Byla 2-260-157/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1103-513/2014, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pagrindinis įėjimas“, iškelti restruktūrizavimo bylą, byloje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims, uždarajai akcinei bendrovei „All Time group“ ir akcinei bendrovei SEB bankui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Pagrindinis įėjimas“ direktoriaus V. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1103-513/2014, kuria netenkintas pareiškėjo prašymas atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pagrindinis įėjimas“, iškelti restruktūrizavimo bylą, byloje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims, uždarajai akcinei bendrovei „All Time group“ ir akcinei bendrovei SEB bankui.

2Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Pagrindinis įėjimas“ direktorius V. R. kreipėsi į teismą pareiškimu, prašydamas šiai bendrovei iškelti restruktūrizavimo bylą. Pareiškimą grindė įmonės laikinais finansiniais sunkumais ir dėl to apribotų galimybių atsiskaityti su kreditoriais bei skolintis lėšas. Pareiškėjo teigimu, įmonė įregistruota 2001 m. liepos 24 d., pagrindinė įmonės veikla – prekyba baldais. Nesutarus su AB SEB banku dėl lizingo sutarčių vykdymo, vienašalio jų nutraukimo ir teisių į pastatus, įmonė turi pertvarkyti savo veiklą, tačiau skolos apriboja galimybes gauti paslaugas ir prekes be išankstinio atsiskaitymo, dėl to trūksta apyvartinių lėšų. Teigė, kad bendrovė vykdo ūkinę veiklą, jos nebuvo nutraukusi, gauna pastovias pajamas iš pagrindinės veiklos, turi sudariusi didelės vertės ilgalaikes baldų tiekimo sutartis, tačiau esant sunkiai ekonominei padėčiai, įmonė negauna visų planuotų pajamų. Šios priežastys lėmė laikinus finansinius sunkumus, todėl įmonei keltina restruktūrizavimo byla.

5Suinteresuotas asmuo UAB „All Time group“ su pareiškimu nesutiko, motyvuodamas tuo, kad bendrovė yra nemoki ir jos finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio – pradelsti įmonės įsipareigojimai sudaro 67 procentus turto vertės. Didžiausiam įmonės skolininkui UAB „Danės baldai“ yra iškelta bankroto byla, todėl 870 585 Lt (33 proc. visų debitorių skolų) jo skolos išieškojimas yra abejotinas. Tvirtino, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas preliminarus įmonės verslo planas yra nepagrįstas objektyviais įrodymais, skaičiavimais.

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas su pareiškimu taip pat nesutiko, teigdamas, kad įmonė yra nemoki, jos veikla nuostolinga ir keltina bankroto byla, kad restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, jog ketinama naudotis lizinguotu turtu (gamybiniu pastatu), tačiau su atsakovu visos lizingo sutartys nutrauktos, dėl to atsakovas neturi teisės valdyti ir naudotis, ne tik gamybiniu pastatu, tačiau ir gamybiniu cechu ir kt., kuriuos, kaip matyti iš plano metmenų, neva ketinama parduoti restruktūrizavimo proceso metu. Įmonė jokios veiklos realiai nevykdo, nes ji visa veikla buvo perkelta į naujai įmonės vadovo įsteigtą įmonę UAB „Lotagma“, todėl restruktūrizavimo procesas negali būti pradėtas (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 straipsnio 1 dalies 2 punktas.).

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1103-777/2014, UAB „Pagrindinis įėjimas“ buvo iškėlęs restruktūrizavimo bylą.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1249/2014, panaikino šią nutartį ir perdavė minimą klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, konstatavęs, jog liko nepašalintos abejonės dėl jo realiai turimo turto vertės ir pradelstų įsipreigojimų santykio, restruktūrizavimo plano metmenų perspektyvos bei kt.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo, atsakovui UAB „Pagrindinis įėjimas“ iškelti restruktūrizavimo bylą. Teismas konstatvo, kad pareiškėjo 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentų turinys nesutampta. Teismo vertinimu, labiau tikėtina 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentų duomenimis, pagal kuriuos įmonė 2013 m. turėjo 4 625 956 Lt vertės turto; per vienerius metus jos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 756 585 Lt, 2013 m. patyrė 812 537 Lt nuostolių. Teismo vertinimu, šie duomenys patvirtina aplinkybę, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija ½ į balansą įrašyto turto vertės, todėl ši yra nemoki. Teismas taip pat konstatavo, kad įmonė nevykdo veiklos, kad visa veikla buvo perkelta į UAB „Lotagma“, o byloje pateiktas Ketinimų protokolas negali būti įrodymu, užtikrinančiu bendrovės veiklą ateityje, ir restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytų rezultatų pasiekimą bei iš savo veiklos turėtinas pajamas (pelną), pakankamas atsiskaityti su kreditoriais. Be to, didžiausi įmonės kreditoriai nesutinka su šiuo procesu. Teismas, nustatęs tokias aplinkybes, sprendė, kad bendrovė neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimų, dėl to jai negali būti iškelta restruktūrizavimo byla.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovui UAB „Pagrindinis įėjimas“ iškelti restruktūrizavimo bylą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas, vertindamas bendrovės 2013 m. finansinius duomenis, nevertino pradelstų įsiskolinimų apimties. 2014 m. rugpjūčio 31 d. įmonės balanso duomenimis, įmonė turėjo 3 232 850 Lt vertės turto, o pradelsti įsipareigojimai sudarė 1 565 441 Lt, todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija ½ dalį į balansą įrašyto turto vertės.

142. Teismo išvados, kad restruktūrizavimo byla gali būti keliama tik mokiai įmonei, neatitinka suformuotos teismų praktikos tokio pobūdžio bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1949/2013). Aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi ilgesnį laiką, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimo procesą, jeigu egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

153. Teismas nevertino bendrovės pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų turinio, kuriuose nurodytos priemonės atstatyti įmonės mokumą.

164. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įmonė nevykdo veiklos. Iš teismui pateiktos 2014 m. pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad bendrovė 2014 m. gavo 2 467 020 Lt pajamų. Bendrovė 2014 m. spalio 16 d. yra sudariusi Ketinimų protokolą bei sutartis su tiekėjais. Restruktūrizavimo plano metmenyse buvo pateikta informacija apie numatomus bendrovės pertvarkymus, atsisakant gamybinės veiklos, pajamas generuojant iš vykdomų pardavimų, nesandėliuojant prekių. Teismui taip pat buvo pateiktos ilgalaikės sutartys, taip pat ir su UAB „Lotagma“, todėl bendrovės veikla negali būti laikoma perkelta ar sustabdyta, vien tik dėl to, kad UAB „Pagrindinis įėjimas“ vadovas yra įsteigęs UAB „Lotagma“. UAB „Lotagma“ yra pagrindinis paslaugų teikėjas UAB „Pagrindinis įėjimas“.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „All Time group“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas, nustatęs bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų neatitikimus, pagrįstai vadovavosi 2013 m. finansinės atskaitomybės dokumentais, kurie buvo pateikti Juridinių asmenų registrui. Pareiškėjo nuomone, sudarant 2014 m. rugpjūčio 21 d. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitą, duomenys už 2013 m. buvo koreguoti rankiniu būdu, siekiant sudaryti mokios įmonės įvaizdį. Atskirajame skunde apeliantas taip pat nepaaiškino neatitikčių keliuose skirtinguose to paties laikotarpio dokumentuose. Vadovaujantis atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 4 625 956 Lt vertės turto; per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 756 585 Lt. Bendrovė į turimą turtą įtraukė gautinas sumas – 2 626 416 Lt, tačiau nesant duomenų apie galimybę išsiieškoti šias skolas, šios skolos nelaikytinos bendrovės turtu. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. spalio 11 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2124/2011 ir kt. Todėl, sprendžiant dėl UAB „Pagrindinis įėjimas“ mokumo/nemokumo, vertintinas tik 1 999 540 Lt vertės turtas, o tokiu atveju, bendrovė atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodytą nemokumo sąvoką.

192. Byloje nėra pirminių dokumentų ir duomenų, kurie pagrįstų atsakovo 2014 m. balanse nurodytas 2 467 020 Lt pajamas. Įmonėje dirba tik du darbuotojai, todėl nėra aišku, kas vykdo baldų gamybą. Net ir tuo atveju, jeigu atsakovo nurodomos pajamos būtų pagrįstos, įmonė veikia nuostolingai. Įmonei nepateikus aiškaus ir realaus bendrovės veiklos atnaujinimo plano bei galimybių išvengti bankroto proceso, nėra sąlygų įmonei pradėti restruktūrizavimo procesą bei tęsti nuostolingą veiklą, kadangi restruktūrizavimo procesas padidintų kreditorių reikalavimus ir sumažintų bendrovės turtą. Dėl to, teismas pagrįstai atsisakė atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą.

20Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. Teismas teisingai nustatė, kad UAB „All Time group“ vadovas įmonės veiklą perkėlė į savo įsteigtą bendrovę UAB „Lotagma“, kadangi šias aplinkybes teismo posėdžio metu pripažino ir pats pareiškėjas. Įmonė yra nutraukusi veiklą, dėl to, įmonė neatitinka ĮRĮ 4 straipsnio reikalavimų, todėl jai negali būti iškelta restruktūrizavimo byla.

222. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad jo pradelsti įsipareigojimai sudaro tik 1 565 441 Lt. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad bendra įmonės kreditorių reikalavimų suma sudaro 3 108 438,22 Lt. Beveik visi šie įsipareigojimai yra pradelsti. Metmenyse nėra jokios informacijos apie tai, kaip įmonė ketina išsireikalauti debitorines skolas, todėl atsakovo UAB „Pagrindinis ėjimas” 2013 m. balanse nurodyta turto vertė turėtų būti mažinama 2 290 236 Lt suma (nuo 4 625 956 Lt iki 2 335 720 Lt), ir tokiu atveju, UAB „Pagrindinis įėjimas“ yra nemoki.

233. Atsakovas restruktūrizavimo sėkmę sieja su sėkminga teisminių ginčų su AB SEB banku, baigtimi, tačiau atsakovui teismuose yra priimti nepalankūs procesiniai sprendimai, dėl to bendrovė neturės galimybių parduoti restruktūrizavimo plane nurodomą lizinguojamą turtą ir negalės pasiekti metmenyse numatytų tikslų.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria atsakovui UAB „Pagrindinis įėjimas” atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 straipsnio 1 dalis.).

26Juridinių asmenų restruktūrizavimą reglamentuojantis ĮRĮ numato, kad tokia byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. Ją atsisakoma iškelti, jei nagrinėdamas bylą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų, buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai. Jeigu yra kitų, ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 straipsnio 4, 5 dalys). Tai reiškia, kad tik tuomet, kai teismas nenustato nei vieno atsisakymo pagrindo iškelti restruktūrizavimo bylą ir nustato visas tokiai bylai iškelti būtinas sąlygas, pareiškimas yra tenkinamas.

27Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą konstatavęs, jog šis neatitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytų sąlygų, t. y. įmonė nevykdo veiklos, yra nemokus (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis 3 punktas). Apeliantas, kvestionuoja šias teismo išvadas, motyvuodamas tuo, kad neįvertinta pradelstų įsipareigojimų apimtis, byloje pateikti įrodymai (sutartys ir kt.), kurie patvirtina vykdomą veiklą. Be to, pasak apelianto, teismas neįvertino restruktūrizavimo metmenų, kuriuose nurodytos objektyvios priemonės įmonės mokumui atstatyti.

28Dėl atsakovo UAB „Pagrindinis įėjimas“ nemokumo

29Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės mokumas nustatomas nagrinėjant įmonės finansinius atskaitomybės dokumentus, turinčius objektyviai atspindėti įmonės finansinę padėtį. Prieš vertindamas įmonės mokumą apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuota nuostata, kad teismas, spręsdamas, ar nereikia atsisakyti tenkinti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, t. y. dėl įmonės nemokumo, neturi pareigos atlikti tokios pat apimties įmonės nemokumo teisinį tyrimą, kuris atliekamas nagrinėjant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012).

30Apelianto teigimu, 2014 m. rugpjūčio 31 d. įmonės balanso duomenimis, įmonė turėjo 3 232 850 Lt vertės turto, o pradelsti įsipareigojimai sudarė 1 565 441 Lt, todėl teismas nepagrįstai sprendė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija pusė į balansą įrašyto turto vertės. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos apelianto argumentus.

31Pagal atsakovo 2014 m. rugpjūčio 31 d. balansą, atsakovas turėjo 3 232 850 Lt vertės turto, kurį sudaro trumpalaikis turtas, atsargos ir per vienerius metus gautinos pinigų sumos (2 316 554 Lt) (2 t., 109 b. l.). Iš atsakovo pateikto 2014 m. rugpjūčio 31 d. debitorių sąrašo matyti (2 t., 121 b. l.), kad būtent tokio dydžio pinigų sumą sudaro debitoriniai įsiskolinimai. Atsakovo debitorių sąraše pirmuoju ir antruoju eilės numeriu nurodomi didžiausi įmonės skolininkai, tai UAB „Danės baldai“, kurio skola sudaro 870 584,60 Lt ir „Dextor Universal Ltd“, kurio skola sudaro 1 419 651,20 Lt. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 24 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-974-253/2014, UAB „Danės baldai“ iškėlė bankroto bylą; 2014 m. liepos 14 d. nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto. Dėl to, iš šio debitoriaus skolos susigrąžinimas per vienerius, ar vėlesnius metus, yra abejotinas. Atsakovo skolininkas „Dextor Universal Ltd“, yra Albanijos Respublikoje registruotas juridinis asmuo (2 t., 122-123 b. l.), kuris 2014 m. vasario 4 d. raštu, atsakydamas atsakovui dėl 411 159,41 eurų (1 419 644,30 Lt) avanso grąžinimo, nurodė, kad svarstys šį klausimą, ir šios bendrovės vadovo nuomone, Albanijos bendrovė grąžins atsakovui nurodytą avansą. Apeliantas šios skolos susigrąžinimo galimybę įrodinėja šiuo raštu, tačiau tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismui nepateikė rašytinių įrodymų, apie šios skolos susigrąžinimą, nors šios bylos nagrinėjimo metu, nuo „Dextor Universal Ltd“ 2014 m. vasario 4 d. rašto pateikimo, jau yra praėję beveik vieneri metai. Taigi, ir iš šio debitoriaus skolos susigrąžinimas per vienerius, ar vėlesnius metus, yra abejotinas.

32To paties laikotarpio Balanso duomenimis, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 1 209 815 Lt (2 t., 107–108, 109 b. l.) (apelianto teigimu ši suma dar didesnė – 1 565 441 Lt). 2014 m. rugpjūčio 31 d. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad įmonė 2014 m. iki rugpjūčio 31 d. turėjo 155 588 Lt grynojo pelno (2 t. 110 b. l.). Tačiau įvertinus pirmiau aptartas aplinkybes dėl atsakovo galimybių išsiieškoti debitorines skolas, kurias atsakovas apskaito, kaip turimą turtą, ir įvertinus realiai turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį, galima daryti išvadą, kad atsakovo turtinė padėtis atitinka ĮBĮ 2 dalies 8 punkte nurodytą nemokumo sąvoką, nors matematiškai apskaičiavus atsakovo nurodomo turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų santykį, atsakovo nurodomos skolos neviršija pusės į balansą įrašyto turto vertės.

33Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju teisiškai reikšminga aplinkybė yra tai, kad atsakovo 2014 m. iki rugpjūčio 31 d. finansinių dokumentų turinys, neatitinka šios bendrovės 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolio) ir balanso turinio (1 t., 29 b. l., 2 t., 109), nors į 2014 m. rugpjūčio 31 d. finansinės atskaitomybės dokumentus turėjo būti perkelti 2013 m. įmonės veiklos rezultatai. Todėl atsakovo byloje pateikti 2014 m. duomenys dėl 2014 m. turimo įmonės turto vertės, gauto pelno ir įsipareigojimų santykio, kelia pagrįstų abejonių. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas procesinį sprendimą rėmėsi 2013 m. gruodžio 31 d. finansinių dokumentų duomenimis, kadangi jie buvo pateikti Juridinių asmenų registrui ir pirmosios instancijos teismo vertinimu, todėl jie laikytini patikimesniais, už 2014 m. rugpjūčio 31 d. įmonės finansinius dokumentus. Apeliacinės instancijos teismas pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai, kadangi labiau tikėtina, jog atsakovo finansiniai rodikliai buvo pakoreguoti atsakovui palankesne linkme, siekiant UAB „Pagrindinis įėjimas“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o ne suklydus. Tokia išvada darytina ir dėl to, kad UAB „Pagrindinis įėjimas“ dirba tik du darbuotojai (2 t., 43 b. l.), įmonė nebevykdo baldų gamybos, todėl mažai tikėtina, jog įmonės finansiniai rodikliai gerėjo tiek, kad nuo beveik 1 mln. nuostolio per 2013 m., įmonė per 2014 m. 9 mėn. laikotarpį galėjo turėti 155 588 Lt pelną.

34Vadovaujantis atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, bendrovė turėjo 4 625 956 Lt vertės turto, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 756 585 Lt (1 t., 29-30 b. l.). taigi, apeliantas nepagrįstai teigia, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai neviršijo pusė į 2013 m. gruodžio 31 d. įmonės balansą įrašyto turto vertės. Be to, atsakovas į turimo turto vertę, kaip ir 2014 m., buvo įtraukęs gautinas sumas, t. y. pirmiau nurodytų debitorių skolas, tai bankrutavusios UAB „Danės baldai“ 870 584,60 Lt skolą ir Albanijos Respublikos bendrovės „Dextor Universal Ltd“ 1 419 644,30 Lt skolą (1 t., 29, 30 b. l.; Restruktūrizavimo plano metmenų 9 l. (1 t., 49 – 66 b. l.)), kurių susigrąžinimas kelia pagrįstų abejonių. Kaip teisingai atsiliepime nurodo suinteresuotas asmuo UAB „All Time group“, nesant duomenų apie galimybę atgauti šias skolas, negalima daryti išvados, kad šis turtas yra realus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2124/2011), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad UAB „Pagrindinis įėjimas“ yra nemoki (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

35Apeliantas, kvestionuodamas teismo išvadą dėl atsakovo nemokumo, taip pat remiasi Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012 ir 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1949/2013, teigdamas, kad restruktūrizavimo byla gali būti keliama ir nemokiai įmonei, jeigu egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva. Atsakydamas į šiuos apelianto argumentus, teismas pažymi, kad apelianto nurodomose nutartyse konstatuota, jog tokiu atveju, teismui turi būti pateikti tokie duomenys, iš kurių būtų matyti realios bendrovės galimybės per restruktūrizavimo laikotarpį sumokėti skolas kreditoriams ir išvengti įmonės bankroto, toliau plėtoti veiklą. Nagrinėjamu atveju, apeliantas tokių duomenų nepateikė ir neįrodė bendrovės pelningo veiklos tęstinumo, galimybių atsiskaityti su kreditoriais dėl jau minėtų ir žemiau nurodomų aplinkybių.

36Dėl įmonės vykdomos veiklos

37Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nevykdo veiklos. Šiuos argumentus grindžia 2014 m. gautomis 2 467 020 Lt pardavimo pajamomis iš pagrindinės veiklos (2 t., 110 b. l.), 2014 m. spalio 16 d. su UAB „Interwood” Ketinimų protokolu, kuriuo minėta bendrovė iš atsakovo įsipareigojo pirkti produkciją 2015 – 2019 metais (2 t., 142 b. l.), su pirkėjais sudarytomis sutartimis, kuriomis atsakovas įsipareigojo sutartyse nurodytiems pirkėjams parduoti prekes (1 t., 76-85 b. l.), 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. kovo 31 d. išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registru (2 t., 37-38 b. l.). Tačiau, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, šie rašytiniai įrodymai nepatvirtina įmonės veiklos vykdymo.

38Pagal minėtą Ketinimų protokolą, pirkėjas UAB „Interwood” tik nuo 2015 m. numatė pirkti iš atsakovo prekes. Ketinimų protokole neatsispindi šio protokolo šalių rekvizitai, elementarios tokio susitarimo sąlygos, todėl tokio pobūžio rašytinis įrodymas nelaikytinas, patvirtinančiu įmonės veiklą. Į bylą pateiktas išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras, sudarytas bei pasirašytas tik suinteresuoto asmens UAB „Pagrindinis ėjimas” vadovo. Tuo tarpu įmonės bankinių sąskaitų išrašai, kasos pajamų orderiai, sąskaitos faktūros, kuriose atsispindėtų suteiktų paslaugų/prekių turinys, jį priėmusių asmenų parašai, teismui nepateikti. Be to, tai tik 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. kovo 31 d. laikotarpio sąskaitų registras, dėl to, ir šis įrodymas nelaikytinas, patvirtinančiu įmonės veiklą, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ir apeliacine tvarka. Abejonių kelia ir atsakovo 2014 m. rugpjūčio 31 d. Balanse nurodomas 155 588 Lt pelnas, kadangi bendrovėje dirba tik du darbuotojai, o įmonė pati bendrovė negamina baldų. Apeliantas neginčija aplinkybių, kad jo 2014 m. įsteigta UAB „Lotagma” yra baldų gamintojas ir atsakovui jų tiekėjas, todėl šios aplinkybės leidžia spręsti, apie UAB „Pagrindinis įėjimas” veiklos perkėlimą į kitą bendrovę. Kaip teisingai pažymi atsiliepime suinteruotas asmuo UAB „All Time group“, apeliantas teismui nepateikė jokių objektyvių duomenų, leidžiančių daryti pagrįstas išvadas, kad įmonė vykdo veiklą, nors byla dėl atsakovui keltinos restruktūrizavimo bylos, pakartotinai buvo nagrinėjama tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose. Toks apelianto elgesys suponuoja išvadą, kad apeliantas neturi objektyvių ir neabejotinų įrodymų, pagrindžiančių įmonės vykdomą veiklą ir procesiniuose dokumentuose nurodomas gaunamas realias pajamas, bei pelną, todėl įvertinus pirmiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas nevykdo realios veiklos, atitinkamai jam negali būti kelia restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 4 straipsnio 2 dalis).

39Esant paminėtoms aplinkybėms apie įmonės nemokumą bei nustačius įstatyminį pagrindą atsisakyti atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą, o taip pat, kad atsakovas nevykdo realios veiklos, kiti atskirojo skundo argumentai (teismas nevertino pateiktų plano metmenų turinio ir kt.) neturi teisinės reikšmės, todėl dėl jų nepasisakoma (CPK 185 straipsnis).

40Vadovaujantis išdėstytu, apeliacinis instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis.).

41Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Pagrindinis įėjimas“ direktorius V. R. kreipėsi į... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „All Time group“ su pareiškimu nesutiko,... 6. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas su pareiškimu taip pat nesutiko, teigdamas,... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 28 d. nutartimi, priimta... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. liepos 10 d. nutartimi, priimta... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi netenkino... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 13. 1. Teismas, vertindamas bendrovės 2013 m. finansinius duomenis, nevertino... 14. 2. Teismo išvados, kad restruktūrizavimo byla gali būti keliama tik mokiai... 15. 3. Teismas nevertino bendrovės pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų... 16. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įmonė nevykdo veiklos. Iš teismui... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „All Time... 18. 1. Teismas, nustatęs bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentų... 19. 2. Byloje nėra pirminių dokumentų ir duomenų, kurie pagrįstų atsakovo... 20. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašo... 21. 1. Teismas teisingai nustatė, kad UAB „All Time group“ vadovas įmonės... 22. 2. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad jo pradelsti įsipareigojimai sudaro tik... 23. 3. Atsakovas restruktūrizavimo sėkmę sieja su sėkminga teisminių ginčų... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar teismo nutartis, kuria... 26. Juridinių asmenų restruktūrizavimą reglamentuojantis ĮRĮ numato, kad... 27. Pirmosios instancijos teismas netenkino pareiškėjo prašymo atsakovui... 28. Dėl atsakovo UAB „Pagrindinis įėjimas“ nemokumo... 29. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, įmonės... 30. Apelianto teigimu, 2014 m. rugpjūčio 31 d. įmonės balanso duomenimis,... 31. Pagal atsakovo 2014 m. rugpjūčio 31 d. balansą, atsakovas turėjo 3 232 850... 32. To paties laikotarpio Balanso duomenimis, įmonės per vienerius metus... 33. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, šiuo atveju... 34. Vadovaujantis atsakovo 2013 m. gruodžio 31 d. balanso duomenimis, bendrovė... 35. Apeliantas, kvestionuodamas teismo išvadą dėl atsakovo nemokumo, taip pat... 36. Dėl įmonės vykdomos veiklos... 37. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 38. Pagal minėtą Ketinimų protokolą, pirkėjas UAB „Interwood” tik nuo 2015... 39. Esant paminėtoms aplinkybėms apie įmonės nemokumą bei nustačius... 40. Vadovaujantis išdėstytu, apeliacinis instancijos teismas konstatuoja, kad... 41. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti...