Byla 2-45-922/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Genovaitei Šetkauskienei, dalyvaujant atsakovei A. F. ir jos atstovui advokatui Virginijui Gžimailai, nedalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei A. F., tretiesiems asmenims- Z. B. ir S. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas AB „ Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą dėl 979,00 Lt žalos atlyginimo, 14,00 Lt išlaidų už notaro paslaugas, 5 % metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovės A. F.. Nurodoma, kad 2008-12-09 iš ( - ) esančio buvo aplietos vandeniu žemiau esančios patalpos, esančios adresas ( - ). Šios patalpos buvo apdraustos AB „Lietuvos draudimas“. Kompensuodama padarytą žalą AB „Lietuvos draudimas" draudimo sutarties pagrindu išmokėjo 979 Lt dydžio draudimo išmoką (paskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti). Išmokėjusi išmoką AB „Lietuvos draudimas“ įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos atlyginimo asmenis (CK 6.1015 str.). Buto esančio ( - ) savininkas pagal VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą yra A. F., tačiau šis asmuo mirė 2002-09-10. Remiantis VĮ Akmenės būstas pažyma faktinė buto esančio ( - ) valdytoja yra A. F.. Kadangi vanduo liejosi iš A. F. valdomo buto, jos kaltė dėl padarytos žalos preziumuojama. A. F. pažeidė pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad tretiesiems asmenims nebūtų daroma žala (CK 6.263 str.). Buto valdytojai taip pat atsakingi už žalą padarytą dėl jų valdomų patalpų santechnikos įrangos trūkumų (CK 6.266 str.). Remiantis apžiūros aktu, užpylimas įvyko dėl trukusio radiatoriaus. Atsakovei buvo išsiųsta pretenzija, tačiau žala nebuvo atlyginta (1 t., 28 b.l.).

4Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (1 t., 62, 80, 121, 129 b.l., 2 t., 7 b.l.).

5Teismo posėdžio metu atsakovė A. F. nesutiko su ieškiniu, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ji gyvena bute, esančiame ( - ) (penktas aukštas), tačiau jos bute nebuvo nieko atsitikusi jokia avarija, ji nieko nėra apliejusi, radiatoriai nėra keisti. Apie tai, kad jos butas apliejo kaimynus iš trečio aukšto, ji sužinojo tik gavusi dokumentus iš teismo. Jai žinoma, kad kaimynas iš trečio aukšto, S. G., buvo apliejęs kaimynus antrame aukšte, t. y. kaimynę V. G., jis padėjo sutvarkyti sugadintą turtą. Šią aplinkybę patvirtins ir jos sūnus, kadangi tuo metu jis gyveno kartu su ja. Kaimynai S. G. ir Z. B., t. y. asmenys gyvenę bute, esančiame ( - ), kurį anot ieškovo ji apliejo, niekada nėra jai pareiškę pretenzijų, kad ji apliejo juos, iki šiol susitikusi su jais sveikinasi. Pažymėjo, kad nei ji, nei jos vyras nėra gavę pretenzijų iš ieškovo raginant atlyginti žalą dėl aplieto buto.

6Tretysis asmuo- Z. B. nurodė, kad yra S. G. uošvė. Paaiškino, kad jos dukra kartu su vyru S. G. ir vaikais anksčiau gyveno bute, esančiame ( - ), tačiau šiuo metu jie gyvena Norvegijoje, o butas parduotas kitiems asmenims. Nurodė, kad vieną kartą, 2008 m., G. buvo apipylę kaimynus vandeniu, kai trūko jų boilerio vamzdelis. Tuomet buvo apipiltas antrame aukšte esančio buto (( - )), priklausančio kaimynei V. G. vonia ir koridorius, tačiau S. G. buvo apsidraudęs, todėl V. G. padaryta žala buvo atlyginta. Kartą butą, esantį ( - ), buvo apipylę, tačiau ji tiksliai nepamena, kada tai galėjo įvykti. Tuomet buvo atvykęs draudimo kompanijos atstovas, jis nufotografavo viską, surašė dokumentus. Po to, kai teisme buvo pradėta nagrinėti ši byla, ji buvo nuvykusi į Norvegiją aplankyti vaikų, kalbėjosi su žentu S. G. apie tai. Jis paaiškino, kad jų virtuvė buvo apipilta dėl to, kad dėl lietaus vandens trūko kažkokie vamzdžiai. S. G. stebėjosi, kodėl draudimo kompanija dėl to, kad buvo aplietas jų butas, kaltina atsakovę, kadangi čia nėra atsakovės A. F. kaltės. Dėl to, kad juos apliejo, draudimo kompanija atlygino žalą, tačiau ji negali nurodyti kokio dydžio draudimo išmoką jie gavo, nes praėjo didelis laiko tarpas. Nurodė, kad tuo metu, dukra su žentu tikriausiai jau buvo išvykę gyventi į Norvegiją, todėl ji pasirašė visus dokumentus draudimo kompanijai. Kadangi ji pati nieko nerašė, todėl negali pasakyti, kad buvo nurodyta draudimo kompanijos dokumentuose dėl to įvykio, kai buvo aplietas jų butas, ji tik pasirašė ten, kur prašė draudimo kompanijos atstovas, neskaitė, ką parašė draudimo kompanijos atstovas.

7Tretysis asmuo- S. G. teismo posėdyje nedalyvavo, procesiniai dokumentai jam neįteikti (1 t., 76, 94, 119, 125 b.l.), gauti duomenys, kad jis gyvena Norvegijoje (1 t., 124 b.l.), jokių pretenzijų neturi.

8Liudytojas V. F. teismo posėdyje nurodė, kad jis yra atsakovės sūnus. Paaiškino, kad jam nėra žinoma, kad 2008 m. jų butas būtų apliejęs kaimynus. Nėra jokių įrašų, kad būtų tvarkyti vamzdžiai bute. Stebisi, kaip galėjo būti aplieti trečio aukšto kaimynai, jei neaplieti ketvirto aukšto kaimynai. Taip pat atkreipė teismo dėmesį, kad Turto sunaikinimo, sugadinimo akte kaip numanomas kaltininkas nurodyta atsakovė, bet mergautine pavarde, nors 2008 m. ji jau buvo ištekėjusi.

9Liudytoja G. N. teismo posėdyje nurodė, kad ji yra atsakovės kaimynė, ji gyvena ( - ). Jos butas yra ketvirtame aukšte, po atsakovės butu. Paaiškino, kad jos buto iki šiol niekas nebuvo apliejęs. Nuo 1977 m. ji gyvena minėtame bute, iki šiol jokių avarijų nėra įvykę. Paaiškino, kad ji bendrauja su kaimyne V. G., gyvenančia ( - ). Ji yra jai sakiusi, kad jos butą apliejo trečio aukšto kaimynai, gyvenantys ( - ). Bute, esančiame ( - ), gyveno G. šeima, jie susitarė su kaimyne V. G. dėl aplieto buto remonto.

10Liudytoja V. G. teismo posėdyje nurodė, kad ji yra atsakovės kaimynė, ji gyvena ( - ). Jos butas yra antrame aukšte. Minėtame bute ji gyvena nuo 1984 m, atsakovė į savo butą atsikraustė keliais metais vėliau. Paaiškino, kad 2007-07-16 turėjo įvykti jos jubiliejus ir jos butą apliejo kaimynai G.. Buvo iškviestas draudimo ekspertas, kuris apžiūrėjo butą, nufotografavo. G. pripažino, kad jiems trūko boileris, todėl buvo aplietas jai priklausantis butas. Kaimynai (G.) atlygino žalą, atsiradusią apipylus butą, t. y. G. padarė remontą. Gusčiai kitais metais išvyko gyventi į užsienį, kurį laiką jų bute dar gyveno močiutė, po to kiti asmenys.

11Liudytojas A. P. teismo posėdyje nedalyvavo, gautas jo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, kadangi jis yra 2-os grupės invalidas, jam sunku judėti. Taip pat nurodoma, kad jis iki 2010 m. dirbo AB „ Lietuvos draudimas“, nurodė, kada visi žalų vertinimo dokumentai turi būti bendrovėje, juos perėmė kiti AB „ Lietuvos draudimas“ darbuotojai. Daugiau paaiškinti bylai reikšmingų aplinkybių jis negali, nieko nepamena (1 t., 101 b.l.).

12Ieškinys atmestinas.

13CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Taigi subrogacija – tai draudėjo arba naudos gavėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimas draudikui įstatymo pagrindu. Subrogacijos institutas turi mažiausiai du tikslus. Pirma, šis teisės institutas skirtas tam, kad užkirstų kelią nukentėjusio asmens, t. y. draudėjo, nepagrįstam praturtėjimui tuo atveju, jeigu draudėjas gautų ir žalos atlyginimą iš atsakingo už žalą asmens, ir draudimo išmoką iš draudiko, t. y. gautų dvigubą kompensaciją; jeigu taip atsitiktų, tai subrogacijos institutu draudikas galėtų išsiieškoti iš draudėjo tai, ką šiam išmokėjo nepagrįstai po to, kai draudėjas gavo visišką žalos atlyginimą iš atsakingo už žalą asmens. Antra, subrogacijos institutas užtikrina principo „niekas negali gauti naudos iš savo neteisėtų veiksmų“ (lot. nullus commodum capere de sua injuria propria) realumą: jeigu nebūtų subrogacijos galimybės, atsakingas už padarytą žalą asmuo nepatirtų jokių neigiamų turtinių padarinių, nes draudėjas gautų žalos atlyginimą draudimo išmokos pavidalu ir, jeigu draudimo išmoka padengtų visą patirtą žalą, jis negalėtų nieko reikalauti iš žalą padariusio asmens; subrogacijos institutas leidžia draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, reikalauti iš žalą padariusio asmens draudimo išmokos dydžio sumos, taigi taip žalą padariusiam asmeniui pritaikoma civilinė atsakomybė. Taigi subrogaciją galima apibūdinti kaip įstatymo pagrindu pereinančią draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisę asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi.

14Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl ieškovo, išmokėjusio draudimo išmoką už apdrausto turto -buto daugiabučiame name, sugadinimą, subrogacijos teisės įgyvendinimo, reikalaujant iš atsakovės atlyginti nuostolius – išmokėtą draudimo išmoką.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Dėl to teismas įvertina ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; ir kt.).

16Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2008-12-09 buvo aplietas S. G. butas, esantis ( - ). Kadangi minėto įvykio metu buvo sugadintas turtas, kuriam galiojo draudiminė apsauga pagal draudėjo S. G. ir draudiko AB „Lietuvos draudimas“ turto draudimo sutartį, todėl 2008-12-12 draudikas AB „Lietuvos draudimas“ buvo informuotas apie draudiminį įvykį. AB „Lietuvos draudimas“ žalų vertintojas A. P. 2008-12-17 sudarė turto sunaikinimo, sugadinimo aktą, kuriame nurodoma, kad 2008-12-09 apie 10 val. buto savininko uošvė Z. B. atėjusi į butą, pamatė, kad jis aplietas. Kaimynai paaiškino, kad trūko penktame aukšte esančio buto Nr. ( - ) radiatoriai, todėl buvo aplieti trys aukštai. Numanomas įvykio kaltininkas – A. P., gyv. ( - ). Minėtą aktą pasirašė draudėjo atstovė Z. B. (1 t., 13-14, 39-40 b.l.). Buvo aplieta ( - ), esančio buto virtuvė (1 t., 113-115 b.l.). Draudikas nustatė, kad aplieto buto remonto darbai kainuotų 979 Lt (1 t., 15, 41 b.l.), todėl AB „Lietuvos draudimas“ 2012-12-22 išmokėjo draudimo išmoką dėl draudėjo S. G. turto sugadinimo (1 t., 16, 42, 43 b.l.). Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas, esantis ( - ), priklauso A. F. (1 t., 6-7, 32-33 b.l.). Todėl AB „Lietuvos draudimas“ 2009-02-21 pareiškę pretenziją A. F., prašant atlyginti 979,00 Lt žalą, t. y. 2008-12-09 apliejus butą, esantį ( - ) (1 t., 5, 31 b.l.). Tačiau Gyventojų registro duomenimis A. F. mirė 2002-09-10 (1 t., 8, 34 b.l.). Nors dėl palikimo, atsiradusio po A. F. mirties, priėmimo niekas nesikreipė į palikimo vietos notarą (1 t., 9, 11, 35, 37 b.l.), testamento, jis nebuvo sudaręs (1 t., 10, 36 b.l.), tačiau VšĮ „Akmenės būstas“ duomenimis bute, esančiame ( - ), gyvena A. F. (1 t., 12, 38 b.l.), kuri ten yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą (1 t., 4, 20, 30 b.l.).

17Nors turto sunaikinimo, sugadinimo akte kaip įvykio kaltininkas nurodyta atsakovė, tačiau ieškovas šios aplinkybės, jog būtent atsakovė apliejo žemiau esantį butą, neįrodė. Priešingai- trečiasis asmuo Z. B. ir liudytojai- V. F., G. N. bei V. G. patvirtino, kad jiems nėra žinoma, kad atsakovė A. F. būtų apliejusi žemiau esančius kaimynus. Liudytoja G. N. teismo posėdyje nurodė, kad ji gyvena ( - ), t.y. ketvirtame aukšte, po atsakovės butu. Taip pat ji paaiškino, jog nuo 1977 m. ji gyvena minėtame bute ir iki šiol jokių avarijų nėra įvykę, jos butas niekada nebuvo aplietas. Taigi nelogiška teigti, jog penktame aukšte gyvenanti atsakovė apliejo butą esantį trečiame aukšte, neapliejus ir ketvirtame aukšte esantį butą. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog ir tretysis asmuo- Z. B., kuri tuo metu gyveno bute, esančiame ( - ), trečiame aukšte, nurodė, kad 2008 m. būtent jie (Z. B. ir S. G.) buvo apipylę kaimynus vandeniu, kai trūko būtent jų boilerio vamzdelis. Tuomet buvo apipiltas antrame aukšte esančio buto, ( - ), priklausančio V. G. vonia ir koridorius. Taigi byloje nėra duomenų, kad kada nors būtų trūkę atsakovės buto radiatoriai. Taip pat nėra duomenų, kad dėl atsakovės kaltės vanduo būtų apliejęs ir antro aukšto butą, esantį ( - ). Nesant pagrindo abejoti teismo posėdyje apklaustų asmenų paaiškinimais, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė atsakovės kaltės dėl to, kad buvo aplietas butas, esantis ( - ), todėl ieškinys dėl žalos atlygino atmestinas.

18Pažymėtina, kad bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi pateikti duomenis, patvirtinančius, kad asmuo, nurodytas kaip atsakovas yra kaltas dėl kilusios žalos, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246-6.249 straipsniai). Kadangi civilinė atsakomybė galima tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms: neteisėti atsakovo veiksmai, žalą, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovo kaltę. Kadangi civilinis procesas grindžiamas rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principais, todėl civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti ieškovas, tuo tarpu atsakovas turi įrodyti, kad jis yra nekaltas dėl žalos atsiradimo (CPK 12, 178 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002 ir kt.).

19Dėl bylinėjimosi išlaidų.

20Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidas sudaro: 72,00 Lt žyminio mokesčio, kurį ieškovas sumokėjo pareiškiant ieškinį (1 t., 3, 29, 111, 112 b.l.), 82,81 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., 1 b.l.) ir 794,81 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (2 t., 2 b.l.).

21Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. atmetus ieškinį, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu ir antrinės teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybės naudai.

22Vadovaudamasis CPK 12 str., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3 ir 6 p., 96 str. 2 d., 176-179 str., 259-260 str., 263-270 str. teismas

Nutarė

23ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ (į.k. 110051834) 82,81 Lt (aštuoniasdešimt du litus 81 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Išaiškintina, kad pinigai mokėtini Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Priteisti iš ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ (į.k. 110051834) 794,81 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt keturis litus 81 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei. Išaiškintina, kad pinigai mokėtini Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630.

26Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „... 3. ieškovas AB „ Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą dėl 979,00 Lt... 4. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas bylą... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė A. F. nesutiko su ieškiniu, prašo jį... 6. Tretysis asmuo- Z. B. nurodė, kad yra S. G. uošvė. Paaiškino, kad jos dukra... 7. Tretysis asmuo- S. G. teismo posėdyje nedalyvavo, procesiniai dokumentai jam... 8. Liudytojas V. F. teismo posėdyje nurodė, kad jis yra atsakovės sūnus.... 9. Liudytoja G. N. teismo posėdyje nurodė, kad ji yra atsakovės kaimynė, ji... 10. Liudytoja V. G. teismo posėdyje nurodė, kad ji yra atsakovės kaimynė, ji... 11. Liudytojas A. P. teismo posėdyje nedalyvavo, gautas jo prašymas bylą... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 14. Ginčas šioje byloje yra kilęs dėl ieškovo, išmokėjusio draudimo išmoką... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad... 16. Nagrinėjamu atveju byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2008-12-09 buvo... 17. Nors turto sunaikinimo, sugadinimo akte kaip įvykio kaltininkas nurodyta... 18. Pažymėtina, kad bylose dėl žalos atlyginimo ieškovas turi pateikti... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 20. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi... 21. Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. atmetus ieškinį, išlaidos, susijusios su... 22. Vadovaudamasis CPK 12 str., 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 88 str. 1 d. 3... 23. ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ (į.k. 110051834) 82,81 Lt... 25. Priteisti iš ieškovo AB „ Lietuvos draudimas“ (į.k. 110051834) 794,81 Lt... 26. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos...