Padidintas rekomenduojamas priteisti užmokestis už advokato pagalbą civilinėse bylose

iLAW advokate Egle Paulauskyte

Nuo 2015 m. kovo 20 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo. Šiuo įsakymu 2004 metais Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintos rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

Šių Rekomendacijų pobūdis yra labiau orientacinis bei rekomendacinis, tačiau, paprastai, teismai, spręsdami bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalims klausimą, atsižvelgia į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, ir priteisia ne didesnes, nei nustatyta Rekomendacijose, bylinėjimosi išlaidas.

Pakeista užmokesčio skaičiavimo tvarka

 

Iki 2015 m. kovo 20 d. rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai buvo apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu buvo imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 Eur).

Nuo 2015 m. kovo 20 d. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu bus imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 714,5 EUR (2 467 Lt).

Atsižvelgiant į tai, kad pakeista užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio skaičiavimo tvarka, atitinkamai didėja ir priteisini dydžiai. Taigi šiuo pakeitimu rekomenduotini priteisti dydžiai už advokato ir advokato padėjėjo paslaugas padidėjo beveik dvigubai. Pavyzdžiui, už ieškinio parengimą iki 2015 m. kovo 20 d. rekomenduotinas priteisti dydis buvo 900 Eur (3.107,52 Lt), nuo 2015 m. kovo 20 d. – 1.786,25 Eur (6167,56 Lt). 

Rekomendacijos papildytos naujais punktais

 

Rekomendacijos papildytos naujais punktais, t.y. įtrauktos naujos advokatų ir advokatų padėjėjų teikiamos paslaugos už kurias taip pat nustatyti rekomenduojami priteisti dydžiai. Nustatytas rekomenduojamas priteisti dydis už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą, taip pat kitų teisinių paslaugų, nenurodytų šių rekomendacijų 8.1–8.19 punktuose, teikimo valandą.

Pokyčiai buvo itin reikalingi, kadangi nuo 2004 metų Rekomendacijos nebuvo keistos. Per pastaruosius 10 metų tiek ikiteisminio nagrinėjimo ir teisminio nagrinėjimo ginčai tapo gerokai sudėtingesni ir šalys patiria gerokai didesnes nei rekomenduojama priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taigi šis Rekomendacijų pakeitimas padės laimėjusiai šaliai prisiteisti protingas ir realiai patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti.

 

Informacija apie darbo užmokestį šalyje oficialiosios statitstikos portale

Naują Rekomendacijų redakciją galite rasti čia

iLAW

Advokatė Eglė Paulauskytė

Advokatų profesinė bendrija „iLAW“

www.ilawfirm.lt

Komentarai