Byla e2S-1408-560/2020
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Varonis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Varonis“ ieškinį atsakovui UAB „Plokštinių pamatų meistrai“ dėl įsiskolinimo priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė 1.

5Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 6 992,36 Eur skolą, 1 963,73 Eur delspinigius, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. 2.

6Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir (ar) nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

83.

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. liepos 17 d. nutartimi prašymo netenkino. Nurodė, kad ieškovo atsakovui pareikštų reikalavimų suma sudaro 8 956,09 Eur. Ieškovo reikalavimai yra pareikšti juridiniam asmeniui. Tačiau ieškovas nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad atsakovas šiuo metu neturi piniginių lėšų, nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, pvz., automobilių. Ieškovas nepateikė teismui tikėtinų duomenų apie atsakovo nemokumą ar panašius veiksmus, iš kurių galima būtų padaryti išvadą, kad atsakovas siekia ar siektų apsunkinti galimą išieškojimą. Teismas nesant papildomų įrodymų apie atsakovo nemokumą, nagrinėjamu atveju neturėjo pagrindo daryti išvados, kad atsakovui (juridiniam asmeniui) pareikštų reikalavimų suma (8 956,09 Eur) yra didelė. Ieškovas teigia, kad atsakovas daugiau nei metus neatsiskaito su ieškovu, vengia apmokėti skolas ir kitiems kreditoriams, taip pat laikas nuo laiko neatsiskaito ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, bet po tam tikro laiko skolą padengia. Tačiau ieškovas nenurodo aplinkybių bei neteikia įrodymų apie atsakovo nesąžiningus veiksmus ieškovo atžvilgiu, kurie leistų daryti išvadą apie atsakovo nesąžiningą elgesį siekiant sutrukdyti galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui. Teismo vertinimu, ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, byloje nesant duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį (siekiant perleisti ar kitaip apsunkinti atsakovo turimą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą), neatitiktų proporcingumo bei ekonomiškumo principų. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas ir pagrįstas, nes ieškovas neįrodė grėsmės teismo sprendimo, kuris būtų palankus ieškovui, įvykdymui ar jo apsunkinimui nepritaikius jo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių.

10III. Atskirojo skundo argumentai

114.

12Ieškovas UAB „Varonis“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje teismas visiškai nevertino tos aplinkybės, jog atsakovas neatsiskaito pagal prievoles ne tik su ieškovu, tačiau ir su kitais asmenimis ir daug mažesnėmis sumomis, jog vengia bet kokio kontakto su ieškovu. Skundžiamoje nutartyje nurodyta, jog ieškovas nepateikė duomenų apie atsakovui priklausančias pinigines lėšas ar kitą turtą. Tačiau šiam teiginiui pagrįsti ieškovas pateikė išrašą iš www.rekvizitai.lt, kuriame matyti, jog piktybiškai yra neatsiskaitoma ir su kitais asmenimis. Duomenų, kad atsakovas rodytų bent kokią iniciatyvą dėl atsiskaitymo, ar kad bandytų tartis dėl skolos išdėstymo – nėra, todėl tokių duomenų ieškovas ir nepateikė. Ieškovas turi ribotas galimybes, arba visai neturi prieigos prie informacijos apie atsakovo valdomą ar/ir turimą turą, iš kurio galėtų būti tenkinamas ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas. 5.

13Su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui teikia papildomus dokumentus, patvirtinančius, jog atsakovo finansinė padėtis ne tik kad yra bloga, bet ir yra pagrindo manyti, kad ji blogės ir ieškovui palankaus sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Atsakovas nėra pateikęs finansinės atskaitomybės dokumentų už 2018 ir 2019 metus. Atsakovui vis esant skolingam Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, neatsiskaitymai su kitais kreditoriais, vengimas bendradarbiauti su pačiu ieškovu – patvirtina galimą atsakovo nesąžiningumą. Atsakovo nesąžiningumą patvirtina informacija apie kitas vykstančias civilines bylas, kuriose atsakovas įvardijamas kaip skolininkas. Atsakovas naudojasi VMI ir SODROS taikoma mokestinės pagalbos priemone. Labiau tikėtina spręsti, kad atsakovas imsis nesąžiningų veiksmų nagrinėjimo bylos proceso metu, šiame kontekste atsižvelgiant į pareikštų reikalavimų santykį ir turimus duomenis apie atsakovo nesąžiningumą, tikslinga atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Atskirasis skundas netenkinamas. 6.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Dėl naujų įrodymų 7.

16Ieškovas su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus – VĮ „Registrų centras“ duomenis; informaciją apie civilines bylas; informaciją iš www.rekvizitai.lt ir prašo šiuos įrodymus prijungti prie bylos. Pagal bendrąją taisyklę apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis, 338 straipsnis). Nurodytas draudimas nėra absoliutus. Teismo tikslas yra teisingumo vykdymas, o teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti byloje teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju pateikti nauji įrodymai yra susiję su atsakovo finansine padėtimi ir sąžiningumu, tai gali turėti įtakos vertinant apelianto įrodinėjamas aplinkybes, todėl nurodytus naujus įrodymus priima. Dėl atskirojo skundo argumentų 8.

17Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas netenkino jo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-06-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi, teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog byloje nėra nustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog pagal ieškovo pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jam palankus teismo sprendimas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai yra pagrįsti. 9.

18Konstatavus, kad ieškovas ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė, vertintina antroji laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti būtina sąlyga – grėsmė galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas neįrodė egzistuojant antrąją būtinąją laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – realios grėsmės, kad nesiėmus tokių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti nebeįmanomas, egzistavimą. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-012 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-43-186/2016; 2016-01-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-24-407/2016). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinio sumos (8 956,09 Eur) negalima laikyti didele atsakovui, kaip juridiniam asmeniui, kadangi byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių atsakovo turimas lėšas ir turtą. 10.

19Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių nesukuria, o tik padeda išsaugoti antrosios ginčo šalies (atsakovo) turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra ne kaupiamoji, o konservacinė (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494-464/2017), todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-840-196/2018). Asmens nesąžiningumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste teisės aktai nepreziumuoja, todėl šio procesinio instituto taikymas galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus (turimo turto slėpimas, perleidimas, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-204-196/2018). 11.

20Atsakovo nesąžiningumas nėra preziumuojamas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekiančiam subjektui (šiuo atveju – ieškovui) kyla pareiga jį įrodyti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai sprendė, jog byloje nėra įrodyta, jog atsakovas būtų nesąžiningas. Apeliantas teigia, jog atsakovas yra nesąžiningas, kadangi yra skolingas ne tik ieškovui, bet ir kitiems kreditoriams, bei nebendradarbiauja su atsakovu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šios aplinkybės neįrodo, jog atsakovas yra nesąžiningas. Aplinkybės, jog atsakovas neatsiskaito su ieškovu ar kitu kreditoriumi yra pagrindas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, tačiau nesudaro pakankamo pagrindo spręsti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Atsakovo nesąžiningumą galėtų patvirtinti duomenys apie atsakovo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti, tačiau tokių duomenų ieškovas į bylą nepateikė. Ieškinio pateikimas pats savaime nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir atitinkamai nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios. Pagrindo varžyti kito asmens teises taip pat nesudaro deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016-01-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-152-178/2016). 12.

21Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nėra pagrindo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Ieškovo UAB „Varonis“ atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Dainius... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė 1.... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 6. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 3.... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. liepos 17 d. nutartimi prašymo... 10. III. Atskirojo skundo argumentai... 11. 4.... 12. Ieškovas UAB „Varonis“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 13. Su atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui teikia papildomus... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 16. Ieškovas su atskiruoju skundu pateikė papildomus įrodymus – VĮ... 17. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria teismas... 18. Konstatavus, kad ieškovas ieškinio reikalavimus tikėtinai pagrindė,... 19. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime materialinių vertybių... 20. Atsakovo nesąžiningumas nėra preziumuojamas, todėl laikinųjų apsaugos... 21. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Ieškovo UAB „Varonis“ atskirąjį skundą atmesti.... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 17 d. nutartį palikti...