Byla 2K-523/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Antano Klimavičiaus, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Josifo Tomaševičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. P. kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutarties, kuria atmestas T. P. apeliacinis skundas dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. nuosprendžio, kuriuo T. P. nuteistas pagal BK 225 straipsnio 2 dalį teisės atėmimu dirbti valstybės tarnyboje dvejiems metams.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

4T. P. nuteistas už tai, kad, dirbdamas ( - ) policijos patruliu, vykdydamas pareigas – kontroliuodamas, kaip eismo dalyviai vykdo Kelių eismo taisyklių reikalavimus, ir nustatęs, kad 2006 m. liepos 6 d. apie 20.00 val. Žemaitijos – Naftininkų gatvių sankryžoje, Mažeikiuose, iš automobilio ( - ) vairuojamo V. B. , buvo išmestas alaus butelis, t. y. pažeistas Kelių eismo taisyklių 57 punktas;) ( - ) policijos patruliui P. P. (P. P. ) sustabdžius minėtą automobilį prie prekybos centro „Putinas“ esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, tarnybiniame automobilyje „Audi 80“, patikrinęs dokumentus ir įtaręs, jog automobilio ( - ) vairuotojas V. B. yra neblaivus, pareikalavo iš vairuotojo 200 Lt kyšio už, tikėtina, neteisėtą neveikimą, t. y. už galimai V. B. padaryto Kelių eismo taisyklių 68 punkto pažeidimo nuslėpimą, administracinės teisės pažeidimo protokolo nesurašymą ir, V. B. sutikus perduoti prašomą sumą, susitarė priimti 200 Lt kyšį, nurodęs atvykti su pinigais prie kavinės „Čeburekinė“, esančios, Mažeikiuose, Tirkšlių g., nes tuo metu V. B. pinigų su savimi neturėjo. Po įvykusio susitarimo, apie 21.30 val., tęsdamas nusikalstamą veiką, prie AB SEB „Vilniaus banko“, esančio, Mažeikiuose, V. B. g. 3 T. P. ankstesnįjį susitarimą realizavo ir per tarnybinio automobilio „Audi 80“, langą tiesiogiai priėmė iš V. B. , kurio veikla buvo kontroliuojama teisėsaugos institucijų pareigūnų, 200 Lt kyšį, t. y. du banknotus po 100 Lt, kurių Nr. AF3517006 ir AF1923289.

5Kasaciniu skundu nuteistasis T. P. prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis yra neteisėta, nes priimta padarius esminių BPK reikalavimų pažeidimų, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuotos jo teisės ir sukliudyta teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti baudžiamąją bylą bei priimti teisingą nutartį (BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalis, 382 straipsnio 5 punktas ir 383 straipsnis). T. P. kasaciniame skunde nurodo, kad jo apeliacinį skundą išnagrinėjo šališkas teismas, nes naujai sudaryta teisėjų kolegija savo iniciatyva iš naujo nesvarstė kasatoriaus pirmiau pareikšto kolegijos pirmininkui nušalinimo klausimo, nepaisydama to, kad prieš tai bylą nagrinėjusių teisėjų nutartis tuo pačiu klausimu yra niekinė, nes buvo priimta neturint jiems teisės dalyvauti šiame procese. Kasatorius nurodo, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje ir BPK 44 straipsnio 5 dalyje yra įtvirtinta jo kaip kaltinamojo (nuteistojo) teisė į nešališką teismą, todėl apeliacinės instancijos teismas padarė esminį Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimą (BPK 44 straipsnio 5 dalis), dėl kurio buvo suvaržyta įstatymo garantuota jo teisė į nešališką teismą, ir šis pažeidimas sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nutartį. T. P. nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neteisėtai pripažino nepagrįstais jo teiginius, kad policijos pareigūnų veiksmai ir duotas leidimas V. B. atlikti papirkimą imituojančius veiksmus nebuvo sankcionuoti teisėjo pagal BPK 159 straipsnio reikalavimus.

6Atsiliepime į nuteistojo T. P. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras siūlo kasacinį skundą atmesti. Prokuroras nurodo, kad teismai tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, padarė bylos aplinkybes atitinkančias išvadas ir BPK 44 straipsnio 5 dalies nuostatų nepažeidė. Prokuroras teigia, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai laikė, kad BPK 159 straipsnio reikalavimai nepažeisti, kadangi nusikaltimas, T. P. pareikalavus kyšio, sutinkamai su BK 225 straipsnio 2 dalies dispozicija, jau buvo baigtas ir tolesniais veiksmais buvo siekiama surinkti kuo daugiau įkalčių ir juos įtvirtinti.

7Nuteistojo T. P. kasacinis skundas tenkintinas.

8Dėl BPK 44 straipsnio 5 dalies reikalavimų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalies ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalies nuostatų

9Kasatoriaus argumentas, kad apeliacine tvarka bylą išnagrinėjo neteisėta teisėjų kolegija yra nepagrįstas. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegijai, kuri išnagrinėjo bylą iš esmės, nušalinimų nebuvo pareikšta, tame tarpe ir kolegijos pirmininkui. Nebuvo pagrindo skunde nurodytais motyvais jam nusišalinti.

10Kasatoriaus teiginiai, kad pirmosios instancijos teisėja išnagrinėjusi bylą buvo šališka, motyvuotai atmesti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartimi, tačiau apeliacinės instancijos teismo nutarties kai kurie teiginiai leidžia pripažinti, kad šis teismas šališkai išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo T. P. skundą.

11Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas kaltinamojo duotus parodymus teisme, pasisakė, kad tai yra „akla ir neprofesionali“ gynyba, ir konstatavo, kad būtent tokia kaltinamojo gynybos taktika sustiprino įrodymus, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas.

12Teisėjų kolegija pabrėžia, kad kaltinamojo parodymai, gauti teisėtais būdais, kurių patikimumą galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais, teismo gali būti pripažinti įrodymais byloje ir juos privalu vertinti pagal BPK 20 straipsnio taisykles. Kaltinamojo parodymai teisme kartu yra viena iš gynybos priemonių. Būtina pabrėžti, kad duoti parodymus yra kaltinamojo teisė, bet ne pareiga. Atsisakančiam duoti parodymus, kaip ir duodančiam melagingus parodymus kaltinamajam, dėl to jokios sankcijos ar blogesnė procesinė padėtis negali būti taikoma. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, kaip matyti iš šios kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutarties turinio, pažeidė nešališkumo principą, susiejusi kitų įrodymų vertinimą su kaltinamojo parodymų, kurie yra viena iš jo gynybos priemonių, patikimumu.

13Apeliacinės instancijos teismo kolegija, tikrindama pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą, susiejo tai su kaltinamojo gynybos vertinimu. Tuo tarpu teisė į gynybą yra viena iš svarbiausių asmens, traukiamo baudžiamojon atsakomybėn, teisių. Ši teisė yra įtvirtinta BPK 10 straipsnyje, ją garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalis bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis.

14Teisę į gynybą kaltinamasis įgyvendina gindamasis pats, taip pat gindamasis per gynėją. Jis gali nesiimti jokių aktyvių gynybos veiksmų, gali ir gintis aktyviai, tačiau visais atvejais gynybos taktika ir lygis negali būti susiję su jo kaltumo nustatymu. Tuo tarpu Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19d. nutartyje, be kita ko, teigiama, kad kaltinamojo neprofesionali gynyba pagrįstai leidžia abejoti visais kaltinamojo pasirinktos gynybos teiginiais, jo argumentų ir teiginių teisingumu bei patikimumu.

15Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, priėmusi tokią nutartį, kartu parodė savo nepalankumą kaltinamajam ir taip pažeidė nešališkumo principą, kuris yra garantuotas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 2 dalyje, įtvirtintas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje ir BPK 44 straipsnio 5 dalyje, ir tai pagal BPK 383 straipsnį yra pagrindas panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį, vadovaujantis BPK 369 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu.

16Dėl BPK 159 straipsnio reikalavimų

17BPK 159 straipsnis reglamentuoja nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų atlikimą, t. y. asmens, kuriam siūloma atlikti nusikaltimą ar dalyvauti jį darant, veiksmų, formaliai atitinkančių objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius, atlikimas su teisėsaugos pareigūnų žinia. Tai yra viena iš kitų procesinių prievartos priemonių, numatytų BPK 140-163 straipsniuose.

18Pagal Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartyje išdėstytas bylos aplinkybes nukentėjusysis V. B. , kurio veika buvo kontroliuojama teisėsaugos institucijų pareigūnų, kaltinamajam T. P. davė 200 Lt kyšį. Prieš tai V. B. apie reikalavimą duoti kyšį pranešė policijos komisariatui, kur ir gavo kyšiui skirtus 200 Lt. Šiuos pinigus, būdamas kontroliuojamas policijos pareigūnų, įteikė T. P. .

19Tokiu būdu V. B. pranešimas policijos komisariatui apie reikalavimą duoti kyšį buvo pagrindas taikyti prievartos priemonę, numatytą BPK 159 straipsnyje. Ši V. B. informacija turėjo būti perduota prokurorui, kuris pagal BPK 159 straipsnio nuostatą gali kreiptis į ikiteisminio tyrimo teisėją su prašymu leisti asmeniui, kuriam buvo siūloma padaryti nusikaltimą, atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus. Nagrinėjamoje byloje, nors faktiškai buvo atlikti nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai, tačiau ne pagal BPK 159 straipsnyje nustatytą tvarką, todėl Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutarties išvada, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo pažeistas BPK 159 straipsnio reikalavimas, prieštarauja šio straipsnio nuostatoms.

20Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine tvarka tikrindama Akmenės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. nuosprendžio pagrįstumą, vadovavosi tuo, kad ikiteisminio tyrimo metu BPK 159 straipsnio reikalavimai nebuvo pažeisti ir tuo remdamasi pripažino leistinais įrodymais viską, kas yra susiję su 200 Lt įteikimu T. P. . Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turi atsižvelgti į šią aplinkybę vertindamas įrodymus dėl kyšio priėmimo. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartyje teisingai nurodyta, kad vienas iš BK 225 straipsnyje numatytų nusikaltimo sudėties požymių yra susitarimas priimti kyšį. Šis požymis yra alternatyvus ir baudžiamajai atsakomybei pagal BK 225 straipsnį atsirasti pakanka veikos, patvirtinančios susitarimą priimti kyšį. Tačiau tai nereiškia, kad nereikia įrodinėti kitų nusikaltimo požymių.

21Akmenės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. nuosprendžiu T. P. nuteistas už kyšio reikalavimą, susitarimą priimti kyšį ir kyšio priėmimą. Tikrindamas šio nuosprendžio pagrįstumą apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti kiekvieno iš šių požymių įrodytumą ir nutartyje aiškiai išdėstyti išvadas šiuo klausimu, kaip to reikalaujama BPK 332 straipsnio 3 dalyje. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartyje nėra išsamaus atsakymo į apeliacinio skundo argumentą, kad T. P. kaltė neįrodyta pagal visus jam inkriminuotus nusikaltimo požymius. Tokia nutartis neatitinka BPK 320 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

23Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 19 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 4. T. P. nuteistas už tai, kad, dirbdamas ( - ) policijos patruliu, vykdydamas... 5. Kasaciniu skundu nuteistasis T. P. prašo panaikinti apeliacinės instancijos... 6. Atsiliepime į nuteistojo T. P. kasacinį skundą Lietuvos Respublikos... 7. Nuteistojo T. P. kasacinis skundas tenkintinas.... 8. Dėl BPK 44 straipsnio 5 dalies reikalavimų, Lietuvos Respublikos... 9. Kasatoriaus argumentas, kad apeliacine tvarka bylą išnagrinėjo neteisėta... 10. Kasatoriaus teiginiai, kad pirmosios instancijos teisėja išnagrinėjusi bylą... 11. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas kaltinamojo duotus parodymus... 12. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad kaltinamojo parodymai, gauti teisėtais... 13. Apeliacinės instancijos teismo kolegija, tikrindama pirmosios instancijos... 14. Teisę į gynybą kaltinamasis įgyvendina gindamasis pats, taip pat gindamasis... 15. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 16. Dėl BPK 159 straipsnio reikalavimų... 17. BPK 159 straipsnis reglamentuoja nusikalstamą veiką imituojančių veiksmų... 18. Pagal Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 19. Tokiu būdu V. B. pranešimas policijos komisariatui apie reikalavimą duoti... 20. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Akmenės rajono apylinkės teismo 2008 m. sausio 17 d. nuosprendžiu T. P.... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 5... 23. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų...