Byla 2A-83-258/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo VšĮ ,,Atgauk algą“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2013 m. rugpjūčio 19 d. galutinio teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. T. ieškinį atsakovui VšĮ ,,Atgauk algą“ dėl skolos priteisimo.

2Išnagrinėjęs bylą teismas,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė R. T. teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo VšĮ „Atgauk algą“ 2 440,48 Lt skolos, 171,35 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ginčo šalys 2012 m. gegužės 9 d. pasirašė atlygintinų paslaugų sutartį numeris AA/RT/12/05/09 dėl 13 916,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio iš UAB „Igvana“ išieškojimo. UAB „Igvana“ trimis banko pavedimais atsakovui išmokėjo 14 023,42 Lt sumą. Atsakovas ieškovei pervedė iš viso 8 000,00 Lt. Už skolos išieškojimą pagal atsakovo pateiktas sąskaitas-faktūras, ieškovė įsipareigojo atsakovui sumokėti 3 476,16 Lt atlygį, kuris pagal 2012 m. spalio 23 d., ieškovės prašymą išskaičiuotas iš išieškotos sumos. Atskaičius 3 476,16 Lt atlygį, ieškovei atsakovas privalėjo pervesti 10 440,48 Lt, tačiau banko pavedimais išmokėjo tik 8 000,00 Lt, todėl atsakovas ieškovei liko skolingas 2 440,48 Lt. Remiantis sutarties priedu, ieškovė atsakovui paskaičiavo 0,02 proc. dydžio delspinigius, kas sudarė 171,35 Lt.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 6 d. priėmė preliminarų teismo sprendimą, kuriuo ieškovei iš atsakovo priteisė 2440,48 Lt skolos, 171,35 Lt delspinigių ir 1039,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

7Atsakovas VšĮ ,,Atgauk algą“ 2013 m. gegužės 30 d. pareiškė prieštaravimus, nurodydamas, kad ginčo šalys pasirašė atlygintinų paslaugų sutartį Nr. AA/RT/12/05/09 dėl atlyginimo išieškojimo iš UAB „Igvana“. Pagal sutarties priedą numeris 1 buvo numatytas išieškojimas 4 023,42 Lt sumai. Atsakovas patikslinęs paskaičiavimus nustatė, kad UAB „Igvana“ darbo užmokesčio skola ieškovei buvo 13 916,64 Lt. Atsakovo teigimu, jis vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir buvo sudaryta taikos sutartis tarp UAB „Igvana“ bei atsakovo. Atsakovas gavo pavedimus iš UAB „Igvana“: 2012 m. liepos 26 d., – 3 476,16 Lt sumai, 2012 m. rugsėjo 6 d. – 5 000,00 Lt sumai, 2012 m. rugsėjo 25 d., – 5 000,00 Lt sumai. Atsakovas pagal ieškovės 2012 m. spalio 23 d., prašymą atliko įskaitymą 3 476,16 Lt, o į ieškovės sąskaitą pervedė: 2012 m. rugsėjo 10 d., – 5000,00 Lt sumą, 2013 m. lapkričio 12 d., – 1000,0 Lt sumą, 2013 m. sausio 17 d., – 1000,00 Lt sumą, 2013 m. sausio 23 d., – 1 000,00 Lt sumą, 2013 m. gegužės 17 d., – 1000,00 Lt sumą. Kadangi UAB „Igvana“ nesilaikė savo įsipareigojimo pagal 2012 m. liepos 26 d. taikos susitarimą, ieškovės prašymu, atsakovas 2012 m. rugsėjo 11 d., vienašališkai nutraukė susitarimą su UAB „Igvana“ pagal taikos susitarimo sąlygas. Tarp ieškovės ir atsakovo sutartiniai santykiai nėra nutrūkę. Šiuo metu vyksta apeliacinis procesas dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo iš UAB „Igvana“. Atsakovas vykdo mokėjimus į ieškovės sąskaitą, paskutinis mokėjimas buvo atliktas 2013 m. gegužės 17 d., – 1000,00 Lt. Atsakovas ir toliau vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, rašo procesinius dokumentus ieškovės byloje su UAB „Igvana“. Atsakovas nėra visiškai atsiskaitęs su ieškove, kadangi sutartiniai santykiai tarp šalių nėra nutrūkę. Pažymėjo, kad visiškai su ieškove atsiskaityti nėra galimybės, nes nėra žinomas galutinis prievolės dydis, nes vyksta apeliacinis procesas. Teismo prašo preliminarų teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

8Teismas 2013 m. birželio 25 d., gavo ieškovės atstovo atsiliepimą į prieštaravimus, kuriame nurodyta, kad po ieškinio pateikimo atsakovas sumokėjo ieškovei 1 000,00 Lt, tačiau atsakovas turi sumokėti likusią sumą bei atlyginti visas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, kadangi ieškinys pareikštas atsakovui laiku nesumokėjus įsiskolinimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. galutiniu sprendimu, preliminarus teismo sprendimas pakeistas ir ieškovei R. T., iš atsakovo VšĮ „Atgauk algą“ priteista 1 440,48 Lt skolos, 171,35 Lt delspinigių ir 1039,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas nurodė, kad tarp ginčo šalių 2012 m. gegužės 9 d. sudarytos sutarties tikslas – ieškovei atgauti su darbo santykiais susijusias sumas, o atsakovo – gauti atlygį už paslaugą. Pagal Sutarties priedo Nr. 1 1.3 punktą, kai tik Paslaugų teikėja (atsakovas) gauna pavedimą iš Kliento skolininko (UAB „Igvana“), paslaugų teikėjas nuo pervestos sumos atsiskaito jam pagal sutarties priede aptartą ir priklausantį darbo užmokestį už atliktas paslaugas, o likusią sumą - per 3 darbo dienas perveda Klientui (ieškovei). Taigi, šalys susitarė dėl lėšų, gautų iš buvusio darbdavio pervedimo tvarkos. Teismas pažymėjo, kad nei 2012 m. gegužės 9 d., atlygintinų paslaugų sutartyje Nr. AA/RT/12/05/09, nei jos prieduose šalys tarpusavio atsiskaitymo tvarkos nesiejo su atsakovo ir buvusio darbdavio susitarimais, todėl atsakovo argumentą, ,,kad taikaus susitarimo su darbdaviu nutraukimas yra pagrindas nesumokėti ieškovei likusios sumos,, teismas laikė nepagrįstu. Teismo vertinimu, atsakovo pozicijos nenuoseklumą patvirtino ir tai, kad dalį skolos (1000,00 Lt) jis pervedė 2013 m. gegužės 17 d., po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo (2013-05-06), kai tuo tarpu susitarimas su UAB „Igvana“ buvo nutrauktas ir buvęs darbdavys apie tai informuotas 2012 m. rugsėjo 11 d. raštu. Nesutikdamas su atsakovo argumentu, kad su ieškove nebuvo atsiskaityta dėl neaiškaus prievolės dydžio, teismas konstatavo, kad tarp šalių jokio susitarimo šiuo klausimu nebuvo ir nebuvo susitarta, jog atsakovo atsiskaitymo su ieškove pagrindas UAB ,,Igvana“ visiškas atsiskaitymas su atsakovu (CK 6.193 str.).

12Teismas sprendė, kad tarp šalių nesant ginčo dėl to, kad ieškiniu prašoma priteisti skolos dalis yra pervesta į atsakovo sąskaitą, atsakovas pervesti lėšas turėjo per 3 dienas nuo jų gavimo dienos, sutartinės pareigos nevykdė, todėl teisinio pagrindo keisti preliminarų sprendimą nėra. 2013 m. gegužės 6 d. preliminariu teismo sprendimu priteista suma mažintina dėl to, kad atsakovas bylos nagrinėjimo teisme metu pervedė ieškovei 1000,00 Lt.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Atsakovas VšĮ ,,Atgauk algą“ (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu prašo panaikinti skundžiamąjį teismo sprendimą, priteisit iš ieškovės 1580 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Nurodo, kad ginčo šalys susitarė, jog apeliantas rūpinsis ieškovės skolos išieškojimu iš UAB ,,Igvana“. Atsižvelgiant į tai, kad teisminis nagrinėjimas gali trukti ilgai ir kainuoti papildomai, ginčo šalys susitarė, kad pusė sumos pagal 2012 m. liepos 26 d. susitarimą (5000 Lt) apeliantas sumokės iš karto, likusią išieškotos sumos dalį atsižvelgiant į bylos eigą. Toks susitarimas buvo sudarytas remiantis Atlygintinių paslaugų sutarties 3.5 ir 4.3 punktais bei sutarties priedo numeris 1, 1.5 punktu. Ieškovė dėl šio susitarimo jokių pretenzijų nereiškė, o 2012 m. spalio 23 d., pasirašė susitarimą dėl 3 476,16 Lt sumos išskaičiavimo iš UAB ,,Igvana“ pervestų lėšų. Apelianto manymu, tokie ieškovės veiksmai tik patvirtina, kad tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl atsiskaitymo dalimis. Apeliantas tinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir išieškotas lėšas pervedinėjo ieškovei. Visą ginčo šalių bendradarbiavimo laiką iki 2013 m. lapkričio 17 d. (7 mėnesius) ieškovė buvo patenkinta tokia mokėjimo tvarka (daliniu atsiskaitymu) ir jokių prieštaravimų nereiškė ir nereiškė valios nutraukti tarp ginčo šalių susiklosčiusį bendradarbiavimą (sutarties 6.2 p.). Situacija pasikeitė, kai 2013 m. kovo 19 d. buvo priimtas ieškovei nepalankus teismo sprendimas. Dėl šios priežasties ieškovė nieko nepaaiškinusi ir neįspėjusi, 2013 m. balandžio 17 d., atsakovui pateikė pretenziją su reikalavimu per 3 dienas atsiskaityti, o 2013 m. balandžio 29 d. pateikė ieškinį apeliantui. Nors sutartimi raštu šalys sulygo dėl vienokios atsiskaitymo tvarkos, bes pagal šalių elgesį, kuris buvo ilgas (7 mėnesius) galima spręsti, kad žodžiu buvo susitarta dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos t.y. kad apeliantas išieškotą skolą mokės dalimis. Atsižvelgiant į išdėstytą apeliantas teigia, jog priimdamas skundžiamą sprendimą teismas į apelianto argumentus neatsižvelgė ir visiškai nevertino šalių elgesio sutarties galiojimo laikotarpiu ir ieškovės patvirtintos atsakovo pozicijos, o vertino vien tik pažodinį sutarties tektą neatsižvelgdamas į tai, kad sutarčių teisėję įtvirtintas subjektyvus sutarties aiškinimo būdas. Todėl priimtas teismo sprendimas neatitinka tikrosios šalių valios išraiškos (CK 6.193 str.). Apelianto teigimu, jis vykdė visas iš tarp ginčo šalių sudarytos sutarties išplaukiančias pareigas, tuo tarpu ieškovė nevykdė bendradarbiavimo pareigos (CK 6.200 str.) ir veikė nesilaikydama pagrindinių sutarties vykdymo principų ir nebuvo principinga, nesistengė kilusio konflikto su apeliantu ir UAB ,,Igvana“ spręsti taikiai, buvo nesąžininga. Tai rodo ir byloje nustatyti faktai - ieškovė nors ir atgavo jai priklausantį darbo užmokestį, nepanoro taikiai spręsti situacijos ir kreipėsi į teismą. Nors apeliantas visą sutartinių santykių laiką veikė išimtinai ieškovės interesais, ji pažeidė sutartimi numatytą bendradarbiavimo principą, kuris buvo esminė sutarties sąlyga (sutarties 3.3 p.). Apelianto teigimu, jis galutinai neatsiskaitė su ieškove tik dėl ieškovės kaltės, nes iki šiol vyksta teisminis procesas prieš UAB ,,Igvana“, dėl kurios šalys buvo susitarusios. Labai tikėtina, kad pasibaigus apeliaciniam procesui, ieškovė atgaus dar didesnę sumą. Kadangi tarp šalių klostosi sutartiniai santykiai, nėra aiškios administracinės išlaidos pagal sutartį, kurias ieškovei reikės padengti, atsakovas atsiskaito dalimis ir jokių pretenzijų dėl tokios atsiskaitymo tvarkos nebuvo, jokie įspėjimai ar žodiniai priekaištai taip pat nebuvo reiškiami. Tačiau priimant skundžiamą sprendimą teismas neatsižvelgė į apelianto dėtas pastangas dėl skolos išieškojimo iš UAB ,,Igvana“ ir netinkamai įvertino šalių valios vykdyti sutartį išraišką. Dėl šios priežasties ginčas buvo išspręstas netinkamai.

16Ieškovė R. T. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

17Nurodo, kad ginčo šalių sudarytoje atlygintinėje paslaugų teikimo sutartyje numeris AA/RT/12/05/09 šalys susitarė dėl paslaugų teikimo tvarkos, užmokesčio ir atsiskaitymo už išieškotas skolas termino (sutarties priedo numeris 1, 1.3 p.). Apeliantas per šalių susitarimu nustatytą terminą nepervedė ieškovei išieškotų pinigų sumų. Dėl šios priežasties ieškovė suėjus mokėjimo terminui kreipėsi į teismą. Sudarant minėtą sutartį, šalys tarėsi dėl procentinio atlygio nuo išieškoto skolos sumos, todėl ieškovei nesuprantama, apie kokias administravimo išlaidas apeliantas aplamai kalba. Jokie papildomi susitarimai tarp ginčo šalių nebuvo sudaryti (sutarties 73 p.), o apeliantas vėlavo pervesti išieškotas lėšas, todėl padarė esminį sutarties pažeidimą. Be to ir paties apelianto veiksmai rodo, kad šalys nebuvo sudarę jokio žodinio susitarimo ir nepaisant bylos eigos toliau pervedinėjo ieškovei pinigus. Todėl apelianto argumentus dėl sudarytų papildomų ir žodinių susitarimų ieškovė laiko neįrodytais (CPK 178 str.). Be to ieškovė teigia, kad 2012 m. liepos 26 d. susitarimas tarp apelianto ir UAB ,,Igvana“ buvo nutrauktas jai nežinant ir ne ieškovės iniciatyva, o ant skolinių įsipareigojimų vykdymo pasirašė ne ieškovė, o apelianto įgaliotas asmuo.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinių skundų teisinis ir faktinis pagrindas.

20Teismas įvertinęs civilinės bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus, konstatuoja, kad priimdamas skundžiamą sprendimą pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas reglamentuojančias prievolių vykdymą, bei sutarčių aiškinimą, tinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus. Todėl apeliacinio skundo argumentais naikinti skundžiamą teismo sprendimą nėra teisinio pagrindo (CPK 263 str.).

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Apeliaciniame skunde apeliantas kelia tarp jo ir ieškovės 2012 m. gegužės 9 d., atlygintinų paslaugų sutarties numeris AA/RT/12/05/09 taikymo ir aiškinimo klausimus, todėl teismas pasisako šiuo aspektu.

23Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl sutarčių aiškinimo yra nurodoma, kad esant ginčui dėl sutarties turinio ir jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Libra Vitalis” v. UAB “Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. N. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę, yra svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. individuali įmonė „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010, remdamasi teismų formuojama praktika, pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „NT Service“ v. SIA „Radio Telecommunication Network“, bylos Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „ Litforina“, bylos Nr. 3K-3-107/2010), konstatavo, kad konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų išaiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimas.

24Nustatyta, kad ginčo šalys 2012 m. gegužės 9 d., pasirašė atlygintinų paslaugų sutartį Nr. AA/RT/12/05/09 su priedais prie sutarties dėl 13916,64 Lt neišmokėto darbo užmokesčio iš UAB „Igvana“ išieškojimo (b.l. 6-11). UAB „Igvana“ trimis banko pavedimais atsakovui išmokėjo 14023,42 Lt sumą (b.l. 28-30). Atsakovas ieškovei pervedė iš viso 8000,00 Lt (sąskaitų išrašai, b.l. 16-19). Už skolos išieškojimą pagal atsakovo pateiktas sąskaitas-faktūras Nr. AA12 0038, 0066 ir 0162, ieškovė įsipareigojo atsakovui sumokėti 3476,16 Lt atlygį, kuris pagal 2012-10-23 ieškovės prašymą išskaičiuotas iš išieškotos sumos (b.l. 20-23). Atskaičius 3476,16 Lt atlygį, ieškovei atsakovas privalėjo pervesti 10440,48 Lt. Atsakovas banko pavedimais išmokėjo 9000,00 Lt: 2012 m. rugsėjo 15 d., – 5000,00 Lt sumą, 2013 m. lapkričio 12 d., – 1000,0 Lt sumą, 2013 m. sausio 17 d., – 1000,00 Lt sumą, 2013 m. sausio 23 d., – 1000,00 Lt sumą, 2013 m. gegužės 17 d., – 1000,00 Lt sumą, ką pripažino ir pati ieškovė (b.l. 1-2, 35, 41).

25Apeliantas teigia, kad su ieškove buvo sudaręs susitarimą dėl dalinių mokėjimų pervedant išieškotus pinigus iš UAB ,,Igvana“ ir tokia mokėjimo tvarka ieškovę tenkino iki 2013 m. kovo 19 d. jai priimto nepalankaus teismo sprendimo. Apeliantas mano, jog nors sutartimi raštu šalys sulygo dėl vienokios atsiskaitymo tvarkos, bes pagal šalių elgesį, kuris buvo ilgas (7 mėnesius) galima spręsti, kad žodžiu buvo susitarta dėl kitokios atsiskaitymo tvarkos t.y. kad apeliantas išieškotą skolą mokės dalimis. Atsižvelgiant į išdėstytą apeliantas teigia, jog priimdamas skundžiamą sprendimą teismas į apelianto argumentus neatsižvelgė ir visiškai nevertino šalių elgesio sutarties galiojimo laikotarpiu ir ieškovės patvirtintos atsakovo pozicijos, o vertino vien tik pažodinį sutarties tektą neatsižvelgdamas į tai, kad sutarčių teisėję įtvirtintas subjektyvus sutarties aiškinimo būdas. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto argumentais.

26Kaip matyti iš 2012 m. gegužės 9 d. atlygintinų paslaugų sutarties numeris AA/RT/12/05/09 su priedais, priedo numeris 1, 1.3 punkte šalys susitarė, dėl atsiskaitymo tvarkos numatydamos, kad kai tik paslaugos teikėjas (apeliantas) gauna pavedimą iš kliento skolininko (šiuo atveju, UAB ,,Igvana“) paslaugos teikėjas nuo pervestos sumos atskaito jam priklausantį užmokestį už atliktas paslaugas, o likusią sumą per 3 tris darbo dienas perveda klientui (ieškovei). Iš minėtos šalių susitarimo nuostatos darytina išvada, jog ginčo šalys tarpusavio atsiskaitymą už išieškotas sumas siejo ne visišku UAB ,,Igvana“ atsiskaitymu, o su UAB ,,Igvana“ pervestų sumų gavimu į paslaugos teikėjo (apelianto) sąskaitą. Vadinasi, pagal jau minėto susitarimo nuostatą, apeliantas išieškotas sumas turėjo pervesti ieškovei per 3 darbo dienas nuo jų gavimo. Kadangi ši prievolė įvykdyta nebuvo, ieškovė turėjo teisinį pagrindą suėjus prievolės įvykdymo terminui kreiptis į teismą ir reikalauti priteisti skolą iš apelianto. Apeliantas teigia, kad šalys buvo sudarę žodinį susitarimą dėl skolos sumų pervedimo, tačiau minėtas susitarimas nebuvo patvirtintas bylos nagrinėjimo metu, o kaip matyti iš jau minėtos atlygintinių paslaugų sutarties 7.3 punkto šalys buvo susitarę, kad sutarties papildymai ir pakeitimai galioja tik tuo atveju, jei yra tinkamai pasirašyti abiejų šalių. Dėl šios priežasties, šalims nepatvirtinus apelianto nurodomo žodinio susitarimo, kuriuo buvo pakeista atsiskaitymo tarp šalių tvarka, teismas daro išvadą, jog apeliantas neįrodė, jog šalys žodžiu buvo susitarę ir pakeitę 2012 m. gegužės 9 d. atlygintinių paslaugų sutartyje numatytą tarpusavio atsiskaitymų tvarką (CPK 178 str., 183 str., 185 str.). Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas ieškovei padarė sekančius pervedimus 2012 m. rugsėjo 10 d. – 5 000 LT, 2012 m. lapkričio 12 d. – 1 000 Lt, 2013 m. sausio 17 d. – 1 000, 2013 m. sausio 23 d. – 1 000 Lt, 2013 m. gegužės 17 d. – 1000 Lt., o pinigus iš UAB ,,Igvana“ apeliantas gavo 2012 m. liepos 26 d. 3 916,64 Lt, 2012 m. rugsėjo 6 d. – 5 000 Lt, 2012 m. rugsėjo 25 d. - 5000 Lt. Teismo vertinimu, apeliantas per šalių susitarime nustatytą terminą nepervesdamas iš UAB ,,Igvana“ išieškotų lėšų ieškovei darė sutarties pažeidimus, o tai, irgi neleidžia spręsti, kad ieškovė sutiko su apelianto, iš esmės vienašališkai pakeista ir nustatyta atsiskaitymo tvarka. Nors apeliantas ir teigia, jog šalys buvo susitarusios, kad apeliantas galutinai atsiskaitys su ieškove kai UAB ,,Igvana“ atliks paskutinį mokėjimą – 2012 m. rugsėjo 30 d., tačiau šiuos jo argumentus paneigia virš aptarti apelianto vykdyti daliniai mokėjimai atsiskaitant su ieškove (CPK 185 str.). Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, jog apelianto pozicijos nenuoseklumą patvirtino ir tai, jog dalį skolos ieškovei apeliantas pervedė 2013 m. gegužės 17 d., po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo (2013-05-06), kai tuo tarpu susitarimas su UAB ,,Igvana“ buvo nutrauktas ir buvęs darbdavys (UAB ,,Igvana“) apie tai buvo informuotas 2012 m. rugsėjo 11 d. raštu. Beje, nurodytos faktinės bylos aplinkybės, teismo nuomone, taip pat tvirtina, kad tarp šalių nebuvo sudarytas joks žodinis susitarimas keičiantis 2012 m. gegužės 9 d. atlygintinų paslaugų sutartyje numeris AA/RT/12/05/09 šalių nustatytą atsiskaitymo tvarką. Esant neįvykdytai apelianto prievolei ieškovei, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su apelianto teiginiais dėl ieškovės nesąžiningumo ir principingumo ir šiuo apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus ir neįrodytus (CPK 178 str., 185 str.).

27Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas neįrodė, kad ginčo šalys buvo pakeitę 2012 m. gegužės 9 d. atlygintinų paslaugų sutartyje numeris AA/RT/12/05/09 šalių nustatytą atsiskaitymo tvarką, o bylos duomenys akivaizdžiai patvirtina apelianto skolos ieškovei faktą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas tinkamai įvertinęs faktines bylos aplinkybes priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą priteisdamas ieškovės naudai 1440,48 Lt skolos, 171,35 Lt delspinigių ir 1039 Lt bylinėjimosi išlaidų.

28Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme. Tačiau iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų. Dėl šios priežasties teismas, teismas neturėdamas duomenų apie ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, jų nepriteisia (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., 2 d., 178 str., 183 str., 185 str.).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė,... 2. Išnagrinėjęs bylą teismas,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė R. T. teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo VšĮ... 5. Nurodė, kad ginčo šalys 2012 m. gegužės 9 d. pasirašė atlygintinų... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 6 d. priėmė preliminarų... 7. Atsakovas VšĮ ,,Atgauk algą“ 2013 m. gegužės 30 d. pareiškė... 8. Teismas 2013 m. birželio 25 d., gavo ieškovės atstovo atsiliepimą į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. galutiniu... 11. Teismas nurodė, kad tarp ginčo šalių 2012 m. gegužės 9 d. sudarytos... 12. Teismas sprendė, kad tarp šalių nesant ginčo dėl to, kad ieškiniu... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Atsakovas VšĮ ,,Atgauk algą“ (toliau – apeliantas) apeliaciniu skundu... 15. Nurodo, kad ginčo šalys susitarė, jog apeliantas rūpinsis ieškovės skolos... 16. Ieškovė R. T. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip... 17. Nurodo, kad ginčo šalių sudarytoje atlygintinėje paslaugų teikimo... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Teismas įvertinęs civilinės bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Apeliaciniame skunde apeliantas kelia tarp jo ir ieškovės 2012 m. gegužės 9... 23. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl sutarčių aiškinimo yra... 24. Nustatyta, kad ginčo šalys 2012 m. gegužės 9 d., pasirašė atlygintinų... 25. Apeliantas teigia, kad su ieškove buvo sudaręs susitarimą dėl dalinių... 26. Kaip matyti iš 2012 m. gegužės 9 d. atlygintinų paslaugų sutarties numeris... 27. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantas neįrodė, kad ginčo šalys buvo... 28. Ieškovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas patirtas apeliacinės... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. galutinį...