Byla 2A-46-513/2012
Dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Eugenijos Morkūnienės ir Rimvidos Zubernienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo A. S. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. ieškinį atsakovams J. S. ir V. S. dėl skolos priteisimo ir pagal atsakovų J. S. ir V. S. priešieškinį ieškovui A. S. dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 20 000 Lt skolą, 8 680,00 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2007-01-10 paskolos sutartį nesudaryta ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-03-31 sprendimu ieškinį atmetė, o priešieškinį tenkino ir pripažino 2007-01-10 paskolos sutartį nesudaryta. Teismas nurodė, kad sutartyje nėra specialiai aptarto sutarties dalyko – pinigų – perdavimo paskolos gavėjui momento. Įvertinęs tai, kad paskolos sutartyje nėra atskirai aptartas pinigų perdavimo paskolos gavėjui momentas, o ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis neįrodė, jog jis iš tiesų perdavė atsakovams paskolos sutartyje nurodytą pinigų sumą, teismas padarė išvadą, kad paskolos sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo.

5Apeliaciniu skundu ieškovas A. S. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimą ir ieškinį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kadangi bylų faktinės aplinkybės skiriasi. Teismas pažeisdamas CK 6.193 str. reikalavimus atsakovų ginčijamą paskolos sutartį išaiškino neatsižvelgdamas į tai, kokią prasmę sutarties sąlygomis būtų suteikęs bet kuris protingas asmuo. Atsakovai nedavė paaiškinimo, kodėl tariamai negavę pinigų, jie vis dėlto pasirašė paskolos sutartį. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo lieka neaišku, dėl kokių priežasčių, atsakovai apskritai pasirašė ginčijamą paskolos sutartį, jeigu jie nebuvo gavę pinigų. Teismas sprendime neteisingai pripažino, kad ginčijamos sutarties tekstą parengė ieškovas. Atsakovas taip pat yra verslininkas, įsigijęs verslui vystyti gamybinę įrangą. Sutarties projektą pateikė atsakovas, o jis tik nurodė, jog sutartį turės pasirašyti atsakovo žmona, kad paskui nekiltų nesusipratimų.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovai prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir palikti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas klaidina teismą teigdamas, jog paskolos sutarties projektą parengė atsakovai. Ieškovas taip pat klaidina teismą teigdamas, kad tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, kaip ji suprantama pagal CK 6.870 str. prasmę, kadangi tarp šalių susiklostė ne paskolos, o pirkimo pardavimo teisiniai santykiai. Tarp UAB „Vėlivijos langai“, kurios vieninteliu akcininku yra ieškovas ir atsakovo buvo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, pagal kurią pirkėjas (atsakovas) įsigijo naudotą langų gamybos įrangą, įsipareigodamas sumokėti 17 700 Lt. Kadangi ieškovas ir atsakovas yra broliai, atsakovas buvo nurodęs, kad nereikia jokių sutarčių, o pinigai už įsigytą įrangą bus sumokėti dalimis, kaip šalys buvo sutariusios. Tačiau ieškovas pareikalavo papildomai pasirašyti paskolos sutartį tarp dviejų fizinių asmenų, kaip garantiją, kad laiku neatsiskaičius su finansinių sunkumų turinčia UAB „Vėlivijos langai“, ieškovas galėtų atgauti 17 700 Lt

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Byloje kilo ginčas dėl ginčijamos paskolos sutarties dalyko – pinigų – perdavimo atsakovams. Teisminiams ginčams, kilusiems iš paskolos teisinių santykių, yra taikomos bendrosios civilinio proceso įrodinėjimo normos (CPK XIII skyrius) bei materialinio šių teisinių santykių reguliavimo nulemtos taisyklės. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų arba atsikirtimų pagrindu (CPK178 straipsnis). CK 6.875 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas. CK 6.875 straipsnio 1 dalis, kuri įtvirtina paskolos gavėjo teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų ar daiktų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje, turėtų būti aiškinama sistemiškai su CK 6.870 bei 6.871 straipsnių nuostatomis. Todėl nagrinėjant iš paskolos santykių kilusius ginčus yra svarbu atsižvelgti į įstatymines prezumpcijas, t. y. į faktus bei aplinkybes, kuriems įstatymu suteikiama tam tikra teisinė reikšmė, kol nėra įrodyta priešingai. Įstatymo reikalavimus atitinkančios paskolos sutarties buvimas pas kreditorių yra pagrindas preziumuoti, kad sutartis sudaryta ir pinigus ar daiktus paskolos gavėjas gavo, tačiau kartu įstatymas suteikia teisę paskolos gavėjui šią prezumpciją nuginčyti ir įrodyti, jog paskolos sutartis nebuvo sudaryta (CK 6.875 straipsnis).

10Remdamasis byloje pateiktais įrodymais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog jis perdavė atsakovams paskolos sutartyje nurodytą pinigų sumą, todėl padarė išvadą, jog paskolos sutartis tarp šalių sudaryta nebuvo. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo (CPK 176 straipsnis). CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vertindamas įrodymus pagal įstatymo reikalavimus teismas turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008). Įvertindamas įrodymus teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.).

11Atsakovai priešieškinyje ir apeliaciniame skunde teigia, kad ginčijama paskolos sutartis tarp šalių sudaryta siekiant garantuoti UAB „Vėlivijos langai“ ir atsakovo J. S. pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymą. Įvertinus tai, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė svarbių kilusiam ginčui spręsti aplinkybių, susijusių su 2006-11-15 pirkimo–pardavimo sutarties tarp UAB „Vėlivijos langai“ ir atsakovo J. S. vykdymu ir realiu pinigų išmokėjimu UAB „Vėlivijos langai“, kurios reikšmingos sprendžiant atsakovų pareigos grąžinti pinigus ieškovui. Sprendimas turės reikšmės UAB „Vėlivijos langai“, todėl UAB „Vėlivijos langai“ turi dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu.

12Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

13Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas nurodytus motyvus ir atsižvelgdamas į tai, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai neatliko pareigos iš esmės išnagrinėti bylą, o dėl šios priežasties byloje būtinų ištirti ir nustatyti daug teisiškai reikšmingų aplinkybių, sprendžia, kad yra neatskleista bylos esmė, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-03-31 sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ryšiai