Byla eA2-591-286/2017

1Ignalinos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Rimkus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. G. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-12-277/2016 pagal J. B. ir J. Z. ieškinį Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, K. D., A. D. ir J. G. dėl pirkimo-pardavimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir nekilnojamojo daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Ignalinos rajono 1-ojo notaro biuro notarė Laima Aidukaitė, valstybės įmonė Registrų centras.

2Teismas

Nustatė

3Ignalinos rajono apylinkės teismas 2016-01-25 sprendimu pripažino negaliojančia Ignalinos rajono savivaldybės ir K. D. 1995-11-09 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, notarinio registro Nr. 4044, dalį dėl daržinės 4JI/m pardavimo K. D., priteisė iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos K. D. naudai 4,92 Eur, pripažino negaliojančia K. D., A. D. ir J. G. 2012-04-16 sudarytos dovanojimo sutarties, notarinio registro Nr. 971, identifikacinis NETS-VEP Nr. 1003116817, dalį dėl daržinės, unikalus Nr. 4599-3001-6042, esančios ( - ), dovanojimo J. G., iškeldino J. G. iš daržinės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ); priteisė iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, K. D., A. D. ir J. G. lygiomis dalimis J. Z. naudai 434 Eur bylinėjimosi išlaidų (išlaidų advokato pagalbai apmokėti), priteisė iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, K. D., A. D. ir J. G. lygiomis dalimis J. B. naudai 835 Eur bylinėjimosi išlaidų (20 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 815 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti); išieškojo iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, K. D., A. D. ir J. G. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą 33,20 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

4Išnagrinėjęs atsakovų A. D., K. D. ir J. G. apeliacinį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2016-01-25 sprendimo, Panevėžio apygardos teismas skundą atmetė ir 2016-07-07 nutartyje konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas teisingam bylos išsprendimui ištyrė visas svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

5A. J. G. 2017-06-29 kreipėsi į teismą su prašymu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-12-277/2016, J. B. ir J. Z. ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Prašymą grindžia tuo, kad naujai paaiškėjo aplinkybės dėl ginčo statinio – daržinės 4JI/m, unikalus Nr. 4599-3001-6042, esančios ( - ), kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu: 1) 2016-08-19 gautas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Utenos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus raštas, kuris patvirtina, kad Mielagėnų kaime savavališkai atlikta rekonstrukcija bei buvo nugriauti ūkiniai pastatai Senojoje gatvėje; 2) 2016-10-20 gautas atsakymas iš VĮ Valstybės žemės fondo, dėl ūkinių statinių dislokacijos vietos, kuriuos įsigijo J. B. (paveldėtojai ieškovai) ir atsakovai K. D. ir A. D., vėliau perleidę J. G.; 3) 2017-03-29 atlikta pastato – daržinės, unikalus Nr. ( - ), ir pastato – ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ), statybos ekspertizė. Nurodo, kad nagrinėjant bylą teismui nebuvo pateikti išsamūs duomenys apie ūkinių pastatų dislokacijos vietą ir nebuvo atlikta statybinė ūkinių pastatų ekspertizė tam, kad būtų galima nustatyti, ar ieškovams J. Z. bei J. B. ir atsakovei J. G. priklauso vienas ir tas pats statinys. Bylos nagrinėjimo metu buvo išsiaiškinta, kad gatvėje Senoji buvo daugiau ūkinių statinių, dalis kurių prieš keletą metų buvo nugriausti. 2016-08-19 raštas patvirtina, kad buvo nugriauti trys ūkiniai pastatai. Iš VĮ Valstybės žemės fondo gauta schema, 2016-10-20 parengta specialisto A. K., kurioje nurodyti J. B., K. D. bei A. D. įsigyti ūkiniai pastatai, ir iš kurios matyti, kad ūkiniai pastatai unikalus Nr. ( - ), ( - )ir ( - ) yra skirtingose vietose. Ekspertas, kuriam buvo užduotas klausimas ar pastatas – daržinė, unikalus Nr. ( - ), ir pastatas – ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ) yra vienas ir tas pats statinys, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad pastatas –daržinė, unikalus Nr. ( - ) (3Il/p – tvartas, 4I1/M – daržinė), ir pastatas – ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), nėra vienas ir tas pats statinys. Ekspertas nustatė, kad 1992 metais ir 1993 metais buvo inventorizuoti du skirtingai pastatai, besiskiriantys tiek savo vidiniu išplanavimu (1992 metais nebuvo nurodyta, kad pastate yra tualetai ir atmatų duobė), tiek sienų statybine medžiaga, tiek statybos metais. Ši išvada leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad pastatas – daržinė, priklausanti J. G., ir ūkinis pastas, priklausantis ieškovams, nėra vienas ir tas pats statinys.

6Ieškovai J. B. ir J. Z. atsiliepime bei patikslintame atsiliepime prašo pareiškimo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-12-277/2016 netenkinti. Nurodo, kad iš J. G. pateikiamų teismui procesinių dokumentų akivaizdu, jog šios aplinkybės buvo nagrinėjamos tiek pirmos, tiek apeliacines instancijos teismuose, kuriuose atsakovę atstovavo profesionali teisininkė advokatė Ž. J.. Atsakovų keliamas klausimas dėl statybinių medžiagų, tualeto buvimo ir nesutapimo yra nepagrįstas argumentas, kadangi antstolio L. J. 2015-09-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 53/15/14 užfiksuotų J. G. priklausančių pastatų – tvarto ir daržines techniniai duomenys buvo pakeisti pastato pertvarkymo metu (2013 metais J. G. pakeitė stogo dangą iš čerpių į šiferį). 2013 metų birželio mėnesį J. G. vyras P. G. J. B. priklausančioje pastato dalyje nuėmė čerpes, uždėjo naują dangą, atliko pastato vidaus pakeitimus. Atsakovės teiginys, kad „inventorinėje byloje Nr. 45/5203 K. D. daržinės pamatai – stulpelių“, yra labai abstraktus ir nenurodantis stulpelių statybinės medžiagos sudėties. Atsakovai A. D., K. D. ir J. G. sąmoningai siekia suklaidinti teismą, teigdami, kad J. B. buvo parduota ne J. G. vardu šiuo metu įregistruota daržinė, o prie namo Senoji g. ( - ), kuriame gyveno L. M., buvęs ir neišlikęs ūkio pastatas. Ignalinos rajono apylinkės teismas pagrįstai atmetė tokį atsakovų teiginį, nes lyginant kadastro bylos, inventorinis Nr. 45/5014, duomenis, pagal kuriuos sudaryta 1992-12-17 pirkimo-pardavimo sutartis, su kadastro byloje, inventorinis Nr. 2949, ūkio pastatų, buvusių Senoji g. 1, apie kurių pardavimą J. B. kalba apeliantai (atsakovai), duomenimis, akivaizdu, kad tai skirtingi statiniai pagal dislokaciją vietovėje, pasaulio šalių atžvilgiu, dydį, žymėjimą plane, ir skirtumai tokie dideli, jog neįtikėtina, kad, rengiant sutartį, šie statiniai galėjo būti supainioti. Visos neva naujai paaiškėjusios aplinkybės, nurodytos atsakovės prašyme, buvo žinomos bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme. Pareiškėja (atsakovė) prašyme nurodo, kad nėra praleidusi 3 mėnesių naikinamojo termino procesui atnaujinti, tačiau nepateikia jokių įrodymų, kad šio termino nepraleido. Mano, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo nepagrįstas, todėl prašo jį atmesti.

7Ieškovas Ignalinos rajono savivaldybės administracija atsiliepime prašo teismą pareiškimą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-12-277/2016 nagrinėti savo nuožiūra.

8Prašymas netenkinamas.

9Kasacinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant proceso atnaujinimo instituto paskirtį ir tikslus, nurodyta, kad teismo sprendimo teisinė galia lemia jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje šis institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas turi būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011, 2014-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014, 2014-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014).

10Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 365 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos, užbaigtos teismo sprendimu (nutartimi), procesas gali būti atnaujintas šiame skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Vienas įstatyme nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų yra naujai paaiškėjusios esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Būtent šiuo įstatymo nustatytu pagrindu rėmėsi pareiškėja, prašydama atnaujinti procesą. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytas pagrindas reiškia, kad nurodomos aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Visos šios įstatymo nustatytos sąlygos turi būti kartu. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, bet tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

11Atsakovė J. G. siekia atnaujinti procesą įsiteisėjusiu teismo sprendimu užbaigtoje byloje motyvuodama tuo, kad sprendimo priėmimo metu jai nebuvo žinoma apie tai, kad: 1) Mielagėnų kaime buvo nugriauti ūkiniai pastatai Senojoje gatvėje; 2) nebuvo žinomos ūkinių statinių, kurių unikalūs numeriai ( - ), ( - ) ir ( - ), dislokacijos vietos; 3) nebuvo pastato – daržinės, unikalus Nr. ( - ), ir pastato – ūkio pastato, unikalus Nr. ( - ).

12J. G. pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodo, kad apie Mielagėnų kaimo Senojoje gatvėje nugriautus ūkinius pastatus sužinojo iš Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Utenos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016-08-19 rašto, tačiau tame pačiame pareiškime pažymėta, kad „bylos nagrinėjimo metu buvo išsiaiškinta, kad gatvėje Senoji buvo daugiau ūkinių statinių ir dalis jų prieš keletą metų buvo nugriauti“, todėl akivaizdu, kad ši aplinkybė negali būti pripažinta naujai paaiškėjusia esmine bylos aplinkybe, kadangi ji buvo bylos nagrinėjimo metu ir pareiškėja apie ją žinojo.

13Pareiškime dėl proceso atnaujinimo taip pat nurodyta, kad apie ūkinių statinių, kurių unikalūs numeriai ( - ), ( - ) ir ( - ), dislokacijos vietą J. G. sužinojo iš VĮ Valstybės žemės fondo specialisto A. K. 2016-10-20 parengtos nekilnojamojo turto dislokacijos vietos schemos, o apie tai, kad pastatas – daržinė, unikalus Nr. ( - ), ir pastatas – ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), nėra vienas ir tas pats statinys, sužinojo iš 2017-03-29 ekspertinio tyrimo akto Nr. 108E. Teismas sprendžia, kad šios aplinkybės neturi esminės reikšmės bylai – neturi įtakos nei teismo sprendimu jau konstatuotiems faktams ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinei kvalifikacijai, nei įsiteisėjusio teismo sprendimo išvadai, nei ją pagrindžiantiems faktiniams ir teisiniams argumentams.

14Iš Ignalinos rajono apylinkės teismo 2016-01-25 sprendimo ir Panevėžio apygardos teismo 2016-07-07 nutarties, kuria buvo atmestas atsakovų A. D., K. D. ir J. G. apeliacinis skundas, matyti, kad civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas ar 1992-12-17 pirkimo-pardavimo sutartimi Mielagėnų apylinkės savivaldybės, atstovaujamos J. C., J. B. parduotas ūkio pastatas, kadastro bylos inventorinis Nr. 45/5014 plane pažymėtas indeksu 3I1/m, yra tas pats pastatas – daržinė, kadastro bylos inventorinis Nr. 45/5203 plane pažymėtas indeksu 4I1/m, kurį Ignalinos rajono savivaldybė, atstovaujama J. Š., 1995-11-09 pardavė K. D.. Teismas sprendime konstatavo, kad kadastro bylos inventorinis numeris 45/5014 plane indeksais 2I1/p, 3I1/m (vėlesnis žymėjimas 3I1/ž) pažymėti statiniai, kadastro bylos inventorinis numeris 45/5203 plane indeksais 3I1/p, 4I1/m pažymėti statiniai ir antstolio L. J. 2015-09-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole aprašyti Mielagėnų miestelyje, Senoji g. ( - ) esantys tvartas, unikalus Nr. ( - ), ir daržinė, unikalus Nr. 4599-3001-6042, yra tie patys nekilnojamieji daiktai. Iš prie pareiškimo dėl proceso atnaujinimo pridėto nekilnojamojo turto dislokacijos vietos schemos matyti, kad pastatas – daržinė, unikalus Nr. ( - ), ir pastatas – ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), yra skirtingose Senosios gatvės pusėse ir kad jų konfigūracija iš esmės skiriasi, todėl visiškai logiška, kad 2017-03-29 ekspertinio tyrimo akto Nr. 108E išvadoje ekspertas V. Š. konstatavo, kad šie pastatai nėra vienas ir tas pats statinys, tačiau akivaizdu, kad ši aplinkybė buvo žinoma bylos nagrinėjimo metu, nes Ignalinos rajono apylinkės teismas 2016-01-25 sprendime nurodė, kad „atmeta atsakovų teiginį, kad J. B. buvo parduota ne J. G. vardu šiuo metu įregistruota daržinė, o prie namo Senoji g. ( - ), kuriame gyveno L. M. buvęs ir neišlikęs ūkio pastatas, nes lyginant kadastro bylos inventorinis Nr. 45/5014 duomenis, pagal kuriuos sudaryta 1992-12-17 pirkimo-pardavimo sutartis, su kadastro byloje inventorinis Nr. 2949 (2 t., 39-46 b. l.) ūkio pastatų, buvusių Senoji g. ( - ), apie kurių pardavimą J. B. kalba atsakovai, duomenimis, akivaizdu – tai skirtingi statiniai pagal dislokaciją vietovėje, pasaulio šalių atžvilgiu, dydį, žymėjimą plane ir skirtumai tokie dideli, jog neįtikima, kad rengiant sutartį šie statiniai galėjo būti supainioti“.

15Tokiu būdu, teismas, konstatavęs, kad naujų esminių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu, nenustatyta, atsisako atnaujinti procesą.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 370 straipsniu,

Nutarė

17J. G. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-12-277/2016 atmesti.

18Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Ignalinos rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai