Byla e2S-72-275/2018

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, UAB „Via sportas“, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl statybą leidžiančio dokumento panaikinimo ir statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, L. F., A. F., E. U., A. V., L. R. P.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 29 d. leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-01-161229-00802 galiojimą; 2) įpareigoti atsakovą UAB „Via sportas“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pagal reikiamai parengtą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą pertvarkyti statinį taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius; 3) per nustatytą terminą neatlikus 2 punkte nurodytų veiksmų, įpareigoti atsakovą UAB „Via sportas“ per 6 mėnesius savo lėšomis pašalinti statybos žemės sklype kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), kuriai buvo išduotas 2016 m. gruodžio 29 d. leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-01-161229-00802, padarinius ir sutvarkyti statybvietę; 4) teismo sprendime nustatyti, kad atsakovui UAB „Via sportas“ teismo sprendime nustatytu terminu nepašalinus neteisėtos statytos padarinių, šiuos padarinius turi teisę pašalinti inspekcija atsakovo UAB „Via sportas“ lėšomis; 5) jei atsakovas UAB „Via sportas“ per prašomą terminą neįvykdys 3 punkte nustatyto reikalavimo, įpareigoti atsakovą UAB „Via sportas“ mokėti po 100 Eur baudą į ieškovo sąskaitą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti neteisėtos statybos padariniai, pasibaigimo.

52.

6Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones- sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 29 d. leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-01-161229-00802 galiojimą ir uždrausti atsakovui UAB „Via sportas“ vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą Nr. ( - )2016 „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) statybos projektas“, kuriam išduotas ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas. Nurodė, kad netaikius šių laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas tęs statybos darbus, didės atliktų statybos darbų apimtys, tada teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, padidės sąnaudos, reikalingos statybos pagal neteisėtai išduotą SLD padariniams pašalinti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo prašymą atmetė. Teismas sprendė, jog ieškovas nepateikė pakankamai įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie tikėtiną ieškinio pagrįstumą. Teismo manymu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti padaryta žala, be to tuo atveju jei statyba vyks neteisėtai, tai šią riziką prisiima statybą vykdantys ir organizuojantys asmenys, todėl konstatavo, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Via sportas“ atžvilgiu.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

114.

12Apeliantas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutarties ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nėra pakankamai duomenų patvirtinančių tikėtiną ieškinio pagrįstumą. Inspekcijos pateiktame ieškinyje nurodomi statybos leidimo naikinimo pagrindai yra pagrįsti nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl būtina iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdyti ginčijamo statybos leidimo galiojimą ir uždrausti atsakovui UAB „Via sportas“ vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, kuriam išduotas ginčijamas statybos leidimas. Atkreiptinas dėmesys, kad žemės sklypas, kuriame vykdoma statyba yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas tęs statybos darbus, didės atliktų statybos darbų apimtys, bus netinkamai tvarkoma kultūros vertybė, o teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, padidės sąnaudos, reikalingos statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padariniams pašalinti.

135.

14Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Pagal ieškovo pateikiamus ieškinio argumentus matyti, jog statyba žemės sklype iš esmės yra galima, tą patvirtina vienas iš ieškinio reikalavimų - pertvarkyti projektinę dokumentaciją, todėl ieškovo argumentai, kad ieškovas tęs statybos darbus, didės atliktų darbų apimtys, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Pažymėtina, kad kaip matyti tiek iš prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek iš atskirojo skundo turinio apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių būtinumui pagrįsti nenurodo nei objektyvių aplinkybių ir motyvų, nei juos patvirtinančių įrodymų, o apsiriboja deklaratyviais teiginiais. Nesant jokių kitų duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti pagrįstą prielaidą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Kaip teisingai pažymėjo teismas, jog jeigu statyba vyks neteisėtai, tai šią riziką prisiima statybą vykdantys ir organizuojantys asmenys.

156.

16Atsakovas UAB „Via sportas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį. Nagrinėjamu atveju bendrovė visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog neegzistuoja reali grėsmė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Statybos darbų pagal statybos leidimą vykdymas negali sukelti grėsmės kultūros paveldo objektu buvusiam statiniui bei nesukelia grėsmės teismo sprendimo įvykdymui. 2015-08-18 KPD Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KPD-RM2242 bei ieškovo ieškinyje bei jo prieduose pateiktos faktinės aplinkybės patvirtina, jog visi buvusio pastato architektūriniai elementai yra neišlikę (sunykę), pastatas demontuotas po 2013 m. įvykusio gaisro. Pažymėtina, jog ieškovas nekelia reikalavimo atkurti seniau buvusio statinio. Ieškinio reikalavimai inter alia patvirtina faktą, jog žemės sklype yra objektyvi galimybė bendrovei vykdyti statybos darbus. Vadinasi statybos darbų vykdymas iš esmės nesukelia žalos materialinėms vertybėms ar kitų subjektų interesams, tačiau yra ginčas dėl projektinių sprendinių. Statybos padarinių pašalinimo reikalavimo esmė – ginčo statinių pašalinimas ir statybvietės sutvarkymas. Taigi statybos darbų vykdymas (nepriklausomai nuo jų baigtumo procento teismo sprendimo priėmimo metu) negali sukelti didesnio ar negrįžtamo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms ar kitiems subjektams. Todėl statybos darbų vykdymas negali padaryti teismo sprendimo neįvykdomu. Kadangi žemės sklype nėra anksčiau apsaugos objektu buvusio pastato (statinys sunykęs), todėl statybos darbų vykdymas negali sukelti žalos materialiesiems objektams (statiniams ir pan.). Nors atskirajame skunde nurodoma, jog vykdant statybos darbus bus netinkamai tvarkoma kultūros vertybė, tačiau ieškovas nepateikė jokių konkrečių motyvų ir įrodymų, kuo gali pasireikšti šie veiksmai, kai žemės sklype nėra pačios kultūros vertybės – statinio, o pašalinant statybos padarinius ieškiniu yra reikalaujama tik nugriauti naują statybą ir sutvarkyti statybvietę – žemės sklypo teritorija. Ieškovas nepateikė ir nenurodė argumentų, motyvų, įrodymų, kodėl šioje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukels bendrovei tiesioginių ir neproporcingų turtinių nuostolių, taip pat sukels turinių nuostolių tretiesiems asmenims. Pagal Bendrovės ir jo verslo partnerio (finansuotojo) UAB „Mediashop“ susitarimą, UAB „Mediashop“ dalinai finansuoja gyvenamojo namo žemės sklype statybas. Šiuo tikslu UAB „Mediashop“ 2017-03-09 sudarė su AB „Šiaulių bankas“ Kredito sutartį Nr. KŠ-2017-005-03. Kredito išmokėjimo sąlygos – gyvenamojo namo žemės sklype atitinkamo procento baigtumas. Kredito panaudojimo terminas – 2021-03-08; kredito grąžinimo terminas – 2021-03-08. Paskolos gavėjas taip pat įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2018-10-16 įregistruoti Nekilnojamojo turto registre statinių, statomų pagal statybos leidimą, 100 proc. baigtumą. Tuo atveju, jeigu minėtas įsipareigojimas nėra įvykdomas – paskolos gavėjui taikoma sankcija – banko vienašališkas palūkanų normos didinimas iki bus tinkamai įvykdytos kredito sutarties sąlygos. Pagal bendrovės ir UAB „Mediashop“ susitarimą, kreditorius paskolino bendrovei 150 000 Eur. Civilinėje byloje galutinis sprendimas tikėtinai gali būti priimtas po 1,5 – 2 metų. Taigi sustabdžius statybos leidimo galiojimą ir uždraudus vykdyti statybos darbus, bendrovė nustatytais terminais neužbaigs gyvenamojo namo statybos darbų. Tuo atveju, jeigu statybos darbai nebus baigti iki 2018-10-16, bendrovės verslo partneris (finansuotojas) patirs turtinių nuostolių bei atitinkamai reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo bus nukreiptas į bendrovę. Be to, atsakovas yra sudaręs ir kitas paskolos sutartis.

177.

18Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą patenkinti ir panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartį. Nurodo, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ( - ), išnagrinėjo Departamento direktoriaus 2017-02-22 įsakymu Nr. Į-40 sudaryta laikinoji komisija. Laikinoji komisija nustatė, kad Departamento Vilniaus skyriaus 2016-12-23 suderintas statinio projektas daugiabučių gyvenamųjų namų, ( - ), statybai, projekto vadovas- R. S., neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi projekte numatoma pakeisti pastato vietą sklype. Viena iš ( - ) miesto istorinės dalies, vadinamos ( - ), pietvakarinės dalies vertingųjų savybių yra vietovei reikšmingo buvusio užstatymo ar jo dalių vieta- pastato vieta. Atsižvelgiant į tai, minėtas techninis projektas pažeidžia nustatytus paveldosaugos reikalavimus, nes numato užstatyti saugomą pastato vietą naujais statiniais. Atsižvelgdamas į tai, Departamento direktorius 2017-04-12 įsakymu Nr. Į-82 pripažino negaliojančiais Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimus, susijusius su statybos darbais ( - ), o 2017-04-12 įsakymu Nr. Į-83 pripažino negaliojančiais Departamento Vilniaus skyriaus administracinius sprendimus , susijusius su tvarkybos darbais ( - ).

198.

20Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, L. F., A. F., E. U., A. V., L. R. P. atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikė.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

239.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

2510.

26Bylos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – laikinai iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos, sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 29 d. leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) Nr. LSNS-01-161229-00802 galiojimą ir uždrausti atsakovui UAB „Via sportas“ vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą Nr. ( - )2016 „Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) statybos projektas“, kuriam išduotas ginčijamas statybą leidžiantis dokumentas – teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

2711.

28Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo ginčija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gruodžio 29 d. leidimo Nr. LSNS-01-161229-00802 statybai galiojimą, įpareigojant atsakovą UAB „Via sportas“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai parengtą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą pertvarkyti statinį taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, o neatlikus šių veiksmų, per 6 mėnesius savo lėšomis pašalinti statybos žemės sklype ( - ) padarinius ir sutvarkyti statybvietę bei reiškia kitus reikalavimus. Reikšdamas šiuos reikalavimus, ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti atsakovo atliekamus veiksmus statybvietėje, prašymą motyvuodamas tuo, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas tęs statybos darbus, didės atliktų statybos darbų apimtys, tada teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, padidės sąnaudos, reikalingos statybos pagal neteisėtai išduotą SLD padariniams pašalinti. Ieškovo manymu, ieškinys yra tikėtinai pagrįstas nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis bei pateiktais rašytiniais įrodymais.

2912.

30Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1d.). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pateiktą ieškinį, nurodė esant nėra pakankamai duomenų, kad būtų galima spręsti apie tikėtiną ieškinio pagrįstumą.

3113.

32Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka ir pažymi, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011).

3314.

34Apeliantas pateikęs skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties nurodo, jog žemės sklypas, kuriame vykdoma statyba yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, taip pat, jog teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą ir panaikinus leidimą statybai, kurio pagrindu atsakovas vykdo statybas, bus netinkamai tvarkoma kultūros vertybė, o teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, padidės sąnaudos, reikalingos statybos pagal neteisėtai išduotą statybos leidimą padariniams pašalinti. Su tokiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir pažymi, jog iš pareikšto ieškinio turinio matyti, kad ieškovas iš esmės neprieštarauja, jog žemės sklype, ( - ) būtų vykdoma statyba ir tai patvirtina jo reiškiamo ieškinio 2 punkte išdėstytas reikalavimas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą UAB „Via sportas“ per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pagal reikiamai parengtą projektinę dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą pertvarkyti statinį taip, kad jis atitiktų teisės aktų reikalavimus ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. Esant tokiai pozicijai, teismas sprendžia, jog statyba minėtame žemės sklype yra galima. Pažymėtina tai, jog teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas nagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A14-3552-1033/2017 pagal ieškovo surašytą administracinio teisės pažeidimo protokolą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui UAB „FlexiForma“ (projektuotojui), suinteresuotas asmuo UAB „Via sportas“. Ieškovas siekė administracinio teisės pažeidimo byloje taikyti administracinę atsakomybę projektuotojui. Administracinės atsakomybės pagrindas- ieškovo 2017-05-05 statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo aktas Nr. ( - )170505-00069. Šiuo aktu ieškovas nustatė, jog UAB „Via sportas“ išduotas 2016-12-29 statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-01-161229-00802 daugiabučiui gyvenamajam namui statyti, žemės sklype, ( - ), galimai išduotas neteisėtai, pažeidžiant teisės aktus, nes projektuotojas pateikė daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), projektą statytojui UAB „Via sportas“ esant techninio projekto sprendinių prieštaravimams teritorijų planavimo dokumentams. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-09-28 nutarimu ATP byloje nutarė administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną projektuotojui UAB „FlexiForma“ nutraukti, nenustačius jo veiksmuose administracinio teisės pažeidimo. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjęs ATP bylą apeliacine tvarka, 2017-11-30 nutartimi administracinėje byloje Nr. ATP-218-870/2017 nutarė palikti galioti pirmosios instancijos teismo 2017-09-28 nutarimą nepakeistu.

3515.

36Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju minėtų teismų sprendimais iš esmės buvo pripažinta aplinkybė, jog techninis projektas, kurio pagrindu išduotas statybos leidimas, atitinka teritorijų planavimo dokumentus ir teisės aktų reikalavimus, ko pasekoje buvo konstatuota, jog projektuotojo veiksmuose nėra administracinio nusižengimo. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, jog nėra pagrindo išvadoms apie tikėtiną ieškinio pagrįstumą. Be to, pažymėtina ir tai, jog ieškovas nepagrindė, kodėl šioje byloje nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų nebeįmanomas. Ieškiniu iš esmės yra reikalaujama, jog atsakovas UAB „Via sportas“ savo sąskaita pašalintų neteisėtų statybos darbų padarinius, jeigu nebus teisiškai įforminti pakoreguoti projektiniai sprendiniai arba atsakovui neįvykdžius įpareigojimo, leisti pačiam ieškovui atsakovo sąskaita pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog valstybė nepatirs nuostolių bet kokiu atveju. Be to, šiuo konkrečiu atveju atsižvelgtina ir į galimus padarinius, kurie kiltų ieškovui, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ieškinys būtų patenkintas ir padarinius, kurie kiltų atsakovui, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, o ieškinys – atmestas. Iš atsakovo UAB „Via sportas“ atsiliepimo argumentų matyti, jog atsakovas UAB „Via sportas“ vykdomoms statyboms, adresu ( - ), yra pasitelkęs ir verslo partnerius, kuriems yra įsipareigojęs pagal sutartis dėl piniginių lėšų paskolinimo bei kuriose yra nustatyti terminai, per kuriuos atsakovas privalo užbaigti statybos darbus. Tuo atveju, jei darbai nebus užbaigti, tiek atsakovui, tiek kitiems tretiesiems asmenims bus sukelti tiesioginiai ir neproporcingi turtiniai nuostoliai. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo varžyti atsakovo teisių, nes apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokio masto laikinųjų apsaugos priemonių taikymas suvaržytų atsakovo UAB „Via sportas“ teises labiau, nei tai reikalinga, siekiant užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą.

3716.

38Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal byloje esančius duomenis tinkamai taikė ir aiškino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 5. 2.... 6. Ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartimi ieškovo... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. 4.... 12. Apeliantas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 13. 5.... 14. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į... 15. 6.... 16. Atsakovas UAB „Via sportas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 17. 7.... 18. Atsakovas Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 19. 8.... 20. Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas. ... 23. 9.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. 10.... 26. Bylos nagrinėjimo dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 27. 11.... 28. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir... 29. 12.... 30. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato... 31. 13.... 32. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada... 33. 14.... 34. Apeliantas pateikęs skundą dėl pirmosios instancijos teismo nutarties... 35. 15.... 36. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju... 37. 16.... 38. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 337... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartį palikti...