Byla 2-1478-407/2017
Dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Timber construction group“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą ir iškelta bankroto byla

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Timber construction group“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Domaska“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutarties, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Timber construction group“ atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą ir iškelta bankroto byla.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovai UAB ,,Credit isco“, UAB ,,Transrifus“ ir UAB ,,Conlex“ kreipėsi į teismą, prašydami iškelti atsakovei UAB ,,Timber construction group“ bankroto bylą dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei UAB ,,Credit isco“ sudaro 2 941,53 Eur, ieškovei UAB ,,Transrifus“ – 4 017,04 Eur, ieškovei UAB ,,Conlex“ – 1 757,73 Eur.
 2. Atsakovės UAB ,,Timber construction group“ vadovas A. M. kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovei iškelti restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad įmonės vykdoma ūkinė - komercinė veikla yra susijusi su gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba bei remontu. Pagrindinės finansinių sunkumų atsiradimo priežastys: dėl vykdyto Rambyno pasienio kontrolės punkto modernizavimo projekto sustabdymo daugiau kaip mėnesiui buvo patirtas daugiau kaip 100 000 Eur nuostolis mokant už nuomojamą įrangą bei už prastovas darbuotojams; bendrovės debitorių vėlavimai atsiskaityti su bendrove; bendrovei vėluojant atsiskaityti su kreditoriais, pastarieji pradėjo vykdyti išieškojimo procesus, buvo areštuotas atsakovės turtas. Nurodė, kad įmonė toliau veikia ir uždirba pajamas, toliau vykdomos pasirašytos rangos sutartys, intensyviai vykdomos derybos su potencialiais investuotojais, deramasi su užsakovais Švedijoje, darbuotojų sumažėjo nuo 36 iki 14, ketinama parduoti įmonės turtą – gyvenamosios paskirties butus, užbaigti pradėtus projektus, inicijuojamos įmonės debitorinių skolų išieškojimo procedūros.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. birželio 22 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB ,,Timber construction group“ restruktūrizavimo bylą ir iškėlė šios įmonės bankroto bylą.
 2. Teismas sprendė, kad atsakovė yra nemoki įmonė. Teismo vertinimu, į atsakovės turto vertę nėra įskaitytinos jos 241 051 Eur debitorinės skolos, kadangi byloje nėra įrodymų apie galimybę atgauti debitorių skolas. Taip pat teismas į balansą įrašyto materialaus turto vertę sumažino 96 993 Eur suma, kurią sudaro lizingo įsipareigojimai.
 3. Iš pateikto 2017 m. kovo 31 d. duomenimis sudaryto kreditorių sąrašo teismas nustatė, kad 2017 m. kovo 31 d. bendrovės pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 321 164,51 Eur sumą, o 2017 m. birželio 15 d. (bylos nagrinėjimo dieną) – 421 908,48 Eur. Tačiau teismas pažymėjo, kad į kreditorių sąrašą, kuriems pradelsti finansiniai įsipareigojimai, turėtų būti įtraukta VMI (4 423 Eur), VSDFV (8 273,36 Eur), įmonės darbuotojų darbo užmokestis, AB Šiaulių bankui pradelsta mokėti 21 144,37 Eur suma.
 4. Iš atsakovės pateiktų duomenų teismas nustatė, kad atsakovės turtas sudaro ne didesnę nei 691 308 Eur (atėmus debitorines skolas ir įsipareigojimus lizingo bendrovėms, bendrovės turtas sudarytų tik 353 264 Eur) sumą, o pradelsti įsipareigojimai – ne mažesnę nei 455 749,21 Eur sumą, t. y. viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės ir konstatavo, kad atsakovė yra faktiškai nemoki, kas sudaro pagrindą atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą ir iškelti bankroto bylą.
 5. Be to, teismo vertinimu, pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės veiklai stabilizuoti ir atkurti, išskyrus tai, jog atsakovė planuoja gauti pajamas iš parduoto nekilnojamojo turto – dviejų butų. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse tik abstrakčiai nubrėžtos būsimos bendrovės veiklos gairės. Įvertinęs restruktūrizavimo plano metmenyse išdėstytą preliminarų įmonės verslo planą, teismas sprendė, kad vien tik prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš veiklos, kuri pastaruoju metu buvo nuostolinga, paremtas bendrovės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendinamas.
 1. Atskirųjų skundų argumentai
 1. Atsakovė UAB ,,Timber construction group“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai neįtraukė atsakovės debitorinių įsiskolinimų į atsakovės turto masę. Prie atskirojo skundo pridedami įrodymai, patvirtinantys, kad atsakovės debitoriai neturi įsiskolinimų ir yra mokūs, o tai reiškia, kad yra reali galimybė iš atsakovės debitorių išieškoti debitorines skolas atsakovei. Neskaitant likviduotos UAB ,,Carlas“ ir galbūt nemokios UAB ,,Ailona“, likę debitoriniai įsiskolinimai sudaro 239 152,71 Eur sumą, kuri turėtų būti įtraukta į atsakovės turto masę.
  2. Teismas nepagrįstai iš atsakovės balanse įrašyto materialaus turto vertės atėmė įsipareigojimų lizingo įmonėms dydį (96 993 Eur). Atsakovei išmokėjus lizingo sutarties kainą, nuosavybės teisė į lizinguojamus daiktus pereis atsakovei.
  3. Faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinius. Tuo tarpu teismas vadovavosi 2017 m. kovo 31 d., o ne naujausiais 2017 m. balandžio 30 d. finansinės atskaitomybės dokumentais.
  4. Spręsdamas dėl įmonės mokumo teismas nevertino atsakovės pateikto 2017 m. gegužės 22 d. UAB ,,Dignalita“ sutikimo perimti atsakovės 465 815,78 Eur dydžio įsiskolinimą didžiausiam atsakovės kreditoriui AB Šiaulių bankui. Atsakovė, UAB ,,Dignalita“ ir AB Šiaulių bankas 2017 m. birželio 21 d. sudarė skolos perkėlimo sutartį. Todėl atsakovės finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 465 815,78 Eur suma.
  5. Turtas, įrašytas į atsakovės aktualų 2017 m. balandžio 30 d. balansą, sudaro 714 721 Eur sumą. Aktualiame 2017 m. balandžio 30 d. atsakovės kreditorių sąraše nurodyti atsakovės įsipareigojimai siekia 1 240 996,24 Eur, tačiau dėl atsakovės skolos AB Šiaulių bankui perleidimo trečiajam asmeniui UAB ,,Dignalita“, atsakovės skoliniai įsipareigojimai sumažėjo 465 815,78 Eur suma. Atsakovė, bendradarbiaudama su savo kreditoriais, su keletu iš jų yra susitarusi atidėti įsipareigojimų mokėjimo terminus, todėl atskirojo skundo padavimo dieną jos pradelsti įsiskolinimai sudaro 181 464,91 Eur ir neviršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.
  6. Atsakovė sumažino darbuotojų skaičių nuo 36 iki 14, kartu su atskiruoju skundu pateikiamos rangos sutarčių kopijos ir kiti dokumentai, patvirtinantys atsakovės vykdomos komercinės veiklos realumą.
 1. Trečiasis asmuo UAB ,,Domaska“ atskirajame skunde prašo Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
  1. Nurodo, kad teismas nesuteikė trečiajam asmeniui galimybės teikti atsiliepimą į ieškovų teiktus pareiškimus, tokiu būdu pažeisdamas procesines teisės normas. Vadovaujantis CPK 47 straipsnio 2 dalimi, tretieji asmenys turi teisė teikti atsiliepimus į byloje pateiktus procesinius dokumentus. Teismas įtraukė UAB ,,Domaska“ į bylą trečiuoju asmeniu, bet nesuteikė galimybės pateikti atsiliepimą į byloje pateiktus pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tokiu būdu buvo pažeisti esminiai rungtyniškumo ir lygiateisiškumo principai.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

5Dėl naujų įrodymų prijungimo

 1. Kartu su atskiruoju skundu atsakovė pateikė naujus įrodymus – išrašus iš VSDFV, finansinio lizingo sutarčių kopijas, skolos perkėlimo sutartį, susitarimus su kreditoriais, mokėjimo dokumentus, rangos sutartis ir su jomis susijusius dokumentus (2 t., b. l. 153-195). Įvertinus šių įrodymų galimą reikšmę teisingam klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsisakymo iškelti restruktūrizavimo bylą išsprendimui, apeliacinės instancijos teismas šiuos įrodymus prie bylos prijungia ir vertina juos kartu su kitais bylos įrodymais (CPK 314 straipsnis).

6Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą ir atsakovės mokumo

 1. Pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovės bankroto bylą dėl jos nemokumo (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015).
 2. Pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas atsakovės nemokumą, nustatė, kad 2017 m. kovo 31 d. balanso duomenimis atsakovės turtas sudaro 691 308 Eur. Teismo vertinimu, į šią turto vertę neturėtų būti įskaičiuojamos atsakovės debitorinės skolos ir įsipareigojimai lizingo bendrovėms, todėl į balansą įrašyto turto vertė turėtų būti mažinama šiomis sumomis ir sudarytų 353 264 Eur sumą. Iš atsakovės 2017 m. kovo 31 d. tiekėjų sąrašo teismas nustatė, kad atsakovės pradelsti įsiskolinimai skundžiamos nutarties priėmimo metu sudarė 421 908,48 Eur, taip pat prie šios sumos pridėjo įsiskolinimus AB Šiaulių bankui, VMI, VSDFV ir sprendė, kad bendra pradelstų įsiskolinimų suma yra ne mažesnė nei 455 749,21 Eur.
 3. Vienas iš atsakovės atskirojo skundo argumentų yra tas, kad teismas be pagrindo vadovavosi 2017 m. kovo 31 d. įmonės balansu ir kreditorių sąrašu, kadangi byloje pateikti naujesni – 2017 m. balandžio 30 d. – įmonės balansas ir kreditorių sąrašas.
 4. Atsakovė atskirajame skunde pagrįstai teigia, jog tam, kad išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010). Tačiau rėmimasis naujausiais finansinės atskaitomybės dokumentais nustatant įmonės mokumą (nemokumą) yra pakankamas tada, kai nekyla abejonių dėl šių duomenų patikimumo. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos duomenų, yra reikšmingų skirtumų tarp įmonės finansinę būklę pagrindžiančių dokumentų, kuriais vadovavosi teismas, ir dokumentų, kuriais vadovaujasi atsakovė.
 5. Pagal atsakovės pateiktą 2017 m. kovo 31 d. tiekėjų sąrašą matyti, kad skundžiamos nutarties priėmimo metu atsakovės pradelsti įsiskolinimai sudarė 421 908,48 Eur (428 023,40 Eur – 699,22 Eur – 5 415,70 Eur; 1 t., b. l. 90-92). Tuo tarpu pagal atsakovės pateiktą 2017 m. balandžio 30 d. tiekėjų sąrašą atsakovės pradelsti įsiskolinimai sudaro žymiai mažesnę sumą – 137 857,17 Eur (1 t., b. l. 186-188). Sulyginus šiuos kreditorių sąrašus, nustatyta, kad dalis atsakovės įsiskolinimų kreditoriams, kurie 2017 m. kovo 31 d. kreditorių sąraše buvo nurodyti kaip pradelsti, 2017 m. balandžio 30 d. sąraše nurodyti jau kaip nepradelsti. Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad dalis kreditorių sutiko atidėti skolos mokėjimo terminus. Tačiau kartu su atskiruoju skundu pateikti tik trys atsakovės kreditorių sutikimai (susitarimai) atidėti atsakovei skolų apmokėjimo terminus (2 t., b. l. 182-184), nors 2017 m. balandžio 30 d. kreditorių sąraše nurodyta žymiai daugiau kreditorių, kurių mokėjimo terminai lyginant su 2017 m. kovo 31 d. kreditorių sąrašu turėjo būti atidėti, tačiau jų atidėjimą patvirtinančių įrodymų byloje nėra pateikta. Teismas, spręsdamas dėl atsakovės pradelstų įsiskolinimų dydžio turėjo vertinti šiuos neatitikimus, išreikalauti iš atsakovės papildomus įrodymus, patvirtinančius atsakovės skolų atidėjimus.
 6. Tas pats pasakytina ir apie atsakovės turtą. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės 2017 m. kovo 31 d. sudarytame balanse atsakovės turto vertė yra mažesnė (691 308 Eur; 1 t., b. l. 85) nei 2017 m. balandžio 30 d. balanse (714 721 Eur; 1 t., b. l. 157-158), kuriuo remiasi atsakovė, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, pateisinančių padidėjusią atsakovės turto vertę.
 7. Atsakovė atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jos debitorinių skolų neįskaitė į atsakovės turimo turto vertę. Su tokiu atsakovės argumentu iš esmės sutiktina. Debitorinės skolos yra turtas ir šios prezumpcijos turi būti laikomasi vertinant civilinius teisinius santykius. Tik esant duomenims apie negalimą realų skolų išieškojimą, debitorinio įsiskolinimo suma gali būti mažinamas kreditoriaus balansinis turtas. Šiuo atveju, kaip matyti iš atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateiktų įrodymų, tik vienas atsakovės debitorius (UAB ,,Carlas“) yra likviduotas, o kitas debitorius (UAB ,,Ailona“) turi įsiskolinimų VSDFV. Todėl pirmosios instancijos teismas be pagrindo visas atsakovės debitorines skolas išskaičiavo iš įmonės turimo turto vertės.
 8. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės turto vertės išskaičiavo įsipareigojimų lizingo bendrovėms dydį. Lizinguojamas turtas atsakovei nuosavybės teise priklausys tik išmokėjus visas lizingo įmokas. Pagal teismų praktiką lizingo objektai, iki visiško jų išpirkimo, lizingo gavėjo balanse kaip turtas, jo valdomas nuosavybės teise, neapskaitytinas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2134/2013, 2010 m. kovo 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-566/2010). Įmonės lizingo sutarčių pagrindu įsigyto turto neišpirkta vertė, nepaisant to, kad šis turtas yra įtrauktas į įmonės balansą, negali būti vertinama kaip realus įmonės turtas, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1555/2010).
 9. Pirmosios instancijos teismas prie pradelstų atsakovės įsiskolinimų taip pat priskaičiavo atsakovės įsiskolinimą AB Šiaulių bankui. Kartu su atskiruoju skundu pateikta 2017 m. birželio 21 d. skolos perkėlimo sutartis (1 t., b. l. 175-177) patvirtina, kad visas iš 2016 m. birželio 22 d. kredito sutarties kylančias prievoles iš atsakovės perėmė naujasis skolininkas UAB ,,Dignalita“. Atsižvelgiant į pasikeitusią faktinę situaciją, atsakovė šiuo metu neturi skolinių įsipareigojimų AB Šiaulių bankui, kildinamų iš 2016 m. birželio 22 d. kredito sutarties.
 10. Esant prieštaringiems duomenims apie atsakovės finansinę būklę, atsakovės nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai, todėl skundžiama nutarties dalis, kuria atsakovei iškelta bankroto byla, panaikinama ir bankroto bylos iškėlimo klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str., 338 str.).

7Dėl restruktūrizavimo metmenų

 1. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikia įsitikinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės gali atkurti normalią įmonės veiklą. Jei iš metmenų yra akivaizdu, kad pagal siūlomas priemones tokia veikla negali būti atkurta, tai yra pagrindas atsisakyti iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 2 punktas).
 2. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės veiklai stabilizuoti ir atkurti, išskyrus tai, jog atsakovė planuoja gauti pajamas iš parduoto nekilnojamojo turto – dviejų butų. Atsakovė nurodo, kad siekia toliau vykdyti pagrindinę veiklą, nuo 2017 m. rudens planuoja pradėti darbus Švedijoje vykdant įvairius projektus kaip kompanijų subrangovai, sumažinti debitorines skolas, šiuo metu dalyvauja konkurse Paneriai-Pušynas geležinkelio kontaktinio tinklo montavimo darbams. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatuota, kad restruktūrizavimo metmenyse numatytos priemonės yra nerealios restruktūrizavimo tikslams pasiekti. Pelnas planuojamas gauti iš veiklos, kuri pastaruoju metu buvo nuostolinga, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, metmenyse nenumatyta atsisakyti konkrečios nuostolingos veiklos, įvairinti veiklą, atlikti tam tikrus struktūrinius pertvarkymus, nėra duomenų, kad būtų imtasi priemonių debitorinėms skoloms išieškoti. Nors restruktūrizavimo plano metmenys yra tik preliminarus verslo planas, tačiau jau iš paties joje pasiūlyto veiklos modelio matyti, jog jis nesudarys pakankamų sąlygų atsiskaityti su visais kreditoriais ir atkurti normalios veiklos. Atskirajame skunde įrodinėjama, kad atsakovė tęsia veiklą, tačiau vien veiklos tęsimas nėra pakankamas pagrindas iškelti restruktūrizavimo bylą.

8Dėl trečiojo asmens UAB ,,Domaska“ atskirojo skundo

 1. Trečiasis asmuo UAB ,,Domaska“ nurodo, kad jam nebuvo nustatytas terminas atsiliepimui į pareiškimus dėl bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo pateikti ir tokiu būdu buvo pažeistos trečiojo asmens procesinės teisės. Pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla. Šiuo atveju visus argumentus, susijusius su bylos esme, trečiasis asmuo galėjo pateikti kartu su atskiruoju skundu, tačiau nepateikė, taip pat neįrodė, kad jo paaiškinimai būtų galėję lemti kitokį bylos išnagrinėjimą, todėl naikinti skundžiamą nutartį trečiojo asmens atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.
 1. Kiti šalių argumentai nėra teisiškai reikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

9Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais,

Nutarė

10Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 22 d. nutarties dalį, kuria atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Timber construction group“ iškelta bankroto byla, ir klausimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei ,,Timber construction group“ iškėlimo perduoti tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

11Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai