Byla 2-1429/2014
Dėl bankroto bylos atsakovui individualiai įmonei „Ifex Baltic“ iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo individualios įmonės „Ifex Baltic“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutarties, kuria atsakovui individualiai įmonei „Ifex Baltic“ iškelta bankroto byla, pagal ieškovų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinius dėl bankroto bylos atsakovui individualiai įmonei „Ifex Baltic“ iškėlimo.

2Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas atsakovui IĮ „Ifex Baltic“ iškelti bankroto bylą (ieškinys teisme gautas 2014 m. vasario 3 d.). Ieškinyje nurodė, kad atsakovas pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. sausio 8 d. turimus apskaitos duomenis valstybės (savivaldybės) biudžetui turi 72 380,84 Lt mokestinę nepriemoką, kurią sudaro: 66 846,49 Lt pridėtinės vertės mokesčio, 5534,35 Lt delspinigių; įmonė registruoto turto neturi, įmonės savininkas nekilnojamojo turto neturi, turi transporto priemonių, tačiau jie areštuoti, įmonėje dirba tik savininkas V. Č..

5Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ieškinį, 2014 m. balandžio 2 d. nutartimi iškėlė atsakovui bankroto bylą.

6Klaipėdos apygardos teisme 2014 m. kovo 24 d. buvo gautas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus ieškinys tai pačiai įmonei dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškinyje šis ieškovas nurodė, kad atsakovo skola VSDFV biudžetui siekia 6348,17 Lt: 3732,22 Lt VSD įmokų, 104,05 Lt delspinigių, 2386 Lt PSD įmokų, 125,90 Lt delspinigių.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, be kitko:

8panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį iškelti IĮ „Ifex Baltic“ bankroto bylą;

9sujungė bylas Nr. B2-1015-513/2014 ir B2-1163-513/2014 į vieną ir nutarė jas nagrinėti kartu;

10atsakovui IĮ „Ifex Baltic“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė D. J..

11Teismas nutarė 2014 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti, bylas sujungti ir nagrinėti kartu rašytinio proceso tvarka, nes, anot jo, pareikšti ieškiniai turėjo būti nagrinėjami vienoje byloje.

12Teismas, įvertinęs atsakovo įsiskolinimų dydžius, tai, kad įmonė jokio turto neturi, o atsakovas neįrodė priešingai, savininkui priklausančios transporto priemones yra areštuotos, vykdyme esančios atsakovo skolos kartu su skola ieškovui siekia 153 186,47 Lt, įmonėje dirba tik savininkas, padarė išvadą, kad atsakovas yra nemokus.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Atskiruoju skundu atsakovas IĮ „Ifex Baltic“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį panaikinti ir pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Remiantis Finansinės atskaitomybės įstatymu, IĮ „Ifex Baltic“ nesudarinėja balansų, todėl teismui teikė tik informaciją apie turtą ir įsipareigojimus. Apelianto teigimu, IĮ „Ifex Baltic“ turto vertė siekia 277 403,66 Lt, tuo tarpu teismas įvertino tik įmonės turtą, tačiau nesidomėjo ir netyrė įmonės savininkui priklausančio turto. Todėl kreditorių reikalavimų suma turėjo būti lyginama ne tik su įmonės, bet ir su savininko turtu. Tokiu atveju atsakovo įsipareigojimai neviršija daugiau nei pusės turimo įmonės ir savininko turto vertės.
 2. Skolininkas turi tik laikinų finansinių sunkumų, tačiau tai nesudaro pagrindo jį pripažinti nemokiu.

15Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Pažymi, kad įmonė transporto priemonių ir kitokio turto neturi, o visam savininko

  16V. Č. turtui (taip pat ir transporto priemonėms) surašyti teismų ir antstolių arešto aktai.

 2. Atsakovas ilgą laiką neatsiskaito su apeliantu ir tai leidžia pagrįstai manyti, jog įmonė yra nemoki.
 3. Pažymi, kad vykdoma nauja byla UAB „Kresten“ naudai dėl 33 796,46 Lt išieškojimo. Taigi, ši bendrovė yra dar vienas atsakovo kreditorius.
 4. Savininko V. Č. atžvilgiu vykdoma 14 vykdomųjų bylų dėl 280 766,26 Lt išieškojimo, iš jų 3 bylos sustabdytos dėl bankroto.
 5. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad savininko vardu registruoto nekilnojamojo turto vertė viršija 150 000 Lt, nes pagal VĮ Registrų centro duomenis, vidutinė šio turto rinkos vertė sudaro 41 000 Lt.

17Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2006 m., tačiau savininkas nesiėmė jokių veiksmų įsiskolinimui likviduoti.
 2. 2009 m. lapkričio 25 d. paskelbta skolininko V. Č. paieška per policiją.
 3. Apelianto nurodytas savininko nekilnojamasis turtas priklauso trims asmenims, todėl savininkui priklausančio turto vertė yra daug mažesnė, nei nurodo apeliantas. Be to, savininkui priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas.

18Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

19Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartis paliktina nepakeista.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

22Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui IĮ „Ifex Baltic“ iškelta bankroto byla, konstatavus įmonės nemokumą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Pažymėtina, kad nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nagrinėjamu klausimu ne kartą pažymėta, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams ir bankroto byla įmonei keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-1031/2008, Nr. 2-185/2010, Nr. 2-2377/2011 ir Nr. 2-2561/2011).

24Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžta, kad įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš paminėtų teisės normų matyti, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne visos įmonės skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję.

25Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, skundžiamos teismo nutarties motyvus bei atsakovo atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadas, jog nagrinėjamu atveju yra pagrindas atsakovą IĮ „Ifex Baltic“ pripažinti nemokia įmone.

26Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies, išvadą dėl atsakovo nemokumo pirmosios instancijos teismas padarė byloje surinktų duomenų pagrindu, t. y. nustatęs, kad: atsakovo skola ieškovui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (t. y. valstybės (savivaldybės) biudžetui) sudaro 72 380,84 Lt (3-4, 7-15 b. l.), ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui (t. y. VSDFV biudžetui) – 6348,17 Lt (67-71 b. l.); IĮ „Ifex Baltic“ dirba vienas darbuotojas – įmonės savininkas V. Č. (17 b. l.); VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro duomenimis įmonės vardu registruoto turto nėra (6, 22 b. l.); įmonės savininkas turi tris automobilius, tačiau jie areštuoti (23-25 b. l.); įmonė turi ir daugiau kreditorių – UAB „SEB lizingas“ (26-28 b. l.).

27Teismas sutinka su apelianto teiginiu, jog vertinant IĮ „Ifex Baltic“ mokumą, turi būti atsižvelgta ir į šios įmonės savininko turimą turtą. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad teismas neįvertino įmonės savininkui priklausančio turto. Teigia, kad savininkui priklauso 34/100 dalys administracinio pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), ir 34/100 dalys pastato priklausinių – kiemo statinių, kurių unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) ir kurių vertė viršija 150 000 Lt, todėl bendra IĮ „Ifex Baltic“ turto vertė, anot apelianto, siekia 277 403,66 Lt. Atitinkamai, apelianto nuomone, yra pagrindas daryti išvadą, jog atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės turimo įmonės ir savininko turto vertės.

28Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutikti su tokiais apelianto teiginiais nėra pagrindo.

29Visų pirma, byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, jog savininkui priklausančio nekilnojamojo turto dalies vertė viršija 150 000 Lt. Iš byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (74-77 b. l.) galima nustatyti viso administracinio pastato ir kiemo statinių turto vertę tik 2011 m. gegužės 24 d. (administracinio pastato) ir 2001 m. kovo 30 d. (kiemo statinių). Be to, bendra 132 586 Lt vidutinė rinkos vertė nurodyta kaip viso administracinio pastato ir visų priklausinių - kiemo statinių vertė, tuo tarpu įmonės savininkui priklauso tik 34/100 dalys minėto nekilnojamojo turto. Taigi, apelianto teiginiai, jog savininkui priklausančio turto vertė viršija 150 000 Lt, atmetami, kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad minėtas savininkui priklausantis nekilnojamasis turtas yra areštuotas (74-77 b. l.), kaip ir areštuotos jam priklausančios transporto priemonės (78-79 b. l.). Be to, apeliantas nepateikė jokių duomenų, leidžiančių spręsti, jog pati įmonė turi kokio nors turto.

30Taigi, byloje surinktų duomenų pagrindu nustačius, jog įmonė jokio turto neturi, o savininko turtas yra apsunkintas turto areštu, yra pagrindas konstatuoti, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę įmonės turto vertės. Nei pirmosios instancijos teisme, nei apeliacinės instancijos teisme atsakovas neįrodė, jog įmonė turi turto savo įsipareigojimams įvykdyti ir kad ji susidūrė tik su laikinais finansiniais sunkumais, todėl yra pagrindas spręsti, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį iškelti IĮ „Ifex Baltic“ bankroto bylą, priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Apeliantui nepaneigus pirmosios instancijos teismo išvadų, skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 178 str., 185 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

31Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

32Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 5. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs Valstybinės mokesčių... 6. Klaipėdos apygardos teisme 2014 m. kovo 24 d. buvo gautas ieškovo Valstybinio... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 8 d. nutartimi, be kitko:... 8. panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartį iškelti... 9. sujungė bylas Nr. B2-1015-513/2014 ir B2-1163-513/2014 į vieną ir nutarė... 10. atsakovui IĮ „Ifex Baltic“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto... 11. Teismas nutarė 2014 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti, bylas sujungti ir... 12. Teismas, įvertinęs atsakovo įsiskolinimų dydžius, tai, kad įmonė jokio... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Atskiruoju skundu atsakovas IĮ „Ifex Baltic“ prašo Klaipėdos apygardos... 15. Ieškovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų... 16. V. Č. turtui (taip pat ir transporto priemonėms) surašyti teismų ir... 17. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 19. Atskirasis skundas netenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m.... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 21. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 22. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 23. Pažymėtina, kad nuoseklioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje... 24. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžta, kad įmonės... 25. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus rašytinius... 26. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies, išvadą... 27. Teismas sutinka su apelianto teiginiu, jog vertinant IĮ „Ifex Baltic“... 28. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sutikti su tokiais apelianto... 29. Visų pirma, byloje nėra duomenų, leidžiančių spręsti, jog savininkui... 30. Taigi, byloje surinktų duomenų pagrindu nustačius, jog įmonė jokio turto... 31. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 32. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartį...