Byla e2-4388-723/2016
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, atstovavimo išlaidų ir baudos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant Daivai Šuopienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Boženai Kuzmienei,

4atsakovo atstovams P. P., S. S., atsakovo M. P. įgaliotinei I. Š., atsakovų atstovui advokatui Justui Viliui,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vadinika“ ieškinį atsakovams M. P., S. S. dėl nepagrįsto praturtėjimo, atstovavimo išlaidų ir baudos priteisimo,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Vadinika“ ieškiniu prašo priteisti lygiomis dalimis iš A. P. P., M. P. ir S. S. 2 896,20 Eur avansą, 8688,60 Eur atstovavimo išlaidų, 14 481 Eur baudos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

71.Ieškinyje nurodė, kad tarp Pardavėjo J. P. ir Ieškovo 2010-10-15 buvo pasirašyta preliminari sutartis dėl žemės sklypo(-ų) pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, kurios pagrindu Pardavėjas įsipareigojo atkūrus nuosavybę į 2,1781 ha žemę Buivydiškių k.v. (išvados Nr. 231) Ieškovui parduoti nuosavybės teise priklausantį sklypą(-us) už 100 000 Lt. Pardavėjui sutarties pasirašymo metu buvo sumokėta 2 896,20 Eur (10 000 Lt). Sutarties pagrindu Pardavėjas įsipareigojo suteikti Ieškovui notariškai patvirtintą įgaliojimą dėl minėto turto nuosavybės teisių atstatymo, atstovavimo VĮ „Registrų centras“ bei kitose įmonėse ir organizacijose. 2010-10-15 Pardavėjas įgaliojo A. Ž. atstovauti jam visose įmonėse, įstaigose bei organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo. A. Ž. buvo specialiai Ieškovo pasamdytas asmuo atstovauti atkūrimo procese, kuriam Ieškovas sumokėjo 30 000 Lt už Pardavėjo atstovavimą. A. Ž. atstovavo Pardavėją visame nuosavybės teisių atkūrimo procese, dalyvavo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės 2013-05-09 susirinkime, Pardavėjo vardu įvykdė pareigą pasirinkti žemės sklypus bei atliko visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus siekiant atkurti nuosavybės teisę į 2,1781 ha žemę. Ieškovas visus nuo jo priklausančius veiksmus atliko per įmanomai trumpiausius terminus, o galutinis nuosavybės teisės į žemės sklypų atkūrimo terminas priklausė nuo valstybės institucijų veiksmų eigos bei nuo skundų, teiktų kitų pretendentų, išnagrinėjimo terminų. Po J. P. mirties 2014-04-08, Ieškovas buvo susisiekęs su Atsakovais, kurie patvirtino, jog jie kaip J. P. įpėdiniai perima teises ir pareigas pagal 2010-10-15 preliminarią sutartį ir kai tik bus gauti nuosavybės teisės patvirtinantys dokumentai sudarys pirkimo-pardavimo sutartis, o Ieškovas sumokės Atsakovams likusią sumą. J. P. buvo atkurta nuosavybės teisė į žemės sklypus unikalus Nr. 4400-3929-0287, unikalus Nr. 4400-3929-0376, unikalus Nr. 4400-3929-0200, esančius Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj. buvo registruota pagal 2015-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 48S-574-(14.48.3.). Savo vardu šiuos žemės sklypus Atsakovai užregistravo pagal 2015-11-18 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. 10149. Po žemės sklypų įregistravimo Ieškovas susisiekė telefonu su atsakovu M. P. siekdamas suderinti pagrindinių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo datas. Atsakovai vis delsė sudaryti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis, perkėlinėjo susitikimų laiką, todėl Ieškovas buvo priverstas kreiptis į Atsakovus raštu ir išsiuntė jiems 2016-05-31 pretenziją dėl pirkimo-pardavimo sutarties. 2016-07-15 Ieškovui elektroniniu paštu pateiktame Atsakyme į pretenziją nurodė, kad su pretenzija visiškai nesutinka ir Atsakovai neturi jokios pareigos Ieškovui mokėti reikalaujamų sumų, tačiau papildomai pažymėjo, kad gali pasiūlyti grąžinti pagal sutartį sumokėtą 10 000 Lt sumą. Atsakovai iki šiol negrąžino ir pretenzijoje nurodytos sumos (su kuria sutinka), t.y. 2896,20 Eur (10 000 Lt). Atsižvelgiant į kasacinio teismo praktiką, į tai, kad ne Ieškovas, o Atsakovai nesudaro pagrindinių žemės sklypų pirkimo - pardavimo sutarčių, Atsakovai turi grąžinti iš Ieškovo gautą 10 000 Lt (2 896,20 Eur) avansą. Taip pat nurodė, kad nei Sutartyje, nei Įgaliojime nebuvo numatyta, jog atstovavimas Pardavėjo yra neatlygintinis, todėl Pardavėjo teisių perėmėjams kyla pareiga vadovaujantis CK nuostatomis atlyginti atstovo turėtas išlaidas bei sumokėti atstovui už darbą. Sutarties 5.1. p. Pardavėjas ir Ieškovas susitarė, jog tuo atveju, jeigu Pardavėjas vengs sudaryti žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, jis privalės grąžinti sumokėtus 10 000 Lt bei 50 000 Lt baudą. Tik gavęs Atsakovų atsakymą į pretenziją 2016-07-15 Ieškovas sužinojo, jog Atsakovai neketina sudaryti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių, todėl laiko jog būtent 2016-07-15 sužinojo apie savo teisės pažeidimą. K. A. atsisakė sudaryti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis iš A. I. naudai priteistina 50 000 Lt baudos.

82.A. S. Survilo, P. P., M. P. atsiliepimu į ieškinį su ieškovo pareikštais reikalavimais nesutiko. Nurodė, kad pagal Preliminarios sutarties 7 p. Sutartis galioja iki 2015 m. gegužės 20 d. ir ji nebuvo pratęsta, todėl nuo 2015-05-20 prievolė sudaryti pagrindinę sutartį Atsakovams pasibaigė. A. P. sutarties galiojimo metu neatsisakė ir nevengė vykdyti savo prievolės ir sudaryti pagrindinę sutartį. Galutinis nuosavybės teisės į žemės sklypų atkūrimą terminas priklausė nuo valstybės institucijų veiksmų eigos bei nuo skundų, teiktų kitų pretendentų, išnagrinėjimo terminų. Ir pačioje Preliminarioje sutartyje nurodyta, jog Pirkėjas ir Pardavėjas, įsipareigoja šia žemės sklypo(ų) galutinį pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti atkūrus nuosavybės teises į minėtą turtą, tačiau šiuo atveju buvo numatytas konkretus terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti. Šiuo atveju nebuvo Atsakovų kaltės dėl to, kad Preliminarioje sutartyje nustatytu terminu nebuvo sudaryta pagrindinė žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Nuosavybės teisė į žemės sklypus buvo atkurta tik 2015-07-24 ir nuosavybės teisę į žemės sklypus Atsakovai įregistravo tik 2015-11-18 - jau buvo pasibaigęs Preliminarios sutarties galiojimo laikui. Atsakovai jokios pareigos sudaryti pagrindinę žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį nebeturėjo. Nėra jokios Atsakovų kaltės, todėl Ieškovas neturi jokio pagrindo reikalauti, o Atsakovai neturi jokios pareigos mokėti Ieškovui ieškinyje reikalaujamų 30 000 Lt (8 688,60 Eur) atstovavimo išlaidų bei 50 000 Lt (14 481 Eur) baudos. Be to, reikalaujama grąžinti 30 000 Lt (8 688,60 Eur) suma už neva dėl atstovavimo patirtus nuostolius yra visiškai nepagrįsta, nes jokio tokio ar panašaus susitarimo, o juo labiau tokiai sumai pagal Preliminarią sutartį nebuvo. Tokio susitarimo tarp J. P. ir A. Ž. nebuvo, o jeigu tokį susitarimą visgi, kaip teigia Ieškovas, jis be J. P. žinios, sudarė, tai Ieškovui ir kyla pareiga vykdyti iš šios sutarties kylančius įsipareigojimus. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, kokias tiksliai paslaugas atliko A. Ž.. Be to, Ieškovo nurodytas įgaliotas asmuo vykdydamas įgaliojime numatytus veiksmus, objektyviai vertinant, žinojo nuosavybės teisių atkūrimo eigą, dokumentus, susijusius su nuosavybės teisės atkūrimo procesu, turėjo ir galėjo įvertinti vykstančią situaciją ir, matydami, jog baigiasi Preliminarios sutarties galiojimo laikas bei siekdami, jog būtų sudaryta pagrindinė sutartis galėjo teikti siūlymą dėl Preliminarios sutarties galiojimo pratęsimo. Tokių veiksmų imtasi nebuvo. Net ir tuo atveju, jei dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo būtų Atsakovų kaltė, Ieškovas vis tiek neturėtų jokio pagrindo iš Atsakovų reikalauti atlyginti Preliminarios sutarties 5 p. nurodytų baudų, kadangi CK 1.125 str. 5 d. 1 p. yra aiškiai įtvirtintas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Akivaizdu, kad terminą reikalauti sumokėti baudą, Ieškovas jau seniai yra praleidęs.

93.Ieškovas UAB „Vadinika“ dublike nurodė su atsakovų atsiliepimo argumentais nesutinkantis. Pažymėjo, kad Atsakovai po J. P. mirties, tiek vėliau įregistravus žemės sklypus žodžiu buvo patvirtinę savo ketinimus sudaryti pagrindinės žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartis. Tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti jam perduotais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys). Tarp J. P. ir A. Ž. notariškai patvirtinto įgaliojimo pagrindu susiklostė atstovavimo santykiai nuosavybės teisių atkūrimo procese. Atsakovai patys patvirtino, kad nei preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje, nei kitame dokumente nebuvo susitarta dėl atlyginimo už atstovavimą (arba dėl to, kad atstovavimas yra neatlygintinis), o tai reiškia, kad vadovaujantis CK 2.151 straipsnio 1 dalimi atstovaujamasis turi atlyginti atstovo turėtas išlaidas, susijusias su pavedimo vykdymu, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita. Vien aplinkybė, jog atstovavimo išlaidas yra padengęs Ieškovas, nepaneigia Atsakovų pareigos padengti atstovavimo išlaidas, kurių atlygintinumas yra numatytas įstatyme. J. P. atstovas A. Ž., siekdamas tinkamai vykdyti savo pareigas atstovaujant Pardavėją nuosavybės atkūrimo procese, susipažino su nuosavybės teisių atkūrimo byla, išsiaiškino iš kokių žemės sklypų Pardavėja gali rinktis, apžiūrėjo kiekvieną iš jų natūra (šių sklypų buvo apie 20), išsiaiškino kiekvieno iš jų rinkos vertę. Jau turėdamas visapusišką informaciją dalyvavo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės 2013 m. gegužės 9 d. susirinkime, Pardavėjo vardu įvykdė pareigą pasirinkti žemės sklypus bei atliko visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus siekiant atkurti nuosavybės teisę į 2,1781 ha žemę. Po žemės sklypų įregistravimo VĮ Registrų centre Ieškovas susisiekė telefonu su atsakovu M. P. siekdamas suderinti pagrindinių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo datas. Atsakovas nurodė, jog vienas iš bendrasavininkų yra užsienyje, tačiau turi neužilgo grįžti, todėl, kai tik visi galės, atvyks pas Ieškovą. Iš esmės Atsakovai savo konkliudentiniais veiksmais patvirtino ketinimus sudaryti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis tiek iš karto po jų motinos mirties, tiek atkūrus nuosavybės teises į konkrečius žemės sklypus, todėl laikytina, kad preliminarioje pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti šalių konkliudentiniais veiksmais buvo pratęstas siejant jį su nuosavybės teises patvirtinančių dokumentų gavimu, todėl Atsakovai turėjo pareigą sudaryti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis arba sumokėti Preliminarios sutarties 5 punkte numatytą baudą. Ieškovas tik gavęs Atsakovų atsakymą į pretenziją 2016-07-15 sužinojo, jog Atsakovai neketina sudaryti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutarčių.

104.A. S. Survilo, P. P., M. P. triplike nurodė, kad Ieškovo argumentai, jog po J. P. mirties ir po žemės sklypų įregistravimo susisiekė su Atsakovu M. P., siekiant, suderinti pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo laiką, nėra pagrįsti jokiais kitais įrodymais, išskyrus jo paties paaiškinimais procesiniuose dokumentuose. Ieškovas taip pat nepateikė tikslios datos, kada paskambino Atsakovui M. P., tokio veiksmo atlikimo momentą apibūdino netiksliai. Ieškovas nepateikė jokios informacijos, ar buvo mėginusi telefonu susisiekti su kitais Atsakovais, kaip nekilnojamojo turto objektų bendrasavininkais. T. I. veiksmai negali būti vertinami kaip pakankamai aktyvūs veiksmai, siekiantys sudaryti pagrindinę sutartį. Ieškovė galėjo kreiptis į notarą arba siųsti oficialų pranešimą Atsakovams dėl pagrindinės sutarties sudarymo, bet to nepadarė Preliminariosios sutarties galiojimo laike ar net pasibaigus Preliminariajai sutarčiai po įrašo Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre atsiradimo dienos. J. P. suteikė įgaliojimą Ieškovo pasirinktam ir nurodytam asmeniui A. Ž.. Todėl akivaizdu, jog Ieškovas turėjo visą reikiamą informaciją ir visas galimybes numatyti pagrindinės sutarties sudarymo laiką bei apie tai tinkamai informuoti Atsakovus, dėl pagrindinės sutarties sudarymo ar dėl Preliminarios sutarties pratęsimo, tačiau to nepadarė. Ieškovo dublike teiginiai, kad Preliminarioji sutartis pratęsta konkliudentiniais veiksmas prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso imperatyvioms normoms. Ieškovės argumentai apie Preliminariosios sutarties pratęsimą yra negaliojantys pagal LR CK normas, todėl galutinis terminas sudaryti pagrindinei sutarčiai yra iki 2015 m. gegužės 20 d. (Preliminariosios sutarties 7 punktas). Ieškinys pateiktas tik tai 2016 m. rugpjūčio 30 d., tai gerokai vėliau nei sukako sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo (LR CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Pažymėjo, kad LR CK 6.758 str. 2 d. numato, jog pavedimo sutartys, kai sudaroma tarp fizinių asmenų yra preziumuojamos, jog jos yra neatlygintinės. Įgaliojime nėra jokių kitų duomenų, nurodančių informaciją apie esamą sudarytą pavedimo sutartį tarp Ieškovės ir A. Ž.. Mano, kad Ieškovo veiksmai leidžia daryti išvadą, jog ji pati atsisakė įsigyti žemės sklypus iš Atsakovų besibaigiant Preliminariosios sutarties terminui, o tai lemia šių teisinių santykių padarinius pagal Preliminarios sutarties 5.2 punktą, kurioje numatyta, jog Ieškovei atsisakius įsigyti žemės sklypų, sumokėti 10 000 Lt (2 896,20 Eur) J. P., lieka jai.

115.Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. B. K. prašė ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad ieškovas niekada nebuvo atsisakęs įsigyti žemės sklypų iš atsakovų. Ketinimą sudaryti sutartis patvirtina nuolatinis bendravimas, pretenzijos parengimas. Ieškovas iš šiuo metu yra pasirengęs pasirašyti pagrindines pirkimo-pardavimo sutartis. Ieškovo sumokėti pinigai negali būti laikomi netesybomis, nes iš esmės ieškovas sumokėjo kaip avansą už perkamą turtą. Pagal bendras nuostatas atstovavimas yra atlygintinas. Atstovavimas yra neatligintinas tik tarp paprastų fizinių asmenų. A. Ž. buvo žmogus, turintis specialių žinių ir kompetencijų. Jis atliko eilę darbų, už kuriuos atsakovai turi atlyginti. Šias išlaidas atlygino ieškovas, tačiau tai nereiškia, kad jas turi atlyginti atsakovai. Po J. P. mirties ieškovo atstovas buvo susisiekęs su M. P., kuris taip pat dalyvavo pasirašant preliminarią sutartį. Mirus J. P. įgaliojimas neteko galios, o atsakovai nesuteikė naujo įgaliojimo. Atsakovai taip pažeidė Sutarties 6. punktą. Po J. P. mirties, ieškovas neturėjo galimybės paspartinti nuosavybės atkūrimo proceso be įgaliojimo. A. Ž. ieškovą matyt atstovavo ne vieną kartą. Jis gavo pinigus pagal paslaugų teikimo sutartį. 2013 metais buvo sumokėta 30 000 Lt po to, kai jau A. Ž. susipažino su žemės atkūrimo byla, išsirinko žemės sklypus. Tuo metu buvo atlikęs didesnę dalį darbų. A. Ž. paslaugos buvo tokios, kad jis susipažino su žemės nuosavybės teisių atkūrimo byla, išsiaiškino kokie siūlomi žemės sklypai, kokia jų vertė, dislokacija, kurie patrauklesni, išsirinko geriausiai apsimokančius variantus, dalyvavo susirinkime. Pinigai sumokėti už tai, kas buvo padaryta per tris metus. Buvo apmokėta kasos išlaidų orderiu. Atstovavimo klausimas buvo derinamas tą dieną, kai buvo pasirašoma preliminari sutartis ir suteiktas įgaliojimas. Tų normų į preliminarią sutartį neįrašinėjo. Įgaliojime nebuvo nurodyta, kad jis atlygintinas. Sutinka, kad pagal preliminarią sutartį ji būtų vykdoma – ieškovas būtų įsigijęs ir mažiau patrauklų sklypą. Išsirinkti geresnius sklypus buvo suinteresuotos abi sutarties šalys. Pažymėjo, kad nuosavybės atkūrimo procesas tikrai prasidėjo ne nuo atsakovų minimų paraiškų. Procesas buvo pradėtas daug anksčiau, jau 2013-05-09 buvo susirinkimas ir jo protokole pasirašė A. Ž., prie žemės sklypų, kurie buvo paskirti J. P.. Iki duomenų įregistravimo registre ieškovas negalėjo tiksliai žinoti, kas yra J. P. įpėdiniai. Ieškovas bendravo tik su M. P.. Kitų duomenų ieškovas gauti negalėjo ir susisiekti su kitais įpėdiniais neturėjo galimybės.

126.A. P. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad priėmė palikimą. Supranta, kad priėmė motinos įsipareigojimus pagal sutartį. Jis sutarties nevykdys, nes apie ją net nežinojo. Kai tik nuosavybės teisės dokumentai buvo pasirašyti, sužinojo, kad atsirado kažkokia firma, atstovai. Apie sutartį sužinojo po metų po dokumentų sutvarkymo.

137.A. S. S. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka dėl 10 000 Lt. Kai paveldėjo, ieškojo dokumentų, ką paveldėjo. Jie po mamos mirties ir padavė į žemėtvarką paraišką, kad atkurtų mamai žemę. Jie pagal visus įstatymus parašė pareiškimą. Atėjo laiškas, kad atsiimti visus dokumentus. Jie tik pateikė paraišką, o institucija viską padarė. Iš ieškovo jokių prašymų nebuvo, tik kai jau atkūrė viską prasidėjo skambinimai. Ji nenori sklypų parduoti už 100 000 Lt. Tiesiog nenori ir tiek. Sutartis pasibaigė, o kitos nepasirašė. Ji apskritai apie ginčo sutartį nežinojo.

148.A. M. P. įgaliotinė I. Š. su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutiko dėl 10 000 Lt grąžinimo. Buvo tvarkomi dokumentai ir žemėtvarkoje parašytas prašymas atkurti žemę. Atėjo laiškas, kai ta žemė atkurta. Gavus dokumentus ir atsirado ieškovas bei pradėjo skambinėti, parodė sutartį. Baigėsi visi terminai. Jei ieškovas būtų norėjęs pratęsti, tai turėjo susisiekti daug anksčiau. Nesutinka dėl baudos. M. P. dalyvavo pasirašant sutartį.

159.Atsakovų atstovas adv. J. V. nurodė, kad atsakovų procesinė pozicija ieškinį pilnai atmesti. Sutikimas dėl 10 000 Lt yra tik ginčą sprendžiant taikiai. Preliminarios sutarties galiojimo terminas buvo apibrėžtas kaip 2015-05-20. Pagal CK 6.165 str. 5 d. preliminari sutartis laikoma pasibaigusi, jeigu nėra sudaryta pagrindinė sutartis iki joje nurodyto termino pabaigos. Taigi sutartis yra pasibaigusi. Šalis neturi jokios prievolės vykdyti jau pasibaigusią sutartį. Dėl atstovavimo išlaidų nesutinka, nes visiškai nėra įrodymų, jog A. Ž. būtų veikęs mirusiosios J. P. vardu. Sutartis buvo sudaryta su ieškovu. Tarp fizinių asmenų sudaromos neatlygintinai. A. Ž. net neveikė P.interesais, o veikė ieškovo interesais. J. P. buvo visiškai nesvarbu ar tie sklypai bus geresnėje, ar kažkokioje blogesnėje vietoje. Ji vis tiek gaus 100 000 Lt. Pasireiškė ieškovo nesąžiningumas, nes susidarė tokia teisinė situacija, kad iš 100 000 Lt gautų, pati J. P. būtų turėjusi 40 000 Lt atiduoti atstovui ir pati gautų tik 60 000 Lt. A. Ž. buvo sumokėta 2013‑10‑30 avansas grynais pinigais pagal sutartį, sudaryta daugiau nei prieš tris metus. Sutartyje numatyta, kad avansas sumokamas per 10 dienų. Nėra įrodyta, kad žala kilo J. P. naudai atliekant kažkokius veiksmus. Dėl 10 000 Lt tai yra avansas. Neginčija jo sumokėjimo.

16Ieškinys tenkintinas iš dalies.

1710.Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad J. P. (Pardavėjas) ir Ieškovas UAB „Vadinika“ 2010-10-15 sudarė Preliminarią sutartį dėl žemės sklypo(ų) pirkimo-pardavimo sutarties (toliau taip pat – Preliminari sutartis) sudarymo, kurios pagrindu J. P. įsipareigojo atkūrus nuosavybę į 2,1781 ha žemę Buivydiškių k.v. išvados Nr. 231 nepriklausomai nuo kainų pokyčio Ieškovui parduoti nuosavybės teise priklausantį sklypą(-us) už 28 962,00 Eur (100 000 Lt), pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį ne vėliau nei per 15 darbo dienų po disponavimo žemės sklypais teisės įgijimo. Preliminarios sutarties 7 punkte buvo numatyta, kad sutartis galioja iki 2015-05-20.

1811.Preliminarios sutarties pagrindu Pardavėjas įsipareigojo suteikti Ieškovui (jo nurodytam asmeniui) notariškai patvirtintą įgaliojimą dėl ginčo turto nuosavybės teisių atstatymo, atstovavimo VĮ „Registrų centras“ bei kitose įmonėse ir organizacijose, ir t.t. (Preliminarios sutarties 6 punktas). 2010‑10‑15 J. P. įgaliojo A. Ž. atstovauti jai visose įmonėse, įstaigose bei organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio savininko nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypą, pagal Apskrities viršininko 2002-07-25 išvadą Nr. 231, dalyvauti nuosavybės teisių atkūrimo svarstymo posėdžiuose, priimti jos vardu sprendimus, gauti ir pateikti tam tikslui reikalingą informaciją bei dokumentus, atstovauti pasirenkant ir matuojant žemės sklypą bei žymint žemės sklypo ribas, pasirašyti žemės matavimo aktuose, esant reikalui perkelti žemės sklypų nuosavybės teises į savo nuožiūra pasirinktą kadastrinę vietovę, įregistruoti jos vardu žemės sklypą VĮ Registrų centre ir kt.

1912.J. P. mirė 2014-04-08. Jos vardu buvo atkurta nuosavybės teisė į žemės sklypus unikalus Nr. 4400-3929-0287, unikalus Nr. 4400-3929-0376, unikalus Nr. 4400-3929-0200, esančius Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., įregistruota pagal 2015-07-24 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 48S-574-(14.48.3.). Savo vardu Nekilnojamojo turto registre šiuos žemės sklypus A. P. Pu., S. S. ir M. P. užregistravo po 1/3 dalį pagal 2015-11-17 Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. 10149.

2013.Ieškovas UAB „Vadinika“ kreipėsi į Atsakovus 2016-05-31 su pretenzija dėl pirkimo-pardavimo sutarties, prašydamas iki 2016-06-15 susisiekti su ieškovu, jog galėtų pasirašyti notariškai žemės sklypų (unikalus Nr. 4400-3929-0287, 4400-3929-0376, 4400-3929-0220), esančių Plateikiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus raj., pirkimo-pardavimo sutartis bei pervesti likusią sumą į atsakovų nurodytas sąskaitas. Taip pat nurodė, kad jei Atsakovai neketina sudaryti šių sutarčių, vadovaujantis Sutarties 5.1. punktu jie privalo grąžinti ieškovui sumokėtus 10 000 Lt, sumokėti 50 000 Lt baudos bei atlyginti 30 000 Lt tiesioginių nuotolių, kurie buvo ieškovo patirti samdant atkūrimo procese Ieškovo interesus atstovausiantį asmenį.

2114.Atsakovai informavo Ieškovą, kad atsakymą į pretenziją pateiks iki 2016-07-15. 2016-07-15 Atsakovų atstovo Ieškovui pateiktame Atsakyme į pretenziją dėl pirkimo-pardavimo sutarties nurodyta, kad Atsakovai su pretenzija visiškai nesutinka ir neturi jokios pareigos Ieškovui mokėti reikalaujamų sumų. Pažymėjo, kad siekdami išspręsti ginčą taikiai, Atsakovai gali pasiūlyti grąžinti ieškovui sumokėtą 2 896,20 Eur (10 000 Lt) sumą šalims sutarus sumos grąžinimo sąlygas.

2215.Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Taigi pagal šią įstatymo normą įrodinėjimo tikslas yra ne tam tikrų aplinkybių tikėtinas buvimas ar nebuvimas, bet teismo ištirtų įrodymų vertinimo suformuotas teismo įsitikinimas. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,E. G.“ v. UAB ,,Kleta“, bylos Nr. 3K-3-265/2011; 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“, L. Ž., V. Ž., bylos Nr. 3K-3-423/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (teisių ir pareigų perėmėjas – AB „LESTO“ v. religinės bendruomenės Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011).

23Dėl avanso grąžinimo ir baudos priteisimo

2416.Preliminariąja sutartimi šalys įsipareigoja joje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnis). Vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra terminas, iki kurio turi būti sudaryta pagrindinė sutartis. CK 6.165 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Terminu yra laikomas apibrėžtas laikotarpis, kuriam suėjus ar pasibaigus įstatymas ar šalių susitarimas numato tam tikrą civilinių teisių ar pareigų atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą.

2517.P. P. sutarties 1 punktą jos pasirašymo metu ieškovas UAB „Vadinika“ sumokėjo J. P. 2 896,20 Eur (10 000 Lt). Tai patvirtina byloje pateiktas 2010‑10-15 kasos išlaidų orderis Nr. 147, 10 000 Lt sumai, o ir ginčo dėl ieškovo atlikto 10 000 Lt mokėjimo J. P. pagal Preliminarią sutartį fakto tarp bylos šalių nekilo. Likusią pagal Preliminarią sutartį numatytą kainos dalį – 90 000 litų, ieškovas įsipareigojo sumokėti galutinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo metu. Preliminarios sutarties šalys sutartyje nustatė aiškų terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti – sutarties 7 punktu buvo numatyta sutarties galiojimo terminas iki 2015-05-20.

2618.Kaip jau nurodyta, viena iš Preliminarios sutarties šalių – Pardavėjas J. P. mirė 2014‑04-08. Palikėjos J. P. palikimą priėmė A. M. P., P. P. ir S. S.. Jiems 2015‑11‑17 buvo išduotas Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 10149. CK 5.1 str. 1 d. nustato, kad paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Taigi, po J. P. mirties Atsakovams perėjo turtinės teisės ir pareigos, kylančios iš 2010-10-15 Preliminarios sutarties.

2719.Nėra ginčo, kad notarinė sutartis iki Preliminarios sutarties galiojimo pabaigos (2015-05-20) nebuvo sudaryta. Pagal CK 6.165 straipsnio 5 dalį, jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia. T. I. įrodinėjo, kad šis terminas buvo pratęstas konkliudentiniais šalių veiksmais. Teismas su šiais ieškovo argumentais nesutinka. Pagal CK 1.73 str. 1 d. 7 p. preliminariajai sutarčiai numatyta privaloma rašytinė sandorio forma. Įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį (CK 1.93 str. 1 d., 6.165 str. 2 d.). Pagal CK 6.192 str. 4 d. numato, jog sutarties pakeitimas ar pildymas turi būti tokios pat formos, kokios turėjo būti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Nagrinėjamu atveju šalys raštu nesudarė susitarimo dėl preliminariosios sutarties termino pratęsimo. CK 6.183 straipsnio 2 dalyje yra numatyta galimybė šalims nepaisyti sutarties sąlygos, reikalaujančios jos pakeitimus atlikti rašytine forma, tais atvejais, kai iš šalių konkliudentinių veiksmų galima pagristai spręsti, kad tos sąlygos abi šalys yra atsisakiusios. Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės leidžia teismui daryti išvadą, kad šalys atsisakė sutarties sąlygos dėl preliminariosios sutarties galiojimo termino pratęsimo raštu. Ieškovas savo argumentų, kad po J. P. mirties ir po žemės sklypų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre buvo susisiekęs su Atsakovais dėl Preliminarios sutarties pratęsimo ir tolesnio vykdymo, nepagrindė jokiais įrodymais bei nenurodė tikslių kontaktavimo datų (CPK 12, 178 str.). Teismas sutinka su Atsakovų argumentais, kad Ieškovas yra juridinis asmuo, užsiimantis veikla nekilnojamojo turto srityje, todėl turi profesionalias žinias, susijusias su nekilnojamojo turto veiklos sritimi, tame tarpe nekilnojamojo turto nuosavybės teisių atkūrimo srityje, bei objektyviai vertinant, turėjo visas galimybes įvertinti teisinių santykių situaciją su Atsakovais ir numatyti galimus padarinius dėl Preliminariosios sutarties pasibaigimo. N. I. teigė, kad negalėjo sužinoti palikėjos įpėdinių, kurie buvo išviešinti tik 2015‑11‑17, tačiau tokie argumentai nepagrįsti. Ieškovas galėjo kreiptis su pareiškimu į palikimo atsiradimo vietos notarą, informuoti ir pareikšti savo reikalavimus įpėdiniams. Tokių įrodymų nėra. Ieškovo atstovė teisme argumentavo, kad Atsakovai pažeidė sutartį, kai po J. P. mirties perėmę jos teises ir pareigas pagal Preliminarią sutartį nesuteikė Ieškovui naujo įgaliojimo, numatyto sutartyje ir neva todėl ieškovo pasirinktas įgaliotinis negalėjo „paspartinti“ nuosavybės atkūrimo proceso, kad būtų spėjama į Preliminarios sutartys galiojimo terminą. Tokie argumentai taip pat nepagrįsti. Pačios šalys patvirtino, kad galutinis nuosavybės teisės į žemės sklypų atkūrimą terminas priklausė nuo valstybės institucijų veiksmų eigos bei nuo skundų, teiktų kitų pretendentų, išnagrinėjimo terminų. Ieškovas neginčija, kad į Atsakovus dėl Preliminarios sutarties vykdymo su rašytine pretenzija kreipėsi tik 2016-05-31. Iki tol jis teigia bendravęs telefonu su atsakovu M. P., tačiau kaip jau buvo nurodyta, jokie įrodymai to nepatvirtina. Atsakovai teisme paaiškino, kad apie Preliminarią sutartį sužinojo tik po nuosavybės atkūrimo. Teismas neturi pagrindo jais netikėti. Ieškovas nepateikė jokių rašytinių dokumentų (tik minėta 2016-05-31 pretenziją), kad kreipėsi į visus Atsakovus ar į kiekvieną iš jų atskirai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro labiausiai tikėtiną išvadą, kad Preliminarios sutarties galiojimo terminas pasibaigė 2015-05-20, jis nebuvo pratęstas ir pareigos sudaryti pagrindinę žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį Preliminarios sutarties šalys nebeturėjo.

2820. Teismas atkreipia ieškovų dėmesį, kad vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, jog pagal tokią sutartį nėra atliekami jokie piniginiai mokėjimai (CK 6.165 straipsnis) (Lietuvos A. T. 2005 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje P. K. v. V. B., V. Č.; Nr. 3K-3-11/2005). Teismas pažymi, kad pagal šalių sutartį ieškovas sumokėjo J. P. 10000 Lt avansą, kuris turėjo būti įskaitytas į šalių sutartą dėl 100 000 Lt žemės sklypo pirkimo–pardavimo kainą, taigi ši sutartis gali būti nelaikoma preliminariąja. Teismas pažymi, kad šalys susitarė pirkimo–pardavimo sutartį patvirtinti notariškai vėliau (iki 2015-05-20), nes atsakovai nebuvo sutvarkę notarinei pirkimo–pardavimo sutarčiai sudaryti būtinų dokumentų (žemės sklypas buvo neįregistruotas nekilnojamojo turto registre kaip atskiras objektas).

2921. Pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo pagrindinės sutarties, – aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį.Sprendžiant dėl konkrečios civilinių santykių dalyvių valia sudarytos sutarties esmės ir teisinės reikšmės, svarbiausias šaltinis yra sutarties turinys. Būtent pagal konkrečios sutarties turinį galima nuspręsti, pripažinti šią sutartį preliminariąja sutartimi ar kvalifikuoti joje įtvirtintą susitarimą kaip pagrindinę sutartį. Preliminariosios sutarties atveju nėra prievolės objekto kaip tos turtinės vertybės, dėl kurios šalys sudaro pagrindinę sutartį. Tai – organizacinė sutartis, priskirtina ikisutartinių santykių stadijai. Tokia sutartimi nė viena iš šalių neįgyja turtinės naudos, kas yra būdinga pagrindinėms sutartims. Preliminariosios sutarties objektas yra būsima pagrindinė sutartis, tačiau toks objektas negali būti pripažintas civilinių teisių objektu turtinių teisių požiūriu. Tai pagrindinis preliminariosios sutarties skiriamasis požymis nuo pagrindinės sutarties, nes pagrindinėje sutartyje objektas – turtinė vertybė, dėl kurios šalys sudaro sutartį, visuomet egzistuoja. Pagrindinėje sutartyje jos šalys arba viena iš šalių visuomet turi ir subjektinę teisę į tokį objektą arba ši teisė sukuriama fikcijos (ateities vizijos) būdu (pvz., būsimo daikto pirkimo–pardavimo sutarties atveju). Taigi preliminarioji sutartis yra sutartis dėl kitos (pagrindinės) sutarties sudarymo, t. y. sutartis, iš kurios kyla šalių prievolė joje aptartomis sąlygomis sudaryti pagrindinę sutartį.

3022. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti, kaip kvalifikuoti tokius perduotus pinigus. Visais atvejais perduodamų pinigų reikšmė nustatoma pagal šalių valią, todėl galimi atvejai, kai šalių susitarimas, įvertinant pagal sutartį perduodamus pinigus, prieštaraus imperatyvams. Pagal buvusią sutartį matyti,kad ieškovas sumokėjo avansą,nes ši suma įėjo į galutinę pirkimo-pardavimo sumos kainą. Avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją sutartyje nustačius, reikalavimas grąžinti tokias pinigų sumas negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Tokios praktikos laikosi gan seniai Lietuvos A. T. (žr., pvz., Lietuvos A. T. 2000 m. spalio 4 d. nutartį civilinėje byloje J. S., I. S. v. E. P., Nr.3K-3-949/2000; 2001 m. spalio 24 d. nutartį civilinėje byloje R. T. v. E. B., Nr. 3K-3-998/2001; 2002 m. birželio 17 d. nutartį civilinėje byloje P. V. v. A. T., Nr. 3K-3-868/2002, kt.).

3123.Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama ir pagrindinė sutartis nesudaroma, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti jam perduotais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (CK 6.237 straipsnio 1, 2 dalys) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje V. Š. v. A. N. ir kt., bylos Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Obelynė“ v. M. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-534/2011; kt.). Pagal sutartiniuose teisiniuose santykiuose susiklosčiusią praktiką avansu laikoma pinigų suma, kurią daiktų, darbų ar sutartinių paslaugų pirkėjas sumoka pardavėjui ikisutartinių santykių metu (iki pagrindinės sutarties sudarymo). Jos sumokėjimas rodo tikrus pirkėjo ketinimus sudaryti sutartį ir užtikrina kitai šaliai padarytų nuostolių atlyginimą, jeigu dėl pirkėjo kaltės sutartis nesudaroma (CK 6.163, 6.165 straipsniai). Teismas laiko nepagrįstais Atsakovų argumentus, kad Ieškovo veiksmai (nesikreipimas pratęsti sutartį) leidžia daryti išvadą, jog jis pats atsisakė įsigyti žemės sklypus iš Atsakovų, o tai lemia šių teisinių santykių padarinius pagal Preliminarios sutarties 5.2 punktą, kuriame numatyta, jog Ieškovei atsisakius įsigyti žemės sklypų, sumokėti 10 000 Lt lieka J. P.. Šiuos argumentus paneigia aukščiau nurodyta faktinė situacija. N. I., nei Atsakovai neįrodė vieni kitų kaltės dėl notarinės sutarties nesudarymo, todėl nesant šalių veiksmuose kaltės, šalys turi būti grąžintos į tokią padėtį, kurioje buvo prieš sudarant preliminariąją sutartį. Atsižvelgiant į tai, Ieškovui turi būti grąžinta 2 896,20 Eur (10 000,00 Lt) dydžio avanso suma. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas ir Ieškovui iš A. M. P., P. P., S. S. lygiomis dalimis priteistina 2 896,20 Eur, t.y. po 965,40 Eur iš kiekvieno.

3224.Preliminarios sutarties 5.1. p. yra įtvirtinta, kad Pardavėjui vengiant vykdyti arba tinkamai nevykdant šios sutarties sąlygų bei įsipareigojimų, taip pat esant kaltai veikai – veikimui ar neveikimui, dėl ko Pirkėjui apsunkinamos jo teisės ir pareigos, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus 10 000 litų bei atlygina dėl to Pirkėjo patirtus nuostolius bei sumoka 50 000 litų baudą. Kaip jau nurodyta aukščiau,kad ir pats ieškovas neįrodinėja,kad dėl ieškovų kaltės nebuvo įregistruota žemės nuosavybė iki sutarties galiojimo pasibaigimo.Tai reiškia,kad nėra ginčo dėl Atsakovų kaltės dėl pagrindinės sutarties nesudarymo iki 2015-05-21. Pasibaigus preliminarioje sutartyje numatytam terminui sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį,ieškovas,kaip sutarties šalis turėjo pareigą kreiptis į kitą sutarties šalį arba jos atstovą dėl sutarties pratęsimo.Po šio termino pabaigos ieškovas nesikreipė į mirusios J. P. įpėdinius,o jo teiginys,kad žodžiu atsakovai sutiko,kad sutartis ir toliau galioja neįrodyti(( - ) str.).Akivaizdu,kad šioje situacijoje didesnio apdairumo kriterijai ir rizika kyla ieškovui,kaip subjektui,kuris užsiima tokia verslo praktika,kuri susijusi su žemės pirkimu-pardavimu ir su tuo susijusiomis sutartimis.Nepratęsus šio termino, Atsakovai nebeturėjo pareigos ją sudaryti arba pratęsti nuo to momento,kai sutartis nustojo galioti formaliai. Todėl argumentai, kad Atsakovai savo veiksmais vengė vykdyti, to ko neprivalo, yra net logiškai nepagrįsti. Nagrinėjamu atveju nuosavybės teisės atkurtos ir įregistruotos į ginčo sklypus jau po Preliminarios sutarties galiojimo pabaigos, todėl Ieškovo argumentai dėl Atsakovų kaltės yra tik jo subjektyvūs samprotavimai. Be to, teismo vertinimu, Atsakovai pagrįstai prašė taikyti netesyboms senatį. Pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Preliminari sutartis pasibaigė 2015-05-20, o ieškinys teismui pareikštas tik 2016-08-31, todėl nurodytas terminas yra akivaizdžiai praleistas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 14 481 Eur (50 000 Lt) baudos priteisimo atmestinas.

33Dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo

3425.Ieškovas UAB „Vadinika“ ieškiniu taip pat prašo priteisti lygiomis dalimis iš Atsakovų 8 688,60 Eur (30 000 Lt) atstovavimo išlaidų.

35Byloje pateikta 2010-10-15 sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 2010-10/15, pagal kurią A. Ž. įsipareigojo ieškovui atlikti darbus dėl nuosavybės teisės atkūrimo į 2,1781 ha žemės sklypą Buivydiškių k.v. išvados Nr. 231, atstovauti J. P. visose įmonėse, įstaigose bei organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo, tai yra: dalyvauti pretendentų susirinkime, savo nuožiūra išsirinkti sklypą, atlikti kitus darbus, susijusius su nuosavybės teisių atkūrimu. Pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo per 10 dienų nuo jos pasirašymo sumokėti A. Ž. 10 000 litų avansą, 20 000 litų po sklypų išsirinkimų ir kitų būtinų veiksmų atlikimo, reikalingų siekiant atkurti nuosavybės teisę ir 10 000 litų per 10 dienų nuo sprendimo įregistravimo VĮ „Registrų centras“, t. y. iš viso 40 000 litų.

3626.Teismas atkreipia dėmesį, kad vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų, skiriančių ją nuo pagrindinės sutarties, yra tas, kad preliminariosios sutarties, nurodytos CK 6.165 straipsnyje, negalima reikalauti įvykdyti natūra. CK 6.165 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šios sutarties pažeidimo atveju galima reikalauti tik nuostolių atlyginimo. Šis bruožas skiria preliminariąją sutartį nuo sutarčių, kurias, panašiai kaip preliminariąją sutartį, įsipareigojama sudaryti ateityje, tačiau pradedamas jų vykdymas (CK 6.309, 6.401 straipsniai), taip pat sutarčių su atidedamuoju terminu ar atidedamąja sąlyga, pagal kurias šalių prievolės atsiranda nuo sutarties sudarymo, todėl jos negali būti priverstinai įvykdytos iki sueis tam tikras terminas (CK 6.33 straipsnio 2 dalis,) arba atsiras tam tikra sąlyga (CK 1.66, 6.30 straipsniai).

3727.Gali būti atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal tų nuostolių, taip pat civilinės atsakomybės prigimtį yra prievolę pažeidusio asmens veiksmų ar neveikimo padarinys, t. y. kurių atsiradimo konkrečiu atveju pakankama priežastis buvo būtent šio asmens elgesys. Taigi turi būti nustatyti kaltė bei priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir tokių veiksmų padarinių. Be to, minėta, turi būti įvertinami ir nuostolius patiriančio asmens veiksmai, t. y. ar jis buvo pakankamai atidus, rūpestingas, ar galėjo numatyti galimas pasekmes, jei nebūtų sudaryta pagrindinė sutartis. Pažymėtina, kad dažnai nuostolius lemia ir objektyvūs, t. y. nepriklausantys nuo šalių valios, veiksniai – valstybėje vykstantys ekonominiai procesai (pvz., sparti ir ne visada prognozuojama kainų kaita, ypač nekilnojamojo turto rinkoje). Tačiau vien tik šie veiksniai neturėtų būti pagrindas reikalauti piniginio atlygio už prarastą galimybę, taip pat vieninteliai kriterijai, nustatant piniginę prarastos galimybės vertę. Kiekvienu atveju labai svarbu įvertinti konkrečios preliminariosios sutarties šalių sąžiningumą, jų apdairumą ir rūpestingumą. Taigi teisinės preliminariosios sutarties nevykdymo pasekmės (tarp jų ir prarastos galimybės piniginės vertės atlyginimas) visada priklauso nuo konkrečių individualios preliminariosios sutarties ypatumų, jos sudarymo aplinkybių, tikslų, objekto, dėl kurio tariamasi, specifikos, taip pat teisingumo, sąžiningumo, sąžiningos dalykinės praktikos ir protingumo kriterijų.

3828.Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įsipareigoja kitos šalies (atstovaujamojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis, atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai – tarp atstovo ir atstovaujamojo, ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis) (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010).

3929.Preliminarios sutarties pagrindu Pardavėjas (J. P.) įsipareigojo suteikti Ieškovui (Pirkėjui ar jo nurodytam asmeniui) notariškai patvirtintą įgaliojimą dėl ginčo turto nuosavybės teisių atstatymo, atstovavimo VĮ „Registrų centras“ bei kitose įmonėse ir organizacijose, ir t.t. (Preliminarios sutarties 6 punktas). 2010-10-15 J. P. įgaliojo A. Ž. atstovauti jai visose įmonėse, įstaigose bei organizacijose dėl nuosavybės teisių atkūrimo į buvusio savininko nuosavybės teisėmis valdytą žemės sklypą, pagal Apskrities viršininko 2002-07-25 išvadą Nr. 231, dalyvauti nuosavybės teisių atkūrimo svarstymo posėdžiuose, priimti jos vardu sprendimus, gauti ir pateikti tam tikslui reikalingą informaciją bei dokumentus, atstovauti pasirenkant ir matuojant žemės sklypą bei žymint žemės sklypo ribas, pasirašyti žemės matavimo aktuose, esant reikalui perkelti žemės sklypų nuosavybės teises į savo nuožiūra pasirinktą kadastrinę vietovę, įregistruoti jos vardu žemės sklypą VĮ Registrų centre ir kt..Tokiu būdu akivaizdu,kad pavedimo sutartis buvo sudaryta tarp fizinių asmenų(CK 6.756,6.758 str.).Tokio pobūdžio sutarys yra neatlygintino pobūdžio(CK 6.758 str.2d.).Įgaliojime taip pat nėra jokių užuominų apie atlyginimą ir tuo labiau apie ieškovo atlyginimą už bet kokias sutartis su trečiuoju asmeniu.

4030.Ieškovas nurodė sumokėjęs 30 000 Lt A. Ž. už Pardavėjo (J. P.) atstovavimą. Byloje pateiktas 2013-10-30 Kasos išlaidų orderis Nr. 2013/13 dėl 30000 litų išdavimo A. Ž., nurodant pagrindą – avansas pagal 2010-10-15 paslaugų sutartį bei kasos knygos išrašas. Ieškovas tik pažymėjo,bet neįrodė,kad kad A. Ž. atstovavo J. P. visame nuosavybės teisių atkūrimo procese.Galima sutikti,kad jis dalyvavo Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Zujūnų seniūnijos Buivydiškių kadastro vietovės 2013-05-09 susirinkime, Pardavėjo vardu įvykdė pareigą pasirinkti žemės sklypus,bet neįrodyta,kad būtent jis atliko visus kitus būtinus veiksmus, reikalingus siekiant atkurti nuosavybės teisę į 2,1781 ha žemę(byloje pateikti įrodymai tik dėl jo dalyvavimo 2013-05-09 susirinkime dėl žemės projekto svarstymo). Jokių dokumentų, patvirtinančių A. Ž. faktiškai patirtas išlaidas 30 000 litų sumai, susijusias su J. P. atstovavimu, nepateikta. Susitarimo dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo pagal Preliminarią sutartį nebuvo. J. P. ir jos įpėdiniai apie Ieškovo su A. Ž. sudarytą Paslaugų teikimo sutartį ir tuo labiau apie tokio dydžio atlyginimą už atstovavimą nežinojo. Vertinant protingumo kriterijais, Ieškovas šią sutartį sudarė savo rizika ir savo interesais. Pardavėjui J. P. pagal Preliminarios sutarties sąlygas visiškai nesvarbu į kokius sklypus bus atkurtos nuosavybės teisės – „geresnėje“ ar „blogesnėje“ vietoje, nes pagal sutartį Pardavėjui numatyta ta pati suma – 100 000 litų. V. I. poziciją, susidarytų tokia situacija, kai Pardavėjas parduoda žemė sklypą pagal sudarytą Preliminarią sutartį už 100 000 litų, o už atstovavimą turėtų sumokėti net 40 000 litų (tokia atlyginimo suma numatyta A. Ž. pagal paslaugų teikimo sutartį), kas prasilenkia su protingumu ir sąžiningumu,bei elementaria logika iš Ieškovo pusės(CK 1.5 str.).Nebuvus sutartinių atlygintinų santykių tarp J. P. ir A. Ž.,realiai neesant įrodymų dėl faktiškai apie atstovo A. Ž. patirtas atstovavimo išlaidas, atsižvelgiant į tai, kad su juo paslaugų teikimo sutartis sudaryta išimtinai Ieškovo rizika dėl prisiimtos sutarties su trečiuoju aasmeniu, Atsakovai neturi pareigos mokėti Ieškovui ieškinyje reikalaujamų 30 000 Lt (8 688,60 Eur) atstovavimo išlaidų(CK 1.5 str.,CK 6.758 str.2d.). Šioje dalyje ieškinys netenkintinas.

41Dėl procesinių palūkanų priteisimo

4231.CK 6.37 str. 1 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovo prašymu iš atsakovų priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

43Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kiti klausimai.

4432.Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-09-05 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - įrašai viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo Atsakovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., kurių: 1) unikalus Nr. 4400-3929-0287; 2) unikalus Nr. 4400-3929-0376; 3) unikalus Nr. 4400-3929-0200, įsiteisėjus teismo sprendimui panaikintinos, nes ginčo dėl šių žemės sklypų pirkimo-pardavimo nebėra.

4533.Ieškiniu reikalauta priteisti iš atsakovų iš viso 26 065,80 Eur, tenkinta reikalavimų 2 896,20 Eur sumai. Tenkintų reikalavimų dalis sudaro 11 procentus, atitinkamai atmestų – 89 procentus. Ieškovas UAB „Vadinika“ už pareikštą ieškinį sumokėjo 587,00 Eur žyminio mokesčio, taip pat patyrė 350,00 Eur teisinių paslaugų išlaidų už ieškinio parengimą, t.y. iš viso 937,00 Eur. Atsižvelgiant į tenkintų ir atmestų reikalavimų dalį, ieškovui iš atsakovų priteistina 103,07 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, t.y. po 34,36 Eur iš kiekvieno (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

4634.A. S. Survilo ir P. P. nurodo patyrę 1 306,80 Eur teisinių paslaugų išlaidų pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. JV002186, tačiau byloje pateikė įrodymą tik dėl 650,00 Eur išlaidų patyrimo (Pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. 799234). Pažymėtina, kad teismas gali priteisti tik įrodymais patvirtintas bylinėjimosi išlaidas ir negali leisti laimėjusiai bylą šaliai nepagrįstai pasipelnyti. Atsižvelgiant į nurodytą ir vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., atsakovams S. S. ir P. P. solidariai iš Ieškovo priteistina 578,50 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

47Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93 str., 98,185 str., 259-270 str.,

Nutarė

48ieškinį tenkinti iš dalies.

49Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. ( - )) iš atsakovo M. P. (a. k. ( - ) 965,40 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 40 ct) avanso, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 34,36 Eur (trisdešimt keturis eurus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

50Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. ( - )) iš atsakovo P. P. (a. k. ( - ) 965,40 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 40 ct) avanso, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 34,36 Eur (trisdešimt keturis eurus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. ( - )) iš atsakovės S. S. (a. k. ( - ) 965,40 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 40 ct) avanso, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 965,40 Eur sumą nuo 2016-09-01 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 34,36 Eur (trisdešimt keturis eurus 36 ct) bylinėjimosi išlaidų.

52Priteisti iš ieškovo UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) solidariai atsakovams S. S. (a. k. ( - ) ir P. P. (a. k. ( - ) 578,50 Eur (penkis šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

53Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

54Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-09-05 nutartimi byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis nuspręsta padaryti – įrašus viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo atsakovams M. P., gim. 1969-11-18, P. P., gim. 1964-07-19, S. S., gim. 1966-04-28, nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., kurių: 1) unikalus Nr. 4400-3929-0287; 2) unikalus Nr. 4400-3929-0376; 3) unikalus Nr. 4400-3929-0200.

55Sprendimą išsiųsti Nekilnojamojo turto registrui, bylos šalims.

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant Daivai Šuopienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Boženai Kuzmienei,... 4. atsakovo atstovams P. P., S. S., atsakovo M. P. įgaliotinei I. Š., atsakovų... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 6. Ieškovas UAB „Vadinika“ ieškiniu prašo priteisti lygiomis dalimis iš A.... 7. 1.Ieškinyje nurodė, kad tarp Pardavėjo J. P. ir Ieškovo 2010-10-15 buvo... 8. 2.A. S. Survilo, P. P., M. P. atsiliepimu į ieškinį su ieškovo pareikštais... 9. 3.Ieškovas UAB „Vadinika“ dublike nurodė su atsakovų atsiliepimo... 10. 4.A. S. Survilo, P. P., M. P. triplike nurodė, kad Ieškovo argumentai, jog po... 11. 5.Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė adv. B. K. prašė ieškinį... 12. 6.A. P. P. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad priėmė palikimą. Supranta,... 13. 7.A. S. S. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad sutinka dėl 10 000 Lt.... 14. 8.A. M. P. įgaliotinė I. Š. su ieškiniu sutiko iš dalies. Sutiko dėl 10... 15. 9.Atsakovų atstovas adv. J. V. nurodė, kad atsakovų procesinė pozicija... 16. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 17. 10.Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad J. P. (Pardavėjas) ir Ieškovas... 18. 11.Preliminarios sutarties pagrindu Pardavėjas įsipareigojo suteikti... 19. 12.J. P. mirė 2014-04-08. Jos vardu buvo atkurta nuosavybės teisė į žemės... 20. 13.Ieškovas UAB „Vadinika“ kreipėsi į Atsakovus 2016-05-31 su pretenzija... 21. 14.Atsakovai informavo Ieškovą, kad atsakymą į pretenziją pateiks iki... 22. 15.Pagal ( - ) straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – teismo... 23. Dėl avanso grąžinimo ir baudos priteisimo... 24. 16.Preliminariąja sutartimi šalys įsipareigoja joje aptartomis sąlygomis... 25. 17.P. P. sutarties 1 punktą jos pasirašymo metu ieškovas UAB „Vadinika“... 26. 18.Kaip jau nurodyta, viena iš Preliminarios sutarties šalių – Pardavėjas... 27. 19.Nėra ginčo, kad notarinė sutartis iki Preliminarios sutarties galiojimo... 28. 20. Teismas atkreipia ieškovų dėmesį, kad vienas iš esminių... 29. 21. Pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo... 30. 22. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju turi įvertinti, kaip kvalifikuoti... 31. 23.Pagal kasacinio teismo praktiką tuo atveju, kai preliminarioji sutartis... 32. 24.Preliminarios sutarties 5.1. p. yra įtvirtinta, kad Pardavėjui vengiant... 33. Dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo... 34. 25.Ieškovas UAB „Vadinika“ ieškiniu taip pat prašo priteisti lygiomis... 35. Byloje pateikta 2010-10-15 sudaryta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 2010-10/15,... 36. 26.Teismas atkreipia dėmesį, kad vienas iš esminių preliminariosios... 37. 27.Gali būti atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal tų nuostolių, taip... 38. 28.Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios... 39. 29.Preliminarios sutarties pagrindu Pardavėjas (J. P.) įsipareigojo suteikti... 40. 30.Ieškovas nurodė sumokėjęs 30 000 Lt A. Ž. už Pardavėjo (J. P.)... 41. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 42. 31.CK 6.37 str. 1 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų ir kiti klausimai.... 44. 32.Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-09-05 nutartimi pritaikytos... 45. 33.Ieškiniu reikalauta priteisti iš atsakovų iš viso 26 065,80 Eur,... 46. 34.A. S. Survilo ir P. P. nurodo patyrę 1 306,80 Eur teisinių paslaugų... 47. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88,93 str., 98,185 str., 259-270 str.,... 48. ieškinį tenkinti iš dalies.... 49. Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. ( - )) iš atsakovo M. P. (a. k.... 50. Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. ( - )) iš atsakovo P. P. (a. k.... 51. Priteisti ieškovui UAB „Vadinika“ (į. k. ( - )) iš atsakovės S. S. (a.... 52. Priteisti iš ieškovo UAB „Vadinika“ (į. k. 300551686) solidariai... 53. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 54. Panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2016-09-05 nutartimi byloje... 55. Sprendimą išsiųsti Nekilnojamojo turto registrui, bylos šalims.... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...