Byla e2-247-210/2017
Dėl žalos, padarytos VšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir jos kreditoriams neveikimu ir dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų bei savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Vytautas Kursevičius, dalyvaujant: teismo posėdžių sekretorėms Irenai Dominauskienei, Dianai Tarozienei, ieškovo, bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ Bankroto administratorių UAB „Genora“ atstovaujantiems asmenims – bankroto administratoriaus direktoriui A. B., atstovei V. J., atasakovui P. P. ir jo atstovui advokatui M. G., R. G. ir atsakovų – įstaigos dalininkų: Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva" atstovui advokatui M. G., Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės atstovui M. N., atsakovei I. K. ir jos atstovui advokatui V. J. atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ atstovo Bankroto administratoriaus UAB „Genora“ Juridinio asm. kodas 302330708, buveinės adresas Draugystės g. 19, 51230 Kaunas, ieškinį atsakovams – įstaigos dalininkams ir vadovams: Mažeikių verslininkų asociacijai, juridinio asmens kodas: 167380774 adresas: Ventos g. 8A, Mažeikiai; UAB „Žemaitijos agroprekyba“, juridinio asmens kodas: 167382444, adresas: Žemaitijos g. 46, Mažeikiai; UAB „Acus vaistinė“, juridinio asmens kodas: 166709042, adresas: Draugystės g. 22-142, Mažeikiai; UAB „Santarvės laikraštis“, juridinio asmens kodas: 166410296 adresas: V. B. g. 6, Mažeikiai; UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas: 166576122 adresas: Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai; UAB „Jubana“, juridinio asmens kodas: 266659850, adresas: Gamyklos g. 45, Mažeikiai; UAB „Kvistija“, juridinio asmens kodas: 110684067 adresas: Laižuvos g. 5, Mažeikiai; UAB „Beržūna“, juridinio asmens kodas: 166900332 adresas: Gamyklos g. 44D, Mažeikiai; UAB „Stronga“, juridinio asmens kodas: 300007873 adresas: Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų k.; UAB „Mažeikių varduva", juridinio asmens kodas: 166630641 Adresas: Naujoji g. 4, Mažeikiai; Mažeikių rajono savivaldybė, Jaudinio asmens kodas 167371234 Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai UAB „Saurida“, juridinio asmens kodas 266916280 Adresas: Montuotojų g. 8, Mažeikiai P. P., asmens kodas: ( - ) Adresas: ( - ); R. G., asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ); I. K. – Mickevičienei, asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ); Ieškinio esmė - dėl žalos, padarytos VšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir jos kreditoriams neveikimu ir dėl nesąžiningų atsakovų veiksmų bei savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Bylos esmė. Ieškovo teikiami faktiniai ir teisiniai ieškinio reikalavimo argumentai.

4Ieškovas bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ atstovas Bankroto administratorius UAB „Genora“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 116197,62 Eurų žalą, kurios kilimo teisiniu pagrindu nurodo Lietuvos Respublikos CK 2.50 str., 2.87 str. 1; 2 ir 7 dalių, CK 6.245 - 6.249; 6.263 straipsnių nuostatas.

5Ieškovo teikiamame ieškinio pareiškime nurodomos tokios ieškinio pareiškimo faktinės ir teisinės aplinkybės, bei iš esmės trys reiškiamo ieškinio pozicijos: pirmoji - reikalaujant solidariosios žalos atlyginimo tik iš VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkų – 51460,56 Eurus; antroji – iš įstaigos dalininkų ir jos vadovo – P. P. – 36321,01 Eurų; ir trečioji – iš dalininkų ir jos vadovės I. K. – 28415,81 Eurus. Viso prašoma priteisti žalos įstaigai ir jos kreditoriams suma – 116197,62 Eurai. Ieškovo teigimu atsakovai – įstaigos dalininkai pažeidė pareigą aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje ir prisidėti prie jos išlaikymo numatydami įstaigos veiklos krytis, turinį ir galimas išlaidas jų finansavimui, nenumatė galimų išlaidų finansavimo šaltinių, o įstaigai pasidarius nemokiai nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl jie turi pareigą atlyginti įstaigai ir jos kreditoriams padarytą žalą visa apimtimi solidariai. Gi atsakovai – įstaigos vadovai – P. P. ir I. K. – solidariai su dalininkais - tik toje dalyje, kiek jų vadovavimo įstaigai, kuri jau buvo nemoki, padidėjo įstaigos skolos kreditoriams dėl to, kad jie nesikreipė laiku į teismą dėl bankroto bylos VšĮ „Mažeikių sporto centras“ iškėlimo.

6Ieškovo teikiami faktiniai ir teisiniai argumentai ir paaiškinimai dėl ieškinio reikalavimo.

 1. Ieškovo nurodoma, jog Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo iškelta bankroto byla. Administratoriumi paskirta UAB „Genora“. Nutartyje iškelti bankroto bylą nurodyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl prašymo iškelti bankroto bylą, nepateikė teismo reikalautų dokumentų, todėl teismas sprendė, kad šių dokumentų nepateikimas gali būti vertinamas kaip sąmoningas blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo, todėl priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą.
 2. Taip pat nurodoma, jog įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. numatyta, kad asmuo (asmenys), įmonėje turintys teisę priimti atitinkamus sprendimus, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir dėl šios priežasties įsiskolinimai didėjo.
 3. VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkais, teigiama ieškinio pareiškime, yra Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių Varduva“ (toliau tekste dalininkai).
 4. Pagal VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ administratoriaus turimus duomenis administratorius nustatė, kad įstaiga tapo nemokia 2011 metų liepos mėnesį, o jau 2011 metų pabaigoje įmonės situacija pasikeitė labai ženkliai – jos įsipareigojimai (159702 Eur) viršijo trumpalaikį įstatigos turtą (56‘942 Eur) 2,8 karto.
 5. Tačiau, nepaisant to, kad įstaiga buvo nemoki, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai nesiėmė veiksmų įstaigos mokumui atstatyti ir nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokį dalninkų neveikimą ieškovas laiko nesąžiningu neveikimu, dėl kurio VšĮ „Mažeikių sporto centras“ ir jos kreditoriams buvo padaryta 127106,38 eurų žalos. Tokia suma susidarė dėl nesumokėtų skolų tiekėjams, darbuotojams, sportininkams.
 6. Šių faktinių aplinkybių pagrindu ieškovas daro išvadą, kad atsakovai , būdami VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkais ir vadovais veikė priešingai įstaigos veiklos tikslams bei kreditorių interesams, nesirūpino įstaigos mokumu ir didino bendrovės įsiskolinimus. Tokiu būdu atsakovų veiksmai lėmė, kad šiuo metu juridinis asmuo negali įvykdyti savo prievolių kreditoriams, dėl ko, akivaizdu, kad jie priėmė įmonei žalingus sprendimus,veikė nerūpestingai, o tai lėmė įstaigai ir kreditoriams akivaizdžią turtinę žalą. Be to, teigia, jog jei ne kreditoriaus kreipimasis dėl bankroto bylos iškėlimo, dalininkai ir toliau nesikreipdami į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo būtų tik didinę įstaigos įsipareigojimus kreditoriams, kas yra nesuderinama su įstaigos dalininkų ir vadovų veiklos principais ir įsipareigojimais VšĮ „Mažeikių sporto centras“. Kreditoriams padarytos žalos dydis ieškovo apskaičiavimu šiuo metu yra 116197,62 eurų.
 7. Formuluodamas šios reikalavimo dallies teisinį pagrindą ieškovas nurodo jog remiantis VšĮ „Mažeikių sporto centras“ įstatais, kuriuose nurodyta, kad dalininkai privalo prisidėti prie įstaigos išlaikymo bei Lietuvos Respublikos CK 2.50 straipsnio 3 dalimi, kur nurodyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti savo prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę, solidariai kartu su įstaigos vadovais.
 8. Todėl ieškovo teigimu, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai privalo atlyginti žalą kreditoriams. Lietuvos Respublikos CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas, t. y. paramos įstaigai neteikimas, savalaikis nesikreipimas dėl bankroto bylos iškėlimo) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Šiame reikalavime aprašytus dalininkų veiksmus ir neveikimą ieškovas laiko nesąžiningais dalininkų veiksmais, kurių pagrindu prašo priteisti žalą.

7Ieškovas, reikalaudamas solidariosios žalos atlyginimo kartu su dalininkais ir iš VšĮ „Mažeikių sporto centras“ vadovų atsakomybės ir atskleisdamas reikalavimo faktinį ir teisinį pagrindus nurodo aplinkybę, jog Juridinių asmenų registre yra nurodyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ vadovais buvo: nuo 2010-10-05 iki 2011-04-19 R. G., nuo 2011-06-20 iki 2011-10-28 P. P., nuo 2011-10-29 iki 2012-03-07 I. K..

8Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintys teisę priimti atitinkamus sprendimus, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. T. y. tokiu savo neveikimu priešingai įstaigos bei kreditorių tikslams įstaigai jau esant nemokiai didino įstaigos įsiskolinimus kreditoriams, privesdami įmonę prie visiškai ribotos galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

9Teikdamas ieškinio reikalavimą atsakovams – įstaigos vadovams ieškovas galutinai formuluodamas savo prašymą nurodo, jog vadovai privalo atlyginti tą žalos dalį, kuri padidėjo jų vadovavimo įstaigai metu kartu su dalininkais solidariai ir išskiria prašomas priteisti sumas taip: a) iš dalininkų ir atsakovo P. P. - 36321,01 Eurų; iš dalininkų ir I. K. 28415,81 Eurų.

10Taip pat ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 1. Atsakovų pozicija dėl ieškinio reikalavimo faktinių ir teisinių aplinkybių ir jų nesutikimo su ieškinio reikalavimais faktiniai ir teisiniai argumentai.

11Atsakovai VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai - Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Žemaitijos agroprekyba“ UAB „Acus vaistinė“ UAB „Santarvės laikraštis“ UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB, „Stronga“, UAB „Mažeikių Varduva“ ir buvusieji vadovaai P. P. ir R. G. bei jiems atstovaujantis advokatas M. G. su ieškinio reikalavimais nesutinka, laiko juos nepagrįstais, todėl prašo ieškinį atmesti. Nurodo, jog atsakovai nekelia ginčo, jog tuo laikotarpiu, kai, anot administratoriaus, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia, jos dalininkais buvo: Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB, „Stronga“, UAB „Mažeikių Varduva“, UAB ,,Saurida“ ir Mažeikių rajono savivaldybė. Tačiau atsakovų teigimu niekuo nepagrįsti ieškovo kaltinimai, jog dalininkai nevykdė savo pareigų įstaigai, veikė prieš jos tikslus ir interesus, neskyrė paramos, nekontroliavo įstaigos veiklos, ar atliko kitus nesąžiningus veiksmus, dėl kurių įstaiga tapo nemokia. Jų manymu atsakovai buvo sąžiningi ir savo paregas vykdė tinkamai, o įstaigos veikla pasidarė nuostolinga ir patyrė finsinius sunkumus ir nemokumą dėl visai kitų priežasčių.

12Atsakovo atsikirtimų ir paaiškinimų nesutinkant su ieškinio reikalavimais esmė.

 1. Atsakovai, teikdami savo paaiškinimus ir atsikirtimus į ieškovo reikalavimus nurodo, jog per įstaigos veikimo laiką nuo VšĮ „Mažeikių sporto centras“ įsteigimo – 2006 metų iki 2012 metų skyrė net 305428,02 Eurų įstaigai finansuoti. Tačiau jų įnašai sudarė tik 1/3 dalį reikalingų išlaikymui lėšų. Likusioji suma – 2/3 dalys lėšų buvo gaunamos iš išorinių šaltinių. Pagrindiniai išoriniai VšĮ „Mažeikių sporto centras“ finansavimo šaltiniai, sudarantys 2/3 išteklių, buvo Savivaldybės, kuri taip pat buvo viena iš MSC dalininkių, skiriamos dotacijos bei pagrindinio mecenato AB „ORLEAN Lietuva“ skiriamos paramos lėšos. Įkuriant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo aiškiai suprantama ir sutarta, kad Įstaigos veiklą įmanoma vystyti, pritarus ir susijungus 3 elementams - Mažeikių rajono smulkiam verslui, AB „ORLEN Lietuva“ ir Savivaldybei.
 2. Atsakovas nurodo, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ finansiniai sunkumai prasidėjo, 2010 m., kai pagrindinis mecenatas AB „ORLEAN Lietuva“ sumažino finansinės paramos dydį nuo 600 000 Lt skirtų 2009 m. iki 200 000 Lt - skirtų 2010 m.. Aptariamu laikotarpiu Savivaldybė 2010 m. išgelbėjo Įstaigą, skirdama didžiąją dalį paramos lėšų, t.y. 845 000 Lt. Pagrindiniam mecenatui AB „ORLEAN Lietuva“ žymia dalimi nepadidinus paramos ir 2011 m., jas buvo stengiamais kompensuoti dalininkų lėšomis. Atsakovų teigimu, 2011-09-21 sušaukus neeilinį visuotinį dalininkų susirinkimą jame buvo nutarta 2011 m. nustatyti privalomą metinį 20 000 Lt dalininko mokestį. Be to, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ valdyba 2011-09-21 raštu (priedas Nr. 3) kreipėsi į Savivaldybės merą ir tarybą, prašydama skirti papildomų lėšų finansuojant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ veiklą, tam kad būtų galima išlaikyti futbolo komandą „Mažeikiai“. Kadangi lėšos nebuvo skiriamos, o dalininkų lėšų nebūtų pakakę kompensuoti įstaigai išlaikyti reikalingų sąnaudų, dalininkai 2012 m. sustabdė paramos teikimą, o Savivaldybei ir AB Orlen Lietuva” taip ir neatnaujinus finansinės paramos teikimo, t. y. negavus finansavimo įstaigos veikla faktiškai pasibaigė.
 3. Taigi, atsakovų teigimu, vien tik šios objektyvios priežastys, o ne kokie nors nesąžiningi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkų ar buvusių vadovų veiksmai, lėmė, kad įstaiga galiausiai tapo nemoki ir bankrutavo.
 4. Atsakovai, nesutikdami su ieškovo reikalavimais atlyginti žalą, nurodo, kad tokiai ieškovo pozicijai nėra ne tik faktinio, bet ir teisinio pagrindo. Atsakovai, visų pirma, atkreipia dėmesį į tai, kad nors ginčui aktualiu laikotarpiu galiojančiose ĮBĮ 8 str. 4. d. nuostatose pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo nustatyta tiek įmonės administracijos vadovui, tiek savininkui, tačiau teigia, jog ,visgi, įmonė įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus (CK 2.81 str. 1 d.), o ne savininkus (šiuo atveju dalininkus).
 5. Pirminė pareiga veikti bendrovės vardu, anot atsakovų – įstaigos dalininkų tenka įmonės administracijos vadovui. Vadovo veikla susijusi su kasdienės juridinio asmens veiklos organizavimu ir tokios veiklos priežiūra. Dalyvių susirinkimas nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 str. 2 d.), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų. Tačiau dalyvių susirinkimas, neišeidamas už jam įstatymo priskirtos kompetencijos ribų, sprendžia svarbiausius ir paprastai su ilgalaike įmonės veiklos perspektyva susijusius, nekasdienius veiklos klausimus.
 6. Sprendžiant dėl juridinio asmens dalyvio atsakomybės atsakovų į staigos dalininkų nuomone, svarbu įvertinti ir jo vaidmenį bei realią galimybę daryti įtaką juridinio asmens veiklai, o šiuo nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes bei teismų praktiką, daroma išvadą, kad dalininkai negali būti traktuojami kaip tokie „įmonės savininkai”, kuriems kyla pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, kadangi jų pareigos pagal Įstatus (6.8.p.) apsiribojo aktyviu dalyvavimu įstaigos veikloje ir prisidėjimu prie įstaigos išlaikymo. Kita vertus dalininkų atsakomybė galima tik esant visumai tai nulemiančių sąlygų – visų pirma dalininkų nesąžiningi veiksmai, kurių, atsakovų teigimu ieškovas neįrodė. Teiginį, jog dalininkų nesąžiningi veiksmai pasireiškė tuo, jog jie tinkamai neprisidėjo prie įstaigos išlaikymo, jos veiklos išlaidų ir finansavimo šaltinių galimybių nederino su įstaigos veikla, o pačios veiklos nederino su galimais finansavimo šaltiniais, atsakovai laiko nepagrįstu, prieštaraujančiu ir teismų praktikai ir faktinėms byloje nustatytoms aplinkybėms, kurios lioudija priešingai.
 7. Atsakovai ir jų atstovai teigia (išskyrus UAB „Saurida“) jog šiuo atveju nėra ir įstaigos vadovų civilinės atsakomybės. Atsakovų manymu, vien tas faktas, kad įmonės finansinė padėtis pablogėjo ir įmonė galimai tapo nemokia, o jos vadovas nedelsiant nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, savaime nesuponuoja įmonės vadovo civilinės atsakomybės taikymo. Be to atsakovų nuomone ieškovo teiginiai ir bylos aplinkybės nepagrindžia ieškovo pozicijos, jog įstaiga nemokia tapo nuo 2011-07-31 d. Taigi mano, jog nėra nustatytas nemokumo momentas, kuris suponuotų ieškovui teisinį pagrindą kreiptis jo nuorodomais argumentais dėl žalos. Kita vertus ieškovas, teikdamas ieškinio reikalavimą, visiškai nevertina įstaigos turimo turto, kurį realizavus galėtų būti padengti visi ar bent dalis skolos įstaigos kreditoriams.
 8. Šioje byloje, atsakovų manymu, ieškovas nepateikė teismui pakankamai įrodymų, leidžiančių nustatyti nuo kada įstaiga tapo nemokia, o jo teikti įrodymai yra prieštaringi ir tokiai išvadai nepakankami. Be to atsakovų teigimu vien pablogėjus įstaigos finansiniams rodikliams įstaigos vadovas turi pareigą atkurti įstaigos veiklą, imtis priemonių gauti finansavimą, ką ir darė atsakovai P. P. ir I. K.. Kita vertus, atsakovų teigimu ieškovas neįrodė ir kitų civilinei atsakomybei kilti sąlygų, kurios šiuo atveju yra būtinos. Be to mano, jog iš vadovų reikalauti civilinės atsakomybės už visus įstaigos praradimus ir skolas nėra teisinio pagrindo, nes vadovas gali atsakyti tik už tai, kiek jos kilo dėl konkrečių vadovo veiksmų ar neveikimo, t. y. priežastinį ryšį tarp vadovo veiksmų (neveikimo) ir kilusių padarinių žalos atsiradimo ar jos padidėjimo. Šią pareigą įrodyti turi ieškovas. Kadangi tokių įrodymų ieškovas nepateikė, mano ieškinį esant neįrodytu.
 9. Konkrečiai dėl atsakovo R. G. atsakomybės ribų ir apskritai jos buvimo, atsakovų nuomone nėra net teisinio pagrindo reikalauti iš jo žalos, nes jo vadovavimo įstaigai laikotarpiu įstaiga veikė visa apimtimi ir ji buvo moki. R. G. įstaigai vadovavo nuo 2010-10-05 iki 2011-04-19 kai įstaigos mokumas net nekvestionuojamas. O P. P. veiksmai byloja apie jo pastangas gauti daugiau paramos ir iš rėmėjų (mecenatų), ir iš dalininkų. Be to aptariamu P. P. vadovavimo įstaigai laikotarpiu (po 2011-07-31 ir iki jo darbo sutarties pasibaigimo) įstaigai lėšų skyrė du mecenatai – Mažeikių Savivaldybė ir AB „Orlen Lietuva“. Iš šių lėšų buvo mokamos skolos kreditoriams. Be to byloje pakanka duomenų išvadai, kad P. P. dėjo daug pastangų gauti lėšų įstaigos išlaikymui ir poreikiams.

13Analogiškos pozicijos, išskyrus UAB “Saurida” įstaigos vadovų atžvilgiu laikosi ir kiti atsakovai. Minėta, kad UAB “Saurida” nesutinka dėl dalininkų civilinės atsakomybės įstaigos kreditorių atžvilgiu, sutinka su atsakovų nurodomomis faktinėmis aplinkybėmis, tačiau mano, jog dėl pavėluoto kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos VšĮ „Mažeikių sporto centras“ iškėlimo yra atsakingi įstaigos vadovai, todėl teigia, jog žala turi būti priteista iš vadovų. Gi dalininkai, atsakovės manymu buvo sąžiningi ir dėjo pakankamai pastangų įstaigos veiklai užtikrinti ir neatliko jokių neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų.

14Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė su ieškiniu nesutinka, mano, kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių padarytos žalos dydį, atsakovų civilinės atsakomybės pagrindus, neįrodė įstaigos nemokumo momento, jos turto balanso ir galimybių žalą padengti iš realiauoto įstaigos turto, todėl visumos šių duomenų ir argumentų pagrindu prašo ieškinį atmesti.

15Ieškinys tenkinamas iš dalies.

16Šioje byloje sprendžiant dėl ieškovo teikiamo ieškinio reikalavimų pagrįstumo ir įrodymų svarbu nustatyti:

17a) momentą nuo kada VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia;

18b) kokios priežastys lėmė įstaigos nemokumą;

19c) ar atsakovų – įstaigos dalininkų veiksmus (veikimą ar neveikimą) galima laikyti nesąžiningais, priešingais įstaigos interesams Lietuvos Respublikos CK 2.50 straipsnio 3 dalies prasme ir dėl jų kilo įstaigos nemokumas;

20d) ar aptariamu laikotarpiu atsakovai – įstaigos vadovai ir dalininkai turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos VšĮ „Mažeikių sporto centras“ iškėlimo;

21e) jeigu įstaigos nemokumo momentas ieškovo nustatytas teisingai, kiek padidėjo įstaigos skolos kreditoriams per laiką, kai įstaigai vadovavo atskiri atsakovai įstaigos vadovai;

22f) ar po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojant įstaiga turėjo turto ir kokios realios galimybės žalai padengti yra iš šio turto.

23III. Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės reikšmingos nagrinėjamos bylos esmei atskleisti ir tinkamai kvalifikuoti teisinius santykius.

24Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo iškelta bankroto byla. Administratoriumi paskirta UAB „Genora“. Nutartyje iškelti bankroto bylą nurodyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ neįvykdė teismo įpareigojimo pateikti atsiliepimą į pareiškimą dėl prašymo iškelti jai bankroto bylą, nepateikė teismo reikalautų dokumentų, todėl teismas sprendė, kad šių dokumentų nepateikimas gali būti vertinamas kaip sąmoningas blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo, todėl priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą.

25Byloje taip pat nustatyta, tos aplinkybės neginčija ir atsakovai, kad VŠĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkais jos steigimo ir veiklos metu buvo Mažeikių rajono savivaldybė, Mažeikių verslininkų asociacija, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių Varduva“, o įstaigai atskirais laikotarpiais vadovavo: nuo 2010-10-05 iki 2011-04-19 R. G., nuo 2011-06-20 iki 2011-10-28 P. P., nuo 2011-10-29 iki 2012-03-07 I. K..

26III.1. Dėl VšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo momento

27Byloje kilo ginčas (atsakovai iškėlė tokią abejonę) nuo kada VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia. Ar jos nemokumas sietinas su ieškovo pateikta kartu su ieškinio pareiškimu įstaigos veiklos už 2010 – 2011 metus veiklos audito ataskaita ir joje teiktais duomenimis bei padaryta išvada, kurioje konstatuojama, kad nemokumo būsena, taip kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos Bankroto įstatymas, atsirado 2011 metų liepos mėnesį. Bylos nagrinėjimo eigoje, teismo nurodymu ir pareikalavimu ieškovas pateikė teismui jo sudarytą pagal įstaigos finansinius dokumentus (kadangi iškeliant bankroto bylą atsakovas tokio neteikė) VšĮ „Mažeikių sporto centras“ balansą 2011 m. liepos 31 dienai. Analizuojant duomenis pateiktus bylos nagrinėjimo metu (įstaigos balansą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-07-31 d.), šalių ir jų atstovų paaiškinimus, pripažintina, kad jau liepos mėnesio 31 dienai įstaigos nemokumas buvo akivaizdus. Bankroto administratorius, įvertinęs įstaigos 2013 m. liepos 31 d. turėtą turtą, nustatė, kad įstaiga turėjo ilgalaikio turto už 318 539 Lt (92255,27 Eur), trumpalaikio turto už 45494 Lt (13175,97 Eur), įstaigos pradelsti įsipareigojimai sudarė 247137,40 Lt (71575,94 Eur). 2013 m. liepos 31 d. pradeslti įsipareigojimai visos turto vertės neviršijo, tačiau 65120,9 Lt (18 860,32 Eur) viršijo pusę VšĮ “Mažeisių sporto centras” turto vertės. Teismas vertindamas atsakovų argumentus dėl turto vertės, nurodytos viešosios įstaigos 2011 m. liepos 31 d. balanse, neatitikimo realiai turto vertei, bylose esančius duomenis, kreditorių susirinkimų nutarimus, kuriais buvo sprendžiama dėl bankrutavusios įmonės turto pardavimo, konstatuoja, kad pardavus įstaigos turimą turtą, dėl jo pobūdžio ir vertės, tik nežymi dalis kreditorinių reikalavimų bus padengta. Vertinant tą faktą, kad po 2011 m. liepos 31 d., tiksliau 2011 metų rugsėjo – lapkričio mėnesiais įstaiga gavo paramos iš dviejų rėmėjų (mecenatų) – Mažeikių rajono savivaldybės – 115000 Lt ir AB “Orlen Lietuva” – 320000 Lt, t. y. viso 435000 litų (125984,71 Eur), tai įstaigos finansinės būklės žymiai neįtakojo ir nemokumo būsena neišnyko, nes įsiskolinimai nuo 2011 m. liepos mėnesio nuolat didėjo. Visuma šių duomenų leidžia teismui konstatuoti, jog VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia 2011 metų liepos 31 d. Tokia išvada daroma įvertinus visus byloje turimus duomenis ir pateiktus skaičiavimus. Kartu teismas, ieškovo teismui pateiktų dokumentų ir skaičiavimų pagrindu konstatuoja, jog VšĮ „Mažeikių sporto centras” pradelstos skolos kreditoriams 2011 m. liepos 31 dienai sudarė 71575,95 Eur; visos skolos sudarė 106412,77 Eur (367422 Lt), 2011 m. spalio 28 dienai (P. P. vadovavimo įstaigai pabaiga) įstaigos skolos sudarė 107896,25 Eur, o 2012 m. kovo 7 dienai – 136647,15 Eurų.

28III.2. Dėl dalininkų civilinės atsakomybės pagrindų ir sąlygų.

29Nors atsakovai į bylą teikė argumentus, paaiškinimus ir duomenis apie dalininkų sprendimus prisidėti prie įstaigos veiklos finansavimo 2011 metų pradžioje atsiradus finansinių problemų ir sunkumų, bei teikė įrodymus apie realius prisidėjimus, taip pat įrodymus apie jos vadovo P. P., vadovavusio įstaigai nuo 2011-06-20 iki 2011-10-28 pastangas gauti paramą įstaigos finansiniams įsipareigojimams vykdyti, tačiau ši finansinė parama ir pastangos nenulėmė įstaigos finansinės padėties ryškaus pagerėjimo, ir nepadėjo išvengti VšĮ „Mažeikių sporto centras” nemokumo. Nepaisant to atsakovų yra pagrįstai keliamas klausimas ar šiuo konkrečiu atveju bei laikotarpiu, ir šiomis konkrečiomis aplinkybėmis kyla įstaigos dalininkų civilinė atsakomybė ar ne? Jeigu kyla, tai kokiu teisiniu pagrindu? Ar yra dalininkų veiksmuose (neveikime) dalininkų nesąžiningumo vykdant savo, kaip dalininko pareigas požymių?

30Akcininko (šiuo atveju įstaigos dalininko) atsakomybė, kitaip nei valdymo organo nario atsakomybė pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį, pagal bendrąją taisyklę yra ribota. CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles, išskyrus įstatymuose arba juridinio asmens steigimo dokumentuose numatytus atvejus. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis: kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Kaip nurodoma kasacinėje jurisprudencijoje, ši teisės norma išplaukia iš bendrųjų civilinių teisinių santykių subjektų elgesio (visų pirma - sąžiningumo ir draudimo piktnaudžiauti teise) ir principų .

31Kasacinis teismas taip pat pabrėžia akcininko (dalininko) statuso ypatumą: dalyvis per se nėra juridinio asmens organas ir neturi įstatyme nustatytų pareigų bendrovei, išskyrus pareigą apmokėti įstatinį kapitalą, akcininkų susirinkime jis gali balsuoti, vadovaudamasis savo interesais, jam galioja tik draudimas piktnaudžiauti ribota atsakomybe pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį. Dalyvis taip pat yra ir bendrovės organo - dalyvių susirinkimo - narys. Dalyvių susirinkimas, skirtingai nei vadovas, nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų, jam taip pat draudžiama perimti valdymo funkciją. Juridinio asmens dalyvio interesai ne visada privalo sutapti su paties juridinio asmens interesais, todėl vertinant juridinio asmens dalyvio veiksmus netaikomas CK 2.87 straipsnis, t. y. dalyvis neturi fiduciarinių pareigų bendrovei.

32Tačiau nepaisant šių nuostatų, akcininkai (dalininkai) gali prarasti ribotos atsakomybės apsaugą, jei piktnaudžiauja savo, kaip akcininkų, ribota atsakomybe. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad jei akcininkai nevykdė valdymo funkcijos, tačiau pažeidė bendrąją sąžiningumo pareigą, piktnaudžiavo ribota atsakomybe, ir šie veiksmai nepriskirtini valdymo organo kompetencijai, atsakomybė akcininkui taikytina pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas (LAT Nutartis c.b Nr. 3K-3-389/2014). Jei akcininkas perima valdymo funkciją, jam taikytina atsakomybė kaip de facto vadovui.

33Šiame kontekste pažymėtina, jog CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatytai juridinio asmens dalyvio atsakomybei reikalinga šių sąlygų visuma: nesąžiningi, civilinės atsakomybės požiūriu - neteisėti ir kalti (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 3 dalis) - juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės. Nustatant nesąžiningus juridinio asmens dalyvio (akcininko, dalininko) veiksmus atsižvelgiama į bendrą sąžiningumo principą (CK 1.5 straipsnis), nes, kaip nurodoma kasacinio teismo praktikoje, CK 2.50 straipsnio 3 dalies normoje įtvirtinto teisinio reguliavimo pagrindas yra bendrasis sąžiningumo principas. Šios bylos kontekste pripažintina, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras” dalyviai (dalininkai) laikytini sąžiningais, jeigu jie vykdė savo pareigas įstaigai, prisidėjo prie įstaigos išlaikymo pagal bendrus įstaigos dalininkų sprendimus, derėjosi su rėmėjais. Byloje yra pakankamai duomenų tokiai išvadai patvirtinti, tačiau kartu akivaizdus ir kitas faktas: šių dalininkų ir jos vadovo P. P. pastangų nepakako įstaigos mokumui atkurti. Bylos įrodymai patvirtina ir leidžia daryti visiškai pagrįstą išvadą, kad po to, kai tapo žinoma, kad du pagrindiniai įstaigos mecenatai - Mažeikių rajono savivaldybė ir AB “Orlen Lietuva” 2011 m. skirs nepakankamai lėšų (435000 Lt) įstaigos poreikiams, 2011 m. liepos mėnesį įstaigos pradelstiems įsipareigojimams viršijus pusę įstaigos turto vertės, tapo akivaizdu, jog skiriamų lėšų nepakaks skoloms padengti ir atkurti įstaigos mokumą, todėl dalininkai ir įstaigos vadovai turėjo pareigas, kurias jiems numatė Įmonių bankroto įstatymas – t. y. kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

34Grįžtant prie byloje nustatytų faktinių aplinkybių, pažymėtina, jog teismas iš esmės nustatė, kad dalininkų lėšos sudarė tik apie 1/3 išorinių VšĮ „Mažeikių sporto centras“ finansavimo šaltinių - pagrindiniai išoriniai įstaigos finansavimo šaltiniai, sudarantys 2/3 išteklių, buvo Mažeikių rajono savivaldybės, kuri kartu buvo ir įstaigos mecenatė, ir viena iš dalininkių, skiriamos tikslinės dotacijos bei pagrindinio rėmėjo (mecenato) AB „ORLEAN Lietuva“ skiriamos paramos lėšos. Teismas visiškai sutinka su atsakovų išsakyta pozicija, kad įkuriant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ buvo aiškiai suvokiama, kad Įstaigos veiklą bus įmanoma vystyti tik tam pritarus ir susijungus 3 subjektų grupėms - Mažeikių rajono smulkiajam verslui, AB „ORLEN Lietuva“ ir Mažeikių rajono savivaldybei. Tik šių subjektų bendrų pastangų dėka esant tokioms sąlygoms buvo įmanoma vykdyti ir palaikyti Mažeikių rajono sporto, laisvalaikio ir jaunimo užimtumą ir atitinkamai tik dėl šiuos tris elementus atstovaujančių subjektų geranoriškumo, jų skiriamų lėšų VšĮ „Mažeikių sporto centras“ galėjo vykdyti savo veiklą, kadangi kaip minėta, ji pati pajamų iš esmės negeneravo.

35Analizuojant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo priežastis, pažymėtina, kad įstaigos finansiniai sunkumai prasidėjo, kai 2010 m., pagrindinis mecenatas AB „ORLEAN Lietuva“ sumažino finansinės paramos dydį nuo 600 000 Lt skirtų 2009 m. iki 200 000 Lt - skirtų 2010 m.. Kartu labai svarbu svarstant dalininkų atsakomybės klausimą tai, jog šiuo laikotarpiu Mažeikių rajono savivaldybė skirdama didžiąją dalį paramos lėšų, t.y. 845 000 Lt įstaigą faktiškai išgelbėjo. Šiame kontekste teismas dar kartą pasikartoja, jog Mažeikių rajono savivaldybė viešosios įstaigos veikloje atliko du skirtingus vaidmenis, kurie buvo visais atžvilgiais savanoriški – tai dalininko ir vieno pagrindinių rėmėjų. Ši aplinkybė svarbi sprendžiant dėl Mažeikių rajono savivaldybės civilinės atsakomybės ribų. Kadangi dalininko atsakomybė skiriasi nuo rėmėjo ir savo turiniu ir teisiniu reguliavimu.

36Byloje teismas neabejotinai nustatė, jog 2011 m. įstaigai susidūrus su finansiniais sunkumais, dalininkai bei tuometis jos vadovas P. P. nebuvo abejingi VšĮ „Mažeikių sporto centras“ veiklai ir jos finansavimo šaltinių paieškoms, tačiau galimybės ją gauti iš esmės tapo ribotomis, kai pagrindinis mecenatas AB „ORLEAN Lietuva“ sumažino paramos teikimą, o įstaigos veikla pasižyminti sezoniškumu, savo veiklos einamųjų metų eigoje negalėjo nei nutraukti, nei sumažinti (futbolo komandos sezonas ir sutarčių su žaidėjas įsipareigojimai, krepšinio komandos sezonas). Dėl šios priežasties 2011 m., lėšų trūkumą buvo siekiama kompensuoti dalininkų lėšomis. Byloje nustatyta, kad 2011-02-18 sušaukus neeilinį visuotinį dalininkų susirinkimą jame buvo nutarta 2011 m. nustatyti privalomą metinį 20 000 Lt dydžio metinį dalininko mokestį. Be to, dalininkai ir administracija 2011-09-21 raštu (priedas Nr. 3) kreipėsi į Mažeikių rajono savivaldybės merą ir tarybą, prašydami skirti papildomų lėšų finansuojant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ veiklą, tam kad būtų galima išlaikyti futbolo komandą „Mažeikiai“ ir tinkamai, kuo mažesniais nuostoliais užbaigti sezoną. Bylos duomenys patvirtina, kad visi dalininkai vykdė susitarimą ir lėšas skyrė, tačiau akivaizdu - jų nepakako. Kartu šios aprašytos aplinkybės leidžia teismui daryti pagrįstą išvadą, kad jau 2011 m. liepos mėnesį ir tuomečiui jos vadovui ir dalininkams tapo akivaizdu, jog įstaigos veikla visiškai sustos dėl finansavimo stokos, o įstaigos kreditoriai, nesiėmus greitų ir neatidėliotinų teisinių priemonių patirs nuostolius. Šie faktai leidžia daryti išvadą, kad jau po liepos mėnesio atsakovams – įstaigos vadovams ir (ar) dalininkams radosi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto procedūrų pradėjimo, siekiant kad įsiskolinimai kreditoriams nedidėtų, arba, siekiant išsaugoti įstaigos mokumą – ieškoti efektyvių priemonių atkurti mokumą.

37Visgi teismas, vertindamas dalininkų civilinės atsakomybės laipsnį ir ribas pažymi aplinkybę, kad dalininkai nuo VšĮ „Mažeikių sporto centras“ veiklos pradžios iki 2011 m. krepšinio, futbolo pagrindinių komandų ir vaikų grupių išlaikymui bei infrastruktūros gerinimui skyrė net 1,415 mln. Lt lėšų; AB „ORLEN Lietuva” skyrė 1,325 mln. Lt, Savivaldybė skyrė 1,25 mln. Lt. Taigi įstaigos veiklos tęstinumui visų trijų pagrindinių išorinių finansavimo šaltinių finansinis palaikymas buvo būtinas. Ir nors vienai šaliai iš paminėtų šalių, nepritariant ir neremiant įstaigos veiklos, jos galimybės tęsti veiklą, išlaikyti komandas ir kt., taptų neįmanomas. Byloje jau buvo aptarta, kad tokia situacija susiklostė pagrindiniam mecenatui AB ,,ORLEAN Lietuva” ir Savivaldybei ženkliai (630 000 Lt) sumažinus VšĮ „Mažeikių sporto centras“ finansavimą 2010-2011 m., ko iš anksto negalėjo numatyti atsakovai. Tačiau prognozuoti tokią baigtį privalėjo. Kartu teismas sprendžia, jog tuo metu imtis šio procesinio sprendimo motyvuose nurodytų teisinių priemonių dėl aukščiau išvardintų priežasčių buvo anksti (buvo pagrįstai tikimasi atkurti įstaigos mokumą gavus papildomas rėmimo lėšas). Kartu teismas sprendžia, jog ieškovo nurodytą aplinkybę, kad dalininkų kaltė yra ir tame, jog aptariamu laikotarpiu žymiai išaugo futbolo komandos išlaikymo išlaidos, o dalininkai tai leido, nors tokiam išlaidų padidėjimui nebuvo pasirengę, paneigia byloje nustatytas faktas, jog minimu laikotarpiu klubas “Mažeikiai” sugrįžo į aukščiausiąją futbolo A lygą, taigi išlaidų padidėjimą lėmė ne dalininkų sprendimas, bet objektyviai susidariusios aplinkybės ir sezoniškumo elementas.

38Spręsdamas dalininkų civilinės atsakomybės klausimą, teismas primena, jog Lietuvos Aukčiausias Teismas formuodamas teisminę praktiką šio pobūdžio bylose yra nurodęs, kad Civilinės atsakomybės taikymas nėra sankcija, todėl ją taikant, būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Juridinio asmens dalyvio civilinė atsakomybė grindžiama kalte, todėl turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, kaltė, žala, priežastinis ryšys (LAT 2011-03-25 nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-130/2011, LAT 2012-02-01 nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-19/2012, LAT 2014-06-16 nutartis, priimta c. b. 3K-3-321/2014). Todėl vien pats faktas, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai yra tarsi ir įmonės savininkai savaime, nelemia jų civilinės atsakomybės visa apimtimi. Teismas pasikartoja, kad juridinio asmens dalyvio civilinei atsakomybei atsirasti reikalinga sąlygų visuma. Tai: nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu - neteisėti ir kalti (CK 6.246 str. 1 d., 6.248 str. 3 d.) - juridinio asmens dalyvio veiksmai, juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės kaip kreditoriaus patirta žala, priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyti prievolės.

39Šiame kontekste, sutiktina su atsakovų nuomone, jog dalininkų pareigą prisidėti prie Įstaigos išlaikymo, nustato Įstatų 5.2. p., numatantis, kad:,,Po įstaigos įsteigimo būtina sąlyga tapti įstaigos dalininku yra pritarimas ir parama įgyvendinant centro veiklos tikslus” bei 6.8 p. 1 d., numatančtis, jog: ,,Įstaigos dalininkai privalo aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje ir prisidėti prie Įstaigos išlaikymo”. Ieškovas, aiškindamas šias teisės aktų nuostatas laikosi pozicijos, jog neteikdami visos reikalingos įstaigai paramos ir nedengdami įsisikolinimų dalininkai veikė priešingai Įstaigos veiklos tikslams bei kreditorių interesams, nesirūpino Įstaigos mokumu ir didino netgi įsiskolinimus. Su tokia ieškovo pozicija teismas nesutinka.

40Įstatų 5.2. p. ir 6.8 p. nuostatos negali būti suabsoliutinamos ir aiškinamos kaip numatančios įstaigos dalininkams pareigą skirti paramos lėšas visai įstaigos veiklai vystyti. Kitaip tariant, vertinant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkų veiksmus, būtina atsižvelgti į tai, kad jie lėšas įstaigai skirdavo geranoriškai ir savanoriškai, kaip paramą, t.y. iš esmės nors dalininkai ir turėjo pareigą prisidėti savo lėšomis prie įstaigos išlaikymo, tačiau neturėjo pareigos visiškai išlaikyti įstaigą vien tik iš savo lėšų. Kitoks aiškinimas prieštarautų pačios paramos esmei ir tikslams. Labdaros ir paramos įstatymo 2 str. 2 d. parama apibrėžiama kaip paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas, paramos dalykų teikimas paramos gavėjams. Paramos tikslas - teikti paramos dalykus šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams jų įstatuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams (Labdaros ir paramos įstatymo 3 str. 2 d.). Taigi šiuo atveju dalininkų pareiga skirti paramos lėšas yra sąlyginė ir orientuota į tai, kad būtų pasiekti Įstaigos Įstatuose numatyti tikslai (per sportą tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą) ir negali būti suabsoliutinama ir aiškinama kaip apimanti ir pareigą atstatyti įstaigos mokumą. Toks Įstatų 5.2. p. ir 6.8 p. nuostatų aiškinimas taikomas ir Mažeikių rajono savivaldybės atžvilgiu, t.y. iš jos kaip ir iš kitų dalininkų negali būti reikalaujama skirti paramos lėšų tiek, kad ji negalėtų vykdyti pagrindinių savo funkcijų, nustatytų Savivaldos veiklą reglamentuojenčiose teisės normose, kadangi tai, kaip minėta, prieštarautu pačios paramos esmei ir tikslams.

41Esant šioms faktinėms aplinkybėms, Teismas sprendžia, jog ieškovas, teigdamas, kad dalininkai nevykdė savo pareigų, pakankamai nerėmė sporto įstaigos, neįrodė esminės dalininkų civilinei atsakomybei kilti sąlygos – jų nesąžiningų veiksmų, taigi ši aplinkybė, nulemia teismo apsisprendimą išvadai, jog šiuo teisiniu pagrindu ieškovas neturi pagrįstos reikalavimo teisės į atsakovus - VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkus reikalauti visos žalos kreditorių patirtos atlyginimo, nes įstaigos nemokumą ir kreditorių žalą lėmė ne dalininkų nesąžiningi veiksmai ar neveikimas bet kitos priežastys. Šias priežastis teismas yra išanalizavęs šiame procesiniame sprendime. T. y. – (pagrindiniams mecenatams) Mažeikių rajono savivaldybei, kaip paramos teikėjui ir AB ,,Orlean Lietuva“, kaip svarbiausiam mecenatui – iki 2011 m. pabaigos taip ir neatnaujinus VšĮ „Mažeikių sporto centras“ pakankamo ankstesnio finansavimo ir įstaigos vadovams ir dalininkams taip ir neatradus kitų rėmėjų, galėjusių nulemti įstaigos mokumo atkūrimą. Todėl teismas dar kartą konstatuoja, jog šios objektyvios priežastys, o ne kokie nors nesąžiningi dalininkų veiksmai, lėmė, kad įstaiga tapo nemokia ir bankrutavo.

42III.3. Dėl įstaigos dalininkų ir vadovų civilinės atsakomybės dėl nesavalaikio kreipimosi įteismą dėl bankroto bylos iškėlimo pagrindo.

43Teismas primena, jog teikdamas ieškinio reikalavimą atsakovams – dalininkams ir įstaigos vadovams ieškovas galutinai formuluodamas savo prašymą nurodė, jog įstaigai negalint laiku ir tinkamai vykdyti savo įsipareigojimų, t. y. tapus nemokiai, jos savininkams ir vadovams kyla pareiga savalaikiai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokia pareiga kildinama iš Įmonių Bankroto įstatymo reikalavimų ir nuostatų, tikslu nedidinti įmonės finansinių įsipareigojimų kreditoriams ir tokiu savo neveikimu apskritai lėšų atgavimą padaryti neįmanomu. Taigi ieškovas laikosi pozicijos, kad šiuo atveju įstaigos vadovai ir dalininkai privalo atlyginti ir tą žalos dalį, kuri padidėjo jų vadovavimo įstaigai metu kartu su dalininkais. Pastarieji, ieškovo teigimu, atsako visa apimtimi solidariai ir išskiria prašomas priteisti sumas taip: a) iš dalininkų ir atsakovo P. P. - 36321,01 Eurų; iš dalininkų ir I. K 28415,81 Eurų.

44Teismas šioje byloje ir sprendimo motyvuose jau yra nustatęs, jog VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia 2011 m. liepos 31 d., kad įstaigos dalininkai nėra atsakingi už žalos įstaigai atsiradimą dėl nepapkankamo rėmimo ar nesąžiningų veiksmų, todėl šioje galutinio procesinio sprendimo dalyje aptariama tik atsakovų civilinė atsakomybės pagrindai ir jos ribos dėl nesavalaikio kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Sprendžiant atsakovų atsakomybės sąlygas, kyla pagrįstas klausimas, kada atsakovams – dalininkams ar įstaigos vadovams kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir ar tokia pareiga apskritai kilo. Šiame kontekste pažymėtina, jog teismui nekyla abejonių, jog įstaigos vadovai ir dalininkai žinojo apie įstaigos finansines problemas nemokumo kilimą nuo jo atsiradimo momento – 2011 m. liepos 31 d., tačiau klausimo kreiptis į teismą dėl bankroto procedūrų pradėjimo nesprendė, nes aktyviai ieškojo galimybių atstatyti įstaigos mokumą.

45Visgi, viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui (taip pat ir savininkams), yra laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši pareiga įtvirtinta Įmonių bankroto įstatyme (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje) kaip įmonės vadovo (savininko) pareiga pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

46Iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusioje ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad vadovas ar kitas asmuo pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Nauja šio straipsnio 4 dalies redakcija nurodo, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti. Įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją kreditoriams atsako solidariai.

47Tačiau tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui ar kitam asmeniui (asmenims) civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens visas civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Šioje byloje pripažintina, jog pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės administracijos vadovui ar kitam asmeniui kyla civilinė atsakomybė. Neteisėtumas taikant vadovui civilinę atsakomybę ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalies pagrindu pasireiškia ne tik įstatymo imperatyvo, bet ir fiduciarinių pareigų pažeidimu.

48Tam, kad būtų konstatuotas vadovo ar kito asmens veiksmų neteisėtumas, pirmiausiai turi būti nustatytas vadovo (ar kitų subjektų, kuriems nustatyta ši pareiga) pareigos inicijuoti bankroto bylą atsiradimo momentas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nesant kitų ĮBĮ įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, atsiradusių anksčiau nei nemokumas, įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kyla, kai įmonė pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus tampa nemokia. Įmonės vadovas gali įvertinti, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais ir anksčiau, nei atsiranda pagrindas pripažinti įmonę nemokia pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus, tačiau vertinant pareigos atsiradimo momentą taikytina ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Šiuo konkrečiu atveju, teismas laikosi pozicijos jog tokia pat atsakomybė kyla ir dalininkams (savininkams).

49Šioje byloje nustatyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia 2011 m. liepos 31 d., nors atsakovai teigė, abejojantys nemokumo momento nustatymo teisingumu ir pagrįstumu, tačiau esantieji byloje įrodymai ir teismo nustatyti bylos faktai liudija būtent tai, o atsakovai jokių tai paneigiančių įrodymų nepateikė. Teismas pasikartoja jog sprendžiama pagal tuos duomenis, kurie yra byloje, todėl nemokumo momentu laiko nurodytą data – 2011-07-31.

50Kartu pažymetina, jog įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Pažymėtina, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ yra specifinė įstaiga – turinti viešosios įstaigos statusą ir išlaikoma išimtinai rėmėjų lėšomis, prisidedant dalininkams. Todėl jos fiansinę padėtį lemia rėmėjų teikiama parama (ir dalininkų įnašai), kuri bylos duomenimis per visus 2011 metus ženkliai mažėjo, o įstaigos įsipareigojimai didėjo (kaip nustatyta dėl objektyvių priežasčių).

51Kaip nurodoma kasacinėje jurisprudencijoje, įmonės vadovas, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. ĮBĮ pakeitimuose, įsigaliojusiuose 2016 m. sausio 1 d., jau nustatytas konkretus terminas, per kurį nemokios įmonės vadovas ir kiti asmenys, įvertinę, kad įmonė yra nemoki, turi pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau šioje byloje ši nuostata negali būti taikoma, todėl svarstytinas klausimas kada gi ši pareiga pagal konkrečias aplinkybes tapo neišvengiama ir vienintele, siekiant apsaugoti kreditorių interesus.

52Teismas, aiškindamas šias nuostatas konstatuoja, kad pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės administracijos vadovui (ar savininkui) nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių interesus (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek ir naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Taigi nėra abejonių, kad įmonės administracijos vadovo pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, kai tokiam kreipimuisi egzistuoja įstatyme įtvirtinti pagrindai, pažeidimas yra neteisėtas veiksmas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Teismas šiame kontekste pažymi, jog tokios pat pareigos ir atsakoomybė tenka ir įmonės savininkams (šiuo atveju dalininkams), kurie per pasamdytą vadovą ar tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme.

53Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad esminis dalyvio ir vadovo teisinės padėties skirtumas yra susijęs su jų atliekamomis funkcijomis: vadovu laikytinas valdymo ar priežiūros organo narys, kurio veikla susijusi su kasdienės juridinio asmens veiklos organizavimu ir jos priežiūra, o dalyvis yra įmonės kapitalo teikėjas ir bendrovės organo – dalyvių susirinkimo narys. Nors dalyvių susirinkimas nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 straipsnio 2 dalis), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų, tačiau jis sprendžia neišeidamas už jam įstatymo priskirtos kompetencijos ribų svarbiausius ir paprastai su ilgalaike įmonės veiklos perspektyva susijusius, nekasdienius veiklos klausimus, t. y. vykdo strateginį bendrovės valdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. R. G., bylos Nr. 3K-3-168/2009; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB Panevėžio spaustuvė v. R. Š., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.). Šioje byloje tokios dalyvio pareigos ir yra konstatyotos, jų neginčiojo ir atsakovai. Atsižvelgiant į šių funkcijų skirtumus, civilinės atsakomybės taikymo bylose kiekvienu konkrečiu atveju spręstina, ar atsakovu nurodytas asmuo atliko vadovui ar dalyviui būdingas funkcijas. Civilinės atsakomybės už pavėluotą bankroto bylos iškėlimą taikymo atveju ši aplinkybė reikšminga nustatant, kada atsakingas asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti, kad įmonė nemoki (negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi). Sužinojimo apie pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo momentas lemia kitų įmonės vadovo ir dalyvio civilinės atsakomybės sąlygų – kaltės, žalos, priežastinio ryšio – nustatymą.

54Šioje byloje nustatyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ savo veiklą vykdė naudodama išorinius lėšų šaltinius, t.y. pati įstaiga iš esmės pajamų negeneravo ir negalėjo iš jų padengti savo patiriamų išlaidų. Tai reiškia, kad prieš sudarydami bet kokias sutartis įstaigos vadovai turėjo numatyti ir patikimus lėšų šaltinius, iš kurių bus padengtos numatomos patirti išlaidos, o dalininkai (savininkai) kontroliuoti vadovų veiklą ir žinoti apie įstaigos finansinę būklę. Taigi iš esmės tokios pat pareigos tenka ir įstaigos dalininkams, kadangi jie prisiėmė pareigą remti įstaigos veiklą, teikti jai paramą, valdyti įstaigą per dalininkų susirinkimo priimtus sprendimus ir kt.. Šiuo nagrinėjamu atveju teismo nustatyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai ir jos vadovai – P. P. ir I. K.-Mickevičienė, nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, nors ir buvo numatę bei sudarę veiklos planą, tačiau nenumatė iš kokių lėšų bus dengiamos jau padidėjusios įstaigos išlaikymo ir veiklos išlaidos, t. y. nepagrįstai rizikuodami, paaiškėjus, jog įstaiga jau negali vykdyti savo įsipareigojimų, ir nepaisant visų jų pastangų paaiškėjus, kad šių lėšų ir negaus, o kreditoriai patirs žalą, nevykdė pareigos ir įstatymo reikalavimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi akivaizdu, jog matydami, kad įstaiga tapo nemoki 2011 m. liepos mėnesį, o jų pastangos atkurti įstaigos mokumą iš esmės liko bevaisės, nesikreipdami į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovai – įstaigos dalininkai, P. P. ir I. K. didino įstaigos įsiskolinimus kreditoriams ir žalą VšĮ „Mažeikių sporto centras“. Tokiu būdu atsakovo P. P. vadovavimo laikotarpiu nuo 2011-07-31 d. iki 2011-10-28 skolos kreditoriams padidėjo 1484,18 Eurų, o nuo 2011-10-29 iki 2012-03-07 – 28415,81 Eurais. Bankroto administratorius, skaičiuodamas skolos padidėjimą P. P. vadovavimo laikotarpiu, nurodo, kad skola padidėjo 36321,01 Eur, neteisingai vertindamas skirtumą tarp 2011-07-11 pradelstų įsipareigojimų (71575,95 Eur) ir skolos 2011-10-28 – 107896,95 Eur. Teismas, skaičiuodamas skolos padidėjimą P. P. vadovavimo laikotarpiu, iš skolos sumos 2011-10-28 (107896,95 Eur) atima bankroto administratoriaus 2011-07-31 balanse nurodytą mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumą (106412,77 Eur (367422 Lt)), ir nustato skolos padidėjimą – 1484,18 Eur.

55Sprendžiant ieškinio reikalavimo dalį dėl atsakovo R. G. civilinės atsakomybės ribų ir apskritai jos buvimo, teismas pripažįsta, jog nėra net teisinio pagrindo reikalauti iš jo žalos, nes jo vadovavimo įstaigai laikotarpiu įstaiga veikė visa apimtimi ir ji buvo moki. R. G. įstaigai vadovavo nuo 2010-10-05 iki 2011-04-19 kai įstaigos mokumas net nebuvo kvestionuojamas.

56Jau minėta, jog nagrinėjamu atveju spręstina ar egzistuoja visos sąlygos atsakovų civilinei atsakomybei kilti, t. y. ar yra atsakovų neteisėti veiksmai, ar buvo padaryta įmonei reali žala, ar egzistuoja priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir kilusios žalos ir ar yra tame atsakovų kaltės.

57Pirmoji civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - neteisėti veiksmai. Vertinant šios sąlygos buvimą dar kartą primintinos CK 6.246 straipsnio nuostatos, kurios nustato, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai, rūpestingai ir sąžiningai.

58Šiuo atveju neteisėtais veiksmais laikytini VšĮ “Mažeikių sporto centras” vadovų P. P., vadovavusio įstaigai nuo 2011-06-20 iki 2011-10-28, ir I. K., vadovavusios įstaigai nuo 2011-10-29 iki 2012-03-07, bei visų įstaigos dalininkų veiksmai (neveikimas). Teismas pažymi, kad VšĮ “Mažeikių sporto centras’ dalininkai aktyviai dalyvavo įstaigos valdyme, puikiai žinojo apie įstaigos finansinę blogą padėtį, dėl kurios 2011-02-18 visuotiniame dalininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas 2011 metais paremti įstaigą kiekvienam dalininkui 20000 Lt suma, turėdami Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnyje numatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, šios pareigos nevykdė.

59Antroji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - žala, kuri šiuo konkrečiu atveju pagrįstai ieškovo skaičiuojama pagal turimus finansinius dokumentus. VšĮ “Mažeikių sporto centras” bankroto administratoriaus skaičiavimu, dėl nesikreipimo iškelti bankroto bylą į teismą įstaigai buvo padaryta žala, apskaičiuota nustatant skolos padidėjimą nuo įstaigos nemokumo momento (2011-07-31) iki įstaigai vadovasiusio P. P. vadovavimo pabaigos (2011-10-28) ir nuo I. K. vadovaimo pradžios (2011-10-29) iki vadovavimo pabaigos (2012-03-07). Administratorius nustatė, kad skolos padidėjimas P. P. vadovavimo laikotarpiu yra 36321,01 Eur, I. K. vadovavimo laikotarpiu – 28750,21 Eur. Teismo skaičiavimu, pagrįstu bankroto administratoriaus pateiktu 2011-07-31 balansu, skola P. P. vadovaimo laikotarpiu padidėjo 1484,18 Eur. Šioje byloje atsakovai keldami klausimą dėl žalos dydžio ir jos priteisimo iš atsakovų, nurodo jog iki šiol nėra realizuotas bankrutavisios VšĮ “Mažeikių sporto centras” turtas. Tačiau teismas, įvertinęs įstaigos turimą turtą, jo specifiką ir vertę, sprendžia, jog netgi ir pavykus realizuoti turimą įstaigos turtą, kreditorių reikalavimai nebus patenkinti. Todėl ši aplinkybė neturi esminės reikšmės, sprendžiant atsakovų civilinės atsakomybės klausimą.

60Trečioji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - priežastinio ryšio egzistavimas tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Šiuo atveju teismas sprendžia, jog egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų neveikimo ir atsiradusios žalos. Bylos faktai liudija, kad, jeigu atsakovai būtų veikę pagal įstatymus ir kitus teisės norminius aktus, jeigu būtų elgęsi rūpestingai ir atsakingai ir siekę išsaugoti įmonės interesus, laiku kreipęsi dėl bankroto bylos iškėlimo, įstaigos skolos nebūtų augusios, įstaigos kreditorių finansiniai reikalavimaine būtų buvę tokios apimties, kokie yra VšĮ “Mažeikių sporto centras” bankroto byloje.

61Ketvirtoji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - kaltė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuojamoje teisminėje praktikoje yra išaiškinęs, jog kaltė civilinėje teisėje suprantama kiek kitaip nei teisės šakose, reguliuojančiose asmeninio poveikio siekiančių sankcijų taikymą (baudžiamojoje, administracinėje, darbo teisėje). Civilinėje teisėje nėra svarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus, į jų pasekmes bei asmens elgesio visuomeninis įvertinimas. Į pirmą eilę šiuo atveju iškeliamas žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Todėl asmuo pripažintinas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, t. y. turi būti sprendžiama ar asmuo sugebėjo nagrinėjamoje situacijoje elgtis taip, kaip turėjo pasielgti protingas ir apdairus žmogus ar ne. Nagrinėjamu atveju, kaip jau konstatvo teismas, VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai ir jos vadovai – P. P. ir I. K., nebuvo pakankamai atidūs ir rūpestingi, nenumatė iš kokių lėšų bus dengiamos jau padidėjusios įstaigos išlaikymo ir veiklos išlaidos, t. y. nepagrįstai rizikuodami, paaiškėjus, jog įstaiga jau negali vykdyti savo įsipareigojimų, o kreditoriai patirs žalą, nevykdė pareigos ir įstatymo reikalavimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

62Teismas, atsižvelgdamas į šiame procesiniame sprendime nurodytas faktines aplinkybes ir teisinį jų vertinimą pripažįsta, jog ieškovas turi teisę į žalos, atsiradusios dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, atlyginimą procesinio sprendimo III.3 skirsnyje nurodytu pagrindu.

63Ieškovas prašo teismo taikyti solidariąją visų atsakovų atsakomybę, priteisiant skolos padidėjimu padarytą žalą solidariai iš vadovo ir dalininkų atskirais P. P. ir I. K. vadovavimo laikotarpiais. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad solidarioji atsakomybė taikoma, kai pagal neteisėtus veiksmus ir kilusią žalą saistančio priežastinio ryšio pobūdį nustatomas bendrininkavimas siaurąja prasme (bendrininkavimas plačiąja prasme apima visus skolininkų daugeto atvejus, įskaitant ir dalinės atsakomybės). Bendrininkavimo atvejai siaurąja prasme gali būti skirstomi į subjektyvųjį ir objektyvųjį bendrininkavimą. Subjektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai keli pažeidėjai veikia bendrai, t. y. turėdami bendrą ketinimą sukelti žalą. Objektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami ketinimo sukelti žalą, apie vienas kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis. Objektyviojo bendrininkavimo atveju pažeidėjų veiksmų bendrumas nėra akivaizdžiai išreikštas. Jokio susitarimo sukelti žalą ar dalyvauti atliekant neteisėtus veiksmus nėra. Vis dėlto kiekvienas iš pažeidėjų prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės – be jo žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi. Taigi šiuo atveju, priešingai nei nemažos dalies subjektyviojo bendrininkavimo atvejų, konstatuojamas faktinio priežastinio ryšio tarp kiekvieno iš pažeidėjų veiksmų ir atsiradusios žalos egzistavimas. Kadangi objektyviojo bendrininkavimo atveju kelios priežastys yra atskiros, tačiau priklausomos viena nuo kitos, tai šia priklausomybės prasme galima konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. P. v. D. D. ir kt., bylos Nr. 3K-7-144/2014). Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad atsakovai veikė turėdami bendrą tikslą padaryti žalos, tačiau visi prisidėjo prie žalos atsiradimo, nes, kaip jau buvo minėta, bent vienam jų kreipusis dėl bankroto bylos iškėlimo žala nebūtų atsiradusi, taigi, tokie atsakovų veiksmai laikytini objektyviuoju bendrininkavimu ir jiems taikytina solidarioji civilinė atsakomybė.

64Apibendrinant tai, kad išdėstyta, teismas laiko pagrįsta ieškinio reikalavimo dalį dėl 1484,18 Eur priteisimo solidariai iš P. P. ir įstaigos dalinininkų, 28750,21 Eur priteisimo solidariai iš I. K. ir įstaigos dalininkų, dėl kitos reikalavimų dalies teismas sprendžia ieškinį atmesti.

65Dėl procesinių palūkanų priteisimo.

66Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str., 6.210 str. nustatytomis taisyklėmis iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

67Dėl žyminio mokesčio, teisinės pagalbos išlaidų priteisimo

68Iš atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių Varduva“ priteistinas valstybei 52,30 Eur žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos sumos, iš atsakovo P. P. priteistinas 2,53 Eur žyminis mokestis, iš atsakovės I. K. priteistinas 49,77 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 96 str. 1 d.).

69Byloje pateikti įrodymai dėl atsakovų patirtų teisinės pagalbos išlaidų: I. K. 1875 Eur (advokato V. J. 2016-11-02 prašymas teismui su pridėtais patirtų išlaidų įrodymais); Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva" patirtas 6856,40 Eur atstovavimo išlaidas (advokato M. G. 2016-10-31 ir 2017-01-10 prašymai teismui su pridėtais išvardintų įmonių patirtų išlaidų įrodymais). Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teisinį reglamentavimą, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Teismo skaičiavimais, ieškinys I. K. atžvilgiu tenkinamas 28,55 procentais, todėl iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų priteistina 71,45 procentų šios atsakovės patirtų teisinės pagalbos išlaidų, t. y. 1339,69 Eur. Ieškinys Mažeikių verslininkų asociacijos, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Mažeikių varduva" atžvilgiu tenkinamas 30,02 procentais, todėl iš ieškovo bankroto administravimui skirtų lėšų priteistina 69,98 procentų kiekvieno šių atsakovų patirtų advokato teisinės pagalbos išlaidų – po 479,81 Eur.

70Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

71Ieškovo bankrutavusios VšĮ “Mažeikių sporto centras” atstovo Bankroto administratoriaus UAB „Genora“ Juridinio asm. kodas 302330708, buveinės adresas Draugystės g. 19, Kaunas, ieškinį atsakovams Mažeikių rajono savivaldybei, Mažeikių verslininkų asociacijai, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, UAB „Acus vaistinė“, UAB „Santarvės laikraštis“, UAB „Grūstė“, UAB „Jubana“, UAB „Kvistija“, UAB „Beržūna“, UAB „Stronga“, UAB „Saurida“, UAB „Mažeikių Varduva“, R. G., P. P., I. K. tenkinti iš dalies.

72Priteisti ieškovui bankrutavusiai VšĮ „Mažeikių sporto centras“, atstovaujamai Bankroto administratoriaus UAB „Genora“, juridinio asm. kodas 302330708, buveinės adresas Draugystės g. 19, Kaunas, iš atsakovų Mažeikių verslininkų asociacijos, juridinio asmens kodas: 167380774 adresas: Ventos g. 8A, Mažeikiai, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, juridinio asmens kodas: 167382444, adresas: Žemaitijos g. 46, Mažeikiai, UAB „Acus vaistinė“, juridinio asmens kodas: 166709042, adresas: Draugystės g. 22-142, Mažeikiai, UAB „Santarvės laikraštis“, juridinio asmens kodas: 166410296, UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas: 166576122 adresas: Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai, UAB „Jubana“, juridinio asmens kodas: 266659850, adresas: Gamyklos g. 45, Mažeikiai, UAB „Kvistija“, juridinio asmens kodas: 110684067 adresas: Laižuvos g. 5, Mažeikiai, UAB „Beržūna“, juridinio asmens kodas: 166900332 adresas: Gamyklos g. 44D, Mažeikiai, UAB „Stronga“, juridinio asmens kodas: 300007873 adresas: Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų k., UAB „Mažeikių varduva", juridinio asmens kodas: 166630641 Adresas: Naujoji g. 4, Mažeikiai, Mažeikių rajono savivaldybės, Jaudinio asmens kodas 167371234 Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai, UAB „Saurida“, juridinio asmens kodas 266916280 Adresas: Montuotojų g. 8, Mažeikiai, P. P., asmens kodas: ( - ) Adresas: ( - ), solidariai 1484,18 Eur (tūkstantį keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus 18 euro centų) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (1484,18 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

73Priteisti ieškovui bankrutavusiai VšĮ „Mažeikių sporto centras“, atstovaujamai Bankroto administratoriaus UAB „Genora“, juridinio asm. kodas 302330708, buveinės adresas Draugystės g. 19, Kaunas, iš atsakovų Mažeikių verslininkų asociacijos, juridinio asmens kodas: 167380774 adresas: Ventos g. 8A, Mažeikiai, UAB „Žemaitijos agroprekyba“, juridinio asmens kodas: 167382444, adresas: Žemaitijos g. 46, Mažeikiai, UAB „Acus vaistinė“, juridinio asmens kodas: 166709042, adresas: Draugystės g. 22-142, Mažeikiai, UAB „Santarvės laikraštis“, juridinio asmens kodas: 166410296 adresas: V. B. g. 6, Mažeikiai, UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas: 166576122 adresas: Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai, UAB „Jubana“, juridinio asmens kodas: 266659850, adresas: Gamyklos g. 45, Mažeikiai, UAB „Kvistija“, juridinio asmens kodas: 110684067 adresas: Laižuvos g. 5, Mažeikiai, UAB „Beržūna“, juridinio asmens kodas: 166900332 adresas: Gamyklos g. 44D, Mažeikiai, UAB „Stronga“, juridinio asmens kodas: 300007873 adresas: Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų k., UAB „Mažeikių varduva", juridinio asmens kodas: 166630641 Adresas: Naujoji g. 4, Mažeikiai, Mažeikių rajono savivaldybės, Jaudinio asmens kodas 167371234 Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai, UAB „Saurida“, juridinio asmens kodas 266916280 Adresas: Montuotojų g. 8, Mažeikiai, I. K., asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ); solidariai 28750,21 Eur (dvidešimt aštuonis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt eurų 21 euro centą) žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (28750,21 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-05-02) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

74Likusioje dalyje ieškinį, taip pat ir atsakovo R. G. atžvilgiu atmesti.

75Priteisti valstybei iš atsakovo P. P. 2,53 Eur (du eurus 53 euro centus) žyminio mokesčio, iš atsakovės I. K. 49,77 Eur (keturiasdešimt devynis eurus 77 euro centus) žyminio mokesčio, iš atsakovės Mažeikių verslininkų asociacijos, juridinio asmens kodas: 167380774 adresas: Ventos g. 8A, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Žemaitijos agroprekyba“, juridinio asmens kodas: 167382444, adresas: Žemaitijos g. 46, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Acus vaistinė“, juridinio asmens kodas: 166709042, adresas: Draugystės g. 22-142, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Santarvės laikraštis“, juridinio asmens kodas: 166410296, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas: 166576122 adresas: Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Jubana“, juridinio asmens kodas: 266659850, adresas: Gamyklos g. 45, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Kvistija“, juridinio asmens kodas: 110684067 adresas: Laižuvos g. 5, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Beržūna“, juridinio asmens kodas: 166900332 adresas: Gamyklos g. 44D, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Stronga“, juridinio asmens kodas: 300007873 adresas: Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų k., 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Mažeikių varduva", juridinio asmens kodas: 166630641 Adresas: Naujoji g. 4, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės Mažeikių rajono savivaldybės, Jaudinio asmens kodas 167371234 Adresas: Laisvės g. 8, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio, iš atsakovės UAB „Saurida“, juridinio asmens kodas 266916280 Adresas: Montuotojų g. 8, Mažeikiai, 52,30 Eur (penkiasdešimt du eurus 30 euro centų) žyminio mokesčio.

76Priteisti iš ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos „Mažeikių sporto centras“ bankroto administratoriui UAB „Genora“, juridinio asm. kodas 302330708, buveinės adresas Draugystės g. 19, Kaunas, administravimui skirtų lėšų 1339,69 Eur (tūkstantį tris šimtus trisdešimt devynis eurus 69 euro centus) advokato teisinės pagalbos išlaidų atsakovei I. K., asmens kodas: ( - ) adresas: ( - ); po 479,81 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 81 euro centą) advokato teisinės pagalbos išlaidų atsakovams Mažeikių verslininkų asociacijai, juridinio asmens kodas: 167380774 adresas: Ventos g. 8A, Mažeikiai; UAB „Žemaitijos agroprekyba“, juridinio asmens kodas: 167382444, adresas: Žemaitijos g. 46, Mažeikiai; UAB „Acus vaistinė“, juridinio asmens kodas: 166709042, adresas: Draugystės g. 22-142, Mažeikiai; UAB „Santarvės laikraštis“, juridinio asmens kodas: 166410296 adresas: V. B. g. 6, Mažeikiai; UAB „Grūstė“, juridinio asmens kodas: 166576122 adresas: Naftininkų g. 38-2, Mažeikiai; UAB „Jubana“, juridinio asmens kodas: 266659850, adresas: Gamyklos g. 45, Mažeikiai; UAB „Kvistija“, juridinio asmens kodas: 110684067 adresas: Laižuvos g. 5, Mažeikiai; UAB „Beržūna“, juridinio asmens kodas: 166900332 adresas: Gamyklos g. 44D, Mažeikiai; UAB „Stronga“, juridinio asmens kodas: 300007873 adresas: Mažeikių r. sav. Šerkšnėnų k.; UAB „Mažeikių varduva", juridinio asmens kodas: 166630641 Adresas: Naujoji g. 4, Mažeikiai.

77Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Vytautas... 2. Teismas... 3.
 1. Bylos esmė. Ieškovo teikiami faktiniai ir teisiniai... 4. Ieškovas bankrutavusios VšĮ „Mažeikių sporto centras“ atstovas... 5. Ieškovo teikiamame ieškinio pareiškime nurodomos tokios ieškinio... 6. Ieškovo teikiami faktiniai ir teisiniai argumentai ir paaiškinimai dėl... 7. Ieškovas, reikalaudamas solidariosios žalos atlyginimo kartu su dalininkais... 8. Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. nustatyta, kad įmonės vadovas ar... 9. Teikdamas ieškinio reikalavimą atsakovams – įstaigos vadovams ieškovas... 10. Taip pat ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo... 11. Atsakovai VšĮ „Mažeikių sporto centras“ dalininkai - Mažeikių... 12. Atsakovo atsikirtimų ir paaiškinimų nesutinkant su ieškinio reikalavimais... 13. Analogiškos pozicijos, išskyrus UAB “Saurida” įstaigos vadovų... 14. Atsakovė Mažeikių rajono savivaldybė su ieškiniu nesutinka, mano, kad... 15. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 16. Šioje byloje sprendžiant dėl ieškovo teikiamo ieškinio reikalavimų... 17. a) momentą nuo kada VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia;... 18. b) kokios priežastys lėmė įstaigos nemokumą;... 19. c) ar atsakovų – įstaigos dalininkų veiksmus (veikimą ar neveikimą)... 20. d) ar aptariamu laikotarpiu atsakovai – įstaigos vadovai ir dalininkai... 21. e) jeigu įstaigos nemokumo momentas ieškovo nustatytas teisingai, kiek... 22. f) ar po bankroto bylos iškėlimo bankrutuojant įstaiga turėjo turto ir... 23. III. Teismo nustatyti faktai ir aplinkybės reikšmingos nagrinėjamos bylos... 24. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d.... 25. Byloje taip pat nustatyta, tos aplinkybės neginčija ir atsakovai, kad VŠĮ... 26. III.1. Dėl VšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo momento... 27. Byloje kilo ginčas (atsakovai iškėlė tokią abejonę) nuo kada VšĮ... 28. III.2. Dėl dalininkų civilinės atsakomybės pagrindų ir sąlygų.... 29. Nors atsakovai į bylą teikė argumentus, paaiškinimus ir duomenis apie... 30. Akcininko (šiuo atveju įstaigos dalininko) atsakomybė, kitaip nei valdymo... 31. Kasacinis teismas taip pat pabrėžia akcininko (dalininko) statuso ypatumą:... 32. Tačiau nepaisant šių nuostatų, akcininkai (dalininkai) gali prarasti... 33. Šiame kontekste pažymėtina, jog CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatytai... 34. Grįžtant prie byloje nustatytų faktinių aplinkybių, pažymėtina, jog... 35. Analizuojant VšĮ „Mažeikių sporto centras“ nemokumo priežastis,... 36. Byloje teismas neabejotinai nustatė, jog 2011 m. įstaigai susidūrus su... 37. Visgi teismas, vertindamas dalininkų civilinės atsakomybės laipsnį ir ribas... 38. Spręsdamas dalininkų civilinės atsakomybės klausimą, teismas primena, jog... 39. Šiame kontekste, sutiktina su atsakovų nuomone, jog dalininkų pareigą... 40. Įstatų 5.2. p. ir 6.8 p. nuostatos negali būti suabsoliutinamos ir... 41. Esant šioms faktinėms aplinkybėms, Teismas sprendžia, jog ieškovas,... 42. III.3. Dėl įstaigos dalininkų ir vadovų civilinės atsakomybės dėl... 43. Teismas primena, jog teikdamas ieškinio reikalavimą atsakovams –... 44. Teismas šioje byloje ir sprendimo motyvuose jau yra nustatęs, jog VšĮ... 45. Visgi, viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui (taip pat... 46. Iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusioje ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalyje buvo... 47. Tačiau tam, kad būtų galima taikyti juridinio asmens vadovui ar kitam... 48. Tam, kad būtų konstatuotas vadovo ar kito asmens veiksmų neteisėtumas,... 49. Šioje byloje nustatyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ tapo nemokia... 50. Kartu pažymetina, jog įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai įmonė... 51. Kaip nurodoma kasacinėje jurisprudencijoje, įmonės vadovas, esant įmonės... 52. Teismas, aiškindamas šias nuostatas konstatuoja, kad pareiga kreiptis į... 53. Kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad esminis dalyvio ir... 54. Šioje byloje nustatyta, kad VšĮ „Mažeikių sporto centras“ savo veiklą... 55. Sprendžiant ieškinio reikalavimo dalį dėl atsakovo R. G. civilinės... 56. Jau minėta, jog nagrinėjamu atveju spręstina ar egzistuoja visos sąlygos... 57. Pirmoji civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - neteisėti veiksmai.... 58. Šiuo atveju neteisėtais veiksmais laikytini VšĮ “Mažeikių sporto... 59. Antroji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - žala, kuri šiuo konkrečiu... 60. Trečioji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - priežastinio ryšio... 61. Ketvirtoji civilinės atsakomybės taikymo sąlyga - kaltė. Lietuvos... 62. Teismas, atsižvelgdamas į šiame procesiniame sprendime nurodytas faktines... 63. Ieškovas prašo teismo taikyti solidariąją visų atsakovų atsakomybę,... 64. Apibendrinant tai, kad išdėstyta, teismas laiko pagrįsta ieškinio... 65. Dėl procesinių palūkanų priteisimo.... 66. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d.,... 67. Dėl žyminio mokesčio, teisinės pagalbos išlaidų priteisimo ... 68. Iš atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės, Mažeikių verslininkų... 69. Byloje pateikti įrodymai dėl atsakovų patirtų teisinės pagalbos išlaidų:... 70. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 – 270... 71. Ieškovo bankrutavusios VšĮ “Mažeikių sporto centras” atstovo Bankroto... 72. Priteisti ieškovui bankrutavusiai VšĮ „Mažeikių sporto centras“,... 73. Priteisti ieškovui bankrutavusiai VšĮ „Mažeikių sporto centras“,... 74. Likusioje dalyje ieškinį, taip pat ir atsakovo R. G. atžvilgiu atmesti.... 75. Priteisti valstybei iš atsakovo P. P. 2,53 Eur (du eurus 53 euro centus)... 76. Priteisti iš ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos „Mažeikių sporto... 77. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...