Byla 2-618-769/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., ieškovės T. S. atstovei advokatei S. B., atsakovui Valdui A. A., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės T. S. ieškinį atsakovams V. A. A., UAB „Logatera“, trečiajam asmeniui R. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Logatera“ ir V. A. A. 42 268,18 Lt pagal ieškovės 2003 m. rugpjūčio 1, 13, 22 d., 2003 m. rugsėjo 2, 4 d., 2004 m. vasario 2 d., 2004 m. kovo 16 d., 2004 m. balandžio 2, 15, 22, 26 d. suteiktas paskolas UAB „Logatera“; priteisti iš atsakovo V. A. A. 6679 Lt ieškovės perimtą skolą pagal 2002 m. kovo 22 d. paskolos sutartį; priteisti iš atsakovo V. A. A. 7310 Lt įsiskolinimą; priteisti iš atsakovės UAB „Logatera“ 4000 Lt žalos atlyginimo už negrąžintą turtą, perduotą pagal 2001 m. lapkričio 19 d. panaudos sutartį; priteisti iš atsakovės UAB „Logatera“ 3840 Lt neišmokėto darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius); priteisti iš atsakovo V. A. A. 7993,81 Lt už komunalines paslaugas; priteisti iš atsakovo V. A. A. 24 700 Lt ir 1550 Lt skolas; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ji ir atsakovas yra UAB „Logatera“ akcininkai, o V. A. A. ir įmonės vadovas; įmonės veiklai plėtoti trūko lėšų, ieškovė atskiromis paskolos sutartimis jai paskolino 59 720 Lt; negrąžintų paskolų dalis - 42 268,18 Lt. 2001-11-19 panaudos sutartimi ieškovė perdavė UAB „Logatera“ kompiuterinę įrangą (4000 Lt vertės), kuri pasibaigus sutarties laikui nebuvo grąžinta, todėl ieškovė prašė atlyginti pinigais; 2004-09-07 ieškovė priimta į UAB „Logatera“ pagal darbo sutartį, tačiau ieškovei nebuvo sumokėtas visas jai priklausantis atlyginimas, UAB „Logatera“ ieškovei yra skolinga 3840 Lt darbo užmokesčio (atskaičius mokesčius); pagal pateiktą į bylą AB „Swedbank“ banko išklotinę, iš UAB „Logatera“ į V. A. A. asmeninę sąskaitą buvo pervesta 7468 Lt, taip padarant žalos ieškovei, kaip UAB „Logatera“ akcininkei ir kreditorei; ieškovė teigė, kad 2006-01-30 V. A. A. sudarė kredito sutartį su AB „Sampo bankas“ dėl 101 367 Eur paskolos, už ją įsigijo butą, todėl manytina, kad šiai paskolai apmokėti buvo panaudotos bendrovės lėšos, kadangi reikalavimai įmonei susiję su galbūt neteisėta V. A. A. veikla, jis laikytinas atsakovu ir solidariuoju skolininku; V. A. A. savo rašteliu patvirtino, kad jis neišmokėjo ieškovei 24700 Lt, kurie UAB „Logatera“ buhalterijoje yra nurodyti kaip išmoka ieškovei, ieškovė šią sumą prašė priteisti iš atsakovo; V. A. A. skolinosi pinigus ir asmeniniams tikslams, ieškovė sumokėjo jo kreditoriams, todėl jai perėjo reikalavimo teisė dėl 6679 Lt ir 1550 Lt. Iš pačios ieškovės pasiskolinta ir negrąžinta suma sudaro 7310 Lt. Be to, atsakovas 2002–2006 metais gyveno ieškovės bute Klaipėdoje ir nemokėjo mokesčių už komunalines paslaugas, todėl iš jo priteistina 7993,81 Lt.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-13 sprendimu iš dalies tenkino ieškinį ir priteisė ieškovei 42 268,18 Lt iš atsakovės UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš atsakovo V. A. A. pagal paskolos sutartis; 24 700 Lt iš UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš V. A. A. pagal 2002 m. lapkričio 5 d. paskolos raštelį; 3840 Lt darbo užmokesčio iš UAB „Logatera“; 7310 Lt skolą iš atsakovo V. A. A.; kitą ieškinio dalį atmetė ir paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad ieškovė įrodė visas civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. kad atsakovo veiksmai (neveikimas) buvo neteisėti, bendrovei buvo padaryta reali žala, žala atsirado dėl atsakovo veiksmų (neveikimo), tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys. Teismas, įvertinęs tai, kad teismo baudžiamuoju įsakymu atsakovas V. A. A., kaip įmonės vadovas, buvo nuteistas už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, ir tai, kad jis, būdamas UAB „Logatera“ direktoriumi, pervesdavo pinigus iš UAB „Logatera“ sąskaitos į savo asmeninę sąskaitą, padarė išvadą, kad atsakovas padarė žalą ieškovei, kaip UAB „Logatera“ akcininkei ir kreditorei; nors 24 700 Lt paskolos raštelis išrašytas UAB „Logatera“ direktoriaus vardu, tačiau, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, atsakovą laikė subsidiariai atsakingu pagal juridinio asmens prievolę.

4Klaipėdos apygardos teismas 2014-10-24 nutartimi iš dalies pakeitė pirmos instancijos teismo sprendimą ir nusprendė priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Logatera“ 42268,18 Lt ir 24700 Lt; sumažino iš atsakovo V. A. A. priteistą skolą nuo 7310 Lt iki 5846,50 Lt; kitas teismo sprendimo dalis paliko nepakeistas bei paskirstė bylinėjimosi išlaidas. Teismas nesutiko, jog atsakovas, kuris yra bendrovės akcininkas bei vadovas, yra subsidiariai atsakingas įmonės kreditorei, nes juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytus atvejus; nurodė, kad ieškovė neįrodė, kad egzistuoja CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos taikyti atsakovo atsakomybę, nes vien tai, jog atsakovas aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą ir už tai buvo nuteistas, neįrodo, kad dėl šių atsakovo veiksmų įmonė prarado galimybę atsiskaityti su kreditoriais, dėl šios priežasties teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įmonės skolas (42268,18 Lt ir 24700 Lt) priteisė subsidiariai iš atsakovo V. A. A.; taip pat sprendė, kad JAV doleriais paskolintos pinigų sumos kursas nustatomas mokėjimo momentu, kuriuo laikytina sprendimo dėl paskolos priteisimo priėmimo diena bei tai įvertinus perskaičiavo, kad ieškovei už 1000 JAV dolerių paskolą turi būti priteisiama 2536,50 Lt (vietoj 4000 Lt), todėl pirmosios instancijos priteistą 7310 Lt paskolos sumą sumažino iki 5846,50 Lt.

5Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-09-22 nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimų dalis dėl 42268,18 Lt pagal paskolos sutartis, 24700 Lt pagal 2002-11-05 UAB „Logatera“ paskolos raštelį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir perdavė iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė, kodėl priteisiant 42268,18 Lt ir 24700,00 Lt subsidiariai iš V. A. A. taikyti skirtingi civilinės atsakomybės pagrindai (CK 2.50 straipsnio 3 dalis ir 2.87 straipsnio 7 dalis); priteisiant 24700 Lt žalą subsidiariai iš V. A. A. nenurodyta, kokius nesąžiningus veiksmus atliko atsakovas kaip juridinio asmens dalyvis (UAB „Logatera“ akcininkas), t.y. nenurodė, kokių aplinkybių pagrindu buvo padaryta išvada dėl vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų – atsakovo neteisėtų veiksmų; sprendžiant dėl subsidiariosios atsakovo atsakomybės už 42 268,18 Lt žalą, nenurodytas atsakovo kaltės laipsnis (t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas); teismas nepakankamai ištyrė aplinkybes, susijusias su 42268,18 Lt ir 24700 Lt žalos padarymu kreditorei ir dėl to nepagrindė žalos fakto, nenurodyta, kada UAB „Logatera“ turėjo atsiskaityti su kasatore, ir ar šiuo metu UAB „Logatera“ gali įvykdyti savo pinigines prievoles kasatorei; taip pat pirmosios instancijos teismo sprendime nenurodyta, kokiu pagrindu teismas laikė nustatytu priežastinį ryšį tarp atsakovo veiksmų ir žalos.

6Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovė advokatė S. B. prašė tenkinti ieškinį pilnai, 42268,18 Lt skolą prašė priteisti iš atsakovės UAB „Logatera“ ir subsidiariai iš atsakovo V. A. A., kadangi įmonės vadovas tenkino savo asmeninius poreikius, įmonei negalint atsiskaityti su ieškove, atsiskaityti turi atsakovas kaip įmonės vadovas, todėl vadovaudamasi kasacinio teismo išaiškinimu prašė taikyti subsidiarią atsakomybę. Dėl 24700 Lt skolos priteisimo nurodė, kad atsakovas išdavė ieškovei raštelį, kuriame V. A. patvirtino, jog ieškovė orderyje Nr. 38 nurodytos sumos - 24700,00 Lt negavo, todėl ši skola priteistina iš atsakovo; kasos išlaidų orderis šiai sumai neanuliuotas, pinigai iš įmonės kasos buvo išimti, tačiau ieškovei pagal išlaidų orderį neišmokėti,- juos pasiėmė atsakovas A.. Ieškovės atstovės teigimu, UAB „Logatera“ tapo nemokia, nes A. įsidarbino į konkuruojančią firmą; 2006 metais bendrovė turėjo pakankamai lėšų atsiskaityti su ieškove.

7Atsakovas V. A. A. teismo posėdyje nurodė, kad dėl neišmanymo yra padaręs klaidų, nurodė sutiksiąs su teismo išvadomis, paaiškino, kad įmonės veikla seniai sustabdyta, nes nebuvo perspektyvos dirbti, buhalteriniai dokumentai buvo laikomi pas ieškovę, su ieškovės žinia buvo daromos visos ūkinės operacijos,24700 litų sumai orderį išrašė, nes ketino ieškovės prašymu parduoti jos turimas bendrovės akcijas kitam asmeniui ( neatsimena, kam), tačiau sandoris neįvyko, todėl išrašytą orderį anuliavo.

8Trečiasis asmuo R. B. teismo posėdyje nedalyvavo apie posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

9Ieškinys tenkintinas.

10Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

11Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų (II tomas), šalių paaiškinimų nustatyta, ieškovė T. S. ir atsakovas V. A. A. yra UAB „Logatera“ akcininkai, 2002-04-29 UAB „Logatera“ vadovu buvo išrinktas V. A.. Ieškovė T. S. kasos pajamų orderiais pagal paskolos sutartis paskolino UAB „Logatera“ 2003-08-01 kasos pajamų orderiu- 6000 Lt (b.l.18, I t.- kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594782), 2003-08-13 kasos pajamų orderis-7000 Lt (b.l.18-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594781), 2003-08-22 kasos pajamų orderiu -5900 Lt (b.l.19, It.- kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594785); 2003-09-02 kasos pajamų orderiu-11000 Lt (b.l.19, I t.-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594789), 2003-09-04- 7100 Lt (b.l.20, I t.-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594792), 2004-02-02 kasos pajamų orderiu-6600 Lt (b.l.20, It.-kasos pajamų orderis Nr. LAE Nr. 5594794), 2004-03-16 kasos pajamų orderiu-2500 Lt (b.l.21, I t.-kasos pajamų orderis LAE Nr. 5594795), 2004-04-02 kasos pajamų orderiu-9000 Lt (b.l. 21-kasos pajamų orderis Nr. LAENr.5594796), 2004-04-15 kasos pajamų orderiu-1000 Lt (b.l.22-kasos pajamų orderis LAENr.5594797), 2004-04-22 kasos pajamų orderiu-788 Lt (b.l.22-kasos pajamų orderis LAENr.5594798), 2004-04-26 kasos pajamų orderiu-832 Lt (b.l.23-kasos pajamų orderis LAENr.5594799), 2004-06-14 mokėjimo pavedimu Nr. 117312271-2000 Lt (b.l.101, III t.-mokėjimo pavedimas), iš viso 59720,00 Lt. 2002-11-05 UAB „Logatera“ direktoriaus A.V. A. pasirašytas raštelis, kuriame nurodoma, kad V. A. patvirtina, kad T. S. nurodytos sumos orderyje Nr. 38- 24700,00 Lt negavo (b.l.108, III t.). Iš AB SEB banko čekių nustatyta, kad V.A. A. čekiais iš UAB „Logatera“ laikotarpiu nuo 2004 m. birželio 18 d. iki 2005 m. vasario 22 d. nuėmė 68 128 Lt sumą (b.l.34-58, IV t.). Ieškovė pripažino, kad iš UAB „Logatera“ paskolintų pinigų jai buvo sugrąžinta 2451,82 Lt pagal banko pavedimus ir 15000 Lt grynais, todėl likusi skolos suma sudaro 42268,18 Lt. Atsakovai įrodymų, kad likusi 42268,18 Lt skolos dalis būtų grąžinta ieškovei nepateikė. Atsakovas V. A. A. sutinka, kad UAB „Logatera“ skolinga ieškovei 42268,18 Lt (b.l.133, III t.-atsiliepimas).

12Ieškovės atstovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Logatera“ ir subsidiariai iš V. A. A. 42 268,18 Lt. Civilinė atsakomybė kaip prievolė atlyginti padarytą žalą atsiranda iš neteisėtų veiksmų. Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje, kuriame įtvirtinta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. CK 6.247 straipsnyje įtvirtinta lankstaus priežastinio ryšio samprata. Priežastinio ryšio lankstus taikymas atitinka civilinės atsakomybės tikslą kompensuoti padarytus nuostolius, kurių atsiradimas yra susijęs su veikimu ar neveikimu, dėl kurio šie nuostoliai atsirado ( Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1991-258/2013). Pažymėtina, kad civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Kasacinis teismas, iš dalies naikindamas šioje byloje priimtus sprendimus, teigė, jog nėra nurodytas atsakovo kaltės laipsnis, nepagrįstas žalos faktas, taikyti skirtingi atsakomybės pagrindai,- CK 2.50 str.3 dalis ir 2.87 str.7 dalis. Pažymėtina, kad ieškinys pareikštas atsakovui V.A. A., kaip bendrovės vadovui. Kasacinio teismo formuojamoje praktikoje nurodoma, jog įmonės vadovo atsakomybė kyla, inter alia, kai nustatomas CK 2.87 straipsnyje įtvirtintos lojalumo pareigos pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Lojalumo pareiga reiškia, kad juridinio asmens valdymo organo narys privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, taip pat negali naudoti juridinio asmens turto asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Nustačius aplinkybes, kad vadovas bendrovės turtą ir finansus valdo ar turtu bendrovės vardu disponuoja nesilaikydamas CK 2.87 straipsnyje nustatytų principų, nevykdydamas fiduciarinių pareigų bendrovei, gali būti sprendžiama dėl jo veiksmų vykdant pareigas neteisėtumo. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog teismo baudžiamuoju įsakymu atsakovas V. A. A., kaip įmonės vadovas, buvo nuteistas už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, A.V. A., būdamas „Logatera“ direktorius, pervesdavo pinigus iš UAB „Logatera“ sąskaitos į savo asmeninę sąskaitą, be to AB SEB banke V.A. A. čekiais iš UAB „Logatera“ nuėmė 68 128 Lt per laikotarpį nuo 2004 m. birželio 18 d. iki 2005 m. vasario 22 d., dėl to, bylą nagrinėję teismai nustatė, jog A.V. A. padarė žalą ieškovei kaip UAB „Logatera“ akcininkei, neatsiskaitydamas su ieškove, kaip UAB „Logatera“ kreditore. Be to, ieškovės atstovės teigimu, būtent dėl atsakovo kaltų veiksmų,- jo perėjimo dirbti į konkuruojančią firmą, UAB „Logatera“ tapo nemokia. Darytina išvada, kad savo tyčiniais veiksmais atsakovas siekė pažeisti ieškovės interesus, išvengti įsipareigojimų vykdymo, dėl ko buvo padaryta ieškovei žala,- negrąžinta bendrovei suteikta paskola,- 42268,18 litų, kuriuos bendrovė galėjo ir turėjo sumokėti iki 2007 metų. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas nurodė, kad šiuo metu bendrovė veiklos nebevykdo. Tokiu būdu, dėl neteisėtų atsakovo veiksmų padaryta ieškovei žala sudaro 42268,18 Lt. Bylą nagrinėję teismai padarė išvadą, kad įrodytos visos civilinės atsakomybės sąlygos, t.y., kad atsakovo veiksmai (neveikimas) buvo neteisėti, bendrovei buvo padaryta reali žala, žala atsirado būtent dėl atsakovo veiksmų (neveikimo), tarp neteisėtų atsakovo veiksmų ir žalos yra priežastinis ryšys.

13Pažymėtina, kad kasacinio teismo yra konstatuota, jog priežastinis ryšys gali būti tiesioginis, kai dėl teisinę pareigą pažeidusio asmens veiksmų žala atsiranda tiesiogiai. Jis gali būti ir netiesioginis, kai asmens veiksmais žala tiesiogiai nepadaryta, bet sudarytos sąlygos žalai atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013). Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2008). Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, kad teismo posėdžio metu atsakovas V.A. A. iš esmės neprieštaravo ieškinio reikalavimui, ieškinys dalyje dėl 42 268,18 Lt ( 12247,71 Eur) žalos priteisimo iš atsakovės „Logatera“ ir subsidiariai iš V. A. A., kaip pagrįstas, tenkintinas.

14Ieškovė pradiniu ieškiniu prašė priteisti iš V.A. A. 24 700 Lt skolos, motyvuodama tuo, jog atsakovas 2002 metų lapkritį ( bylos duomenimis rugsėjį) išrašė kasos išlaidų orderį Nr.38 dėl 24700 litų išmokėjimo ieškovei, -šiai pasirašius ant blanko, kad pinigus gavo, V.A. A. nurodytų pinigų ieškovei neperdavė. Ir nors teismo posėdžio metu atsakovas teigė, kad šį blanką anuliavo, tačiau jokių tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė. Priešingai, iš bylos duomenų matyti, jog 2002-11-05 V.A. A. surašė lapelį, patvirtinantį, kad T. S. nurodytos sumos orderyje Nr. 38- 24700,00 Lt negavo (b.l.108, III t.). Bylą nagrinėję teismai šį atsakovo pasirašytą dokumentą vertino kaip paskolos raštelį. Fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija šešis šimtus eurų ( CK 6.871 str.1d.). CK 6.871 straipsnio 3 dalis numato, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jei sutartis nenustato ko kita ( CK 6.873 str.1 d., 2d.). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, įvertinus tai, jog pinigai iš UAB „Logatera“ kasos buvo paimti, nesant duomenų, jog išrašytas kasos išlaidų orderis nebuvo įtrauktas į bendrovės kasos knygą, ar buvo anuliuotas, ar pinigai į bendrovės kasą grąžinti, atsižvelgus į atsakovo surašytą raštelį, patvirtinantį, kad iš bendrovės kasos paimtų pinigų ieškovei neišmokėjo, ieškinys šioje dalyje tenkintinas visiškai, iš atsakovo V.A. A. ieškovei priteistina šios negauta pagal pasirašytą kasos išlaidų orderį 24700 Lt ( 7153,61 Eur) suma.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų. Tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė pateikdama ieškinį mokėjo 2584,28 Lt žyminio mokesčio, vėlaiu primokėjo 250,75 Lt; 2014-01-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismas tenkino 79,43 procentus ieškinio reikalavimų ir priteisė 2342,38 Lt žyminio mokesčio iš atsakovų, 2014-10-24 Klaipėdos apygardos teismas dar 2 tūkstančiais sumažino priteistiną iš atsakovų sumą, todėl laikytina, kad tenkinta apytikriai apie 70 procentų visų ieškininių reikalavimų, todėl iš atsakovų ieškovei priteistina 1985 Lt jos sumokėto žyminio mokesčio, sumokėto pirmos instancijos teisme ir 582 Eur žyminio mokesčio, sumokėto kasacinės instancijos teisme (b.l.57, 67, V t.), iš viso 2567 Lt (743 Eur); ieškovės patirtos advokato išlaidos pirmos instancijos teisme sudaro 2832,00 Lt, taip pat 1815 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (b.l.14, 15 V t.), iš kurių priteista pagal Rekomendacijas 900 Lt, 1815 Lt už kasacinio skundo parengimą (b.l.55, 56, V t.). Įvertinus patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, ieškovei priteistina 3883 Lt (1124,29 Eur) advokato išlaidų. Atsakovas V. A. A. už apeliacinį skundą mokėjo 259,43 Lt (b.l. 8, V t.) žyminio mokesčio, iš dalies tenkinęs apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismas atsakovui buvo priteisęs iš ieškovės 103 Lt, tačiau Lietuvos Aukščiausiajam teismui panaikinus tokį sprendimą, atsakovo V.A. A. patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

16Bylos nagrinėjimo metu buvo patirta 60,37 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, 30 procentų šių išlaidų ( 18,11 Eur) priteistina iš ieškovės, 70 procentų (42,26 Eur) iš atsakovo V.A. A.. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatomis, įvertinęs priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, iš kito atsakovo UAB „Logatera“ pašto išlaidų nepriteisia.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovei T. S., a.k( - ) iš atsakovo UAB „Logatera“, įm. k. 142027193, ir subsidiariai iš V. A. A., a.k( - ) 12241,71 Eur (42268,18 Lt), įneštus į UAB „Logatera“ sąskaitą.

20Priteisti ieškovei T. S., a.k( - ) 7153,62 Eur (24700,00 Lt) iš atsakovo V. A. A., a.k( - ) pagal 2002-11-05 paskolos raštelį.

21Priteisti ieškovei T. S., a.k( - ) iš atsakovų V. A. A., a.k( - ) ir UAB „Logatera“, įm. k. 142027193, po 933,65 Eur ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų.

22Priteisti iš atsakovo V. A. A., a.k( - ) valstybei 42,26 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

23Priteisti iš ieškovės T. S., a.k( - ) valstybei 18,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E.... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-01-13 sprendimu iš dalies tenkino... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2014-10-24 nutartimi iš dalies pakeitė pirmos... 5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-09-22 nutartimi panaikino Klaipėdos... 6. Nagrinėjant bylą teismo posėdyje ieškovės atstovė advokatė S. B. prašė... 7. Atsakovas V. A. A. teismo posėdyje nurodė, kad dėl neišmanymo yra padaręs... 8. Trečiasis asmuo R. B. teismo posėdyje nedalyvavo apie posėdžio vietą ir... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 11. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų (II tomas), šalių paaiškinimų... 12. Ieškovės atstovė, patikslinusi ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš... 13. Pažymėtina, kad kasacinio teismo yra konstatuota, jog priežastinis ryšys... 14. Ieškovė pradiniu ieškiniu prašė priteisti iš V.A. A. 24 700 Lt skolos,... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Tenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei... 16. Bylos nagrinėjimo metu buvo patirta 60,37 Eur išlaidų, susijusių su... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265 str., 268- 270... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovei T. S., a.k( - ) iš atsakovo UAB „Logatera“, įm. k.... 20. Priteisti ieškovei T. S., a.k( - ) 7153,62 Eur (24700,00 Lt) iš atsakovo V.... 21. Priteisti ieškovei T. S., a.k( - ) iš atsakovų V. A. A., a.k( - ) ir UAB... 22. Priteisti iš atsakovo V. A. A., a.k( - ) valstybei 42,26 Eur išlaidų,... 23. Priteisti iš ieškovės T. S., a.k( - ) valstybei 18,11 Eur išlaidų,... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...