Byla 2-1817-615/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ pareikštą ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad 2001-12-12 UAB „Tele2“ ir M. S. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir yra skolingas ieškovui 838,96 Lt skolos, 2552,96 Lt delspinigių, 141,45 Lt ieškovo patirtų ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Kadangi atsakovas skolos gera valia neatlygino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius dokumentus- mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, PVM sąskaitas- faktūras, Reikalavimo perleidimo sutartį, išrašą iš Priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties, pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, delspinigių paskaičiavimo aktą, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, palūkanas, ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui jo gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovui dokumentai įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 130 str. reikalavimų- viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

5Kadangi atsakovas per nustatytą terminą teismui nepateikė Civilinio proceso kodekse nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, esant ieškovo prašymui, priimtinas teismo sprendimas už akių neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų- mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties, PVM sąskaitų- faktūrų, Reikalavimo perleidimo sutarties, išrašo iš Priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties, pranešimo dėl reikalavimo perleidimo, delspinigių paskaičiavimo akto, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinės, kitų dokumentų, matyti, kad 2001-12-12 UAB „Tele2“ ir M. S. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal aukščiau minėtas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas pastarųjų nėra įvykdęs ir yra skolingas ieškovui 838,96 Lt skolos. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, palūkanų priteisimo iš atsakovo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.136 str.-1.138 str., 6.1 str., 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.101 str., 6.109 str., 6.200 str., 6.210 str., 6.245 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.256 str., 6.258 str., 6.344 str.).

8Ieškovas reiškia reikalavimą dėl 2552,96 Lt delspinigių priteisimo iš atsakovo. Atsakovui neįvykdant įsipareigojimų pagal sutartį, jam kyla pareiga sumokėti sutartimi numatytas netesybas (CK 6.71 str., 6.73 str. 1d., 6.245 str. 3d., 6.256, 6.258, 6.260 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netesybos (bauda, delspinigiai) yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta, tai prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę, sutartinės civilinės atsakomybės forma, tačiau jos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-316/2005, Nr.3K-3-62/2006, Nr.3K-3-405/2006, Nr.3K-7-367/2006, Nr.3K-3-85/2007, Nr.3K-7-304/2007, Nr.3K-7-409/2010, Nr.3K-3-503/2007, Nr.3K-3-401/2008). Pagal Sutarties 6.5. punktą atsakovas už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos privalo ieškovui mokėti 0,1% dydžio delspinigius ir tuo pagrindu ieškovas prašo jam priteisti 2552,96 Lt delspinigius už 3043 dienas (nuo 2005-06-01 iki 2013-09-30). Sprendžiant netesybų priteisimo klausimą, teismas, nepažeidžiant sutarties laisvės principo, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (CK 6.73 str. 2d., 6.156, 6.158, 6.193 str.). Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, jog ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra nepagrįstai dideli. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra daugiau nei tris kartus didesni nei atsakovo įsiskolinimas. Ieškovas delspinigius paskaičiuoja net už 3043 dienas. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog pradinis kreditorius ir jo teisių perėmėjas ilgą laiko tarpą nesikreipdami į teismą nemanė, jog jų teisės yra pažeidžiamos, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 3043 dienas nelaikytinas pagrįstu ir atitinkančiu teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė šalių tarpusavio sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 151,01 Lt (838,96x0,1%x180=151,01), t.y. paskaičiuotini už 6 mėnesių laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 151,01 Lt, kitoje dalyje ieškinio reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178, 185 str., CK 1.5 str. 2d., 6.71 str., 6.73 str. 2d., 6.256 str. 2d., 6.258 str. 3 d.).

9Vertindamas ieškovo reikalavimą dėl 141,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, kurias pagal pateiktą išklotinę, sudaro darbuotojo darbo užmokestis, darbo priemonės, administracija (buhalterija) ir kt., teismas sprendžia, kad šios išlaidos yra tiesiogiai susijusios su ieškovo, užsiimančio skolų išieškojimu ir prevencija, ūkine – komercine veikla, todėl negali būti pripažintos išlaidomis CK 6.249 str. 4 d. 3 p. prasme. Ieškovo pateiktoje skolos išieškojimo išlaidų išklotinėje nurodoma, kad ieškovas patyrė išlaidas 12 kartų siųsdamas atsakovui pranešimus, taip pat užklausdamas duomenų Nekilnojamojo turto registrą, Gyventojų registro tarnybą, tačiau ieškovas nepateikė jokių šias ir kitas išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat, kartu su ieškiniu netgi nėra pateikti išrašai iš minėtų registrų, todėl ieškovo reikalavimas priteisti ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

10Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2d.).

11Kadangi teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje civilinėje byloje nesiekia 10,00 Lt, todėl, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalimi, bei 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355, minėtos bylinėjimosi išlaidos iš šalių nepriteistinos.

12Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 838,96 Lt skolos, 151,01 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-10-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 29,68 Lt žyminio mokesčio, ieškovo UAB „Gelvora“, į.k. ( - ), buveinė ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

15Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

17Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai