Byla e2-1887-816/2015
Dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant Birutei Adamonienei, dalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovui advokatui Nerijui Šmitui, atsakovei J. V. bei jos atstovui advokatui Jonui Korsakui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės (toliau – AB) SEB bankas ieškinį atsakovei J. V., dalyvaujant trečiajam asmeniui bankrutuojančiai UAB „Evekas“ (toliau – BUAB „Evekas“), išvadą teikiančiai institucijai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų,

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas, remdamasis CK 4.98, 6.612 str., kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iškeldinti atsakovę su visais jai priklausančiais daiktais iš ieškovui priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje (toliau – butas), ir 2/64 dalies patalpos – parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Vilniuje (toliau – 2/64 dalis parkingo). Nurodo, kad 2007-02-01 pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp AB „SEB VB lizingas“ ir UAB „Evekas investicija“, pagrindu ieškovas įsigijo butą bei 2/64 dalį parkingo, kuriuos 2007-01-25 finansinio lizingo sutartimi Nr. K2007-010051 perdavė valdyti ir naudotis trečiajam asmeniui su sąlyga, kad sumokėjus visą sutartyje numatytą kainą, šis turtas bus perduotas BUAB „Evekas“ nuosavybėn. Trečiajam asmeniui BUAB „Evekas“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų, 2009-09-24 BUAB „Evekas“ buvo informuotas, kad nuo 2009-10-02 ieškovas nutraukia visas su trečiuoju asmeniu sudarytas finansinio lizingo sutartis, dėl ko Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-15 sprendimu trečiasis asmuo buvo įpareigotas grąžinti turtą, kuriuo naudojosi finansinio lizingo sutarties Nr. K2007-010051 pagrindu. Nurodo, kad 2014-07-09 iš antstolio A. B. buvo gautas BUAB „Evekas“ raštas, kuriame nurodoma, kad butas negali būti grąžintas, kadangi jame neteisėtai gyvena atsakovė. Trečiajam asmeniui nebuvo duotas ieškovo sutikimas ginčo butą subnuomoti ar perduoti neatlygintinai naudotis atsakovei, taip pat nebuvo sudaryti jokie susitarimai dėl naudojimosi butu tarp ieškovo ir atsakovės. Atsižvelgiant į tai, ieškovas teigia, kad atsakovė savavališkai užėmė gyvenamąją patalpą (butą) bei 2/64 dalį parkingo, neteisėtai jais naudojasi, dėl ko turėtų būti teismine tvarka iškeldinta (b.l. 1-3).

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas iš esmės palaikė ieškinį jame išdėstytais argumentais. Papildomai pažymėjo, kad 2007-02-01 pirkimo-pardavimo sutartyje aiškiai numatyta, kad nėra jokių trečiųjų asmenų teisių į ginčo turtą. Nurodė, kad į ieškovą niekada nebuvo kreipiamasi dėl sutikimo perduoti butą bei 2/64 dalį parkingo panaudos sutarties pagrindu atsakovei, dėl ko laikytina, jog atsakovė šiuo ginčo turtu naudojasi neteisėtai.

4Atsakovė J. V. atsiliepimu su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti bei jos naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas byloje nėra pateikęs įrodymų apie įvykusį reorganizavimą, apie ginčo turto perėmimą iš AB „SEB lizingas“ bei apie nuosavybės teisės į šį turtą turėjimą. Teigia, UAB „Eveko invensticija“ valdybos narys S. Š., veikdamas pagal atsakovės 2007-03-16 notarinį įgaliojimą Nr. 1-1524, 2007-03-20 sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 1-1630 ir pardavė atsakovei asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą, adresu ( - ), Vilniuje, bei garažą boksą Nr. 34, esantį adresu ( - ), Vilniuje, už bendrą 1 300 000 Lt sumą, kuri buvo sumokėta į S. Š. sąskaitą AB SEB Vilniaus banke. Pažymi, kad S. Š. bei A. D. teigimu, už gautą 1 300 000 Lt sumą vėliau atsakovės vardu turėjo būti perrašytas ginčo turtas, dėl ko atsakovei buvo leista butą įsirengti. Nurodo, kad atsakovė, įsirengusi butą, jame pradėjo gyventi jau nuo 2007 metų rugsėjo mėnesio, o S. Š. bei A. D. visą laiką žadėjo butą su dviem parkavimo vietomis perrašyti atsakovės vardu bei tvirtino, jog butas priklauso pačiai atsakovei. Teigia, jog šios aplinkybės liudija, kad atsakovė į ginčo butą įsikėlė turėdama trečiojo asmens BUAB „Evekas“ leidimą bei pritarimą, dėl ko darytina išvada, kad tarp trečiojo asmens ir atsakovės yra atsiradę panaudos teisiniai santykiai, apie kuriuos turėjo būti informuotas ieškovas. Atsižvelgiant į tai, atsakovės teigimu, iki ieškinio teismui pateikimo ieškovas neįvykdė imperatyvios pareigos, t. y. tinkamai raštu prieš tris mėnesius neįspėjo atsakovės apie panaudos sutarties nutraukimą, todėl ieškinys atmestinas (b. l. 48-50).

5Atsakovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus bei papildomai paaiškino, kad visą šį laiką gyvena ginčo bute, manydama esanti šio buto savininkė. Atsakovė patvirtino, kad jokių rašytinių pasižadėjimų (sandorių) dėl ginčo buto perrašymo atsakovės vardu, nėra.

6Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad atsakovę parduoti jai priklausanti turtą įkalbėjo būtent S. Š. bei A. D. ir visi pinigai už parduotą atsakovei asmeninės nuosavybės teise turėtą butą atiteko S. Š., atsakovei žadant ateityje ginčo butą perrašyti jos vardu. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

7Trečiasis asmuo BUAB „Evekas“ prašymu/atsiliepimu nurodė, kad bankroto administratorius, susipažinęs su perduotais įmonės dokumentais, nenustatė nė vieno teisinio pagrindo atsakovei naudotis ieškovui priklausančiais ir įmonės lizingo būdu siektais įsigyti (valdytais ir naudotais) nekilnojamaisiais daiktais – butu ir parkingu, prašo ieškinį tenkinti, bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 93-94).

8Išvada teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė 2014-12-17 išvadą, iš kurios matyti, kad nepilnametė A. D. gyvena Čekijoje, Prahoje, o Lietuvoje kartu su atsakove ginčo bute gyvena tik atostogų metu (b.l. 138-140).

9Liudytojas V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad ginčo butas buvo perkamas 2007 metais su tikslu jį naudoti svečių apgyvendinimui bei ateityje galbūt pelningai parduoti. Nurodė, kad šiuo ginčo butu disponavo A. D., o įrengimo darbus už savo apyvartines lėšas atliko būtent įmonė. Aplinkybė, kad ginčo bute gyvena atsakovė, liudytojo teigimu, pastarajam tapo žinoma iš S. Š. bei A. D.. Nurodė, kad jokių panaudos ar nuomos sutarčių su atsakove sudaryta nebuvo (b.l. 111).

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-02-01 tarp AB „SEB VB lizingas“, UAB „Eveko investicija“ ir UAB „Evekas“ buvo sudaryta trišalė pirkimo-pardavimo sutartis, kurios pagrindu AB „SEB VB lizingas“ įsigijo iš UAB „Eveko investicija“ nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje (toliau – butas), 2/64 dalį patalpos – parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Vilniuje (toliau – 2/64 dalis parkingo) bei 8675/260000 dalį 0,2600 ha bendro ploto žemės sklypo, adresu ( - ), Vilniuje ir perdavė valdyti ir naudotis lizingo gavėjui UAB „Evekas“ (b.l. 4-13). Šios sutarties 1.7 punktu nurodyta, kad nėra jokių turto valdymo, naudojimosi ir/ar disponavimo apribojimų. Iš Nekilnojamojo turto registro išrašo matyti, kad šiuo metu buto adresas yra pasikeitęs, t. y. ( - ), Vilnius (b.l. 106). Pagal bylos medžiagą, butas bei 2/64 dalis parkingo 2007-01-25 finansinio lizingo sutarties Nr. K2007-010051 pagrindu buvo perduoti valdyti ir naudotis trečiajam asmeniui BUAB „Evekas“ su sąlyga, kad, sumokėjus visą sutartyje numatytą kainą, šis turtas bus perduotas BUAB „Evekas“ nuosavybėn (b.l. 14-23). Šios sutarties 8.1.3 punkte buvo numatyta, kad be SEB VB lizingo raštiško sutikimo neįkeisti, nemainyti, neužstatyti, neparduoti, nedovanoti ar kitaip neperleisti turto tretiesiems asmenims, <...> imtis visų priemonių, kad išvengti lizingo įmonės nuosavybės teisių į turtą apribojimo iš trečiųjų asmenų pusės. Byloje pateiktas Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-15 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1663/2013, kuriuo AB „SEB lizingas“ ieškinys buvo tenkintinas, o UAB „Evekas“ priešieškinys – atmestas, įpareigojant UAB „Evekas“ perduoti AB „SEB lizingas“, be kita ko, ir nurodytą turtą, iš kurio prašoma iškeldinti (b.l. 24-33, 81 lentelės punktas). Trečiasis asmuo BUAB „Evekas“ 2014-07-09 raštu informavo antstolį R. B., kad butas negali būti grąžintas, kadangi jame neteisėtai gyvena atsakovė (b.l. 34). Atsižvelgiant į tai, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovę iškeldinti iš savavališkai užimto ginčo turto su visu atsakovei priklausančiu turtu. 2013-11-22 turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktu AB „SEB lizingas“ perdavė AB SEB bankui turtą, įskaitant ir reikalavimo teises pagal nurodytą finansinio lizingo sutartį.

12Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo teisės atsakovės atžvilgiu buvimo bei pagrįstumo, galimai susiklosčiusių taip trečiojo asmens BUAB „Evekas“ ir atsakovės teisinių santykių pobūdžio nustatymo dėl ginčo turto valdymo ir naudojimosi bei teisinio pagrindo iškeldinti atsakovę buvimo (nebuvimo).

13Ieškovas šioje civilinėje byloje reiškia reikalavimą iškeldinti atsakovę Civilinio kodekso 4.98 straipsnio ir CK 6.612 straipsnio pagrindais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos negatoriniu ieškiniu (Civilinio kodekso 4.98 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011). Pagal CK 6.612 str. savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t.y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

14Ieškovo nuosavybės teisė į ginčo turtą įrodyta aukščiau minėta rašytine bylos medžiaga, Nekilnojamojo turto registro duomenimis. Ginčo dėl to, kad ieškovui nuosavybės teise priklausančiame bute faktiškai šiuo metu gyvena atsakovė, nėra. Atsakovės pateiktos sutartys, sudarytos su TEO LT, AB, apsaugos tarnyba, UAB „Vinita“ tik patvirtina, kad ji nuo 2007 metų faktiškai naudojasi butu (b. l. 51-54). Atsakovės pateikta 2012-07-02 sutartis dėl atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartis tik patvirtina faktą, kad atsakovė ketino parduoti butą ir jo priklausinius (b.l. 55-56). Tikėtina, jog tuo metu atsakovė ir turėjo sužinoti apie tai, kad ji nėra nurodytų nekilnojamųjų daiktų savininkė. Šios sutartys nepatvirtina atsakovės naudojimosi nurodytu butu ir parkingu, priskirtu prie šio buto, pagrindų ir teisėtumo.

15Atsakovė nurodo, kad ji pati įsirenginėjo butą, jame faktiškai gyveno esant trečiojo asmens BUAB „Evekas“ leidimui, t. y. realiai tarp trečiojo asmens BUAB „Evekas“ ir atsakovės yra susiformavę ginčo buto bei dviejų parkavimo vietų panaudos sutartiniai teisiniai santykiai. Pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą, nuosavybės teisė į ginčo butą niekada nebuvo įregistruota trečiojo asmens vardu, taip pat nebuvo registruota kitų daiktinių teisių, nuomos ar panaudos sandorių, susijusių su šiuo turtu (b.l. 123-125). Trečiasis asmuo atsiliepime nurodė, ką patvirtino ir posėdyje liudytojas V. M., vadovavęs bankrutuojančiai įmonei ginčo turto lizingavimo metu, kad jokių sandorių dėl naudojimosi ginčo turto su atsakove nėra sudaryta. Kaip matyti iš aukščiau aprašytų finansinio lizingo sutarties sąlygų, be lizingo įmonės sutikimo trečiasis asmuo jokių sandorių, apsunkinančių nurodytus daiktus, sudaryti negalėjo. Tad atsakovės teiginių nepatvirtina leistini įrodymai. Vien tai, jog atsakovė visą šį laiką (atsakovės teigimu, apie septynerius metus) manė esanti buto savininkė bei tikėjo galimai buvusiais pažadais ateityje šį butą valdyti nuosavybės teise, nesudaro teisinio pagrindo pripažinti naudojimąsi ginčo butu esant teisėtu bei esant tarp šalių susiklosčiusiems neterminuotos panaudos sutarties teisiniams santykiams. Pagal savo pobūdį panauda yra dvišalis sandoris, todėl tam, kad atsirastų panaudos teisiniai santykiai, turi būti suderinta abiejų šalių - panaudos davėjo ir panaudos gavėjo valia (CK 1.63 str. 6 d., 6.629 str.). Pagal CK 6.632 straipsnį, perduoti daiktą neatlygintinai naudotis kitam asmeniui turi teisę tik to daikto savininkas arba kiti įstatymų ar daikto savininko įgalioti asmenys. Tuo tarpu byloje duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas arba AB „SEB lizingas“ būtų davę sutikimą arba įgalioję kitą asmenį, įskaitant trečiąjį asmenį BUAB „Evekas“, butą perduoti atsakovei panaudos ar nuomos sutarties pagrindu, nėra. Negana to, pagal CK 6.478 str. 1 dalį bei 6.629 str. 2 dalį, panaudos sutartis, sudaryta ilgesniam nei vienerių metų terminui, turi būti rašytinė (CK 6.629 str. 2 d., 6.478 str. 1 d.), o įstatymų reikalaujamos rašytinės formos nesilaikymas atima teisę remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti (CK 1.93 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje neįrodyta buvus tarp ieškovo ir atsakovės abiejų šalių valiai sukurti panaudos teisinius santykius. Tad atsakovės prašytais apklausti liudytojais netgi negalima būtų remtis įrodinėjant panaudos sutarties sudarymo faktą. Todėl teismas daro išvadą, kad ginčo bute atsakovė gyvena savavališkai bei naudojasi juo neteisėtai, tokiu būdu pažeisdama buto ir jo priklausinių savininko, t. y. ieškovo, teisėtus interesus.

16Taip pat atsakovė prašo ieškinį atmesti ir tuo pagrindu, kad ji neįspėta (jai nepranešta) apie keitimą nutraukti panaudos sutartį. Pažymėtina, kad netgi jeigu ir sietų šalis panaudos sutartiniai teisiniai santykiai (kas byloje nepasitvirtino), teismų praktikoje pats kreipimasis į teismą pareiškiant ieškinį tokio pobūdžio byloje laikytinas tinkamu informavimu (įspėjimu) apie ieškovo valią nutraukti panaudos sutartį (Vilniaus apygardos teismo 2012-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1318-232/2012, Kauno apygardos teismo 2014-05-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-862-436/2014, Panevėžio apygardos teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-363-755/2014), nes įstatymas nereglamentuoja įspėjimo formos ir nedetalizuoja reikalavimų įspėjimo turiniui, svarbu, kad viena šalis būtų informuota apie kitos šalies valią nutraukti sutartį. Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino aplinkybę, kad apie būtinumą išsikelti iš ginčo turto, žinojo dar iki šios civilinės bylos iškėlimo pradžios. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad ir CK 6.642 straipsnio 1 dalies reikalavimai, net jeigu ir sietų šalis panaudos sutartiniai teisiniai santykiai, nutraukiant tokio pobūdžio sutartį būtų įvykdyti ir šiuo pagrindu taip pat nebūtų galima ieškinio atmesti.

17Kiti atsakovės argumentai yra nesusiję su nagrinėjimo dalyku, pareikštais šioje byloje reikalavimais, ir nesudaro pagrindo ieškinio netenkinti.

18Tad, įvertinus ieškinio reikalavimus, bylos medžiagą bei šalių argumentus, teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė visas ieškinio tenkinimo sąlygas: ieškovas yra buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, ir 2/64 dalies patalpos – parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Vilniuje, savininkas, atsakovė faktiškai savavališkai (be jokio teisinio pagrindo) gyvena ieškovui nuosavybės teise priklausančiame bute bei naudojasi ieškovui priklausančiu turtu, pažeisdama ieškovo interesus. Atsakovė gi neįrodė turinti kokį nors teisinį pagrindą ar teisę naudotis nurodytais daiktais. Todėl teismas tenkina ieškinio reikalavimus pilna apimtimi, iškeldindamas atsakovę iš nurodyto buto ir parkingo (CPK 178, 185 str., CK 6.612, 4.98 str.).

19Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir CPK 259, 269-271, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

20patenkinti ieškinį.

21Iškeldinti atsakovę J. V., a. k. ( - ) su visu jai priklausančiu turtu iš buto, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Vilniuje, ir 2/64 dalies patalpos – parkingo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), Vilniuje.

22Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant... 2. ieškovas AB SEB bankas, remdamasis CK 4.98, 6.612 str., kreipėsi į teismą... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas iš esmės palaikė ieškinį jame... 4. Atsakovė J. V. atsiliepimu su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti bei jos... 5. Atsakovė teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus... 6. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad atsakovę... 7. Trečiasis asmuo BUAB „Evekas“ prašymu/atsiliepimu nurodė, kad bankroto... 8. Išvada teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 9. Liudytojas V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad ginčo butas buvo perkamas... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2007-02-01 tarp AB... 12. Nagrinėjamoje byloje iškilo ginčas dėl ieškovo reikalavimo teisės... 13. Ieškovas šioje civilinėje byloje reiškia reikalavimą iškeldinti atsakovę... 14. Ieškovo nuosavybės teisė į ginčo turtą įrodyta aukščiau minėta... 15. Atsakovė nurodo, kad ji pati įsirenginėjo butą, jame faktiškai gyveno... 16. Taip pat atsakovė prašo ieškinį atmesti ir tuo pagrindu, kad ji neįspėta... 17. Kiti atsakovės argumentai yra nesusiję su nagrinėjimo dalyku, pareikštais... 18. Tad, įvertinus ieškinio reikalavimus, bylos medžiagą bei šalių... 19. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir CPK 259, 269-271, 279, 307... 20. patenkinti ieškinį.... 21. Iškeldinti atsakovę J. V., a. k. ( - ) su visu jai priklausančiu turtu iš... 22. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...