Byla 2-313-528/2016
Dėl nepagrįsto praturtėjimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Agnietei Garbaliauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Šileriui, atsakovės atstovui advokato padėjėjui Michail Bron, trečiajam asmeniui N. P. P., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Evekas“, atstovaujamo bankroto administratorius UAB „Lexforis“, ieškinį atsakovei J. V., tretiesiems asmenims AB SEB bankui, N. P. P. ir A. D. dėl nepagrįsto praturtėjimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovės 17.125,32 Eur (59.130,30 Lt) be teisinio pagrindo sutaupytas lėšas, 5% dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (1t. b.l.3-7).

3Ieškovo atstovas palaiko ieškinį pilnai ir prašo jį tenkinti. Ieškinys grindžiamas tuo, kad: 2014-04-23 ieškovui iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Lexforis“; administratoriui perėmus ieškovo įmonės turtą bei dokumentus paaiškėjo, jog lizingo sutarties pagrindu ieškovas turėjo butą ( - ), bei 2/64 dalį patalpos-parkingo ( - ); minėta lizingo sutartis su AB SEB banku nutraukta; nuo 2007 m. rugsėjo mėnesio minėtame bute ( - ), be teisinio pagrindo gyvena atsakovė, kuri nemokėjo nuomos ir komunalinių mokesčių; pagal ieškovo buhalterinius duomenis per laikotarpį, kurį atsakovė gyvena bute, ieškovas už buto komunalines paslaugas sumokėjo iš viso 17.125,32 Eur (59.130,30 Lt); nemokėdama komunalinių mokesčių per visą laikotarpį, atsakovė ieškovo sąskaita nepagrįstai praturtėjo (sutaupė) 17.125,32 Eur; prašo priteisti iš atsakovės nurodytą sumą, 5% dydžio procesines palūkanas ir ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota per atstovą, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 118 str., 246 str. 5d., 4t. b.l.138).

5Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime nurodytais motyvais (1t. b.l.45-49, 4t. b.l.22,23). Nesutikimas su ieškiniu grindžiamas tuo, kad: 2007 m. atsakovė įsikėlė gyventi į butą ( - ), teisėtai, UAB „Evekas“ vienintelio akcininko ir valdybos nario A. D., kuris yra atsakovės dukros A. tėvas, leidimu, jai žadėta perrašyti butą už atsakovės parduotą kitą butą Vilniuje, todėl tarp šalių buvo susiklostę faktiniai neatlygintiniai buto panaudos teisiniai santykiai; nuo 2007 metų ieškovas už butą ( - ), mokėjo komunalinius mokesčius, tačiau atsakovei jokių sąskaitų apmokėjimui niekada neteikė, apmokėti neprašė, pretenzijų dėl to niekada nereiškė; 2009-10-02 AB SEB bankui nutraukus finansinio lizingo sutartį su ieškovu, ieškovas iš viso neturėjo teisės buto valdyti, juo naudotis ir neturėjo pareigos šį turtą išlaikyti ir/ar mokėti už šio turto komunalines paslaugas; nevykdydamas mokėjimų pagal finansinio lizingo sutartį, ieškovas neperdavė ginčo buto bankui ir be jokio pagrindo savo valia bei išimtinai savo rizika už jį toliau mokėjo mokesčius, neteikdamas atsakovei apmokėti jokių sąskaitų, todėl nuostolius ieškovas patyrė dėl savo kaltės; nepagrįsto praturtėjimo institutas negali būti taikomas, nes tam nėra prielaidų; be to, ieškovas yra praleidęs 3 ir 5 metų senaties terminą, kurį atsakovė prašo taikyti.

6Trečiasis asmuo N.P. P. nurodė, kad: prašo priimti sprendimą dėl pareikšto ieškinio teismo nuožiūra pagal byloje esančius įrodymus; jai žinoma, jog atsakovė gyveno bute ( - ), tačiau nėra žinomos aplinkybės kas atsiskaitinėjo už šiam butui suteiktas paslaugas; akcininko A. D. pavedimu ji yra perdavinėjusi telefonu minėto buto skaitiklio parodymus, tačiau neatsimena kada, kuriuos ir kam (1t. b.l.115).

7Trečiasis asmuo AB SEB bankas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas per atstovę, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 118 str., 246 str. 5d., 4t. b.l.140). Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo AB SEB bankas nurodo, kad: 2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr.( - ) pagrindu AB SEB bankas perdavė ieškovui ginčo butą ( - ), su kitu turtu /dalimis žemės sklypo ir patalpos-parkingo ( - )/ valdyti ir naudotis su sąlyga, kad šis turtas priklausys ieškovui nuosavybės teise, sumokėjus visą sutartyje numatytą kainą; ieškovui nevykdant sutarties sąlygų, nuo 2009-11-02 bankas minėtą finansinio lizingo sutartį nutraukė, o 2013-05-15 Lietuvos Apeliacinio teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2A-1663/2013 BUAB „Evekas“ buvo įpareigotas grąžinti turtą; minėtas teismo sprendimas negalėjo būti įvykdytas, nes ginčo bute neteisėtai gyvena atsakovė J. V., o dėl iškeldinimo iš buto teismuose vyko bylos; AB SEB bankas buvo teisinis savininkas, bet nebuvo faktinis ginčo turto valdytojas ir naudos gavėjas (ekonominis savininkas), todė neturėjo pareigos išlaikyti ginčo buto ir nepatyrė nuostolių dėl mokesčių mokėjimo už atsakovės gautas komunalines paslaugas; šioje byloje akivaizdų materialinį teisinį suinteresuotumą atsakovės atžvilgiu turi ieškovas; prašo bylą spręsti teismo nuožiūra, jo atstovui nedalyvaujant, priteisti banko patirtas šioje byloje bylinėjimosi išlaidas (1t. b.l.92-94).

8Trečiasis asmuo A. D. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo pranešimu, prašymų negauta, neatvykimo priežastys nežinomos (CPK 246 str. 5d., 4t. b.l.139). Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo A. D. nurodo, kad: jam žinoma, jog atsakovė laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2014 m. gyveno ginčo bute ir ji turėjo susimokėti už buto komunalines paslaugas; kas mėnesį jis perduodavo atsakovei apie 3.000-4000,-Lt pragyvenimui bei jų dukros A. išlaikymui, iš kurių atsakovė turėjo susimokėti ir mokesčius už komunalines paslaugas; dėl pareikšto ieškinio neturi jokio materialinio suinteresuotumo; prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra; atsakovei atsisakius sumokėti depozitą būsimoms jo bylinėjimosi išlaidoms atlyginti, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (4t. b.l.122-123).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2014-04-23 Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.B2-1800-254/2014 UAB „Evekas“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB Lexforis (1t. b.l.37-39); 2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr.( - ) tarp UAB „SEB VB lizingas“ ir ieškovo UAB „Evekas“ pagrindu butas (unikalus Nr.( - )) ( - ) /naujas adresas: ( - ))/ ir 2 garažo/parkingo vietos (unikalus Nr.( - )) buvo perduotas valdyti ir naudotis ieškovui UAB „Evekas“ su sąlyga, kad, sumokėjus visą sutartyje numatytą kainą, šis turtas bus perduotas ieškovo nuosavybėn (1t. b.l.8-15); 2007-02-01 trišale pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Eveko investicija“ pardavė ir perdavė, o UAB „SEB VB lizingas“ pirko ir priėmė UAB „Evekas“ pasirinktus nekilnojamuosius daiktus – 93% baigtumo butą (unikalus Nr. ( - )) ( - )-26 /naujas adresas: ( - )), 2/64 dalis 93% baigtumo patalpos-parkingo (unikalus Nr.( - )) ( - ), ir 8675/260000 dalį 0,2600ha ploto žemės sklypo ( - ) (4t. b.l.79-88); iš pateiktų į bylą sutarčių matyti, kad atsakovė J. V. buvo sudariusi sutartis dėl paslaugų teikimo adresu ( - ) – 2007-09-21 su TEO LT, AB, 2007-09-27 su Viešosios policijos Vilniaus apsaugos skyriumi, 2007-10-18 su UAB „Vinita“, o 2008-06-26 prašė UAB „Vilniaus vandenys“ atnaujinti šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį objektui ( - ) (1t. b.l.31-36,106); PVM sąskaitos faktūros apmokėjimui už paslaugas objektui adresu ( - ) buvo teikiamos ieškovui: UAB „Vilniaus vandenys“ laikotarpiu nuo 2008-07-31 iki 2014-02-28; AB „Lesto“/AB „Rytų skirstomieji tinklai“ laikotarpiu nuo 2007-12-29 iki 2014-05-30; UAB „Vilniaus energija“ laikotarpiu nuo 2007-10-31 iki 2014-02-28; UAB „Fixum“ laikotarpiu nuo 2007-11-30 iki 2014-02-28 (1t. b.l.126-193; 2t. b.l.3-78); pagal ieškovo pirkimų ir pinigų mokėjimo žurnalus už ginčo butui suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2007-10-31 iki 2014-07-31 sumokėta 17.125,32 Eur (59.130,30 Lt), atitinkamai: AB „Rytų skirstomieji tinklai“ (nuo 2007-12-29 iki 2010-12-31) – 2.451,21 Eur (8.463,54 Lt) AB „Lesto“ (nuo 2011-01-31 iki 2014-07-31) – 3.031,12 Eur (10.465,85 Lt); UAB „Vilniaus vandenys“ (nuo 2008-07-31 iki 2014-08-28) – 679,24 Eur (2.345,27 Lt); UAB „Fixum“ (nuo 2007-11-30 iki 2014-06-30 ) – 4.821,77 Eur (16. 648,60 Lt); UAB „Vilniaus energija“ (nuo 2007 10-31 iki 2014-06-30) – 6.141,98 Eur (21. 207,04 Lt) (1t. b.l.16-30); atsiskaitymą su nurodytais paslaugų teikėjais ieškovas įrodinėja į bylą pateiktais buhalteriniais dokumentais – ieškovo bankinių sąskaitų išrašais, mokėjimų nurodymais, UAB „Evekas“ prašymais su sąrašais UAB „Rosteka“ ir UAB „Valdinta“ bei šių įmonių vietinių mokėjimų nurodymais, kuriais pagal tuos prašymus buvo sumokėta už UAB „Evekas“ (2t. b.l.79-174; 3t. b.l.3-111); 2013-05-15 Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr.2A-1663/2013 sprendimu įpareigojo UAB „Evekas“ perduoti AB „SEB lizingas“ turtą, perduotą pagal 2007-01-25 finansinio lizingo sutartį Nr.( - ) (LITEKO duomenys); Juridinių asmenų registro išrašo duomenimis UAB „SEB VB lizingas“ nuo 2008-01-21 tapo AB „SEB lizingas“, o 2013-11-22 AB „SEB lizingas“ turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktu visą savo turtą, teises ir pareigas perdavė AB SEB bankui (4t. b.l.71-74, 89-103); 2015-09-02 Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr.e2A-2212-661/2015 buvo paliktas nepakeistas 2015-01-15 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas (civilinės bylos Nr.e2-1887-816/2015), kuriuo nutarta iškeldinti atsakovę J. V. su visu jai priklausančiu turtu iš buto (unikalus Nr.( - )) ( - ) (sprendime nurodyta, jog adresas pasikeitęs pagal Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenis), ir 2/64 dalies patalpos-parkingo (unikalus Nr. ( - )), esančios ( - ) (3t. b.l.122-126); iš antstolio V. M. 2015-12-01 iškeldinimo protokolo ir 2015-12-02 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad patalpos ( - ), atlaisvintos, atsakovės J. V. turto jose nėra (4t. b.l.75-78).

11Kaip matyti šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo sumokėtų piniginių lėšų už butui ( - ), kuriame gyveno atsakovė J. V., suteiktas komunalines paslaugas. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus į juos, o teismas šio pobūdžio bylose įrodymų nerenka, tik juos vertina (CPK 178, 179 str.).

12Byloje nekilo ginčų, kad ieškovo nurodytu laikotarpiu nuo 2007-10-31 iki 2014-08-28 atsakovė J. V. gyveno bute, esančiame ( - ), ir gavo komunalines paslaugas iš ieškovo nurodytų paslaugų teikėjų, taip pat nebuvo ginčijamos ieškovo nurodytos už minėtas paslaugas sumokėtos sumos, todėl jos laikytinos teisingomis (CPK 182 str. 5p., 187 str.). Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo jo atlikimo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų pareigą (CK 6.1 str.). Kadangi atsakovė gyveno minėtame bute, jai buvo suteiktos ir ji gavo paslaugas, tai atsakovei atsirado prievolė už tas paslaugas sumokėti, o prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, nes vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, draudžiama (CK 6.2, 6.4, 6.38, 6.59, 6.63 str.). Įrodymų, kad atsakovė pati ar per kitus asmenis sumokėjo už gautas paslaugas ieškovui ar tiesiogiai paslaugų teikėjams byloje nepateikta, o tretieji asmenys N. P. ir A. D., kuriuos atsakovė nurodė turėjusius mokėti už tas paslaugas, neigė už jas mokėję ar turėję mokėti (1t. b.l.115; 4t. b.l.122,123).

13Ieškovas nurodo, kad atsakovė praturtėjo ieškovo sąskaita, nes už atsakovės gautas paslaugas sumokėjo ieškovas. Nepagrįsto praturtėjimo normų paskirtis – įgyvendinti bendrąją taisyklę, kad niekas negali nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita (CK 6.242 str.). Konstatavimui, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo ir turi prievolę už praturtėjimą atlyginti kitam asmeniui, kurio sąskaita tai įvyko, būtina nustatyti CK 6.242 str. nurodytas sąlygas, o nesant bent vienos iš šių sąlygų nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymas negalimas (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-40-690/2015). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo, turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos: 1) turi būti nustatyta, ar atsakovas yra praturtėjęs dėl ieškovo veiksmų; 2) turi būti nustatytas atsakovo praturtėjimą atitinkantis ieškovo turto sumažėjimas (atsakovas turi būti praturtėjęs ieškovo sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisimas negalimas, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių; 3) turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovo turto sumažėjimo ir atsakovo praturtėjimo; 4) atsakovo praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.); 5) nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį; 6) šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos; 7) ieškovas turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais – nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-196/2011,Nr.3K-3-40-690/2015).

14Šiuo atveju, nemokėdama už gautas komunalines paslaugas, atsakovė gavo naudą – sutaupė ir praturtėjo ieškovo sąskaita, nes šis už tas paslaugas sumokėjo ir atitinkamai jis neteko turimų piniginių lėšų, kurios būtų likę jo paties sąskaitoje it jis galėtų atsiskaityti su kitais savo kreditoriais. Įrodymų, kad ieškovas privalėjo savo sąskaita padengti išlaidas už paslaugas, kurias atsakovė gavo ir jomis naudojosi ieškovo nurodytu laiku gyvendama bute ( - ), šalių tarpusavio sutarties, delikto ar įstatymo pagrindu byloje nėra, o atsakovė nenurodė kokiu teisiniu pagrindu ieškovas turėjo mokėti už atsakovės gautas paslaugas ir nepateikė tokį pagrindą patvirtinančių įrodymų (CPK 177, 178 str.). Aplinkybės dėl neterminuotos panaudos teisinių santykių nebuvimo tarp bylos šalių, o ir tarp atsakovės bei AB „SEB lizingas“ (jo teisių ir pareigų perėmėjas sutarties pagrindu trečiasis asmuo AB SEB bankas) nustatytos įsiteisėjusiu 2015-01-15 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.e2-1887-816/2015, kurį 2015-09-02 Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr.e2A-2212-661/2015 paliko nepakeistą, tačiau net ir esant tokiems santykiams, ieškovui nekiltų pareiga mokėti už ieškovės gautas komunalines paslaugas, nes panaudos gavėjas turi pareigą apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas, jei sutartis nenumato ko kita, o įrodymai apie tokius šalių susitarimus byloje nepateikti (CK 6.636 str., CPK 182 str. 2p., 3t. b.l.122-126). Ieškovas už minėtas atsakovės gautas komunalines paslaugas yra sumokėjęs iki ieškinio pareiškimo teisme, o būdamas buto ( - ), ir 2/64 dalių patalpos-parkingo, esančios ( - ), lizingo gavėju ir perduoto jam turto (nekilnojamųjų daiktų) naudotoju bei valdytoju, ieškovas buvo įsipareigojęs turto savininkui UAB „SEB VB lizingas“ mokėti visas išlaidas, susijusias su turto eksploatacija ir išlaikymu, kitus su tuo turtu susijusius mokesčius (2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr.( - ) punktai 6.2.3.-6.2.6.). Tačiau, kaip minėta, byloje nėra duomenų ir įrodymų apie ieškovo prievolę ar prisiimtus įsipareigojimus atsakovei apmokėti jos gautų paslaugų išlaidas (CPK 177 str.). Kadangi ieškovas sumokėjo už butui ( - ), suteiktas komunalines paslaugas, už kurias sumokėti prievolė kilo atsakovei, kuri ir neneigia gyvenusi minėtame bute bei gavusi butui teikiamas paslaugas, tai pripažintina, jog ieškovas įvykdė piniginę prievolę už skolininkę-atsakovę, todėl jam perėjo visos kreditorių (paslaugų teikėjų) teisės ir ieškovas turi teisę reikalauti iš skolininkės-atsakovės įvykdyti prievolę (CK 6.50 str. 1,3d.). Esant teisiniam pagrindui konstatuoti, kad ieškovo pažeistos teisės gali būti apgintos kitos CK normos pagrindu, nepagrįsto praturtėjimo instituto normos netaikytinos (CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.). Atsakovės reikalavimas dėl 3 ir 5 metų ieškinio senaties taikymo atmestinas, nes reikalavimams dėl skolų už komunalines paslaugas priteisimui taikytinas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 1,8,9p., CPK 3 str. 1d., 185 str.). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai apie atsakovės ketinimą parduoti butą ( - ), ikiteisminio tyrimo metu pareikštą įtarimą S. Š., atsakovės J. V. ir trečiojo asmens A. D., kuris yra buvęs UAB „Evekas“ akcininkas bei UAB „Eveko investicija“ valdybos narys, bendrą dukrą, trečiojo asmens A. D. ir UAB „Evekas“ paskolinius santykius bei atsakovės ir trečiojo asmens N.P. P. pokalbio garso įrašas neturi esminės reikšmės šiai bylai, todėl išsamiau neanalizuotini (1t. b.l.50,52,67,70-77,80-86; 4t. b.l.24-41).

15Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, jog ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas visiškai – iš atsakovės ieškovui priteistina 17.125,32 Eur įsiskolinimas ir 5% metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-02-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kadangi skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis (CK 6.2 str., 6.37 str. 2d., 6.38 str. 6.50 str. 1,3d., 6.59 str., 6.210 str. 1d., CPK 3 str. 1d., 177, 178, 185 str.).

16Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: valstybei – 514,-Eur /17125x3%=513,76/ žyminis mokestis, nes ieškovas CPK 83 str. 1d. 8p. pagrindu yra atleistas nuo žyminio mokesčio, ir 14,47 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; ieškovui – 2.650,-Eur už advokato teisinę pagalbą; trečiajam asmeniui AB SEB bankui – 200,-Eur už advokato teisinę pagalbą ir 105,28 Eur už vertimo paslaugas (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1d. 1,3,6p., 92, 93, 96, 98 str., Mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355, 1t. b.l.2; 3t. b.l.2,137-139; 4t. b.l.2,65-70; 5t. b.l.5-15).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui bankrutuojančiai UAB „Evekas“ (į.k.134976941, buveinė Kaune, Taikos pr.157, sąsk. Nr.LT747300010087736776, „Swedbank“, AB, b.k.73000), atstovaujamam bankroto administratorius UAB „Lexforis“ (į.k.302941012, buveinė Vilniuje, Trimitų g.6-36, adresas susirašinėjimui: Kaunas, Draugystės g.19) 17.125,32 Eur (septyniolikos tūkstančių vieno šimto dvidešimt penkių eurų 32 ct) įsiskolinimą, 5% (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-02-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 2.650,-Eur (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt eurų) už advokato teisinę pagalbą.

20Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) trečiajam asmeniui AB SEB bankui (į.k.112021238, buveinė Vilniuje, Gedimino pr.12) 200,-Eur (du šimtus eurų) už advokato teisinę pagalbą ir 105,28 Eur (vieną šimtą penkis eurus 28ct) už vertimo paslaugas.

21Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) 514,-Eur (penkių šimtų keturiolikos eurų) žyminį mokestį ir 14,47 Eur (keturiolikos eurų 47 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita, įmokos kodas 5660).

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Agnietei... 2. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti jam iš atsakovės 17.125,32 Eur... 3. Ieškovo atstovas palaiko ieškinį pilnai ir prašo jį tenkinti. Ieškinys... 4. Atsakovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuota per atstovą,... 5. Atsakovės atstovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip... 6. Trečiasis asmuo N.P. P. nurodė, kad: prašo priimti sprendimą dėl... 7. Trečiasis asmuo AB SEB bankas teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį... 8. Trečiasis asmuo A. D. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad: 2014-04-23 Kauno apygardos teismo... 11. Kaip matyti šioje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovo sumokėtų... 12. Byloje nekilo ginčų, kad ieškovo nurodytu laikotarpiu nuo 2007-10-31 iki... 13. Ieškovas nurodo, kad atsakovė praturtėjo ieškovo sąskaita, nes už... 14. Šiuo atveju, nemokėdama už gautas komunalines paslaugas, atsakovė gavo... 15. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, konstatuotina, jog ieškinys yra pagrįstas... 16. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 str.,... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) ieškovui... 20. Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) trečiajam asmeniui AB SEB... 21. Priteisti iš atsakovės J. V. (a.k( - ) gyv. ( - )) 514,-Eur (penkių šimtų... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...