Byla e2A-156-467/2017
Dėl įsiskolinimo priteisimo, tretieji asmenys – AB SEB bankas ir BUAB „Evekas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Ozo miestas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal UAB „Ozo miestas“ ieškinį atsakovei J. V. dėl įsiskolinimo priteisimo, tretieji asmenys – AB SEB bankas ir BUAB „Evekas“

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ozo miestas“ (buvęs pavadinimas UAB „Fixum“) 2015 m. birželio 5 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei J. V. ir prašė priteisti iš atsakovės 910,66 EUR skolą, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir dublike ieškovas nurodė, kad ieškovui buvo paskirtas administruoti daugiabutis namas, esantis ( - ). Butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui AB SEB bankui, tačiau faktiškai jame gyveno atsakovė J. V.. Atsakovė už ieškovo teiktas paslaugas neatsiskaitė ir nuo 2014 m. kovo mėn. liko skolinga 910,66 EUR, o už 2014 m. vasario mėn. skolas sumokėjo trečiasis asmuo UAB „Evekas“. Atsakovė buvo sudariusi sutartis su kitomis paslaugų teikimo įmonėmis: TEO LT, saugos tarnyba, UAB „Vinita“, kas patvirtina, kad atsakovė faktiškai naudojosi butu, tačiau namo administratoriui už suteiktas paslaugas nemokėjo. Atsakovė neneigė, kad skolos susidarymo laikotarpiu gyveno bute, esančiame ( - ), ir naudojosi ieškovo teikiamomis bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugomis. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-15 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1887-816/2015 matyti, kad buto savininkas AB SEB bankas negalėjo faktiškai perimti buto, nes atsakovė jame neteisėtai gyveno, savavališkai užėmė butą ir manė, jog jis jai priklauso nuosavybės teise. Taip pat atsakovė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų skolos bei delspinigių paskaičiavimo pagrįstumą. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ginčo laikotarpiu bute gyveno atsakovė, o vėliau buvo iškeldinta.

5Atsakovė J. V. atsiliepime ir triplike prašė ieškinį atmesti, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui. Ginčo butas nepriklausė ir nepriklauso atsakovei nuosavybės teise, ką pripažįsta ir ieškovas, todėl prievolė sumokėti ieškovo prašomas sumas tenka savininkui. Todėl ieškovas nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį, už ką ieškovui ir/ar jo atstovui skirtina bauda (CPK 95 str.). Be to, ieškovui nepateikus prašomos priteisti skolos detalizavimo bei konkrečių paskaičiavimų ir tai pagrindžiančių dokumentų, nėra aišku, už kokias konkrečias paslaugas ir už kokį konkretų laikotarpį ieškovas prašo priteisti įsiskolinimą. Neaišku, ar mokestinis pranešimas kam nors buvo išsiųstas ir gautas, neaišku kam ir už kokį laikotarpį bei kokias suteiktas paslaugas įrašyta susidariusi 844,58 EUR skola, kokiu pagrindu yra paskaičiuoti 4,58 EUR delspinigiai. Iš ieškovo teikto mokestinio pranešimo matyti, kad mokesčiai paskaičiuoti ne tik už suteiktas administravimo ir/ar techninės priežiūros paslaugas, bet ir už elektrą, vandens pardavimą ir kitas paslaugas, nepatenkančias į administravimo ir techninės priežiūros paslaugas, todėl skola ir delspinigiai paskaičiuoti neteisingai, o ieškovas nepagrindė prašomos priteisti sumos.

6Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas atsiliepime nurodė, kad su ieškiniu sutinka.

7Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, BUAB „Evekas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Lexforis“, atsiliepimo nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad atsakovės J. V. priverstinis iškeldinimas iš buto, esančio Latvių g. 53A-6, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančio trečiajam asmeniui AB SEB bankui, baigas 2015-12-01. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei tai, kad lizingo sutartis buvo išviešinta, padarė išvadą, jog, nepaisant to, kad turtas nuosavybės teise priklausė UAB „SEB lizingui“ (vėliau - AB SEB bankui), visas pareigas, susijusias su turto išlaikymu, mokesčių už suteiktas buto bei bendro naudojimo patalpų administravimo, techninės priežiūros bei komunalines paslaugas, lizingo sutarties galiojimo metu ir po jos nutraukimo iki patalpų perdavimo AB SEB bankui (2015-12-01), turėjo mokėti UAB „Evekas“, nes ir po lizingo sutarties nutraukimo naudojimosi lizingo objektu sąlygos taikomos iki daikto sugrąžinimo lizingo davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-15/2014). Todėl ieškovo UAB „Ozo miestas“ ieškinį atsakovei J. V. dėl įsiskolinimo priteisimo atmetė kaip pareikštą netinkamam atsakovui. Teismas pažymėjo, kad, bylą grąžinant nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, Vilniaus apygardos teismas atkreipė dėmesį, jog, nepaisant aplinkybės, kad lizingo sutartis yra nutraukta, susidariusio įsiskolinimo ir jo priteisimo iš J. V. klausimas turi būti sprendžiamas ir iš lizingo sutarties kilusio teisinio santykio kontekste. Tačiau ieškovas iš esmės nenurodė jokių naujų aplinkybių bei posėdžio metu pareiškė, jog nesutinka keisti atsakovą. Teismas taip pat pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju, sprendžiant atsakovo tinkamumo klausimą, ne mažiau reikšminga yra tai, ar tarp UAB „Evekas“ ir atsakovės buvo susiklostę panaudos teisiniai santykiai, kadangi turėtų būti įvertintas CK 6.636 straipsnis. Tačiau nagrinėjamu atveju Vilniaus apygardos teismas, pasisakydamas dėl aplinkybių, susijusių su panaudos teisiniais santykiais, 2015-09-02 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-2212-661/2015, konstatavo, jog ginčo bute ieškovė gyveno savavališkai bei naudojosi juo neteisėtai, tokiu būdu pažeisdama buto ir jo priklausinių savininko teisėtus interesus (CPK 179 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju atsakovė, duodama paaiškinimus, iš esmės pakartojo tas pačias aplinkybes, kurios buvo nurodytos jau išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2A-2212-661/2015, todėl teismas neturi pagrindo daryti priešingos išvados. Konstatavus, jog tiek tarp AB SEB bankas, tiek tarp UAB „Evekas“ ir atsakovės nebuvo susiklostę panaudos teisiniai santykiai, ieškovo reikalaujama suma nepriteisina CK 6.636 straipsnio pagrindu, o reikalavimas dėl skolos už ieškovo suteiktas administravimo, techninės priežiūros, komunalines paslaugas galėtų būti reiškiamas tinkamam atsakovui – UAB „Evekas“, kuris išviešintos lizingo sutarties pagrindu prisiėmė pareigą mokėti už suteiktas aukščiau nurodytas paslaugas. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog BUAB „Evekas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus, buvo pateikęs ieškinį atsakovei J. V. dėl nepagrįsto praturtėjimo (civilinės bylos Nr. 2-313-528/2016), kurį teismas tenkino (sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, kadangi apskųstas apeliacine tvarka). Pirmosios instancijos teismas taip pat išsprendė atsakovės prašymą dėl baudos atsakovui skyrimo ir jo netenkino, konstatavęs, kad atsakovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti, jog ieškovas kreipėsi į teismą siekiant sąmoningai, nepagrįstai sukelti nepatogumų atsakovei bei kad jis yra akivaizdžiai nepagrįstas. Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

10III. Apeliacinio skundo argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Ozo miestas“ prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį dėl įsiskolinimo priteisimo tenkinti. Nurodo, kad, nepaisant to, jog ginčo butas nuosavybės teise priklauso ne atsakovei, tačiau būtent atsakovei, kaip neteisėtai buto naudotojai ir faktinei paslaugų gavėjai, kyla pareiga atsiskaityti su ieškovu už suteiktas administravimo, techninės priežiūros ir kitas komunalines paslaugas. Nors lizingo sutartis buvo nutraukta dar 2009-10-02, tačiau turtas nebuvo perduotas lizingo davėjui – AB SEB bankui (buto savininkui), kadangi BUAB „Evekas“, kaip buvęs lizingo gavėjas, to negalėjo padaryti dėl atsakovės savavališkai užimto buto. AB SEB bankas dėl to ėmėsi veiksmų – kreipėsi į apylinkės teismą dėl atsakovės iškeldinimo iš minėto buto. Iki 2014 metų kovo mėnesio mokesčiai už butą buvo mokami, todėl aplinkybės, jog bute gyvena atsakovė, ieškovui nebuvo žinomos iki tol, kol nesusidarė įsiskolinimas už komunalines paslaugas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, kadangi teismas iš esmės konstatavo, kad tikrasis buto savininkas nukenčia dėl to, kad negali laisvai naudotis savo turtu, negali įgyvendinti teisių ir vykdyti pareigų, susijusių su turtu, kadangi butą yra neteisėtai užėmęs kitas žmogus. Nagrinėjamu atveju, pasak pirmosios instancijos teismo, neteisėtus veiksmus padaręs asmuo – atsakovė J. V. nėra atsakinga už savo veiksmus ir už nieką neatsako, o buto savininkas turi prisiimti kalto asmens neteisėtų veiksmų padarinius.

12Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialiosios teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „Ozo miestas“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliacinio skundo argumentai ir motyvai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

16Bylos duomenys tvirtina, kad butas, esantis ( - ), priklauso AB SEB bankui, tačiau ginčo laikotarpiu (nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2015 m. gegužės mėn.) jame gyveno ir ieškovo teikiamomis paslaugomis naudojosi atsakovė J. V., kuri iš šio buto iškeldinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-15 sprendimu (sprendimas paliktas nepakeistu Vilniaus apygardos teismo 2015-09-02 nutartimi). Pareikštu ieškiniu UAB „Ozo miestas“ prašė priteisti skolą už ieškovo teiktas paslaugas iš faktinės buto gyventojos ir ieškovo paslaugų naudotojos J. V.. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, konstatavęs, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, nes reikalavimas dėl skolos už ieškovo suteiktas administravimo, techninės priežiūros, komunalines paslaugas galėtų būti reiškiamas tinkamam atsakovui – UAB „Evekas“, kuris išviešintos lizingo sutarties pagrindu prisiėmė pareigą mokėti už suteiktas aukščiau nurodytas paslaugas, bet ieškovas nagrinėjamoje byloje nesutiko keisti atsakovą. Ieškovas su tokiu teismo sprendimu nesutinka, apeliacinį skundą iš esmės grįsdamas tuo, kad toks sprendimas prieštarauja protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, kadangi teismas iš esmės konstatavo, jog tikrasis buto savininkas nukenčia dėl to, kad negali laisvai naudotis savo turtu, negali įgyvendinti teisių ir vykdyti pareigų, susijusių su turtu, o butą neteisėtai užėmęs kitas žmogus - atsakovė J. V. nėra atsakinga už savo veiksmus, o buto savininkas turi prisiimti kalto asmens neteisėtų veiksmų padarinius. Apeliacinės instancijos teismas tokius apelianto skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

17Byloje nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad ieškovas buvo paskirtas vykdyti daugiabučių namų, įtrauktų į UAB „Ozo miestas“ (anksčiau - UAB „Fixum“) administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašus, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-20 įsakymu Nr. 30-1523, bendrojo naudojimo objektų administravimą, todėl teikė butų ir kitų patalpų bendro naudojimo objektų administravimo, komunalines ir techninės eksploatacijos priežiūros paslaugas, be kitų, ir daugiabučiam namui, esančiam ( - ), kuriam priklauso ir butas Nr. 6. Pastarajam butui už ieškovo teiktas paslaugas nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2015 m. gegužės mėn. ir susidarė ieškinyje nurodyta 910,66 EUR skola. Pats ieškovas byloje pripažįsta, kad mokestiniame pranešime už mokėtinas paslaugas minimam butui nėra rašomas asmens vardas ir pavardė, t.y. nenurodomas paslaugos gavėjas. Kad atsakovė ginčo laikotarpiu, per kurį susidarė įsiskolinimas, faktiškai naudojosi butu, byloje ginčo iš esmės taip pat nėra, nes šis faktas iš esmės yra patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais. Taigi nagrinėjamu atveju yra svarbu nustatyti, kas turi atsakyti pagal pareikštą ieškinį – buto savininkas ar asmuo, kuris faktiškai, neteisėtai naudojosi ginčo butu ir ieškovo teikiamomis paslaugomis.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad būtent ieškovui tenka pareiga aiškiai ir tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką (reikalavimą) bei faktinį jo pagrindą (ieškinio reikalavimą pagrindžiančias aplinkybes). Ieškovas turi nurodyti ieškinio dalyką, t. y. materialųjį teisinį reikalavimą atsakovui (CPK 135 str. 1 d. 4 p.), ir faktinį ieškinio pagrindą, t. y. aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą atsakovui (CPK 135 str. 1 d. 2 p.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-607/2012; 2014-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2014 ir kt.). Būtent ieškinio dalykas ir pagrindas apibrėžia teisminio nagrinėjimo dalyką bei nustato bylos nagrinėjimo ribas, kurių laikosi teismas, nagrinėdamas bylą. Be to aiškus ieškinio dalyko ir pagrindo suformulavimas leidžia priešingai bylos šaliai – atsakovui sužinoti priešingos šalies reikalavimus tam, kad galėtų tinkamai į juos atsikirsti jau pateikiant atsiliepimą į ieškinį. O konkretus ieškinio elementų apibrėžimas leidžia teismui nustatyti, su kokių asmenų teisėmis šis ieškinys yra susijęs, ir tuomet teismas gali įvertinti, ar ieškinyje nurodyti visi ieškovai ir atsakovai, ar jie yra tinkami atsakyti pagal pareikštus reikalavimus.

19Taigi atsakovo pasirinkimas yra ieškovo teisė (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Ieškovas, ieškinyje suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (ieškinio dalyką), pasirenka, jo manymu, tinkamą antrąją šalį ir šiai nukreipia savo reikalavimą. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį atsakovą tinkamu atsakovu. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškovas nesutinka, jog atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-01-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2014). Vadinasi, teismas ieškovui gali tik pasiūlyti spręsti klausimą dėl tinkamo atsakovo byloje, tačiau negali už ieškovą parinkti tinkamo atsakovo ar įsakmiai nurodyti ieškovui, kas ieškinyje turi būti nurodytas atsakovu.

20Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip jau minėta, faktas, jog atsakovė J. V. naudojosi ginčo butu nuo 2007 metų, yra patvirtintas byloje esančiais duomenimis (pvz., žr. Vilniaus apygardos teismo 2015-09-02 nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-2212-661/2015), to neneigė ir pati atsakovė, tačiau atsakovė, ką pripažįsta ir ieškovas, nebuvo sudariusi sutarties su ieškovu dėl atitinkamų paslaugų teikimo, todėl nėra pagrįsto pagrindo teigti, kad minėtos paslaugos buvo teikiamos konkrečiai atsakovei ir atsakovė buvo įsipareigojusi už jas tinkamai ir laiku atsiskaityti. Priešingai, jau minėta, kad mokėjimo pranešime nurodyta, kad jis siunčiamas adresu Latvių g. 53A-26, Vilniuje, nenurodant paslaugos gavėjo. Nagrinėjamu atveju taip pat nustatyta, kad tarp atsakovės ir buvo savininko ar trečiojo asmens BUAB „Evekas“ nebuvo sudaryta nuomos sutartis, kurioje būtų aptarta komunalinių paslaugų apmokėjimo tvarka. Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nėra pagrindo konstatuoti buvus panaudos teisinius santykius tarp BUAB „Evekas“ ir atsakovės, kadangi, kaip jau minėta, ankstesniais teismų sprendimais konstatuota, jog atsakovė patalpomis naudojosi savavališkai, neteisėtai. Taigi byloje nenustatyta atsakovės pareiga, kylanti iš sutarties, atsiskaityti už komunalines paslaugas.

21CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Taigi įstatymu pareiga apmokėti šias išlaidas priskirta butų ir kitų patalpų savininkui. Šios įstatymo nuostatos nedraudžia savininkui, esant civiliniams teisiniams santykiams, susitarti su buto ar kitų patalpų nuomininku dėl to, kad jis apmokės šias išlaidas, tačiau konkrečiu atveju, turi būti įrodyta, jog toks susitarimas buvo. Tuo atveju, jei susitarimo nebuvo ar faktas nėra įrodytas, kad šalys susitarė dėl išlaidų apmokėjimo tvarkos, tai butų ir kitų patalpų savininkui tenka tokios sutarties nesudarymo teisiniai padariniai – CK 4.84 straipsnio 4 dalyje ir 4.82 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga apmokėti šias išlaidas. (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-01-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-131/2013; 2016-07-08 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-313/2016; kt.).

22Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, t.y., jog byloje nebuvo nustatyta atsakovės pareigos, kylančios iš sutarties, atsiskaityti už komunalines paslaugas, taip į tai, jog skola susidarė už laikotarpį, kada buto savininku neabejotinai buvo AB SEB bankas, pirmosios instancijos teismui pažymėjus, jog ieškovas pareiškė, kad nesutinka pakeisti atsakovo, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, pagrįstai atmetė ieškinį kaip pareikštą netinkamam atsakovui.

23Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat nedaro įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, todėl teismas atskirai ir dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2010; 2010-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-536/2010; 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-382/2010; kt.).

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alma... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ozo miestas“ (buvęs pavadinimas UAB „Fixum“) 2015 m.... 5. Atsakovė J. V. atsiliepime ir triplike prašė ieškinį... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, AB SEB bankas... 7. Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, BUAB „Evekas“,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimu ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Ozo miestas“ prašo panaikinti sprendimą... 12. Atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 16. Bylos duomenys tvirtina, kad butas, esantis ( - ), priklauso AB SEB bankui,... 17. Byloje nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad ieškovas buvo paskirtas vykdyti... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad būtent ieškovui tenka pareiga... 19. Taigi atsakovo pasirinkimas yra ieškovo teisė (CPK 111 str. 2 d. 2 p.).... 20. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, kaip jau... 21. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų... 22. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, t.y., jog byloje nebuvo... 23. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir taip pat... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti...