Byla 2-183-555/2009
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, Indrei Seniūnaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui Egidijui Vaitkevičiui, advokatei Sonatai Žukauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Aviacijos paslaugų centras“ ieškinį atsakovui UAB „AKS projektai“, tretysis asmuo UAB „Delmasta“, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 218819 Lt už sandėlio 6F1p stogo remonto būsimas išlaidas, 295636 Lt už sandėlio 15F1g stogo remonto būsimas išlaidas, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 2004 m. vasario 14 d. rangos sutartimi Nr. 4/02/14, atsakovas įsipareigojo pastatyti sandėliavimo pastatą, plane pažymėtą 15F1/G, esantį ( - ) , Kauno rajone, o 2004 m. spalio 21 d. rangos sutartimi Nr. 10/21, atsakovas įsipareigojo rekonstruoti sandėliavimo pastatą, esantį ( - ) Kauno rajone. Šie statiniai 2004 m. rugpjūčio 11 d. ir 2005 m. birželio 21 d. pripažinimo tinkamais naudoti aktais buvo perduoti ieškovui ir priimti, tačiau vėliau atsiskleidė rangos darbų defektai. Dėl garantiniu laikotarpiu nustatytų paslėptų darbų trūkumų atsakovui buvo pateiktos pretenzijos, tačiau į jas nereaguota. 2006 m. gegužės 15 d. šalių administracijos vadovai, dalyvaujant antstoliui, apžiūrėjo statinius, atsakovas pripažino dalį defektų, tačiau jokių veiksmų juos pašalinti nesiėmė. Kadangi atsakovas nepateikė ieškovui statybos projektų, žurnalų (visiškai nebendradarbiavo), tikslių defektų ar trūkumų užfiksavimas užtruko. VšĮ „Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras“ 2007 m. liepos 15 d. ir 2007 m. rugpjūčio 23 d. Statinių techninės ekspertizės aktuose (Nr. 06-70 ir Nr. 06-78) nustatė, kad sandėlių 6F1 p ir 15F1g įrengtų stogų fizinė būklė, išorinės atitvaros stogai, besiribojantys su išorine aplinka, neatitinka statybos reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ nuostatų ir kitų techninių reikalavimų. Prašomos priteisti išlaidos grindžiamos statinių ekspertizės vadovo V. L. lokalinėmis sąmatomis, sudarytomis 2007 m. kovo mėnesio kainomis (b.l. 44-45; 50-51).

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškinio reikalavimas dėl būsimo stogų remonto darbais galimai atsirasiančios žalos yra tikimybė. Kadangi ieškinyje nurodyti statinių trūkumai iki šiol realiai nepašalinti, išlaidų neatsirado (CK 6.665 straipsnis). Nepagrįsti teiginiai, kad atsakovas nebendradarbiavo arba nesiėmė jokių veiksmų trūkumams pašalinti. Pretenzijomis buvo reiškiami kaskart vis nauji bei neaiškūs reikalavimai dėl garantinio remonto darbų atlikimo. 2006 m. balandžio 20 d. atsakovo atstovai buvo nuvykę į objektą, esantį ( - ) , Kauno rajone. Ieškinyje patvirtintas tinkamo bendradarbiavimo faktas, jog, apžiūrint objektus su antstoliu, dalyvavo atsakovo įmonės direktorius. Prašomus pateikti statybos projektus, žurnalus ir kitus dokumentus ieškovas turėjo, nes statiniai buvo pripažinti tinkamais naudoti ir jam perduoti. Didžioji dalis ieškinyje nurodomų statinių defektų yra akivaizdūs, todėl priimant darbus turėjo būti matomi. Dėl to, ieškovas prarado galimybę remtis paslėptų darbų trūkumų faktais (CK 6.662 straipsnis). Apie vykdomas statinių ekspertizes atsakovas nebuvo įspėtas. Be to, eksperto V. L. kvalifikacija neatitiko statybos reglamento STR 1.02.07:2004 reikalavimų (46.3 punktas). Kvalifikacijos atestatu Nr. 13332 ekspertui nustatyta dalinės projekto ekspertizės vadovo kvalifikacija. Kartu su ieškiniu teismui pateiktos ekspertizės buvo atliktos ne projektams, bet statiniams. Trūkumus ištaisyti atsakovas neprieštarautų.

5Ieškinys atmestinas.

6Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad šalis siejo sutartiniai statybos rangos teisiniai santykiai. Tarp šalių 2004 m. vasario 14 d. buvo sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 4/02/14, kurios objektas - UAB „Aviacijos paslaugų centras“ sandėlio statyba, Kauno raj., ( - ) (b.l. 6-9, 1 t). Be to, šalys 2004 m. spalio 21 d. sudarė dar vieną statybos rangos sutartį Nr. 10/21, kurios objektas - 1806,60 kv. m bendro ploto sandėliavimo pastato, esančio ( - ) Kauno rajone, rekonstrukcija (b.l.10-15, 1 t.). Iš šių sutarčių sąlygų matyti, kad atsakovas įsipareigojo pastatyti nurodytais adresais sandėlius ir perduoti šių darbų rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigojo atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Byloje ginčas tarp šalių, jog vykdant minėtas sutartis buvo pastatytas 2908 kv. m. bendro ploto sandėliavimo pastatas, pažymėtas plane 15F1/G, esantis ( - ) Kauno rajone bei, kad buvo rekonstruotas 1806,60 kv. m bendro ploto pastatas 6F1/p (unikalus Nr. ( - ) ), adresu ( - ) Kauno rajone, nekyla. Be to, byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2004-07-27 pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo priimtas naudoti sandėlis 15 F1/g , esantis ( - ) Kauno rajone, bei 2005-06-21 pripažinimo tinkamu naudoti aktu buvo priimtas naudotis rekonstruotas sandėlis 6F1/p , esantis ( - ) Kauno rajone, bei komisijų aktais konstatuota, kad šie statiniai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkami naudoti (b.l.26-30, b.l.31-34 1 t.). Šių aktų pagrindu buvo atlikta pastatų teisinė registracija ieškovo vardu.

7Kaip jau minėta, tarp šalių buvo sudarytos statybos rangos sutartys. Ginčas tarp šalių kilo dėl atliktų darbų kokybės. Pateiktais į bylą įrodymais nustatyta, kad po darbų rezultato priėmimo ieškovas pareiškė reikalavimus atsakovui pašalinti statyto ir rekonstruoto objektų trūkumus, priešgaisrinės sistemos defektus objektuose, pašalinti lubose panaudotą netinkamą betoną, reikštos pretenzijos dėl netinkamo stoglangio įrengimo, dėl laiptinės sienose atsiradusių trūkumų, dėl stogo defektų, apibėgusių sienų ir kitų netinkamai atliktų darbų (b.l. 18-23, 1 t.). Tačiau pareiškus atsakovui ieškininius reikalavimus, ieškinį ieškovas grindžia VšĮ Kauno regiono statybos ir konsultavimo ir audito centro 2007-08-23 statinio techninės ekspertizės aktu Nr.06-70, kuriuo buvo atlikta sandėlio 6F1p stogo techninė ekspertizė (b.l.35-47, 1 t.), kuriame yra pateiktos išvados, jog sandėlio 6F1p stogas neturi reikiamų nuolydžių, po lietaus daugelyje vietų susidaro vandens plotai, stogas daugelyje vietų yra minkštas, einant įlinksta, netinkamas naudotis, yra vietų, kur prilydomoji danga įrengta su atvirkštiniu užleidimu, dėl ko į patalpas veržiasi vanduo, stogo vėdinimo kaminėliai įrengti netinkamai, jų 1800 kv.m. plote įrengta tik 13 ir jie yra netinkamose vietose, per dideli atstumai, stogo parapetai apskardinti netinkamai, neturi nuolydžio į vidų, skardų sujungimas įrengtas neleistinai - užleidžiant skardas, stogo parapetai įrengti neventiliuojami, o jų apskardinimui įrengti prispaudžiant, nepaliekant ventiliacinio tarpo, stogo ylajos įrengtos netinkamai, ne žemiausiose vietose ir per aukšti, ties ylajomis nėra papildomo prilydomosios dangos sluoksnio, nesutvarkyti ventiliacinių vamzdynų perėjimai per stogo profiliuotą paklotą, nebaigti įrengti stogo profiliuoto pakloto prisilietimai su sienų konstrukcijomis, pagrindinis stogo įrengimo trūkumas - mineralinės vatos sluoksniai nepritvirtinti prie pakloto, iš patalpos vidaus nėra profiliuotame paklote išsikišusių smeigių, ylajų šildymo kabeliai numesti ant stogo dangos. Be to, ieškinys grindžiamas ir VšĮ Kauno regiono statybos ir konsultavimo ir audito centro 2006-07-12 statinio techninės ekspertizės aktu Nr. 06-78, kuriuo buvo atlikta sandėlio 15F1g stogo techninė ekspertizė (b.l.52-57, 1 t.). Šiame akte yra pateikta išvada, kad sandėlio 15F1g stogas neturi reikiamų nuolydžių, po lietaus daugelyje vietų susidaro vandens plotai, stogas daugelyje vietų yra minkštas, einant įlinksta, netinkamas naudotis, yra vietų, kur prilydomoji danga įrengta su atvirkštiniu užleidimu, ko pasekmė-į patalpas veržiasi vanduo, stogo vėdinimo kaminėliai įrengti netinkamai, jų 2500 kv.m. plote įrengta tik 12 ir jie yra netinkamose vietose, stogo parapetai apskardinti netinkamai, neturi nuolydžio į vidų, skardų sujungimas įrengtas neleistinai - užleidžiant skardas, stogo parapetai įrengti neventiliuojami, o jų apskardinimui įrengti prispaudžiant, nepaliekant ventiliacinio tarpo, stogo ylajos įrengtos netinkamai, ne žemiausiose vietose ir per aukšti, ties įlajomis nėra papildomo prilydomosios dangos sluoksnio, nesutvarkyti ventiliacinių vamzdynų perėjimai per stogo profiliuotą paklotą, nebaigti įrengti stogo profiliuoto pakloto prisilietimai su sienų konstrukcijomis, pagrindinis stogo įrengimo trūkumas-mineralinės vatos sluoksniai nepritvirtinti prie pakloto, iš patalpos vidaus nėra profiliuotame paklote išsikišusių smeigių, ylajų šildymo kabeliai numesti ant stogo dangos, šildymo agregatai izoliuoti netinkama medžiaga. Išvadas pateikęs asmuo V. L. aktuose nurodė, kad sandėlio 6F1p įrengto stogo fizinė būklė - išorinė atitvata – stogas - besiribojantis su išorine aplinka - neatitinka techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ nuostatų, netenkina techninių reikalavimų statybos reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimų, o pastato 6F1p stogo remonto darbų vertė 2007 m. kovo mėnesio kainomis yra 218 819,07 litai. Taip pat sandėlio 15F1g įrengto stogo fizinė būklė - išorinė atitvata – stogas - besiribojantis su išorine aplinka-neatitinka techninių reikalavimų statybos reglamento reikalavimų STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ nuostatų, netenkina STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ reikalavimų. Aktą sudaręs asmuo nurodė, kad pastato 15F1g stogo remonto darbų vertė 2007 m. kovo mėnesio kainomis yra 295636,08 litai. Darytina išvada, kad byloje ginčas kyla tik dėl ieškovui priklausančių nuosavybės teise statinių 15F1/g ir 6F1/p , esančių ( - ) Kauno rajonas, stogų darbų.

8LR CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teisminę praktiką dėl atliktų darbų priėmimo aktų teisinės reikšmės bei laikosi pozicijos, jog statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Nagrinėjamojoje byloje, kaip jau minėta anksčiau, nustatyta, kad 2004 m. rugsėjo mėnesį tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo aktas Nr.09/07 ir pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 09/07, kurių pagrindu ieškovas UAB „Aviacijos paslaugų centras“ priėmė stogo ir švieslangių įrengimo darbus, įvertintus 313559,32 litų suma iš Rangovo pastate 15F1g, adresu ( - ) Kauno rajonas (b.l. 71-72, 2 t.), bei 2005 m. birželio mėnesį tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo aktas Nr.06/03 ir pažyma apie atliktų darbų vertę Nr. 06/03, iš kurių matyti, jog ieškovas UAB „Aviacijos paslaugų centras“ priėmė stogo ir švieslangių įrengimo darbus, įvertintus 172 550,20 litų suma iš Rangovo pastate 6F1/p adresu ( - ) Kauno rajonas (b.l. 68-69, 2 t.). Aktą pasirašius UAB „Aviacijos paslaugų centro“ tech.priežiūros vadovui Ž. G., pretenzijų rangovui dėl darbų kokybės užsakovas nereiškė.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009m. sausio 22d nutartis , priimta civilinėje byloje 33K-3-19/2009 ; 2007m. sausio 17 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-17/20072007 A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, 2007m.lapkričio 27d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“; bylos Nr. 3K-3-361/2007). Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos sutarties sąlyga (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vieningai laikosi nuostatos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus, fiksuoti trūkumus, trūkumų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima . Šiuo atveju ieškovas galėtų reikšti ieškinį tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Tačiau teismo vertinimu, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais analizuotinas trūkumų pobūdis ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikytina CK 6.662 straipsnio 3 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2008 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. v. UAB „Pamario Andora“, bylos Nr. 3K-3-371/2008).

10Byloje esančiu statybinės ekspertizės aktu nustatyta, kad pastato, esančio Kauno raj., ( - ) , techninės apskaitos byloje pažymėto indeksu 15F1/G, stogo statybos darbai bei pastato, esančio Kauno raj., ( - ) pažymėto indeksu 6F1p, stogo rekonstrukcijos darbai atlikti pažeidžiant teisės aktų ir įprastai tos rūšies darbams keliamus reikalavimus bei nesilaikant techninio projekto reikalavimų, nesilaikant projektinės dokumentacijos ir teisės aktų reikalavimų: pastato pažymėto indeksu 6F1p stogas neatitiko STR 2.05.02:2001 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų, pastato pažymėto indeksu 15F1g stogas neatitiko STR 2001 „Statinių konstrukcijos.Stogai“ reikalavimų. Taigi ekspertizės akte pateiktos išvados, jog stogai nebuvo atsparūs atmosferos poveikiui (42 punktas), nėra tinkamai apsaugoti nuo išorinio lietaus ir sniego poveikio (47 punktas), neturi pakankamo nuolydžio (48,56 punktai), įrengtas nepakankamas kiekis vėdinimo kaminėlių (63.3 papunktis), pastato 6F1p stoge akmens vata nėra pritvirtinta prie paklotės smeigėmis (58.8 papunktis), netinkamai įrengtas parapeto apskardinimas ( 64.3 papunktis), yra įrengtas per mažas šilumos izoliacijos sluoksnis (vietoj 15cm-įrengta13cm), neįrengtas nuolydis prie stoglangių, neįrengti latakai, stogui panaudota netinkama hidroizoliacinė stogo danga. Pateikta taip pat išvada, jog dauguma abiejų stogų trūkumų, nurodytų 2006-07-12 ir 2007-08-23 VšĮ „Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro“ ekspertizės aktuose egzistuoja bei, pateikta kategoriška išvada, kuri nėra ginčijama ir su kuria teismas neturi pagrindo nesutikti (CPK 218 straipsnis), kad ieškovas galėjo nustatyti statinių trūkumus prieš stogo darbų ir statinių priėmimą iš rangovo, t.y. netinkamai suformuotus nuolydžius buvo galima nustatyti vizualiai arba gulsčiuku; vizualiai buvo galima nustatyti, kad įrengtas netinkamas kiekis vėdinimo kaminėlių, kad netinkamai apskardintas parapetas, kad neįrengti vandens nutekėjimo latakai, kad akmens vata nepritvirtina smeigėmis. Matuojant liniuote (rulete) buvo galima nustatyti, kad įrengtas per mažas šilumos izoliacijos sluoksnis. Tiek byloje apklaustas liudytojas V. L., atlikęs statinių stogų techninės ekspertizės aktus, tiek ekspertas Sigitas Mitkus akte ir teisme patvirtino, kad visi nustatyti stogų darbų trūkumai buvo akivaizdūs, t.y. ieškovas galėjo nustatyti statinių trūkumus prieš stogo darbų ir statinių priėmimą iš rangovo. Aplinkybę, jog panaudotų medžiagų - smeigių kiekis yra akivaizdus, buvo ir yra matomas tiek darbų perdavimo metu, tiek ir perdavus darbų rezultatą, patvirtina ir byloje pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo 2009-09-29 protokolas Nr. 39, surašytas antstolės S. V., kuriame antstolė konstatavo, jog sandėlyje 15F1g stoge matyti smeigės. Be to, įvertinus byloje surinktus įrodymus - liudytojo ieškovo techninio prižiūrėtojo Ž. G. parodymus, kuris patvirtino, kad įrengiant stogus jis stebėjo statybos procesą, jam buvo žinoma stogo įrengimui naudojamo medžiagų kokybė (dangos gamintojas) bei kiekis (sumontuotų vėdinimo kaminėlių kiekis, izoliacinės medžiagos kiekis ir tankis), stogo dangos nuolydžiai, spręstina, kad ieškovas turėjo galimybę fiksuoti galimus darbų trūkumus atliktų darbų priėmimo metu, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog dėl atsakovo veiksmų buvo apsunkinta ieškovo galimybę pastebėti trūkumus, todėl nurodyti trūkumai, kuriais grindžiamas ieškinys negali būti vertinami kaip buvę neakivaizdūs darbų atlikimo metu. Teismo vertinimu, darytina išvada, jog ieškovo nurodyti stogų trūkumai nelaikomi trūkumais, atsiradusiais vėliau garantiniu laikotarpiu, kadangi ieškovas galėdamas nustatyti statinių trūkumus prieš stogo darbų ir statinių priėmimą iš rangovo, prarado teisę remtis darbo trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 3 dalis).

11Nustačius, jog užsakovas neteko teisės remtis darbų trūkumų faktu, atsakovo argumentai, kurių pagrindu nesutinkama su eksperto išvada dėl smeigių kiekio, panaudotos hidroizoliacinės dangos kokybės, stogo nuolydžio ir ylajų atitikimo projektui, nagrinėjamai bylai nėra reikšmingi.

12Įvertinus tai, kad 2004-07-27 ir 2005-06-21 pripažinimo tinkamu naudotis aktais buvo pripažinti tinkamais UAB „Aviacijos paslaugų centras“ sandėliai 15 F1/g ir 6F1g , esantys ( - ) Kauno rajone, bei komisijos aktu konstatuota, kad šie statiniai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinkami naudoti, šių aktų nenuginčijus nėra pagrindo teigti, kad atsakovas turi atlyginti būsimus ginčo stogų remonto darbus.

13Nesant pagrindo tenkinti ieškinį, iš ieškovo priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 16660,00 Lt už ekspertizės atlikimą (b.l. 117, t.2) bei 21,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 93 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-265, 270 straipsniais

Nutarė

15Ieškinį atmesti.

16Priteisti iš ieškovo UAB „Aviacijos paslaugų centras“ 16660,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui UAB „AKS projektai“.

17Priteisti iš ieškovo UAB „Aviacijos paslaugų centras“ 21,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai