Byla e2-1017-178/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekoangarai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. e2-659-124/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Slėnis“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ekoangarai“ dėl sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia bei restitucijos taikymo (trečiasis asmuo – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos).

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Slėnis“ ir UAB „Swedbank lizingas“ ieškiniu, pareikštu atsakovui UAB „Ekoangarai“, prašė: 1. pripažinti 2014 m. rugpjūčio 27 d. pirkimo – pardavimo sutartį niekine ir negaliojančia ab intio; 2. taikyti restituciją: 2.1. priteisti atsakovo UAB „Swedbank lizingas“ naudai 50 813,83 Eur; 2.2. grąžinti atsakovui UAB „Ekoangarai“ nuosavybės teisę į atsakovo UAB „Ekoangarai“ savavališkai pastatytą angarą; 2.3. įpareigoti atsakovą per 14 dienų terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savavališkai pastatytą angarą demontuoti ir pašalinti nuo ieškovui UAB „Slėnis“ nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo; 3. priteisti bendraieškio UAB „Swedbank lizingas“ naudai iš atsakovo 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimu priteistos sumos (nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo); 4. priteisti ieškovui UAB „Slėnis“ iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas pirmosios instancijos teisme. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – areštuoti 50 813,83 Eur sumos atsakovo nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi iš dalies patenkino ieškovų prašymą – areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o nesant minėto turto ar esant jo nepakankamai – turtines teises ir pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir trečiuosius asmenis 50 813,83 Eur sumos, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti bendrovės darbuotojams atlyginimą bei mokėti socialinio draudimo įmokas ir privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

7Teismas nurodė, kad ieškovų ieškinio reikalavimo suma didelė (50 813,83 Eur), todėl preziumuojama, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu. Pažymėjo, jog, ieškovo teigimu, atsakovas neturi nekilnojamojo turto, jo grynasis pelnas 2013 m. buvo tik 104 808,27 Eur, atsakovo įsipareigojimai siekia beveik 289 620 Eur (beveik 1 mln. Lt). Teismo nuomone, ieškovas reikalauja užtikrinti sumą, kuri yra lygi beveik 50 procentų atsakovo grynojo pelno, o, juridiniam asmeniui, kuris neturi jokio nekilnojamojo turto, tai yra akivaizdžiai didelė pinigų suma, todėl laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju yra būtinos.

8Teismas sprendė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintinas (CPK 144 str. 1 d.), tačiau nurodė, jog, taikant laikinąsias apsaugos priemones, būtina užtikrinti ekonomiškumo principo įgyvendinimą ir šalių interesų pusiausvyrą (CPK 145 str. 2 d.). Todėl, siekiant užtikrinti ne tik ieškovo, bet ir atsakovo teisių bei turtinių interesų apsaugą, teismas areštavo atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 50 813,83 Eur sumos, o, šio turto nesant, arba esant jo nepakankamai – turtines teises bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti bendrovės darbuotojams atlyginimą, mokėti socialinio draudimo įmokas ir privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atsakovas UAB „Ekoangarai“ (toliau – apeliantas), atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas visiškai neatliko preliminaraus ieškiniu pareikštų reikalavimų vertinimo.

122.Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, automatiškai pritaikė prezumpciją, jog didelė ieškinio suma savaime reiškia teismo sprendimo neįvykdymo riziką, ir rėmėsi tik prielaidomis bei išimtinai ieškovų pozicija.

133.Ieškovai pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pasiekė tai, kad visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį atsakovui už tariamai savavališkai pastatytą angarą bus taikomos dvigubos užtikrinimo priemonės, kadangi atsakovas negalės nei disponuoti lėšomis, nei naudotis angaru (angarą valdo ne atsakovas, o ieškovas UAB „Slėnis“). Toks ieškovų ieškinio reikalavimų užtikrinimas yra objektyviai nepateisinamas, absoliučiai neproporcingas ir neekonomiškas (CPK 145 str. 2 d.).

14Ieškovai UAB „Slėnis“ ir UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina vieną iš ieškinio reikalavimų - priteisti iš atsakovo ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ naudai 50 813,82 Eur sumą, o pagal ieškovų pasirinktą gynybos būdą, patenkinus ieškinį, angaras būtų grąžinamas atsakovui. Ieškovų nuomone, apeliantas atskirajame skunde nepaneigė, jog 50 813,82 Eur suma jam yra neženkli, o ieškovų ieškinys, preliminariai vertinant, yra pagrįstas.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

17CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).

18Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos, vadovaujantis ekonomiškumo principu, o jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą (CPK 145 str. 2 d.).

21Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatliko preliminaraus (prima facie) pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimo. Su tokiu apelianto argumentu formaliai galima sutikti, nes pirmosios instancijos teismas iš tikrųjų šiuo aspektu visiškai nepasisakė. Kita vertus, nenurodymas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Apeliacinės instancijos teismas taip pat neturi pakankamo konstatuoti, jog ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas, nes jis grindžiamas prie jo pateiktais įrodymais. Todėl bet kuriuo atveju ta aplinkybė, kad ieškinio tikėtinas pagrįstumas skundžiamoje nutartyje nenurodytas, nėra pagrindas ją naikinti, jei klausimas iš esmės yra išspręstas teisingai (CPK 329 str. 1 d.).

22Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Kita vertus, ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamomis pajamomis, taip pat atsakovo įsipareigojimais, yra didelė. Atsakovas, paduodamas atskirąjį skundą, taip pat gali paneigti šią prezumpciją, pateikdamas duomenis, įrodančius, kad ieškinio suma jam nėra reikšminga, o turtinė padėtis eliminuoja grėsmę dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo (CPK 12 str., 178 str., 314 str., 338 str.).

23Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs bylos duomenis ir konstatavęs, jog ieškinio reikalavimo suma (50 813,83 Eur) apeliantui yra didelė, sprendė, kad ieškovams galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl areštavo 50 813,83 Eur sumos apelianto turtą (CPK 144 str. 1 d.). Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių gerą jo finansinę padėtį, taip pat neįrodė (ir net išsamiau neargumentuoja), jog ieškinio suma apeliantui nėra didelė, reikalui esant jis galėtų tokį sprendimą įvykdyti be komplikacijų. Todėl, jam nepaneigus grėsmės būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, nėra pagrindo panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 12, 178 str.).

24Be to, nepagrįstas ir apelianto atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama teismo nutartimi pritaikytos neproporcingos ir neekonomiškos laikinosios apsaugos priemonės.

25Aukščiau minėta, jog ieškovai nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu teismo prašo ne tik pripažinti negaliojančia pirkimo – pardavimo sutartį, bet ir taikyti restituciją, priteisiant iš apelianto ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ naudai 50 813,83 Eur, įpareigojant apeliantą demontuoti ir pašalinti iš ieškovo UAB „Slėnis“ žemės sklypo angarą bei grąžinant apelianto nuosavybės teisę į šį angarą. Skundžiama teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – apelianto 50‘813,83 Eur sumos turto areštas yra skirtas ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ turtinio (piniginio) reikalavimo dėl 50 813,83 Eur priteisimo užtikrinimui. Nėra pagrindo teigti, jog teismas būtų pritaikęs didesnės sumos už šį reikalavimą laikinąsias apsaugos priemones ar, anot apelianto, pritaikęs netgi dvigubas užtikrinimo priemones dėl to, kad angarą šiuo metu valdo ne apeliantas, o ieškovas UAB „Slėnis“ (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra apeliantui vienintelės, o angaru apeliantas negali disponuoti ne dėl šių priemonių pritaikymo. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog ieškinio tenkinimo atveju angaras (anot, ieškovų – bevertis) apeliantui būtų grąžintas, taip pat niekaip nepaneigia galimo apeliantui nepalankaus teismo sprendimo įvykdymo grėsmės nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių.

26Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apelianto atskirojo skundo argumentai neteikia pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

28Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Slėnis“ ir UAB „Swedbank lizingas“ ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. nutartimi iš dalies patenkino... 7. Teismas nurodė, kad ieškovų ieškinio reikalavimo suma didelė (50 813,83... 8. Teismas sprendė, kad prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atsakovas UAB „Ekoangarai“ (toliau – apeliantas), atskirajame skunde... 11. 1. Teismas visiškai neatliko preliminaraus ieškiniu pareikštų reikalavimų... 12. 2.Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, automatiškai pritaikė... 13. 3.Ieškovai pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis pasiekė tai, kad... 14. Ieškovai UAB „Slėnis“ ir UAB „Swedbank lizingas“ atsiliepime į... 15. Nurodo, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina vieną iš... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 17. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo... 18. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, teismas... 21. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatliko preliminaraus... 22. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 23. Nagrinėjamu atveju teismas, įvertinęs bylos duomenis ir konstatavęs, jog... 24. Be to, nepagrįstas ir apelianto atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama... 25. Aukščiau minėta, jog ieškovai nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu... 26. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apelianto atskirojo... 27. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 28. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....