Byla 2-1834-241/2017
Dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. trečiojo ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutarties, kuria panaikintas bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu dėl bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. trečiojo ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ pateikė teismui skundą dėl 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriame prašo: 1) panaikinti BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu (išskyrus nutarimo dalį, kuria nustatyta išlaidų sąmata iki 6 700 Eur antstolių, notarų paslaugoms, bei dalį, kuria nustatyta 4 900 Eur unijos darbuotojų darbo užmokesčiui); 2) patvirtinti BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. III ketvirčio 26 100 Eur (PVM įskaitytas) dydžio administravimo išlaidų sąmatą pagal priedą Nr. 6 (neįskaitant atlyginimo administratorei); 3) patvirtinti BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorei 10 440 Eur dydžio atlyginimą už 2017 m. III ketvirtį.
 2. Pareiškėja nurodė, kad unijos bankroto procese yra susiklosčiusi praktika tvirtinti administravimo išlaidas bei atlyginimą administratorei atitinkamiems metų ketvirčiams, atsižvelgiant į praėjusio ketvirčio faktines išlaidas ir įvertinant ateinančio ketvirčio prognozes. 2016 m. IV ketvirčiui buvo patvirtinta bendra 32 080 Eur administravimo išlaidų sąmata ir 13 920 Eur atlyginimas administratorei; 2017 m. I ketvirčiui – 29 000 Eur administravimo išlaidų sąmata ir 10 440 Eur administratorės atlyginimas; 2017 m. II ketvirčiui – 29 000 Eur administravimo išlaidų sąmata ir 10 440 Eur atlyginimas administratorei. 2017 m. birželio 21 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu pagrindinės kreditorės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ balsų dauguma buvo patvirtinta bendra 16 500 Eur administravimo išlaidų sąmata (iš jų – iki 8 250 Eur skirta išorės specialistų paslaugoms ir iki 8 250 Eur unijos veiklos išlaidoms), taip pat 6 960 Eur dydžio atlyginimas administratorei (iš jų – 3 480 Eur pastovi atlyginimo dalis, o likusi dalis kintama ir visa mokama esant ne mažesniam kaip 400 000 Eur kreditorinio reikalavimo tenkinimo dydžiui) 2017 m. III ketvirčiui. Minėtam kreditorių susirinkimui buvo teikiami duomenys apie 2017 m. I ketvirtį patirtas faktines administravimo išlaidas, taip pat buvo teikiama informacija apie prognozuojamas patirti administravimo išlaidas 2017 m. II ketvirtį, kiti duomenys. 2017 m. I ir II ketvirčiams buvo tvirtinamos tokio paties dydžio administravimo išlaidų sąmatos, tuo tarpu darbų apimtys bankroto procese nemažėjo, unijai priklausančio turto apimtis kito nežymiai, teisminių procesų skaičius net padidėjo, todėl 2017 m. III ketvirčiui reikalinga administravimo išlaidų sąmata turėjo būti didesnė arba lygi praėjusį ketvirtį patvirtintai sumai, tačiau negalėjo būti mažinama, ypač tokiu mastu. 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkime buvo patvirtintos 21 717,19 Eur dydžio faktiškai už 2017 m. I ketvirtį patirtos bankroto administravimo išlaidos, tačiau, unijos bankroto proceso sudėtingumui nepakitus, III ketvirčiui buvo patvirtinta gerokai mažesnė administravimo išlaidų sąmata, jos tinkamai nepagrindžiant, nenurodant, kokias išlaidas reikia sumažinti/atsisakyti ir pan. Skundžiamu nutarimu nepagrįstai sumažintos tam tikros išlaidos (pvz., advokatų, buhalterinės apskaitos paslaugoms ir kt.), o kitoms išlaidoms (pvz., informacinių technologijų, organizacinėms ir kt. paslaugoms) iš viso neskirta lėšų.
 3. Kiekvieną ketvirtį prašomos patvirtinti administravimo išlaidos mažėja, tuo tarpu nurodyta kreditorė, įpareigojusi administratorę peržiūrėti minėtas išlaidas, neįpareigojo teikti specifinės informacijos, susijusios su išlaidų mažinimu, kreditorių susirinkimui, todėl negalima teigti, jog administratorė pažeidė tam tikrą pareigą ir dėl to minėtos išlaidos (ar atlyginimas) turėtų būti mažinamos. Nesutiktina, kad administratorė sąmatos dydį nustato galimai turėdama asmeninių interesų. Visos administravimo išlaidos patirtos tenkinant išimtinai unijos interesus. Nepagrįsta teigti, kad atlyginimas administratorei nustatytinas vertinant jos darbą ir kitose jos administruojamose bankrutavusiose kredito unijose, nes atlyginimas turėtų būti siejamas tik su įmone, kurioje administratorė vykdo bankroto procesą. Paskutiniu metu taktiniame plane numatytas kreditorinių reikalavimų tenkinimas nėra vykdomas, nes užsitęsė klausimo dėl paskolų portfelio pardavimo nagrinėjimas; administratorė dėjo visas pastangas, kad unijos paskolų portfelis būtų realizuotas kuo greičiau ir kuo palankesnėmis sąlygomis, tačiau pats kreditorių susirinkimas nepriėmė reikiamų sprendimų dėl jo pardavimo. Derybos su pirmu atrinktu finansiniu tarpininku dėl paskolų portfelio pardavimo neįvyko ne dėl administratorės kaltės, o dėl minėtam tarpininkui siurprizinių tarpininkavimo paslaugų sutarties sąlygų, kurios buvo nustatytos kreditorės balsų dauguma. Nesutiktina, kad unijos administravimui turėjo būti patirta mažiau nei 70 proc. planuotos sąmatos.
 4. Nutarimo dalis, kuria nustatytas administratorės atlyginimas, nepagrįsta. Minėtas atlyginimas, lyginant su ankstesniais ketvirčiais, buvo sumažintas daugiau nei 33 proc., tuo tarpu administruojamo unijos turto sumažėjo tik 6,53 proc., teisminių bylų skaičius net padidėjo, o pats bankroto procesas 2017 m. III ketvirtį savo apimtimi ir sudėtingumu nesiskirs nuo 2017 m. I ir II ketvirčių. Unijos kreditorių reikalavimų tenkinimo rodiklis yra gerokai aukštesnis už šalies vidurkį, unija toliau tęsia savo veiklą (administruoja paskolas), gauna pajamas. Skundžiamu nutarimu nustatytą administratorės kintamą atlyginimo dalį neįmanoma gauti, nes sutartis dėl paskolų portfelio pardavimo turėtų būti pasirašyta iki 2017 m. spalio 1 d., todėl minėtas paskolų portfelis 2017 m. III ketvirtį nebus parduotas, nebus įgyvendinta ir sąlyga nurodytai kintamai atlyginimo daliai gauti.
 5. Kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimą nustatė nevertindama šių išlaidų reikalingumo tolesniam unijos bankroto proceso vykdymui, nevertino reikalingų bankroto procese atlikti veiksmų ir jų kaštų, remiasi nepagrįstais teiginiais dėl netinkamai administratorės atliekamų veiksmų bankroto procese.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi:
  1. panaikino BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu dėl BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. III ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo;
  2. patvirtino BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. III ketvirčio 26 100 Eur (PVM įskaitytas) dydžio administravimo išlaidų sąmatą.
 2. Teismas konstatavo, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas priimtas iš esmės nepažeidžiant kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.
 3. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjant administravimo išlaidų sąmatos ir atlyginimo administratorei tvirtinimo klausimą vadovautinasi iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija. Kreditorės nurodomi Vyriausybės patvirtinti minėtų išlaidų rekomendaciniai dydžiai, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju netaikytini.
 4. Teismas konstatavo, kad 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkime ginčijamu nutarimu patvirtinti administratorės atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai yra nepagrįsti jokiais duomenimis. Pagrindinė unijos kreditorė, kurios balsų dauguma ir buvo priimtas nutarimas, nepateikė nei kreditorių susirinkimui, nei teismui tokių dydžių atlyginimo ir išlaidas patvirtinančių dokumentų, detalaus jų paskaičiavimo, pagrindimo ir pan. Teismo vertinimu, skundžiamu nutarimu patvirtinus gerokai mažesnes minėtas išlaidas ir atlyginimą administratorei, kreditorių susirinkimas turėjo tinkamai pagrįsti, jog unijos bankroto administravimo darbų apimtys atitinkamai sumažėjo. Teismas pažymėjo, kad kreditorė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ neįrodė, jog unijos bankroto proceso sudėtingumas ir darbų apimtys žymiai pakito, todėl sprendė, kad skundžiamu nutarimu nepagrįstai sumažintos minėtos išlaidos ir bankroto administratorės atlyginimas. Patvirtinti dydžiai, teismo įsitikinimu, yra neadekvatūs atliekamoms procedūroms, faktinei bankrutavusios unijos padėčiai.
 5. Teismas vertino, kad netikslinga grąžinti kreditorių susirinkimui pakartotinai svarstyti klausimą dėl nurodytų išlaidų ir bankroto administratorės atlyginimo patvirtinimo ir sprendė, kad tikslinga pačiam teismui patvirtinti minėtas išlaidas ir atlyginimą administratorei. Teismas pažymėjo, kad šioje stadijoje net ir patvirtinus tam tikrą administravimo sąmatą ir (ar) administratorės atlyginimą ateinančiam ketvirčiui, tai savaime nereiškia, jog būtent tokios sumos ir bus išmokėtos/kompensuotos administratorei, nes šias faktiškai patirtas išlaidas dar turės patvirtinti kreditorių susirinkimas; administratorė turės įrodyti, kad jos patirtos išlaidos yra pagrįstos. Todėl teismas, įvertinęs tai, kad byloje neįrodyta, jog bankroto procese esmingai pasikeitė darbo apimtys, lyginant jas su ankstesniais metų ketvirčiais, sprendė, kad tikslinga 2017 m. III ketvirčiui patvirtinti bankroto administratorės prašomas patvirtinti administravimo išlaidas, kurios sudaro 26 100 Eur sumą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ atskiruoju skundu prašo:
  1. panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir priimti naują nutartį – palikti nepakeistą BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu nepakeistą;
  2. nustačius, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu yra neteisėtas ir naikintinas, klausimų dėl administravimo išlaidų sąmatos, administratorės atlyginimo 2017 m. III ketvirčiui nagrinėjimą perduoti BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai nevertino suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų, pagrindžiančių kreditorių susirinkimo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ir administratorės atlyginimo dydžio teisėtumą. Administratorė nepagrindė administravimo išlaidų sąmatos ir administratorės atlyginimo dydžio. Teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimo dydį, nepasisakė dėl jų pagrįstumo.
  2. Teismas neįvertino visų reikšmingų aplinkybių ir įrodymų, patvirtinančių būtinumą sumažinti administravimo išlaidų bei administratorės atlyginimo dydžius. Teismas neatsižvelgė į tai, kad administratorės darbo apimčių ir administravimo išlaidų sumažinimą lėmė tai, jog BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą paskolų portfelį parduoti pasitelkus tarpininką. Priimant ginčijamą nutarimą buvo detaliai nurodytos išlaidų mažinimo priežastys. Teismas neįvertino, kad administratorė tinkamai nevykdė jai tenkančių pareigų dėl paskolų portfelio pardavimo. Teismas nevertino, ar netinkamas administratorės pareigų vykdymas nedaro įtakos administravimo išlaidų dydžiui. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atlieka administratorės veiklos patikrinimą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bankroto procesas tęsiasi ilgiau nei 5 metus, administratorė jau yra patikrinusi sandorių teisėtumą, perėmusi turtą, patvirtintas kreditorių sąrašas, parduotas nekilnojamasis turtas. BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese patirtos išlaidos rekomendacinius išlaidų dydžius viršija beveik 3 kartus. Teismas nepagrįstai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą ir atlyginimo dydį, nes ginčui taikytina ĮBĮ redakcija tokios teismo teisės nenumatė.
  3. Teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimo dydį, peržengė kompetencijos ribas, patvirtino nepagrįstas sumas. Teismas pažeidė kreditorių teisę priimti sprendimus dėl esminių BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto proceso klausimų. Teismas, nenustatęs išskirtinių aplinkybių, nepagrįstai sprendė išimtinei kreditorių susirinkimo kompetencijai tenkančius klausimus. Teismas nepagrįstai gynė administratorės interesus, ignoruodamas būtinumą užtikrinti visų bankroto proceso dalyvių interesų pusiausvyrą.
  4. Teismas nepagrindė tvirtinamų administravimo išlaidų dydžio. Teismas, patvirtindamas tik fiksuotą administratorės atlyginimo sumą, neatsižvelgė į tai, kad administratorės atlyginimą sudaro pastovi ir kintama dalys. Nors teismas akcentavo kreditorių teisę tvirtinti faktiškai administratorės patirtas administravimo išlaidas, tačiau nepagrįstai neįvertino galimybės administratorės prašymu pakeisti patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Teismas pažeidė bankroto proceso principus.
 3. Pareiškėja BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administratorė UAB „Verslo konsultantai“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nekonstatavo, kad administratorės prašoma patvirtinti 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta. Teismas išdėstė motyvus, kuriais remdamasis nusprendė panaikinti ginčo nutarimą ir patvirtinti 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimą. Pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, tenka ne tik administratorei, bet ir kreditorei, kuri teikia alternatyvų siūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos. Suinteresuotas asmuo nepaneigė teismo motyvų, kuriais remiantis buvo patvirtinta 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmata ir administratorės atlyginimas.
  2. Teismas pagrįstai nenustatė, kad reikšminga dalis administratorės funkcijų BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese būtų perleista finansų tarpininkui ir dėl to būtų pagrindas mažinti administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimą. Teismas, tvirtindamas sąmatą, pagrįstai atsižvelgė į BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto proceso ypatumus, apimtis, įvertino 2017 m. I ketvirčio faktiškai patirtas administravimo išlaidas. Teismas pagrįstai netaikė Vyriausybės patvirtintų bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių. Suinteresuotas asmuo savo veiksmais BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese patvirtino, kad šie rekomendaciniai dydžiai netaikytini.
  3. BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procesui taikytina ĮBĮ redakcija neįtvirtina draudimo teismui, panaikinusiam kreditorių susirinkimo nutarimą, administravimo išlaidų sąmatą patvirtinti pačiam. Teismas pagrįstai konstatavo, kad, nesant patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ir administratorės atlyginimo, BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procesas bus vilkinamas. Todėl teismas pagrįstai nutarė pats nustatyti BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimą.
  4. Teismas tinkamai motyvavo, kodėl nusprendė tvirtinti administratorės prašomą 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimą. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta administratorės atlyginimo kintama dalis visa apimtimi galėtų būti išmokėta tik tuo atveju, jei 2017 m. III ketvirtį būtų parduotas BKB „Nacionalinė kredito unija“ paskolų portfelis, tačiau šio portfelio pardavimas iki 2017 m. III ketvirčio pabaigos neįvyks. Todėl ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu administratorės atlyginimas susietas su neįmanoma sąlyga, kuri 2017 m. III ketvirtį negali būti įgyvendinta. Teismas pagrįstai patvirtinto administratorės atlyginimą, neskaidydamas jo į kintamą ir fiksuotą dalis.
  5. Teismas pagrįstai nurodė, kad patvirtinus administratorės prašomą administravimo išlaidų sąmatą ir administratorės atlyginimą, faktiškai patirtos išlaidos bus tvirtinamos kreditorių susirinkime, jame bus vertinamas šių išlaidų dydžio pagrįstumas. Administravimo išlaidų sąmata nevertintina kaip administratorės gaunama nauda, nes ji skirta apmokėti išorės specialistų paslaugoms, taip pat buhalterinės apskaitos, informacinių technologijų specialistų, dokumentų valdymo, darbuotojų darbo užmokesčio ir kitoms paslaugoms. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta 2017 m. III ketvirčio administravimo išlaidų sąmata neužtikrina tinkamo BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto proceso administravimo.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11Dėl bylos nagrinėjimo ribų

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria panaikintas BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimas antruoju darbotvarkės klausimu dėl BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. III ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

12Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ su atskiruoju skundu pateikė BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimų protokolus: 2015 m. rugsėjo 17 d., 2015 m. spalio 1 d., 2015 m. gruodžio 17 d., 2016 m. spalio 10 d., 2016 m. gruodžio 16 d., 2017 m. sausio 20 d., 2017 m. kovo 31 d., 2017 m. birželio 21 d.; taip pat pateikė BKB „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. ir 2016 m. gruodžio 16 d. protokolus, BKB „Švyturio taupomoji kasa“ kreditorių susirinkimo 2016 m. rugsėjo 8 d. protokolą; be to, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Tarnybos) 2017 m. birželio 7 d. ir 2017 m. liepos 26 d. raštus.
 2. Su rašytiniais paaiškinimais suinteresuotas asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pateikė Tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. V4-234 „Dėl neplaninio bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ veiklos patikrinimo“, Tarnybos 2017 m. lapkričio 3 d. išvadą Nr. D4-1628 ir 2017 m. III ketvirtį faktiškai patirtų BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto administravimo išlaidų ataskaitą.
 3. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pateiktų naujų įrodymų – suinteresuoto asmens rašytinių paaiškinimų, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimų 2015 m. rugsėjo 17 d., 2015 m. spalio 1 d., 2015 m. gruodžio 17 d. protokolų, BKB „Vilniaus taupomoji kasa“ kreditorių komiteto 2016 m. rugsėjo 8 d. ir 2016 m. gruodžio 16 d. protokolų, BKB „Švyturio taupomoji kasa“ kreditorių susirinkimo 2016 m. rugsėjo 8 d. protokolo, Tarnybos 2017 m. birželio 7 d. ir 2017 m. liepos 26 d. raštų – ryšį su byloje nagrinėjamais klausimais, sprendžia, kad šie dokumentai priimtini ir vertintini kartu su kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 314 straipsnis). Tuo tarpu BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimų 2016 m. spalio 10 d., 2016 m. gruodžio 16 d., 2017 m. sausio 20 d., 2017 m. kovo 31 d., 2017 m. birželio 21 d. protokolus atsisakytina priimti, nes šie dokumentai jau buvo pateikti ir teismo priimti kartu su bankroto administratorės 2017 m. liepos 5 d. skundu dėl 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo (1 t., b. l. 30-36).

13Dėl bylos esmės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. birželio 21 d. vykusiame BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu kreditorių balsų dauguma nutarta patvirtinti 2017 m. III ketvirčio BKB „Nacionalinė kredito unija“ administravimo išlaidų sąmatą, lygią 2017 m. III ketvirčio taktiniame plane nurodytai išlaidų sąmatai, iki 16 500 Eur (PVM įskaitytas): iki 8 250 Eur (PVM įskaitytas) skirti išorės specialistų paslaugoms (iki 2 000 Eur (PVM įskaitytas) skirti unijos 2016 m. finansinio audito išlaidoms; iki 1 000 Eur skirti antstolių paslaugoms; iki 5 250 Eur (PVM įskaitytas) skirti advokatų paslaugoms); iki 8 250 Eur (PVM įskaitytas) skirti unijos veiklos išlaidoms (iki 4 900 Eur (įskaitant mokėtinus mokesčius) skirti unijos darbuotojų darbo užmokesčiui; iki 3 350 Eur (PVM įskaitytas) skirti kitoms unijos veiklos išlaidoms); iki 6 960 Eur/ketv. arba 2 320 Eur/mėn., įskaitant PVM, atlyginimą bankroto administratorei UAB „Verslo konsultantai“, nustatant, kad mėnesio atlyginimą sudaro pastovi ir kintama dalys (pastovi atlyginimo dalis sudaro 1 160 Eur/mėn. (įskaitant PVM); kintama atlyginimo dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 100 proc. nustatytos pastovios dalies (t. y. 1 160 Eur) ir ji paskaičiuojama atsižvelgiant į kreditorinio reikalavimo tenkinimo dydį (Eur); esant 100 proc. rodiklio faktiniam įgyvendinimui (t. y. pervedus 400 000 Eur), mokama visa kintama bankroto administratorės atlyginimo dalis; esant mažesniam nei 400 000 Eur kreditorinio reikalavimo tenkinimo dydžiui, kintama atlyginimo dalis yra mažinama proporcingai); taip pat nutarta nustatyti, kad bankroto administratorė be išankstinio kreditorių susirinkimo pritarimo neturi teisės perskirstyti išlaidų tarp eilučių; be to, atkreiptas dėmesys, kad išlaidų sąmata, skirta unijos paskolų pardavimui pasitelkus finansinį tarpininką, yra patvirtinta atskiru 2017 m. gegužės 31 d. kreditorių susirinkimo sprendimu.
 2. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje.
 3. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. 2015 m. spalio 15 d. priimtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1962 (TAR, 2015 m. spalio 28 d., Nr. 2015-17031). Šio įstatymo 36 straipsnio 2, 4 ir 5 dalių pakeitimai įsigaliojo 2016 m. gegužės 1 d. Pagal naują ĮBĮ 36 straipsnio redakciją (2015 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-1962) administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis nustatymo tvarka ir toliau palikta kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).
 4. Nagrinėjamu atveju BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto byla iškelta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 15 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2013 m. vasario 26 d. Administravimo išlaidos pirmą kartą buvo patvirtintos 2013 m. spalio 3 d. vykusiame kreditorių susirinkimo posėdyje. Bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai nėra savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos procedūros sudėtinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017).
 5. Atsižvelgus į nurodytą teisinį reglamentavimą, kasacinio teismo išaiškinimus bei nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ sąmatos tvirtinimo procedūra buvo pradėta neįsigaliojus ĮBĮ Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo 9 straipsnyje nustatytiems 36 straipsnio 2, 4 ir 5 dalių pakeitimams, todėl šio įstatymo nuostatos BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procedūroms negali būti taikomos. Šiuo atveju nagrinėjant administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai vadovavosi iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusia ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.
 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnis kompleksiškai pakeitė ankstesnį bankroto administravimo išlaidų reglamentavimą. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusioje 36 straipsnio redakcijoje buvo tik abstraktūs kriterijai dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio nustatymo, o naujos redakcijos 36 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai. Minėtame punkte taip pat įtvirtinta principinė nuostata, jog administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės, t. y. atlyginimo dydis tvirtinamas visam bankroto procesui, ne mėnesiui, kas buvo nedraudžiama taikant ankstesnę ĮBĮ redakciją. Toks administratoriaus atlyginimo nustatymo būdas skatina administratorių operatyviau vykdyti įmonių bankroto procesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais, kadangi ankstesnė ĮBĮ 36 straipsnio redakcija nėra susieta su Vyriausybės patvirtintais bankroto administravimo išlaidų rekomendaciniais dydžiais.
 7. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2015 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382-313/2015).
 8. Kasacinio teismo praktikoje, priimtoje taikant ankstesnės redakcijos ĮBĮ 36 straipsnį, buvo nurodyta, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms; teismas, nustatęs jo neatitiktį įstatymo reikalavimams, turi teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Vėlesnėje kasacinio teismo praktikoje buvo išaiškinta, kad kai priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas administravimo išlaidų klausimu visiškai neatitinka ĮBĮ nustatyto reglamentavimo, teismui nedraudžiama, panaikinus tokį nutarimą, priimti sprendimą, nurodant ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalies nuostatas, kuriose nustatytos lėšos, iš kurių mokamos administravimo išlaidos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2012). Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl teismo vaidmens sprendžiant kreditorių kompetencijai priskirtus klausimus pagal iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusią ĮBĮ redakciją, yra nurodęs, kad nustačius, jog kreditorių susirinkimas vengia įgyvendinti savo kompetenciją arba dėl kreditorių grupės intereso nulemiama situacija, kai priimamais sprendimais pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas būtinųjų procedūrų atlikimas, teismas, siekdamas bankroto procedūrų efektyvumo, bankroto proceso operatyvumo, tam tikrais išskirtiniais atvejais galėtų įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą, t. y. teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, kreditorių, turinčių balsų daugumą, veiksmus (neveikimą), jų priimamų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgdamas į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, galėtų nustatyti turto pardavimo tvarką ir pradinę parduodamo turto kainą (nagrinėjamu atveju, administravimo išlaidas ir administratorės atlyginimą). Tačiau tam turi būti konstatuotas bankroto proceso vilkinimas ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).
 9. Apibendrinus kasacinio teismo praktiką, spręstina, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti, ar skundžiamu nutarimu patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, taip pat ar skundžiamas nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms. Nustatęs skundžiamo nutarimo neatitiktį įstatymo reikalavimams, teismas turėjo teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo, o konstatavęs ir bankroto proceso vilkinimą bei kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimą, – turėjo teisę panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir išspręsti kreditorių susirinkimo kompetencijai skirtus klausimus.
 10. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad BKB „Nacionalinė kredito unija“ 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkime ginčijamu nutarimu buvo nepagrįstai sumažintos administravimo išlaidos ir bankroto administratorės atlyginimas, patvirtinti dydžiai neadekvatūs atliekamoms procedūroms (lyginant su prieš tai faktiškai patirtomis ir kreditorių susirinkimo patvirtintomis administravimo išlaidomis, bei neįrodžius esmingai pasikeitusių darbo apimčių), faktinei bankrutavusios unijos padėčiai, pažeidžia protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus ir (ar) bankroto administratorės teises bei interesus, todėl skundžiamą nutarimą, priimtą antruoju darbotvarkės klausimu, panaikino. Teismas pažymėjo, kad byloje neįrodyta, jog bankroto procese esmingai pasikeitė darbo apimtys, jas lyginant su ankstesniais metų ketvirčiais. Taip pat pirmosios instancijos teismas vertino, kad netikslinga grąžinti kreditorių susirinkimui pakartotinai svarstyti klausimą dėl administravimo išlaidų ir bankroto administratorės atlyginimo patvirtinimo, nes tokiu atveju, šalims vėl nesusitarus, minėtas klausimas taip ir liks neišspręstas pakankamai ilgą laiką, vilkinant procesą ir esant neapibrėžtumui dėl administratorės išlaidų ir atlyginimo už darbą galimo kompensavimo.
 11. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba kitais atvejais – likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007, 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007; 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014; kt.). Įmonės likvidavimo procedūrų nukėlimas neapibrėžtam laikui ir nekonstatavus tam akivaizdaus pagrindo laikytinas neatitinkančiu viešojo intereso ir prieštaraujančiu bankroto proceso principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014).
 12. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių aplinkybes, kad kreditorių susirinkimas BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto procese vilkino klausimų, susijusių su administravimo išlaidų patvirtinimu, sprendimą. Ankstesni kreditorių susirinkimo nutarimai, kurių metu buvo patvirtintos administravimo išlaidos už ankstesnius ketvirčius, nebuvo apskųsti teismui, atitinkamai nebuvo teismo grąžinami kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Taip pat byloje nėra duomenų, jog dėl apeliantės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ intereso yra pažeidžiamas bankroto proceso operatyvumas, vilkinamas esminių bankroto procedūrų atlikimas. Priešingai, įstatymo leidėjas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimą nustatė tiesiogiai priklausomą nuo teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų dydžio (ĮBĮ 24 straipsnis), todėl vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimas priimamas ir didžiausios kreditorės balsų dauguma, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo ir (ar) šios kreditorės piktnaudžiavimo. Aplinkybė, kad apeliantė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, turėdama balsų daugumą, įgyvendino savo, kaip BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorės teises, išreikšdama poziciją dėl bankroto administratorės pasiūlymo dėl administravimo išlaidų patvirtinimo 2017 m. III ketvirčiui klausimais, nesudaro pagrindo teigti, kad ši kreditorė netinkamai naudojosi ĮBĮ suteiktomis teisėmis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas administravimo išlaidų tvirtinimo klausimą išspręsti sparčiai, jog ateityje tarp kreditorių susirinkimo ir administratorės nekiltų ginčo, kliudančio veiksmingai atlikti BKB „Nacionalinė kredito unija“ likvidavimo procedūrą, nėra pakankamas ir būtinas pagrindas įsiterpti į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą.
 13. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, išdėstytus argumentus, apeliantės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimo veiksmus, jų priimtų sprendimų įtaką operatyviam ir veiksmingam bankroto proceso užbaigimui, atsižvelgęs į protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti BKB „Nacionalinė kredito unija“ bankroto proceso vilkinimą ir kreditorių susirinkimo kompetencijos neįgyvendinimą. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas iš dalies sutiko su apeliantės argumentais, jog bankroto administratorė pakankamai abstrakčiai nurodė prašomas patvirtinti administravimo išlaidų ir atlyginimo sumas (jų paslaugų dydžių pakankamai nepagrindė), tačiau pažymėjo, jog pasibaigus atitinkamiems metų ketvirčiams BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimas sprendžia klausimą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų patvirtinimo ir tvirtina tik bankroto administratorės įrodytas ir pagrįstas išlaidas. Šiuo aspektu akcentuotina, kad įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais visų pirma tenka bankroto administratorei, siekiančiai atitinkamų administravimo išlaidų dydžių patvirtinimo.
 14. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad bankroto administratorė jau yra apskaičiavusi faktiškai patirtas administravimo išlaidas už 2017 m. III ketvirtį (2 t., b. l. 15-16). Atsižvelgus į tai, kad 2017 m. III ketvirtis pasibaigė, konstatuotina, jog nėra kliūčių BKB „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių interesus atstovaujančiam kreditorių susirinkimui skubos tvarka persvarstyti klausimą dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, administratorės atlyginimo už praėjusį ketvirtį (laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.). Pažymėtina, jog teisėtai patirtos administravimo išlaidos negali būti kvestionuojamos.
 15. Remdamasis išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo pagrįstumo ir teisėtumo klausimą, iš esmės tinkamai taikė ir aiškino iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusias ĮBĮ 36 straipsnio normas, reglamentuojančias administravimo išlaidų tvirtinimą (keitimą), tačiau be pakankamo ir būtino pagrindo įsiterpė į kreditorių kompetencijai priklausančio klausimo sprendimą, todėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartis keistina (CPK 337straipsnio 1 dalies 4 punktas).

14Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

15pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį.

16Perduoti klausimą dėl 2017 m. birželio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu dėl 2017 m. trečiojo ketvirčio bankroto administravimo išlaidų sąmatos ir bankroto administratorės atlyginimo tvirtinimo bankrutavusios kooperatinės bendrovės „Nacionalinė kredito unija“ kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai