Byla 2-13027-512/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Automalūnas“ atstovui įmonės direktoriui R. K., atsakovo UAB „Skaidrola“ atstovui įmonės direktoriui R. G. ir advokatui A. S., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Automalūnas“ ieškinį atsakovui UAB „Skaidrola“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 3345,65 Lt skolą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2010-11-16 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta paslaugų tiekimo sutartis. Remdamasis sutartimi, ieškovas teikė atsakovui paslaugas, tarp šalių vyko atsiskaitymai. Remiantis sutarties nuostatomis, buvo išrašytos sąskaitos-faktūros, kurių bendra suma – 10281,00 Lt, tačiau sąskaitos nebuvo apmokėtos. 2012-07-10 atsakovas į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 1213,00 Lt, o 2012-07-19 likusią pagrindinės skolos dalį – 9068,00 Lt. 2012-07-20 atsakovas dar pervedė 104,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, o 2012-07-23 dalį delspinigių – 178,00 Lt. Likusi skolos suma 2012-08-13 yra 3345,65 Lt delspinigių.

3Atsakovas UAB „Skaidrola“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad su ieškovo prašoma priteisti 3345,65 Lt delspinigių suma nesutinka, kadangi pagal 2010-11-16 pasirašytos sutarties 3.4 punktą delspinigiai gali būti skaičiuojami tik nuo laiku neapmokėtos sumos už prekes, o ne už paslaugas. Už prekes pagal sutartį mokėtini delspinigiai sudaro tik 117,34 Lt, todėl reikalavimas priteisti visą delspinigių sumą už suteiktas paslaugas neatitinka pasirašytos sutarties sąlygų. Be to, atsakovo nuomone, sutartyje nustatyta 0,2 proc. delspinigių suma už uždelstą atsiskaityti dieną laikytina neproporcingai didele, todėl delspinigiai mažintini nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc. LR CK 6.258 str. 3 d. numato, kad tuo atveju, jei netesybos yra neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau ne mažiau nei realiai patirti kreditoriaus nuostoliai. Ieškovas teismui nepateikė įrodymų, kokie yra jo realūs nuostoliai dėl prievolės įvykdymo termino praleidimo, todėl ieškovas prašo teismo ex officio sumažinti delspinigius iki protingos ribos 0,02 proc. nuo 1779,34, kas sudaro 178,00 Lt. Nurodytą sumą atsakovas jau yra sumokėjęs ieškovui. Šalių pasirašytoje sutartyje nustatyti 0,2 proc. delspinigiai yra neprotingai dideli, kadangi metinė palūkanų norma tokiu atveju sudaro net 73 proc. nuo neapmokėtos pinigų sumos.

4Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ieškinyje nurodytų motyvų pagrindu.

5Teismo posėdyje atsakovo atstovas nesutinka su ieškiniu, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Patvirtina atsiliepime į ieškinį nurodytas aplinkybes.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių įrodymų, ieškovo ir atsakovo paaiškinimų, rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Automalūnas“ ir atsakovas UAB „Skaidrola“ 2010-11-16 sudarė paslaugų tiekimo sutartį (b.l. 7), kuria ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui autotransporto remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo šias paslaugas priimti ir už jas apmokėti. Sutarties 3.4 p. numatyta, kad ieškovas (pardavėjas) turi teisę priskaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Remiantis sutarties nuostatomis, atsakovui buvo išrašytos sąskaitos-faktūros, kurių bendra suma – 10281,00 Lt (b.l. 8-16). Paskaičiavus delspinigius nuo neapmokėtų sąskaitų-faktūrų, delspinigiai sudaro 3523,65 Lt. 2012-07-10 atsakovas į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 1213,00 Lt, o 2012-07-19 likusią pagrindinės skolos dalį – 9068,00 Lt, 2012-07-20 atsakovas dar pervedė 104,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, o 2012-07-23 dalį delspinigių – 178,00 Lt (b.l. 28-31).

8Byloje kilęs ginčas dėl to, kad atsakovas pagal 2010-11-16 paslaugų teikimo sutartį neatsiskaitė su ieškovu, t.y. vėluodamas atsiskaityti su ieškovų už suteiktas prekes ir paslaugas, nesumokėjo pagal sutartį priskaičiuotų delspinigių – 3345,65 Lt. Nustatyta, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 6.1 – 6.4 str., 6.808 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str.). LR CK 6.344 str. nurodyta, kad pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje ar įstatymuose nustatytus terminus ir nustatytoje vietoje. Kaip matyti iš 2010-11-16 šalių sudarytos paslaugų teikimo sutarties, šios sutarties pirmoje dalyje numatytas sutarties objektas, 1.1 p. nurodyta, kad pardavėjas (UAB „Automalūnas“) įsipareigoja teiki pirkėjui (UAB „Skaidrola“ ) autotransporto remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas, o pirkėjas (UAB „Skaidrola“) įsipareigoja šias paslaugas priimti ir už jas apmokėti. Sutarties trečioje dalyje numatyta atsiskaitymo tvarka ir sankcijos, minėtos dalies 3.4 p. nurodyta, kad pardavėjas turi teisę skaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų prekių sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Atsakovas nesutinka su ieškovo reikalaujama priteisti 3345,65 Lt delspinigių suma, kadangi pagal pasirašytos sutarties 3.4 punktą, delspinigiai gali būti skaičiuojami tik nuo laiku neapmokėtos sumos už prekes, o ne už paslaugas. Teismas šį atsakovo argumentą laiko nepagrįstu. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos LR CK 6.193–6.195 straipsniuose. Pagal susiformavusią teismų praktiką, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir LR CK 1.5 str. įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-23 nutartis Nr. 3K-3-406/2008; 2010-07-10 nutartis Nr. 3K-3-323/2010; kt.). Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-03-20 nutartis Nr. 3K-3-128/2010). Svarbios ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, jos vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-10 nutartis Nr. 3K-3-323/2010). Kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į sutarčių aiškinimo taisyklių visetą. Kaip matyti iš 2010-11-16 šalių sudarytos sutarties, sutarties objektas – autotransporto remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų tiekimas, kas atsispindi ir sutarties pavadinime. Atskleidžiant sutarties turinį, matyti, kad ieškovas įsipareigojo teikti atsakovui autotransporto remonto ir techninio aptarnavimo paslaugas, automobilio remontui ar techniniam aptarnavimui naudoti kokybiškas ir techninius reikalavimus atitinkančias detales, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už gautas prekes (paslaugas). Kaip matyti iš sutarties 2.6. punkto, prekių pardavimas, paslaugų suteikimas laikomas atliktu, kai išrašoma PVM sąskaita–faktūra, patvirtinta abiejų šalių parašais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pateiktose sąskaitose–faktūrose nurodant sumą žodžiais, šalys pasirašė prie punktų „prekes išdavė“, „prekes priėmė“, t.y. sąskaitose–faktūrose prie šalių parašų nurodyta „prekės“, tačiau, kaip matyti iš sąskaitų–faktūrų turinio, punkte „pavadinimas“ surašytos tiek atliktos paslaugos, tiek panaudotos medžiagos, detalės – prekės. Esant šioms aplinkybėms, atsižvelgiant į sutarties esmę, teismas daro išvadą, kad tikrieji sutarties šalių ketinimai ir jų valia sudarant sutartį – teikti kokybiškas autotransporto remonto ir techninio aptarnavimo prekes bei paslaugas ir tinkamai už jas atsiskaityti. Todėl, vien tas faktas, kad sutarties 3.4 punkte nurodytas delspinigių skaičiavimas nuo neapmokėtų prekių sumos, nesuteikia pagrindo manyti, kad delspinigiai nėra skaičiuojami ir nuo atliktų neapmokėtų paslaugų sumos. Pažymėtina ir tai, kad sutartyje nėra atskiro punkto, kuriame būtų kalbama atskirai apie delspinigių skaičiavimą už suteiktas neapmokėtas paslaugas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nustatant tikruosius šalių ketinimus dėl sutarties 3.4 punkto, darytina išvada, kad pardavėjas, t.y. ieškovas, turi teisę priskaičiuoti delspinigius nuo neapmokėtų prekių (paslaugų) sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną.

9Atsakovas nesutinka ir su 2010-11-16 sutartyje nustatyta 0,2 proc. delspinigių suma už uždelstą atsiskaityti dieną, ši suma, atsakovo nuomone, laikytina neprotingai didele, todėl delspinigiai, turi būti mažintini nuo 0,2 proc. iki 0,02 proc. už uždelstą atsiskaityti dieną. Pagal LR CK 6.71 str. 1 d., netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Tiek LR CK 6.73 str. 2 d., tiek LR CK 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal LR CK 6.73 str. ir LR 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05. nutartis Nr. 3K-3-85/2007, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-19 nutartis Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartis Nr. 3K-7-409/2010). Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir praktikos negalima laikyti suformuota, kad nustatytas konkretus priteisiamų netesybų tarifas. Sutartinių netesybų mažinimas nereiškia jų priteisimo konkrečiu 0,02 proc. tarifu. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktinių aplinkybių, tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažįstamas tinkamu, kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje nėra ir negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-10-05 nutartis Nr. 3K-3-386/2010). Šioje byloje teismas, atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, į skolos sumą, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai, sprendžia, kad sutarties sąlygose numatytas delspinigių dydis (0,2% už dieną) sudaro per didelę netesybų sumą ir tai ieškovui leistų nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, sprendžia, kad tinkami ir protingi būtų 0,1 % dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudarytų 1583,83 Lt delspinigių (atskaičius atsakovo 2012-07-23 sumokėtą dalį delspinigių – 178,00 Lt). Todėl siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo likusią nesumokėtą sumą – 3345,65 Lt netesybų tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 1583,83 Lt delspinigių sumą. Pažymėtina, kad dalinis piniginės prievolės įvykdymas bylos nagrinėjimo teisme metu nelemia netesybų sumažinimo prašomu dydžiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-02-20 nutartis Nr. 3K-3-62/2012).

10LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal LR CK 6.210 str. 2 d., terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis išdėstytu, ieškovui priteistina iš atsakovo 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (1583,83 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-07-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (LR CK 6.210 str. 2 d.).

11Remiantis LR CPK 93 str. 1 d., ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkinai ieškinio reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 50,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 35) bei atsakovui iš ieškovo priteistina 250 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 47).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 270, 430 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Skaidrola“, į.k. 242082810, buveinė – Šilutės pl. 23A-49/4, Klaipėda, 1583,83 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme – 2012-07-12 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidų – žyminio mokesčio ieškovo UAB „Automalūnas“, į.k. 152767338, buveinė – Šilutės pl. 21, Klaipėda, naudai.

15Priteisti iš ieškovo UAB „Automalūnas“, į.k. 152767338, buveinė – Šilutės pl. 21, Klaipėda, 250,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti atsakovo UAB „Skaidrola“, į.k. 242082810, buveinė – Šilutės pl. 23A-49/4, Klaipėda, naudai.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai