Byla 2-1092-773/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Ingero“, atstovaujamo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovei E. Š., atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ atstovui advokato padėjėjui Ariui Damušiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ingero“, atstovaujamo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ieškinį atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Ingero“, atstovaujamas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (toliau- ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 3-6) atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ (toliau- atsakovas) dėl skolos priteisimo. Ieškovas, sutikslinęs savo reikalavimus, teismo prašė priteisti iš atsakovo 25080,32 Lt skolos, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 6, 53). Ieškovas 2012 m. spalio 31 d. raštu kreipėsi į teismą vadovaujantis 2012 m. spalio 31 d. tarpusavio skolų suderinimo aktu, tikslindamas ieškinio sumą ir nurodydamas, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 25080,32 Lt sumą, kuri susidarė neapmokėjus PVM sąskaitų- faktūrų, išrašytų 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties ir vėlesnių susitarimų pagrindu (b.l. 53). Ieškovas ieškinyje, taip pat ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis, kuria šalys susitarė vykdyti jungtinę veiklą - ieškovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Draugystės g. 10, Kaune, naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai vykdyti. 2010 m. vasario 1 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Susitarimą dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo ir nustatė, kad pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, bus dalijamas tokia proporcija: 50 % iš veiklos gaunamo pelno tenka UAB „Ingero“, o kiti 50 % iš veikos gauto pelno tenka VšĮ „Ekotenisas“. 2010 m. birželio 21 d. ieškovas su atsakovu pasirašė dar vieną susitarimą 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo. Šiuo susitarimu šalys susitarė papildyti 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veikos sutarties 4 straipsnį nustatant, kad visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“. Ieškovo nuomone, atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir yra skolingas ieškovui 25080,32 Lt kartu su neapmokėtais komunaliniais mokesčiais, kuriuos atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti vadovaujantis šalių pasirašytos Jungtinės veiklos sutarties nuostatomis.

3Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 36) su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas atsiliepime, taip pat atsakovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. gegužės 10 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Ingero“. Po bankroto bylos iškėlimo šalys susitarė, kad dėl jungtinės veiklos sutarties atsiradusius nuostolius įsipareigoja apmokėti atsakovas (2012 m. birželio 21 d. susitarimas). Po šio susitarimo pasirašymo ieškovas savaip interpretuodamas sutarties nuostatas ėmė išrašinėti atsakovui sąskaitas, reikalaudamas sumokėti 50 procentų bendrovės mėnesinių įplaukų. Su tokiu reikalavimu atsakovas nesutinka. Ieškovas pažymėjo, kad jungtinės veiklos vykdymas yra susijęs su sezoniškumu, tai reiškia, kad atsakovas vasaros laikotarpiu praktiškai jokių įplaukų negauna, tuo tarpu šaltuoju metų laikotarpiu įplaukos viršija veiklos sąnaudas, tuo tarpu pati jungtinė veikla yra pelninga, skaičiuojant metų pajamas ir išlaidas. Atsakovo nuomone, visos jungtinės veiklos išlaidos yra apmokamos iš jungtinės veiklos pajamų, tačiau ieškovas reikalauja mokėti 50 procentų veiklos pajamų, neatsižvelgdamas į tai, kad šioms pajamoms gauti reikalingos išlaidos, kurios nėra jungtinės veiklos nuostoliu ir kurių atsakovas nėra įsipareigojęs apmokėti vienas. Atsakovo nuomone, ieškovas pelno pagal sutartį reikalauja už 2010 m. rugsėjo, spalio ir 2011 m. spalio mėn., o savo reikalavimą grindžia atitinkamai VšĮ „Ekotenisas“ pateiktomis veiklos rezultatų ataskaitomis ir jų pagrindu išrašytomis PVM sąskaitomis - faktūromis. Atsakovo nuomone, ieškovas visiškai ignoruoja būtinybę padengti veiklos sąnaudas ir reikalauja priteisti iš esmės ne pelną, o pajamas už atitinkamus mėnesius, visiškai ignoruodamas būtinybę šių pajamų pagrindu padengti praeitų laikotarpių sąnaudas. Pvz., 2010 m. rugsėjo mėn. pajamos yra 6 678,02 Lt, o tuo tarpu praeito laikotarpio pajamomis nepadengtos sąnaudos - 10 821,41 Lt. Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ pažymėjo, kad jo teiktose veiklos rezultatų ataskaitose aiškiai fiksuojamas „tęstinis“ veiklos rezultatas, t.y. gautomis pajamomis padengiamos praeito laikotarpio nepadengtos sąnaudos ir tik tada, kai padengiamos visos sąnaudos, gaunamas rezultatas (pelnas), kuris dalinamas, pavyzdžiui, 2011 m. spalio mėn. ataskaitoje užfiksuota, jog pajamomis nepadengtos veiklos sąnaudos už 2011 m. gegužės - rugsėjo mėn. - 28 995,34 Lt, o 2011 m. spalio mėn. pajamos, viršijančios šio mėnesio sąnaudas, yra 28 339,59 Lt, tad padengus veiklos ankstesnių periodų nepadengtas sąnaudas galutinis 2011 m. spalio mėn. rezultatas -655,75 Lt. Atsakovas pažymi, kad būtent šį skirtumą padengus 2011 m. lapkričio mėn. pajamomis ir buvo gautas rezultatas, kuris turėjo ir buvo padalintas pagal Sutartį. Atsakovo nuomone, ieškovas savo ieškinyje akivaizdžiai supainioja dvi visiškai skirtingas sąvokas „pajamos“ ir „pelnas“. Jungtinės veiklos sutartyje yra išimtinai kalbama apie pelno, o ne apie atitinkamo laikotarpio pajamų pasidalinimą (Sutarties 4.1. punktas, 2010-02-01 Susitarimo 4.1. punktas). Ieškovo reikalavimas teisine prasme vertintinas kaip reikalavimas priteisti pajamas už atitinkamą mėnesį, visiškai ignoruojant būtinybę padengti praeito laikotarpio pajamomis nepadengtas veiklos sąnaudas. Atsakovas pažymi, kad minėtos VšĮ „Ekotenisas“ teiktos veiklos rezultatų ataskaitos patvirtina, jog pelnas pagal Sutartį buvo apskaičiuojamas ne kaip atitinkamo mėnesio pajamos, o kaip bendras pelnas pagal Sutartį padengus visas veiklos sąnaudas (tame tarpe likusias nepadengtas sąnaudas nuo praeitų mėnesių). Sutartyje nėra sutarta, kad pelno apskaičiavimo laikotarpis yra konkretus kalendorinis mėnesis ir kad turi būti ignoruojamos praeito laikotarpio (mėnesio) sąnaudos. Atsakovo nuomone, aukščiau išdėstytą poziciją patvirtina ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo nuostatos, kad pajamos - visos iš Lietuvos ir ne Lietuvos šaltinių uždirbtos ir (arba) gautos visų rūšių pajamos pinigais ir (arba) ne pinigais“ (įstatymo 2 straipsnio 24 dalis), o sąnaudos - visos išlaidos, patirtos uždirbant pajamas (įstatymo 2 straipsnio 31 dalis). Atsakovas nurodė, kad mokesčio mokestinis laikotarpis yra mokestiniai metai ir jie sutampa su kalendoriniais metais, jeigu šis straipsnis nenustato ko kita (įstatymo 6 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pažymėjo, kad vertinant analogijos pagrindu yra akivaizdu, jog apskaičiuojant pelną sąnaudos negali būti ignoruojamos, o mokestinis laikotarpis yra metai. Be to, apskaičiuojant pelną turi būti taikomas pajamų ir sąnaudų kaupimo principas (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalis). Atsakovas nurodė, kad CK 6.974 straipsnis ir 6.976 straipsnis aiškiai išskiria skirtingas kategorijas, t.y. jungtinės veiklos „bendras išlaidas“ ir „bendrus nuostolius“ bei „pelną“, todėl „bendros išlaidos“ ir „bendri nuostoliai“ turėtų būti suprantama kaip atitinkamai veiklos sąnaudos ir atitinkamo periodo veiklos neigiamas rezultatas (pvz., konkrečiu atveju - mėnesinis neigiamas rezultatas nepadengtas to laikotarpio gautomis pajamomis). CK 6.974 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendru išlaidu ar nuostolių padengimo negalioja, tuo tarpu CK 6.976 straipsnis reglamentuoja galutinio jungtinės veiklos rezultato, t.y. pelno, padalinimą. Atsakovo nuomone, ieškovo pateiktas Sutarties aiškinimas iš esmės prieštarauja CK normoms ir pažeidžia imperatyvų CK 6.974 straipsnio 2 dalies reikalavimą, todėl juo negali būti vadovaujamasi. Atsakovo nuomone, ieškovo nurodomo 2010 m. birželio 21 d. susitarimo nuostata buvo įtraukta dėl to, jog būtų apsaugoti bankrutuojančios bendrovės interesai tuo atveju, jeigu galutiniame rezultate jungtinės veiklos rezultatas būtų neigiamas, t.y. ilgalaikio periodo sąnaudos viršytų šio periodo pajamas. Atsakovo nuomone, ieškovas neturėtų apmokėti galutinio neigiamo rezultato, tačiau tuo pačiu ieškovas nepažeisdamas CK 6.974 straipsnio 2 dalies reikalavimo prisiimtų imperatyvią pareigą apmokėti bendrąsias išlaidas (sąnaudas), kurios būtų dengiamos visomis per tą laikotarpį uždirbtomis pajamomis. Atsakovas laiko, kad negali būti tenkinamas ir ieškovo reikalavimas priteisti išlaidas (5500 Lt) už komunalines paslaugas, nes jis prieštarauja sutarties nuostatoms. Sutarties 3.1. punkte yra nustatyta, jog UAB „Ingero“, vykdydamas jungtinę veiklą, įsipareigoja užtikrinti savalaikį bei tinkamą komunalinių bei kitų mokesčių už patalpoms suteiktas paslaugas mokėjimą, netrukdomą naudojimąsi patalpomis, tuo tarpu pagal sutartį pareiga mokėti komunalinius mokesčius tenka pačiam ieškovui.

4Ieškinys atmestinas

5Teismas nustatė, kad 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovo BUAB „Ingero“ ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis (b.l. 7), kuria šalys susitarė vykdyti jungtinę veiklą - ieškovui priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį ( - ), naudoti lauko teniso ir laisvalaikio veiklai vykdyti (Sutarties 1.1 straipsnis). Šios sutarties 4 straipsnyje buvo aptarta pelno, gauto iš jungtinės veiklos, padalijimas. Šalys susitarė, kad pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, bus dalijamas tokia proporcija: 70% iš veiklos gaunamo pelno teks BUAB „Ingero“, o 30% iš veiklos gauto pelno teks VšĮ „Ekotenisas“. Teismas taip pat nustatė, kad 2010 m. vasario 1 d. tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo (b.l. 8), kuriuo buvo pakeistas 4 straipsnis ir nustatyta, kad pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, bus dalijamas tokia proporcija: 50% iš veiklos gaunamo pelno teks BUAB „Ingero“, o kiti 50% iš veiklos gauto pelno teks VšĮ „Ekotenisas“. VšĮ „Ekotenisas“ įsipareigojo pervesti BUAB „Ingero“ tenkančią pajamų dalį į BUAB „Ingero“ sąskaitą per 5 (penkias) dienas po to, kai BUAB „Ingero“ pateiks VšĮ „Ekotenisas“ sąskaitą – faktūrą (Sutarties 4.3 punktas, b. l. 8).

6Teismas taip pat nustatė, kad 2010 m. birželio 21 d. tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo (b.l. 9), kuriuo papildžius 4 straipsnį šalys susitarė, jog visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“. Šalys, siekdamos aiškumo, šiame punkte pateikė nuostolių apmokėjimo pavyzdį, kuriuo vadovaujamasi apmokant nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą. Jeigu mėnesiniai nuostoliai yra 10000 Lt, tai 10000 Lt tenka apmokėti VšĮ „Ekotenisas“ ir 0,00 Lt - BUAB „Ingero“. VšĮ „Ekotenisas“ įsipareigojo drausti visą 2010 m. sausio 5 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu naudojamą nekilnojamąjį turtą ir vykdomą veiklą.

7Ieškovas BUAB „Ingero“, atstovaujamas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atstovės E. Š. galutinai teismo posėdžio metu (T. 63, b. l. 4) teismo prašo priteisti iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 25080,32 Lt skolos, kuri susidarė atsakovui neapmokant 2011 m. spalio 31 d. PVM sąskaitos faktūros 14 169,80 Lt (T. 1, b. l. 10), 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitos faktūros 4040,20 Lt sumos (T. 1, b. l. 14), 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitos faktūros 2071,51 Lt sumos (T. 1, b. l. 15), ir dalies 2012 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitos faktūros, pagal kurią liko neapmokėta 5500 Lt (T. 1, b. l. 12).

8Teismas pažymi, kad byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl 2010 m. sausio 5 d. sudarytos Jungtinės veiklos sutarties ir vėlesnių susitarimų dėl jos pakeitimo bei papildymo aiškinimo ir vykdymo, šalims skirtingai aiškinant sutarties sąlygas dėl pelno ir nuostolių apskaičiavimo ir paskirstymo, ieškovui BUAB „Ingero“ teigiant, kad jungtinės veiklos pelnas ir nuostoliai turi būti skaičiuojami kas mėnesį, tuo tarpu atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ laikantis pozicijos, jog sutartyje nėra susitarta, kad pelno ir nuostolių apskaičiavimo laikotarpis yra kalendorinis mėnesis. Teismas pažymi, kad byloje teisiškai reikšminga ištirti, ar šalių nustatyta sąlyga, kad visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti atsakovas VšĮ „Ekotenisas“, neprieštarauja CK 6.974 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

9Dėl Jungtinės veiklos sutarties sąlygų atitikties CK 6.974 straipsnio 2 dalies nuostatoms

10CK 6.969 straipsnio 1 dalis nustato, kad Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai. CK 6.974 straipsnio 1 dalis numato, kad bendrų išlaidų ir bendrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato jungtinės veiklos sutartis. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, negalioja. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. kovo 18 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovų V. M. ir V. M. ieškinį atsakovei Ž. P. dėl be pagrindo įgyto turto atlyginimo pinigais ir nuostolių atlyginimo, bylos Nr. 3K-3-1812008, pažymėjo, jog CK 6.974 straipsnio 2 dalyje imperatyviai nustatyta, kad susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, negalioja. Kolegija nurodė, kad pagal CK 6.976 straipsnį pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jeigu ko kita nenustato jungtinės veiklos sutartis. Jungtinės veiklos rezultatas yra būtent gautas pelnas, o ne pajamos, nes pagal įstatymą susitarimas atleisti vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ir nuostolių padengimo yra draudžiamas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. liepos 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal ieškovo R. U. ieškinį atsakovui S. K. dėl lėšų priteisimo, bylos Nr. 3K-3-378/2008, pažymėjo, jog Jungtinės veiklos sutarties dalyvių tikslo bendrumas lemia jų tarpusavio teisių ir pareigų specifiką: nė vienas jungtinės veiklos dalyvis negali reikalauti naudos tik sau pačiam, jungtinės veiklos partneriai dalijasi tiek gautą pelną, tiek nuostolius ir bendrai atsako pagal iš bendros veiklos kilusias prievoles (CK 6.974 - 6.976 straipsniai). CK 6.974 straipsnio 2 dalimi imperatyviai draudžiamas susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo.

11Teismas šioje byloje nustatė, kad pagal 2010 m. birželio 21 d. tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo (b.l. 9), kuriuo papildžius 4 straipsnį šalys susitarė, jog visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“. Šalys, papildžiusios jungtinės veiklos sutartį 4.5 punktu, pateikė nuostolių apmokėjimo pavyzdį, kuriuo vadovaujamasi apmokant nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą: jeigu mėnesiniai nuostoliai yra 10 000 Lt, tai 10 000 Lt tenka apmokėti VšĮ „Ekotenisas“ ir 0,00 Lt - BUAB „Ingero“. Taigi, iš pateikto sutarties teksto akivaizdu, kad BUAB „Ingero“ buvo visiškai atleista nuo nuostolių, susijusių su jungtine veikla, padengimo. Teismas pažymi, kad tai, jog šioje byloje viena iš tiriamo sandorių šalių ieškovas BUAB „Ingero“ yra bankrutuojanti įmonė, kuriai taikomas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto apribojimas, kad bankrutuojanti įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms išlaidoms, nepaneigia minėtos CK imperatyvios nuostatos taikymo šio asmens atžvilgiu. Teismas konstatuoja, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto nuostata, ribojanti bankrutuojančios įmonės veiklą, neprieštarauja CK 6.974 straipsnio 2 dalyje įtvirtintai imperatyviai nuostatai, kad susitarimas, kuris visiškai atleidžia vieną iš jungtinės veiklos partnerių nuo bendrų išlaidų ar nuostolių padengimo, negalioja, todėl ši CK nuostata taikytina ir bankrutuojančiai įmonei (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 3 dalis). Teismas pažymi, kad bankrutuojanti įmonė, versdamasi komercine veikla ir nustačiusi, kad ji yra nuostolinga, nemažinanti dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius, turėtų nutraukti šią veiklą kaip prieštaraujančią Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatoms, tačiau toks bankrutuojančios įmonės įstatyminis veiklos apribojimas nereiškia, kad jai netaikoma CK 6.974 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata. Tokios teismo išvados pagrįstumą patvirtina ir kasacinės instancijos teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika, kad neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) A. I. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ingero“ bankroto byloje; trečiasis asmuo (kreditorius) Nordea Bank Finland Plc, veikiantis per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, bylos Nr. 3K-3-606/2012; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB ,,Okseta“, bylos Nr. 3K-3-166/2008; 2009 m. liepos 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutuojančios individualios įmonės V. ir S. M. prekybos centro bankroto administratoriaus UAB „Audersima“ prašymą, bylos Nr. 3K-3-249/2009). Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir atliktą teisės aiškinimą ir taikymą, teismas sprendžia, kad šios bylos aplinkybėmis yra teisinis pagrindas pripažinti, jog yra niekinė ir negalioja ieškovo BUAB „Ingero“, atstovaujamo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. birželio 21 d. susitarimo dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo dalis, kuriuo papildytas 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties 4 straipsnis 4.4, 4.5. punktais, numatančiais, jog visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“ ir kt., nes šios sandorio sąlygos prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.78 straipsnio 1, 5 dalys, 1.80 straipsnio 1 dalis).

12Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ nesutikdamas su 25080,32 Lt skola pagal ieškovo BUAB „Ingero“ išrašytas sąskaitas faktūras, nurodė, kad suskaičiavus jungtinės veiklos sutarties vykdymo rezultatus atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ yra apmokėjęs ieškovui BUAB „Ingero“ visus įsiskolinimus, per visą periodą iki 2012 m. lapkričio mėnesio sumokėta 352 765,04 Lt (T. 2, b. l. 86, T. 3, b. l. 13). Tai pagrįsti atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ teismui pateikė jungtinės veiklos rezultatų laikotarpyje 2010 m. birželio mėn. – 2012 m. spalio mėn. suvestinę, iš kurios matyti, kad atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ ieškovui BUAB „Ingero“ turėjo sumokėti 88 255,03 Lt pelno dalį ir 252 800,01 Lt komunalinių mokesčių, ir taip pat 11710 Lt automobilių nuompinigių, tačiau viso sumokėjo atsakovo nurodytą 352 765,04 Lt sumą (T. 3, b. l. 13). Ieškovo BUAB „Ingero“ atstovė teismo posėdžio metu pripažino, kad nurodyti mokėjimai buvo atlikti, tačiau laikė, kad mokėjimai buvo atlikti už ankstesnes skolas, komunalinius mokesčius, pažymėdama, kad iš ieškovo pateiktos suvestinės lentelės matyti, jog atsakovas yra skolingas ieškovui (T. 3, b. l. 14). Teismas konstatuoja, kad ieškovas BUAB „Ingero“ teismui pateikė atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ skolų pagal jungtinės veiklos sutartis iššifravimą, kurį teismas vertina spręsdamas kiekvienos prašomos priteisti skolos dalies pagrįstumą (T. 1, b. l. 61).

13Teismas bylos nagrinėjimo ribose, pagal šalių pateiktus procesinius argumentus ir įrodymus tiria, ar atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ yra skolingas ieškovui BUAB „Ingero“ nurodytą viso 25080,32 Lt sumą. Teismas vertina, kad ieškovas BUAB „Ingero“ iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ prašo priteisti nesumokėto pelno dalį, kurią atsakovas turėjo sumokėti pagal 2011 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą – 14 169,80 Lt, 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą – 4040,20 Lt ir 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą 2071,51 Lt (T. 1, b. l. 10, 14, 15).

14Teismas, tirdamas ieškovo BUAB „Ingero“ 2011 m. spalio 31 d. išrašytą PVM sąskaitą faktūrą – 14 169,80 Lt sumai (T. 1, b. l. 10), nustatė, kad ji išrašyta remiantis atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 2011 m. spalio mėnesio veiklos rezultatų suvestine, kurioje nurodyta, kad 2011 m. spalio mėnesį buvo gauta 60 431,02 Lt pajamų, patirta 32091,43 Lt išlaidų, o taip pat padengtas 28 995,34 Lt nuostolis, kuris buvo patirtas 2011 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais (T. 1, b. l. 64). Įvertinus atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ suvestinę 2011 m. spalio mėnesį pelno iš jungtinės veiklos šalys nebuvo gavusios, nes buvo gauta 60 431,02 Lt pajamų ir patirta 61 086,77 Lt išlaidų (32091,43 Lt + 28 995,34 Lt).

15Teismas, tirdamas ieškovo BUAB „Ingero“ 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą 4040,20 Lt sumai (T. 1, b. l. 14), nustatė, kad ji išrašyta remiantis 2010 m. birželio 21 d. susitarimu dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. rugsėjo mėnesio veiklos rezultatų suvestine, kurioje nurodyta, kad 2010 m. spalio mėnesį buvo gauta 24 465,13 Lt pajamų, patirta 17 787,11 Lt išlaidų, o taip pat padengiamas 10 821,41 Lt praeito laikotarpio nuostolis (T. 1, b. l. 62). Įvertinus atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ suvestinę 2010 m. spalio mėnesį pelno iš jungtinės veiklos šalys nebuvo gavusios, nes buvo gauta 24 465,13 Lt pajamų ir patirta 28 608,52 Lt išlaidų (17 787,11 Lt + 10 821,41 Lt).

16Teismas, tirdamas ieškovo BUAB „Ingero“ 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą 2071,51 Lt sumai (T. 1, b. l. 15, 61), nustatė, kad ji išrašyta papildomai už 2010 m. spalio mėnesį, remiantis 2010 m. birželio 21 d. susitarimu dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo. Iš ieškovo BUAB „Ingero“ teismui pateikto atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ skolų pagal jungtinės veiklos sutartis iššifravimo (T. 1, b. l. 61) matyti, kad šios 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitos faktūros 2071,51 Lt suma išrašyta kaip skirtumas tarp pelno dalies ir išrašytos 2010 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaitos faktūros (10 264,51-8193=2071,51 Lt). Teismas nustatė, kad atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. spalio mėnesio veiklos rezultatų suvestinėje nurodyta, jog 2010 m. spalio mėnesį buvo gauta 50 295,79 Lt pajamų, patirta 29 766,78 Lt išlaidų, o taip pat padengiamas 4143,39 Lt praeito laikotarpio nuostolis (T. 1, b. l. 63), todėl buvo gautas 16 385,62 Lt pelnas, kurio dalis 8193 Lt ieškovui BUAB „Ingero“ buvo sumokėta.

17Teismas, ištyręs visus aukščiau nurodytus įrodymus, konstatuoja, kad ieškovo BUAB „Ingero“ prašoma priteisti iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ skola, kaip nesumokėtos jungtinės veiklos mėnesinio pelno dalys 14 169,80 Lt, 4040,20 Lt ir 2071,51 Lt, viso 20281,51 Lt, iš esmės remiasi ieškovo BUAB „Ingero“ ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. birželio 21 d. susitarimu dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo, kuriuo buvo papildytas 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties 4 straipsnis 4.4, 4.5. punktais, numatančiais, jog visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“ ir kt., todėl ieškovas BUAB „Ingero“ neturi prievolės apmokėti patirtų nuostolių ir jam priskaičiuotina pelno dalis negali būti mažinama praeito laikotarpio nuostoliu. Pažymėtina, kad aukščiau nurodytais teismo sprendimo motyvais teismas pripažino, jog minėta ieškovo BUAB „Ingero“ ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 2010 m. birželio 21 d. susitarimo dalis, kuri numatė, kad visus nuostolius, atsiradusius vykdant jungtinę veiklą, įsipareigoja apmokėti VšĮ „Ekotenisas“ ir kt., yra niekinė ir negaliojanti, nes ji prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.78 straipsnio 1, 5 dalys, 1.80 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinys šiuo susitarimu negali būti grindžiamas. Įvertinęs teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas teismas konstatuoja, kad ieškovas BUAB „Ingero“ nepagrįstai priskaičiavo kaip jam papildomai mokėtinas sumas, kurios nedengia praeito laikotarpio nei apskaičiuojamo mėnesio nuostolių, ir nepagrįstai išrašė atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ apmokėti 2011 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą – 14 169,80 Lt sumai, 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą – 4040,20 Lt sumai ir 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą 2071,51 Lt sumai, todėl ši ieškinio dalis atmestina kaip nepagrįsta ir neteisėta.

18Teismas papildomai pažymi, kad Lietuos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teismų praktikoje konstatuota, kad pagal CK 6.976 straipsnį pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į bendrą veiklą vertei, jeigu ko kita nenustato jungtinės veiklos sutartis. Jungtinės veiklos rezultatas yra būtent gautas pelnas, o ne pajamos, nes pagal įstatymą susitarimas atleisti vieną iš partnerių nuo bendrų išlaidų ir nuostolių padengimo yra draudžiamas. Atsižvelgus į šiuos kasacinės instancijos teismo suformuotus precedentus teismas taip pat tyrė, ar pagal 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovo BUAB „Ingero“ ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ sudarytos Jungtinės veiklos sutarties nuostatas su vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais galima laikyti, jog šalys susitarė, kad jungtinės veiklos metu gautas pelnas yra apskaičiuojamas kas mėnesį ir šio pelno apskaičiavimui neturi įtakos nuostoliai, gauti už praėjusį laikotarpį.

19CK 6.193 straipsnis nustato sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal šio straipsnio 1 dalį sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. CK 6.193 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 5 dalis).

20Teismas pažymi, kad tiek 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovo BUAB „Ingero“ ir atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ sudarytos Jungtinės veiklos sutarties 4.1 punkte, tiek po 2010 m. vasario 1 d. tarp šalių sudaryto susitarimo dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties pakeitimo 4.1 punkte, šalys susitarė dėl pelno, gauto iš jungtinės veiklos padalijimo proporcijų: 50 proc. iš veiklos gaunamo pelno tenka UAB „Ingero“, o kiti 50 proc. iš veiklos gauto pelno tenka VšĮ „Ekotenisas“. Tai, kad šalys jungtinės veiklos sutarties 4.2 punkte pateikė pelno apskaičiavimo pavyzdį, kuriuo turi būti vadovaujamasi apskaičiuojant ir paskirstant iš jungtinės veiklos gautą pelną, nurodant, kad jei mėnesinis pelnas iš jungtinės veiklos – 100 000 Lt, tai iš gauto atimama 20 000 Lt UAB „Ingero“ sumokėtų komunalinių mokesčių, pagal UAB „Ingero“ pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, likusi suma, t. y. 80 000 Lt dalijama pagal Sutarties 4.1 punkte nurodytas proporcijas, nereiškia, kad šalys susitarė, jog paskirstomas pelnas bus išimtinai mėnesinis ir kad jungtinės veiklos pelno apskaičiavimui neturės įtakos tos pačios jungtinės veiklos tik skirtingais mėnesiais buvusios sąnaudos ir dėl to patirtas nuostolis (T. 1, b.l. 7, 8). Teismas tokią išvadą padarė visų pirma įvertinęs tai, kad šalys tiesiogiai tokio pelno apskaičiavimo būdo Jungtinės veiklos sutartyje nenumatė, o mėnesinis pelno apskaičiavimas minėtose sutarties sąlygose yra pateikiamas tik kaip šalių sudarytos esminės sutarties sąlygos – pelno paskirstymo proporcijų pavyzdys. Teismas įvertina, kad šalių sudaryta 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutartis su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais tiek teisinio turinio prasme, tiek teisinės technikos prasme buvo ydinga ne tik dėl to, kad nustatė imperatyvioms įstatymo nuostatoms prieštaraujančias sandorio sąlygas, bet ir dėl to, kad jos sąlygos nėra aiškios, teisiškai tiksliai surašytos, ką akivaizdžiai patvirtina sutarties 4.3 punktas, numatantis, kad atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ įsipareigojo pervesti BUAB „Ingero“ tenkančią pajamų, bet ne pelno dalį į BUAB „Ingero“ sąskaitą. Atsižvelgiant į šias išvadas teismas laiko, kad Jungtinės veiklos sutartį sudarę fiziniai asmenys buvęs UAB „Ingero“ direktorius A. I., atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ direktorė L. A., o taip pat ir ieškovo BUAB „Ingero“ atstovo UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo V. M. buvo nepakankamai rūpestingi ir atidūs sudarant tiriamą Jungtinės veiklos sutartį su jos pakeitimais ir papildymais, todėl teismas šių asmenų, kaip liudytojų, parodymus įrodomąja prasme laiko menkaverčiais. Teismas nustatė, kad nors buvęs BUAB „Ingero“ direktorius A. I. patvirtino, jog atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ buvo įsipareigojęs pateikti kiekvieną mėnesį ataskaitas ir apmokėjimas turėjo būti per 5 – 15 dienų kas mėnesį po ataskaitų pateikimo, pažymint, kad pelno paskirstymą iš VšĮ „Ekotenisas“ gaudavo kas mėnesį, tačiau tuo pačiu, atsakant į atsakovo atstovo klausimą, nurodė, kad pelnas buvo skaičiuojamas už metus (T. 1, b. l. 77, 78). Liudytojas V. M., kuris kaip BUAB „Ingero“ bankroto administratorius įgaliotas atstovas iniciavo ir pasirašė 2010 m. birželio 21 d. susitarimą dėl 2010 m. sausio 5 d. Jungtinės veiklos sutarties sąlygų papildymo, nurodė, kad susitarimas su VšĮ „Ekotenisas“ atsirado jo iniciatyva, nuostoliai yra visos sąnaudos, kurias dengdavo VšĮ „Ekotenisas“, o veiklos analizė buvo daroma kiekvieną mėnesį tam, kad galėtu greitai nutraukti nuostolingą veiklą (T. 1, b. l. 76). Teismas pažymi, kad liudytoja apklausta atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ direktorė L. A. parodė, kad susitarė dėl metinių nuostolių paskaičiavimo, tačiau ataskaitas pateikdavo kas mėnesį, o nuostolius keldavo į sekantį mėnesį (T. 1, b. l. 77).

21Teismo įsitikinimu, Jungtinės veiklos sutarties sąlygas aiškinant sąžiningai, jungtinės veiklos pelno apskaičiavimo būdas turi būti toks, kad būtų įvertintos visos šalių patirtos bendros išlaidos (CK 6.974 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje turi būti atsižvelgta, kad šalių vykdoma jungtinė veikla – BUAB „Ingero“ priklausančių patalpų naudojimas lauko teniso ir laisvalaikio veiklai – pasižymi sezoniškumu, nes vasaros laikotarpiu uždirbamos pajamos yra itin žemos, o sąnaudos gerokai jas viršija, tuo tarpu žiemos sezono metu yra atvirkščiai. Teismo įsitikinimu, būtina atsižvelgti į sutarties esmę ir tikslą vykdyti tęstinę jungtinę veiklą ištisus metus, todėl skirtingais laikotarpiais patiriamos bendros išlaidos turi būti apmokėtos iš gautų bendrų pajamų, juolab, kad kaip nurodė atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ ir pateikė tai patvirtinančius įrodymus, atsakovas nuostolingais gegužės – rugsėjo mėnesiais patyrė išlaidas įgydamas teniso veiklos priemones, kurios naudojamos jungtinėje veikloje visus metus (T. 1, b. l. 123-135). Teismas laiko, kad šalių susitarimas kas mėnesį pateikti ataskaitas nebuvo apribojantis ir nustatantis, kad jungtinės veiklos pelnas ir nuostoliai bus apskaičiuoti išimtinai kas mėnesį, o buvo priemonė ieškovui BUAB „Ingero“ kontroliuoti jungtinės veiklos pelningumą ir šios veiklos vykdymo atitiktį Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto nuostatoms, numatančioms, kad bankrutuojanti įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto patiriamus kreditorių nuostolius. Teismas taip pat pažymi, kad svarbi yra ir ta aplinkybė, kad atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ ataskaitose nurodytas nuostolis yra patirtas būtent dėl jungtinės veiklos sąnaudų, kurios nebuvo apmokėtos gautomis jungtinės veiklos pajamomis, todėl tokio nuostolio suma privalo būti atimama iš pajamų, siekiant apskaičiuoti jungtinės veiklos grynąjį pelną. Teismas, įvertinęs nustatytas teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, kad šalys turėjo iš bendrų mėnesinių pajamų apmokėti bendras išlaidas, nors ir patirtas praeitais tų metų mėnesiais, konstatuoja, jog ir šiais papildomais motyvais negali būti patenkinta ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinio dalis apmokėti 2011 m. spalio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą – 14 169,80 Lt sumai, 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą – 4040,20 Lt sumai ir 2012 m. gegužės 17 d. PVM sąskaitą faktūrą 2071,51 Lt sumai.

22Dėl ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinio dalies priteisti iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 5500 Lt už nesumokėtus komunalinius mokesčius

23Teismas, spręsdamas dėl ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinio dalies priteisti iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 5500 Lt sumą pagal 2012 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą 5500 Lt (T. 1, b. l. 12), nustatė, kad ieškovas šį reikalavimą grindžia tuo, jog atsakovas nevisiškai yra apmokėjęs už komunalines paslaugas. Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ atsiliepime nurodė, kad sutarties 3.1. punkte yra nustatyta, jog BUAB „Ingero“, vykdydamas jungtinę veiklą, įsipareigoja užtikrinti savalaikį bei tinkamą komunalinių bei kitų mokesčių už patalpoms suteiktas paslaugas mokėjimą, netrukdomą naudojimąsi patalpomis, tad pagal sutartį pareiga mokėti komunalinius mokesčius tenka pačiam ieškovui. Be to, atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ teigė, kad pagal jungtinės veiklos rezultatų laikotarpyje 2010 m. birželio mėn. – 2012 m. spalio mėn. suvestinę atsakovas yra apmokėjęs ieškovui visas komunalines išlaidas.

24Teismas nustatė, kad ieškovas BUAB „Ingero“ atsakovui VšĮ „Ekotenisas“ 2012 m. balandžio 30 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą, viso apmokėti be PVM 15 625,82 Lt (T. 1, b. l. 12). Pagal ieškovo BUAB „Ingero“ teismui pateiktą atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ skolų pagal jungtinės veiklos sutartį iššifravimą (T. 1, b. l. 61), pagal šią sąskaitą faktūrą liko neapmokėta 5 500 Lt, nes VšĮ „Ekotenisas“ pagal 2010 m. rugpjūčio 4 d. kasos pajamų orderį padengė einamąjį įsiskolinimą, nors orderyje nurodyta, kad apmokama iki bankroto išrašyta PVM sąskaita faktūra. Teismas nustatė, kad pagal byloje esantį BUAB „Ingero“ 2010 m. rugpjūčio 4 d. kasos pajamų orderį Serija IPO Nr. 0000108 iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ buvo priimti 5 500 Lt, nurodant, kad šios ūkinės operacijos turinys – už prekes pagal 2010 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0000106 – 5500 Lt (T. 1, b. l. 52), ką patvirtina ir byloje esanti 2010 m. gegužės 3 d. PVM sąskaita faktūra, kuri buvo išrašyta viso 53 761,51 Lt sumai (T. 1, b. l. 181). Taigi, ieškovo BUAB „Ingero“ nurodytos aplinkybės, kad atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ neapmokėjo jam 5500 Lt skolos sumos pagal paties ieškovo nurodytus argumentus ir pateiktus įrodymus neatitinka tikrovės, nes būtent ieškovo nurodomu 2010 m. rugpjūčio 4 d. kasos pajamų orderiu Serija IPO Nr. 0000108, ieškovas BUAB „Ingero“ gavo iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ 5 500 Lt (T. 1, b. l. 52), ką patvirtina ir ieškovo neginčijama atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ teismui pateikta jungtinės veiklos rezultatų laikotarpyje 2010 m. birželio mėn. – 2012 m. spalio mėn. suvestinė, iš kurios matyti, kad atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ ieškovui BUAB „Ingero“ 2010 m. rugpjūčio mėnesį sumokėjo 5500 Lt (T. 2, b. l. 86). Teismas pažymi, kad ši suvestinė taip pat patvirtina, kad į atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ apmokėtų jungtinės veiklos išlaidų dalį yra įtraukta ir 2012 m. balandžio 30 d. PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta 15 625,82 Lt be PVM komunalinių mokesčių suma, todėl ieškovui BUAB „Ingero“ neginčijant, kad šiuos mokėjimus jis iš atsakovo VšĮ „Ekotenisas“ gavo, teismui laikyti, kad atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ jos yra neapmokėjęs nėra faktinio pagrindo. Atsižvelgiant į šias teismo nustatytas aplinkybes teismui nėra pagrindo tenkinti ir šios ieškinio dalies, nes ieškovas BUAB „Ingero“ jos neįrodė (CPK 178 straipsnis).

25Teismui atmetus ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinį dėl skolos priteisimo, atmestina ir ieškinio dalis dėl 6 proc. metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą priteisimo, nes procesinės palūkanos gali būti priteistos tik tuo atveju, jei yra patenkinamas ieškinys (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

26Teismui ieškinį visiškai atmetus panaikinamos Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas atsakovo VšĮ „Ekotenisas“, j.a.k. 302447184, buveinės adresas Draugystės g. 10, Kaune, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jų nesant ar esant nepakankamai, atsakovui priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms bankuose ir kitose kredito įstaigose, o taip pat pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, viso ne didesne suma nei 57349,79 Lt, nes išnyko jų taikymo faktinis ir teisinis pagrindas (CPK 144 straipsnio 1 dalis, 150 straipsnio 2 dalis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150, 263 - 270, 279 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštą atsakovo VšĮ „Ekotenisas“, j.a.k. 302447184, buveinės adresas Draugystės g. 10, Kaune, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, o jų nesant ar esant nepakankamai, atsakovui priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms bankuose ir kitose kredito įstaigose, o taip pat pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, viso ne didesne suma nei 57349,79 Lt.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai... 2. Ieškovas BUAB „Ingero“, atstovaujamas UAB „Įmonių bankroto... 3. Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ atsiliepimu į ieškinį (b.l. 36) su... 4. Ieškinys atmestinas... 5. Teismas nustatė, kad 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovo BUAB „Ingero“ ir... 6. Teismas taip pat nustatė, kad 2010 m. birželio 21 d. tarp šalių buvo... 7. Ieškovas BUAB „Ingero“, atstovaujamas UAB „Įmonių bankroto... 8. Teismas pažymi, kad byloje tarp šalių iš esmės kilo ginčas dėl 2010 m.... 9. Dėl Jungtinės veiklos sutarties sąlygų atitikties CK 6.974 straipsnio 2... 10. CK 6.969 straipsnio 1 dalis nustato, kad Jungtinės veiklos (partnerystės)... 11. Teismas šioje byloje nustatė, kad pagal 2010 m. birželio 21 d. tarp šalių... 12. Atsakovas VšĮ „Ekotenisas“ nesutikdamas su 25080,32 Lt skola pagal... 13. Teismas bylos nagrinėjimo ribose, pagal šalių pateiktus procesinius... 14. Teismas, tirdamas ieškovo BUAB „Ingero“ 2011 m. spalio 31 d. išrašytą... 15. Teismas, tirdamas ieškovo BUAB „Ingero“ 2012 m. gegužės 17 d. PVM... 16. Teismas, tirdamas ieškovo BUAB „Ingero“ 2012 m. gegužės 17 d. PVM... 17. Teismas, ištyręs visus aukščiau nurodytus įrodymus, konstatuoja, kad... 18. Teismas papildomai pažymi, kad Lietuos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje... 19. CK 6.193 straipsnis nustato sutarčių aiškinimo taisykles. Pagal šio... 20. Teismas pažymi, kad tiek 2010 m. sausio 5 d. tarp ieškovo BUAB „Ingero“... 21. Teismo įsitikinimu, Jungtinės veiklos sutarties sąlygas aiškinant... 22. Dėl ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinio dalies priteisti iš atsakovo VšĮ... 23. Teismas, spręsdamas dėl ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinio dalies priteisti... 24. Teismas nustatė, kad ieškovas BUAB „Ingero“ atsakovui VšĮ... 25. Teismui atmetus ieškovo BUAB „Ingero“ ieškinį dėl skolos priteisimo,... 26. Teismui ieškinį visiškai atmetus panaikinamos Kauno miesto apylinkės teismo... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150, 263 - 270, 279... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartimi... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...