Byla 2-15630-155/2015
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais pagal ieškovo bankrutuojančio UAB (duomenys neskelbtini) atstovaujamo UAB (duomenys neskelbtini) ieškinį pareikštą atsakovams UAB (duomenys neskelbtini) ir UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo atstovui V. G., atsakovo UAB ( - ) atstovei advokato padėjėjai J. U. ir atsakovo UAB ( - ) atstovams J. G. ir advokatui D. P.

2Teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais pagal ieškovo bankrutuojančio UAB ( - ) atstovaujamo UAB ( - ) ieškinį pareikštą atsakovams UAB ( - ) ir UAB ( - )

Nustatė

3Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Susitarimą, Mokėjimą bei Įskaitymą ir priteisti iš atsakovo UAB ( - ) 7600,10 Eur (26244,72 Lt) sumą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2014-04-22 Vilniaus apygardos teismas iškėlė ieškovui UAB ( - ) bankroto bylą ir paskyrė bankroto administratorių. Pagal Bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. bankroto administratorius peržiūrėjo visus bankrutuojančios bendrovės sandorius, kurie buvo sudaryti per paskutinius 36 mėnesius ir nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovo UAB ( - ) buvo pasirašyta sutartis Nr. SK2013/0006, pagal kurią atsakovas UAB ( - ) atliko ieškovui darbus už kurių atlikimą buvo išrašyta 2013-06-27 PVM sąskaita-faktūra DVL 13/041 iš viso 26244,72 Lt, kas atitinka 7600,10 Eur sumą. Šios sumos ieškovas atsakovui nesumokėjo. 2013-08-22 tarp ieškovo ir abiejų atsakovų buvo sudarytas trišalis susitarimas Nr. 1/2013 pagal kurį šalys susitarė, kad ieškovo skolą atsakovui UAB ( - ) sumokės kitas atsakovas - UAB ( - ). Taip ginčijamu susitarimu ieškovas tapo neskolingas atsakovui UAB ( - ). Nurodo, kad pagal trišalio susitarimo 3 punktą turėjo būti sudarytas atskiras susitarimas tarp ieškovo ir atsakovo UAB ( - ). Tokio susitarimo ieškovo bankroto administratorius neturi, jis neturi ir įrodymų, kad toks susitarimas buvo sudarytas, egzistuoja. Atsakovas UAB ( - ) pervedęs ieškovo mokėtiną 7600,10 Eur (26244,72 Lt) sumą UAB ( - ), neprimokėjo ieškovui savo turėtos skolos, įskaitė ją į mokėtiną ieškovui sumą. Iškėlus bankroto bylą ieškovas kreipėsi į UAB ( - ) reikalaudamas gautos sumos grąžinimo, tačiau atsakovas jos negrąžino, nurodydamas, kad nėra pagrindo pinigų grąžinimui. Ieškinį pareiškė actio Pauliana pagrindu, t.y. Civilinio kodekso 6.66 straipsnio pagrindu. Ieškinio teisiniais argumentais ieškovas nurodo ieškovo nemokumą, tai, kad trišalio susitarimo metu ieškovas buvo nemokus, nemokumą grindžia 2012 metų balanso duomenimis, turėtais ieškovo atžvilgiu turto areštų aktais. Nurodo, kad trišaliu susitarimu buvo suteikta atsakovui UAB ( - ) pirmenybės teisė prieš kitus kreditorius, tuo buvo pažeisti kitų kreditorių interesai. Remiasi teismų praktika, LAT Nr. 3K-3-513/2014, Nr. 3K-7-130/2013, Nr. 3K-P-311/2012, Nr. 3K-3-167/2012, Nr. 3K-3-204/2012 teigdamas, kad trišaliu susitarimu ir jo pagrindu atliktu mokėjimu ir įskaitymu buvo pažeistas kreditorių lygybės principas, kitaip pažeistos jų teisės, kad ieškovas, turėdamas kelis kreditorius ir būdamas nemokiu, elgėsi nesąžiningai, suteikė pirmenybę kreditoriui UAB ( - ), tuo pažeisdama kitų kreditorių teisėtus interesus. Ieškovas neprivalėjo sudaryti ginčijamo trišalio sandorio, o atsakovas UAB ( - ) neprivalėjo pagal jį mokėti atsakovui UAB ( - ), nes taip nustatyta LAT nutartyse Nr. 3K-3-17/2006, Nr. 3K-7-541/2004, Nr. 3K-3-47/2013, Nr. 3K-3-204/2012 nurodančiose, kad šalys turi teisę sudaryti sandorį kaip galima mažiau pakenksiantį kitiems kreditoriams, kad atsiskaitant su kitais kreditoriais turi būti paisoma ir kitų kreditorių interesų, bei jų teisių, kad turi būti užtikrinta, kad tokios teisės nebūtų pažeidžiamos. Mano, kad sudarydamos trišalį sandorį šalys elgėsi nesąžiningai, pažeidė teisės aktų ir kitų kreditorių interesus. Nurodo, kad ginčijamas sandoris yra nesąžiningas, nes atsakovai turėjo galimybę sužinoti ieškovo turtinę padėtį, suprasti, kad ieškovo turto atžvilgiu yra uždėti areštai, kad ieškovas pastoviai vėluoja atsiskaityti, nemoka darbuotojams atlyginimų. Mano, kad sąžininga sutarties šalis privalo pasidomėti kitos šalies padėtimi, įsitikinti, kad sudaromu sandoriu nebus pažeisti kitų šalių teisėti interesai. Atsakovas UAB ( - ) įvykdęs subrangos sutartį ir nustatytu laiku negavęs užmokesčio pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą žinojo, kad ieškovas nepajėgus atsiskaityti už darbus, todėl priimdamas apmokėjimą iš UAB ( - ) elgėsi nesąžiningai, žinojo, kad apeina kitų kreditorių teises. Tokią išvadą daro remdamasi LAT nutartimis Nr. 3K-3-17/2006, Nr. 3K-3-94/2010, Nr. 3K-3-204-2012. Nurodo, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovas buvo nemokus, be atsakovo UAB ( - ) turėjo ir kitų kreditorių. Todėl ginčijamais sandoriais buvo pažeista atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo tvarka, numatyta Civilinio kodekso 6.930/1 straipsnio 1 dalyje. Iki ginčijamo trišalio sandorio ieškovas turėjo neįvykdytų įsipareigojimų aukštesnės eilės kreditorių atžvilgiu, kad ieškovas jau už 2013 metų rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesius nesumokėjo darbo užmokesčio darbuotojui R. B. ir tai buvo konstatuota 2013-11-05 VDĮ prie SADM Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos sprendime. Be to ieškovas ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo skolininku vykdomosiose bylose. Ieškovas prašo taikyti restituciją, sugrąžinti šalis į buvusią padėtį, kadangi sudaryti sandoriai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Remiasi Civilinio kodekso 1.138 straipsnio 2 punktu, 6.145 straipsnio 1 punktu, 1.80 straipsnio 2 dalimi, 6.145 straipsnio 2 dalimi. Be to nurodo, kad pagal Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 4 dalį sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius tik ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek kiek yra būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti, kad pagal Civilinio kodekso 6.66 straipsnio 5 dalį sandorio pripažinimas neturi įtakos sąžiningų trečiųjų asmenų teisėms į turtą, kuris buvo pripažinto negaliojančiu sandorio objektas. Pareiškė actio Pauliana ieškinį, Civilinio kodekso 1.80 straispnio pagrindu. Nurodo, kad byloje nėra sąlygų dėl kurių būtų negalima taikyti restitucijos, todėl iš atsakovo UAB ( - ) turi būti priteistos be pagrindo įgytos lėšos – 7600 Eur.

5Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti tais motyvais kurie nurodyti ieškinyje. Papildomai paaiškino, kad ginčijamu sandoriu neįvyko paprastas skolininkų pasikeitimas, kad išanalizavus duomenis matyti, kad UAB ( - ) sumokėjo už UAB ( - ) , kad UAB ( - ) mokėtinas UAB ( - ) sumas įskaitė į turėtą mokėti ieškovui mokėjimą. Nurodo, kad teismui ir atsakovams ieškovas pateikė buhalterinę medžiagą, pagal kurią atsakovai gali įsitikinti, jog atsakovo UAB ( - ), didžiausio ieškovo kreditoriaus, sumokėta atsakovui UAB ( - ) už ieškovą mokėjimo suma buvo siekiama apeiti kitus ieškovo kreditorius, nesąžiningai sudaryti atsakovui UAB ( - ) išimtines sąlygas - gauti apmokėjimą ne nustatyta eilės tvarka, kad tuo buvo pažeisti kitų kreditorių interesai. Nors nėra rašytinio dokumento apie įskaitymą padarytą tarp ieškovo ir UAB ( - ), tačiau tokio susitarimo faktą įrodinėja pirmojo ginčijamo sandorio sąlyga, bei akivaizdumo kriterijumi, kad toks susitarimas turėjo būti ir kad jį patvirtina buhalteriniai duomenys. Teismo posėdžio metu ieškovas akcentavo teismų praktiką, joje nurodytus kriterijus, aiškino, kad ginčo teisiniams santykiams jie yra taikomi, kad ieškinys turi būti patenkintas, nes ginčijami sandoriai yra nesąžiningi, pažeidžiantys kreditorių interesus, kad jų sudaryti ieškovas neturėjo teisės.

6Atsakovas, UAB ( - ) pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad 2013-05-20 tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. SK2013/0006, pagal kurią atsakovas UAB ( - ) įsipareigojo atlikti grindų įrengimo/montavimo darbus. Jie atliko sutartus darbus ir juos perdavė 2013-06-27 darbų priėmimo-perdavimo aktu, tą pačią dieną išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 26244,72 Lt sumai, kurią ieškovas turėjo apmokėti per 30 dienų. 2013-08-22 sudarė trišalį susitarimą tarp ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ), pagal kurį atsakovas UAB ( - ) sutiko, kad neprieštarauja, jog 26244,72 Lt sumą už jų atliktus darbus sumokės UAB ( - ). Pagal šį susitarimą UAB ( - ) sumokėjo UAB ( - ) visą 26244,72 Lt sumą. Nurodo, kad mokėjimo, kaip atskiro sandorio ginčijimas yra ydingas ir ieškovo nurodytais Civilinio kodekso pagrindais negalimas, kad ieškovo antras reikalavimas yra nesusijęs su atsakovu UAB ( - ), nes ginčijamas įskaitymas galimai atliktas tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), kuriame atsakovas UAB ( - ) nedalyvavo. Nurodė, kad pagal teismų praktiką ieškovas neįrodė actio Pauliana sąlygų, kad įrodymai, jog ginčijamo Susitarimo metu ieškovas buvo nemokus yra netinkami ir nepateikti, kad ieškovas savaip interpretuoja Vilniaus apygardos teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo motyvus. Teigia, kad Susitarimo sudarymo metu ieškovas vykdė normalią ūkinę komercinę veiklą, kad 2012 metų finansiniai duomenys nepatvirtina prastos ieškovo finansinės būklės, kad ieškovas galėjo atsiskaityti su kreditoriais. Ieškovo mokėtina atsakovui UAB ( - ) suma 26244,72 Lt yra nedidelė lyginant su ieškovo tuo metu gautomis pajamomis. Dėl neatsiskaitymo su darbuotoju R. B. nurodo, kad duomenų, jog su juo nebuvo laiku atsiskaityta dėl lėšų stygiaus nėra, mano, kad tam galėjo būti visiškai kitokios priežastys. Apie turto areštų aktus atsakovas UAB ( - ) nežinojo, neturėjo galimybės apie juos susižinoti. Nurodo, kad atsakovas turėjo teisę sudaryti ginčijamą Susitarimą, kad pagal ieškovo įvardytas aplinkybes kitokia išvada negalima, kad įskaitymu atsakovas UAB ( - ) atliko įprastinį, veslo praktikoje dažną veiksmą, kad tuo nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų. Nurodo, kad atsakovo UAB ( - ) atžvilgiu nėra aktualus atsakovo UAB ( - ) atliktas jų naudai mokėjimas ir įskaitymas. Remiasi LAT nutartimis Nr. 3K-3-462/2012; Nr.3K-3-462/2012, kurios patvirtina , kad nagrinėjamo ginčo atveju ginčijami Susitarimai neprieštaravo ieškovo veiklos tikslams. Atsakovo UAB ( - ) atžvilgiu nebuvo suteikta pirmenybė prieš kitus kreditorius, įstatymai leidžia net ir esant neįvykdytiems kitiems įsipareigojimams sudaryti ginčijamą susitarimą, kad atliktas mokėjimas neprivedė ieškovo prie nemokumo būsenos. Atsakovas UAB ( - ) elgėsi sąžiningai, įrodymų dėl jo nesąžiningumo ieškovas nepateikė, nepateikė ir kitų įrodymų, patvirtinančių sandorio negaliojimo pagal Civilinio kodekso 1.80 str. , 6.930/1 str. 1 dalį. Nepasisakė dėl ginčijamo įskaitymo, bet atkreipė dėmesį, kad šio reikalavimo dalyje nėra įrodinėjamos visos actio Pauliana sąlygos. Kadangi ieškovas neįrodė ieškinio pagrįstumo, neįrodė visų reikalingų ieškiniui tenkinti sąlygų, nenuginčijo Susitarimo, todėl šio atsakovo nuomone įskaitymo pripažinti negaliojančiui irgi pagrindo nėra. Kadangi ieškinio reikalavimai neįrodyti, todėl negalimas restitucijos taikymas. Nurodo, kad ieškovas piktnaudžiauja teise, pareiškė nepagrįstą ir neteisėtą ieškinį ir dėl to, prašo ieškovui taikyti baudą, kurio 50 procentų prašo priteisti atsakovo UAB ( - ) naudai.

7Teismo posėdyje atsakovo UAB ( - ) atstovai nesutiko su ieškiniu, atsikirtimus grindė atsiliepimo motyvais. Nurodė, kad atsakovas UAB ( - ) elgėsi sąžiningai, kad už atliktą darbą jis gavo atlygį 26244,72 Lt, kad reikalavimas šiuos pinigus grąžinti ieškovui yra neteisėtas, kad ieškovas neįrodė ieškinio, sukėlė atsakovui nepatogumus ir papildomas išlaidas advokato pagalbai. Nurodė, kad atsakovo UAB ( - ) atstovai tiek sudarydami sutartį dėl subrangos darbų, tiek ir ginčijamą susitarimą, nežinojo ir nenumanė, kad ieškovo turinė padėtis bloga. Įpareigojimo laikytis eiliškumo atsiskaitant nebuvo, ieškovo įvardyta teisės norma – Civilinio kodekso 6.930/1 straipsnis nebuvo priimtas. Atsakovas UAB ( - ) gavo 26244,72 Lt teisėtai už atliktą darbą, gavo pinigus iš atsakovo UAB ( - ), todėl juos grąžinti ieškovui yra nelogiška ir neteisinga.

8Atsakovas UAB ( - ) atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje šio atsakovo atstovė prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ginčo šalys dalyvavo vykdant statybos darbus tame pačiame objekte, kad atsakovas UAB ( - ) apmokėjo 26244,72 Lt mokėjimą už ieškovą. Nurodo, kad tokį mokėjimą atliko pagal susitarimą, kad būtų efektyviau ir greičiau įvykdytas atsiskaitymas. Neigia, kad atsakovas UAB ( - ) buvo nesąžiningas, nes buvo sudarytas leistinas sandoris. Detaliau paaiškinti apie įskaitymo aplinkybes negali, nes neturi dokumentų. Mano, kad tarp atsakovo UAB ( - ) ir ieškovo bendrovės buvo nuolatiniai verslo santykiai, pagal kuriuos buvo ir priešpriešinių prievolių kurias vykdė įvairiai, neatmeta galimybės, kad buvo įvykdytas atsiskaitymas, apie kurį buvo nurodyta ginčijamame Susitarime, tačiau jokio nesąžiningumo, atsiskaitymo slėpimo, siekimo pakenkti kitų kreditorių interesams atsakovas UAB ( - ) neturėjo. Apžvelgė actio Pauliana ieškiniui reikalingas sąlygas, teigė, kad jos ginčo atveju neįrodytos, kad ieškovo ieškinys prieštarauja teisės praktikai, kad reikalavimas nepagrįstas.

9Ieškinis yra atmetamas dėl žemiau išdėstyto:

10Ieškinį pareiškė bankrutuojančios UAB ( - ) bankroto administratorius. Reikalavimą kildina Bankroto įstatymo 11 straipsnio 8 punktu, uždedančiu pareigą administratoriui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrinti įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Šiuo pagrindu ieškovas pateikė reikalavimą pripažinti negaliojančiais tris sandorius: trišalį susitarimą Nr. 1/2013, sudarytą 2013-08-22 (T. I, b.l. 25-26), jo pagrindu atliktą mokėjimą ir įskaitymą, padarytą irgi Susitarimo pagrindu. Prašomus pripažinti negaliojančiais sandorius ginčija actio Pauliana institutu, Civilinio kodekso 6.66 straipsniu, nurodydamas, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovas buvo nemokus, negalėjo šių sandorių sudaryti, sudarydamas ginčijamus sandorius suteikė atsakovams pirmenybę prieš kitus kreditorius, todėl neturėjo teisės šių sandorių sudaryti, kad sudarydamos sandorius šalys elgėsi nesąžiningai, pažeidė nustatytą atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo tvarką. Pareikštu ieškiniu ieškovas siekia resitucijos padarinių, kad gauti pinigai pagal trišalį susitarimą būtų priteisti iėškovo naudai. Abu atsakovai su ieškinio reikalavimais nesutinka, nurodo, kad ieškinys neįrodytas, grindžiamas svarstymais, kad sąlygų pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais nėra. Pažymi, kad negali atsikirsti apie ieškovo reikalaujamą pripažinti negaliojančiu įskaitymą, kadangi tokio sandorio egzistavimo ir jo įvykdymo įrodymų, bei konkrečių aplinkybių ieškovas į bylą neteikė.

11Byloje yra 2013-08-22 Trišalis susitarimas Nr. 1/2013 (T.I, b.l. 25-26) Šį Susitarimą sudarė ieškovas UAB ( - ) ir abu atsakovai UAB ( - ) ir UAB ( - ). Susitarime įvardyta šalių padėtis patvirtina, kad visos trys šalys buvo susijusios verslo, vykdomo tame pačiame objekte santykiais. Atsakovas UAB ( - ) ginčijamame susitarime įvardijamas - Statytoju, ieškovas UAB ( - ) - Rangovu, o atsakovas UAB ( - ) – Subrangovu. Iš susitarime nurodomo pagrindo matyti, kad trišalis susitarimas sudarytas, atsižvelgiant į tai, kad 2013-05-20 tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ) buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. SK2013/0006 pagal kurią subrangovas UAB ( - ) objekte ( - ) ( biudžetinės įstaigos pensiono ( - ) grupiniai gyvenamieji namai) ( - ), nauja statyba” įsipareigojo atlikti grindų įrengimo darbus, kad visi darbai pagal šią 2013-05-20 subrangos sutartį buvo tinkamai ir laiku atlikti, rangovo priimti 2013-06-27 darbų priėmimo aktu Nr. 1 ir 2013-06-27 pažyma Nr. 1. Ginčo trišalį susitarimą lėmė ginčo šalių veikla atlikta tame pačiame objekte, tiek ieškovas, tiek abu atsakovai vykdė viename ir tame pačiame objekte statybos darbus, faktiškai pagal prisiimtas sutartimis prievoles buvo atsakingi už atskirų darbų šiame objekte atlikimą. Atsakovas UAB ( - ) pateikė į bylą trišaliame susitarime įvardytą 2013-05-20 subrangos sutartį Nr. SK2013/0006 (T. I, b.l.76-80), sudarytą tarp UAB ( - ) ir UAB ( - ), kurioje ieškovas UAB ( - ) vadinamas rangovu, o atsakovas UAB ( - ) subrangovu ir pagal kurią atsakovas UAB ( - ) įsipareigojo objekte ( - )”, atlikti grindų įrengimo/montavimo darbus numatytus techniniame projekte. Taigi, faktiškai buvo pagrindas dėl kurio yra sudarytas trišalis susitarimas, buvo sutartis pagal kurią atsakovas UAB ( - ) atliko darbus. Ginčo dėl to nėra. Ieškovas neginčijo, kad trišalio susitarimo pagrindas neteisingas, apsimestinis, kad jo nebuvo, byloje nekilo ginčo, kad atsakovas UAB ( - ) įvykdė įsipareigojimą, atliko darbą, kad jis turėjo teisę gauti atlygį už atliktą darbą, neginčijo, kad atsakovo atlikto darbo kaina yra 26244,72 Lt, kas atitinka 7600,10 Eur. Ginčijamame trišaliame susitarime įvardyta šalių UAB ( - ) ir UAB ( - ) padėtis (atitinkamai rangovas ir subrangovas) visiškai sutampa su subrangos sutartyje Nr. SK2013/006 įvardyta šių proceso šalių sutartine padėtimi, ir šioje sutartyje UAB ( - ) yra vadinama rangovu, o atsakovas UAB ( - ) yra vadinamas subrangovu. Esant tokiems sutapimams, pagrindo nepripažinti, kad antrasis atsakovas UAB ( - ) nebuvo atsakingas už objekte vykdomus statybos darbus nėra pagrindo. Be to byloje ir nekilo ginčo dėl to, kad atsakovas UAB ( - ) nevykdė statybos darbų. Tokiu būdu neginčytinai nustatyta, kad ginčo trišalis susitarimas yra sudarytas tarp šalių, vykdžiusių statybos verslą, susijusių sutartiniais santykiais dėl to paties objekto statybos, kad visos trišalio susitarimo šalys vykdė ir buvo atsakingos už atitinkamus statybos darbus tame pačiame objekte, kad visų šių šalių tikslas buvo vienodas, atlikti atitinkamus statybos darbus, juos priduoti ir gauti atlygį.

12Esant tokiai situacijai neobjektyvu būtų pripažinti, kad šalys neturėjo teisės sudaryti ginčijamo trišalio sandorio. Pati situacija patvirtina, kad ginčo trišaliu sandoriu jo šalys pirmiausia įgyvendino verslo bendrame objekte rezultatą, kad atsakovas UAB( - ) būdamas objekto statytoju ir atitinkamai būdamas atskingu už visą statybos resultatą, tame tarpe ir kitų rangovų bei subrangovų darbą, sumokėjo mokėjimą už darbą atliktą jo statomame objekte teisiogiai grindų įrengimo ir montavimo darbą atlikusiam atsakovui UAB ( - ). Ir nors šį darbą atsakovas UAB ( - ) atliko ieškovo pavedimu, vykdydamas su pastaruoju sudarytą subrangos sutartį, tačiau atliktas darbas iš esmės ir buvo atliekamas statytojo, t.y. bylos atsakovo UAB ( - ) naudai. Tokia situacija neleidžia formaliai vertinti UAB( - ) dalyvavimo sudarant ginčijamą trišalį susitarimą ir šiuo susitarimu jo prisiimtos prievolės atlikti mokėjimą kito atsakovo UAB ( - ) naudai. Ginčijamo trišalio susitarimo aplinkybės neįrodo, kad jis buvo sudarytas tam, kad būtų pažeistos kitų asmenų ar įmonių teisės, teisėti interesai ar teisėti lūkesčiai.

13Įvykdžius ginčijamą trišalį susitarimą atsakovui UAB ( - ) buvo sumokėta 26244,72 Lt suma ( T.I, b.l. 31) . Sumokėta suma yra mažesnė už subrangos sutartimi sulygtą ir numatytą atsakovo UAB ( - ) darbų kainą, kuri buvo 27527,50 Lt (T.I, b.l. 79). Sumokėta 26244,72 Lt suma yra už realiai atsakovo UAB ( - ) atliktą darbą (T.I, b.l. 82).

14Ieškovas nurodo, kad atsakovas UAB ( - ) gavo mokėjimą esant ieškovui nemokiam, kad atsakovai turėjo žinoti apie ieškovo nemokumą, kad trišalio susitarimo metu ieškovo atžvilgiu buvo taikyti areštai, buvo nemokamas darbo užmokestis darbuotojui R. B.. Patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas UAB ( - ) žinojo ir suprato apie ieškovo nemokumą byloje nėra. 2014-04-22 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovui UAB ( - ) buvo iškelta bankroto byla ( T. I, b.l. 10-12). Šioje teismo nutartyje nėra nustatytų prejudicinių faktų, kad ginčijamo trišalio susitarimo metu ( 2013-08-22) ieškovas buvo nemokus. Vilniaus apygardos teismo 2014-04-22 nutartyje, kuria ieškovui iškelta bankroto byla nėra nustatytų faktų apie tai, kada ieškovas tapo nemokus. Šios nutarties motyvai rodo, kokiais įrodymais teismas rėmėsi konstatuodamas faktą, kad nutarties priėmimo dienai UAB ( - ) gali būti nemokus ir dėl to, jam keltina bankroto byla. Tai, kad Vilniaus apygardos teismas nustatydamas pastarąjį faktą rėmėsi ieškovo UAB ( - ) balanso, sudaryto už 2012 metus duomenimis, neįrodo, kad ieškovas 2012 metais jau buvo nemokiu. Duomenų apie tai, kad tiek atsakovas UAB ( - ), tiek ir atsakovas UAB ( - ) galėjo ir turėjo pareigą žinoti ieškovo 2012 metų balanso duomenis nėra. Tai, kad bylos atsakovai nežinojo ieškovo turtinės padėties parodo ir jų veiksmai. Atsakovas UAB( - ) gavo mokėjimą pagal ginčijamą trišalį susitarimą už darbą, kurį jis įsipareigojo atlikti pagal 2013-05-20 Subrangos sutartį Nr. SK2013/0006 (T.I, b.l. 76-80). Taigi, ieškovo argumentas, kad UAB ( - ) jau 2012 metais buvo nemokus ir apie tai turėjo būti atsakovams žinoma, prieštarauja faktams. Atsakovas UAB ( - ) žinodamas, kad nuo 2012 metų ieškovas UAB ( - ) yra nemokus labiau tikėtina, kad nebūtų 2013-05-20 sudaręs Subrangos sutarties, kadangi tikėtina, kad nemokus sutarties dalyvis nevykdys sutartimi prisiimtos prievolės apmokėti už darbą, labiau tikėtina ir tai, kad žinodamas UAB ( - ) situaciją vidutiniškai protingas verslininkas nesudarys susitarimų, neatliks darbų nemokaus sutarties partnerio naudai, labiau tikėtina, kad bet kuris verslininkas supras jog atlygio už atliktą darbą iš nemokaus sutarties dalyvio jis negaus. Tačiau, faktas, kad atsakovas UAB ( - ) 2013-05-20 sudarė subrangos sutartį labiau tikėtinai įrodo, jog šis atsakovas nežinojo apie ieškovo turtinę padėtį.

15Byloje nėra objektyvių duomenų, kad ir kitas atsakovas UAB ( - ) ginčijamu trišaliu susitarimu įsipareigojęs sumokėti 26244,72 Lt kito atsakovo UAB ( - ) naudai už ieškovą UAB ( - ) žinojo kad pastarasis yra nemokus. UAB ( - ) ir UAB ( - ) yra skirtingos įmonės , tarpusavyje jos nesusijusios, įrodymų, kad šių įmonių balansai buvo žinomi kiekvienai įmonei, nėra. Tai, kad UAB ( - ) yra didžiasias UAB ( - ) kreditorius rodo tik, tai, kad atsakovo UAB ( - ) turtinė padėtis yra geresnė už ieškovo turtinę padėtį. Labiau yra tikėtina, kad UAB ( - ), būdama objekto, kuriame vydyti rangos/subrangos darbai - statytoja buvo suinteresuota statybos užbaigimo rezultatu, ir labiau tikėtina, kad tokį rezultatą galėjo užtikrinti tik atsiskaitymas su subrangovais, atsiskaitymas su tiesioginiais statybos darbų atlikėjais. Todėl nemanytina, kad žinojimas apie ieškovo nemokumą ar naudojimąsis ieškovo nemokumu buvo priežastis sudaryti ginčijamą sandorį. Labiau tikėtina, kad atsakovas UAB ( - ) būdamas statytojų, statybos, kuri vykdoma viešųjų pirkimų pagrindu ir atitinkamai gaunanti garantuotą valstybės finansavimą iš atitinkamų patikimų šaltinių buvo suinteresuota spartesniu statybos užbaigimu, o tam reikėjo išspręsti ir atsiskaitymo su subrangovais klausimą. Įrodymų, kad atsakovas UAB ( - ) sudarė ginčijamą trišalį susitarimą žinodama, kad ieškovas UAB ( - ) yra nemokus ir prisiėmė už jį mokėti 26244,72 Lt atsakovui UAB ( - ) neteisėtu pagrindu, nėra.

16Ginčijamame susitarime yra 3 sąlyga, kurioje nustatyta, kad “ Rangovas ( ieškovas UAB ( - )) neprieštarauja, kad Statytojas (atsakovas UAB ( - )) sumokėtų Subrangovui (atsakovui UAB ( - )) 26244,72 Lt skolą pagal 2013-05-20 Subrangos sutartį Nr. SK2013/0006, tokiu būdu Statytojui (atsakovui UAB ( - )) yra perkeliama Rangovo (ieškovo UAB ( - )) skola Subrangovu (atsakovui UAB ( - )). Ši sutarties sąlyga, kaip ir kitos ginčijamo susitarimo sąlygos niekaip nepatvirtina, kad jo sudarymą lėmė ieškovo nemokumas, kad apie tai, kad ieškovas UAB ( - ) yra nemokus žinojo ir suprato abu atsakovai, kad visos ginčijamo susitarimo šalys žinojo apie kitus kreditorius ir ieškojo būdų kaip pažeisti kitų kreditorių interesus. Ginčijamas susitarimas yra sudarytas daugiau kaip prieš pusmetį iki bankroto bylos iškėlimo ieškovui momento. Todėl preziumuoti, kad šalys žinojo apie ieškovo nemokumą ginčo atveju negalima.

17Ieškovas nurodo, kad atsakovai turėjo žinoti apie ieškovo nemokumą ginčijamo susitarimo metu ir dėl to, kad jo metu ieškovo atžvilgiu buvo uždėti turto areštai ir dėl to, kad Valstybinės Darbo inspekcijos prie SADM Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisija buvo priėmusi R. B. atžvilgiu sprendimą dėl jam neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo. Teismas atmeta tokius ieškovo argumentus kaip nepagrįstus. Nei įstatymai, nei apdairiam verslininkui keliami reikalavimai neuždeda pareigos domėtis faktais apie sutarties šalies atžvilgiu uždėtus turto arešto aktus ar darbo ginčų komisijos sprendimus, tokia informacija nėra vieša, duomenų apie tokios informacijos gavimas yra dažniausiai ribojamas.

18Ginčijamu trišaliu susitarimu ekonomiškai buvo išspręstas sutarties vykdymas. Šio susitarimo sąlygos nėra ginčijamos. Vien faktas, kad ginčijamas sandoris yra sudarytas per paskutinius 36 mėnesius iki ieškovo bankroto bylos iškėlimo nelemia jo ydingumo ir neįrodo, kad šis sandoris sudarytas jau esant ieškovui nemokiam ir abiem atsakovams žinant apie ieškovo nemokumą.

19Ieškovas ginčydamas trišalį susitarimą nurodo, kad juo yra pažeisti kitų kreditorių interesai, suteikta atsakovui UAB ( - ) pirmenybė prieš kitus kreditorius. Kaip aukščiau yra nurodyta ginčijamas trišalis susitarimas yra sudarytas iki bankroto bylos ieškovui iškėlimo. Todėl ir pagal teismų praktiką (LAT Nr. 3K-3-513/2014) ir pagal tuo metu galiojusius įstatymus nebuvo numatas kreditorių lygybės principas. Nagrinėjamos situacijos atžvilgiu negalima konstatuoti, kad atsakovų sudarytas trišalis susitarimas neatitinka protingo asmens elgesio standartų, kad atsakovai atliko nesąžiningą veiksmą ir tuo siekė naudos sau apeinant kitų kreditorių interesus. Ieškovas reikšdamas ieškinį Civilinio kodekso 6.66 straipsnio pagrindu ir nurodydamas LAT nutarčių aiškinimus jų nepagrindė ginčijamos situacijos atžvilgiu. Ieškovas nenurodė ir neįvardijo kokius veiksmus teismas turėtų pripažinti “kitaip pažeidžiančiais kreditoriaus interesus”. Kaip aukščiau nustatyta, ginčijamas sandoris sudarytas iki bankroto bylos iškėlimo, ginčijamas sandoris yra leistinas sandoris, ginčijamą sandorį sudarė šalys, kurios buvo vieno statybos objekto dalyviais, kad ginčijamu susitarimu buvo išspręstas apmokėjimo už realiai atliktą darbą klausimas. Todėl vien faktas, kad per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo ieškovas buvo trišalio susitarimo dalyviu neįrodo kitų aplinkybių, kuriomis pažeisti kitų kreditorių interesai dėl kurių atsirastų pagrindas pripažinti ginčijamą sandorį negaliojančiu.

20Byloje nėra jokių įrodymų, kad abu bylos atsakovai, kurie yra ir trišalio susitarimo dalyviai elgėsi nesąžiningai. Konkrečių įrodymų nėra, tokių įrodymų ieškovas nepateikė. Ieškovas remiasi LAT nutartimi Nr. 3K-3-204/2012 ir nurodo, kad skolininko sudarytas sandoris gali pažeisti kreditoriaus teises, jei skolininkas, turėdamas kelis kreditorius ir būdamas nemokus, elgiasi nesąžiningai ir suteikia pirmenybę kitam bent vienam kreditoriui, kad jeigu be kreditoriaus, kuriam perleistas reikalavimas į lėšas, nemokumo padėtyje esantis skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai yra piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, tai yra pagrindas išvadai, kad kitų kreditorių interesai buvo pažeisti, nepriklausomai nuo to ar įmonės nemokumas nedidėjo ar nepakito. Šioje dalyje pažymėtina, kad ne ieškovas būdamas skolininku pirmenybę atsiskaityti teikė atsakovui UAB ( - ), ne ieškovas pasirinko su kuo pirmiausia atsiskaityti. Ieškovas būdamas skolininku neatsiskaitė su atsakovu UAB ( - ) anksčiau negu, kad su kitais kreditoriais. Ne ieškovas UAB ( - ) apmokėjo kreditoriaus skolą UAB ( - ), bet kitas atsakovas , t.y,. UAB ( - ) apmokėjo ieškovo kreditoriui UAB ( - ) skolą. Todėl negalima pripažinti, kad trišalio susitarimo dalyviai elgėsi nesąžiningai, siekė ir pažeidė kitų kreditorių teises, kad trišaliu susitarimu buvo suteiktas atsakovui UAB ( - ) pirmumas prieš kitus kreditorius.

21Ieškovas nurodo, kad ginčo atveju trišalis susitarimas nėra paprastas skolininko pasikeitimas, kad trišaliu susitarimu buvo siekiama padaryti skolų, buvusių tarp ieškovo UAB ( - ) ir atsakovo UAB ( - ) įskaitymą. Tokį įskaitymą, kaip atskirą sandorį ieškovas ginčija. Pažymėtina, kad byloje nėra šio sandorio. Tai patvirtino ir ieškovo atstovas nurodydamas, kad rašytinio sandorio apie įskaitymą, padarytą ginčijamo trišalio susitarimo pagrindu nėra. Ieškovas tokio sandorio faktą įrodinėja menamomis aplinkybėmis. Jis remiasi ginčijamo trišalio susitarimo 3 sąlyga ir aiškina šią sąlygą plečiamai. Aukščiau yra nurodytas šios sąlygos turinys. Iš susitarimo 3 sąlygos turinio nustatyta, kad trišaliu susitarimu nebuvo sulygta dėl atsakovo UAB ( - ) sumokėtos skolos kitam atsakovui UAB ( - ) už ieškovą UAB ( - ) įskaitymo. Priešingai, pažodinė trišalio susitarimo sąlyga nurodo, kad dėl atsakovo UAB ( - ) sumokėtos už ieškovą sumos bus sudaromas atskiras susitarimas, jame bus aptariami finansiniai įsipareigojimai ir atsiskaitymai. Taigi, trišaliame susitarime nėra nuorodų į atsakovo UAB ( - ) sumokėto mokėjimo UAB ( - ) naudai įskaitymą, gi atskiro susitarimo dėl įskaitymo ar aptariamų finansinių įsipareigojimų ir kitokių atsisakitymų irgi nėra. Tarp ieškovo UAB ( - ) ir atsakovo UAB ( - ) nėra sudaryto mokėjimo pavedimo, tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto 26244,72 Lt sumai. Byloje nėra nei tiesioginių nei netiesioginių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovo UAB ( - ) sumokėta kitam atsakovui UAB ( - ) skola už 26244,72 Lt buvo įskaityta į UAB ( - ) mokėtiną ieškovui sumą ir kad tuo buvo pastarąjam ieškovo kreditoriui suteikta pirmumo teisė prieš kitus kreditorius gauti atsiskaitymą. Byloje yra duomenys apie tarpusavio ieškovo ir atsakovo UAB ( - ) tarpusavio įskaitymus. Bet buhalteriniuose duoemnyse konkrečio 26244,72 Lt įskaitytos sumos nėra. Atlikus padarytų įskaitymų sudėties veiksmus irgi nesigauna 26244,72 Lt suma. Menamai pripažinti, kad įskaitytos kitokio dydžio sumos, tai įskaitymas vykdant trišalį susitarimą yra neteisinga.

22Byloje nėra duomenų apie atsakovų nesąžiningumą. Ieškovas neįrodė, kad šalys neprivalėjo sudaryti trišalio sandorio. Ieškovas neįrodė, kad ginčijamu trišaliu susitarimu buvo siekiama konkrečių netiesioginių tikslų, kad šis sandoris buvo sudarytas tam, kad įvyktų įskaitymas, kad jo metu abu atsakovai tiek UAB ( - ), tiek ir UAB ( - ) įgytų pirmumą prieš kitus kreditorius ir kokioje dalyje.

23Ieškovas nurodo, kad ginčijamu sandoriu yra pažeistas atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumas numatytas Civilinio kodesko 6.930/1 straipsnio 1 dalyje. Pažymėtina, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu šios teisės normos nebuvo. Ji įsigaliojo po ginčijamo sandorio sudarymo, t.y. nuo 2013-10-01. Taigi, trišalio susitarimo sudarymo metu nebuvo reikalavimo laikytis eiliškumo numatyto Civilinio kodekso 6.930/1 straipsnio 1 dalyje, ir todėl konstatuoti, kad ginčijamu trišaliu susitarimu pažeistas Civilinio kodekso 6.930/1 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas irgi nėra pagrindo.

24Ginčijamo trišalis susitarimas sąlygojo padarytą mokėjimą, tai išvestinis reikalavimas, tik pripažinus ginčijamą trišalį susitarimą negaliojančiu atsirastų pagrindas pripažinti negaliojančiu ir atliktą mokėjimą. Kadangi mokėjimo negaliojimo reikalavimas yra išvestinis reikalavimas, tai jį sąlygoja tie patys argumentai kaip ir yra aptarti trišalio susitarimo atžvilgiu ir todėl jie nekartojami. Pažymėtina kad įskaitymo sandorio byloje nėra, pagal skaičiuotes nėra įskaityto mokėjimo kuris visiškai atitiktų trišalio susitarimo mokėjimo dydį. Vien menami paaiškinimai apie įskaitymą neįrodo konkretaus įskaitymo fakto.

25Ieškovo, bankrutuojančios uždaros akcinės bendrovės ( - ) administratorius ginčijo ieškovo ir atsakovų sudarytą trišalį susitarimą, šio susitarimo pagrindu atliktą mokėjimą atsakovo UAB ( - ) ir padarytą įskaitymą Civilinio kodekso 6.66 straipsnio pagrindu. Šios teisės normos 1 dalis įpareigoja ieškovo administratorių įrodyti, kad buvo nurodyti sandoriai, kad šių sandorių šalys sudaryti neprivalėjo, kad šie sandoriai pažeidžia kreditorių teises, kad atsakovai apie tai žinojo arba turėjo žinoti. Taigi, ieškovo administratorius turėjo byloje įrodyti action Pauliana sąlygų buvimą. Pagal įstatymą (CK 6.66 str. 1 d.) sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokiu arba būdamas nemokiu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui ar kitaip yra pažeidžiamos kreditoriaus teisės. Šio ginčo atveju neįrodyta, kad dėl 26244,72 Lt mokėjimo ieškovas tapo namokiu, taip pat neįrodyta, kad ginčijamu trišaliu susitarimu ir jo pagrindu atliktu mokėjimu pažeistos ir kokioje dalyje kitų kreditorių teisės. Pripažinus trišalį susitarimą negaliojančiu atsakovas UAB ( - ) taptų papildomu ieškovo kreditoriumi. Be to, tenkinus ieškinį susidarytų situacija, kai neginčyto, bet per paskurinius 36 mėnesius iki ieškovo bankroto bylos iškėlimo sudaryto ir įvykdyto subrangos sandorio viena ir pagrindinė sąlyga – atsiskaityti už darbą būtų paneigta. Tai būtų nesąžininga ir neteisinga, tai neatitiktų įstatyme (CK 1.5 str.) nustatytų principų taikymo.

26Ieškovas ieškinį motyvuoja tuo, kad ginčijami sandoriai atitinka Civilinio kodekso 6.66 straipsnyje nurodytas sąlygas. Aukščiau išdėstyti motyvai patvirtina, kad šios sąlygos nenustatytos, todėl Civilinio kodekso 1.80 straipsnio nustatančio, kad negalioja ir yra niekinis sandoris, kuris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms pagrindu, ginčijami sandoriai nėra pripažįstami negaliojančiais. Šių sandorių galiojimas nenuginčytas, todėl šioje byloje netaikoma restitucija.

27Atsakovas UAB ( - ) prašo skirti ieškovui baudą. Teismas netenkina šio prašymo. Ieškovas teikdamas ieškinį įgyvendino Bankroto įstatymo 11 straipsnio nuostatas. Byloje nenustatyta, kad ieškovas pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį. Ieškinys atmestas ne dėl to, kad ieškovas, veikdamas suinteresuotai, neatsakingai, neapdairiai iškėlė civilinę bylą atsakovams UAB ( - ) ir UAB ( - ), o dėl to, kad pareikštas ieškinys neįrodytas. Byloje spręsta situacija, kurioje atsakovų UAB ( - ) ir UAB ( - ) veiksmai galėjo sukelti ne tik įtarimų dėl neteisėtumo, įvairaus situacijos vertinimo. Atsižvelgiant į ieškinio ribas ir į ieškovo pasirinktą įrodinėjimo formą, ieškinys liko neįrodytu, tai buvo pagrindu ieškiniui atmesti. Nenustačius, kad ieškovas byloje pareiškė ieškinį formaliai, nenustačius, kad pareikštu ieškiniu ieškovas imitavo ieškovo ir jos kreditorių interesų gynimą ar bandymą gauti jam išlaidų atlyginimą, bauda ieškovei neskiriama.

28Įstatymo nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovo ieškinys atmestas. Atsakovas UAB ( - ) pateikė teismui prašymą atlyginti 1406,63 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą ( T. III, b.l. 158-167) Dėl atsakovui atlygintinų atstovavimo išlaidų dydžio teismas sprendžia vadovaudamasis CPK 98 straipsnio 2 dalyje nurodytais kriterijais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 36 straisnio 1 dalyje nurodytą būdą ir atsižvelgdamas į 2004-04-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytus maksimalius atlygintinų išlaidų dydžius, įvertindamas, ar jos realios, būtinos, pagrįstos. Nors bylą sudaro trys tomai, tačiau ją sudaro buhalteriniai duomenys, kurie faktiškai mažai susiję su nagrinėjamu ginču, dėl to advokato darbo sąnaudome šiuo atveju bylos apimtis įtakos nedaro. Byla išnagrinėta per pakankamai trumpą laiką, procesinių dokumentų ruošimo poreikis buvo atsiliepimui teikti. Atsižvelgiant į LR CPK 93 str. 1 d., atsižvelgiant į atsakovo atstovo advokato darbo ir laiko sąnaudas, sprendžiant byloje kilusį ginčą, jo teiktų ieškovui paslaugų kompleksiškumą, į bylos sudėtingumą, ieškovo bylinėjimosi išlaidos už teisinę advokato pagalbą atitinkamai mažinamos iki 700 EUR sumos (CPK 93 str.1 d., 98 str. 1 d.). Kito atsakovo prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas nėra.

29Bylos pašto išlaidos nepriteisiamos , nes jos mažesnės už Vyriausybės nustatytą minimaliai priteistiną sumą .

30Vadovaujantis išdėstytu ir remiantis LR CPK 42,185,259, 265 straipsniais

31Teismas

Nutarė

32Ieškinį atmesti.

33Priteisti iš BUAB ( - ) įm.k. ( - ) buveinė ( - ), Vilnius, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB ( - ), įm.k. ( - ) adresas ( - ), bankroto administravimo lėšų 700 Eur (septynis šimtus eurų) UAB ( - ) įm.k. ( - ), buveinė ( - ) naudai.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. Teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl... 3. Ieškovas prašo pripažinti negaliojančiu Susitarimą, Mokėjimą bei... 4. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad 2014-04-22 Vilniaus apygardos teismas... 5. Teismo posėdyje ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti tais motyvais... 6. Atsakovas, UAB ( - ) pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko,... 7. Teismo posėdyje atsakovo UAB ( - ) atstovai nesutiko su ieškiniu,... 8. Atsakovas UAB ( - ) atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdyje šio... 9. Ieškinis yra atmetamas dėl žemiau išdėstyto:... 10. Ieškinį pareiškė bankrutuojančios UAB ( - ) bankroto administratorius.... 11. Byloje yra 2013-08-22 Trišalis susitarimas Nr. 1/2013 (T.I, b.l. 25-26) Šį... 12. Esant tokiai situacijai neobjektyvu būtų pripažinti, kad šalys neturėjo... 13. Įvykdžius ginčijamą trišalį susitarimą atsakovui UAB ( - ) buvo... 14. Ieškovas nurodo, kad atsakovas UAB ( - ) gavo mokėjimą esant ieškovui... 15. Byloje nėra objektyvių duomenų, kad ir kitas atsakovas UAB ( - ) ginčijamu... 16. Ginčijamame susitarime yra 3 sąlyga, kurioje nustatyta, kad “ Rangovas (... 17. Ieškovas nurodo, kad atsakovai turėjo žinoti apie ieškovo nemokumą... 18. Ginčijamu trišaliu susitarimu ekonomiškai buvo išspręstas sutarties... 19. Ieškovas ginčydamas trišalį susitarimą nurodo, kad juo yra pažeisti kitų... 20. Byloje nėra jokių įrodymų, kad abu bylos atsakovai, kurie yra ir trišalio... 21. Ieškovas nurodo, kad ginčo atveju trišalis susitarimas nėra paprastas... 22. Byloje nėra duomenų apie atsakovų nesąžiningumą. Ieškovas neįrodė, kad... 23. Ieškovas nurodo, kad ginčijamu sandoriu yra pažeistas atsiskaitymo su... 24. Ginčijamo trišalis susitarimas sąlygojo padarytą mokėjimą, tai... 25. Ieškovo, bankrutuojančios uždaros akcinės bendrovės ( - ) administratorius... 26. Ieškovas ieškinį motyvuoja tuo, kad ginčijami sandoriai atitinka Civilinio... 27. Atsakovas UAB ( - ) prašo skirti ieškovui baudą. Teismas netenkina šio... 28. Įstatymo nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 29. Bylos pašto išlaidos nepriteisiamos , nes jos mažesnės už Vyriausybės... 30. Vadovaujantis išdėstytu ir remiantis LR CPK 42,185,259, 265 straipsniais... 31. Teismas... 32. Ieškinį atmesti.... 33. Priteisti iš BUAB ( - ) įm.k. ( - ) buveinė ( - ), Vilnius, atstovaujamos... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...