Byla e2-11323-545/2019

12019 m. 10 mėn. 14 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė

3sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui

4dalyvaujant ieškovo UAB „ConsAliter“ atstovui advokatui Aivarui Škėmai

5atsakovo UAB „Segmita“ atstovams vadovui Vitalijus Djačenko, advokato padėjėjui Beniui Brazaičiui

6teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ConsAliter“ ieškinį atsakovui UAB „Segmita“ dėl 4205,41 Eur skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei atsakovo UAB „Segmita“ priešieškinį ieškovui UAB „ConsAliter“ dėl vienašalio statybos rangos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu; vienašalio priešpriešinių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ab inito; 2388,08 Eur skolos, 405,17 Eur delspinigių, 150,15 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų-292 Eur žyminio mokesčio, 300 Eur advokato padėjėjo išlaidų priteisimo,-

Nustatė

7ieškovas UAB „ConsAliter“ į.k. 302745939, kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Segmita“ į.k. 304151401, 4205,41 Eur skolos, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas-95 Eur žyminio mokesčio, 2964,50 Eur advokato išlaidų.

8Ieškovo procesiniame dokumente-ieškinyje (b.l. 1-5) nurodyta, kad tarp ieškovo UAB „ConsAliter“, kaip generalinio rangovo (toliau – ieškovas), ir UAB „Segmita“, kaip subrangovo (toliau - atsakovas), 2017-10-17 d. buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 (toliau - Sutartis). Pagal S. B. dalies 2.1. p., Specialiosios dalies 3.1. ir 4.1. p.p. atsakovas įsipareigojo vykdyti mūro darbus (mūryti silikatinius blokelius su sąramų (mūro atramų) įrengimu) objekte „Poilsio namai su komercinėmis patalpomis „FA“, esančiame Kudirkos g. 10, Druskininkuose. Tuo tarpu ieškovas įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje numatytą kainą-5996, 98 Eur be PVM, o su PVM-7256,35 Eur už 71,819 m3 mūrijimo darbus. Darbus atsakovas įsipareigojo atlikti nuo 2017-10-23 iki 2017-11-23 d. (per 1 mėnesį). Ieškovas atsakovui perdavė darbų frontą 2017-10-23 d. pagal priėmimo-perdavimo aktą, tačiau jame klaidingai nurodytas ne atsakovo bendrovės pavadinimas, o UAB „“Miravita“, nes atsakovo darbuotojas E. S. tuo metu dirbo tiek UAB „Segmita“, tiek UAB „Miravita“, be to, ieškovas sumokėjo atsakovui 1500 Eur avanso.

9Šalys žodžiu susitarė, kad ieškovui iš dalies nespėjus paruošti darbų fronto, atsakovas atliks už ieškovą papildomus paruošiamuosius darbus objekte-1,4 m3 monolitinių konstrukcijų įrengimo darbus-rostverkus (pamatus), ant kurių vykdomi silikatinių blokelių mūrijimo darbai, šalių žodžiu susitarta 1 m3 papildomų darbų kaina -500 Eur, t.y. atsakovas be sutarties, ieškovo nurodymu, nurodytus papildomus darbus atliko, jų atlikimo kaina -700 Eur (1,4 m3 x 500 Eur), ieškovas šį faktą pripažįsta.

10Nurodo, kad suėjus darbų atlikimo terminui (2017-11-23), atsakovas nepranešė ieškovui apie darbų pabaigą ir neorganizavo darbų priėmimo - perdavimo. Dėl šios priežasties ieškovo atstovas 2017-11-24 d. savo iniciatyva iškvietė atsakovo atstovus į darbų vykdymo vietą tikslu išsiaiškinti priežastis, kodėl vėluojama užbaigti ir perduoti darbus. Nuvykęs į darbų vykdymo vietą ir susitikęs su atsakovo atstovais ieškovo atstovas nustatė, kad darbai neužbaigti, t.y. neįvykdytas sutartas darbų kiekis (iš 71,819 m3 įvykdyta tik šiek tiek daugiau nei puse - 38,18 m3), bei padaryta daug mūro darbų trūkumų, t.y. apie 8 m3 . Mūro darbų trūkumai ( 8 m 3 ) buvo nustatyti tokie: mūro pertvara (rūsio) ašyje Y5 įrengta su defektais ir ne pagal leistinus nukrypimus, taip pat, mūro (rūsio aukščio) pertvara tarp ašių Y7-Y9, X1 ašyje įrengta su defektais ne pagal leistinus nukrypimus. Atsakovas patikino, kad darbus baigs ir mūro darbų trūkumus ištaisys iki 2017-11-28 d., tačiau savo įsipareigojimo atsakovas neįvykdė ne tik iki 2017-11-28 d., tačiau ir per papildomą terminą, t.y. iki 2017-12-22 d.

11Ieškovas 2017-12-22 d. išsiuntė pranešimą atsakovui dėl Sutarties nutraukimo dėl esminių Sutarties pažeidimų (dėl darbų užbaigimo termino pažeidimo, trunkančio beveik mėnesį, trūkumų nešalinimo (Sutarties 7.3.3. p.). Minėtu pranešimu atsakovas taip pat buvo informuotas apie preliminarių nuostolių ieškovui susidarymą dėl atsakovo esminių Sutarties pažeidimų.

122018-01-03 d. atsakovas atsiuntė ieškovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 bei pažymą Nr. 1 (el.bylos t. 1 b.l. 20-21 ), kuriame nurodė, kad atliko darbų už 3888,08 Eur (be PVM), o su PVM-4704,58 Eur. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad faktiškai atsakovo atliktų darbų vertė sudarė 3888,08 Eur (be PVM) bei įvertinęs, kad atsakovui dar iki darbų pradžios buvo sumokėtas 1500 Eur avansas, vertino, kad atsakovo faktiškai atliktų darbų neapmokėta vertė sudaro 2388,08 Eur.

13Ieškovo nuostoliai, šalinant savo jėgomis atsakovo paliktus trūkumus ir įvykdant atsakovo įsipareigotą įvykdyti darbų kiekį sudarė 6593,49 Eur (be PVM). Ieškovo teigimu, nuostolių dydis yra pagrįstas UAB „Sistela“ ir VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ rekomendacijomis, pripažintomis ir teismų praktikoje.

14Esant šioms aplinkybėms, t.y. atsakovo 6593,49 Eur nuostoliams ir ieškovo 2388,08 Eur skolai už atsakovo faktiškai atliktus darbus, ieškovas taikė įskaitymą, po kurio atsakovas ieškovui liko skolingas 4205,41 Eur sumą (6593,49 Eur -2388,08 Eur).

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-13 d. sprendimu už akių ieškinys buvo patenkintas.

162018-11-20 d. atsakovas pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame prašė atnaujinti terminą pareiškimui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikti bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-13 d. sprendimą už akių panaikinti, atnaujinti bylos nagrinėjimą; atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, ieškinį atmesti (b.l. 12-15).

17Šiame procesiniame dokumente atsakovo nurodyti iš esmės analogiški motyvai, kaip ir pateiktame priešieškinyje (b.l. 12-15, 73-77), o ieškovo atsiliepime į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo iš esmės analogiški motyvai, kaip ir atsiliepime į priešieškinį (b.l. 19-32, 88-95).

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-31 d. nutartimi atsakovo UAB “Segmita” pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo buvo atmestas (b.l. 34-40).

19Vilniaus apygardos teismo 2019-02-21 d. nutartimi civ.byloje e2S-357-275/2019 buvo nutarta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės- panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-13 d. sprendimą už akių, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

20Atsakovas „Segmita“ į.k. 304151401, pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė:

21- ieškovo 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktą vienašalį 2017-10-17 d. statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu pripažinti neteisėtu;

22- ieškovo 2018-06-11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktą vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą pripažinti negaliojančiu ab inito;

23-priteisti iš ieškovo 2388,08 Eur skolą, 405,17 Eur delspinigių, 150,15 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas-76 Eur žyminio mokesčio, 216 Eur žyminio mokesčio, 300 Eur advokato padėjėjo išlaidų (b.l. 73-77).

24Dėl statybos rangos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu

25Atsakovas priešieškinyje bei atsakovo atstovai teisminio nagrinėjimo metu nurodė, kad 2017-10-17 d. tarp šalių buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02, kurios pagrindu UAB „Segmita" įsipareigojo atlikti mūro darbus iki 2017-11-23 d.

26Vykdant Sutartį, ieškovas 2017-11-22 d. pateikė pretenziją atsakovui, nes jis neva vėluoja atlikti sutartyje numatytus darbus. Atsakovas, atsakydamas į ieškovo 2017-11-22 pretenziją, 2017-11-27 d. raštu/pretenzija informavo ieškovą, kad atsakovas darbų negali užbaigti dėl ieškovo kaltės, kadangi ieškovas neužtikrino, kad laiku būtų atlikti paruošiamieji darbai prieš pradedant mūro darbus, t.y. nebuvo užbetonuoti rostverkai, atlikti žemės darbai, dar 2017-11-27 d. brėžiniuose nebuvo sužymėtos sąramų altitudės, nepasirašyti brėžiniai, kaip to reikalauja statybą reglamentuojantys teisės aktai, o taip pat ieškovas nuolatos keisdavo statomo objekto brėžinius, kas trikdė darbų vykdymą.

272018-01-18 d. buvo gautas pranešimas/pretenzija Nr. CA022/05 dėl sutarties nutraukimo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuriuo ieškovas pranešė atsakovui, kad nutraukia su UAB „Segmita" sudarytą Sutartį bei reikalauja sumokėti 4980,07 Eur.

28Atsakovas, susipažinęs su ieškovo pretenzija, ieškovo pretenziją atmetė ir informavo ieškovą, kad UAB „Segmita" darbų vykdyti pagal sutartyje nustatytą grafiką negalėjo ne dėl savo, o dėl ieškovo kaltės, kadangi mūro darbus UAB „Segmita" turėjo vykdyti tarp ašių yl-yl3/xl-x3, tačiau darbų frontas UAB „Segmita" buvo perduotas tik dėl darbų vykdymo tarp ašių yl-y5/xl-x3-2a. Ieškovui neperdavus darbų fronto UAB „Segmita" negalėjo vykdyti darbų, todėl darbų savalaikio neįvykdymo priežastis buvo ieškovo neveiklumas.

29Ieškovas su atsakovu sudarytą Sutartį nutraukė Sutarties bendrosios dalies 7.3.3 p. pagrindu, kuriame nurodyta, kad Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą vienašališkai Rangovo raštišku pareiškimu Subrangovui, įteiktu prieš 2 (dvi) dienas, jei Subrangovas ilgiau kaip 5 (penkias) dienas vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį, ar padaro kitą Rangovo nuomone esminį šios Sutarties pažeidimą. S. Š. lieka pilnai galioti, jei per šį 2 dienų terminą Subrangovas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą.

30Atsakovas nurodė, kad 2017-11-27 d. raštu ieškovas buvo informuotas apie priežastis, kurios trukdo vykdyti sutartimi prisiimtus darbus, t.y. brėžiniuose pagal kuriuos turėjo būti vykdomi darbai dar iki 2017-11-27, nebuvo sužymėtos altitudės, pasirašyti statybų brėžiniai, užbetonuoti rostverakai bei atlikti žemės lyginimo darbai, tai patvirtina pateiktos nuotraukos. Tinkamai patvirtintų brėžinių, darbų fronto ieškovas atsakovui neperdavė, neatliko žemės lyginimo darbų, todėl atsakovas negalėjo laiku vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, darbai laiku buvo neatlikti dėl ieškovo, o ne dėl atsakovo kaltės.

31Be to, ieškovas pažeidė ir bendradarbiavimo pareigą, numatytą CK 6.200 str.

32Atsakovas priešieškinyje remėsi kasacinio teismo praktika, pagal kurią net ir sutarties pažeidimo atveju turi būti dedamos didžiausios pastangos sutarčiai išsaugoti. Vienašalis sutarties nutraukimas kaip nukentėjusios šalies interesų savigynos priemonė įstatymų leidėjo nustatyta ir laikoma adekvačia reakcija į sutartį pažeidusios šalies elgesį, pasireiškusi esminiu sutarties pažeidimu, kokio šiuo atveju atsakovas nepadarė, todėl ieškovo 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktas vienašalis 2017-10-17 d. Statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimas pripažintinas neteisėtu.

33Dėl atlikto vienašalio priešpriešinių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu

34Atsakovas nurodė, kad 2018-06-18 d. buvo gautas 2018-06-11 d. ieškovo pareiškimas dėl įskaitymo ir PVM sąskaita faktūra Serija CA 2018 Nr. 05/19 6593,49 Eur sumai. 2018-06-27 d. atsakovas pateikė ieškovui atsakymą, kuriame nurodė, kad pareikšta pretenzija nesutinka ir ieškovo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros CA2018 Nr. 05/19 6593,49 Eur sumai nepriima ir ją grąžino ieškovui, bei nurodė, kad su įskaitymu nesutinka, nes jis neatitinka teisės aktų reikalavimų ir teisų praktikoje suformuotų įskaitymui būtinų sąlygų.

35Atsakovas nurodė, kad nesutiko su vienašališkais ieškovo nustatytais mūrijimo darbų defektais, nors ieškovas atsakovo atstovų nekvietė nurodytus darbų defektus nustatant.

36Ieškovas teiginius, kad atsakovas atliko nekokybiškus mūro darbus grindžia į bylą pateikto statybos darbų žurnalo kopijos ištrauka. Iš statybos žurnalo 190 psl (el. bylos 1 t. b.l. 33), matyti, kad į statybos darbų žurnalo formą F-57 yra įrašytos dvi pastabos dėl darbų kokybės, t.y. mūro pertvara ašyje y5 yra įrengta su defektais, ne pagal leistinus nuokrypius ir kad mūro pertvara ašyje y7-y9 yra įrengta su defektais, ne pagal leistinus nuokrypius, tačiau konkretūs defektai ir jų apimtys nėra nurodyti, todėl iš šių duomenų nėra galimybės spręsti dėl atliktų neva nekokybiškų darbų kiekio, būdų, kaip nustatyti defektai turėjo būti pašalinti, ir kokio dydžio išlaidos defektams pašalinti sudaro.

37UAB „Segmita" buvo perduotas darbų frontas tarp ašių yl-y5, todėl pastabos dėl darbų kokybės tarp ašių y7-y9 negali būti siejamos su UAB „Segmita" atliktais darbais.

38Atsakovas nurodė, kad pagal įprastą tvarką Statybos darbų techninis prižiūrėtojas atliktus statybos darbus priima pasirašydamas statybos darbų žurnalo formoje F-7, o nepriėmęs darbų surašo pastabas formoje F-57 (STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra). Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų dėl statybos darbų defektų aktų.

39Ieškovo pateiktuose statybos darbų žurnalo formose F-7 fiksuota, jog visi atlikti statybos darbai ašyse yl-y5 atlikimo dieną yra priimti statybos darbų techninio prižiūrėtojo, kas patvirtina nurodytų statybos darbų kokybę, todėl vienašališkus ieškovo teiginius dėl nekokybiškų darbų atsakovas vertina kritiškai.

40Ieškovas teigia, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, t.y. dėl nesavalaikio ir nekokybiško statybos darbų atlikimo patyrė 6593,49 Eur dydžio nuostolius, kuriuos įrodinėja tik vienu dokumentu, t.y. 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Aktu Nr. 1.

41Atsakovo nuomone, nurodytas aktas nėra pakankamas įrodymas byloje, galintis įrodyti ieškovo patirtą žalos dydį, nes iš jo turinio nėra aišku kokie statybos darbai buvo taisomi, kas šiuos darbus atliko, ir ar šiame akte nurodytos ir ieškovo patirtos išlaidos tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijusios su atsakovo nekokybiškai atliktų darbų defektų šalinimu.

42Taip, 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Akte Nr. 1 be kitų išlaidų yra nurodytos ir tokios išlaidos kaip „Patalpų nuoma", „Pastolių nuoma", „Transporto paslaugos", tačiau iš kitų byloje esančių dokumentų ir ieškinio turinio nėra aišku, kuo šios išlaidos yra susijusios su atsakovo nekokybiškai atliktais darbais, ar nurodomam mūro defektų šalinimui buvo būtinos patalpų nuomos paslaugos ir kt.

43Byloje nėra konkrečiai nustatyta, kokie tiksliai yra mūro darbų defektai, jų kiekiai ir siūlomi defektų šalinimo sprendiniai, todėl nėra galimybės nustatyti ar teisingai paskaičiuoti ieškovo nuostoliai, o be išlaidų/ medžiagų apmokėjimo dokumentų negalima spręsti, ar ieškovas realiai patyrė žalą.

44Be to, ieškovo vykdomų statybos darbų apimtis statomame objekte buvo platesnė nei kad buvo pavesta atlikti darbus atsakovui. Statomame objekte ieškovas patyrė įvairių išlaidų tiek su šiukšlių išvežimu, teik su medžiagų nešimu įvairių įrankių ir įrangos nuoma bei naudojimu, todėl iš ieškovo pateikto 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Akto Nr. 1 negalima nustatyti ir identifikuoti, kad šiame akte nurodyta informacija, sunaudotos medžiagos, užsakytos paslaugos, įrankiai ir pan. yra susiję būtent su atsakovo nekokybiškai atliktais darbais.

45Įskaitymui atlikti, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.

46Nagrinėjamu atveju ieškovas neturi ir neturėjo galiojančio reikalavimo teisės į UAB „Segmita", nes atsakovas ieškovo reikalavimą ginčijo, kas sąlygoja pareikšto reikalavimo neapibrėžtumą ir nevykdytinumą. Be to, ginčijamą reikalavimą įskaityti yra draudžiama. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovo 2018-06-11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktas vienašalis priešpriešinių reikalavimų įskaitymas pripažintinas negaliojančiu ab inito.

47Dėl skolos priteisimo

48Atsakovas, vykdydamas su ieškovu sudarytą Sutartį ieškovui atliko statybos rangos darbų už 4704,58 Eur sumą ir 2018-02-19 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą SEG Nr. 132 šiai sumai, tačiau atsižvelgiant į atvirkštinį PVM apmokestinimą (LR PVM įstatymo 96 str. 1 d.), ieškovas atsakovui už atliktus darbus privalėjo sumokėti 3888,08 Eur sumą, tačiau 2017-10-30 d. avansiniu mokėjimu yra sumokėjęs tik 1500 Eur avanso, todėl yra skolingas atsakovui 2388,08 Eur už atliktus statybos rangos darbus pagal tarp šalių sudarytą sutartį.

49Teismų praktikoje išaiškinta, kad užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (CK 6.694 str.1 d.). Šios taisyklės išimtys yra atvejai, nurodyti CK 6.694 str. 6 d., kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatoma trūkumų, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti; taip pat vienašalis darbų perdavimo aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu užsakovas įrodytų, kad dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę arba nustačius darbų rezultato trūkumus, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, jei šių trūkumų rangovas ir užsakovas negali pašalinti; taip pat kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.652 str. 4 d., 6.694 str. 5, 6 dalys) (LAT 2011-12-16 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-521/2011).

50Pagal CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Pranešimo forma įstatyme nenustatyta. Pažymėtina, kad CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga, t. y. jei kyla kliūčių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis turi imtis visų nuo jų priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Ši pareiga yra esminė vykdant bet kurią sutartį (CK 6.200 str. 2 d.). Jos laikantis šalys turi galimybę sutarties vykdymą suderinti su nenumatytomis aplinkybėmis, taip išvengti tolesnio jos vykdymo sutrikimų, galimų nuostolių.

51CK 6.694 str. 4 d. nustatyta darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo tvarka. Šioje teisės normoje nurodyta, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Ši įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (LAT 2007-01-17 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007-11-27 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009-11-13 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-504/2009).

52Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo-priėmimo akto reikšmės yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis - dokumentas, kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitikimą sutarties sąlygoms (LAT 2007-10-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-361/2007; 2009-01-22 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-19/2009). Žyma apie atsisakymą pasirašyti, įrašyta akte, taip pat patvirtina vieną iš reikšmingų darbų perdavimo aplinkybių. Ši žyma atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo.

53Atsakovo nuomone, jis tinkamai atliko Sutartyje nurodytus darbus ir 2018-01-03 d. pateikė ieškovui pasirašytą Atliktų darbų perdavimo-priėmimą aktą, kuriuo ieškovas iki šios dienos nepasirašė. Ieškovas neginčijo atsakovo pasirašyto ir jai pateikto Atliktų darbų perdavimo priėmimo akto, vienašališkai atsakovo pasirašytas Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas yra galiojantis ir sukuria šalims atitinkamas teises ir pareigas, tame tarpe ieškovei pareigą sumokėti už atliktus ir perduotus Darbus.

54Dėl netesybų (delspinigių priteisimo)

55CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Remiantis kasacinio teismo išaiškinimu, šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas - kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus (LAT 2007-10-12 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-304/2007). Vadovaujantis tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosios dalies 6.1 p. nuostatomis ieškovas uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas Sutartyje numatytais terminais, atsakovui įsipareigojo mokėti 0,2% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos, bet ne daugiau kaip 5 procentus nuo statybos darbų kainos. Sutartyje nustatyta statybos darbų kaina yra 8103,35 Eur, maksimali atsakovui naudai priteistina netesybų suma gali sudaryti 405,17 Eur.

56Ieškovas atsakovui sąskaitą už atliktus darbus išrašė 2018-02-19 d., vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 5.3 p., sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2018-03-21 d. įskaitytinai. Nuo 2018-03-21 d. iki 2019-04-09 d. už 385 d. priskaičiuota 1840,30 Eur (2388,08 x 0,2% x 385 =1840,30) netesybų suma, tačiau atsižvelgiant į Sutarties bendrosios dalies 6.1 p. nustatytą maksimalią 405,17 Eur delspinigių sumą, ši delspinigių suma ir priteistina iš ieškovo.

57Dėl palūkanų priteisimo

58CK 6.261 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais, o CK 6.210 str. 2 d., numatyta, jog kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra verslininkas ir sutarties nustatytais terminais neapmokėjo išrašytos sąskaitos, jie privalo sumokėti Ieškovui 6 proc. dydžio metines palūkanas, kas sudaro 150,15 Eur nuo 2388,08 Eur nuo 2018-03-21 d. iki 2019-04-09 d. už 385 d.

59Dėl procesinių palūkanų priteisimo

60CK 6. 37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi Atsakovas yra verslininkas, tai CK 6.210 str. 2 d. numato šešių procentų dydžio metines palūkanas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, iš ieškovo priteistina 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą pagrindinės skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

61Ieškovas UAB „ConsAlita“ pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo UAB „Segmita“ priešieškinį, kuriame nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka bei prašė priešieškinį atmesti, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 88-95).

62Nesutikimą su atsakovo priešieškinus ieškovas procesiniame dokumente-atsiliepime (b.l. 88-95) bei ieškovo atstovas teisminio nagrinėjimo metu grindė tuo, kad atsakovas priešieškinio reikalavimus grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kuriais grindė savo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, o naujų įrodymų ar aplinkybių atsakovas savo reikalavimams pagrįsti nenurodo.

63Dėl ieškovo teisės 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atlikti vienašalį Sutarties nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu

64Atsakovas priešieškinyje teigia, kad ieškovas neturėjo teisės 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atlikti vienašalį Sutarties nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu, nes ne atsakovas, o ieškovas yra kaltas dėl to, kad atsakovas negalėjo nustatytu terminu, t.y. iki 2017-11-23 atlikti pagal Sutartį įsipareigotą atlikti darbų kiekį: iki 2017-11-27 d. nebuvo sužymėtos altitudės, pasirašyti statybų brėžiniai, užbetonuoti rostverkai bei nebuvo atlikti žemės lyginimo darbai.

65Ieškovas su atsakovo argumentu nesutiko, nurodydamas, kad 2018-01-18 d. Sutartis su atsakovu buvo nutraukta dėl daugkartinių Sutarties pažeidimų, t.y. atsakovas įsipareigojo atlikti darbus per ne vieną kartą nustatytą papildomą terminą, tačiau to nepadarė, atsisakė šalinti darbų trūkumus ir įvykdyti prisiimtą darbų kiekį, nebendradarbiavo su ieškovu, tokie atsakovo veiksmai vertinami kaip rangovo esminiai sutarties pažeidimai, kurie neleidžia darbų užsakovui (ieškovui) tikėtis, kad statybos rangos sutartis bus įvykdyta per sutartą terminą tinkamai.

66Dėl to ieškovas turėjo teisę nutraukti Sutartį tiek vadovaudamasis Sutarties 7.3.3. p. įtvirtintais pagrindais, tiek ir bendraisiais sutarčių vienašalio nutraukimo pagrindais, įtvirtintais CK 6.217 str.

67Vien pranešimo apie Sutarties nutraukimą data (2018-01-18) rodo, kad ieškovas nenutraukė Sutarties su atsakovu jam neįvykdžius Sutarties joje numatytu terminu (2017-11-23) ir kad suteikė papildomus terminus prisiimtam darbų kiekiui įvykdyti bei darbų trūkumams pašalinti.

68Tuo tarpu atsakovo nurodytos negalėjimo įvykdyti Sutarties priežastys, nepateisina atsakovo įsipareigojimų neįvykdymo per papildomus terminus, trukusius iki pat Sutarties nutraukimo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo nurodytos priežastys realiai egzistavo per papildomai ieškovo suteiktus terminus nuo atsakovo 2017-11-27 pretenzijos iki 2018-01-18 pranešimo apie sutarties nutraukimą. Ieškovo teigimu, visos altitudės buvo sužymėtos, statybų brėžiniai pasirašyti, rostverkai užbetonuoti bei atlikti žemės lyginimo darbai. Be to, realias atsakovo galimybes atlikti Sutartimi įsipareigotus atlikti darbus patvirtina ir tai, kad atsakovas pagal žodinį susitarimą su ieškovu iki 2017 m. gruodžio atliko ir papildomus darbus.

69Ieškovas tinkamai užtikrino galimybes vykdyti darbus nuo darbų termino pradžios (2017-10-23), nes iki Sutartyje numatyto darbų termino pabaigos (2017-11-23) atsakovas jokia forma nesikreipė į ieškovą dėl kokių nors trukdymų vykdyti darbus.

70Atsakovas pretenziją dėl negalėjimo vykdyti darbus pateikė jau suėjus darbų atlikimo terminui, po 2017-11-22 ieškovo pretenzijos dėl netinkamos Sutarties vykdymo vėluojant vykdyti darbus. Tačiau ieškovas Sutarties nenutraukė, o toliau bendradarbiavo su atsakovu ir suteikė papildomus terminus prisiimtam darbų kiekiui įvykdyti.

71Po ieškovo 2017-11-27 d. atsakymo į atsakovo nepagrįstą pretenziją, atsakovas toliau vykdė tiek pagal Sutartį įsipareigotus atlikti darbus, tiek papildomai žodžiu sutartus atlikti darbus. Tačiau atsakovui pateikus 2018-01-03 atliktų darbų aktą Nr. 1 ir Pažymą Nr. 1, pagal kuriuos atlikta tik dalis pagal Sutartį numatyto kiekio darbų, ir faktiškai nebevykdant Sutarties per papildomai suteiktą terminą, ieškovas įgijo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 7.3.3. p. pagrindu dėl esminių Sutarties pažeidimų.

72Atsakovas nepateikė įrodymų ir nenurodė kokių nors realiai egzistavusių aplinkybių, kurie galėtų patvirtinti neteisėtus ieškovo veiksmus atsakovo atžvilgiu ir kurie paneigtų ieškovo teisę nutraukti Sutartį 2018-01-18 d. dėl jos neįvykdymo (esminių Sutarties pažeidimų) per papildomai darbams atlikti suteiktą laikotarpį.

73Ieškovas atsiliepime (b.l. 89-95) nurodė priešieškinio atmetimo argumentus:

74Ginčo šalis siejo subrangos teisiniai santykiai, t.y. subrangovas UAB „Segmita“nuo 2017-10-23 iki 2017-11-23 įsipareigojo atlikti 71,819 m3 mūro darbus bei jų rezultatą perduoti genrangovui UAB „ConsAliter“, o genrangovas UAB „ConsAliter“ privalėjo tinkamai atliktus darbus priimti ir už juos atsiskaityti ( CK 6.681 str. 1 d., Subrangos sutarties Bendrosios dalies 2.1. p.).

75Darbų vykdymo eigoje buvo nustatyti daugkartiniai atsakovo statybininkų (darbininkų) alkoholinių gėrimų vartojimo darbų vykdymo metu atvejai, todėl atsakovas keitė savo darbuotojus statybos darbams ir tai lėmė atsakovo vykdomų darbų vėlavimą. Šios nurodytos aplinkybės atsakovas neginčijo nei viename savo procesiniame dokumente.

76Vykdant darbus, ieškovui kilo poreikis atlikti 1,4 m3 monolitinių konstrukcijų įrengimo darbus (rostverkus (pamatus)), ant kurių toliau vykdomi silikatinių blokelių mūrijimo darbai. Atsakovas sutiko ir šiuos darbus atliko už žodžiu sutartą kainą (700 Eur (1,4 m3 x 500 Eur), o ieškovas šių darbų neginčijo ir pripažino juos faktiškai atliktais. Minėtas atliktas darbų kiekis ir jų kaina nurodyta ir atsakovo 2018-01-03 d. sudarytame atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte Nr. 1 bei pažymoje Nr.1 apie darbų vertę.

77Sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2017-10-23 iki 2017-11-23 d. atsakovas pretenzijų dėl negalėjimo vykdyti darbus nereiškė, tačiau pagal Subrangos sutartį sutartus darbus įvykdė iš dallies: iš 71,819 m3 įvykdė daugiau nei puse – 38,18 m3), darbų rezultato nustatytu terminu neperdavė ir dėl to pažeidė: Subrangos sutarties Specialiosios dalies 6.1. p., kuriame nustatytas UAB „Segmita“ įsipareigotų atlikti darbų kiekis pinigine išraiška, taip pat 5.2. p., kuriame nustatytas darbų pabaigos terminas, taip pat S. B. dalies 3.1.8. p. ir 5.9. p., kuriuose nustatyta UAB „Segmita“ prievolė šalinti nustatytus darbų trūkumus, 5.11. p., kuriame nustatyta UAB „Segmita“ prievolė perduoti tinkamai atliktus darbus pagal Baigiamąjį atliktų darbų aktą, CK 6.38 str. 1 d., CK 6.200 str. 1 d. ir kt.

78Apie negalėjimą įvykdyti sutartą darbų kiekį atsakovas ieškovui pranešė jau pradelsęs 4 dienas perduoti sutartą atlikti darbų kiekį ir tik po to, kai gavo iš ieškovo 2017-11-22 d. pretenziją dėl darbų netlikimo bei darbų trūkumų.

79Į visus atsakovo raštus buvo atsakyta išsamiais ieškovo atsakymais, taip pat buvo sudaryta atsakovui galimybė pratęsiant darbų terminus užbaigti sutartą darbų kiekį ir pašalinti jau padarytų darbų trūkumus. Šias aplinkybes patvirtina prie ieškinio pridėti UAB „ConsAliter“ atsakymas į UAB „Segmita“ 2017-11-27 pretenziją, taip pat, UAB „ConsAliter“ 2017-12-22 pretenzija.

80Atsakovas, įvertinęs ieškovo UAB „ConsAliter“ 2017-11-27 d. atsakyme nurodytus jo, kaip subrangovo, neteisėtus veiksmus bei suformuluotą siūlymą per papildomą terminą įvykdyti Subrangos sutartį, neginčijo ieškovo nurodytų faktų. Tačiau atsakovas ir per papildomai suteiktą terminą pagal Subrangos sutartį sutarto darbų kiekio neįvykdė, trūkumų nepašalino ir net neatvyko į darbų vykdymo vietą, kad kartu bendradarbiaujant su ieškovu būtų priimti sprendimai dėl viso sutarto darbų kiekio įvykdymo ir trūkumų šalinimo. Dėl šios priežasties ieškovas 2017-12-22 d. pateikė dar vieną pretenziją kurioje nurodė konkrečius atsakovo padarytus darbo trūkumus (7,366 m3) ir įvykdytą darbų kiekį (38,18 m3 iš 71,819 m3). Atsakovas šios pretenzijos neginčijo (išskyrus dalį dėl nuostolių dydžio) ir pripažino nurodytus darbų trūkumus bei neįvykdytus įsipareigojimus 2018-01-03 d. el.laiške.

81Atsakovo palikti darbų trūkumai užfiksuoti ir statybos darbų žurnale esančiais statybos darbų techninės priežiūros vadovo A. T. 2017-12-12 įrašais, o faktiškai atliktas darbas užfiksuotas ir paties atsakovo 2018-01-03 d. atliktų darbų priėmimo –perdavimo akte Nr. 1 bei pažymoje Nr.1 apie darbų vertę- 38,180 m3).

82Atsakovui, nepašalinus aukščiau minėtų Subrangos sutarties pažeidimų ir per papildomai suteiktą terminą, ieškovas buvo priverstas pats savo jėgomis įvykdyti atsakovo neįvykdytą darbų kiekį ir pašalinti paliktus atliktų darbų trūkumus, dėl ko patyrė nuostolių.

83Nuostolių dydis pagrindžiamas ieškovo sudarytu „Įvykdytų statybos – remonto darbų aktu Nr.1“ bei VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ direktoriaus 2017-10-30d. įsakymu Nr.B-17-025 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XXXI (pagal 2017 m. spalio mėn. rinkos kainas)“.

84Po nuostolių nustatymo ieškovas, įgijęs reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą iš atsakovo ir kartu būdamas skolingas atsakovui už faktiškai atliktus darbus, 2018-06-11d. taikė įskaitymą vadovaujantis CK 6.130 str. ir po šio įskaitymo atsakovas ieškovui liko skolingas 4205,41 Eur, todėl nėra pagrindo pripažinti ieškovo 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktą vienašalį 2017-10-17 d. Statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu neteisėta.

85Dėl atsakovo nurodomų Subrangos sutarties vykdymo aplinkybių, darbų kiekio neįvykdymo ir darbų trūkumų (defektų) nustatymo bei šalinimo

86Atsakovas priešieškinio 2, 4 ir 9 p.p.p. teigia, kad 2017-11-27 d. siuntė pretenziją, kurioje nurodė objektyvias priežastis, kodėl iki 2017-11-23 d. neatliko visų darbų, taip pat, pridėjo nuotraukas. Tačiau atsakovui į nepagrįstą pretenziją buvo atsakyta 2017-11-27 d. ir atsakovo pretenzija buvo atmesta. Šio atsakymo atsakovas neginčijo ir atsakovo atstovas žodžiu įsipareigojo per ieškovo papildomą terminą tinkamai įvykdyti Sutartį, tačiau iki sekančios ieškovo pretenzijos 2017-12-22 d. dėl Subrangos sutarties nevykdymo per papildomai nustatytą terminą, atsakovas jokių pretenzijų dėl negalėjimo vykdyti darbus per papildomai suteiktą terminą nereiškė, darbų nevykdė, t.y. neturėjo jokių realių kliūčių įvykdyti sutartą darbų kiekį ir pašalinti atliktų darbų trūkumus per papildomai ieškovo suteiktą terminą.

872018-01-03 d. el.laiške ieškovo atstovui (Projektų vadovui S. K.) atsakovas nesutiko tik su nuostolių dydžiu, tačiau pripažino, kad iš sutarto kiekio mūro darbų (71,819 m3) atsakovas įvykdė tik 38,18 m3, iš šių 38,18 m3 jų atliktų mūro darbų 7,366 m3 buvo atlikti su neleistinais trūkumais, kurių atsakovas nepašalino iki pat 2018-01-18 d. pranešimo apie Sutarties nutraukimą išsiuntimo, todėl ieškovas nebegalėjo tikėtis, kad atsakovas įvykdys Sutartį ir buvo priverstas pranešti apie Sutarties nutraukimą.

88Ieškovas nesutiko su atsakovo argyumentu, nurodytu tiek 2018-01-03 d. el.laiške, tiek 2018-01-26 d. atsakyme, kad atsakovui nebuvo perduotas darbų frontas tarp ašių yl-yl3/xl-x3, o buvo perduotas tik tarp ašių yl-y5/xl-x3-2a, todėl atsakovas negalėjo savalaikiai padaryti visų darbų. Ieškovo nuomone, šis teiginys nepagrįstas jokiais įrodymais, nes atsakovas jokių pretenzijų dėl negalėjimo atlikti sutartų darbų net per papildomą terminą iki sutarties nutraukimo niekada nereiškė.

89Ieškovas nurodė, kad objekte, esančiame Kudirkos g. 10, Druskininkuose, mūro darbus vykdė tik UAB „Segmita“, kitų subrangovų ieškovas šiam darbui nesamdė. Darbų frontas tarp ašių yl-yl3/xl-x3 atsakovui buvo perduotas jau darbų eigoje, o ne darbų pradžioje, atsakovo atstovui E. S. tiesiog parodant lokalias mūrijimo vietas. Atsakovo atliktas darbų kiekis 38,18 m3 apima tiek mūrijimo darbus tarp yl-y5/xl-x3- 2a, tiek ir tarp ašių yl-yl3/xl-x3. Jei atsakovas neigia atlikęs darbus tarp ašių yl- yl3/xl-x3, tuomet jis turėtų nurodyti ir mažesnį atliktų darbų kiekį, o ne 38,18 m3, kaip nurodo darbų priėmimo - perdavimo akte bei pažymoje

90Priešieškinio 13 p. bei atskirais teiginiais priešieškinio 14-18 p.p. atsakovas teigia, kad ieškovas darbų trūkumų neįformino atitinkamais techniniais dokumentais, taip pat esą nekvietė atsakovo atstovų į darbų trūkumų (defektų) nustatymą ir pats vienašališkai nustatinėjo trūkumus. Šie atsakovo teiginiai yra nepagrįsti. Kaip minėta, ieškovo ir atsakovo sutartinius santykius reglamentuoja CK nuostatos, reglamentuojančios rangos ir statybos rangos sutartis, taip pat tarp šalių sudaryta Sutartis. CK 6. 658 str. 1 d., 6.689 str. 1 d. įtvirtina darbų užsakovo (ieškovao) teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų statybos darbų eigą ir kokybę, statybos darbų grafiko laikymąsi, rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę užsakovas neturi teisės kištis į rangovo ūkinę komercinę veiklą. CK ir kiti teisės norminiais aktai, taip pat Sutartis nenumato ieškovui įsipareigojimo minėtą teisę įgyvendinti visuomet dalyvaujant atsakovui. Todėl ieškovas atsakovo vykdomus darbus galėjo tikrinti tiek dalyvaujant atsakovui, tiek ir nedalyvaujant jam. Be to, atsakovas neginčijo, atsakovo darbininkai jau nuo 2017-11- 20 nebevykdė darbų objekte. Šios aplinkybės atsakovas neneigė, darbininkų buvimo objekte nefiksavo.

91Ieškovas nesutiko ir su kitu atsakovo argumentu, kad jis netinkamai netinkamai įformino ginčo darbų trūkumus. Ieškovas nurodė, kad nurodyti darbų trūkumus rašytinėse pretenzijose yra įprasta praktika statybos versle, ši praktika nėra draudžiama ir net kaip teisėta yra pripažįstama teismų praktikoje. Be to, CK 6.689 str. 2 d. nenumato specialios pranešimo formos apie darbų trūkumus, jos nenurodė ir pats atsakovas, apsiribodamas bendra sąvoka „atitinkamais techniniais dokumentais“.

92CK 6.662 str. 1 d. numato galimybę užsakovui pastebėtus darbų trūkumus fiksuoti atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte, kurį privalo parengti rangovas (šiuo atveju atsakovas). Tačiau atsakovas iki pat 2018-01-03 atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto pateikimo nepranešė ieškovui apie faktiškai atliktus darbus, todėl apie darbų trūkumus ir neįvykdytą darbų kiekį (kuris nesikeitė) ieškovas atsakovą informuodavo pretenzijomis.

93Priešieškinio 18 ir 22 p.p. atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų (statybos darbų defektų aktų), kurių pagrindu gali būti įrodinėjama statybos darbų tinkama ar netinkama kokybė. Ieškovas nurodė, kad atsakovo atliktų darbų trūkumus patvirtina ne tik ieškovo 2017-11-27 d., atsakymas į atsakovo pretenziją, 2017-12-22 d. ieškovo pretenzija, bet ir paties atsakovo atstovo E. S. 2018-01-03 d. el. laiškas, statybos darbų žurnale esantys statybos darbų techninės priežiūros vadovo A. T. 2017-12-12 d. įrašai apie mūro darbų trūkumus. CK 6.662 1 d., 6.689 str. 2 d. numato, kad darbų užsakovas apie darbų trūkumus gali informuoti rangovą tiek pranešimuose (pretenzijose), tiek atliktų darbų priėmimo perdavimo aktuose, tiek kitaip pavadintuose dokumentuose.

94Priešieškinio 17 p. atsakovas teigia, kad statybos darbų kokybę turi teisę tikrinti tik statybos darbų techninis prižiūrėtojas, tačiau ieškovas ir su šiuo atsakovo argumentu nesutiko, nurodydamas, kad tiek CK 6.658 str. 1 d., tiek 6.689 str. 1 d. numato užsakovo (ieškovo) teisę tikrinti rangovo atliekamų darbų kokybę, nepaisant to, jog techninis prižiūrėtas vykdo tų pačių darbų kokybės kontrolę. Be to, CK 6.689 str. 2 d. būtent užsakovą, o ne techninį prižiūrėtoją, įpareigoja nedelsiant informuoti rangovą apie nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitus trūkumus. Pagal LR CK 6.689 str. 3 d. rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja statybos rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į rangovo ūkinę komercinę veiklą. Todėl atsakovas, gavęs iš ieškovo privalomus nurodymus 2017-11-22, 2017-12-22 d. pretenzijose, privalėjo šalinti trūkumus ir vykdyti prisiimtą darbų kiekį, o nesutikdamas su jais, turėjo teisę pateikti įrodymus, jog tokie nurodymai negali būti vykdomi, taip pat turėjo teisę samdyti ekspertą (CK 6.662 str. 5 d.). Tačiau atsakovas po pretenzijų gavimo jokių veiksmų nesiėmė, 2018-01-03 atsiuntė neužbaigto kiekio ir nepašalintų trūkumų atliktų darbų aktą.

95Priešieškinio 15 p. atsakovas savo atliktų darbų trūkumus neigia ir tuo aspektu, jog statybos darbų žurnalo F-57 formoje nenurodyti konkretūs defektai ir jų apimtys ir pagal šiuos duomenis atsakovas negali nustatyti nekokybiškų darbų kiekio, būdų kaip juos pašalinti ir dėl to negali nustatyti, kokias pagrįstas išlaidas ieškovas galėjo patirti. Su atsakovo argumentu nesutiko ieškovas, motyvuodamas, kad :

96- techninis prižiūrėtojas, o taip pat ir darbų užsakovas turi teisę, o kartu ir pareigą nurodyti rangovo darbo trūkumus, tačiau neprivalo nurodyti būdų kaip juos šalinti, nes atsakovas yra statybos darbų profesionalas;

97-jei rangovui yra neaiškiai įvardyti darbų trūkumai, jis turi teisę, vadovaudamasis bendradarbiavimo principu, kreiptis į darbų užsakovą ir (ar) techninį prižiūrėtoją dėl darbų trūkumų patikslinimo. Atsakovas dėl statybos darbų žurnalo F-57 formoje nurodytų darbų trūkumų jokių paklausimų ar prašymų ieškovui ir techniniam prižiūrėtojui nereiškė;

98-CK 6.695 str. 3 d. nurodyta, kad rangovas neatsako už smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, padarytus užsakovo sutikimu, jeigu įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamų pasekmių. Taigi, atsakovas, kaip darbus vykdęs subrangovas, turi pareigą įrodyti, kad techninio prižiūrėtojo nustatyti darbų trūkumai nebuvo tokie, už kuriuos jis galėjo būti atsakingas. Tačiau atsakovas iki pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių pateikimo minėtų darbų trūkumų neginčijo, o juos pradėjęs ginčyti pareiškime, nepateikė jokių įrodymų, kad jis negali būti atsakingas už techninio prižiūrėtojo nustatytus darbų trūkumus.

99Priešieškinio 18 p. atsakovas atliktų darbų trūkumus neigia ir nurodo, kad visi statybos darbai ašyse yl-y5 atlikimo dieną buvo priimti statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir tai patvirtina būtiną tų statybos darbų normatyvinę kokybę. Su atsakovo argumentu nesutiko ieškovas, motyvuodamas, kad:

100-mūro darbai tarp ašių yl-y5 techninio prižiūrėtojo buvo priimti 2017-10-27 d., tačiau buvo priimti tik 60 kvadratinių metrų (F-7 formos 2 įrašas), tuo tarpu šalys buvo sutarę darbų kiekį skaičiuoti kubiniais metrais;

101-techninis prižiūrėtojas dėl likusio kiekio mūro darbų ašyje y5 darbų trūkumus pažymėjo 2017-12-12 d. ir atsakovas šių trūkumų pats nešalino, nors neginčijo.

102-atsakovas darbus įsipareigojo vykdyti ne tik tarp ašių yl-y5, bet ir tarp ašių xl-x3-2a, taip pat, tarp ašių yl-yl3/xl-x3, y7-y9 ir šį faktą patvirtina atsakovo prisiimtas įsipareigojimas atlikti mūro darbus 71,819 m3 . Jei vadovaujantis atsakovo teiginiu, kad jo visi atlikti darbai buvo priimti techninio prižiūrėtojo, reiktų pripažinti, kad atsakovas atliko tik 60 kvadratinių metrų mūro darbų, o tai prieštarauja kitiems byloje esantiems rašytiniams įrodymams;

103-atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas be nesančių statybos darbų defektų aktų negali atsakovo atliktų darbų trūkumų įrodyti kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

104Ieškovas pažymėjo, kad jo nuostoliai susidarė ne tik dėl atsakovo statybos darbų trūkumų, tačiau ir dėl neįvykdyto darbų-33,639 m3 kiekio ( 71,819 -38,18 m3), o atsakovo nuotraukos bei pateikti įrodymai (2017-11-27 d. pretenzija, 2018-01-03 d. atliktų darbų aktas Nr. 1 ir pažyma, 2018-03-15 d. skolų suderinimo aktas, PVM sąskaita-faktūra už atliktus darbus, 2018-01-26 d. atsakymas į 2018-01-18 d. sutarties nutraukimą ir 2018-06-27 d. atsakymas į 2018-06-11 d. pareiškimą dėl įskaitymo nepagrindžia priešieškinyje nurodytų teiginių.

105Dėl atsakovo teiginių, susijusių su nuostolių dydžiu

106Atsakovas priešieškiniu ginčydamas ieškovo 2018-06-11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktą vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, nurodo, kad ieškovas nepatyrė jokių nuostolių dėl atsakovo veiksmų, ieškovo nurodytas nuostolių dydis yra nepagrįstas.

107Atsakovas priešieškinio 20- 24 p.p. nurodo, kad iš 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos - remonto darbų akto Nr. 1 neaišku, kokie statybos darbai buvo taisomi, kas atliko taisymo darbus, taip pat atsakovui neaiškus priežastinis ryšys (20 ir 21 p.p.p); nesant atliktų darbų defektų aktų, nėra galimybės įsitikinti, ar ieškovo nuostolių dydis yra pagrįstas (22 p.); ieškovas nepateikė patirtų išlaidų apmokėjimo dokumentų (23 p.), Statybos - remonto darbų akte Nr. 1 nurodytos išlaidos susijusios būtent su atsakovo darbų trūkumais (24 p.). Su atsakovo argumentais nesutiko ieškovas, motyvuodamas tuo, kad:

108-ieškovo nuostolių dydį sudaro ne tik atsakovo atliktų darbų trūkumų šalinimas, bet ir atsakovo neįvykdytas mūro darbų kiekis;

109-ieškinio 5-6 psuslapiuose detaliai nurodoma, kaip susidarė 6593,49 Eur ieškovo nuostolių dydis, tačiau atsakovas priešieškinyje nepateikė jokių konkrečių faktinių ar teisinių argumentų, kurie paneigtų ieškinyje nurodomą nuostolių paskaičiavimo metodiką. Atsakovo atsikirtimai į ieškinį deklaratyvūs.

110Ieškinio 6 puslapyje nurodyta, kad darbus atliko pats ieškovas, nurodyti konkrėtūs darbai, įrankiai, išlaidos šiems darbams atlikti bei kokiu pagrindu visos patirtos išlaidos buvo apskaičiuotos remiantis UAB „Sistela“ rekomendacijomis.

111Tai, kad ieškovas patyrė transporto paslaugų, nuomos paslaugų išlaidų yra visiškai pateisinama, nes ieškovo veikla registruota Vilniuje, tuo tarpu darbai buvo vykdomi Druskininkuose ir dėl to reikėjo užtikrinti darbininkų nuvežimą ir apgyvendinimą Druskininkuose. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad nesant atliktų darbų defektų aktų nėra galimas nuostolių paskaičiavimas (priešieškinio 22 p.). Darbų defektai (trūkumai) gali būti įforminami (nurodomi) įvairiai vadinamuose dokumentuose.

112Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ieškovas neįrodo savo nuostolių, nes nepateikė išlaidas patvirtinančių sąskaitų apmokėjimo (priešieškinio 23 p.). Darbų užsakovui reikalaujant nuostolių atlyginimo dėl trūkumų šalinimo ar neįvykdytų darbų kiekio nėra būtina pateikti išlaidas patvirtinančių sąskaitų apmokėjimo.

113Pagrindas prievolei dėl nuostolių atlyginimo atsirasti yra nuostolių padarymo faktas, todėl rangovo sutartinių įsipareigojimų pažeidimo atveju nuostolius patyręs darbų užsakovas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo nepriklausomai nuo to, ar jau yra turėjęs realių išlaidų, ar jas tik planuoja turėti. Ieškovo teisė reikalauti žalos atlyginimo negali būti siejama tik su jo realiai patirtomis išlaidomis. Tokio pobūdžio bylose nuostoliams pagrįsti yra pakankami ir kiti rašytiniai įrodymai: sąmatos, išlaidų aktai, specialistų išvados ir panašiai (Klaipėdos apygardos teismo 2018-02-15 d. nutartis civ.byloje Nr. 2A-167-524/2018). Šiuo atveju ieškovas, pašalinęs atsakovo paliktus trūkumus ir įvykdęs atsakovo neįvykdytą darbų kiekį, savo patirtas išlaidas surašė į įvykdytų Statybos - remonto darbų aktą Nr. 1. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad minėtame akte esančios išlaidos būtų nepagrįstos ar netikros, todėl pripažintina, kad ieškovas tinkamai pagrindė nuostolių dydį.

114Atsakovas taip pat nepagrįstai nurodo, kad įvykdytų Statybos-remonto darbų akte Nr. 1. nurodytų išlaidų nėra galimybės identifikuoti ir susieti su atsakovo paliktais trūkumais ir neįvykdytu darbų kiekiu (priešieškinio 24 p.), nes atlikti ieškovo darbai akte nurodyti kaip mūro darbai, panaudotos medžiagos ir įrankiai naudojami mūro darbams, po mūro darbų gali susidaryti šiukšlės, kurias reikia pašalinti.

115Dėl atsakovo priešieškinio teiginių, susijusių su įskaitymo taikymu

116Atsakovas priešieškinio 27-29 p.p. nurodo teisinio pobūdžio teiginius, kuriais kvestionuoja ieškovo 2018-06-11 atlikto įskaitymo atsakovo atžvilgiu teisėtumą, nurodydamas, jog ieškovas neturėjo galiojančios reikalavimo teisės ir ieškovo reikalavimo teisė dėl nuostolių atlyginimo yra ginčijama.

117Įskaityti draudžiama tik tuos reikalavimus, kurie ginčijami teisme (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.). Tuo tarpu ieškovui taikant įskaitymą 2018-06-11 d., ieškovo reikalavimas į atsakovą ir atsakovo reikalavimas į ieškovą nebuvo ginčijami teisme, todėl ieškovas, turėdamas galiojančią reikalavimo teisę dėl nuostolių atlyginimo, teisėtai taikė įskaitymą. Atsakovas nepagrindė įskaitymo taikymo neteisėtumo, todėl atsakovo reikalavimas dėl ieškovo 2018-06-11 d. atlikto įskaitymo pripažintinas nepagrįstu ir atmestinu. Be to, atsakovas įskaitymą teisme pradėjo ginčyti tik po to, kai ieškovas kreipėsi į teismą dėl likusios po įskaitymo 4205,41 Eur skolos priteisimo ir tai rodo, kad atsakovas neturėjo jokio poreikio pripažinti atliktą įskaitymą negaliojančiu.

118Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti skolą, delspinigius ir palūkanas

119Ieškovas nurodė, kad atsakovas priešieškiniu dėl 2943,40 Eur skolos (įskaičiuotos ir netesybos) priteisimo iš ieškovo už atliktus statybos rangos darbus, reikalavimą dėl šios skolos pateikė neturėdamas galiojančios 2943,40 Eur reikalavimo teisės. Atsakovo reikalavimas į ieškovą dėl apmokėjimo už statybos rangos darbus pagal 2018-01-03 atliktų darbų aktą Nr. 1, pažymą Nr. l ir 2018-02-19 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. 132 baigėsi 2018-06-11, kai ieškovas, turėdamas galiojančią reikalavimo teisę 6593,49 Eur sumai į atsakovą dėl nuostolių atlyginimo, remdamasi CK 6.130 str. numatyta teise, įskaitė priešpriešinius vienarūšius (piniginius) reikalavimus. Po šio įskaitymo UAB „ConsAliter“ piniginė prievolė baigėsi, o UAB „Segmita“ UAB „ConsAliter“ liko skolinga 4205,41 Eur (6593,49 Eur - 2388,08 Eur = 4205,41 Eur). Todėl atlikto įskaitymo pagrindu ne ieškovas, o būtent atsakovas yra skolingas ieškovui 4205,41 Eur sumą. Atsakovas, neturėdamas galiojančios reikalavimo teisės 2388,08 Eur sumai po atlikto įskaitymo, neturėjo pagrindo skaičiuoti palūkanas ir delspinigius nuo negaliojančio reikalavimo 2388,08 Eur sumai. Todėl atsakovo teiginiai, susiję su delspinigių ir palūkanų skaičiavimu nuo negaliojančio 2388,08 Eur reikalavimo (priešieškinio 39-41 p.p.) neturi jokios reikšmės ir yra atmestini kaip nepagrįsti bei teisiškai nereikšmingi.

120Be to, reikalavimui dėl netesybų turi būti taikomas sutrumpintas ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.), kadangi reikalavimas dėl netesybų priteismimo, nors ir reiškiamas be pagrindo, reiškiamas praleidus 6 mėnesių terminą nuo atsakovo deklaruojamos teisės reikšti tokį reikalavimą atsiradimo dienos. Dėl to reikalavimas dėl netesybų atmestinas ir dėl ieškinio senaties taikymo.

121Papildomai (b.l. 97-98) ieškovas nurodė, kad atsakovo teigimu (priešieškinio 4 p.), jis darbus vykdė tik tarp ašių y1-y5/x1-x3-2a, o darbų frontas tarp ašių y1-y13/x1-x3 jam nebuvo perduotas. Be to, atsakovas nevykdė darbų tarp ašių y7-y9, nes tarp ašių y7-y9 jam darbų frontas taip pat nebuvo perduotas. Su šiais atsakovo argumentais ieškovas nesutiko, papildomai nurodant, kad atsakovo nurodytas teiginys, kad jam nebuvo perduotas darbų frontas tarp ašių y1-y13/x1-x3 yra grindžiamas tik aplinkybe, jog tarp šalių nėra pasirašyto darbų fronto priėmimo – perdavimo akto būtent dėl šių ašių y1-y13/x1-x3. Tačiau šiuo teiginiu atsakovas prieštarauja pats sau. Objekte, esančiame Kudirkos g. 10, Druskininkuose, mūro darbus vykdė tik UAB „Segmita“, kitų subrangovų ieškovas šiam darbui nesamdė, darbų frontas tarp ašių y1-y13/x1-x3 atsakovui buvo perduotas jau darbų eigoje, o ne darbų pradžioje, atsakovo atstovui E. S. tiesiog parodant lokalias mūrijimo vietas. Atsakovo atliktas darbų kiekis 38,18 m3 apima tiek mūrijimo darbus tarp y1-y5/x1-x3-2a, tiek ir tarp ašių y1-y13/x1-x3. Jei atsakovas neigia atlikęs darbus tarp ašių y1-y13/x1-x3, tuomet jis turėtų nurodyti ir mažesnį atliktų darbų kiekį, o ne 38,18 m3, kaip nurodo dabar. Atsakovas, teigdamas, jog jis padarė mažesnį darbų kiekį nei priėmė ieškovas (o ieškovas priėmė mūrijimo darbus ir tarp ašių y1-y13/x1-x3), turėtų pateikti naują darbų priėmimo – perdavimo aktą su nurodytu mažesniu darbų kiekiu ir atitinkamai mažesne darbų kaina. Tačiau atsakovas į bylą nepateikė kito atliktų darbų priėmimo perdavimo akto, todėl atsakovo teiginys dėl darbų fronto neperdavimo ir darbų nevykdymo tarp ašių y1-y13/x1-x3 atmestinas kaip nepagrįstas bei kaip neatitinkantis tikrovės.

122Priešieškinio 16 p. yra nurodyta, kad atsakovas nevykdė darbų tarp ašių y7-y9. Kaip jau minėta, mūro darbus vykdė tik UAB „Segmita“ (ir tik jau šalinant trūkumus bei užbaigiant reikiamą mūro darbų kiekį juos faktiškai 2018 metų vasarį užbaigė pats ieškovas), todėl ir trūkumai dėl mūro darbų, pažymėti statybos techninio prižiūrėtojo, siejami tik su UAB „Segimta“ vykdytais mūro darbais.

123Iki posėdžio buvo gauti papildomi duomenys – ašių, tarp kurių atsakovė vykdė mūro darbus, schema (toliau “schema”) bei mūro darbų kiekio paskaičiavimas pagal schemoje pavaizduotas ašis. Schemoje yra atvaizduotas statinio (Poilsio namai su komercinėmis patalpomis FA) adresu V. Kudirkos g. 10, Druskininkai, - (minus) 2-ojo aukšto pjūvis. Darbų vykdymo lokalizacijos pavaizduotos ašimis – vertikaliai “Y”, horizontaliai “X”. Šviesesnės linijos yra mūro pertvarų vietos. Kaip matyti iš schemos, plotas, esantis tarp ašių y1-y13/x1-x3, yra visas statinio - 2-ojo aukšto darbų vykdymo plotas, kuriame buvo vykdomi mūro darbai. Įvertinus minėto 2-ojo požeminio aukšto aukštį yra gaunamas - 2-ojo aukšto mūrinių pertvarų kiekis kubiniais metrais – 71,819 m3. Tai atsispindi ieškovo parengtame mūro darbų kiekio paskaičiavime. Būtent tas pats kiekis yra nurodytas šalių sudarytoje 2017-10-17 d. Statybos rangos sutartyje Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02. Iš šių duomenų yra aišku, kad ašys y1-y13/x1-x3 (į jas įeina taip pat ir ašys y1-y5/x1-x3, y7-y9) apėmė visą atsakovo pagal Sutartį įsipareigotą atlikti mūro darbų kiekį. Todėl atsakovas, įsipareigojęs atlikti 71,819 m3 kiekį mūro darbų, įsipareigojo vykdyti darbus tarp visų ašių, kurios patenka į ašių y1-y13/x1-x3 apimtį. Darbų kiekis tarp ašių y1-y5/x1-x3, kuriose atsakovas sutinka gavęs darbų frontą, sudaro tik 24,10 m3 kiekį mūro darbų. Tuo tarpu atsakovas priešieškiniu reikalauja sumokėti jai ne tik už 24,10 m3 kiekį mūro darbų, bet dar papildomai už 14,08 m3 kiekį mūro darbų (viso 38,18 m3). Tai parodo, kad atsakovui buvo sudarytos galimybės dirbti ne tik ašyse y1-y5/x1-x3, bet ir kitose ašyse, be to, atsakovas faktiškai vykdė darbus ir kitose ašyse. Ašių schema ir mūro darbų kiekio paskaičiavimas patvirtina atsakovo teiginių nepagrįstumą faktinėms aplinkybėms, esą jam nebuvo perduoti darbų frontai kitose ašyse ir esą nebuvo sudarytos galimybės dirbti.

124Kituose ieškovo procesiniuose dokumentuose, atsakovas neįvykdė sutarto darbų kiekio ir nepašalino defektų išimtinai dėl savo kaltės, nes negalėjo užtikrinti reikalingo darbininkų kiekio ir dėl to apskritai faktiškai nuo 2017 metų lapkričio pabaigos nebevykdė jokių darbų. Darbų nevykdymo ir defektų nešalinimo faktai atsakovei buvo nurodyti tiek 2017m. lapkričio pretenzijose, tiek 2017-12-22 d. pretenzijoje, kurios atsakovė neginčijo. Šias aplinkybes patvirtina atsakovo atstovo (darbų vadovo E. S.) ieškovui į 2017-12-22 d. pretenziją atsiųstas 2018-01-03 elektroninis laiškas ieškovo atstovui (Projektų vadovui S. K.), kuriame atsakovo atstovas nesutiko tik su nuostolių dydžiu, tačiau pripažino, kad iš įsipareigoto atlikti darbų kiekio 71,819 m3 atsakovas sugebėjo įvykdyti tik šiek tiek daugiau nei pusė – 38,18 m3, o iš to įvykdyto 38,18 m3 kiekio atliktų mūro darbų 7,366 m3 buvo atlikti su neleistinais trūkumais, kurių jie napašalino. Atsakovo palikti darbų trūkumai užfiksuoti ir statybos darbų žurnale esančiais statybos darbų techninės priežiūros vadovo A. T. 2017-12-12 įrašais. Šiuo atveju atsakovė neturi pagrindo nepripažinti minėtų paliktų darbų trūkumų, užfiksuotų statybos darbų žurnale, nes ji prisiėmė įsipareigojimus dirbti visose ašyse ir niekas be atsakovės, kol ji faktiškai dirbo – 2-ajame aukšte, nevykdė mūro darbų.

125Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas

126Nustatytos faktinės bylos aplinkybės

127Kaip nustatyta byloje, 2017-10-17 d. ieškovas UAB „ConsAliter“ (generalinis rangovas) ir atsakovas UAB „Segmita“ (subrangovas) sudarė Statybos rangos sutartį Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02, pagal kurios Bendrosios dalies 2.1. p., Specialiosios dalies 3.1., 4.1. p.p. atsakovas įsipareigojo iš rangovo medžiagų, savo priemonėmis, rizika ir atsakomybė atlikti mūro darbus pagal rangovo pateiktą užduotį, susijusią su pastato, esančio adresu Kudirkos g. 10, Druskininkai, įrengimo darbais, o rangovas, sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, įsipareigojo atliktus darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje numatytyą kainą. S. S. dalies 3.1.1. p. nurodyta, kas objektas yra „Poilsio namai su komercinėmis patalpomis „FA“, esančiame Kudirkos g. 10, Druskininkuose, darbų pobūdis-mūro darbai (Specialiosios dalies 4.1 p.), šalių nurodytas pobūdis – atsakovas įsipareigojo sumūryti silikatinius blokelius su sąramų (mūro atramų) įrengimu, viso 71,819 m3, už 5996,97 Eur (be PVM), o su PVM-7256,33 Eur per 30 d. nuo 2017-10-23 d. iki 2017-11-23 d. , ieškovo avansinis mokėjimas sudarė 1500 Eur (Specialiosios dalies 5.1-5.3 p.p, 6.1.-6.4. p.p. (el.bylos t. 1 b.l. 11-18). Ieškovo atstovu nurodytas projekto vadovas S. K., o atsakovo atstovu-E. S. (Specialiosios dalies 2 p.).

1282017-10-23 d. ieškovas atsakovui perdavė darbų frontą pagal priėmimo-perdavimo aktą objekte „Saulės sonata“, Kudirkos g. 10, Druskininkai, tarp ašių y1-y5/x1-x3-2a (el.bylos t. 1 b.l. 19). Teisminio nagrinėjimo metu buvo išaiškinta, kad atsakovo pavadinimas UAB „Miravita“ šiame dokumente buvo įrašytas klaidingai, o turėjo būti UAB „Segmita“, nes atsakovo atstovas E. S. akto surašymo metu dirbo tiek UAB „Segmita“, tiek UAB Miravita“, ginčo dėl to nėra.

1292018-01-03 d. sunrangovas atsakovas UAB „Segmita“ pateikė ieškovui UAB „ConsAliter“ 2018-01-03 atliktų darbų aktą Nr. 1 ir Pažymą Nr. 1, kuriuose yra užfiksuota, jog atlikta tik dalis pagal Sutartį numatyto darbų kiekio, t.y. 38,18 m3 silikatinių blokelių mūro 180 mm be viršutinės siūlės užtaisymo 3188,08 Eur (be PVM) sumoje, o neatliko 33,639 m3 šių darbų už 2808,90 Eur (be PVM), bei atliko papildomai 1,4 m3 monolitinių konstrukcijų įrengimo darbų 700 Eur sumoje, viso atliko darbų už 3888,08 Eur (be PVM) (3188,08 +700 Eur), o su PVM- 4704,58 Eur, neatliko darbų už 2808,90 Eur (be PVM), o su PVM-3398,77 Eur (el.bylos 1 t. b.l. 20-21).

1302017-12-22 d. ieškovas informavo atsakovą el.laišku “Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo”, kuriuo nurodė, kad iki 2017-12-22 d. yra atlikta ir defektuota atliktų mūro darbų 7,366 m3 , nuo 2017-11-20 d. objekte atsakovo darbuotojų nėra, defektai netvarkomi, o buvo šalinami ieškovo (rangovo) jėgomis ir sąskaita, dėl to susidarė 2918,82 Eur nuostolių (su 1500 Eur avansu), kuriuos per 5 darbo dienas ieškovas reikalavo sumokėti į jo sąskaitą. Šiuo el.laišku ieškovas informavo atsakovą, kad remiantis Sutarties 7.3.3. p.p. ginčo sutartis yra nutraukiama dėl darbų nevykdymo (el. bylos t. 1 b.l. 36-37).

1312018-01-18 d. ieškovas informavo atsakovo el.laišku “Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo”, kuriuo nurodė, kad iki 2017-12-22 d. yra atlikta ir defektuota atliktų mūro darbų 7,366 m3 , nuo 2017-11-20 objekte atsakovo darbuotojų nėra, defektai netvarkomi, o buvo šalinami ieškovo (rangovo) jėgomis or sąskaita, dėl to susidarė 4980,07 Eur nuostolių (su 1500 Eur avansu), kuriuos per 5 darbo dienas ieškovas reikalavo sumokėti į jo sąskaitą. Be to, pakartota, kad remiantis Sutarties 7.3.3. p.p. ginčo sutartis yra nutraukiama dėl darbų nevykdymo (el. bylos t. 1 b.l. 38-39).

1322018 metų vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų aktu Nr. 1 ieškovas įvertino, kad jo nuostoliai sudarė 6593,49 Eur )(el.bylos t. 1 b.l. 42).

1332018-06-11 d. pareiškimu “Dėl skolos įskaitymo ir UAB “Segmita” skolos apmokėjimo termino” ieškovas įskaitė jo 2388,08 Eur skolą už atliktus darbus į 6593,49 Eur nuostolių sumą, po įskaitymo konstatuojant, kad UAB “Segmita” skolinga ieškovui 4205,41 Eur (6593,49 Eur – 2388,08 Eur) (el. bylos t. 1 b.l. 40-42).

134Tokiu būdu, šalys sudarė Statybos rangos sutartį, pagal kurią rangovas įsipareigojo per sutartyje nustatytą terminą pagal užsakovo užduotį atlikti statybos darbus, o užsakovas įsipareigojo sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. l d.).

135Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo bei 4205,41 Eur skolos priteisimo

136Byloje nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad atsakovas, vykdant 2017-10-17 d. šalių pasirašytą Statybos rangos sutartį Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02, įvykdė 38,18 m3 sutartų mūro darbų dalį už 3188,08 Eur (be PVM) ir 1,4 m3 papildomų darbų už 700 Eur (be PVM), t.y. viso už 3888,08 Eur (be PVM) bei neįvykdė 33,639 m3 mūro darbų už 2808,90 Eur (be PVM)(5996,98 Eur-3188,08 Eur). Ginčo dėl to nėra.

137Ieškovo teigimu, atsakovas 33,639 m3 mūro darbų už 2808,90 Eur nepadarė, o 38,18 m3 mūro darbų už 3188,08 Eur padarė su 7,366 m3 trūkumais, todėl ieškovo nuostoliai sudarė 6593,49 Eur, o įskaičius 3188,08 Eur skolą atsakovui už atliktus darbus nuostolia sudaro 4205,41 Eur (6593,49 Eur -3188,08 Eur).

138Teismas iš dalies nesutinka su ieškovo nuostolių paskaičiavimu. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl rangos sutarties šalių įsipareigojimų vykdymo ir atsakomybės už sutarties pažeidimus.

139Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo. Rangovas laikomas tinkamai įvykdžiusiu pareigas pagal rangos sutartį, jeigu jo atlikti darbai (rezultatas) yra tinkamos kokybės. Kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus (LAT 2010-11-29 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-469/2010).

140Atsakovas byloje neginčija fakto, kad pagal Sutartį jis įsipareigojo vykdyti mūro darbus pagal pateiktą schemą visose ašyse, t.y. y1-y13/x1-x3 bei fakto, kad jis įvykdė tik dalį sutarto darbų kiekio, t.y. ne 71,819 m3 mūro darbų, kaip numato ginčo sutartis, o 38,18 m3. Be to, atsakovas nurodė, kad darbų neatliko dėl ieškovo kaltės, pasireiškusiuos tuo, kad atsakovui nebuvo perduotas visas darbų frontas, o atlikti 38,18 m3 mūro darbai buvo su 7,366 m3 trūkumais, kuriuos ieškovas turėjo šalinti savo jėgomis.

141Teismas, svarstydamas atsakovo argumentus, atsižvelgia į tai, kad teisminio nagrinėjimo metu buvo apklausti liudytojais E. S., S. K., A. B., kurie paneigė atsakovo atsikirtimo į ieškinį argumentą, jog jam nebuvo perduotas darbų frontas tarp ašių y1-y13/x1-x3 . Liudytojai parodė, kad nurodytas darbų frontas buvo perduotas mūro darbų atlikimo eigoje.

142Taip, apklaustas teisminio nagrinėjimo metu liudytojas E. S. (atsakovo atstovas, nurodytas ginčo Sutartyje) parodė, kad darbų frontus tarp ašių y1-y13/x1-x3 buvo perduodamas atsakovui be rašytinio priėmimo – perdavimo akto, nes nei viena iš šalių jo nereikalavo, šalys susitarė, kad atsakovo darbininkai pasiruoš darbų frontą patys, o ieškovas už tai papildomai sumokės atsakovui. Nurodytą žodinį susitarimą patvirtina faktas, jog atsakovui už 1,4 m3 rostverkų įrengimo buvo priskaičiuota papildomai 700 Eur, šiuos darbus ieškovas priėmė. Be to, tiek liudytojas E. S., tiek apklausti teisminio nagrinėjimo metu liudytojai S. K., A. B. parodė, kad atsakovo darbininkai galėjo dirbti mūro darbus per visą objekto perimetrą, t.y. visose ašyse, nes jei tam tikrose ašyse laikinai nebuvo galima vykdyti darbų, tai juos buvo galima vykdyti kitose ašyse, kol buvo paruošiamas darbų frontas kitose ašyse.

143Liudytojai E. S., S. K., A. B. dirba vadovaujantį darbą statybų srityje, todėl turi patirties ir specialių žinių statybos srityje. Visiems liudytojams teismo posėdžio metu buvo pateiktos peržiūrai atsakovo pateiktos nuotraukos, tačiau pastarieji kategoriškai nesutiko su atsakovo teiginiais dėl darbų fronto neturėjimo ir parodė, kad galimybės dirbti mūro darbus buvo, o daugelyje atsakovo matyti, kad mūro darbai pradėti, bet atsakovo neužbaigti.

144Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovui nebuvo kliūčių dirbti ir tose ašyse, kurios nebuvo perduotos raštu, šią aplinkybę patvirtina ir darbų vykdymo schemos su darbų kiekių paskaičiavimais. Kaip matyti iš paskaičiavimų, atsakovas, deklaruodamas, kad galėjo dirbti tik tarp ašių y1-y5/x1-x3 ir nurodydamas, kad tik tarp šių ašių atliko darbus, prieštarauja sau, nes mūro kiekis tarp ašių y1-y5/x1-x3 sudarė 24,10 m3. Tuo tarpu atsakovėas pagal priėmimo – perdavimo aktą Nr. 1 perdavė 38,18 m3 darbų kiekį, vadinasi, atsakovas darbus vykdė ir kitose ašyse, neapsiribodama ašimis y1-y5/x1-x3.

145Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas pateikė teismui papildomus įrodymus, t.y. dvi grafiškai vizualiai vienodas viena kitą papildančias to paties objekto Kudirkos g. 10, Druskininkuose, darbų vykdymo schemas. Pagal šioje objekto schemoje nustatytas x ir y ašis, atsakovas pradėjo vykdyti darbus ir pagal Sutartį įsipareigojo juos įvykdyti visose ašyse, t.y. y1-y13/x1-x3. (b.l. 103-104) L. S. Korobovo teigimu, vienoje schemoje yra sužymėtos ir sunumeruotos sienos, o kitoje schemoje (pasirašytoje) yra nurodyti sienų matmenys, t.y. schemos viena kitai neprieštarauja ir reikėjo vadovautis jų abiejomis. Tai paneigia atsakovo teiginius, kad 2017-11-27 d. brėžiniuose nebuvo sužymėtos sąramų altitudės, jie buvo nepasirašyti (b.l. 104, 121-122) .

146Teismas pažymi ir tai, kad nors pagal 2017-10-17 d. šalių pasirašytos Statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 Specialiosios dalies 5.2 p. darbų pabaiga yra nurodyta 2017-11-23 d., atsakovas iki ginčo sutarties termino pabaigos jokių pretenzijų ieškovui dėl negalėjimo įvykdyti sutarties laiku, tame skaičiuje ir dėl neperduoto darbų fronto, nepasirašytų brėžinių ir juose altitudžių neaiškumo nereiškė, darbų apimties nesiaiškino, pretenziją parašė tik po sutarties termino pasibaigimo-2017-11-27 d., nurodydamas, kad darbo turi iki 2017-11-28 d. (el.bylos t. 1 b.l. 34). Šią aplinkybę teismas vetrina kaip nepakankamą atsakovo bendradarbiavimą su ieškovu (CK 6.200 str.).

147Jau 2017-11-27 d. atsakyme į atsakovo pretenziją ieškovas teigė, kad jokių nusiskundimų sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovas nereiškė, sąramų altitudes buvo perduotos atsakovo atstovui E. S., tačiau jos nesumontuotos, šių pertvarų mūras nėra baigtas, kai kurios pertvaros yra išmūrytos be horizontalaus hidroizoliacinio sluksnio, arba sudėta netinkamai, todėl atsakovui buvo nustatytas iki 2017-11-30 d. terminas ištaisyti visus defektus, užbaigti ir perduoti darbus A. B. (el.bylos t. 1 b.l. 35).

1482017-12-12 d. statybos darbų techninės priežiūros vadovas A. T. užfiksavo šiuos darbų trūkumus statybos darbų žurnale, nurodydamas, kad mūro pertvara (rūsio) ašyje Y5 bei nūro (rūsio aušto) pertvara tarp ašių Y7-Y9 X1rūsyje įrengta su ne pagal leistinus nukrypimus. Su šiais įrašais susipažino darbų vadovas A. B..

1492017-12-22 d. ieškovas informavo atsakovą el.laišku “Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo”, kuriuo nurodė, kad iki 2017-12-22 d. yra atlikta ir defektuota atliktų mūro darbų 7,366 m3 , nuo 2017-11-20 d. objekte atsakovo darbuotojų nėra, defektai netvarkomi, o buvo šalinami ieškovo (rangovo) jėgomis ir sąskaita, dėl to susidarė 2918,82 Eur nuostolių (su 1500 Eur avansu), kuriuos per 5 darbo dienas ieškovas reikalavo sumokėti į jo sąskaitą. Šiuo el.laišku ieškovas informavo atsakovą, kad remiantis Sutarties 7.3.3. p.p. ginčo sutartis yra nutraukiama dėl darbų nevykdymo (el. bylos t. 1 b.l. 36-37).

150Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad ieškovas turėjo pagrindą pripažinti, kad sutartis toliau vykdoma nebus, nes darbų trūkumai nebuvo pašalinami per protingą terminą, o sutarti mūro darbai neįvykdyti, todėl turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.665 str. 3 d.).

151Iš atsakovo atstovo E. S. 2018-01-03 d. el.laiško ieškovo atstovui S. K. seka, kad atsakovas nesutiko dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo 2017-12-22 d. rašte Nr. CAO22/04, prašant atlyginti pastolių nuomos išlaidas-128 Eur bei 612,50 Eur pragyvenimo išlaidas, tačiau sutiko dėl atliktų defektų 7,366 m3. Be kito ko, atsakovo atstovas E. S. el.laiške teigė, kad “siekiant atlikti darbus, savo jėgomis atlikome įrengimą bei monolitinių konstrukcijų įrengimo darbus”.

1522018-01-18 d. ieškovas informavo atsakovą el.paštu “Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo”, kuriuo nurodė, kad iki 2017-12-22 d. yra atlikta ir defektuota atliktų mūro darbų 7,366 m3 , nuo 2017-11-20 objekte atsakovo darbuotojų nėra, defektai netvarkomi, o buvo šalinami ieškovo (rangovo) jėgomis ir sąskaita, dėl to susidarė 4980,07 Eur nuostolių (su 1500 Eur avansu), kuriuos per 5 darbo dienas ieškovas reikalavo sumokėti į jo sąskaitą. Šiuo el.laišku ieškovas informavo atsakovą, kad remiantis Sutarties 7.3.3. p.p. ginčo sutartis yra nutraukiama dėl darbų nevykdymo, subrangovas privalo atlyginti visus rangovo nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimo vykdymo ar neįvykdymo, sumokėti baudą bei delspinigius (el. bylos t. 1 b.l. 38-39).

153Teisminio nagrinėjimo metu visi apklausti liudytojai E. S., S. K., A. B. nurodė, kad atsakovas sutartų mūro darbų neatliko, nes neturėjo pakankamai kvalifikuotų darbininkų darbams atlikti, buvę darbininkai objekte girtavo, naujų darbininkų paieška nebuvo sėkminga. Mūro darbai atsakovo nebuvo atliekami nuo 2017 metų lapkričio mėnesio pabaigos, nustatyti darbų trūkumai nebuvo pašalinti. Nurodytų liudytojų parodymai atitinka ir kitų įrodymų visumą, todėl jais abėjoti teismas neturi pagrindo.

154Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas nutraukė su atsakovu sudarytą 2017-10-17 d. Statybos rangos sutartį Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 pagal Sutarties bendrosios dalies 7.3.3 p., t.y. šalims susitariant, kad Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą vienašališkai Rangovo raštišku pareiškimu Subrangovui, įteiktu prieš 2 (dvi) dienas, jei Subrangovas ilgiau kaip 5 (penkias) dienas vėluoja vykdyti bet kurį savo įsipareigojimą ar atitinkamą jų dalį pagal Sutartį, ar padaro kitą Rangovo nuomone esminį šios Sutarties pažeidimą. S. Š. lieka pilnai galioti, jei per šį 2 dienų terminą Subrangovas ištaiso savo pažeidimą ar įvykdo savo įsipareigojimą.

155Teismo vertinimu, surinkti byloje ir aptarti teismo sprendime įrodymai, liudytojų E. S., S. K., A. B. parodymai paneigė atsakovo argumentus, kad sutarti statybos mūro darbai atsakovo negalėjo būti atlikti dėl ieškovo kaltės, nes tam pagrįsti atsakovas jokių patikimų įrodymų teismui nepateikė, o deklaratyvūs teiginiai paneigti teismo sprendime aptartais įrodymais.

156Be to, byloje nustatyta, kad atsakovas ginčo sutarties galiojimo metu jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo ieškovui nereiškė ir nenurodė kliūčių sutarčiai įvykdyti. Atsakovui buvo suteiktas papildomai du kartus terminas pašalinti darbų trūkumus, sutartis iš esmės buvo tęsiama, tačiau nuo 2017-11-20 d. atsakovo darbuotojų objekte nebuvo, kol 2018-12-22 d. ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo Sutarties 7.3.3. p. pagrindu (el.bylos t. 1 b.l. 36-37).

157Teismas pažymi, kad tik 2018-01-03 d. atsakovas pateikė atsakovui atliktų darbų aktą Nr. 1 bei pažymą Nr. 1 (el.bylos t.1 b.l. 20-21) dėl dalinio darbų atlikimo, nors nuo 2017 metų lapkričio mėn. pabaigos jokių darbų neatlikinėjo. Darbai ieškovo buvo priimti, konstatuojant 7,366 m3 defektus. Nors atsakovas kvestionuoja ieškovo išvadą dėl mūro darbų trūkumų nekonkretumo, teismas pažymi, kad 2017-11-27 d. ieškovo atsakyme į atsakovo pretenziją buvo konkrečiai nurodyta, kad nors sąramų altitudes buvo perduotos atsakovo atstovui E. S., tačiau jos nesumontuotos, šių pertvarų mūras nėra baigtas, kai kurios pertvaros yra išmūrytos be horizontalaus hidroizoliacinio sluksnio, arba sudėta netinkamai (el.bylos t.1 b.l.35). Atsakovo mūro darbų trūkumai 2017-12-12 d. buvo fiksuoti ieškovo statybos darbų žurnale ir 2018-01-03 d. pripažinti atsakovo atstovo E. S. el.laiške. Šių aplinkybių atsakovas leistinais įrodymais nepaneigė. Teismas pažymi, kad atsakovas turėjo galimybę pateikti teismui rašytinius įrodymus dėl padaryto darbų broko, t.y. pasitelkti antstolio paslaugomis, užfiksuoti ginčitiną darbo rezultatą vaizdo ar foto priemonėmis, surašyti abiems šalims dalyvaujant apžiūros aktą, t.y. įrodymus, paneigiančius ieškovo teiginius dėl broko, tačiau to nepadarė.

158Pagal CK 6.691 str. 1 d. statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiausti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kila kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalys privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

159Tokiu būdu, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti ginčo sutarties nutraukimo S. B. dallies 7.3.3. p. pagrindu neteisėtu, nes atsakovas ieškinio reikalavimų šioje dalyje neįrodė (CPK 178 str.), o ieškovas įrodė aplinkybes, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl atsakovo kaltės, įvykdyta tik iš dalies, atsakovo atliktų mūro darbų dalis buvo su trūkumais.

160Dėl to priešieškinio reikalavimas ieškovo 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktą vienašalį 2017-10-17 d. statybos rangos sutarties Nr. CA022-SUB/JP/2017-10-17/02 nutraukimą Sutarties bendrosios dalies 7.3.3. p. pagrindu pripažinti neteisėtu atmestinas.

161Teismas pažymi ir tai, kad ginčo sutartis buvo nutraukta S. B. dalies 7.3.3. p. pagrindu anksčiau nei nurodo ir ginčija atsakovas- dar 2018-12-22 d., kai ieškovas pareiškė atsakovui pretenziją dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo (el.bylos t. 1 b.l. 36-37), tačiau atsakovas šio ieškovo sprendimo neginčija.

162CK 6.665 str. 1 d. numato, kad jei darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų ir neatitinka įprastų šiems darbams reikalavimų (paskirties), tai užsakovas turi teisę reikalauti iš rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo numatyta rangos sutartyje.

163S. B. dalies 3,1,8 p. yra nurodyta, kad subrangovas privalo per rangovo nustatytus terminus ištaisyti visus statybos darbų trūkumus, o S. B. dalies 6.3 p. yra numatyta subrangovo pareiga atlyginti visus nuostolius, patirtus dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Taigi, šalių sudarytos Sutaries Bendrosios dalies 3.1.8. p., 6.3. p. suteikia teisę rangovui priteisti iš subrangovotrūkumų šalinimo išlaidas CK 6.665 str. 1 d. pagrindu. Byloje nustatyta, kad atsakovas mūro darbų trūkumų neprisipažino padaręs ir atsisakė atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas.

164Atsakovas nesutiko atlyginti ieškovo pareikštų nuostolių ir nurodė, kad ieškovo 2018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų aktas Nr. 1 nėra pakankamas įrodymas byloje dėl ieškovo patirtos žalos dydžio, nes nėra aišku kokie statybos darbai buvo taisomi, kas nekokybiškus ir turimus taisyti darbus atliko, ar akte nurodytos ir ieškovo patirtos išlaidos tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijusios su neva atsakovo nekokybiškai atliktų darbų defektų šalinimu, be to, ieškovas nepateikė įrodymų dėl žalos dydžio.

165Teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tiek statybos mūro darbų trūkumų šalinimo, tiek atsakovo neatliktų pagal ginčo sutartį darbus atliko pats ieškovas savo jėgomis ir sąskaita, ginčo dėl to nėra. Atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendime konstatavo, kad atsakovas atliko mūro darbus su 7,366 m3.defektais, ieškovas turi teisę į trūkumų šalinimo išlaidas Sutarties bei įstatymo pagrindu.

1662018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Darbų pavadinimas“ 1 eilutėje nurodyta, kad ieškovas patyrė 220,98 Eur dydžio žalą dėl 7,37 m3 mūro demontavimo. Nurodyta suma paskaičiuota pagal UAB „Sistela“ ir VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ direktoriaus 2017-10-30 įsakymu Nr.B-17-025 patvirtintas rekomendacijas „Dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XXXI (pagal 2017 m. spalio mėn. rinkos kainas)“.

167Teismas nesutinka su atsakovo pozicija, jog ieškovas 2018-06-11 d. pranešime Nr. CA022/06 pripažino visas atsakovo ieškovui pateiktas sąskaitas už 2018-01-03 d. atsakovo parengtame atliktų darbų akte Nr. 1 nurodytų darbų atlikimą, tame skaičiuje dėl visų 38,18 m3 mūro darbų, or juos, kaip kokybiškus, priėmė ir nėra jokio pagrindo spręsti, kad ieškovas dėl atsakovo kaltės turėjo demontuoti 7,37 m3 mūro darbų, todėl patyrė 220,98 Eur dydžio žalą.

168Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė reikšti rangovui reikalavimus dėl atliktų darbų trūkumų siejama su perdavimo-priėmimo akto pasirašymu. CK 6.676 str. 2 d. nustatyta, kad užsakovas privalo sumokėti darbų kainą po to, kai rangovas perdavė darbų rezultatą, tačiau šioje normoje neįtvirtinta darbų perdavimo proceso ir jo formos reikalavimų. Bendroji taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.662 str, 1 d.). Tai dviejų šalių suderintos valios išraiška, dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Užsakovas darbų priėmimo metu turi elgtis rūpestingai – apžiūrėti rangos darbų rezultatu esantį daiktą, kad įsitikintų, ar daiktas neturi akivaizdžių trūkumų, o rangovas, perduodamas darbų rezultatą užsakovui, privalo kartu suteikti informaciją apie rangos sutarties dalyko naudojimą. Pagal įstatymą iš užsakovo nereikalaujama daugiau negu normali daikto apžiūra, tikrinant, ar nėra akivaizdžių trūkumų, jis neįpareigotas daikto trūkumų paieškai naudoti specialias priemones ar metodus (CK 6.662 str. 1 d.). Tuo pasireiškia užsakovo, kaip silpnesniosios vartojimo rangos sutarties šalies, pažeidžiamumas, t. y. kad vartotojas turi mažiau specialių žinių atskirose verslo srityse negu atitinkama veikla profesionaliai užsiimantis rangovas. Dėl to tais atvejais, kai trūkumai nėra akivaizdūs, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu ir po tinkamo darbų priėmimo nenurodžius trūkumų, tačiau aplinkybė, jog rangovo atlikti darbai yra netinkamos kokybės, neatleidžia užsakovo nuo pareigos atliktus darbus priimti bei už juos atlyginti (LAT 2011-07-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-302/2011).

169Nagrinėjamu atveju mūro darbų trūkumai buvo nustatyti ieškovo (užsakovo) iki atsakovo vienašališko atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto perdavimo (2018-01-03), t.y. 2017-12-12 d. statybos darbų techninės priežiūros vadovo A. T. užpildytame statybos darbų žurnale, susipažindinat darbų vadovą A. B. bei pranešant atsakovui 2017-12-22 d. el.laišku “Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir sutarties nutraukimo”. Atsakovas surašant 2018-01-03 d. atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 bei pažymą Nr. 1 apie ieškovo pretenzijas dėl mūro darbų broko (7,366 m3) žinojo.

170CK 6.665 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Ieškovas pasirinko savo pažeistų teisių gynimo būdą, numatytą CK 6.665 str. 3 d. ir tai yra ieškovo teisė, todėl atsakovui nėra pagrindo teigti, kad ieškovas turėjo mažinti darbų kainą (CK 6.665 str. 1 d. 2 p.). Dėl to ieškovo ieškinio reikalvimai priteisti už mūro pertvaros demontavimą 7,37 m3 po 30 Eur, viso 220,98 Eur bei šiukšlių išnešimą-109,21 Eur (9,58 m3), pakrovimą-182,79 Eur (9,58 m3) tenkintini. Teismo vertinimu, šiukšlių išnešimas bei pakrovimas yra susietas su mūro darbų trūkumais, t.y. demontavimu, todėl laikytinas ieškovo nuostoliais. Ši nuostolių suma yra pagrįsta ir protinga, nes 7,37 m3 darbų kaina pagal ginčo sutartį sudaro 615,39 Eur (7,37 x 83,50), tuo tarpu ieškovo nurodyti nuostoliai dėl broko šalinimo yra mažesni 512,98 Eur (220,98+109,21+182,79).

1712018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Darbų pavadinimas“ 4 eilutėje nurodyta, kad atsakovas patyrė 1435,35 Eur dydžio žalą dėl atsakovo neatliktų 41,01 m3 mūro darbų pabaigimo. Ieškovo nuostoliai susidarė ir dėl atsakovo neįvykdyto darbų-33,639 m3 kiekio ( 71,819 -38,18 m3). Teismas sutinka su atsakovo argumantais, kad ši suma negali būti pripažįstama ieškovo patirta žala dėl atsakovo dalies neįvykdytų darbų, jei ieškovas dėl atsakovo neatliktų darbų būtų patyręs didesnes išlaidas, nei kad už darbų atlikimą būtų turėjęs mokėti atsakovui.

172Iš Subrangos sutarties Specialiosios dalies ir 2018-01-03 d. atliktų darbų akto Nr. 1 matyti, kad 1m3 mūro darbų kaina nurodyta 83,50 Eur, tuo tarpu ieškovo 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto 4 eilutėje nurodoma, kad 1m3 mūro darbų kaina yra 35 Eur, t.y. daugiau nei dvigubai pigesnė nei, kad turėjo būti mokamas atlygis atsakovui. Pagal nurodytą aktą atsakovas neatliko 33,639 m3 šių darbų už 2808,90 Eur (be PVM), tuo tarpu ieškovas nuostoliais įvardina 1435,35 Eur sumą, todėl akivaizdu, jog žalos dėl mūro darbų pabaigimo ( kurių nepadarė atsakovas -33,639 m3 ) ieškovas nepatyrė, todėl ši suma ieškovui nepriteistina.

1732018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Darbų pavadinimas“ 5 ir 6 eilutėje nurodyta, kad dėl medžiagų sunešimo 200 m. atstumu ieškovas patyrė 946,75 Eur dydžio išlaidas ir 48 Eur dydžio išlaidas dėl sąramų montavimo. Teimas pažymi, kad šias sumas sudėjus, viso būtų 2430, 01 Eur (1435,35 Eur +946,75 Eur+48 Eur) ir ši suma yra mažesnė 378,89 Eur nei atsakovo neįvykdytų darbų kaina-2808,90 Eur (2808,90 -2430,01 Eur), todėl nepriteistina iš atsakovo. Teismo vertinimu, ieškovas nepaneigė atsakovo teiginio, kad sąramų montavimas yra neatsiejama mūro darbų dalis, todėl su sąramų montavimu susijusios išlaidos paprastai būna įskaičiuojamos į mūro darbų kainą, o nustačius, kad ieškovas mūro darbus pabaigė dvigubai pigiau nei, kad būtų turėjęs mokėti atsakovui, sąramų montavimo išlaidos negali būti įskaičiuojamos į ieškovo patirtą žalą.

174Pagal CK 6.671 str. jeigu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, kaip nagrinėjamu atveju, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam už atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę reikaluti apmokėti už faktiškai atliktus darbus.

1752018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Medžiagos, mechanizmai, nuoma“ 1 eilutėje nurodyta, kad ieškovas patyrė 506,20 Eur dydžio išlaidas dėl patalpų nuomos. Teismas ieškovo ieškinio reikalvimą tenkina iš dalies-253,10 Eur sumoje (506,20 Eur: 2). Byloje yra pateikti pinigų priėmimo kvitas, sąskaita faktūra ir patalpų nuomos sutartį. Tačiau teismas pažymi, kad byloje nesurinkta įrodymų, kad ieškovas į Druskininkus dirbti ginčo objekte būtų komandiravęs kokius nors savo darbuotojus (išskyrus statybos darbų vadovą A. B.). Teisminio nagrinėjimo metu apklaustas statybos darbų vadovas A. B. parodė, kad ieškovas tuo pačiu metu Druskininkų mieste statė du objektus, jis, kol buvo statomi abu objektai, gyveno ir laiką leido Druskininkuose. Dėl paminėto teismas sprendžia, kad priskirti visą patalpų nuomos sumą vien atsakovui už statybos darbų tūkumų šalinimą bei atsakovo neatliktų darbų pabaigimą neteisinga, esant Druskininkuose dviems objektams, kuriuose dirbo A. B., todėl priteisia ½ dalį šios sumos- 253,10 Eur.

1762018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties „Medžiagos, mechanizmai, nuoma“ 2 -8 eilutėse nurodyta, kad ieškovas patyrė 336 Eur dydžio išlaidas dėl pastolių nuomos, 15 Eur dėl mechanizmų nuomos, 78,97 Eurdėl penkių deimantinių diskų įsigijimo, 4,77 Eur dėl grąžto įsigijimo, 508,29 Eur dėl 722 vienetų silikatinių blokelių M18 įsigijimo, 7,08 Eur dėl mūro mišinio įsigijimo, 9, 62 Eur dėl klijų silikato blokeliams įsigijimo, 206 Eur dėl transporto paslaugų įsigijimo, viso 1165,73 Eur. Teismas pažymi, kad nurodytos išlaidos ieškovas grindžia PVM sąskaitomis –faktūromis, tačiau atsakovo teigimu, šių sąskaitų faktūrų apmokėjimo dokumentų nėra, todėl ieškovo patirtos išlaidos neįrodytos. Teismas nesutinka su atsakovo teiginiais, nes statybos darbai yra vykdomi panaudojant įrankius. Ieškovas pateikė teismui medžiagų, mechanizmų, nuomos sąrašą, įkainius, kiekius, PVM sąskaitas-faktūras, nurodė, kad darbus vykdė ūkio būdu (savo jėgomis ir sąskaita), sąmatą sudarė vadovaujantis UAB „Sistela“ ir VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ direktoriaus 2017-10-30 įsakymu Nr.B-17-025 patvirtintomis rekomendacijomis „Dėl statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainos XXXI (pagal 2017 m. spalio mėn. rinkos kainas)“, todėl byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtina išvadą, jog ieškovas patyrė šias išlaidas, negu ne patyrė. Kitą vertus, atsakovas šių išlaidų būtinūmo leistinais įrodymais nepaneigė, nesutikus su ieškovo nuostolių paskaičiavimais privalėjo įrodyti kitos šalies paskaičiavimų nepagrįstumą, bet to nepadarė.

177Pagal CPK 176 str. l d. įrodinėjimo tikslas - tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t.y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.).

178Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (LAT 2006-03-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007-10-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008-09-19 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008-10-06 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009-04-02 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-156/2009 ir kt.).

179Tokiu būdu, ieškovo nuostoliai sudaro 1931,81 Eur (220,98+109,21+182,79+253,10+1165,73), statybvietės išlaidos 9 % -173,86 Eur (1931,81 x 9 %), pridėtinės išlaidos 30 %- 579,54 Eur (1931,81 x 30 %), pelnas 5 %- 96,59 Eur (1931,81 x 5%), viso 2781,80 Eur ( 1931,81+173,86+579,54+96,59).

180Dėl įskaitymo teisėtumo irk t.priešieškinio reikalavimų

181Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti UAB “ConsAliter” 2018-06-11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktą vienašalį priešpriešinių reikalavimų įskaitymą negaliojančiu ab inito.

182Priešieškinio reikalavimas grindžiamas tuo, kad 2018-06-27 d. atsakymu atsakovas nesutiko su ieškovo pretenzija bei išrašyta PVM sąskaita-faktūra CA2018 Nr. 05/19 dėl 6593,49 Eur nuostolių, jos nepriėmė ir grąžino ieškovui. Nesutikimą su įskaitynu bei su ieškovo paskaičiuotais nuostoliais atsakovas grindė aplinkybe, kad atliktų mūro darbų trūkumai surašyti ieškovo vienašališkai, nedalyvaujant atsakovui, todėl vertintini kritiškai. Kritiškai vertintinas taip pat ieškovo 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Aktas Nr. 1, kuriuo nustatyta ieškovo 6593,49 Eur nuostolių suma. Atsakovo nuomone, ieškovas neturi ir neturėjo galiojančio reikalavimo teisės į UAB „Segmita", nes atsakovas ieškovo reikalavimą ginčijo, kas sąlygoja pareikšto reikalavimo neapibrėžtumą ir nevykdytinumą. Be to, ginčijamą reikalavimą įskaityti yra draudžiama.

183Teismas priešieškinio reikalavimo dėl vienašalio priešpriešinio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu netenkina.

184CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 str. 1 d.).

185Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 str. 1 d. nustatytų įskaitymo sąlygų ( LAT 2013-06-25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-347/2013).

186Teismų praktikoje išaiškinta, kad įskaitymui atlikti, turi būti sąlygų visuma:

187-prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas;

188-šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui;

189-šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat;

190-abu reikalavimai turi galioti;

191-abu reikalavimai turi būti vykdytini;

192-abu reikalavimai turi būti apibrėžti (LAT 2013-06-25 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-347/2013).

193Nagrinėjamoje byloje buvo nustatyta, kad atsakovui už atliktus darbus pagal 2018-01-03 d. Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 1 bei pažymą Nr. 1 turėjo būti sumokėta 3888,08 Eur (el.bylos t.1 b.l. 20-22). Atsižvelgiant į tai, kad 2017-10-30 d. ieškovas sumokėjo ginčo sutarties Specialiosios dalies 6.4 p. nurodytą 1500 Eur dydžio avansą atsakovui, ieškovo skola atsakovui sudarė 2388,08 Eur (3888,08 Eur-1500 Eur). Tuo pačiu laiku iš tos pačios ginčo sutarties ieškovas pagal 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Aktą Nr. 1 paskaičiavo 6593,49 Eur nuostolių atlyginimo sumą, atsiradusią dėl sutaries nutraukimo dėl atsakovo kaltės, atsakovo dalies atliktų darbų broko (7,366 m3) bei dalinio sutarties vykdymo (38,18 m3). Taigi, šalių reikalavimai turtiniai, priešpriešiniai, iš tos pačios sutarties vykdymo, galioja ir vykdytini.

194Teismas detaliai teismo sprendime vertino visus atsakovo argumentus ir padarė išvadą, kad abiejų šalių reikalavimai viena kitai yra pakankamai apibrėžti pinigine išraiška. Iš esmės, ieškovo nuostolių paskaičiavimas teisingas, tačiau bylą nagrinėjant teisme teismas nustatė, kad kai kurias atsakovo išlaidas negalima laikyti ieškovo nuostoliais ir sumažino nuostolių sumą. Ieškovas nuostolių dydį paskaičiavo detaliai, atsakovo darbų trūkumus bei atsakovo neatliktų darbų dalį šalino pats.

195Dėl to teismas negali sutikti su atsakovo argumentu, kad ieškovo nuostolių dydis yra neapibrėžtas ir nevykdytinas ar ieškovas neturi reikalavimo teisės į UAB “Segmita”. Atsakovas siejo nuostolių nepagrįstumą su kitomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, kurie nagrinėjamoje byloje buvo nustatytos, t.y. sutarties nutraukimo pagristumu, šalių kalte dėl sutarties nevykdymo, broku ir pan. Šios aplinkybės buvo išnagrinėtos ir dėl jų pasisakyta teismo sprendime. Taigi, teismo vertinimu, ieškovui buvo visos sąlygos taikyti šalių susiklosčiusiams teisiniams santykiams įskaitymo institutą.

196Atsakovas nurodė, jog teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog ginčijamą reikalavimą įskaityti yra draudžiama, tačiau .įskaityti draudžiama tik tuos reikalavimus, kurie ginčijami teisme (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.). Tuo tarpu 2018-06-11 d. ieškovui taikant įskaitymą teisminio ginčo nebuvo. Atsakovas nepagrindė įskaitymo taikymo neteisėtumo, jį pradėjo ginčyti tik teisme, kai į teismą kreipėsi ieškovas dėl skolos priteisimo, todėl šis priešieškinio reikalvimas atmestinas.

197Atsižvelgiant į tai, kad teisminio nagrinėjimo metu teismas pripažino pagrįstą ieškovo nuostolių sumą-2781,80 Eur, ginčo įskaitymą pripažino iš esmės teisėtu dėl 2781,80 Eur sumos, iš atsakovo priteistina 393,72 Eur nuostolių ( 2781,80 Eur-2388,08 Eur), o atsakovo priešieškinio reikalavimai priteisti 2388,08 Eur skolos, 405,17 Eur delspinigių, 150,15 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palukanų atmestini.

198Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT 2008-03-14 nutartis civ.byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-252/2010 ir kt).

199Dėl procesinių palūkanų

200Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d. numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovas yra juridinis asmuo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš jo 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (392,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

201Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

202Ieškovas patyrė 95 Eur žyminio mokesčio, 2964,50 Eur ( 677,60 Eur+544,50 Eur+653,40 Eur+605 Eur+484 Eur) advokato procesinių dokumentų paruošimo bei atstovavimo išlaidų (b.l. 33, 40, 71, 99).

203Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistina 15 Eur žyminio mokesčio ieškovo naudai (CPK 79, 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

204Atsakovas patyrė 76 Eur žyminio mokesčio (38 Eur už sprendimo už akių peržiūrėjimą bei 38 Eur už laikinųjų apsaugos priemonių taikymą) bei 216 Eur žyminio mokesčio už priešieškinį, 300 Eur advokato padėjėjo atstovavimo išlaidų (b.l. 12, 73, 108-112). Atmetus priešieškinį atsakovo bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos.

205CK 98 str. 1 d. taip pat numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

206Teismas, atsižvelgiant į tai, kad elektroninė byla sudėtinga, susideda iš trijų elelktroninės bylos tomų, byloje pareikštas ieškinys bei priešieškins, ieškinys patenkintas iš dalies, priešieškinis atmestas, bylos trukmę, ieškinys priimtas 2018-06-22 d., byla nagrinėjama iki šiol, virš metų, ieškovų advokatas dalyvavo visiuose posėdžiuose (5), surašė ieškinį, atsiliepimus į atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atskirąjį skundą, priešieškinį, nuolat teikė prašymus dėl rašytinių įrodymų prijungimo, priteisia iš atsakovo dalinai nurodytas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, kurių dydis neviršija nustatyta Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteisimo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus (Lietuvos CPK 88 str. 1 d. 6 p., 94 str. 1 d.), viso 2000 Eur ieškovo naudai.

207Valstybė patyrė 8,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, o priešieškinis atmestas, iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kas sudaro 8,71 Eur, į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 4 d., 96 str. 1 d.).

208Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str.,-

Nutarė

209UAB „ConsAliter“ j.a.k. 302745939, ieškinį patenkinti iš dalies, atsakovo UAB „Segmita“, j. a. k. 304151401, priešieškinį atmesti.

210Priteisti iš atsakovo UAB „Segmita“, j. a. k. 304151401, 393,73 Eur (tris šimtus devyniasdešimt tris Eur 73 ct) nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (393,72 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur (penkiolika Eur) žyminio mokesčio, 2000 Eur (du tūkstančius Eur) advokato išlaidų, ieškovo UAB „ConsAliter“ j.a.k. 302745939, naudai.

211Priteisti iš atsakovo UAB „Segmita“, j. a. k. 304151401, 8,71 Eur (aštuonis Eur 71 ct) valstybės naudai išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteista suma turi būti įmokėta Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, juridinio asmens kodas 188728721, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, SWIFT kodas NDEALT2X, įmokos kodas 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

212Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. 2019 m. 10 mėn. 14 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė... 3. sekretoriaujant Andriui Šalkevičiui... 4. dalyvaujant ieškovo UAB „ConsAliter“ atstovui advokatui Aivarui Škėmai... 5. atsakovo UAB „Segmita“ atstovams vadovui Vitalijus Djačenko, advokato... 6. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 7. ieškovas UAB „ConsAliter“ į.k. 302745939, kreipėsi į teismą,... 8. Ieškovo procesiniame dokumente-ieškinyje (b.l. 1-5) nurodyta, kad tarp... 9. Šalys žodžiu susitarė, kad ieškovui iš dalies nespėjus paruošti darbų... 10. Nurodo, kad suėjus darbų atlikimo terminui (2017-11-23), atsakovas... 11. Ieškovas 2017-12-22 d. išsiuntė pranešimą atsakovui dėl Sutarties... 12. 2018-01-03 d. atsakovas atsiuntė ieškovui atliktų darbų priėmimo-perdavimo... 13. Ieškovo nuostoliai, šalinant savo jėgomis atsakovo paliktus trūkumus ir... 14. Esant šioms aplinkybėms, t.y. atsakovo 6593,49 Eur nuostoliams ir ieškovo... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-13 d. sprendimu už akių ieškinys... 16. 2018-11-20 d. atsakovas pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių... 17. Šiame procesiniame dokumente atsakovo nurodyti iš esmės analogiški motyvai,... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-12-31 d. nutartimi atsakovo UAB... 19. Vilniaus apygardos teismo 2019-02-21 d. nutartimi civ.byloje e2S-357-275/2019... 20. Atsakovas „Segmita“ į.k. 304151401, pateikė teismui priešieškinį,... 21. - ieškovo 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atliktą vienašalį... 22. - ieškovo 2018-06-11 d. pranešimu Nr. CA022/06 atliktą vienašalį... 23. -priteisti iš ieškovo 2388,08 Eur skolą, 405,17 Eur delspinigių, 150,15 Eur... 24. Dėl statybos rangos sutarties vienašalio nutraukimo pripažinimo neteisėtu... 25. Atsakovas priešieškinyje bei atsakovo atstovai teisminio nagrinėjimo metu... 26. Vykdant Sutartį, ieškovas 2017-11-22 d. pateikė pretenziją atsakovui, nes... 27. 2018-01-18 d. buvo gautas pranešimas/pretenzija Nr. CA022/05 dėl sutarties... 28. Atsakovas, susipažinęs su ieškovo pretenzija, ieškovo pretenziją atmetė... 29. Ieškovas su atsakovu sudarytą Sutartį nutraukė Sutarties bendrosios dalies... 30. Atsakovas nurodė, kad 2017-11-27 d. raštu ieškovas buvo informuotas apie... 31. Be to, ieškovas pažeidė ir bendradarbiavimo pareigą, numatytą CK 6.200... 32. Atsakovas priešieškinyje remėsi kasacinio teismo praktika, pagal kurią net... 33. Dėl atlikto vienašalio priešpriešinių reikalavimų įskaitymo pripažinimo... 34. Atsakovas nurodė, kad 2018-06-18 d. buvo gautas 2018-06-11 d. ieškovo... 35. Atsakovas nurodė, kad nesutiko su vienašališkais ieškovo nustatytais... 36. Ieškovas teiginius, kad atsakovas atliko nekokybiškus mūro darbus grindžia... 37. UAB „Segmita" buvo perduotas darbų frontas tarp ašių yl-y5, todėl... 38. Atsakovas nurodė, kad pagal įprastą tvarką Statybos darbų techninis... 39. Ieškovo pateiktuose statybos darbų žurnalo formose F-7 fiksuota, jog visi... 40. Ieškovas teigia, kad dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, t.y. dėl... 41. Atsakovo nuomone, nurodytas aktas nėra pakankamas įrodymas byloje, galintis... 42. Taip, 2018 metų vasario mėnesio įvykdytų Statybos-Remonto darbų Akte Nr. 1... 43. Byloje nėra konkrečiai nustatyta, kokie tiksliai yra mūro darbų defektai,... 44. Be to, ieškovo vykdomų statybos darbų apimtis statomame objekte buvo... 45. Įskaitymui atlikti, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi... 46. Nagrinėjamu atveju ieškovas neturi ir neturėjo galiojančio reikalavimo... 47. Dėl skolos priteisimo... 48. Atsakovas, vykdydamas su ieškovu sudarytą Sutartį ieškovui atliko statybos... 49. Teismų praktikoje išaiškinta, kad užsakovas privalo priimti rangovo... 50. Pagal CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą... 51. CK 6.694 str. 4 d. nustatyta darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo... 52. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų... 53. Atsakovo nuomone, jis tinkamai atliko Sutartyje nurodytus darbus ir 2018-01-03... 54. Dėl netesybų (delspinigių priteisimo)... 55. CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar... 56. Ieškovas atsakovui sąskaitą už atliktus darbus išrašė 2018-02-19 d.,... 57. Dėl palūkanų priteisimo... 58. CK 6.261 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog skolininkas, praleidęs... 59. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 60. CK 6. 37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 61. Ieškovas UAB „ConsAlita“ pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo UAB... 62. Nesutikimą su atsakovo priešieškinus ieškovas procesiniame... 63. Dėl ieškovo teisės 2018-01-18 d. pranešimu Nr. CA022/05 atlikti vienašalį... 64. Atsakovas priešieškinyje teigia, kad ieškovas neturėjo teisės 2018-01-18... 65. Ieškovas su atsakovo argumentu nesutiko, nurodydamas, kad 2018-01-18 d.... 66. Dėl to ieškovas turėjo teisę nutraukti Sutartį tiek vadovaudamasis... 67. Vien pranešimo apie Sutarties nutraukimą data (2018-01-18) rodo, kad... 68. Tuo tarpu atsakovo nurodytos negalėjimo įvykdyti Sutarties priežastys,... 69. Ieškovas tinkamai užtikrino galimybes vykdyti darbus nuo darbų termino... 70. Atsakovas pretenziją dėl negalėjimo vykdyti darbus pateikė jau suėjus... 71. Po ieškovo 2017-11-27 d. atsakymo į atsakovo nepagrįstą pretenziją,... 72. Atsakovas nepateikė įrodymų ir nenurodė kokių nors realiai egzistavusių... 73. Ieškovas atsiliepime (b.l. 89-95) nurodė priešieškinio atmetimo argumentus:... 74. Ginčo šalis siejo subrangos teisiniai santykiai, t.y. subrangovas UAB... 75. Darbų vykdymo eigoje buvo nustatyti daugkartiniai atsakovo statybininkų... 76. Vykdant darbus, ieškovui kilo poreikis atlikti 1,4 m3 monolitinių... 77. Sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2017-10-23 iki 2017-11-23 d. atsakovas... 78. Apie negalėjimą įvykdyti sutartą darbų kiekį atsakovas ieškovui... 79. Į visus atsakovo raštus buvo atsakyta išsamiais ieškovo atsakymais, taip... 80. Atsakovas, įvertinęs ieškovo UAB „ConsAliter“ 2017-11-27 d. atsakyme... 81. Atsakovo palikti darbų trūkumai užfiksuoti ir statybos darbų žurnale... 82. Atsakovui, nepašalinus aukščiau minėtų Subrangos sutarties pažeidimų ir... 83. Nuostolių dydis pagrindžiamas ieškovo sudarytu „Įvykdytų statybos –... 84. Po nuostolių nustatymo ieškovas, įgijęs reikalavimo teisę į nuostolių... 85. Dėl atsakovo nurodomų Subrangos sutarties vykdymo aplinkybių, darbų kiekio... 86. Atsakovas priešieškinio 2, 4 ir 9 p.p.p. teigia, kad 2017-11-27 d. siuntė... 87. 2018-01-03 d. el.laiške ieškovo atstovui (Projektų vadovui S. K.) atsakovas... 88. Ieškovas nesutiko su atsakovo argyumentu, nurodytu tiek 2018-01-03 d.... 89. Ieškovas nurodė, kad objekte, esančiame Kudirkos g. 10, Druskininkuose,... 90. Priešieškinio 13 p. bei atskirais teiginiais priešieškinio 14-18 p.p.... 91. Ieškovas nesutiko ir su kitu atsakovo argumentu, kad jis netinkamai netinkamai... 92. CK 6.662 str. 1 d. numato galimybę užsakovui pastebėtus darbų trūkumus... 93. Priešieškinio 18 ir 22 p.p. atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė jokių... 94. Priešieškinio 17 p. atsakovas teigia, kad statybos darbų kokybę turi teisę... 95. Priešieškinio 15 p. atsakovas savo atliktų darbų trūkumus neigia ir tuo... 96. - techninis prižiūrėtojas, o taip pat ir darbų užsakovas turi teisę, o... 97. -jei rangovui yra neaiškiai įvardyti darbų trūkumai, jis turi teisę,... 98. -CK 6.695 str. 3 d. nurodyta, kad rangovas neatsako už smulkius nukrypimus nuo... 99. Priešieškinio 18 p. atsakovas atliktų darbų trūkumus neigia ir nurodo, kad... 100. -mūro darbai tarp ašių yl-y5 techninio prižiūrėtojo buvo priimti... 101. -techninis prižiūrėtojas dėl likusio kiekio mūro darbų ašyje y5 darbų... 102. -atsakovas darbus įsipareigojo vykdyti ne tik tarp ašių yl-y5, bet ir tarp... 103. -atsakovas nepagrįstai nurodo, kad ieškovas be nesančių statybos darbų... 104. Ieškovas pažymėjo, kad jo nuostoliai susidarė ne tik dėl atsakovo statybos... 105. Dėl atsakovo teiginių, susijusių su nuostolių dydžiu... 106. Atsakovas priešieškiniu ginčydamas ieškovo 2018-06-11 d. pranešimu Nr.... 107. Atsakovas priešieškinio 20- 24 p.p. nurodo, kad iš 2018 metų vasario... 108. -ieškovo nuostolių dydį sudaro ne tik atsakovo atliktų darbų trūkumų... 109. -ieškinio 5-6 psuslapiuose detaliai nurodoma, kaip susidarė 6593,49 Eur... 110. Ieškinio 6 puslapyje nurodyta, kad darbus atliko pats ieškovas, nurodyti... 111. Tai, kad ieškovas patyrė transporto paslaugų, nuomos paslaugų išlaidų yra... 112. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad ieškovas neįrodo savo nuostolių, nes... 113. Pagrindas prievolei dėl nuostolių atlyginimo atsirasti yra nuostolių... 114. Atsakovas taip pat nepagrįstai nurodo, kad įvykdytų Statybos-remonto darbų... 115. Dėl atsakovo priešieškinio teiginių, susijusių su įskaitymo taikymu... 116. Atsakovas priešieškinio 27-29 p.p. nurodo teisinio pobūdžio teiginius,... 117. Įskaityti draudžiama tik tuos reikalavimus, kurie ginčijami teisme (CK 6.134... 118. Dėl priešieškinio reikalavimo priteisti skolą, delspinigius ir palūkanas... 119. Ieškovas nurodė, kad atsakovas priešieškiniu dėl 2943,40 Eur skolos... 120. Be to, reikalavimui dėl netesybų turi būti taikomas sutrumpintas ieškinio... 121. Papildomai (b.l. 97-98) ieškovas nurodė, kad atsakovo teigimu... 122. Priešieškinio 16 p. yra nurodyta, kad atsakovas nevykdė darbų tarp ašių... 123. Iki posėdžio buvo gauti papildomi duomenys – ašių, tarp kurių atsakovė... 124. Kituose ieškovo procesiniuose dokumentuose, atsakovas neįvykdė sutarto... 125. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas... 126. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 127. Kaip nustatyta byloje, 2017-10-17 d. ieškovas UAB „ConsAliter“... 128. 2017-10-23 d. ieškovas atsakovui perdavė darbų frontą pagal... 129. 2018-01-03 d. sunrangovas atsakovas UAB „Segmita“ pateikė ieškovui UAB... 130. 2017-12-22 d. ieškovas informavo atsakovą el.laišku “Dėl sutartinių... 131. 2018-01-18 d. ieškovas informavo atsakovo el.laišku “Dėl sutartinių... 132. 2018 metų vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų aktu Nr. 1... 133. 2018-06-11 d. pareiškimu “Dėl skolos įskaitymo ir UAB “Segmita” skolos... 134. Tokiu būdu, šalys sudarė Statybos rangos sutartį, pagal kurią rangovas... 135. Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo bei 4205,41 Eur skolos priteisimo ... 136. Byloje nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad atsakovas, vykdant 2017-10-17 d.... 137. Ieškovo teigimu, atsakovas 33,639 m3 mūro darbų už 2808,90 Eur nepadarė, o... 138. Teismas iš dalies nesutinka su ieškovo nuostolių paskaičiavimu.... 139. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį;... 140. Atsakovas byloje neginčija fakto, kad pagal Sutartį jis įsipareigojo vykdyti... 141. Teismas, svarstydamas atsakovo argumentus, atsižvelgia į tai, kad teisminio... 142. Taip, apklaustas teisminio nagrinėjimo metu liudytojas E. S. (atsakovo... 143. Liudytojai E. S., S. K., A. B. dirba vadovaujantį darbą statybų srityje,... 144. Teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad atsakovui nebuvo kliūčių dirbti... 145. Bylos nagrinėjimo eigoje ieškovas pateikė teismui papildomus įrodymus, t.y.... 146. Teismas pažymi ir tai, kad nors pagal 2017-10-17 d. šalių pasirašytos... 147. Jau 2017-11-27 d. atsakyme į atsakovo pretenziją ieškovas teigė, kad jokių... 148. 2017-12-12 d. statybos darbų techninės priežiūros vadovas A. T. užfiksavo... 149. 2017-12-22 d. ieškovas informavo atsakovą el.laišku “Dėl sutartinių... 150. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad ieškovas turėjo pagrindą... 151. Iš atsakovo atstovo E. S. 2018-01-03 d. el.laiško ieškovo atstovui S. K.... 152. 2018-01-18 d. ieškovas informavo atsakovą el.paštu “Dėl sutartinių... 153. Teisminio nagrinėjimo metu visi apklausti liudytojai E. S., S. K., A. B.... 154. Iš ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad ieškovas nutraukė su atsakovu... 155. Teismo vertinimu, surinkti byloje ir aptarti teismo sprendime įrodymai,... 156. Be to, byloje nustatyta, kad atsakovas ginčo sutarties galiojimo metu jokių... 157. Teismas pažymi, kad tik 2018-01-03 d. atsakovas pateikė atsakovui atliktų... 158. Pagal CK 6.691 str. 1 d. statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo... 159. Tokiu būdu, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti ginčo... 160. Dėl to priešieškinio reikalavimas ieškovo 2018-01-18 d. pranešimu Nr.... 161. Teismas pažymi ir tai, kad ginčo sutartis buvo nutraukta S. B. dalies 7.3.3.... 162. CK 6.665 str. 1 d. numato, kad jei darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties... 163. S. B. dalies 3,1,8 p. yra nurodyta, kad subrangovas privalo per rangovo... 164. Atsakovas nesutiko atlyginti ieškovo pareikštų nuostolių ir nurodė, kad... 165. Teisminio nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad tiek statybos mūro darbų... 166. 2018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties... 167. Teismas nesutinka su atsakovo pozicija, jog ieškovas 2018-06-11 d. pranešime... 168. Įstatyme užsakovo pareiga apmokėti už atliktus rangos darbus ir teisė... 169. Nagrinėjamu atveju mūro darbų trūkumai buvo nustatyti ieškovo (užsakovo)... 170. CK 6.665 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo... 171. 2018 m. vasario mėn. įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties... 172. Iš Subrangos sutarties Specialiosios dalies ir 2018-01-03 d. atliktų darbų... 173. 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties... 174. Pagal CK 6.671 str. jeigu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato... 175. 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties... 176. 2018 m. vasario mėn. Įvykdytų statybos-remonto darbų akto skilties... 177. Pagal CPK 176 str. l d. įrodinėjimo tikslas - tai teismo įsitikinimas,... 178. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 179. Tokiu būdu, ieškovo nuostoliai sudaro 1931,81 Eur... 180. Dėl įskaitymo teisėtumo irk t.priešieškinio reikalavimų... 181. Atsakovas priešieškiniu prašė pripažinti UAB “ConsAliter” 2018-06-11... 182. Priešieškinio reikalavimas grindžiamas tuo, kad 2018-06-27 d. atsakymu... 183. Teismas priešieškinio reikalavimo dėl vienašalio priešpriešinio... 184. CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 185. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies... 186. Teismų praktikoje išaiškinta, kad įskaitymui atlikti, turi būti sąlygų... 187. -prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t.... 188. -šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t.y. šalys turi turėti... 189. -šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t.y. abiejų prievolių dalykas... 190. -abu reikalavimai turi galioti;... 191. -abu reikalavimai turi būti vykdytini;... 192. -abu reikalavimai turi būti apibrėžti (LAT 2013-06-25 d. nutartis civ.byloje... 193. Nagrinėjamoje byloje buvo nustatyta, kad atsakovui už atliktus darbus pagal... 194. Teismas detaliai teismo sprendime vertino visus atsakovo argumentus ir padarė... 195. Dėl to teismas negali sutikti su atsakovo argumentu, kad ieškovo nuostolių... 196. Atsakovas nurodė, jog teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, jog... 197. Atsižvelgiant į tai, kad teisminio nagrinėjimo metu teismas pripažino... 198. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti procesinį... 199. Dėl procesinių palūkanų ... 200. Ieškovas taip pat prašo jo naudai iš atsakovo priteisti 6 procentų dydžio... 201. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 202. Ieškovas patyrė 95 Eur žyminio mokesčio, 2964,50 Eur ( 677,60 Eur+544,50... 203. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistina 15 Eur žyminio... 204. Atsakovas patyrė 76 Eur žyminio mokesčio (38 Eur už sprendimo už akių... 205. CK 98 str. 1 d. taip pat numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 206. Teismas, atsižvelgiant į tai, kad elektroninė byla sudėtinga, susideda iš... 207. Valstybė patyrė 8,71 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 208. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 209. UAB „ConsAliter“ j.a.k. 302745939, ieškinį patenkinti iš dalies,... 210. Priteisti iš atsakovo UAB „Segmita“, j. a. k. 304151401, 393,73 Eur (tris... 211. Priteisti iš atsakovo UAB „Segmita“, j. a. k. 304151401, 8,71 Eur... 212. Sprendimas per 30 dienų gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per...