Byla 2A-1233-538/2012
Dėl nepagrįstai įgyto turto, nuostolių ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo V. R. ir atsakovo A. K. apeliacinius skundus dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. R. ieškinį atsakovui A. K. dėl nepagrįstai įgyto turto, nuostolių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. K. 7154,54 Lt nepagrįstai įgytų lėšų, 596,26 Lt nuostolių, 5 proc. metinių palūkanų nuo negrąžintos paskolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 1995-11-13 nuosprendžiu atsakovui A. K. buvo priteistas 8965 Lt žalos atlyginimas solidariai iš P. D., T. M., L. U. ir E. G., o 1996-06-03 buvo išduotas vykdomasis raštas dėl šios žalos atlyginimo atsakovui solidariai iš paminėtų asmenų. Klaipėdos apygardos teismo 1998-02-20 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 2-22/1998 iš ieškovo buvo priteistas 8965 Lt žalos atlyginimas atsakovui solidariai su nuteistaisiais pagal Klaipėdos apygardos teismo 1995-11-13 nuosprendį, o 1998-03-20 buvo išduotas vykdomasis raštas dėl šios sumos išieškojimo. Teismo antstolė N. Taurienė 2000-08-10 raštu Nr. 5-157 grąžino Klaipėdos apygardos teismui 1996-06-03 vykdomąjį raštą dėl 8965 Lt žalos atlyginimo atsakovui išieškojimo solidariai iš P. D., T. M., L. U. ir E. G., kaip visiškai įvykdytą su žyma, kad atsakovas 2000-08-10 antstolei pateikė pareiškimą, kad pagal vykdomąjį raštą su juo yra visiškai atsiskaityta. Atsakovas, žinodamas, kad jam iš vieno solidarių skolininkų jau pagal 1996-06-03 vykdomąjį raštą yra visiškai sumokėtas priteistas 8965 Lt žalos atlyginimas, pateikė antstolei M. Trijonienei 2007-02-13 prašymą iš ieškovo išieškoti visas sumas ir pervesti jam į sąskaitą, tuo tyčia ir neteisėtai siekdamas sau naudos. Išaiškėjus dvigubo išieškojimo faktui, antstolė 2011-07-19 raštu Nr. 0108/02/02088 išsiuntė atsakovui raginimą grąžinti be pagrindo gautas iš ieškovo išieškotas 7154,54 Lt lėšas. Atsakovas lėšų nepervedė net ir po telefoninio raginimo. Ieškovo atstovas paėmė iš antstolės 2011-10-20 pažymą Nr.3.4.-15011 apie išieškotas sumas, joje yra nurodyta, jog iš ieškovo atsakovui pervesta 7154,54 Lt skolos ir bendrai su kitu išieškotoju 3 631,33 Lt vykdymo išlaidų. Buvo bandoma su atsakovu taikiai išspręsti ginčą telefonu, tačiau atsakovas kategoriškai atsisakė grąžinti be pagrindo įgytas lėšas. Iš ieškovo išieškota 3 631,33 Lt faktinių vykdymo išlaidų išieškant 7 154,54 Lt sumą ir 43 567,07Lt sumą kitam išieškotojui, todėl pagal išieškotas sumas vykdymo išlaidos apskaičiuotinos: už 43567,07 Lt sumą – 3 035,07 Lt vykdymo išlaidų, o už 7154,54 Lt sumą – 596,26 Lt vykdymo išlaidų. Pastaroji suma pripažintina nuostoliais ir priteistina iš atsakovo.

3Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-22 preliminariuoju sprendimu ieškinys buvo patenkintas. Iš atsakovo priteista 7154,54 Lt nepagrįstai įgytų lėšų, 596,26 Lt nuostolių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2011-11-17 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2116 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Atsakovas 2011-12-07 pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminariojo teismo sprendimo, nurodydamas, kad ieškinys ir teismo sprendimas yra nepagrįsti, nes iš jam solidariai priteistos 8965 Lt sumos jam iš viso yra pervesta 7154,54 Lt suma, kitokių sumų iš kaltinamųjų nėra gavęs. Ieškovas savo ieškinį grindžia 1995-10-20 jo rašytu pareiškimu baudžiamąją bylą nagrinėjusiam teismui, jame jis patvirtino, kad L. U. su juo atsiskaitė. L. U. ir E. G. artimieji jam iki nuosprendžio priėmimo sumokėjo 10000 Lt, todėl teismas šia apimtimi jo ieškinį sumažino ir iš visų kaltinamųjų priteisė solidariai ne 18965 Lt, kiek jis reikalavo, bet 8965 Lt, tai atsispindi ir teismo nuosprendyje. Kadangi jam žala visa apimtimi dar nėra atlyginta, todėl jokio turto jis nepagrįstai neužvaldė, ieškinį prašė atmesti.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-03-12 sprendimu 2011-11-22 preliminarųjį sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Priteisė iš V. R. 18,44 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ir 800 Lt A. K. už advokato teisines paslaugas. Nurodė, kad iš vykdomojoje byloje Nr.157-5 esančių dokumentų nustatyta, kad vykdomasis raštas antstolei buvo pateiktas vykdyti 2000-05-29 ir tą pačią dieną antstolė išsiuntė skolininkui L. U. įvykdyti sprendimą geruoju, taip pat išreikalavo duomenis iš banko įstaigų apie skolininko turimas lėšas bankų įstaigose. Vykdomojoje byloje yra Klaipėdos apylinkės teismui adresuoto ir 1995-10-20 pasirašyto atsakovo pareiškimo faksokopija, kad teisiamasis L. U. jam priklausančią materialinės žalos dalį bei kompensaciją už moralinę žalą atlygino. Antstolė, vykdydama išieškojimą pagal vykdomąjį raštą, remdamasi teismui adresuoto pareiškimo faksokopija, faktiškai nutraukė vykdomąją bylą, tačiau šios vykdomosios bylos vykdymo metu galiojęs civilinio proceso įstatymas nesuteikė teisės teismo antstolei nutraukti vykdomąją bylą, nes tai galėjo padaryti tik apylinkės teismas (CPK 394, 401 str.). Antstolė neatliko vykdymo veiksmų išieškant priteistą sumą pagal minėtą vykdomąjį raštą, taip pat vykdomojoje byloje nėra antstolei adresuoto išieškotojo pareiškimo apie atsisakymą nuo išieškojimo. Taigi teismo antstolės veiksmai, kuriais ji atsisakė vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį raštą, prieštarauja įstatymui. Šios nustatytos aplinkybės patvirtina atsakovo teiginius, kad antstolė pagal vykdomąjį raštą išieškojimo neatliko. L. U. buvo atlyginęs dalį žalos iki nuosprendžio priėmimo, tai ir patvirtina vykdomojoje byloje esanti faksokopija. Tokiu būdu, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškovo pateiktas įrodymas – vykdomojo rašto grąžinimas jį išdavusiai institucijai su antstolės žyma vykdomajame rašte apie vykdomosios bylos įvykdymą pagal išieškotojo pareiškimą, šiuo atveju nelaikytinas patikimu ir tinkamu įrodymu, o nesant kitų neginčijamų įrodymų, preliminarus teismo sprendimas naikintinas ir ieškinys atmestinas. Taip pat nurodė, kad teismas, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio rekomendacijas, bylos sudėtingumą, teismo posėdžių trukmę nusprendė, kad atsakovui priteistinos išlaidos yra mažintinos iki 800 Lt.

6Apeliaciniu skundu ieškovas V. R. prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-12 sprendimą ir priimti galutinį sprendimą – palikti galioti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-22 preliminarų teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas iš esmės pažeidė procesinės teisės normas, todėl teismo sprendimas yra naikintinas, nes pažeidimas turėjo esminės įtakos galbūt neteisėto sprendimo priėmimui. 1996-06-03 išduotą vykdomąjį (bylos Nr.2-76/1995) raštą antstolė įvykdė 2000-08-10 padarydama jame įrašą ir

72000-08-10 raštu Nr. 5-157 antstolė vykdomąjį raštą grąžino teismui kaip visiškai įvykdytą, įrašas bei vykdomojo rašto grąžinimas nėra panaikinti įstatymo nustatyta tvarka, todėl yra privalomi, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jais nesivadovavo. Taip pat pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad antstolė, padarydama įrašą 1996-06-03 išduotame vykdomajame rašte, neva faktiškai atsisakė vykdyti vykdomąjį raštą, kadangi yra padarytas antstolės įrašas apie visišką vykdomojo rašto įvykdymą. Taip pat byloje nėra įrodymo, kad antstolė nusprendė nutraukti vykdomąją bylą. Priešingai – antstolė įvykdytą vykdomąjį raštą grąžino teismui, atsakovas apie priverstinį išieškojimą žinojo, tačiau antstolės veiksmų neskundė ir su jais sutiko. Pirmosios instancijos teismas iš esmės neteisingai įvertinęs oficialius rašytinius įrodymus (vykdomąjį raštą su antstolės įrašais ir antstolės raštą dėl vykdomojo rašto grąžinimo teismui) ir dėl to naikindamas preliminarųjį sprendimą (CPK 12 str.),

8pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo dalį dėl advokato išlaidų priteisimo ir priteistų išlaidų sumą padidinti iki 2000 Lt. Nurodo, kad advokatui realiai sumokėta 2000 Lt ir jis teikė teisinę pagalbą – ruošė prieštaravimą dėl ieškinio ir preliminariojo teismo sprendimo, vyko į Klaipėdos apygardos teismą, kur susipažino su baudžiamąja byla Nr.2-76/1995 (prie minėtos bylos yra pridėtas advokato prašymas susipažinti ir susipažinimo aktas); dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose; po pirmo teismo posėdžio asmeniškai vyko į Panevėžio miesto apylinkės teismo archyvą, kad užtikrintų savalaikį vykdomosios bylos pateikimą bylą nagrinėjusiam teismui. Mano, kad yra neteisinga, jog nėra visiškai atlyginamos išlaidos, turėtos ginantis nuo nepagrįstų reikalavimų asmens, kuris nėra visiškai atlyginęs priteistą žalą už sunkaus smurtinio nusikaltimo atsakovui padarymą.

9Atsiliepimu į atsakovo A. K. apeliacinį skundą ieškovas V. R. prašo atmesti atsakovo A. K. apeliacinį skundą, skirti baudą atsakovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, Atsakovas nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme tokio CPK numatyto procesinio prašymo nepateikė, turėtų išlaidų, susijusių su advokato suteikta teisine pagalba, apie kurias nurodo apeliaciniame skunde, dydžio neapskaičiavo ir nepagrindė, todėl mano, kad atsakovui buvo nepagrįstai priteistos išlaidos, t. y. pažeidžiant CPK 98 str. l d. nuostatą dėl rašytinio prašymo pateikimo. Taip pat atsakovas melagingai apeliaciniame skunde nurodo, kad nes teismo posėdyje atsakovo atstovas visiems girdint pranešė, kad jis telefonu susisiekė su archyvu, o bylą išreikalavo pats teismas. Tai turėtų būti užfiksuota teismo posėdžio protokole ir posėdžio garso įraše. Esant tokiai aplinkybei ir yra taikytina Civilinio proceso kodekso 95 str. numatyta atsakomybė –

10Atsiliepimu į ieškovo V. R. apeliacinį skundą atsakovas A. K. prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad nepagrįsti apelianto argumentai dėl teismo netinkamo įrodymų vertinimo ir nepagrįstų išvadų padarymo, kadangi teismas, nagrinėdamas bylą, buvo pakankamai aktyvus, sudarė galimybę surinkti visus būtinus bei objektyviai įmanomus gauti įrodymus, juos visapusiškai bei nešališkai įvertino. Byloje nustatyta, kad antstolė neatlikusi jokių išieškojimo veiksmų padarė nepagrįstą įrašą dėl bylos užbaigimo. Vykdomojoje byloje esanti atsakovo rašto faksograma dėl dalies žalos atlyginimo yra išsiųsta iš Klaipėdos apygardos teismo. Tai yra tas pats raštas, kuris yra baudžiamojoje byloje ir kuris buvo pateiktas teismui iki nuosprendžio priėmimo dienos. Taip pat nurodo, kad jis su antstole

11N. Tauriene nėra bendravęs ir teikęs jokių raštiškų prašymų. Po nuosprendžio baudžiamojoje byloje priėmimo atsakovas iš antstolės N. Taurienės ar iš skolininko L. U. jokių pinigų nėra gavęs. Mano, kad antstolei N. Taurienei neišieškojus teismo priteistos žalos, vykdomoji byla negalėjo būti antstolės užbaigta.

12Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 1995-11-13 nuosprendžiu byloje Nr. 2-76/1995 atsakovui A. K. buvo priteistas 8965 Lt žalos atlyginimas solidariai iš P. D., T. M., L. U., E. G. ir 1996-06-03 buvo išduoti vykdomieji raštai dėl 8965 Lt išieškojimo. Klaipėdos apygardos teismo 1998-02-20 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 2-22/1998 iš V. R. atsakovui taip pat buvo priteistas 8965 Lt žalos atlyginimas solidariai su minėtais keturiais nuteistaisiais pagal Klaipėdos apygardos teismo 1995-11-13 nuosprendį ir 1998-03-20 išduotas vykdomasis raštas. Antstolė N. Taurienė padarė žymą vykdomajame rašte dėl žalos išieškojimo iš skolininko L. U. A. K. naudai ir nurodė, kad vykdomoji byla įvykdyta, pagal ieškovo pareiškimą, nes skolininkas atsiskaitė ir 2000-08-10 vykdomasis raštas raštu Nr. 5-157 buvo grąžintas jį išdavusiai institucijai – Klaipėdos apygardos teismui. Ieškovas savo reikalavimą grindė šiame vykdomajame rašte padarytais antstolės įrašais apie vykdymo pabaigą prašydamas priteisti lėšas kaip nepagrįstą praturtėjimą. Atsakovas su antstolės padarytomis žymomis vykdomajame rašte nesutiko nurodydamas, kad antstolei jokio pareiškimo apie priteistos skolos sumokėjimą nėra rašęs, kadangi priteistos sumos negavo.

15Pažymėtina, jog nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra tokia situacija, kai asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgyja tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti (CK 6.237 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad konstatuoti, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo, galima tik nustačius šias sąlygas: 1) nėra įstatymo arba sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos. Nagrinėjamu atveju ieškovas teigė, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo, kadangi jam nepagrįstai pervesta suma, kuri jau buvo išieškota iš L. U..

16Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,JG Property developments“ v. A. B., bylos Nr. 3K-3-500/2010; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Geosprendimai“ v. G. K., bylos Nr. 3K-3-177/2011).

17Iš vykdomojoje byloje Nr.157-5 esančių dokumentų nustatyta, kad vykdomasis raštas antstolei buvo pateiktas vykdyti 2000-05-29 ir tą pačią dieną antstolė išsiuntė skolininkui L. U. raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, taip pat išreikalavo duomenis iš banko įstaigų apie skolininko turimas lėšas bankų įstaigose. Vykdomojoje byloje yra Klaipėdos apylinkės teismui adresuoto ir 1995-10-20 pasirašyto atsakovo pareiškimo faksokopija, kad teisiamasis L. U. jam priklausančią materialinės žalos dalį bei kompensaciją už moralinę žalą atlygino (vykdomosios bylos lapas 8). Antstolė, vykdydama išieškojimą pagal vykdomąjį raštą, remdamasi teismui adresuoto pareiškimo faksokopija nutraukė vykdomąją bylą. Tačiau 1995-11-13 Klaipėdos apygardos teismo nuosprendyje nurodyta, kad L. U. ir E. G. atlygino atsakovui po 5000 Lt žalos ir atsakovo prašomos priteisti žalos dydis buvo sumažintas 10 000 Lt. Esant tokiems įrodymams, darytina išvada, kad L. U. ir E. G. atlyginus žalos dalį – jau minėtu teismo nuosprendžiu buvo įvertinta ir atitinkamai sumažinta priteistina žalos suma. Byloje nėra jokių kitų įrodymų, kad L. U. ar kiti asmenys būtų atlyginę teismo 1995-11-13 nuosprendžiu priteistą žalą, tokių įrodymų nepateikė ir ieškovas. Pažymėtina, kad vykdomojoje byloje nėra jokių įrašų apie tai, kad iš skolininkų būtų išieškotos atitinkamos pinigų sumos pagal teismo nuosprendį ir pervestos išieškotojui A. K.. Iš vykdomojo rašto, vykdomosios bylos medžiagos akivaizdžiai matyti, kad antstolė vykdomąją bylą užbaigė remdamasi atsakovo A. K. pareiškimu, kuris buvo surašytas iki teismo nuosprendžio priėmimo ir kuris buvo adresuotas ne antstolei, o teismui. Kaip jau buvo nurodyta, į šį atsakovo A. K. pareiškimą atsižvelgė teismas, sumažindamas priteistą žalos atlyginimo sumą, todėl antstolės padarytas įrašas apie atsiskaitymą su išieškotoju neatitinka faktinių byloje nustatytų aplinkybių. Atsižvelgiant į tai, nustačius, kad atsakovui A. K. teismo nuosprendžiu priteista žala nebuvo atlyginta, konstatuotina, kad iš ieškovo V. R. išieškota ir atsakovui A. K. pervesta 7 154,54 Lt suma pagrįstai, remiantis teismo nuosprendžiu. Esant tokioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas grąžinti šią pinigų sumą, kaip gautą be pagrindo, nepagrįstas, todėl jo ieškinį pirmosios instancijos teismas atmetė pagrįstai ir šią sprendimo dalį keisti nėra pagrindo (CPK 178 str., 185 str.).

18Apeliaciniu skundu pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-12 sprendimo dalį dėl advokato išlaidų priteisimo ir priteistų išlaidų sumą padidinti iki 2000 Lt. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsižvelgdamas į Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio, bylos sudėtingumą, teismo posėdžių trukmę nusprendė, kad atsakovui priteistinos išlaidos yra mažintinos iki 800 Lt.

19CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Byloje nustatyta, kad ieškovė pateikė advokato atstovavimo sutartį (b. l. 48), 2012-02-29 sąskaitą už teisines paslaugas, kurioje nurodytas teisinių paslaugų pobūdis – prieštaravimo dėl preliminaraus teismo sprendimo parengimas, teismo posėdžiai, susižinojimas su Panevėžio mieto apylinkės teismo archyvu (b. l. 69), 2012-02-29 pinigų priėmimo kvitas 2000 Lt sumai iš atsakovo (b. l. 70). Taip pat byloje nustatyta, kad atsakovo atstovas parengė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, dalyvavo 2012-02-01, 2012-02-02, 2012-02-29 teismo posėdžiuose. Spręsdamas klausimą dėl išlaidų advokato ar advokato pagalbai priteisimo, pirmosios instancijos teismas nustatė pagrindą šias išlaidas mažinti, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad priteisiant konkrečią šių išlaidų sumą, turi būti atsižvelgta į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas, kurių 8.5 punkte numatyta, kad už atsakovo prieštaravimą dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis sudaro 800 Lt, už dalyvavimą 2012-02-01 ir 2012-02-29 teismo posėdžiuose rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis pagal 8.18 ir 9 punktus sudaro 240 Lt, todėl priteista iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų suma didintina iki 1040 Lt ir šioje dalyje teismo sprendimas keistinas (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1, 2 d., 326 str. 1 d. 3 p.).

20Ieškovas prašo taikyti Civilinio proceso kodekso 95 str. ir skirti atsakovas melagingai apeliaciniame skunde nurodo, kad nes teismo posėdyje atsakovo atstovas visiems girdint pranešė, kad jis telefonu susisiekė su archyvu, o bylą išreikalavo pats teismas. Pažymėtina, kad pagal CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas piktnaudžiaujančia procesinėmis teisėmis šalimi yra pripažįstama tokia šalis, kuri nesąžiningai pareiškia nepagrįstą reikalavimą arba sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB ,,Oruva” ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Varta“ v. BUAB „Natūralios sultys“, bylos Nr. 3K-3-94/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo konstatuoti ieškovo piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Tai, kad nagrinėjant šalių bylą atsakovas apeliaciniame skunde nurodė, jog o, pasak ieškovo, teismo posėdyje atsakovo atstovas pranešė, kad jis telefonu susisiekė su archyvu, o bylą išreikalavo pats teismas, nėra pagrindas piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis konstatuoti. Taip pat šioje byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sąmoningai veikęs prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

21Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas išlaidų už advokato pagalbą priteisimo klausimą, netinkamai taikė procesinės teisės normas (CPK 329 str. 1 d.), todėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo dalis, kuria priteista iš ieškovo atsakovui 800 Lt už advokato teisines paslaugas, keistina ir iš ieškovo atsakovui priteista 800 Lt už advokato teisines paslaugas suma didintina iki 1040 Lt

22(CPK 326 str. 1 d. 3 p). Kita Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo dalis paliktina nepakeista.

23Atmetus ieškovo apeliacinį skundą iš ieškovo V. R. priteistina atsakovui A. K. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 93 str. 1 d., b. l. 96).

24Vadovaudamasi CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

25Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimą pakeisti.

26Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovo V. R. atsakovui A. K. priteista 800 Lt už advokato teisines paslaugas, pakeisti, priteistą sumą padidinant iki 1040 Lt.

27Kitą Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

28Iš ieškovo V. R. priteisti atsakovui A. K. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. K. 7154,54 Lt... 3. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-11-22 preliminariuoju sprendimu... 4. Atsakovas 2011-12-07 pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminariojo... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-03-12 sprendimu 2011-11-22... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas V. R. prašo panaikinti Šilutės rajono... 7. 2000-08-10 raštu Nr. 5-157 antstolė vykdomąjį raštą grąžino teismui... 8. pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2013-03-12 sprendimo dalį dėl... 9. Atsiliepimu į atsakovo A. K. apeliacinį skundą ieškovas V. R. prašo... 10. Atsiliepimu į ieškovo V. R. apeliacinį skundą atsakovas A. K. prašo... 11. N. Tauriene nėra bendravęs ir teikęs jokių raštiškų prašymų. Po... 12. Atsakovo apeliacinis skundas atmestinas, ieškovo apeliacinis skundas... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo... 15. Pažymėtina, jog nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra tokia... 16. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 17. Iš vykdomojoje byloje Nr.157-5 esančių dokumentų nustatyta, kad vykdomasis... 18. Apeliaciniu skundu pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-12... 19. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Ieškovas prašo taikyti Civilinio proceso kodekso 95 str. ir skirti atsakovas... 21. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas,... 22. (CPK 326 str. 1 d. 3 p). Kita Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo... 23. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą iš ieškovo V. R. priteistina atsakovui... 24. Vadovaudamasi CPK 320–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 25. Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimą pakeisti.... 26. Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo dalį, kuria... 27. Kitą Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 12 d. sprendimo dalį... 28. Iš ieškovo V. R. priteisti atsakovui A. K. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai...