Byla e2A-182-661/2016
Dėl nesumokėtų statybos darbų kainos ir netesybų priteisimo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, UAB „Nimetus“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Rūtos Burdulienės ir Neringos Švedienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Lapsta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Tomvalas“ ieškinį atsakovui UAB „Lapsta“ dėl nesumokėtų statybos darbų kainos ir netesybų priteisimo. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų byloje, UAB „Nimetus“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Tomvalas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Lapsta“ 130 066,10 Lt nesumokėtos statybos rangos darbų kainą, 9 234,69 Lt delspinigių, 10 000 Lt baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Jis nurodė, kad UAB „Tomvalas“ 2014-06-05 su UAB „Statybų darbai“ (rangovas) sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 06/05, kuria UAB „Statybų darbai“ perleido ieškovui visas kaip rangovo reikalavimo teises, kylančias iš 2013-08-07 su atsakovu UAB „Lapsta“ sudarytos statybos subrangos sutarties Nr. 2013/08/07-1, įskaitant 130 066,10 Lt atlyginimą už nesumokėtus rangos darbus. Rangovas UAB „Statybų darbai“ ir atsakovas UAB „Lapsta“ 2013-08-07 sudarė rangos sutartį, pagal kurią UAB „Statybų darbai“ įsipareigojo atlikti Kazlų Rūdos „Elma“ progimnazijos pastato, esančio S. Daukanto g. 17, Kazlų Rūda, elektrotechnikos, statybinių konstrukcijų įrengimo, šildymo, vandentiekio nuotekų, gaisro aptikimo sistemos, bendrastatybinių, sklypo sutvarkymo, vidaus silpnų srovių tinklų ir apsauginės signalizacijos įrengimo darbus, o atsakovas įsipareigojo darbus priimti ir sumokėti sutartyje nustatyto dydžio atlyginimą (335 000 Lt su PVM). Rangos sutarties 5.4.1 ir 5.4.2 punktais šalys susitarė, kad darbai bus perduodami kas 2 mėnesius sudarant atliktų darbų aktą bei pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę. Rangovas sudarė ir atsakovui UAB „Lapsta“ pateikė darbų perdavimą bei atlikimą įforminančius dokumentus: 2013-11-29 atliktų darbų aktą (ataskaitinis laikotarpis nuo 2013-08-30 iki 2013-11-29), pažymą apie atliktų darbų vertę 160 000 Lt bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 13/11/29; 2014-01-29 atliktų darbų aktą Nr. 2, pažymą apie atliktų darbų vertę 146 566,10 Lt bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 14/01/29. Nepaisant to, kad rangovas tinkamai atliko visus pagal sutartį darbus, atsakovas atsisakė juos priimti ir sumokėti sutartyje numatytą atlyginimą. Užbaigus visus objekto statybos rangos darbus. 2013-12-06 buvo sudaryta komisija, susidedanti iš atsakovo UAB „Lapsta“, rangovo ir kitų subrangovų, atliktų darbų kokybei įvertinti. Komisija surašė protokolą Nr. 1 dėl rastų nežymių (kosmetinių) darbų trūkumų. Atsakovas ar objekto užsakovas nenustatė rangovui termino darbų trūkumams pašalinti, nenurodė, kokie trūkumai priskirtini būtent rangovui. Rangovas, siekdamas geranoriškai bendradarbiauti su atsakovu, pašalino atliktų darbų trūkumus ir pakartotinai ragino atsakovą sudaryti atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, tinkamai atsiskaityti pagal sutartį. Nepaisant to, kad iš esmės darbai buvo užbaigti, o rasti trūkumai buvo itin nežymūs ir juos rangovas geranoriškai pašalino, atsakovas 2013-12-20 pateikė formalų pranešimą dėl rangos sutarties nutraukimo pagal rangos sutarties 13.6 punktą dėl neva esminių sutarties sąlygų nevykdymo. Be to, UAB „Lapsta“ 2014-02-06 išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 20140201, kuria be pagrindo taikytos rangovui paskaičiuotos netesybos 192 940 Lt. Nesutikdama su rangos sutarties nutraukimu ir nepagrįstu netesybų taikymu, UAB „Statybų darbai“ 2014-02-14 pranešimu pakartotinai kreipėsi į UAB „Lapsta“ ragindama nutraukti neteisėtus veiksmus, priimti atliktus darbus bei sumokėti darbų kainą. UAB „Lapsta“ 2014-02-20 atsakymu į pranešimą atsisakė priimti rangovo atliktus darbus ir už juos sumokėti, motyvuodama tuo, kad neva rangovas darbų neužbaigė ir nepašalino jų trūkumų bei nepateikė išpildomosios dokumentacijos. Objektas - Kazlų Rūdos progimnazija „Elma“, kurioje darbus atliko rangovas buvo užbaigtas 2013 m. lapkričio pabaigoje, o naudojamas dar nuo 2013 m. rugsėjo vidurio, kadangi visi esminiai darbai buvo atlikti iki šio laikotarpio. Rangovo atliktų darbų vertė sudaro 306 566,10 Lt. Tačiau užsakovas UAB „Lapsta“ atskirais pavedimais sumokėjo rangovui tik 176 500 Lt ir skolingas ieškovui 130 066,10 Lt. Pirmasis atliktų darbų aktas nuo 2013-08-30 iki 2013-11-29 be pretenzijų buvo pasirašytas 2013-11-29. Rangovui užbaigus darbus objekte ir pateikus antrąjį atliktų darbų aktą, užsakovas jo nepasirašė motyvuodamas, kad nustatyti atliktų darbų trūkumai užfiksuoti 2013-12-06 protokole Nr. 1. Ieškovo nuomone, UAB „Lapsta“ atsisakiusi priimti rangovo atliktus darbus ir pasirašyti atliktų darbų akte pažeidė sutarties bei CK nuostatas, kadangi priimti rangovo atliktus darbus (su išlygomis ar be jų) yra esminė užsakovo pareiga.

5Atsakovas UAB „Lapsta“ atsiliepime prašė atmesti ieškinį bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Kazlų Rūdos savivaldybės administracija paskelbė Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos, esančios S. Daukanto g. 17, rekonstrukcijos darbų pirkimą, pirkimo Nr. 135249.

6Perkami darbai turėjo būti dviem etapais: (i) pirmas etapas: bendrastatybiniai darbai, statybinių konstrukcijų įrengimo darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, šilumos punktas; (ii) antras etapas: sklypo sutvarkymo dalis, šildymo vėdinimo dalis, elektrotrechnikos dalis, elektroninių ryšių dalis, apsauginės signalizacijos dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, įrenginiai. Konkurso dokumentuose buvo nustatyta, kad pirkimo sutartį sudaręs tiekėjas privalės atlikti visus su statybos darbų užbaigimu susijusius darbus: (i) pirmam darbų etapui: statybos užbaigimui reikalingus dokumentus; (ii) antram darbų etapui: a) kadastrinių matavimų bylas, b) statinio išpildomąsias inventorizacijas, c) visus kitus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus, d) projektą apimančios teritorijos dalies išpildomąją topografinę nuotrauką. Visi šie dokumentai turės būti tinkamai nustatyta tvarka parengiami ir perduodami perkančiajai organizacijai. Nors UAB „Nimetus“ sudarė subrangos sutartį ne tiesiogiai su UAB „Statybų darbai“, tačiau faktiškai tarp šalių tiesiogiai susiklostė subrangos teisiniai santykiai. Santykiuose tarp UAB „Nimetus“ ir UAB „Statybų darbai“ atsakovas UAB „Lapsta“ dalyvavo tik kaip tarpininkas, kuris atliko lėšų paskirstymą tarp UAB „Nimetus“ ir UAB „Statybų darbai“, buvo atsakingas už UAB „Statybų darbai“ atliktų rangos darbų patikrinimą ir priėmimą. 2013-12-06 rangos objekte įvyko genrangovo ir subrangovų susitikimas ir atliktų darbų defektacija, kurių metu buvo įvertinta atliktų darbų kokybė bei nustatyti neatitikimai ir defektai (surašytas 2013-12-06 Protokolas Nr. 1). Jį pasirašė ir UAB „Statybų darbai“ atstovas T. O.. UAB „Statybų darbai“ su trūkumais ir neatitikimais sutiko, tačiau jų nepašalino. UAB „Statybų darbai“ po 2013-12-06 pasišalino iš rangos objekto, į atsakovo raginimus ištaisyti nustatytus trūkumus bei padaryti dar nepadarytus rangos darbus pagal ginčo sutartį nereagavo. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją atsakovas 2014-12-20 pranešė UAB „Statybų darbai“ apie ginčo sutarties nutraukimą, informavo, kad UAB „Statybos darbai“ atliktų darbų pagal 2013-11-29 aktą trūkumus ištaisys bei pabaigs dar nepadarytus darbus pagal ginčo sutartį pats genrangovas UAB „Nimetus“. UAB „Lapsta“ darbus (įskaitant ir UAB „Statybų darbai“ atliktus darbus su trūkumais pagal 2013-11-29 aktą) 2013-12-10 perdavė genrangovui UAB „Nimetus“, kuris šiuos darbus priėmė su išlyga, kad bus pašalinti trūkumai, nurodyti 2013-12-06 protokole ir bus sutvarkyta visa techninė dokumentacija. Atsakovo direktoriaus teigimu, nepaisant to, kad jau 2013 m. gruodžio pradžioje UAB „Statybų darbai“ iš rangos objekto pasišalino ir nepašalino pagal 2013-11-29 aktą įformintų rangos darbų trūkumų (2013-12-06 protokolas Nr. 1.), esant nuo 2013-12-20 nutrauktai ginčo sutarčiai, be pagrindo surašė atliktų darbų per 2014 m. sausio mėnesį aktą Nr. 2 (146 566,10 Lt, įskaitant PVM) sumai, 2014-01-29 pažymą ir 2014-01-29 PVM sąskaitą faktūrą SD Nr. 14/01/29. Šiais dokumentais UAB „Statybų darbai“ įformino fiktyvias ūkines operacijas ir nesąžiningais veiksmais, veikdamas su ieškovu, siekia pasipelnyti atsakovo sąskaita (ieškinyje ir jo pagrindime pripažįsta, kad rangos darbų neatliko 2013 m. gruodžio mėnesį bei 2014 m. sausio mėnesį, tačiau aktuoja darbus, kurie nėra atlikti, įvertinant aplinkybę, kad ginčo sutartis nutraukta nuo 2013-12-20). Atsakovas UAB „Lapsta“ 2013-12-10 pateikė genrangovui UAB „Nimetus“ tik vieną atliktų darbų perdavimo priėmimo aktą ir jo pagrindu išrašytą 2013-11-29 PVM sąskaitą-faktūrą LAP Nr. 20131101 (174 027,04 Lt, įskaitant PVM). Kiti aktai ir sąskaitos UAB „Nimetus“ nebuvo pateiktos, kadangi UAB „Nimetus“ pats pabaigė rangos darbus, kurių nepadarė pagal ginčo sutartį UAB „Statybų darbai“. Vykdant ginčo sutartį UAB „Lapsta“ sumokėjo UAB „Statybų darbai“ 176 700 Lt. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad ginčo darbai atlikti ir kad juos atliko UAB „Statybų darbai“. Ieškovas pripažįsta, kad visi UAB „Statybų darbai“ atlikti rangos darbai iki 2013-11-29 yra įtraukti į 2013-11-29 aktą (priešingu atveju, būtų nepaaiškinama aplinkybė, kodėl rangovas, atlikęs darbus, jų nepridavinėjo užsakovui). Ieškovas pripažįsta, kad UAB „Statybų darbai“ rangos darbų 2013 m. gruodžio ir 2014 m. sausio mėnesį neatlikinėjo. Ginčo sutarties 6.3.19. punktu, UAB „Statybų darbai“ įsipareigojo visą darbų eigą fiksuoti registruotame statybos darbų žurnale, ir šį žurnalą perduoti kartu su baigiamuoju atliktų darbų aktu (7.4. p.). Vien tai, kad tariamas ginčo darbų atlikimas nėra fiksuotas statybos darbų žurnale, paneigia bet kokį ginčo darbų atlikimo faktą. Ginčo sutartis (3.8.; 5.3.2. ir 7.6. p.) eliminuoja galimybę rangovui vienašališkai pasirašyti atliktų darbų aktą. Dėl to šalys sutarė sutartimi atsižvelgiant į tai, kad šis projektas buvo įgyvendinamas vykdant viešąjį pirkimą ir iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Šalys sutarė (7.6. p.), kad sutartinis darbas laikomas priimtu, kai abiejų įgalioti atstovai pasirašo baigiamąjį atliktų darbų aktą, taip pat užsakovui perduodami užpildyti statybos darbų žurnalas, medžiagų sertifikatai, atitikties deklaracijos ir t. t. (7.4 p.). Remiantis ginčo sutartimi (7.5. p.) UAB „Statybų darbai“ privalėjo ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų raštu informuoti atsakovą apie galutinį darbų užbaigimą. Ieškovas klaidingai supranta šalių pasirašyto 2013-11-29 atliktų darbų akto bei UAB „Statybų darbai“ 2013-01-29 vienašališkai surašyto atliktų darbų akto Nr. 2. teisinę reikšmę. Tai tarpiniai aktai, kurie sudaromi ir pasirašomi tik rangos darbų vykdymo finansavimo tikslais ir šių aktų pasirašymas negali būti laikomas išankstiniu atitinkamų darbų ar darbų etapų rezultato priėmimu. UAB „Statybų darbai“ neištaisė 2013-12-06 protokole trūkumų, nepradėjo kitų rangos darbų, numatytų ginčo sutartimi. Dėl šios priežasties nutraukta ginčo sutartis nuo 2013-12-20. Ieškovas klaidina teismą, teigdamas, kad 2013-12-06 protokole Nr. 1. fiksuoti atliktų darbų trūkumai apima visus darbus, kurie buvo sutarti ginčo sutartimi. Protokole fiksuoti tik pagal 2013-11-29 aktą perduotų darbų trūkumai, nes didesne apimtimi rangos darbai nebuvo atlikti.

7Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, UAB „Nimetus“ atsiliepime prašė atmesti ieškinį ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas pagal subrangos sutartį Nr. 2013/07/22 atliko ne visus, o maždaug pusę priklausiusių atlikti darbų, o ir tą pusę darbų atliko nekokybiškai, nustatytų trūkumų neištaisė, pradelsė darbų užbaigimo terminą. UAB „Nimetus“ nutraukė sutartinius santykius su atsakovu ir nusprendė pati savo jėgomis arba pasitelkdama kitus rangovus užbaigti darbus bei ištaisyti atliktų darbų trūkumus. Ieškovas neįrodė, kad UAB „Statybos darbai“ faktiškai atliko 2014 m. vasario mėn. atliktų darbų akte Nr. 2 ir pažymoje apie atliktų darbų vertę už 2014 m. sausio mėn. nurodytus darbus, todėl neturi pagrindo reikalauti sumokėti 149 560,93 Lt sumą. UAB „Statybos darbai“ vienašališkai surašyti atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaita faktūra nepatvirtina fakto, kad ginčo darbai realiai buvo atlikti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė priteisti ieškovui UAB „Tomvalas“ 30 135,80 EUR skolą už atliktus darbus, 2 139,64 EUR delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (32 275,44 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-07-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 861,24 EUR bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo UAB „Lapsta“.

10Teismas konstatavo, kad tarp UAB „Nimetus“ ir UAB „Lapsta“ 2013-07-22 buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. 2013/07/22. Dėl skolos pritesimo, teismas sprendė, jog tarp atsakovo ir UAB „Statybos darbai“ pasirašytoje sutartyje statybos darbų kaina buvo nurodyta 335 000 Lt. UAB „Statybos darbai“ pagal aptariamą sutartį atsakovui išrašė PVM sąskaitas faktūras 306 566,10 Lt dydžio sumai, o UAB „Lapsta“ yra sumokėjusi UAB „Statybos darbai“ 176 500 Lt sumą. Dėl UAB „Lapsta“ jau sumokėtos sumos dydžio ginčas byloje nekyla. Dėl ieškovo reikalavimo dėl 130 066,10 Lt skolos priteisimo teismas sprendė, kad nėra pateikta įrodymų apie tai, kad būtų pašalinti nustatyti ir paties UAB „Statybų darbai“ pasirašyti darbų trūkumai, įvertinant tai, kad nėra pateikta įrodymų apie tai, kad būtų pagal sutarties nuostatas pateikta sutvarkyta dokumentacija, šiuo atveju, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, yra objektyvus pagrindas mažinti ieškovo reikalavimą dėl 130 066,10 Lt nesumokėtos statybos rangos darbų kainos 20 procentų. Ieškovui už UAB „Statybos darbai“ atliktus darbus priteistina 30 135,80 EUR (104 052,88 Lt), o likusi reikalavimo dalis netenkintina.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Lapsta“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 10d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atsakovas nurodo šiuo apeliacinio skundo argumentus:

131) pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą padarė procesinių teisės normų pažeidimų vertindamas įrodymus, todėl juos nevisapusiškai ištyrė;

142) netinkamai paskirstyta įrodinėjimo našta, kuri teko atsakovui. Šioje byloje kilęs ginčas dėl atsakovo pareigos apmokėti pagal vienašališkai UAB „Statybų darbai“ pasirašytą 2014-01-29 atliktų darbų aktą Nr.2. bei jo pagrindu išrašytą 2014-01-29 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 14/01/29. Tam, kad šis minimas UAB „Statybų darbai“ vienašališkai pasirašytas 2014-01-29 atliktų darbų aktas turėtų tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, turi būti nustatyta viena iš aplinkybių, t.y. įrodyta aplinkybė, kad ginčo darbai yra faktiškai atlikti ir perduoti, ir pareigą tai įrodyti turi rangovas (šiuo atveju ieškovas byloje). Būtent rangovas (šiuo atveju ieškovas) turi įrodyti atliktų darbų apimtis ir jų atlikimo faktą. Jis turi teisę reikalauti apmokėti tik už faktiškai atliktus darbus, o teismai tokią ieškovo teisę konstatavo iš esmės tik remiantis padaryta prielaida, kad atsakovas nepaneigė darbų atlikimo fakto.

153) teismas nepašalino prieštaravimo tarp ginčijamų aplinkybių. Ieškovas pripažino, kad UAB „Statybų darbai“ jokių rangos darbų neatliko ginčo objekte nuo 2013 m. gruodžio mėnesio, taip pat kad nėra pateikęs atsakovui jokios išpildomosios dokumentacijos. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013 m. gruodžio pradžioje UAB „Statybų darbai“ pasišalino iš rangos objekto ir nepašalino pagal 2013-11-29 aktą įformintų rangos darbų trūkumų (2013-12-06 protokolas nr. 1.). Tačiau nepaisant šių jau teismo nustatytų ir konstatuotų aplinkybių, esant nuo 2013-12-20 nutrauktai Ginčo sutarčiai, ieškovas be jokio teisinio pagrindo surašė atliktų darbų per 2014 m. sausio mėnesį aktą Nr. 2 (146.566,10 LTL, įskaitant PVM) sumai, 2014-01-29 pažymą apie atliktų darbų 2014 m. sausio mėnesį vertę ir 2014-01-29 PVM sąskaitą faktūrą SD Nr. 14/01/29.

164) 2014-01-29 atliktų darbų akte Nr. 2 bei 2014-01-29 pažymoje apie atliktų darbų vertę už 2014 m. sausio mėnesį nedetalizuoti tariamai atlikti darbai, nedetalizuoti atliktų darbų kiekiai, kurie net neleidžia identifikuoti Ieškovo deklaruojamų tariamai atliktų rangos darbų kiekių, apimčių ir pobūdžio. Iš byloje esančio garso įrašo - UAB „Statybų darbai" vadovo P. K. paaiškinimų matyti, kad detalius tariamai atliktų rangos darbu paaiškinimus parengė pats ieškovas – UAB „Tomvalas", nors pats jokių darbų neatlikinėjo ir pateikė juos pasirašyti UAB „Statybų darbai" vadovui tik prieš tris savaites iki 2014-12-29 teismo posėdžio. Garso įrašas taip pat patvirtina, kad UAB „Statybų darbai“ vadovas P. K. pats asmeniškai negalėjo paaiškinti nei pačių atliktų darbų aktų surašymo aplinkybių, nei paaiškinti kaip juose apskaičiuotos rangos darbų kainos ir kokiomis apimtimis rangos darbai atlikti (2014-12-29 garso įrašas: 07.10 - 13.38). Be to, jis pripažino, kad 2013-11-29 atliktų darbų akte padarytas įrašas dėl visų darbų baigtumo 100 proc. yra jo klaida. Tačiau pirmos instancijos teismas šią aplinkybę ignoravo, net neaptardamas šių aplinkybių, ir tai turėjo esminės reikšmės neteisėto ir nepagrįsto Skundžiamo sprendimo priėmimui.

175) pirmos instancijos teismas visiškai neanalizavo 2013 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Lapsta" ir UAB „Statybų darbai" pasirašytos Statybos subrangos sutarties Nr. 2013/08/07-1 dalyko, t.y. tai, kas buvo sutartinis darbas pagal minėtą subrangos sutartį. Tam kad būtų galimybė teisingai išspręsti ginčą ir nustatyti, kokius darbus ir kokia apimtimi atliko UAB „Statybų darbai", pirmiausia teismas turėjo įvertinti subrangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

186) pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.

19Ieškovas UAB „Tomvalas“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Ieškovas nurodė, kad 2015 m. vasario 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, išsamus, suprantamas ir motyvuotas, atitinkantis Civilinio proceso kodekso normų reikalavimus. Atsakovas tik deklaratyviai nurodo ir jokiais leistinais įrodymais ar argumentais nepagrindžia savo manymų, ignoruoja teismo sprendime pagrįstai ir teisingai nustatytas aplinkybes ir faktus, rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus, todėl Atsakovo skunde nurodyti argumentai nėra teisiškai pagrįsti dėl ko jie teismo turėtų būti atmesti.

20Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime objektyviai, teisingai ir pagrįstai ištyrė ir įvertino Atsakovo ir trečiojo asmens UAB „Nimetus“ į bylą pateiktus įrodymus ir konstatavo, jog šie įrodymai nepatvirtina Atsakovo teiginių, kad UAB „Statybų darbai“ neatliko tų darbų, už kuriuos yra išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Ieškovas iš esmės laikėsi savo ieškinio argumentų ir sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimu.

21Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Nimetus“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo sutinka ir prašo jį tenkinti ir iš esmės pritarė apelianto išdėstytai pozicijai.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliaciniame skunde turi būti nurodyta, kokios bylos aplinkybės patvirtina sprendimo ar jo dalies neteisėtumą ir nepagrįstumą, kokiais konkrečiais įrodymais ir teisiniais argumentais grindžiamos šios aplinkybės (apeliacinio skundo pagrindas) (CPK 306 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųsto teismo sprendimo ar jo dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka pagal atsakovo apeliaciniame skunde nurodytas faktines ir teisines aplinkybes, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų bei nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

24Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog 2013 m. balandžio 9 d. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija įgyvendinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Jaunimo verslumo vystymas siekiant ekonominės plėtros pasienio regione“ Nr. LT-PL paskelbė Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos pastato, esančio S. Daukanto g. 17, rekonstrukcijos darbų viešąjį pirkimą, pirkimo Nr. 135249, kurio objektas - Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos pastato, esančio S. Daukanto g. 17, rekonstrukcijos darbai, įskaitant darbo projekto parengimo darbus (toliau - Darbai). Perkami darbai turėjo būti atliekami dviem etapais: (i) Pirmas etapas: bendrastatybiniai darbai, statybinių konstrukcijų įrengimo darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis, šilumos punktas; (ii) Antras etapas: sklypo sutvarkymo dalis, šildymo - vėdinimo dalis, elektrotechnikos dalis, elektroninių ryšių dalis, apsauginės signalizacijos dalis, gaisrinės signalizacijos dalis, įrenginiai. Viešojo pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nustatyta, kad perkančioji organizacija įsipareigojo sudaryti sutartį dėl Pirmojo etapo darbų atlikimo. Konkurso dokumentuose buvo įtvirtinta, kad sutartis dėl Antrojo etapo darbų atlikimo bus sudaroma tik tuo atveju, jeigu Perkančiajai organizacijai projekto įgyvendinimui bus skirta pakankama finansinė parama. Konkurso dokumentuose taip pat buvo nustatyta, kad pirkimo sutartį sudaręs tiekėjas privalės atlikti visus su statybos darbų užbaigimu susijusius darbus: (i) Pirmam darbų etapui: statybos užbaigimui reikalingus dokumentus; (ii) Antram darbų etapui: kadastrinių matavimų bylas b) statinio išpildomąsias inventorizacijas (tame tarpe vidaus ir lauko tinklų); c) visus kitus statybos užbaigimui reikalingus dokumentus d) projektą apimančios teritorijos dalies išpildomąją topografinę nuotrauką. Visi šie dokumentai turės būti tinkamai, nustatyta tvarka parengiami ir perduodami Perkančiajai organizacijai (viešojo pirkimo sąlygos).

25Minėtą pirkimą laimėjo trečiasis asmuo rangovas UAB „Nimetus“ (genrangovas). Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų generalinė rangos sutartis dėl Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos pastato, esančio S. Daukanto g. 17, rekonstrukcijos pirmojo etapo darbų atlikimo Nr. S-143, 2013-06-13 buvo sudaryta tarp galutinio užsakovo trečiojo asmens Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos ir generalinio rangovo trečiojo asmens UAB „Nimetus“ (toliau - Generalinė rangos sutartis). Pagal šią Generalinę rangos sutartį rangovas UAB „Nimetus“ įsipareigojo atlikti visus Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos pastato, esančio S. Daukanto g. 17, rekonstrukcijos pirmojo etapo rangos darbus. Vėliau, t.y. 2013-07-22 generalinis rangovas UAB „Nimetus“ sudarė subrangos sutartį (toliau -Rangos sutartis) su Atsakovu, pagal kurią Atsakovas įsipareigojo atlikti didžiąją dali rekonstrukcijos, t.y. tuos pačius rangos darbus, kaip numatyta Generalinėje rangos sutartyje (žr. Rangos sutarties 3.3 p.). Atsakovas 2013-08-07 sudarė dar vieną analogišką Subrangos sutartį su UAB „Statybų darbai“, pagal kurią galutinis rangovas taip pat įsipareigojo savo prisiimtoje apimtyje atlikti visus tuos pačius rangos darbus, kaip numatyta Generalinėje rangos sutartyje ir Rangos sutartyje (žr. Subrangos sutarties 3.3 p.). Tokiu atveju realiai susiklostė santykiai, kuriuose galutiniam užsakovui - trečiajam asmeniui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai iš esmės visus pagrindinius pagal Generalinę rangos sutartį pirktus darbus turėjo atlikti UAB „Statybų darbai“.

26Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimui keliami teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai (CPK 263 straipsnis), o sprendimas šiuos reikalavimus atitinka, jeigu teismas, išspręsdamas bylą, teisingai taiko materialiosios ir proceso teisės normas, padarytos išvados atitinka įstatymo nustatyta tvarka konstatuotas byloje reikšmingas aplinkybes ir pagrįstos atitinkamomis teisės normomis (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Tuo atveju, kai bylą apeliacine tvarka nagrinėjantis teismas nustato, kad neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas panaikina apskųstą teismo sprendimą ir perduoda bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013). Civilinis procesas inter alia grindžiamas ginčo šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Lygiateisiškumo principas (CPK 17 straipsnis) įrodinėjimo proceso kontekste reiškia, kad bylą nagrinėjantis teismas ginčo šalims turi užtikrinti lygias galimybes įrodyti savo reikalavimus ar atsikirtimus bei juos vertinti lygiai teisingai pagal įrodinėjimo procesą reglamentuojančias teisės normas. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių. Kasacinis teismas, be kita ko, yra pažymėjęs, kad, spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį, civilinėje Nr. 3K-3-35/2011; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; kt.).

28Pirmosios instancijos teismas Skundžiamame sprendime konstatavo, kad nors UAB „Nimetus“ į bylą teikė įrodymus, esą tuos darbus, kuriuos turėjo atlikti UAB „ Statybų darbai“, atlikto kiti subjektai – 2013-10-22 PVM sąskaita faktūra CO Nr. 0209 išrašyta UAB „Vaidas ir CO“ pirkėjui UAB „Statybų darbai“ 9 171,80 Lt sumai (1 t., 41 b. L); 2013 m. rugpjūčio mėnesio atliktų darbų aktas Nr. 1 (1 t., 42-43 b. I.); 2013-09-05 atliktų darbų aktas Nr. 1 (užsakovas UAB „Nimetus“, rangovas UAB „Vėjas ir KO“ 17 968,50 Lt sumai (3 t., 4 b. L); PVM sąskaita faktūra nurodytai sumai (3 t., 5 b. L) ir t.t., tačiau, teismo vertinimu, šie įrodymai nepatvirtina teiginių, kad UAB „Statybų darbai“ neatliko tu darbų, už kuriuos yra išrašytos PVM sąskaitos faktūros. Be to, teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad nėra pateikta įrodymų apie tai, kad būtų pašalinti nustatyti ir paties UAB „Statybų darbai“ pasirašyti darbų trūkumai, įvertinant tai, kad nėra pateikta įrodymų apie tai, kad būtų pagal sutarties nuostatas pateikta sutvarkyta dokumentacija, teismas, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais sprendė, kad yra objektyvus pagrindas mažinti ieškovo reikalavimą dėl 130 066,10 Lt nesumokėtos statybos rangos darbų kainos 20 procentų. Tačiau teismas, iš esmės nepateikė jokių argumentų, kodėl tokia dalimi sumažino darbų kainą.

29Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo taip pat nėra aišku, kokiais byloje esančiais įrodymais remdamasis konstatavo, kad UAB „Statybų darbai“ vis dėlto atliko visus fizinius darbus, už kuriuos buvo pateiktas atsakovui 2014 m. vasario mėnesį atliktų darbų aktas Nr. 2. Kolegija sutinka su apelianto pozicija, jog UAB „Statybų darbai“ vienašališkai surašytas atliktų darbų aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaita-faktūra patys savaime nepatvirtina fakto, kad ginčo darbai realiai buvo atlikti. Iš byloje esančių įrodymų liko neaišku, kokius rangos darbus UAB „Statybų darbai“ atliko ginčo objekte nuo 2013 m. gruodžio mėnesio ir už kokius darbus išrašė 2014 m. vasario mėnesį atliktų darbų aktą Nr. 2. Atitinkamai, ieškovas nėra pateikęs apeliantui (atsakovui) jokios dokumentacijos. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013 m. gruodžio pradžioje UAB „Statybų darbai“ pasišalino iš rangos objekto ir nepašalino pagal 2013-11-29 aktą įformintų rangos darbų trūkumų (2013-12-06 protokolas nr. 1.). Taigi yra išlikę esminiai prieštaravimai dėl skolos priteisimo tarp ieškovo ir atsakovo įrodinėjamų aplinkybių, kurių teismas nepašalino.

30Kolegija taip pat pastebi, jog 2014-01-29 atliktų darbų akte Nr. 2 bei 2014-01-29 pažymoje apie atliktų darbų vertę už 2014 m. sausio mėnesį nedetalizuoti ieškovo įrodinėjami atlikti darbai, jų kiekiai, dėl to byloje liko neištirti ieškovo deklaruojamų atliktų rangos darbų kiekis, apimtys ir pobūdis.

31Pirmosios instancijos teismas neištyrė 2013 m. rugpjūčio 7 d. UAB „Lapsta“ ir UAB „Statybų darbai“ Statybos subrangos sutarties Nr. 2013/08/07-1 dalyko, nes tam kad būtų galimybė teisingai išspręsti ginčą ir nustatyti, kokius darbus ir kokia apimtimi atliko UAB „Statybų darbai“, pirmiausia teismas turėjo įvertinti subrangos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

32Esant pirmiau nurodytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nes nenustatė esminių šioje byloje teisiškai reikšmingų aplinkybių, t. y. nenustatė kokius darbus ir kokia apimtimi atliko ieškovas, o kokius – trečiasis asmuo, ir kokie darbai (ne)turi būti apmokami tiesiogiai atsakovui pagal subrangos sutartį. Pažymėtina, kad siekiant tinkamai ir teisingai išspręsti kilusį ginčą turi būti renkami papildomi įrodymai, susiję su pagal ginčo subrangos sutartį prisiimtų ir perduotų darbų apimtimi, darbus faktiškai atlikusio subjekto nustatymu bei statybos žurnalų pildymu, ir įvertinti su kitais byloje esančiais įrodymais bei jų pagrindu nustatomos anksčiau nurodytos šioje nutartyje esminės faktinės ir teisinės bylos aplinkybės.

33Atsižvelgdama į papildomai išreikalautinų ir tirtinų įrodymų apimtį bei pobūdį, jų pagrindu nustatomas teisiškai reikšmingas aplinkybes, dėl kurių byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, bei į tai, kad ir byloje esami įrodymai nebuvo visapusiškai pirmosios instancijos teismo išnagrinėti, teisėjų kolegija, remdamasi CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, daro išvadą, kad pagal byloje pateiktus įrodymus šios bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir byla perduodama tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

34Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 4 p., 331 str., teismas

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB „Tomvalas“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB... 4. Jis nurodė, kad UAB „Tomvalas“ 2014-06-05 su UAB „Statybų darbai“... 5. Atsakovas UAB „Lapsta“ atsiliepime prašė atmesti ieškinį bei priteisti... 6. Perkami darbai turėjo būti dviem etapais: (i) pirmas etapas:... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, UAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas konstatavo, kad tarp UAB „Nimetus“ ir UAB „Lapsta“ 2013-07-22... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Lapsta“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 13. 1) pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą padarė procesinių... 14. 2) netinkamai paskirstyta įrodinėjimo našta, kuri teko atsakovui. Šioje... 15. 3) teismas nepašalino prieštaravimo tarp ginčijamų aplinkybių. Ieškovas... 16. 4) 2014-01-29 atliktų darbų akte Nr. 2 bei 2014-01-29 pažymoje apie atliktų... 17. 5) pirmos instancijos teismas visiškai neanalizavo 2013 m. rugpjūčio 7 d.... 18. 6) pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės.... 19. Ieškovas UAB „Tomvalas“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį... 20. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime objektyviai, teisingai ir... 21. Trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Nimetus“... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog 2013 m. balandžio 9 d.... 25. Minėtą pirkimą laimėjo trečiasis asmuo rangovas UAB „Nimetus“... 26. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimui keliami teisėtumo ir... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismas turi... 28. Pirmosios instancijos teismas Skundžiamame sprendime konstatavo, kad nors UAB... 29. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo taip pat nėra aišku, kokiais... 30. Kolegija taip pat pastebi, jog 2014-01-29 atliktų darbų akte Nr. 2 bei... 31. Pirmosios instancijos teismas neištyrė 2013 m. rugpjūčio 7 d. UAB... 32. Esant pirmiau nurodytoms bylos faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, teisėjų... 33. Atsižvelgdama į papildomai išreikalautinų ir tirtinų įrodymų apimtį bei... 34. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 4 p., 331 str., teismas... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 10 d. sprendimą panaikinti...