Byla 2-427-730/2013
Dėl prievolės pripažinimo pasibaigusia ir atsakovo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ priešieškinį dėl nuostolių, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiais asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje BUAB „Sea F. I.“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Vitalijui Vasilčikui, Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui M. L., atsakovo atstovams advokatui A. I., E. P., trečiojo asmens atstovams A. M., T. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „VPA Logistics“ ieškinį dėl prievolės pripažinimo pasibaigusia ir atsakovo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ priešieškinį dėl nuostolių, netesybų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiais asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje BUAB „Sea F. I.“, ir

Nustatė

2byla buvo iškelta pagal ieškovo ieškinį, kuriuo ieškovas reiškia reikalavimą jo prievolę mokėti atsakovei rinkliavas už laivą „Tiffany S“ pasibaigusia nuo 2012-03-01 (b.l. 3-6, 1 tomas).

32013-01-11 teismo pirmininkės nutartimi prie šios bylos prijungta civilinė byla Nr. 2-934-889/2013, kurioje atsakovas reiškia reikalavimą ieškovui priteisti 21678,20 Lt skolos už uosto rinkliavas, 1534,38 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 128-130, 1 tomas).

42013-05-13 nutartimi prie šios bylos prijungta civilinė byla Nr. 2-5150-255/2013, kurioje atsakovas reiškia reikalavimus priteisti iš ieškovo 26756,26 Lt skolos už uosto rinkliavas ir suteiktas paslaugas, 9080,38 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. 2013-01-14 ir 2013-05-13 nutartimis nutarta laikyti atsakovo ieškinius byloje priešieškiniu (b.l. 60-61, 2 tomas, 5-6, 3 tomas).

5Ieškovo ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, kad ieškovas ir atsakovas 2011 m. balandžio 4 d. sudarė sutartį dėl atsiskaitymų už uosto rinkliavas Nr.20-2011-252, kuria sureguliavo tarpusavio santykius vykdant atsiskaitymus ir mokant nustatyto dydžio uosto rinkliavas bei už uoste atsakovo suteiktas paslaugas. Ieškovas ir DAZ Maritime S.A., esanti Panamos Respublikoje sudarė žodinį susitarimą dėl laivo MV „Tiffany S", registruoto Panamos Respublikos uoste (27036) bei valdomo UAB „SEA F. I." agentavimo paslaugų teikimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Ieškovas 2012 m. vasario 7 d. pranešimu informavo apie nutrūkusius sutartinius santykius tiek atsakovą, tiek laivo valdytoją UAB „SEA F. I.". UAB „SEA F. I." 2012 m. vasario 22 d. raštu pranešė apie sutikimą perimti UAB „VPA Logistics" vykdytas funkcijas. Atsakovas nereiškė dėl to jokių prieštaravimų, ir ieškovo su laivu „Tiffany S" susijusias teises ir pareigas nuo 2012 m. kovo l d. perėmė laivo valdytoja UAB „SEA F. I.". Praėjus daugiau nei pusei metų atsakovas 2012 m. liepos 19 d. raštu Nr.UD-7.2-10-3431 ir 2012 m. liepos 26 d. raštu Nr.UD-7.2-10-3530 dėl laivo „Tiffany S" agentavimo nurodė, kad ieškovas netinkamai perdavė agentavimo funkcijas ir privalo apmokėti „Tiffany S" uosto rinkliavų sąskaitas nuo 2012 m. sausio 31 d. iki 2012 m. birželio 29 d. Susidarė tokia situacija, kuomet atsakovas reikalauja iš ieškovo apmokėti sąskaitas už laivo „Tiffany S" buvimą uoste, nors ieškovas tam neturi jokio teisinio pagrindo - ieškovo ir minėto laivo, jo savininko bei valdytojo nebesieja jokie teisiniai santykiai. Atsakovas vadovaujasi sutarties 4.6 punktu, kuriame numatyta, kad agentas privalo visiškai rūpintis laivu, esančiu Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, ir savo funkcijas perduoti kitai atestuotai laivų agentavimo paslaugas teikiančiai jmonei tik gavęs raštišką atsakovo sutikimą. Tačiau akivaizdu, kad ši nuostata visiškai netinka šioje konkrečioje situacijoje – ieškovas perdavė savo funkcijas ne laivų agentavimo paslaugas teikiančiai jmonei, o laivo valdytojui, agentavimo sutartis nutraukta. Lietuvos Respublikos teisės aktai aiškiai numato, kad laivo valdytojas gali pats mokėti jūrų uosto rinkliavas, taip pat atlikti visus kitus veiksmus be laivo agento tarpininkavimo. Todėl atsakovas iš esmės nepagrjstai susiaurina laivo valdytojo teises ir praplečia ieškovo pareigas. Susidaro tokia situacija, kuomet UAB ieškovas yra priverstas mokėti už laivą dėl kurio nebeturi sudaręs jokios agentavimo sutarties nei su laivo valdytoju, nei su laivo savininku. Nagrinėjamu atveju pripažįstant, jog atsakovas yra teisus, taip nepagrįstai aiškindamas susiklosčiusius teisinius santykius, t.y. kad ieškovo prievolė agentuoti laivą Tiffany S nėra pasibaigusi, būtų sudaromos prielaidos susiformuoti tokiai praktikai, kai atsakovas galėtų nurodyti ieškovui mokėti rinkliavas už visus stovinčius laivus Klaipėdos jūrų uoste vien tik todėl, kad tarp ieškovo ir atsakovo yra sudaryta atsiskaitymų už uosto rinkliavas sutartis. Tai akivaizdžiai prieštarauja pagrindiniams teisės principams ir apskritai visam teisiniam reguliavimui (b.l. 3-6, 1 tomas).

6Atsakovo nesutikimo su su ieškiniu motyvų esmė - ieškovas 2011-04-04 su atsakovu sudarė sutartį Nr. 20-2011-252 dėl atsiskaitymų už uosto rinkliavas. Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo atsakovui apmokėti gautas sąskaitas pagal sutarties III skyriuje nustatytą atsiskaitymų tvarką. Ieškovas yra laivo TIFFANY S agentas, tai įrodo bendroji deklaracija Nr. 1833, atliekų perdavimo užsakymas Nr. 1319 ir tarpinės laivo deklaracijos Nr. 2484, 7611, 7169, 6721, 6241, 5791, 5326, 4894, 4446, 4026, 3638, 3259, 2880, 6981, 6702, 6258, 5817, 5462, 5064, kurios buvo pateikiamos ieškovo kaip laivo TIFFANY S agento. Ieškovas 2012-02-17 raštu pranešė atsakovui dėl agentavimo paslaugų nutraukimo su DAZ MARITIME S.A. ir 2012-02-22 pranešė, kad nuo 2012-03-01 agentavimas perduodamas UAB „Sea F. I.". Tačiau atsakovas ne kartą informavo ieškovą (2012-02-21 UD-7.2.10-812, 2012-07-19 UD-7.2.10-3431, 2012-07-26 UD-7.2.10-3530, 2012-08-06 UD-7.2.10-3683, 2012-09-07 UD-7.2.10-4063, 2012-9-26 UD-7.2-10-4416, 2012-10-02 UD-7.2-10-4493), kad laivas TIFFANY S nėra tinkamai perduotas, kaip numato 2011-04-04 sutarties Nr. 20-2011-252 4.6 p., todėl ieškovas kaip laivo TIFFANY S agentas privalo visiškai rūpintis laivu. CK 6.189 straipsnio l dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Laivų agentavimo paslaugas gali teikti tik susisiekimo ministro tvarka atestuotos įmonės ir laivų agentavimo veiklą vykdančios įmonės, kurios uoste yra savo veiklos profesionalės, todėl yra prisiėmusios riziką, kuri susijusi su tokio pobūdžio veikla, už kurią gauna atlygį. Šios įmonės prisiimdamos laivą agentuoti prisiima ir visą riziką, susijusią su laivu, taip pat ir visą atsakomybę už laivo rinkliavų sumokėjimą. Laivo agentavimo perdavimas UAB „Sea F. I.", kuri nėra susisiekimo ministro nustatyta tvarka atestuota įmonė, galinti teikti laivų agentavimo paslaugas ir kurios veikla uoste yra neteisėta, neįmanomas. Ieškovas laivo TIFFANY S agentavimą perduoda ne tik negalinčiai vykdyti agentavimo veiklos įmonei, bet ir nemokiai įmonei. Apie UAB „Sea F. I." yra tik įrašai Juridinių asmenų registre, tačiau įmonės nurodytu adresu nėra darbuotojų ir veikla nevykdoma, taip pat yra dideli įsiskolinimai Lietuvos Respublikos biudžetui (b.l. 59-61, 1 tomas).

7Atsakovo priešieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, kad ieškovas 2011-04-04 su atsakovu sudarė sutartį Nr. 20-2011-252 dėl atsiskaitymų už uosto rinkliavas. Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo atsakovui apmokėti gautas sąskaitas pagal sutarties III skyriuje nustatytą atsiskaitymų tvarką. Ieškovas sutartimi Nr. 20-2011-252 prisiimtų įsipareigojimų nevykdo, uosto rinkliavų nemoka, skola yra 21678,20 Lt ir 26759,26 Lt. Sutartimi Nr. 20-2011-252 ieškovas taip pat įsipareigojo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos sumos iki visiško prievolės atsiskaityti įvykdymo. Kadangi ieškovas sutartyje Nr. 20-2011-252 nustatytu terminu nesumokėjo atsakovui uosto rinkliavų, atsakovui priskaičiuota 1534,38 Lt delspinigių ir 9080,38 Lt delspinigių (b.l. b.l. 128-13, 1 tomas, 10-12, 3 tomas).

8Ieškovo nesutikimo motyvai su priešieškiniu iš esmė yra tapatūs ieškovo ieškinio pagrindu nurodytoms aplinkybėms (b.l. 9-12, 2 tomas, 72-75, 3 tomas).

9Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad perėmęs trečiojo asmens dokumentus, bankroto administratorius nerado jokių dokumentų, kad trečiasis asmuo perėmė laivo „TIFFANY –S“ agentavimą, trečiasis asmuo neturi reikiamos licenzijos užsiimti agentavimo veikla, todėl negalėjo perimti laivo agentavimo, ieškovas turi vykdyti agento pareigas (b.l. 107-108, 2 tomas).

10Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, ieškovo atstovas ieškinį palaikė, priešieškinio nepripažino, iš esmės paaiškino savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Papildomai ieškovo atstovas paaiškino, kad sutartį su atsakovu sudarė prisijungimo būdu, derėtis dėl sutarties sąlygų, siūlyti savo sąlygas nebuvo galimybės. Agentavimo sutartis su DAZ Maritime S.A. buvo nutraukta ieškovui pasiūlius ir DAZ Maritime S.A. sutikus sutartį nutraukti, sutartis nutrūko abiejų sutikimu. Buvo nemokama už paslaugas ir ieškovas ėmėsi veiksmų, kad sutartis būtų nutraukta, sutartis buvo pažeista (b.l. 129, 3 tomas).

11Atsakovo atstovai ieškinio nepripažino, ieškinį palaikė, taip pat iš esmės paaiškino savo procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes. Papildomai atsakovo atstovai paaiškino, kad sutarties sąlygos yra standartinės visiems agentams. Atsakovas rengė sutarties sąlygas. Ieškovas neprieštaravo sutarties sąlygoms. Sutartis nėra tipinė, jos sąlygos nėra patvirtintos teisės aktu, jos išvystytos praktinėje veikloje, metų eigoje keičiasi. Sutartis sudaryta siekiant surinkti uosto rinkliavas (b.l. 129, 3 tomas).

12Trečiojo asmens atstovai ieškinio nepripažino, su priešieškiniu sutiko, paiškino procesiniame dokumente nurodytas aplinkybes.

13Ieškinys tenkintinas visiškai.

14Byloje kilo ginčas dėl ieškovo, kaip agento, prievolės mokėti uosto rinkliavas už laivą „TIFFANY – S“, atsiradusios šalių sudarytos sutarties pagrindu, vykdymo, sutarties sąlygų aiškinimo. Ieškovas įrodinėjo, kad jo, kaip laivo agento, prievolė, atsiradusi sutarties pagrindu, tai yra, mokėti uosto rinkliavas už laivą „TIFFANY – S“ pasibaigė 2012-03-01, kadangi nuo 2012-03-01 laivo „TIFFANY – S“ agentavimo sutartis nutraukta, o iki 2012-03-01 uosto rinkliavas už laivą „TIFFANY - S“ atsakovui ieškovas, kaip šio laivo agentas, sumokėjo.

15Atsakovas įrodinėjo, kad ieškovas laivo „TIFFANY – S“ tinkamai neperdavė, kaip numato šalių sudarytos sutarties 4.6. punktas, todėl ieškovas yra laivo agentas ir kaip laivo „TIFFANY - S“ agentas, privalo visapusiškai rūpintis laivu ir prievolė mokėti uosto rinkliavas už šį laivą yra nepasibaigusi.

16Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad 2011-04-04 tarp šalių buvo sudaryta sutartis Nr. 20-2011-252 „Dėl atsiskaitymų už uosto rinkliavas“.

17Sutarties 1 punktas nustato, kad sutartis reguliuoja Direkcijos ir Agento tarpusavio santykius, vykdant atsiskaitymus ir mokant nustatyto dydžio rinkliavas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimą Nr. 245 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšių, jų maksimalių dydžių ir taikymo principų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių“ bei už uoste atsakovo suteiktas paslaugas (b.l. 134-137, 1 tomas).

18Sutarties 4.2. punktu šalys susitarė, kad ieškovas, kaip laivo agentas, pateikia atsakovui visus būtinus dokumentus sąskaitoms išrašyti, per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklėse numatytą laikotarpį. Sutarties 3.1. punktu šalys susitarė, kad atsakovas, gavęs būtinus dokumentus sąskaitoms išrašyti, per 3 darbo dienas išrašo ir į Laivo informacinės sistemos (LIS) agentų modulį įdeda PVM sąskaitas faktūras, kuriose apskaičiuota agento mokėtina suma už kiekvieno agentuojamo laivo uosto rinkliavas ir suteiktas paslaugas, jei agentas nepateikia laivo, stovinčio uoste ilgiau nei 1 mėnesį, tarpinės deklaracijos per Sutarties 4.2. punkte numatytą laikotarpį, atsakovas rinkliavas skaičiuoja pagal iki tol pateiktus agentavimo įmonės dokumentus ir juose esančius duomenis apie laivą. Sutarties 4.4. punktu šalys susitarė, kad agentas apmoka atsakovo išrašytas ir Laivo informacinės sistemos (LIS) agentų modulį įdėtas PVM sąskaitas – faktūras pagal Sutarties III dalyje išdėstytą atsikaitymų tvarką.

19Sutarties 4.6. punktas numato, kad Agentas privalo visiškai rūpintis laivu, esančiu Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, ir savo funkcijas perduoti kitai atestuotai laivų agentavimo paslaugas teikiančiai įmonei tik gavęs raštišką kitos atestuotos laivų agentavimo paslaugas teikiančios įmonės įsipareigojimą ir raštišką Direkcijos sutikimą, kitos atestuotos laivų agentavimo paslaugas teikiančios įmonės raštiškas įsipareigojimas privalo būti pateiktas Direkcijai.

20Kadangi tarp šalių iškilo ginčas dėl šalių sudarytos sutarties vykdymo, sutarties sąlygų aiškinimo, teismas sprendžia ginčą, taikydamas bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles (CK 6.193 – 6.199 straipsniai). Teismų praktikoje yra nuosekliai plėtojamos sutarčių aiškinimo taisyklės: sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. (LAT 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-201/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3295/2012 ir kt.).

21CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo principai, kurie aktualūs sprendžiant nagrinėjamos bylos šalių ginčą. Pirmasis – kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai. Antrasis reikalauja aiškintis tikruosius sutarties šalių ketinimus, o ne vien rašytinį sutarties tekstą. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. aiškinti sutartį sąžiningai ir nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus) lemia būtinybę atsižvelgti į sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (CK 1.193 straipsnio 2 dalis), taip pat analizuoti šalių elgesį tiek derantis dėl sutarties sudarymo, tiek po jos sudarymo (CK6.193 straipsnio 5 dalis).

22CK 6.193 straipsnio 4 dalis nustato, kad visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai.

23Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad už naudojimąsi uostu laivų valdytojai privalo mokėti uosto rinkliavas, uosto rinkliavų rūšis, jų maksimalius dydžius, rinkliavų taikymo principus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, uosto rinkliavų taikymo taisykles tvirtina susisiekimo ministras.

24Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2008-06-30 įsakymu Nr. 3-246 patvirtintos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklės (toliau „Taisyklės“), kuriose nustatyta uosto rinkliavų taikymo, skaičiavimo bei mokėjimo tvarka. Taisyklių 10 punkte nustatyta, kad įmonė teikianti laivų agentavimo paslaugas uoste, privalo su Uosto direkcija sudaryti sutartį dėl uosto rinkliavų mokėjimo tvarkos pagal Uosto direkcijos parengtą sutarties projektą. Atsakovo atstovas paaiškino, kad sutarties sąlygos yra standartinės visiems agentams, ieškovo atstovas paaiškino, kad sutartį sudarė prisijungimo būdu, derėtis dėl sutarties sąlygų, siūlyti savo sąlygas nebuvo galimybės (b.l. 129, 3 tomas).

25Esant tokioms aplinkybėms, ir sprendžiant iš šalių sutarties turinio, darytina išvada, kad ieškovas sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal atsakovo parengtas sutarties sąlygas, todėl šalių sudarytos sutarties sąlygos laikytinos standartinėmis, o sutartis sudaryta prisijungimo būdu (CK 6.160 straipsnio 2 dalis, 6.185 straipsnis). Prisijungimo sutartimi laikoma tokia sutartis, dėl kurios sąlygų šalys nesidera, nes jas vienašališkai parengia viena šalis su kita šalimi, o ši negali dėl jų derėtis, nes turi tik dvi galimybes – arba sutinka su jomis ir sudaro sutartį, arba atsisako ją sudaryti (CK 6.185 straipsnis).

26Kadangi teismas laiko, kad šalių sutartis sudaryta pagal atsakovo parengtas standartines sutarties sąlygas, ieškovui sudarant sutartį prisijungimo būdu, todėl teismas aiškindamas sutartį, sutarties sąlygas, aiškina ieškovo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis).

27Teismo nuomone, vadovaujantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, sutarties laisvės, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių principais, atsakovas turėdamas jam norminiais aktais priskirtą pareigą parengti sutarties sąlygas, privalo užtikrinti sutarties sąlygų suderinamumą su įstatymų nuostatomis, sutarties sąlygos turi būti kiek įmanoma aiškiau atskleistos, konkretizuotos, atsižvelgiant į abiejų sutarties šalių prisiimamų įsipareigojimų turinį.

28Tačiau, teismo nuomone, atsakovas, rengdamas sutarties sąlygas, šių nuostatų neužtikrino.

29Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad uosto rinkliava – laivų savininkų (valdytojų) mokamos privalomosios įmokos už naudojimąsi uostu. Analogiška uosto rinkliavų sąvoka yra įtvirtinta ir Taisyklių 4 punkte. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34 straipsnyje nustatyta, kad uosto rinkliavas už naudojimąsi uostu privalo mokėti laivų valdytojai. Taisyklių 9 punkte nustatyta, kad uosto rinkliavas privalo sumokėti laivo savininkas, valdytojas, laivo agentas ar kitas įgaliotas asmuo. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 11 straipsnyje nustatyta, kad viena iš pagrindinių atsakovo funkcijų yra rinkti uosto rinkliavas.

30Taisyklių 4 punkte nustatyta, kad laivo agentas – laivo agentavimo paslaugas teikianti susisiekimo ministro nustatyta tvarka atestuota įmonė, kuri yra pasirašiusi su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija sutartį dėl uosto rinkliavų mokėjimo tvarkos. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 26 dalis nustato, kad laivų agentavimo sutartis – susitarimas, kuriuo viena šalis (laivo agentas) įsipareigoja teikti laivų agentavimo paslaugas, o kita šalis (laivo savininkas, frachtuotojas ar kitas teisėtas laivo valdytojas) – atlyginti už šių paslaugų teikimą. Pagal minėto įstatymo 4 straipsnis 3 dalį laivų agentavimo paslaugas gali teikti tik susisiekimo ministro nustatyta tvarka atestuotos įmonės. Laivų agentavimas apima šių paslaugų teikimą: 1) tarpininkavimą įsigyjant ir perleidžiant laivus; 2) tarpininkavimą sudarant frachtavimo sutartį ir frachtavimo sutarties vykdymo priežiūros vykdymą; 3) frachto, uosto rinkliavų ir kitų mokesčių bei rinkliavų surinkimą ir mokėjimą; 4) muitinės ir krovinio dokumentų tvarkymą ir kitus su tuo susijusius veiksmus; 5) laivo atplaukimo į uostą ir išplaukimo iš uosto, taip pat krovos darbų organizavimą; 6) laivo aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimą uoste (Prekybinės laivybos įstatymo 401 straipsnis). Analogiškai laivų agentavimas, kaip paslaugų, susijusių su laivyba teikimas pagal sutartį su laivo savininku, frachtuotoju, operatoriumi ar valdytoju reglamentuotas ir „Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimo taisyklėse (patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3-168). Pagal CK 1.37 straipsnio 4 dalies 1 punktą, jeigu šalys, sudarydamos sutartį, nepasirinko taikytinos teisės, taikoma valstybės, su kuria sutartinė prievolė yra labiausiai susijusi, teisė. Tokiu atveju preziumuojama, kad labiausiai su prievole pagal sutartį yra susijusi valstybė, kurios teritorijoje yra šalies, kuri turi įvykdyti pareigą, labiausiai būdingą tai sutarčiai, nuolatinė gyvenamoji vieta ar centrinė administracija. Jeigu prievolė yra labiau susijusi su prievolės šalies verslo vietos valstybės teise, taikoma verslo vietos valstybės teisė. Agentavimo sutarties šalys rašytinės sutarties nebuvo sudarę, tuo pačiu ginčams spręsti taikytinos teisės nebuvo pasirinkę. Sutarties dalykas ieškovo vykdomas agentavimo verslas Lietuvoje, todėl teismas laiko, kad šiuo atveju taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

31Vertinant nurodytą teisinį reglamentavimą, šalių sutarties turinį, darytina išvada, kad šalių sudarytos sutarties esmė ir tikslas yra atsakovo įstatyme numatytos funkcijos - rinkti uosto rinkliavas vienas iš vykdymo būdų, šias rinkliavas renkant iš ieškovo, kaip įmonės teikiančios agentavimo paslaugas, kuri turi pareigą su atsakovu sudaryti sutartį dėl uosto rinkliavų. Laivo agentu, įmonė turinti teisę teikti agentavimo paslaugas, tampa sudariusi agentavimo sutartį su konkretaus laivo laivo savininku, frachtuotoju ar kitu teisėtu valdytoju, tai yra, sutartinių santykiu pagrindu, kurią tiek ieškovas, tiek sutartį su juo sudaręs laivo savininkas, frachtuotojas turi teisę, bet kuriuo metu nutraukti, tai nepriklauso nuo ieškovo valios. Laivo savininkas, frachtuotojas ar kitas teisėtas laivo valdytojas, kaip klientas, turi teisę nutaraukti vienašališkai sutartį, nepaisydamas to, kad sutartis jau pradėta vykdyti (CK 6.721 straipsnis), nutraukti agentavimo sutartį turi teisę ir laivo agentas.

32Tačiau atsakovas, rengdamas sutarties sąlygas, neatsižvelgė į šias aplinkybes, nekonkretizavo sutarties sąlygų, vertinant ieškovo darbo specifiką, kad ieškovas agentu tampa kiekvienu konkrečiu atveju, sudarydamas agentavimo sutartį, ir, kad kiekviena agentavimo sutarties šalis turi teisę sutartį nutraukti. Sutarties sąlygose atsakovas numatė, kad tik jis gali vienašališkai nutraukti sutartį prieš 14 kalendorinių dienų, apie tai pranešęs kitai sutarties šaliai, jei agentas nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų (Sutarties 15 punktas), o agentui šalių sudaryta sutartis galioja iki jis turi galojantį įmonės atestavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę teikti laivų agentavimo paslaugas (Sutarties 15 punktas).

33Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad 2010 metų birželio mėnesį ieškovas sudarė agentavimo sutartį, kuria įsipareigojo agentuoti laivą „TIFFANY – S“, ir iki 2012 m. kovo 1 d. teikė šiam laivui agentavimo paslaugas su laivo savininku „DAZ Maritime S.A.“ Byloje trečiuoju asmeniu nebuvo įtraukta dalyvauti „DAZ Maritime S.A.“, kadangi byloje sprendžiamas ginčas, kilęs iš tarp šalių sudarytos sutarties, o ieškovo ir „DAZ Maritime S.A.“ teisinius santykius reguliuoja tarp jų sudaryta agentavimo sutartis, todėl byloje priimtas sprendimas nedaro įtakos „DAZ Maritime S.A.“ teisėms ir pareigoms, tai yra, jų nenustato, nepakeičia, nepanaikina, ir kitoku būdu neturi įtakos šio asmens teisinei padėčiai.

34Teismo nuomone, kvalifikuojant, laivo agentavimo sutartis yra viena iš atlygintinų paslaugų sutarčių rūšių, kuriai taikomos bendrosios atlygintinų paslaugų sutartis reglamentuojančios normos tiek, kiek specialiosios taisyklės nenumato ko kita (CK 6.716 straipsnio 3 dalis, 5 dalis).

35CK 6.716 straipsnio 1 dalis numato, kad paslaugų sutartimi paslaugų teikėjas įsipareigoja pagal kitos šalies užsakymą suteikti atitinkamas paslaugas, o kita šalis įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas.

36Nei įstatymuose, reguliuojančiame civilinius teisinius santykius, susijusius su laivyba, nei CK XXXV skyriaus pirmajame skirsnyje, reglamentuojančiame bendrąsias atlygintinų paslaugų teikimo nuostatas, nei CK trečiajame skyriuje, reglamentuojančiame sandorių sampratą ir formą, nėra įtvirtinta reikalavimo laivo agentavimo sutartį sudaryti rašytine forma.

37Todėl šiuo atveju agentavimo sutarties šalių valia dėl sutarties nutraukimo, teismo nuomone, galėjo būti išreikšta žodžiu, raštu, veiksmu ar kitokia valios išreiškimo forma.

38Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Sutarties laisvės principas apima ir sutarties šalių teisę bet kada nutraukti sutartį jų bendru sutarimu. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali susitarti dėl sutarties nutraukimo sąlygų ir tvarkos, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties nutraukimo sąlygas ar sutarties nutraukimo reikalavimus nustato imperatyvios teisės normos, nepaisant to, kokia teisė - nacionalinė ar tarptautinė – šias normas nustato (CK 6.157 straipsnio 1 dalis). Nėra nustatytos imperatyvios sutarties nutraukimo sąlygos, reikalavimai, nutraukiant sutartį šalių bendru sutarimu. Formuojama teismų praktika, kad sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, nevalia ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis (LAT 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011).

39Prievolės pasibaigimo teisinis pagrindas yra šalių susitarimas, kuris gali būti bet kokios formos, išskyrus atvejus, kai susitarimas, pagal kurį atsiranda prievolė, privalo būti rašytinės ar notarinės formos (CK 6.125 straipsnio 1 dalis).

40Formuojama teismų praktika, kad pagal įrodinėjimo procese CPK įtvirtintą supratimą faktas vertinamas kaip įrodytas (CPK 185 straipsnis), jeigu taip sprendžiama protingo žmogaus požiūriu: faktas pripažintinas įrodytu esant visiškam arba beveik visiškam vidiniam teismo įsitikinimui, tai yra vadovaujamasi ne „tikimybių pusiausvyros principu“, o „protingo žmogaus požiūriu“ (LAT 2010-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010, 2010-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010). Teismo įsitikinimas dėl tam tikro fakto susiformuoja kaip protingo asmens objektyviai ir nešališkai atlikto vertinimo rezultatas. Šiuo požiūriu vertinant yra galimos abejonės, nes įstatymas ir teisė, o taip pat nurodyta teismų praktika nereikalauja absoliutaus teismo įsitikinimo - kai abejonių visiškai neliktų. Teismui gali likti tam tikrų abejonių, bet jos protingo žmogaus požiūriu būtų vertinamos kaip nerimtos, neprotingos ir nepaneigiančios nustatomo fakto esmės. Tai gali būti šalutiniai, netiesioginiai, nereikšmingi fakto esmei ar kitaip su tiriamojo fakto esme nesusiję aspektai; tik teorinė fakto galimybė, kuri turėtų būti vertinama kaip prielaida; itin retai pasitaikanti ar mažai tikėtina konkrečioje situacijoje aplinkybė ir panašaus pobūdžio abejonės.

41Vadovaujantis aukščiau nurodytomis įrodinėjimo taisyklėmis, pripažįstama, jog ieškovas įrodė aplinkybes, kad ieškovo ir laivo savininko „DAZ Maritime S.A.“ sudaryta laivo „TIFFANY – S“ agentavimo sutartis buvo nutraukta nuo 2012-03-01, ieškovui pasiūlius, šalių susitarimu (CK 6.125 straipsnio 1 dalis). Teismo nuomone, šias aplinkybes pagrindžia sekančių įrodymų visuma, rodančių, kad šalių valia dėl agentavimo sutarties nutraukimo buvo išreikšta, tiek žodžiu tiek veiksmais. Ieškovas 2012 m. vasario 7 d. pranešimu informavo atsakovą, kad sutartiniai santykiai su „DAZ MARITIME S.A.“ dėl laivo „TIFFANY - S“ agentavimo nutrūko (b.l. 14, 1 tomas). 2012 m. vasario 22 d. raštu ieškovo darbuotojas informavo atsakovą, kad agentavimas perduodamas laivo operatoriui – trečiajam asmeniui (b.l. 93, 1 tomas). Trečiasis asmuo 2012 m. vasario 22 d. raštu ieškovą informavo, kad trečiasis asmuo pagal su laivo „TIFFANY - S“ savininku „DAZ Maritime S.A.“ „Valdymo sutartį“ yra laivo valdytojas ir perima laivo agentavimą nuo 2012 m. kovo 1 d. (b.l. 175, 2 tomas). Nors šiame pranešime nėra nurodyta, kad agentavimo sutartis su ieškovu yra nutraukiama, tačiau faktas, jog laivo valdytojas perima laivo agentavimą rodo, kad teisiniai santykiai su ieškovu yra nutraukiami. Byloje nėra įrodymų, paneigiančių pranešime nurodytą aplinkybę, jog trečiasis asmuo nebuvo laivo „TIFFANY-S“ valdytojas. Laivo valdytojas tai asmuo, eksploatuojantis laivą, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra laivo savininkas, ar juo naudojasi kitu teisėtu pagrindu (Prekybinės laivybos įstatymo 1 straipsnis). Šiuo atveju, įrodinėjant, kad buvo nutraukta agentavimo sutartis, nėra reikšminga aplinkybė ar trečiajam asmeniui buvo suteikta teisė įstatymu nustatyta tvarka teikti agentavimo paslaugas ar ne. Be to, liudytojas A. K., kuris buvo trečiojo asmens darbuotojas, parodė, kad trečiasis asmuo ir „DAZ Maritime S.A.“ buvo sudarę sutartį, pagal kurią trečiasis asmuo buvo laivo operatoriumi. Liudytojas A. K. parodė, kad į trečiojo asmens buveinę buvo atvykęs ieškovo darbuotojas, kuris atnešė pareiškimą, kad atsisako agentuoti laivą, kas patvirtina ieškovo nurodytą aplinkybę, jog jam pasiūlius buvo nutraukta agentavimo sutartis. Liudytojas A. K. parodė, jog jis skambino G. S., kadangi šis viską spręsdavo telefonu, ir jis sutiko, kad ieškovas nebeagentuotų laivo, jis buvo „DAZ Maritime S.A.“ direktorius (b.l. 183, 2 tomas), kas taip pat įrodo, jog agentavimo sutartis buvo nutraukta šalims sutikus. Be to, liudytojas V. P., kuris yra ieškovo valdybos narys (b.l. 53, 1 tomas), kuriam tarpininkaujant ieškovas sudarė agentavimo sutartį, su kuriuo G. S. siejo verslo santykiai patvirtino, kad jis bendravo su G. S. ir jis sutiko, jog ieškovas nuo 2012 m. kovo mėn. 1 d. nebeagentuotų laivo „TIFFANY – S“ (b.l. 128, 3 tomas), kas taip pat įrodo, jog agentavimo sutartis buvo nutraukta.

42Atsakovo veiksmai, jog jis nebeteikė PVM sąskaitų – faktūrų apmokėti uosto rinkliavas ieškovui šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka, o sąskaitas – faktūras teikė trečiajam asmeniui nuo 2012 m. vasario mėnesio iki 2012 m. liepos 19 d., ieškovą informavo, tik 2012 m. liepos 19 d., kad ieškovas netinkamai perdavė agentavimo funkcijas ir privalo apmokėti laivo „Tiffany S" uosto rinkliavų sąskaitas nuo 2012 m. sausio 31 d. iki 2012 m. birželio 29 d., rodo, kad atsakovas pripažino, jog ieškovas nuo 2012-03-01 nėra laivo „TIFFANY – S“ agentas. Šias aplinkybes pagrindžia byloje liudytojų E. A., J. G. parodymai, atsakovo 2012 m. liepos 19 d. raštas Nr.UD-7.2-10-3431 ir 2012 m. liepos 26 d. raštas Nr.UD-7.2-10-3530 (b.l. 19, 20, 1 tomas, b.l. 117-118, 3 tomas).

43Kadangi teismas laiko, jog ieškovas įrodė, kad sudaryta agentavimo sutartis su laivo „TIFFANY – S“ savininku „DAZ MARITIME S.A.“ buvo nutraukta šalių susitarimu (CK 6.125 straipsnio 1 dalis) nuo 2012-03-01, todėl ieškovui nuo 2012-03-01 netaikytinos, kaip laivo „TIFFANY – S“, agentui šalių sudarytos sutarties nuostatos, tarp jų ir nuostatos, nustatančios pareigą mokėti uosto rinkliavas atsakovui nuo 2012-03-01.

44Aiškindamas sutarties 4.6. punkto nuostatas, teismas nesutinka su atsakovo šios sutarties sąlygos aiškinimu, tai yra, jog šalys susitarė, kad agento prievolė atsakovui baigiasi, jei šis savo funkcijas perduoda kitai atestuotai laivų agentavimo įmonei gavus raštišką kitos atestuotos laivų agentavimo paslaugas teikiančios įmonės įsipareigojimą ir raštišką atsakovo sutikimą, jie tokiu būdu funkcijos neperduodamos, agentas yra visiškai atsakingas už laivą.

45Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, tai yra, jog laivo agentu kita atestuota agentavimo paslaugas teikianti įmonė gali būti tik, esant sudarytai agentavimo paslaugų sutarčiai su laivo savininku, frachtuotoju ar kitu teisėtu valdytoju, yra pagrindas išvadai padaryti, jog ieškovas tokių veiksmų kaip savo funkcijas perduoti kitai atestuotai laivų agentavimo įmonei gavus raštišką kitos atestuotos laivų agentavimo paslaugas teikiančios įmonės įsipareigojimą, objektyviai atlikti negali, nes tai nepriklauso nuo jo valios. Jeigu sutarties šalis privalo atlikti objektyviai neįmanomus veiksmus, tai prievolės nėra, negalima asmens įpareigoti atlikti tai, kas neįmanoma. Ieškovo byloje pateikti įrodymai, tai yra, agentavimo paslaugas teikiančių įmonių pranešimai (b.l. 194-199, 2 tomas), pagrindžia aplinkybę, jog šis sutarties punktas ir nebuvo faktiškai vykdomas, kas patvirtina, kad šiuo sutarties punktu ieškovui numatytos prievolės įvykdyti neįmanoma.

46Tais atvejais, kai prievolė neatitinka įmanomumo reikalavimo, tai yra, jos neįmanoma įvykdyti jau sutarties sudarymo metu, yra pagrindas išvadai padaryti, kad tokia sutartimi pažeidžiamas teisės imperatyvas, kuris yra išvestinas iš prievolės esmės (CK 6.3 straipsnio 3, 4 dalys).

47Priešingas sutarties sąlygų aiškinimas, esant nustatytų faktinių aplinkybių kontekste, esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, vertinant, jog atsakovas rengdamas sutarties sąlygas, neužtikrino užtikrinti sutarties sąlygų suderinamumą su įstatymų nuostatomis, nepkankamai aiškiai jas atskleidė ir konkretizavo, kas neatitinka teisnio apibrėžtumo principo, pagrindinio civilinės teisės principo – sutarčių laisvės principo, o ieškovas dėl sutarties sąlygų derėtis negalėjo, buvo priverstas sudaryti sutartį, kadangi priešingu atveju nebūtų turėjęs galimybės vykdyti savo verslą, reikštų nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu.

48Prievolės pabaiga yra paskutinė prievolinio teisinio santykio gyvavimo stadija, kai išnyksta šalis siejantis teisinis santykis, baigiasi skolininko pareiga ir kreditoriaus reikalavimo teisė. CK IX skyrius reglamentuoja prievolių pasibaigimo pagrindus, tačiau prievolės gali baigtis ir kitokiais pagrindais, kurie įstatyme ir nėra tiesiogiai numatyti kaip prievolių pabaigos pagrindai (CK 1.136 straipsnio 1 dalis).

49Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas laiko, kad yra pagrindas išvadai padaryti, jog ieškovo prievolė mokėti atsakovui uosto rinkliavas už laivą TIFFANY –S“ pagal 2011-04-04 sutartį Nr. 20-2011-252 „Dėl atsiskaitymų už uosto rinkliavas“ pasibaigė 2012-03-01, išnykus šalis siejančiam teisiniam santykiui (CK 1.136 straipsnio 1 dalis).

50Priešieškinis tenkintinas iš dalies.

51Atsakovas reiškė reikalavimus priteisti iš ieškovo uosto rinkliavas už laikotarpį nuo 2012-01-31 iki 2012-09-29 21678,20 Lt (b.l. 128-130, 188, 1 tomas) ir už laikotarpį nuo 2012-09-30 iki 2013-02-28 26756,26 Lt (b.l. 10-12, 68, 3 tomas). Be to, atsakovas reiškė reikalavimus priteisti iš atsakovo delspinigius už laikotarpį nuo 2012-07-29 iki 2012-09-30 1534,38 Lt (b.l. 186-187, 1 tomas) ir už laikotarpį nuo 2012-10-01 iki 2012-02-28 9080,38 Lt (b.l. 63-67, 3 tomas).

52Teismas pripažino ieškovo prievolę mokėti rinkliavas nuo 2012-03-01, tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis apmokėjo atsakovui už rinkliavas už laikotarpį nuo 2012-01-31 iki 2012-02-28 pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. 239164 1756,66 Lt (b.l. 172, 188, 1 tomas). Už šį laikotarpį uosto rinkliavos paskaičiuotos pagal 2008-06-30 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo Nr. 3-246 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklių“ 22.1, 28.2.5 punktus (b.l. 103, 3 tomas), kaip už remontuojamą laivą, todėl teismas laiko nepagrįstais ieškovo atstovo argumentus, jog rinkliavų dydis turėtų būti mažinmas, kadangi yra paskaičiuota ne kaip už remontuojamą laivą (b.l. 118, 3 tomas).

53Todėl ieškovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis turi pareigą atlyginti prievolės pažeidimu ieškovei atsiradusius nuostolius, sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.1 straipsnis, 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 3 dalis).

54Sutinkamai su šalių sudarytos sutarties 8.5 punktu, 9 punktu, ieškovas turi pareigą apmokėti atsakovui 0,2 procentus dydžio delspinigių, kuriuos šalys pripažįsta minimaliais pavėluotos prievolės įvykdymo nuostoliais, už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos iki visiško prievolės atsiskaitymo įvykdymo. Delspinigių suma už laikotarpį nuo 2012-07-29 iki 2012-02-28 sudaro 755,00 Lt (b.l. 186-188, 1 tomas, 63-68, 3 tomas).

55Ieškovo atstovas pateikė prašymą mažinti delspinigių dydį, paaiškindamas, kad delspinigiai turėtų būti mažinami vadovaujantis, protingumo, sąžiningumo principais, bei atsižvelgiant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko įsakymu 2007-03-28 Nr. VA – 25 patvirtintą „Baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodiką“.

56Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

57Teismo nuomone, remiantis formuojama teismų praktika, šioje byloje, vertinant nurodytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, priteistinų delspinigių dydžio mažinti pagrindo nėra. Ieškovas, pats pripažindamas, jog jo prievolė mokėti uosto rinkliavas atsakovui pasibaigė tik nuo 2012-03-01, tai yra, nesant ginčo dėl šio laikotarpio, uosto rinkliavų už šį laikotarpį nesumokėjo. Esant tokioms aplinkybėms, mažinant delspinigių dydį, būtų pažeisti teisngumo, protingumo, sąžiningumo principai. Ieškovo šiuo atveju nurodyta metodika netaikytina, kadangi šioje metodikoje pateikiami paaiškinimai, kokia tvarka mokesčių mokėtojams, pažeidusiems mokesčių įstatymus, turi būti skiriamos Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ar atitinkamų mokesčių įstatymuose numatytos baudos bei skaičiuojami delspinigiai.

58Atsakovui iš ieškovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

59Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

60Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas: advokato pagalbai apmokėti 4000,00 Lt, žyminis mokestis 144,00 Lt, iš viso 4144,00 Lt.

61Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas: advokato pagalbai apmokėti 7000,00 Lt (b.l. 15, 62, 133, 1 tomas), žyminis mokestis 1771,00 Lt (b.l. 131, 1 tomas, b.l. 68, 2 tomas, b.l. 13, 3 tomas), iš viso 8771,00 Lt. Nors atsakovas, reikšdamas reikalavimus, prašo priteisti po 1000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (kiekviename ieškinyje), tačiau atsiliepime prašo priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas, o pagal pateiktus byloje bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius įrodymus išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro 7000,00 Lt, todėl teismas laiko, kad atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurias prašo priteisti yra 7000,00 Lt.

62Šalys prieštaravimų dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio nepareiškė. Atsakovo patenkintų reikalavimų dalis sudaro 4 procentai (2512,00 Lt : 59049,00 Lt x 100).

63Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, tačiau atsakovo priešieškinis patenkintas iš dalies, o bylinėjimosi išlaidos byloje yra bendros, patenkintų atsakovo reikalavimų dalis sudaro 4 procentus, todėl iš atsakovo priteistina ieškovui bylinėjimosi išlaidų suma mažinama 166,00 Lt (4 procentais), kas sudaro 3978,00 Lt. Kadangi atsakovo priešieškinis patenkintas iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina atsakovui bylinėjimosi išlaidų dalis sudaro 351,00 Lt. Atlikus šalių byloje priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, iš atsakovo ieškovui priteistina 3627,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

64Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu) sudaro 36,75 Lt. Priteisiant šias išlaidas proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš ieškovo priteistina suma sudarytų 1,00 Lt, todėl vadovaujantis civilinio proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principais (CPK 7 straipsnis), šios išlaidos priteisiamos iš atsakovo.

65Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

66tenkinti ieškinį visiškai.

67Pripažinti ieškovo UAB „VPA Logistics“ prievolę mokėti atsakovui VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ uosto rinkliavas už laivą TIFFANY –S“ pagal 2011-04-04 sutartį Nr. 20-2011-252 „Dėl atsiskaitymų už uosto rinkliavas“ pasibaigusia nuo 2012 m. kovo 1 d.

68Priteisti iš atsakovo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ieškovui UAB „VPA Logistics“ 3793,00 Lt (tris tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt tris Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

69Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

70Tenkinti priešieškinį iš dalies.

71Priteisti iš ieškovo UAB „VPA Logistics“ atsakovui VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ 1756,66 Lt nuostolių (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt šešis Lt) ir 755,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt penkis Lt 00 ct) delspinigių, iš viso 2512,00 Lt (du tūkstančius penkis šimtus dvylika Lt 00 ct), nuo šios sumos 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra, 2012-12-04 iki visiško sprendimo įvykdymo.

72Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

73Priteisti iš atsakovo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ valstybei 36,75 Lt (trisdešimt šešis Lt 75 ct) turėtų bylinėjimosi išlaidų (išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu).

74Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. byla buvo iškelta pagal ieškovo ieškinį, kuriuo ieškovas reiškia... 3. 2013-01-11 teismo pirmininkės nutartimi prie šios bylos prijungta civilinė... 4. 2013-05-13 nutartimi prie šios bylos prijungta civilinė byla Nr.... 5. Ieškovo ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, kad ieškovas ir... 6. Atsakovo nesutikimo su su ieškiniu motyvų esmė - ieškovas 2011-04-04 su... 7. Atsakovo priešieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių esmė, kad ieškovas... 8. Ieškovo nesutikimo motyvai su priešieškiniu iš esmė yra tapatūs ieškovo... 9. Trečiasis asmuo pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad perėmęs... 10. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje, ieškovo atstovas ieškinį palaikė,... 11. Atsakovo atstovai ieškinio nepripažino, ieškinį palaikė, taip pat iš... 12. Trečiojo asmens atstovai ieškinio nepripažino, su priešieškiniu sutiko,... 13. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 14. Byloje kilo ginčas dėl ieškovo, kaip agento, prievolės mokėti uosto... 15. Atsakovas įrodinėjo, kad ieškovas laivo „TIFFANY – S“ tinkamai... 16. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad 2011-04-04 tarp šalių buvo... 17. Sutarties 1 punktas nustato, kad sutartis reguliuoja Direkcijos ir Agento... 18. Sutarties 4.2. punktu šalys susitarė, kad ieškovas, kaip laivo agentas,... 19. Sutarties 4.6. punktas numato, kad Agentas privalo visiškai rūpintis laivu,... 20. Kadangi tarp šalių iškilo ginčas dėl šalių sudarytos sutarties vykdymo,... 21. CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti du svarbūs sutarčių aiškinimo... 22. CK 6.193 straipsnio 4 dalis nustato, kad visais atvejais sutarties sąlygos... 23. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 34... 24. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2008-06-30 įsakymu Nr. 3-246... 25. Esant tokioms aplinkybėms, ir sprendžiant iš šalių sutarties turinio,... 26. Kadangi teismas laiko, kad šalių sutartis sudaryta pagal atsakovo parengtas... 27. Teismo nuomone, vadovaujantis civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo,... 28. Tačiau, teismo nuomone, atsakovas, rengdamas sutarties sąlygas, šių... 29. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymo 2... 30. Taisyklių 4 punkte nustatyta, kad laivo agentas – laivo agentavimo paslaugas... 31. Vertinant nurodytą teisinį reglamentavimą, šalių sutarties turinį,... 32. Tačiau atsakovas, rengdamas sutarties sąlygas, neatsižvelgė į šias... 33. Byloje tarp šalių nėra ginčo, kad 2010 metų birželio mėnesį ieškovas... 34. Teismo nuomone, kvalifikuojant, laivo agentavimo sutartis yra viena iš... 35. CK 6.716 straipsnio 1 dalis numato, kad paslaugų sutartimi paslaugų teikėjas... 36. Nei įstatymuose, reguliuojančiame civilinius teisinius santykius, susijusius... 37. Todėl šiuo atveju agentavimo sutarties šalių valia dėl sutarties... 38. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti... 39. Prievolės pasibaigimo teisinis pagrindas yra šalių susitarimas, kuris gali... 40. Formuojama teismų praktika, kad pagal įrodinėjimo procese CPK įtvirtintą... 41. Vadovaujantis aukščiau nurodytomis įrodinėjimo taisyklėmis,... 42. Atsakovo veiksmai, jog jis nebeteikė PVM sąskaitų – faktūrų apmokėti... 43. Kadangi teismas laiko, jog ieškovas įrodė, kad sudaryta agentavimo sutartis... 44. Aiškindamas sutarties 4.6. punkto nuostatas, teismas nesutinka su atsakovo... 45. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, tai yra, jog laivo agentu kita... 46. Tais atvejais, kai prievolė neatitinka įmanomumo reikalavimo, tai yra, jos... 47. Priešingas sutarties sąlygų aiškinimas, esant nustatytų faktinių... 48. Prievolės pabaiga yra paskutinė prievolinio teisinio santykio gyvavimo... 49. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas laiko, kad yra pagrindas išvadai... 50. Priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 51. Atsakovas reiškė reikalavimus priteisti iš ieškovo uosto rinkliavas už... 52. Teismas pripažino ieškovo prievolę mokėti rinkliavas nuo 2012-03-01,... 53. Todėl ieškovui yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, jis... 54. Sutinkamai su šalių sudarytos sutarties 8.5 punktu, 9 punktu, ieškovas turi... 55. Ieškovo atstovas pateikė prašymą mažinti delspinigių dydį,... 56. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 57. Teismo nuomone, remiantis formuojama teismų praktika, šioje byloje, vertinant... 58. Atsakovui iš ieškovo yra pagrindas priteisti 5 procentus metinių palūkanų... 59. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 60. Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškovo turėtas bylinėjimosi... 61. Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys atsakovo turėtas bylinėjimosi... 62. Šalys prieštaravimų dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio nepareiškė.... 63. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, tačiau atsakovo... 64. Valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos (išlaidos, susijusios su... 65. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 66. tenkinti ieškinį visiškai.... 67. Pripažinti ieškovo UAB „VPA Logistics“ prievolę mokėti atsakovui VĮ... 68. Priteisti iš atsakovo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“... 69. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 70. Tenkinti priešieškinį iš dalies.... 71. Priteisti iš ieškovo UAB „VPA Logistics“ atsakovui VĮ „Klaipėdos... 72. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 73. Priteisti iš atsakovo VĮ „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“... 74. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...