž. 112,91 Eur turtinei ir 1448,10 Eur neturtinei žalai atlyginti.

3Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nuosprendis pakeistas. Nukentėjusiajam J. Ž. priteistos neturtinės žalos atlyginimo suma padidinta ir iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteista J. Ž. 5000 Eur neturtinei žalai atlyginti. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi civilinio atsakovo atstovo ir prokuroro, prašiusių kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

5V. L. nuteistas už tai, kad 2014 m. vasario 16 d., apie 17.35 val., Šilutės r., Švėkšnos mstl., ties pastatu ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14, 133 punktus, vairavo automobilį „Volkswagen Passat“ (valst. Nr. ( - )) būdamas neblaivus ir nepasirinko saugaus važiavimo greičio, dėl to kelio posūkyje automobilio nesuvaldė, nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies ir atsitrenkė į akmeninę tvorą. Eismo įvykio metu automobilio keleiviams J. Ž. buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o A. T. nežymiai sutrikdyta sveikata.

6Kasaciniu skundu civilinio atsakovo „ERGO Insurance SE“, veikiančio per „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, atstovas advokatas J. Sakalauskas prašo pakeisti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutarties dalį, kuria J. Ž. iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteista 5000 Eur neturtinei žalai atlyginti, ir iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteisti J. Ž. 4710,38 Eur neturtinei žalai atlyginti.

7Kasaciniame skunde civilinio atsakovo atstovas, remdamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 111 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.157 straipsnio 2 dalyje, 6.254 straipsnio 1, 2 dalyje, 6.987 straipsnyje, 6.988 straipsnio 3 dalyje, 6.997 straipsnio 1 dalies 6.1018 straipsnyje, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje, Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (toliau – ir TPVCAPD) įstatyme įtvirtintomis normomis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 3 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (2004 m. kovo 5 d. redakcija) 11 straipsnio 1 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išaiškinimais, kasacinės instancijos teismo praktika (kasacine nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-43-706/2016) dėl su civilinės atsakomybės draudimu susijusių santykių reglamentavimo, teigia, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminį BPK pažeidimą, nes dėl to paties eismo įvykio nukentėjusiems civiliniams ieškovams iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteisęs patirtai neturtinei žalai atlyginti bendrą 5289,62 Eur sumą, pagal įstatymus materialiai atsakingam asmeniui – „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialui nustatė didesnę, nei nustatyta įstatyme materialinę atsakomybę. Kasatorius nurodo, kad 2014 m. vasario 16 d. eismo įvykio metu kaltininko V. L. vairuoto automobilio „VW Passat“ (valst. Nr. ( - )) valdytojo civilinė atsakomybė TPVCAPD įstatymo pagrindu buvo apdrausta su „ERGO Insurance SE“ sudaryta draudimo sutartimi Nr. 02-2349607. TPVCAPD įstatymo 19 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atsakingas draudikas ar Biuras moka per eismo įvykį nukentėjusiam trečiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstos per eismo įvykį padarytos žalos dydžio išmoką, neviršijančią šio įstatymo 11 straipsnyje nustatytų draudimo sumų, ir turi teisę atmesti nepagrįstus reikalavimus dėl žalos, padarytos per eismo įvykį, atlyginimo. TPVCAPD įstatymo 11 straipsnyje įtvirtinta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, nuo 2012 m. birželio 11 d. yra 5 000 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 5000 eurų dėl neturtinės žalos) ir 1 000 000 eurų dėl žalos turtui. Taigi, nagrinėjamu atveju draudikas, sudarydamas su draudėju transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, įsipareigojo atlyginti dėl draudžiamojo įvykio trečiųjų asmenų patirtą žalą pagal TPVCAPD įstatymo nustatytas ribas.

8Civilinio atsakovo „ERGO Insurance SE“, veikiančio per „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialą, atstovo advokato Juliaus Sakalausko kasacinis skundas tenkintinas.

9Dėl TPVCAPD įstatymo nuostatų taikymo

10Teisėjų kolegija sutinka su kasatoriaus argumentais dėl netinkamo TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo kasacine tvarka apskųstoje Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutartyje. Minėto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad maksimali privalomojo draudimo suma neturtinei žalai atlyginti dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, šiuo metu (nuo 2012 m. birželio 11 d.) yra 5000 eurų. Teismų praktikoje yra ne kartą išaiškinta, kad didesnė nei TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta maksimali suma neturtinei žalai atlyginti iš draudiko negali būti priteisiama (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-239/2011, 2K-317/2014, 2K-389/2014, Nr. 2K-52-942/2016).

11Nagrinėjamoje byloje neturtinės žalos atlyginimas iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteistas dviem nukentėjusiesiems – civiliniams ieškovams: 1) A. T. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu priteista 289,62 Eur (apeliacinės instancijos teismas šios Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nuosprendžio dalies nekeitė) ir 2) J. Ž. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutartimi priteista 5000 Eur. Taigi bendrai nukentėjusiesiems – civiliniams ieškovams yra priteista didesnė suma neturtinei žalai atlyginti už maksimaliai TPVCAPD įstatymo 11 straipsnyje numatytą 5000 Eur sumą. Kaip minėta, TPVCAPD įstatymo 11 straipsnyje numatyta, kad maksimalios sumos dydis neturtinei žalai atlyginti nesusietas su nukentėjusiųjų skaičiumi, t. y. tiek tais atvejais, kai neturtinę žalą yra patyręs vienas asmuo, tiek tais atvejais, kai tokių asmenų yra daugiau, maksimali neturtinės žalos atlyginimo suma, kurią privalo atlyginti draudikas dėl vieno eismo įvykio, yra tokia pati. Dėl šios priežasties Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutartis turi būti keičiama, ištaisant TPVCAPD įstatymo 11 straipsnio taikymo klaidą, t. y. sumažinant nukentėjusiajam J. Ž. priteistą iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo sumą neturtinei žalai atlyginti iki sumos, kurią sudėjus su nukentėjusiajam A. T. priteista suma nebūtų viršyta TPVCAPD įstatyme numatyta maksimali suma, kuri remiantis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi dėl vieno eismo įvykio gali būti priteisiama iš draudiko.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

13Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutartį nukentėjusiajam J. Ž. iš „ERGO Insurance SE“ Lietuvos filialo priteistos neturtinės žalos dydį sumažinant iki 4710,38 Eur. Likusias Šilutės rajono apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 4 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai