Byla 3K-3-236/2009

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Česlovo Jokūbausko (kolegijos pirmininkas) ir Prano Žeimio (pranešėjas),

2sekretoriaujant Nijolei Radevič,

3vertėjaujant Bronislavui Šakaliui,

4dalyvaujant ieškovei N. T.,

5ieškovės atstovui advokatui Kazimierui Baranauskui,

6atsakovams A. L., O. S., viešame teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. T. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės N. T. ieškinį atsakovams A. L., O. S., E. K. dėl trukdymų naudotis žeme pašalinimo, įpareigojant nusikelti statinius, ir šių statinių teisinės registracijos panaikinimo; tretieji asmenys – Valstybės įmonė Registrų centras, Trakų rajono savivaldybės administracija.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I. Ginčo esmė

9Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1998 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 79-4281 ieškovės motinai R. P.buvo atkurtos nuosavybės teisės į 10,98 ha žemės sklypą, esantį ( - ). 1999 m. vasario 23 d. žemės sklypo dovanojimo sutartimi R. P. šį žemės sklypą padovanojo ieškovei.

10Dar apie 1982 m. nurodytame žemės sklype buvo pastatyti trys poilsio nameliai. Šie statiniai pirmą kartą inventorizuoti 1987 m. liepos 25 d., einamosios jų inventorizacijos atliktos 1992 m. kovo 18 d. ir 1995 m. balandžio 4 d. Šiuos tris kempingo tipo namelius (vėliau įvardijamus kaip karkasinius sodo namelius, poilsio namelius) prie ( - ) ežero iš valstybinės firmos „Tekta“ pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigijo ūkininkas A. S., perleidęs juos nuosavybėn A. J. Šio vardu 1992 m. birželio 19 d. buvo atlikta pirmoji nurodytų statinių teisinė registracija. A. J. jam nuosavybės teise priklausančius namelius pardavė D. L. Šiuo metu ginčo poilsio nameliai 2005 m. lapkričio 14 d. atsakovų ir D. L. pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teise priklauso atsakovams.

11Ieškovė, teigdama, kad namų valdos teritorijoje pastatyti poilsio nameliai trukdo įgyvendinti nuosavybės teises į žemę ir valdyti bei netrukdomai naudotis namų valda (CK 4.98 straipsnis), poilsio nameliai buvo pastatyti savavališkai (be suderintos projektinės dokumentacijos, statybos leidimo ir pan.; šių statinių statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų nepateikė ir atsakovai), laikydama, kad poilsio nameliai yra laikini statiniai (šią aplinkybę nustatė ekspertas; nameliai be pamatų, pastatyti ant asbestcementinių vamzdžių, kuriuos galima iškasti, prie namelių sienų apatinės dalies pritvirtinti metaliniai kampainiai, t. y. padaryta taip, kad juos galima nukelti ir transportuoti), bei tvirtindama, kad 2005 m. lapkričio 14 d. namelių pirkimo-pardavimo sutartis yra niekinė, nes prieštarauja CK 6.394 straipsnio 2 daliai (neaptartos pirkėjų teisės į žemę), prašė: 1) pripažinti poilsio namus, esančius ( - ), laikinais statiniais; 2) įpareigoti atsakovą A. L. per trisdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nusikelti laikiną 30,46 kv. m bendro ploto poilsio namelį (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas žyma 1K1ž), esantį ( - ); 3) įpareigoti atsakovą O. S. per trisdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nusikelti laikiną 30,46 kv. m bendro ploto poilsio namelį (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas žyma 2K1ž), esantį ( - ); 4) įpareigoti atsakovą E. K. per trisdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nusikelti laikiną 30,46 kv. m bendro ploto poilsio namelį (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas žyma 3K1ž), esantį ( - ); 5) panaikinti laikinų poilsio namelių daiktinių teisių įregistravimą nekilnojamojo turto registre.

12II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

13Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį atmetė.

14Konstatavęs, kad nameliai nėra laikini, teismas laikė negalimu įpareigoti jų savininkus juos nusikelti (Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis, Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.1 punktas). Teismas nesivadovavo į bylą pateiktu eksperto J. R. Š. 2006 m. rugsėjo mėn. ekspertizės aktu, nurodydamas, kad ekspertizės aktas neišsamus: jame nėra klausimų, užduodamų ekspertui; neaprašyti atlikti tyrimai; nenurodyta, kokiais teisės aktais remdamasis, ekspertas padarė išvadas. Kai kurios išvados yra be motyvų; be to, dalis pateiktų išvadų yra ne techninio, o teisinio pobūdžio.

15Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. sausio 28 d. nutartimi ieškovės apeliacinį skundą atmetė ir Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą paliko nepakeistą.

16Teisėjų kolegija laikė, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentus, jog atsakovams priklausantys nameliai neturi pamatų, todėl jie yra laikini statiniai, atitinkantys Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje ir Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ 6.1 punkte pateiktą laikino statinio sąvoką, ir dėl to juos galima perkelti į kitą vietą, paneigia byloje nustatytos faktinės aplinkybės: atsakovai įsigijo namelius jau kaip nekilnojamuosius daiktus, turinčius visus identifikuojančius juos požymius (unikalų numerį), įregistruotus viešame registre. Atsižvelgdama į tai, kad laikini statiniai ir teisės į juos nekilnojamojo turto registre neregistruojamos (Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalis), jų įregistravimo faktas, nenuginčijus jo nustatyta tvarka, pats savaime neleidžia spręsti apie tokių statinių buvimą laikinais aptariamos teisės normos prasme, teisėjų kolegija darė išvadą, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovus nusikelti juos būtent kaip laikinus statinius, kaip to prašo ieškovė. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė pareiškė šioje byloje reikalavimą panaikinti ginčo statinių teisinę registraciją, t. y. reikalavimą, išvestinį iš pirmų trijų reikalavimų, tačiau ieškinį grindė CK 4.37 straipsnio 1 dalies bei 4.98 straipsnio nuostatomis, kuriose įtvirtinta savininko teisių apsauga (negatorinis ieškinys), įrodinėdama savo valdymo teisės nekliudomai naudotis žemės sklypu pažeidimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo panaikinti atsakovų vardu atliktą nuosavybės teisių įregistravimą viešame registre, juolab, kad tada liktų galioti įrašai apie nuosavybės teisių į ginčo pastatus priklausymą kitiems asmenims (ankstesniems savininkams), tuo tarpu atitinkamas reikalavimas asmenims, kurių vardu buvo atlikta pradinė, o vėliau ir paskesnės teisinės registracijos, dėl šios registracijos pripažinimo negaliojančia, kai ir galėtų būti vertinamas tokio veiksmo atlikimo teisėtumas ar pagrįstumas arba ginčo statinių statybos teisėtumas, atitiktis tuo metu galiojusiems teisės aktams, šioje byloje nepareikštas, ankstesni savininkai ir nekilnojamųjų daiktų atsakovams perleidėjai nebuvo įtraukti dalyvauti byloje. Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl rašytinio įrodymo – į bylą pateikto ekspertizės akto – įrodomosios reikšmės, jo formos ir turinio įvertinimo, kartu pažymėdama, kad šis aktas yra toks pats bylos įrodymas, kaip ir kiti įrodymai (neturi didesnės įrodomosios galios), nėra eksperto išvada CPK 177 straipsnio 2 dalies ir 212 straipsnio prasme, kuri, be kita ko, teismui taip pat nebūtų privaloma (CPK 218 straipsnis). Kadangi ginčo namelių pirkimo–pardavimo sandoriai šioje byloje įstatyme nustatyta tvarka nebuvo ginčijami ir jų sudarymo aplinkybės pirmosios instancijos teisme nebuvo vertinamos, tai ieškovės apeliacinio skundo argumentų apie sutarčių, kurių pagrindu nuosavybės teisės į namelius perėjo atsakovams, suklastojimą ar jose įrašytų sąlygų neatitiktį faktinei situacijai teisėjų kolegija nepripažino sudarančiais pagrindą konstatuoti pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą ar nepagrįstumą. Teisėjų kolegija taip pat nepripažino pagrįstais apeliaciniame skunde išdėstytų tvirtinimų, kad namelių pirkimo–pardavimo sandoriai patys savaime niekiniai, nereikalaujantys teisminio ginčijimo, nesukuriantys teisinių pasekmių, nurodydama, jog ieškovė neteisingai traktuoja CK 1.78 straipsnio 1, 5 dalių nuostatas, kartu pažymėdama, kad įstatyme nedraudžiamas pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas, be to, šie sandoriai sukūrė teisinius padarinius (nuosavybės teisių į turtą iš vieno asmens perėjimą kitam), taigi neišvengiamai kiltų su restitucijos, taip pat sąžiningo įgijėjo instituto taikymu susijusių klausimų.

17III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai

18Kasaciniu skundu ieškovė N. T. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą bei Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 28 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191. Ginčo poilsio nameliai pastatyti kasatorei nuosavybės teise priklausančioje žemėje, namų valdos teritorijoje, ir tai esmingai pažeidžia jos, kaip savininkės, teises, nes trukdo įgyvendinti nuosavybės teises į žemę ir valdyti bei netrukdomai naudotis namų valda (CK 4.20 straipsnis, 4.37 straipsnio 1 dalis, 4.98 straipsnis).

202. Sudarant ginčo namelių pirkimo–pardavimo sutartį buvo pažeistos imperatyviosios CK 6.394 straipsnio 2 dalies normos, nes sutartyje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, 6.396 straipsnio nuostatos, nes sutartyje nenurodyta parduodamų namelių vieta atitinkamame žemės sklype, taip pat Vyriausybės 2000 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ 10 punktas, kad valstybė turi pirmumo teisę įsigyti parko teritorijoje žemę, kitą nekilnojamąjį turtą. Dėl to teismai, laikydamiesi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos CK 1.78 straipsnio 5 dalies normų aiškinimo ir taikymo praktikos, privalėjo ex officio pripažinti namelių pirkimo-pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia.

213. Ginčo poilsio nameliai atitinka laikinų statinių sąvoką, apibrėžtą Statybos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje ir aplinkos ministro 2002 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 184 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“. Faktinę namelių būklę nustatė ir kvalifikuotas ekspertas, kuris byloje esančiame ekspertizės akte argumentuotai konstatavo, kad poilsio nameliai yra laikini pastatai, nurodė jų blogą būklę. Teismai nepateikė išsamių argumentų savo išvadoms, kad ginčo nameliai nėra laikini statiniai, pagrįsti.

224. Teismai neatsižvelgė į tai, kad, atliekant ginčo poilsio namelių teisinę registraciją, buvo pažeistos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 straipsnio 3, 4 dalys, 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 2, 5, 13 punktai, nes nenurodyti žemės sklypo ribų posūkio taškai, žemės sklypo plotas, unikalus sklypo numeris, statinių buvimo vieta žemės sklype.

23Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovai A. L., O. S., E. K. prašo ieškovės kasacinį skundą atmesti ir apskųstą apeliacinės instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie nesutukimo su kasaciniu skundu argumentai:

241. Kasatorės teiginiai dėl jos nuosavybės teisių pažeidimo nepagrįsti, nes atsakovai, įgyvendindami savo nuosavybės teises, turi teisę naudotis poilsio nameliais ir atitinkama žemės sklypo dalimi.

252. Pardavėjai D. L. ir V. L. namelių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu nebuvo žemės sklypo savininkai, todėl kasatorės nurodyta CK 6.394 straipsnio 2 dalis, atsakovams įsigyjant iš nurodytų pardavėjų namelius, neturėjo būti taikoma. Pirkimo–pardavimo sutartyje yra nurodytos poilsio namelių žymos plane, todėl nepagrįstas kasatorės teiginys dėl CK 6.396 straipsnio pažeidimo. Buvę poilsio namelių savininkai, prieš sudarydami jų pirkimo–pardavimo sandorį, kreipėsi į Trakų raj. žemėtvarkos skyrių ir gavo 2005 m. lapkričio 7 d. pažymą Nr. 1059, iš kurios matyti, kad valstybė nesinaudos pirmenybės teise įsigyti poilsio namelius. Dėl to nepagrįsti ir kasatorės argumentai dėl nurodyto sandorio prieštaravimo Vyriausybės 2000 m. balandžio 4 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ 10 punkto nuostatoms.

263. Ginčo poilsio nameliai neatitinka kasatorės nurodytose Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento nuostatose apibrėžtų laikinųjų statinių kriterijų – nameliai skirti poilsiui, buvo naudojami nuo jų pastatymo 1980 metais ilgiau nei trejus metus ir suremontavus gali būti toliau naudojami, jie nėra pagaminti gamykloje ar pastatyti iš surenkamųjų konstrukcijų, turi polinius pamatus. 1992 m. birželio 19 d. atsakovams priklausantys poilsio nameliai buvo įregistruoti nekilnojamojo turto registre, ir tai tik patvirtina, kad jie nėra laikini, nes priešingu atveju nebūtų įregistruoti nekilnojamojo turto registre.

274. Byloje esančiame ekspertizės akte nenurodoma, kuo remiantis ginčo nameliai įvardijami laikinais statiniais. Be to, ekspertas, atlikdamas techninę ekspertizę, neturėjo teisės vertinti namelių teisiškai (Teismo ekspertizės įstatymo 22 straipsnio 2 dalis). Dėl to byloje pateiktos eksperto J. R. Š. išvados negali būti vertinamos kaip ekspertizės aktas CPK 216 straipsnio prasme.

285. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodoma, kokie žemės sklypų, o ne statinių duomenys yra įrašomi nekilnojamojo turto kadastre. Taip pat kasatorė nepagrįstai remiasi nurodyto įstatymo 5 straipsniu, nes atsakovams priklausantys nameliai nėra laikini. Dėl to negalima sutikti su kasatorės argumentais, kad, sudarant poilsio namelių pirkimo–pardavimo sutartį, buvo pažeistos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nuostatos.

29Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351 straipsnyje nustatyta tvarka nepateikta.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

32Dėl poilsio namelių teisinės registracijos

33Nuosavybės teisės atsiradimas statybos procese yra teisės klausimas, todėl teisėjų kolegija pasisako dėl statybos procesą reglamentuojančių materialinės teisės normų aiškinimo ir taikymo (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

34Asmens nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą atsirasti turi būti konkretus nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnis). Vienas iš nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą įgijimo pagrindų yra naujo daikto sukūrimas statybos procese, t. y. pastatant naują statinį. Tačiau įgyti nuosavybės teisę į statinį ir kartu visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne bet kokio statybos proceso padarinyje, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradėta ir vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių teisės norminių aktų reikalavimų, t. y. jeigu statybos procesas buvo teisėtas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tokią teisės aiškinimo ir taikymo praktiką yra suformavęs išnagrinėtose bylose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. birželio 2 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Pirmoji kregždutė“ v. VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-224/1999; 2005 m. rugsėjo 26 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Rima“ v. Palangos miesto savivaldybės taryba ir kt., bylos Nr. 3K-3-417/2005; 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartį civilinėje byloje L. B. v. A. D. ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2007; 2008 m. vasario 27 d. nutartį civilinėje byloje P. G., K. G. ir kt. v. M. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-138/2008).

35Ginčo poilsio namelių kadastro duomenimis, nameliai pasatyti 1980 metais. Jų statybos procesą reglamentavo Lietuvos Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto 1970 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 307 „Dėl leidimų statyti, rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarkos“ ir šiuo įsakymu patvirtinta Leidimų statyti ir rekonstruoti gyvenamuosius namus, pramonės, civilinius, žemės ūkio ir kitus objektus įforminimo tvarka, galiojusi iki buvo priimtas Statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 249 „Dėl leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“. 1970 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. 307 buvo nustatyta, kad leidimus statyti ar rekonstruoti pastatus statytojams galėjo išduoti respublikinio pavaldumo miestų vykdomųjų komitetų (savivaldybių) ir architektūros valdybų statybos kontrolės inžinieriai, miestų vyriausieji architektai (architektai) ir rajonų architektai inspektoriai; leidimai galėjo būti išduoti statytojui, be kitų dokumentų, pateikus žemės sklypo skyrimo ir perdavimo naudotis dokumentus, nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą techninį projektą, darbo brėžinius ir sąmatą. Iš esmės tokie patys reikalavimai išliko ir šį įsakymą pakeitusiu Vyriausybės 1992 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintų Statybos pagrindų laikinųjų nuostatų 17 punkte. Pastačius statinį pagal statybos leidime ir statinio projekte nustatytą tvarką tam skirtame žemės sklype, taip pat priėmus statinį kaip tinkamą naudoti, buvo laikoma, kad yra įvykdytos naujai sukurto objekto teisinės registracijos sąlygos. Iš bylos duomenų matyti, kad namelių statybai nebuvo išskirtas žemės sklypas, nebuvo išduotas jų statybos leidimas ir jie nebuvo priimti kaip tinkami naudoti. Tokia statyba yra laikoma savavališka ir jos procese pastatyti objektai neturi būti teisiškai registruojami. Pirmoji ginčo poilsio namelių teisinė registracija atlikta 1992 m. birželio 19 d. A. J. vardu ne teisėtai užbaigto statybų proceso, o notarine tvarka patvirtintos pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu. Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 patvirtintoje Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcijoje, galiojusioje iki 1996 m. rugpjūčio 23 d. (Žin., 1996, Nr. 92-1981) buvo nustatyta, kad statiniai su jiems skirtais žemės sklypais turi būti teisiškai registruojami. Tik butus daugiabučiuose bei garažų boksus buvo galima registruoti ir be žemės sklypo. Statiniai registruojami tik inventorizavus ir valstybinei komisijai priėmus statinį naudoti arba pasikeitus savininkui. Neregistruojami savavališkai pastatyti statiniai. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad poilsio nameliai pastatyti savavališkai, jų teisinė registracija yra neteisėta, nes namelių pirkimo–pardavimo sandoris, sudarytas notarine forma, negali būti pagrindas teisinei registracijai atlikti. Tolesnė namelių teisinė registracija, atlikta keičiantis savininkams, netapo teisėta, nes iš neteisės teisė negalėjo atsirasti.

36Bylą nagrinėję teismai, nustatę faktines namelių statybos ir jų teisinės registracijos aplinkybes, padarė nepagrįstas išvadas, kad namelių statyba ir jų teisinė registracija yra teisėta, t. y. neteisingai kvalifikavo teisinius santykius, nes netaikė materialinės teisės normų, kurias reikėjo taikyti, sprendžiant šį ginčą. Tai lėmė neteisėtų sprendimo ir nutarties priėmimą. Dėl to teismo sprendimas ir nutartis naikintini ir priimtinas naujas sprendimas ieškinį tenkinti, panaikinant namelių teisinę registraciją ir įpareigojant atsakovus per šešiasdešimt dienų nusikelti ginčo namelius iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo (CK 4.98 straipsnis). Šešiasdešimties dienų terminas nutarčiai įvykdyti nustatytinas atsižvelgiant į tai, kad atsakovams reikia laiko ne tik namelių nugriovimui (nuvežimui) pasiruošti ir juos nugriauti (nuvežti), bet ir surasti vietą jiems sandėliuoti.

37Patenkinus ieškovės reikalavimą dėl ginčo namelių, kaip savavališkai pastatytų, nusikėlimo, kiti kasacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

38Dėl bylinėjimosi išlaidų

39Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovė, paduodama ieškinį, apeliacinį ir kasacinį skundus, sumokėjo 380 Lt žyminio mokesčio. Patenkinus kasacinį skundą ir sprendimą priėmus ieškovės naudai, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina ieškovei po 102,66 Lt bylinėjimosi išlaidų.

40Taip pat iš atsakovų valstybei priteistina po 26,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalis 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 340 straipsnio 5 dalis).

41Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

42Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 28 d. nutartį panaikinti.

43Priimti naują sprendimą – ieškovės N. T. ieškinį atsakovams A. L., O. S., E. K. patenkinti.

44Įpareigoti atsakovą A. L. per šešiasdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nusikelti 30,46 kv. m bendro ploto poilsio namelį (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas žyma 1K1ž), esantį ( - ).

45Įpareigoti atsakovą O. S. per šešiasdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nusikelti 30,46 kv. m bendro ploto poilsio namelį (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas žyma 2K1ž), esantį ( - ).

46Įpareigoti atsakovą E. K. per šešiasdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo nusikelti 30,46 kv. m bendro ploto poilsio namelį (unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtas žyma 3K1ž), esantį ( - ).

47Panaikinti poilsio namelių (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )), esančių ( - ), daiktinių teisių įregistravimą nekilnojamojo turto registro įstaigoje.

48Priteisti ieškovei N. T. iš atsakovo A. L. (a. k. ( - )) 102,66 Lt (vienas šimtas du litai 66 centai) bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti ieškovei N. T. iš atsakovo O. S. (a. k. ( - )) 102,66 Lt (vienas šimtas du litai 66 centai) bylinėjimosi išlaidų.

50Priteisti ieškovei N. T. iš atsakovo E. K. (a. k. ( - )) 102,66 Lt (vienas šimtas du litai 66 centai) bylinėjimosi išlaidų.

51Priteisti valstybei iš atsakovo A. L. 26,05 Lt (dvidešimt šeši litai 5 centai) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

52Priteisti valstybei iš atsakovo O. S. 26,05 Lt (dvidešimt šeši litai 5 centai) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

53Priteisti valstybei iš atsakovo E. K. 26,05 Lt (dvidešimt šeši litai 5 centai) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme.

54Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Nijolei Radevič,... 3. vertėjaujant Bronislavui Šakaliui,... 4. dalyvaujant ieškovei N. T.,... 5. ieškovės atstovui advokatui Kazimierui Baranauskui,... 6. atsakovams A. L., O. S., viešame teismo posėdyje kasacine tvarka... 7. Teisėjų kolegija... 8. I. Ginčo esmė... 9. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1998 m. liepos 13 d. sprendimu... 10. Dar apie 1982 m. nurodytame žemės sklype buvo pastatyti trys poilsio... 11. Ieškovė, teigdama, kad namų valdos teritorijoje pastatyti poilsio nameliai... 12. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 13. Trakų rajono apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimu ieškinį... 14. Konstatavęs, kad nameliai nėra laikini, teismas laikė negalimu įpareigoti... 15. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m.... 16. Teisėjų kolegija laikė, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentus, jog... 17. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimo į kasacinį skundą... 18. Kasaciniu skundu ieškovė N. T. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės... 19. 1. Ginčo poilsio nameliai pastatyti kasatorei nuosavybės teise... 20. 2. Sudarant ginčo namelių pirkimo–pardavimo sutartį buvo pažeistos... 21. 3. Ginčo poilsio nameliai atitinka laikinų statinių sąvoką, apibrėžtą... 22. 4. Teismai neatsižvelgė į tai, kad, atliekant ginčo poilsio namelių... 23. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovai A. L., O. S., E. K. prašo... 24. 1. Kasatorės teiginiai dėl jos nuosavybės teisių pažeidimo nepagrįsti,... 25. 2. Pardavėjai D. L. ir V. L. namelių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo... 26. 3. Ginčo poilsio nameliai neatitinka kasatorės nurodytose Statybos įstatymo... 27. 4. Byloje esančiame ekspertizės akte nenurodoma, kuo remiantis ginčo... 28. 5. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodoma, kokie žemės... 29. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimų į kasacinį skundą CPK 351... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 32. Dėl poilsio namelių teisinės registracijos... 33. Nuosavybės teisės atsiradimas statybos procese yra teisės klausimas, todėl... 34. Asmens nuosavybės teisei į tam tikrą daiktą atsirasti turi būti konkretus... 35. Ginčo poilsio namelių kadastro duomenimis, nameliai pasatyti 1980 metais. Jų... 36. Bylą nagrinėję teismai, nustatę faktines namelių statybos ir jų teisinės... 37. Patenkinus ieškovės reikalavimą dėl ginčo namelių, kaip savavališkai... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 39. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 40. Taip pat iš atsakovų valstybei priteistina po 26,05 Lt išlaidų, susijusių... 41. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Trakų rajono apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. sprendimą ir Vilniaus... 43. Priimti naują sprendimą – ieškovės N. T. ieškinį atsakovams A. L., O.... 44. Įpareigoti atsakovą A. L. per šešiasdešimt dienų nuo sprendimo... 45. Įpareigoti atsakovą O. S. per šešiasdešimt dienų nuo sprendimo... 46. Įpareigoti atsakovą E. K. per šešiasdešimt dienų nuo sprendimo... 47. Panaikinti poilsio namelių (unikalūs Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )),... 48. Priteisti ieškovei N. T. iš atsakovo A. L. (a. k. ( - )) 102,66 Lt (vienas... 49. Priteisti ieškovei N. T. iš atsakovo O. S. (a. k. ( - )) 102,66 Lt (vienas... 50. Priteisti ieškovei N. T. iš atsakovo E. K. (a. k. ( - )) 102,66 Lt (vienas... 51. Priteisti valstybei iš atsakovo A. L. 26,05 Lt (dvidešimt šeši litai 5... 52. Priteisti valstybei iš atsakovo O. S. 26,05 Lt (dvidešimt šeši litai 5... 53. Priteisti valstybei iš atsakovo E. K. 26,05 Lt (dvidešimt šeši litai 5... 54. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...